Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ставки налога на доходы физических лиц

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 01.01.2011

Ставки податку на доходи фізичних осіб 

Вид доходу

Ставка податку

Стаття (пункт, підпункт)
р. IV ПКУ

Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами
(аналітика)

18 % 

п. 167.1

Стипендія (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень

18 %

пп. 165.1.26

Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності
(аналітика)

18 %

п. 177.1

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності
(аналітика)

18 %

п. 178.2

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк
(аналітика)

18 %

п. 170.9

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) емфітевзис
(аналітика)

18 %

п. 170.1

Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 ПКУ
(аналітика)

18 % 

п. 170.2

60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору. 
(аналітика)

18 %

пп. 170.8.2

Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя 

Сума коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень
(аналітика)

18 % 

пп. «б» пп. 165.1.22

Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п. 170.7 ПКУ
(аналітика)

18 % 

п. 170.7

Дохід за зданий (проданий) брухт дорогоцінних металів (крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий НБУ)

18 %

пп. 164.2.18 

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів МЗП 
(аналітика)

не оподатковуються

пп. 165.1.35

Виграші, призи, дарунки
(аналітика)

Виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів 

18 %

п. 167.1

Виграш, приз у лотерею

18 %

п. 167.1

Виграші та призи, інші, ніж виграш (приз) у лотерею

18 %

п. 167.1

Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 % однієї МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі
(аналітика)

не оподатковуються

пп. 165.1.39

Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. «б» пп. 165.1.1 ПКУ)

18 %

п. 167.1

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ «Спадщина»)

0 %,
5 %,
18 %

п. 174.6

Проценти
(аналітика)

Проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок

18 %

п. 167.5.1

Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом

18 %  

п. 167.5.1 

Проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках

18 %

п. 167.5.1 

Плата (відсоток), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки 

18 % 

п. 167.5.1

Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону 

18 %

п. 167.5.1 

Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону 

18 %

п. 167.5.1 

Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону

18 %

 п. 167.5.1 

Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;

18 %

п. 167.5.1

Проценти та дисконтні доходи, нараховані на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у пп. 170.4.1 ПКУ

18 % 

пп. 170.4.3

Дивіденди, роялті
(аналітика)

Дивіденди, нараховані на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

не оподатковуються

пп. 165.1.18

Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування)

5 % 

п. 167.5.2

Дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток 

9 %

пп. 167.5.4 

Роялті

18 % 

пп. 170.3.1

Продаж нерухомості
(аналітика)

Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки*

не оподатковується

п. 172.1

Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ПКУ
Дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ПКУ

5 %

абз. 1 п. 172.2

Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва

5 %

абз. 2 п. 172.2

Продаж рухомого майна
(аналітика)

Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі)

5 %

п. 173.1

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.
Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню

5 % 

п. 173.2

Спадщина
(аналітика)

Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення

0 %

пп. 174.2.1

Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б", "ґ" п. 174.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б" п. 174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом

0 %

пп. 174.2.1

Грошові заощадження, поміщені до 02.01.92 р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992–1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем

0 %

пп. 174.2.1

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення 

5 %

пп. 174.2.2

Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента

18 %

пп. 174.2.3

Доходи нерезидентів та іноземні доходи
(аналітика)

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів

за ставками, визначеними для резидентів

пп. 170.10.1

Іноземні доходи

18 %

пп. 170.11.1

Пенсії
(аналітика)

Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з ПФУ чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує  на місяць 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року

18 % суми перевищення

пп. 164.2.19 

Пенсії з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВРУ, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати 

18  % 

пп. 164.2.19 

Пенсії, призначені учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

не оподатковуються

пп. 164.2.19 

Перелік нормативно-правових актів

• ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

До відома

* Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не поширюється на майно, отримане таким платником у спадщину (абз. 2 п. 172.1 ПКУ).

*******

Відповідно до п. 164.5 ПКУ під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на так званий "натуральний коефіцієнт", який при ставці податку 18 % дорівнює 1,219512.

*******

Ставки податку з доходів фізичних осіб, що діяли до 31.12.2010 р., можна знайти у відповідному довіднику.
*******

 

Аналітика на цю тему:

- матеріал "База (об'єкт) оподаткування податком на доходи фізичних осіб" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

____________

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос