Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Доходы физических лиц, подлежащие обязательному декларированию (до 31.12.2010 г.)

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 03.03.2006
Утратил силу

Доходи фізичних осіб, які підлягають обов’язковому декларуванню до 31.12.2010 р.

Дохід

Стаття (пункт, підпункт) Закону № 889-IV

Примітка

Пп. 1.1 Розділу I Декларації про доходи

Сума переплати, що перевищує суму податкового зобов'язання, нарахованого за останній звітний період (за наслідками проведення остаточного розрахунку в разі припинення платником податку трудових відносин з працедавцем)

Абз. 2 пп. 6.5.5

 

Доходи платника податку – резидента, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання*

П. 18.3

Таку декларацію слід подати не пізніше 60-го календарного дня, що передує виїзду за кордон. Порядок подання такої декларації визначається Кабінетом Міністрів України

Пп. 1.2 Розділу I Декларації про доходи

Дохід (прибуток), що не підлягає оподаткуванню ПДФО при його нарахуванні чи виплаті

Пп. 8.1.3

 

Дохід, нарахований особою, яка не є податковим агентом

Пп. 8.2.1,
пп. 8.2.2

Особа, яка не є податковим агентом – це:
• нерезидент
або
• фізособа, яка не має статусу СПД, або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню

Пп. 4.2.14,
пп. 13.4

Не повинні декларувати вартість спадщини і платити з неї ПДФО спадкоємці 1-го та 2-го ступеня споріднення, які отримали Свідоцтво про право на спадщину після 31 березня 2005 року

Сума (вартість) подарунків

Пп. 4.2.3

Подарунки, отримані одним членом подружжя від іншого, у межах їх частини спільної часткової чи спільної сумісної власності не декларуються та не підлягають оподаткуванню

Додаткові блага, отримані не від працедавця такого платника податку (прирівнюються до подарунків з відповідним їх декларуванням та оподаткуванням)

Абз. 10 пп. 4.2.9

Додаткові блага – це отримані в безкоштовне користування житло, майно, товари, вартість безкоштовно отриманого харчування, послуг домашнього обслуговуючого персоналу, фінансова допомога тощо (пп. 4.2.9)

Дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів (самостійно виявлений платником податку або нарахований податковим органом)

Пп. 4.2.8

 

Сума заборгованості платника податків, за якою минув строк позовної давності (крім податкової)

Пп. 4.2.11

 

Інвестиційний прибуток від операцій з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім:
• цінних паперів
, емітованих Мінфіном;
виграшів у державну лотерею;
дивідендів, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою - резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів

Пп. 4.2.13

При обчисленні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами підставою для невключення до нього сум доходу внаслідок відчуження вищезазначених акцій є наявність у фізособи довідки, виданої товариством покупців або фінансовим посередником, який акумулював кошти для наступної оплати за об'єкти приватизації, яка підтверджує, що приватизаційний сертифікат саме цієї фізичної особи було використано у приватизації підприємства. З цього приводу див. консультацію Світлани Кривенко та Тетяни Добродій

Кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання

Пп. 4.2.16

 

Непогашена сума ПДФО, донарахованого при проведенні остаточного розрахунку з платником податків (у випадку припинення трудових відносин), якщо сума такої недоплати перевищує суму оподатковуваного доходу платника податків за останній звітний період

Абз. 2 пп. 6.5.3

 

Доход від надання нерухомості в оренду, якщо орендар – фізособа, що не є СПД

Пп. 9.1.4

 

Позитивну різницю між сумою доходу від виграшу в азартні ігри в казино, інших гральних місцях чи домах та документально підтвердженими витратами, понесеними у зв'язку з отриманням такого доходу

Пп. 9.5.2

 

Інвестиційний прибуток (фінансові результати від операцій з інвестиційними активами)

П. 9.6

Розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу інвестиційного активу, та його вартістю, розрахованою виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу, з урахуванням норм пп. 9.6.4

Нецільова благодійна допомога від благодійника - фізособи, якщо:
• загальна сума такої допомоги протягом звітного року перевищує граничний розмір, установлений пп. 9.7.3 (у 2009 р. – 940 грн.);
• платник податків не має права на одержання податкової соціальної пільги згідно з пп. 6.5.1

Абз. 3 пп. 9.7.3

 

Цільова благодійна допомога, яка надається резидентами - юрособами або фізособами у будь-якій сумі (вартості) закладам охорони здоров'я для компенсації витрат на:
• косметичне лікування або косметичну хірургію (вкл. косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями);
• водолікування та геліотерапію, не пов'язані з хронічними захворюваннями;
• лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;
• аборти;
• операції з переміни статі;
• лікування венеричних захворювань;
• лікування тютюнової чи алкогольної залежності;
• клонування людини або її органів;
• придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не підпадають під перелік життєво необхідних

Пп. 9.7.4«а»

 

Невикористана та неповернена благодійнику після закінчення терміну її використання сума цільової благодійної допомоги, у т. ч. допомога на наукові дослідження чи розробку, для відшкодування вартості устаткування, матеріалів, інших витрат

Пп. 9.7.4«е»,
абз. 1 пп. 9.7.5

 

Неповернені вчасно суми, отримані на відрядження або під звіт (у випадку припинення трудових або цивільно-правових відносин з особою, що надала такі кошти), при недостатності суми доходу платника податку для погашення заборгованості перед бюджетом

Абз. 5 пп. 9.10.1

 

Невикористана протягом визначеного терміну сума страхового відшкодування, отримана на відновлення майна або придбання нового майна замість загубленого

П. 15.2

Така заміна (відновлення) має бути здійсненою:
• для рухомого майна – до кінця календарного року, наступного за роком, у якому відбулася страхова подія;
• для нерухомого – до кінця другого календарного року, наступного за роком, у якому відбулася страхова подія

Доходи платника податку – резидента, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання*

П. 18.3

Таку декларацію слід подати не пізніше 60-го календарного дня, що передує виїзду за кордон. Порядок подання такої декларації визначається Кабінетом Міністрів України

Пп. 1.4 Розділу I Декларації про доходи

Дохід, отриманий з іноземних джерел

Пп. 9.9.1

 

Доходи платника податку – резидента, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання*

П. 18.3

Таку декларацію слід подати не пізніше 60-го календарного дня, що передує виїзду за кордон. Порядок подання такої декларації визначається Кабінетом Міністрів України

До відома

* Платник податку, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, відображає свої доходи в декларації за їх видами у відповідних підрозділах.

*******

Декларування доходів – конституційний обов’язок громадян (ст. 67 Конституції). Виконання такого обов’язку здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Опрос