Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Национальные стандарты бухгалтерского учета

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 31.05.2019

Перелік національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності

Номер стандарту

Назва

Нормативний документ

НП(С)БО 1

"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Наказ Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1"
(аналітика)

НП(С)БО 2

"Консолідована фінансова звітність"

Наказ Мінфіну від 27.06.2013 р. № 628 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2"
(аналітика)

П(С)БО 6

"Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Наказ Мінфіну від 28.05.99 р. № 137 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 7

"Основні засоби"

Наказ Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 8

"Нематеріальні активи"

Наказ Мінфіну від 18.10.99 р. № 242  "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 9

"Запаси"

Наказ Мінфіну від 20.10.99 р. № 246 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 10

"Дебіторська заборгованість"

Наказ Мінфіну від 08.10.99 р. № 237 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 11

"Зобов'язання"

Наказ Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 12

"Фінансові інвестиції"

Наказ Мінфіну від 26.04.2000 р. № 91 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 13

"Фінансові інструменти"

Наказ Мінфіну від 30.11.2001 р. № 559 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 14

"Оренда"

Наказ Мінфіну від 28.07.2000 р. № 181 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 15

"Дохід"

Наказ Мінфіну від 29.11.99 р. № 290 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 16

"Витрати"

Наказ Мінфіну від 31.12.99 р. № 318 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 17

"Податок на прибуток"

Наказ Мінфіну від 28.12.2000 р. № 353 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 18

"Будівельні контракти"

Наказ Мінфіну від 28.04.2001 р. № 205 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 19

"Об'єднання підприємств"

Наказ Мінфіну від 07.07.99 р. № 163 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 21

"Вплив змін валютних курсів"

Наказ Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 22

"Вплив інфляції"
 

Наказ Мінфіну від 29.02.2002 р. № 147 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 23

"Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

Наказ Мінфіну від 18.06.2001 р. № 303 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 24

"Прибуток на акцію"

Наказ Мінфіну від 16.07.2001 р. № 344 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 25

"Спрощена фінансова звітність"

Наказ Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 26

"Виплати працівникам"

Наказ Мінфіну від 28.10.2003 р. № 601 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 27

"Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

Наказ Мінфіну від 07.11.2003 р. № 617 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 28

"Зменшення корисності активів"

Наказ Мінфіну від 24.01.2005 р. № 817 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 29

"Фінансова звітність за сегментами"

Наказ Мінфіну від 19.05.2005 р. № 412 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 30

"Біологічні активи"

Наказ Мінфіну від 18.11.2005 р. № 790 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 31

"Фінансові витрати"

Наказ Мінфіну від 28.04.2006 р. № 415 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 32

"Інвестиційна нерухомість"

Наказ Мінфіну від 02.07.2007 р. № 779 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 33

"Витрати на розвідку запасів корисних копалин"

Наказ Мінфіну від 26.08.2008 р. № 1090 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку"
(аналітика)

П(С)БО 34

"Платіж на основі акцій"

Наказ Мінфіну від 30.12.2008 р. № 1577 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку" 
(аналітика)

До відома

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ та НП(С)БО в державному секторі), розроблений на основі МСФЗ і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку (ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV).

*****

До речі, з актуальним переліком національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності, що застосовують бюджетні установи, завжди можна ознайомитись у відповідному довіднику.

*******

 

Аналітика на цю тему:

–   матеріал "Баланс" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

матеріал "Звіт про фінансові результати" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

матеріал "Звіт про рух грошових коштів" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

матеріал "Звіт про власний капітал" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

матеріал "Неформатовані примітки до річної фінансової звітності" модуля СИТУАЦІЇ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА.

____________

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

 ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос