Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Методы начисления амортизации объектов основных средств и других необоротных активов

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 01.04.2011

Методи нарахування амортизації об'єктів основних засобів та інших необоротних активів

Назва методу

Суть методу

Формула для
 обчислення амортизації

Примітки

Прямолінійний 

Річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів 

А = Ca : T 

A –  річна сума амортизаційних відрахувань;
Са
– вартість об'єкта ОЗ, що амортизується;
Т – термін корисного використання об'єкта ОЗ (років).

Зменшення залишкової
 вартості 

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість 

А = Сз х (1 – (Cл : Сп)1/т

– залишкова або первісна вартість об'єкта ОЗ на дату початку нарахування амортизації;
Cл – ліквідаційна вартість об'єкта ОЗ;
Сп – первісна вартість об'єкта ОЗ;
т – термін корисного використання об'єкта ОЗ (років).

Прискореного зменшення
 залишкової вартості 

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється 

А = 2Сз : Т 

Сз – залишкова вартість об'єкта ОЗ або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації;
Т – термін корисного використання об'єкта ОЗ (років).

 

Кумулятивний 

Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання

А = (Сп – Сл) х (Кз : Рк) 

Сп – первісна вартість об'єкта ОЗ;
Cл – ліквідаційна вартість об'єкта ОЗ;
Кз – кількість років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта ОЗ;
Рк – сума числа років корисного використання об'єкта ОЗ. Наприклад, для терміну корисного  використання об'єкта у 5 років сума чисел років буде складати – 1+2+3+4+5=15, а кумулятивний коефіцієнт у перший рік експлуатації  становитиме 5/15.

Виробничий*

Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів 

А = Пм х (Сп – Сл) : Пз

Пм – фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг);
Сп – первісна вартість об'єкта ОЗ;
Сл – ліквідаційна вартість об'єкта ОЗ;
Пз – передбачуваний обсяг виробництва з використанням амортизованого обладнання.

«50 / 50»**

У першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % його вартості, яка амортизується, та решта 50 % вартості, яка амортизується, у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом

«100-відсоткове списання»**

В першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 % його вартості

Перелік нормативно-правових актів

• ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

• П(С)БО 7Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92. 

• П(С)БО 8Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну від 18.10.99 р. № 242. 

До відома

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, передбачених для амортизації основних засобів (п. 27 П(С)БО 8, ст. 138.3.1 ПКУ).

* Виробничий метод нарахування амортизації не застосовується для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток (п. 138.3.1 ПКУ).

 При застосуванні виробничого методу для розрахунку амортизаційних відрахувань, необхідно враховувати мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів (лист ДПСУ від 06.04.2012 р. № 6134/6/15-1415).

** Методи амортизації «50 / 50» та «100-відсоткове списання» передбачені лише для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів (п. 27 П(С)БО 7).

З методами амортизації, які застосовуються до необоротних активів у податковому та бухгалтерському обліку, можна ознайомитись у довіднику.

*******

 

Аналітика на цю тему:

- матеріал "Про порядок нарахування амортизації на об’єкти основних засобів" модуля КОНСУЛЬТАЦІЇ. 

- матеріал "Методи амортизації необоротних активів" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

- матеріал "Амортизація необоротних активів: загальні положення" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

____________

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2015
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2015

ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос