Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Административная ответственность за нарушения в сфере налогообложения, соцстрахования и бухгалтерского учета

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 01.01.2011

Адміністративна відповідальність за порушення в сфері оподаткування, соцстрахування та бухгалтерського обліку

Склад адміністративного порушення

Хто складає протокол про адмінпорушення
(ст. 255 КпАП)

Хто розглядає
справу та накладає стягнення

Розмір адмінштрафу

Стаття КпАП

у разі вчинення правопорушення вперше

у разі повторного вчинення протягом року одного і того ж правопорушення

• Відсутність податкового обліку;
• Порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій1* встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України
(аналітика)

Посадові особи органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

5 – 10 нмдг
(85 – 170 грн.)

10 – 15 нмдг
(170 – 255 грн.)

Ст. 1631 КпАП

• Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)
(аналітика)

Посадові особи органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

5 – 10 нмдг
(85 – 170 грн.)

10 – 15 нмдг
(170 – 255 грн.)

Ст. 1632 КпАП

• Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, включаючи установи НБУ, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби

Посадові особи органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

5 – 10 нмдг
(85 – 170 грн.)

10 – 15 нмдг
(170 – 255 грн.)

Ст. 1633 КпАП

• Неутримання або неперерахування до бюджету сум ПДФО при виплаті фізичній особі доходів;
• Перерахування ПДФО за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством);
• Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення ДПІ за встановленою формою відомостей про доходи громадян посадовими особами підприємств, установ і організацій, а також громадянами – СПД
(аналітика)

Посадові особи органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

2 – 3 нмдг
(34 – 51 грн.)

3 – 5 нмдг
(51 – 85 грн.)

Ст. 1634 КпАП

Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларації перекручених даних;
• Неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку

Посадові особи:
– органів внутрішніх справ;
– фінансових органів

Органи доходів і зборів

3 – 8 нмдг
(51 – 136 грн.)

5 – 8 нмдг
(85 – 136 грн.)

Ст. 1641 КпАП

Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків;
Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку;
• Внесення неправдивих даних до фінансової звітності;
Неподання фінансової звітності;
Несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей;
Порушення правил ведення касових операцій;
• Перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок;
• Невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок і безгосподарності
(аналітика)

Посадові особи органів внутрішніх справ

Органи державного фінансового контролю

8 – 15 нмдг
(136 – 255 грн.)

10 – 20 нмдг
(170 – 340 грн.)

Ст. 1642 КпАП

Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає належним чином розміщених марок акцизного податку, або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного податку посадовими особами підприємств-виробників, імпортерів і продавців цих товарів

Посадові особи:
– органів внутрішніх справ;
– органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

50 – 200 нмдг 
(850 – 3400 грн.)

200 – 500 нмдг 
(3400 – 8500 грн.)

Ч. 1 ст. 1645 КпАП

Незаконне зберігання марок акцизного податку

Посадові особи:
– органів внутрішніх справ;
– органів державної податкової служби

Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

15 – 20 нмдг 
(255 – 340 грн.)

Ч. 3 ст. 1645 КпАП

• Порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
• Несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
• Подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншої звітності;
• Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України
(аналітика)

Посадові особи
– органів внутрішніх справ;
– органи Пенсійного фонду України

Органи доходів і зборів

30 – 40 нмдг 
(510 – 680 грн.)

40 – 50 нмдг 
(680 – 850 грн.)

Ст. 1651 КпАП

• Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх повернення;
• Несвоєчасне подання або неподання визначених Законом № 1533-III відомостей, подання недостовірних відомостей про використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
(аналітика)

Посадові особи органів Фонду соцстрахування на випадок безробіття

Органи Фонду
соцстрахування на випадок безробіття

8 – 15 нмдг
(136 – 255 грн.)

10 – 20 нмдг
(170 – 340 грн.)

Ст. 1653 КпАП

•  Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю, фізичними особами, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення;
• Несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів;
• несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування України про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства
(аналітика)

Посадові особи органів Фонду соцстрахування

Органи Фонду соцстрахування

8 – 15 нмдг
(136 – 255 грн.)

10 – 20 нмдг
(170 – 340 грн.)

Ч. 1 ст. 1654 КпАП

• Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
• Несвоєчасне або неповне повернення страхових коштів, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів
(аналітика)

Посадові особи органів Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності

Органи Фонду соцстрахування  

8 – 15 нмдг
(136 – 255 грн.)

10 – 20 нмдг
(170 – 340 грн.)

Ст. 1655 КпАП

Незабезпечення належного стану первинного обліку;
Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням:

Посадові особи органів внутрішніх справ

Органи державної статистики

 

 

Ч. 1 ст. 1863 КпАП

громадянами

3 – 5 нмдг
(51 – 85 грн.)

5 – 10 нмдг
(85 – 170 грн.)

посадовими особами та громадянами – СПД
(аналітика)

10 – 15 нмдг
(170 – 255 грн.)

15 – 25 нмдг
(255 – 425 грн.)

Перелік нормативно-правових актів

• КпАПКодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

До відома

1* До посадових осіб підприємства належать керівник та головний бухгалтер (додатково див. роз'яснення з розділу 135.06 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

На думку Департаменту державної служби боротьби з економічними злочинами при МВС України (лист від 25.05.2011 р. № 5/3614) та Державної інспекції України з питань праці (лист від 15.06.2011 р. № 216/0/6/46-11), приватний підприємець є посадовою особою у разі виконання ним організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, і тому може нести адміністративну відповідальність. Водночас, Державне агентство земельних ресурсів України (лист від 08.06.2011 р. № 8584/17/8-11) та Управління юридичного контролю при МВС України (лист від 15.04.2011 р. № 12/1-929) висловили протилежну точку зору.

До речі, згідно із ст. 36 КпАП якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.
При цьому чинний КпАП не містить визначення понять «разового» чи «триваючого» правопорушень, обмежуючись загальною нормою, згідно з якою адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення (лист Мін'юсту від 17.07.2007 р. № 22-14-493).

*******

Також звертаємо Вашу увагу на те, що за умисне ухилення посадових осіб від сплати податків, єдиного соціального внеску та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування посадові особи притягаються до кримінальної відповідальності (див. довідники "Розміри сум податків, за приховування яких платників податків притягують до кримінальної відповідальності" та "Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного соціального внеску та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"). Крім того, посадові особи, які надають завідомо неправдиві відомості з метою отримання податкових пільг, притягаються до відповідальності згідно із ст. 222 ККУ.
При цьому слід мати на увазі, що відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, передбачена ст. 212 і 222 ККУ, настає тільки у випадку, якщо таке порушення вчинено з прямим умислом.

*******

Про адміністративну відповідальність за порушення в сфері оподаткування, соцстрахування та бухобліку, що діяла до 31.12.2010 р., можна дізнатись у відповідному довіднику.

*******

 

Аналітика на цю тему:

- матеріал "Відповідальність бухгалтера" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

- матеріал "Штрафні санкції за порушення розрахунку та сплати податкових зобов'язань" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

- матеріал "Відповідальність платників податку на доходи фізичних осіб" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

- матеріал "Відповідальність за порушення при складанні та поданні фінансової звітності" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

- матеріал "Відповідальність страхувальника за порушення законодавства про соцстрахування" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

- матеріал "Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

 

____________

© Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2015
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2015

ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос