Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обязательстве провести государственную регистрацию изменений о руководителе общественной организации Смелянский межрайонный союз инвалидов "Відродження"

Апелляционный административный суд
Определение от 01.07.2014 № 823/731/14

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

01.07.2014 р.

Справа N 823/731/14

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого - судді  Ісаєнко Ю. А., суддів - Оксененка О. М., Федотова І. В. (за участю секретаря - Бащенко Н. С.), розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Смілянської міжрайонної спілки інвалідів "Відродження" за підписом ОСОБА_2 на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 12 травня 2014 року у справі за адміністративним позовом Смілянської міжрайонної спілки інвалідів "Відродження" до Реєстраційної служби Смілянського міськрайонного управління юстиції Черкаської області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_3, про визнання дій неправомірними, зобов'язання вчинити певні дії, встановив:

Позивач звернувся до Черкаського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до Реєстраційної служби Смілянського міськрайонного управління юстиції Черкаської області, в якому просив суд:

- визнати неправомірними дії працівників державної реєстраційної служби Смілянського міськрайонного управління юстиції по нездійсненню у встановлений законодавством термін державної реєстрації змін про керівника громадської організації Смілянська міжрайонна спілка інвалідів "Відродження";

- зобов'язати провідного спеціаліста реєстраційної служби Смілянського міськрайонного управління юстиції Х. А. В. провести державну реєстрацію змін про керівника громадської організації - Смілянська міжрайонна спілка інвалідів "Відродження", ОСОБА_5 на ОСОБА_2 та надати громадській організації виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про зміну керівника.

Постановою Черкаського окружного адміністративного суду від 12 травня 2014 року у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із вказаною постановою, Смілянською міжрайонною спілкою інвалідів "Відродження" за підписом ОСОБА_2 подано апеляційну скаргу з підстав порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, в якій просить скасувати постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 12 травня 2014 року та ухвалити нове судове рішення про задоволення позову.

Представники сторін в судове засідання не з'явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 196 Кодексу адміністративного судочинства України не перешкоджає судовому розгляду справи. У зв'язку з цим, відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Заслухавши суддю - доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, постанову суду першої інстанції - без змін, з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, 29.01.2014 року ОСОБА_2 подано до реєстраційної служби Смілянського міськрайонного управління юстиції Головного управління юстиції у Черкаській області заяву про внесення змін до відомостей про керівника громадської організації Смілянська міжрайонна спілка інвалідів "Відродження" (далі - Спілка), а саме: про реєстрацію змін керівника Спілки з ОСОБА_5 на ОСОБА_2 на підставі рішення засідання Спілки від 07.10.2013 року, яка 29.01.2014 року зареєстрована в журналі реєстрації вхідної кореспонденції реєстраційної служби.

03.02.2014 року Начальником реєстраційної служби Смілянського міськрайонного управління юстиції Черкаської області затверджено Правовий висновок щодо відповідності законам України та статуту повідомлення про зміни у складі керівних органів Спілки, яким встановлено, що документи, які подані для повідомлення про взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів, не відповідають Закону України "Про громадські об'єднання" та статуту громадського об'єднання, а саме:

- в порушення п. 4 ч. 4 ст. 14 Закону України "Про громадські об'єднання" відсутній примірник оригіналу протоколу загальних зборів організації, до якого згідно ч. 11 ст. 9 зазначеного Закону повинен бути поданий реєстр осіб, які брали участь у зборах;

- відомості про керівні органи суперечать положенням протоколу Ради Спілки від 07.10.2013 року;

- в порушення п. 8 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про громадські об'єднання" протокол Ради Спілки не містить інформації про особу уповноважену Спілкою на проведення реєстраційних дій.

Також в висновку зазначено, що згідно матеріалів реєстраційної справи та положень статуту громадська організація налічує 6 первинних осередків, тому для встановлення правомочності проведення загальних зборів необхідно встановити кількість членів громадської організації враховуючи членів всіх осередків або законність делегування представників. В поданих документах на реєстрацію внесення змін відсутній оригінал статуту у новій редакції від 08.09.2005 року. Крім цього, як відображено в висновку, згідно п. 5.11 статуту головою Ради має бути інвалід, а подані документи не дають змоги встановити даний факт.

Враховуючи викладене провідним спеціалістом зроблено висновок, що згідно п. 4 ч. 9 ст. 14 Закону України "Про громадські об'єднання" повідомлення про зміни у складі керівних органів Спілки не може бути прийнято та є підставою для направлення документів до доопрацювання.

03.02.2014 року начальником реєстраційної служби Смілянського міськрайонного управління юстиції прийняті накази:

- N 1/6 про направлення правового висновку щодо відповідності законам України та статуту повідомлення про зміни у складі керівних органів громадської організації Смілянської міжрайонної спілки інвалідів "Відродження" ОСОБА_2 для доопрацювання документів;

- N 2/6 про відмову у реєстрації змін у складі керівних органів Спілки. В пункті 2 наказу роз'яснено про порядок оскарження відмови у реєстрації та про те, що відмова не може бути перешкодою у повторній подачі документів на реєстрацію у разі виправлення недоліків.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції, з яким погоджується колегія суддів, виходив з наступного.

Закон України "Про громадські об'єднання" визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

Відповідно до положень статті 14 зазначеного Закону внесення змін до відомостей про громадське об'єднання як юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об'єднання (далі - реєстраційна справа) або повідомлення про утворення громадського об'єднання, зокрема, про зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадського об'єднання (частина друга статті 14).

Зареєстроване громадське об'єднання вносить зміни до статуту громадського об'єднання, до складу керівних органів, місцезнаходження громадського об'єднання в порядку, визначеному статутом цього об'єднання, з урахуванням норм цього Закону (частина третя статті 14).

Зареєстроване громадське об'єднання для внесення змін до відомостей про склад керівних органів подає (надсилає) такі документи:

1) заяву довільної форми;

2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об'єднання про зміну зазначених осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об'єднання, та оформленого з дотриманням пунктів 1, 2, 6, 8 частини другої статті 9 цього Закону, та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення;

4) засвідчений печаткою громадського об'єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об'єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом управління;

5) відомості про керівні органи.

Документи, зазначені в пунктах 1, 2 і 5 цієї частини, підписує керівник громадського об'єднання.

Отже, положення пункту 3 частини 4 статті 14 Закону України "Про громадські об'єднання" вимагають дотримання заявником положень пунктів 1, 2, 6, 8 частини другої статті 9 зазначеного Закону щодо складання протоколу установчих зборів громадського об'єднання. Крім того, відповідно до пункту 4 частини 4 статті 14 Закону подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об'єднання, яке в свою чергу скликається відповідно до статуту.

Відповідно до положень пунктів 2, 8 частини другої статті 9 Закону України "Про громадські об'єднання" протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті); рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Згідно частини 11 статті 9 зазначеного Закону невід'ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

Згідно положень статуту Спілки, зареєстрованого Управлінням юстиції у Черкаській області 25.05.2000 року за N 242, прийнятого установчими Зборами членів Спілки (протокол від 10.03.2000 року N 1) (далі - Статут Спілки), Вищим статутним органом управління є Загальні збори членів Спілки (п. 5.1). Збори правомочні приймати рішення по всім питанням діяльності Спілки (п. 5.2). Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш 2/3 членів Спілки (5.3). Загальні Збори членів Спілки для поточного керівництва обирають Раду Спілки (п. 5.7). Рада Спілки обирається на 5 років в кількості 5 чоловік (п. 5.8). Рада Спілки обирає голову ради (п. 5.9). Головою Ради має бути інвалід (п. 5.11).

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, ОСОБА_2 до відповідача було подано протокол засідання Ради Спілки від 07.10.2013 року за участю семи членів Ради: ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 Серед інших питань до порядку денного було включено питання про вибори голови Ради Спілки у відповідності до п. 5.9 Статуту Спілки (1 питання) по якому прийнято рішення про обрання ОСОБА_2 Головою Ради.

При цьому, як вірно зазначено судом першої інстанції, відповідно до пункту 5.8 Статуту Спілки рада Спілки обирається в кількості 5 чоловік, проте протоколі від 07.10.2013 року членів Ради Спілки сім чоловік, що суперечить Статуту Спілки.

Згідно матеріалів справи, для реєстрації відповідних змін не було надано примірник оригіналу протоколу загальних зборів членів Спілки або засвідчену в установленому порядку його копії.

Проте, ОСОБА_2 було подано протокол засідання Ради Спілки від 07.10.2013 року та копію протоколу засідання загальних звітно-виборчих зборів Спілки від 03.12.2010 року.

Крім того, в протоколі від 03.12.2010 року зазначено про засідання загальних звітно-виробничих зборів Спілки, в той час як відповідно до п. 5.1 Статуту Спілки вищим статутним органом управління є Загальні збори членів Спілки.

Також, як вірно встановлено судом першої інстанції, в порушення вимог частини 11 статті 9 Закону України "Про громадські об'єднання" до протоколу Загальні зборів членів Спілки не надано реєстр осіб, які брали участь у зборах; в порушення вимог пункту 8 частини другої статті 9 Закону не надано рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій.

Відповідно до пункту 4 частини дев'ятої статті 14 Закону України "Про громадські об'єднання" уповноважений орган з питань реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів, зазначених у частинах четвертій - сьомій цієї статті, приймає рішення про направлення висновку за результатами правової експертизи - за наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 (крім невідповідності документів вимогам статей 8, 9 цього Закону), 3 частини чотирнадцятої статті 12 цього Закону.

Відповідно до пункту першого частини чотирнадцятої статті 12 Закону уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною дев'ятою цієї статті, приймає рішення у формі наказу про направлення документів на доопрацювання у разі невідповідності їх вимогам статей 8, 9, 11 цього Закону.

Частиною п'ятнадцятою статті 12 зазначеного Закону передбачено, що висновок за результатами правової експертизи, який є невід'ємним додатком до рішення, має містити вичерпні та вмотивовані (з посиланням на відповідні положення законів України) зауваження до поданих документів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що відповідачем правомірно відмовлено у реєстрації внесення змін до відомостей про склад керівних органів Спілки.

За таких обставин, суд першої інстанції правомірно відмовив у задоволенні позову.

Відповідно до частини 1 статті 200 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що постанова суду першої інстанції ухвалена з дотриманням норм матеріального та процесуального права, з повним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, доводи апеляційної скарги не спростовують висновки суду першої інстанції, у зв'язку з чим підстави для скасування або зміни постанови суду першої інстанції відсутні.

Керуючись ст. ст. 160, 198, 200, 205, 206 КАС України, суд апеляційної інстанції ухвалив:

Апеляційну скаргу Смілянської міжрайонної спілки інвалідів "Відродження" за підписом ОСОБА_2 залишити без задоволення, постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 12 травня 2014 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий, суддя:

Ю. А. Ісаєнко

Судді:

О. М. Оксененко

 

І. В. Федотов

Опрос