Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Виды и продолжительность отпусков

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 10.12.2011

Види та тривалість відпусток

Відпустки, які надаються відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР

1. Щорічні відпустки

Категорії працівників  

Тривалість відпустки

Закон «Про відпустки»

Примітка  

Щорічні основні відпустки
(аналітика)

Усі працівники  

Не менше 24 календарних днів
(аналітика)

Ч. 1 ст. 6

За відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору

Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин

24 календарні дні
(аналітика)

Ч. 2 ст. 6

Із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів

Працівники, зайняті на підземних роботах і в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів

Ч. 3 ст. 6

Із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на цьому підприємстві два роки і більше

Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин

Ч. 5 ст. 6

Із збільшенням за кожних 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів

Особи з інвалідністю III групи

26 календарних днів
(аналітика)

Ч. 7 ст. 6

 

Працівники, зайняті на підземних роботах і в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче

28 календарних днів
(аналітика)

Ч. 3 ст. 6

Незалежно від стажу роботи

Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв

Ч. 4 ст. 6

За Списком робіт, професій і посад, затвердженим ПКМУ від 09.06.97 р. № 570

Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин

30 календарних днів
(аналітика)

Ч. 5 ст. 6

 

Особи з інвалідністю I і II груп

Ч. 7 ст. 6

 

Особи віком до вісімнадцяти років

31 календарний день
(аналітика)

Ч. 8 ст. 6

 

Керівні працівники закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та науковці

До 56 календарних днів
(аналітика)

Ч. 6 ст. 6

Відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого ПКМУ від 14.04.97 р. № 346

Тимчасові працівники

Пропорційно до відпрацьованого ними часу
(аналітика)

Ч. 9 ст. 6

 

Сезонні працівники

За Списком сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженим ПКМУ від 28.03.97 р. № 2782

Щорічні додаткові відпустки
(аналітика)

Працівники, зайняті на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів

До 35 календарних днів

Ч. 1 ст. 7

За Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290  

Працівники, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я

П. 1 ч. 1 ст. 8

За Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 

Працівники з ненормованим робочим днем

До 7 календарних днів

П. 2 ч. 1 ст. 8

За списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. 

2. Відпустки у зв'язку з навчанням

Призначення відпустки

Тривалість відпустки

Закон «Про відпустки»

Примітки

У вищих навчальних закладах
(аналітика)

На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на 1 і 2 курсах ВУЗів

10 календарних днів

Абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 15

І і II рівні акредитації з вечірньою формою навчання

20 календарних днів

Абз. 3 п. 1 ч. 1 ст. 15

III і IV рівні акредитації з вечірньою формою навчання

30 календарних днів

Абз. 4 п. 1 ч. 1 ст. 15

Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання

На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на 3 і наступних курсах

20 календарних днів

Абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 15

І і II рівні акредитації з вечірньою формою навчання

30 календарних днів

Абз. 3 п. 2 ч. 1 ст. 15

III і IV рівні акредитації з вечірньою формою навчання

40 календарних днів

Абз. 4 п. 2 ч. 1 ст. 15

Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання

На період складання державних іспитів

30 календарних днів

П. 3 ч. 1 ст. 15

Незалежно від рівня акредитації ВУЗу

На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання

2 місяці

П. 4. ч. 1 ст. 15

І і II рівні акредитації

4 місяці

П. 4. ч. 1 ст. 15

III і IV рівні акредитації

У закладах післядипломної освіти
(аналітика)

На період додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти

20 календарних днів

Ч. 2 ст. 15

І і II рівні акредитації з вечірньою формою навчання

30 календарних днів

Ч. 2 ст. 15

III і IV рівні акредитації з вечірньою формою навчання

40 календарних днів

Ч. 2 ст. 15

Незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання

На період складання державних іспитів

30 календарних днів

П. 3 ч. 1 ст. 15

Незалежно від рівня акредитації ВУЗу

На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання

2 місяці

П. 4 ч. 1 ст. 15

І і II рівні акредитації

4 місяці

П. 4 ч. 1 ст. 15

III і IV рівні акредитації

У середніх навчальних закладах
(аналітика)

На період випускних іспитів в основній школі

10 календарних днів

П. 1 ч. 1 ст. 13

 

На період випускних іспитів у старшій школі

23 календарні дні

П. 2 ч. 1 ст. 13

 

На період перевідних іспитів в основній та старшій школах

Від 4 до 6 календарних днів

П. 3 ч. 1 ст. 13

Без урахування вихідних

У професійно-технічних навчальних закладах
(аналітика)

На період підготовки та складання іспитів працівниками на вечірніх відділеннях

35 календарних днів

Ст. 14

Надається працівникам, які навчаються успішно

В аспірантурі
(аналітика)

Для складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів

10 календарних днів на кожний іспит

Ч. 3 ст. 15

Надається один раз на рік працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

30 календарних днів

Ч. 4 ст. 15

 

Протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень

Ч. 4 ст. 15

З оплатою в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника

3. Творчі відпустки 

Призначення відпустки

Тривалість відпустки

Підстава

Примітки

Для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

До трьох місяців
(аналітика)

Ст. 16 Закону № 504,
п. 2 Умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток, затверджених постановою КМУ від 19.01.98 р. № 45

Не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук особам, які закінчили аспірантуру, докторантуру відповідно, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно

Для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук 

До шести місяців 
(аналітика)

 

4. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Призначення відпустки

Тривалість відпустки

Закон «Про відпустки»

Примітки

Для підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях

Не більш як 40 календарних днів на рік
(аналітика)

Ст. 161 Закону № 504

Відповідно до Порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, затвердженого ПКМУ від 01.06.2011 р. № 565

5. Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності

Категорії працівників

Тривалість відпустки

Закон «Про відпустки»

Примітки

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу

14 календарних днів на рік

Ст. 162 Закону № 504

На період відпустки зберігається заробітна плата

Опрос