Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Национальные стандарты бухгалтерского учета

ЛІГА:ЗАКОН
Справочная информация от 14.07.2015

Перелік національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності

Номер стандарту

Назва

Нормативний документ

НП(С)БО 1

«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Наказ Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1»

НП(С)БО 2

«Консолідована фінансова звітність»

Наказ Мінфіну від 27.06.2013 р. № 628 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2»

П(С)БО 6

«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»

Наказ Мінфіну від 28.05.99 р. № 137 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 7

«Основні засоби»

Наказ Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 8

«Нематеріальні активи»

Наказ Мінфіну від 18.10.99 р. № 242  «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 9

«Запаси»

Наказ Мінфіну від 20.10.99 р. № 246 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 10

«Дебіторська заборгованість»

Наказ Мінфіну від 08.10.99 р. № 237 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 11

«Зобов'язання»

Наказ Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 12

«Фінансові інвестиції»

Наказ Мінфіну від 26.04.2000 р. № 91 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 13

«Фінансові інструменти»

Наказ Мінфіну від 30.11.2001 р. № 559 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 14

«Оренда»

Наказ Мінфіну від 28.07.2000 р. № 181 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 15

«Дохід»

Наказ Мінфіну від 29.11.99 р. № 290 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 16

«Витрати»

Наказ Мінфіну від 31.12.99 р. № 318 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 17

«Податок на прибуток»

Наказ Мінфіну від 28.12.2000 р. № 353 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 18

«Будівельні контракти»

Наказ Мінфіну від 28.04.2001 р. № 205 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 19

«Об'єднання підприємств»

Наказ Мінфіну від 07.07.99 р. № 163 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 21

«Вплив змін валютних курсів»

Наказ Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 22

«Вплив інфляції»
 

Наказ Мінфіну від 29.02.2002 р. № 147 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 23

«Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»

Наказ Мінфіну від 18.06.2001 р. № 303 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 24

«Прибуток на акцію»

Наказ Мінфіну від 16.07.2001 р. № 344 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 25

«Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

Наказ Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 26

«Виплати працівникам»

Наказ Мінфіну від 28.10.2003 р. № 601 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 27

«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

Наказ Мінфіну від 07.11.2003 р. № 617 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 28

«Зменшення корисності активів»

Наказ Мінфіну від 24.01.2005 р. № 817 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 29

«Фінансова звітність за сегментами»

Наказ Мінфіну від 19.05.2005 р. № 412 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 30

«Біологічні активи»

Наказ Мінфіну від 18.11.2005 р. № 790 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 31

«Фінансові витрати»

Наказ Мінфіну від 28.04.2006 р. № 415 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 32

«Інвестиційна нерухомість»

Наказ Мінфіну від 02.07.2007 р. № 779 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 33

«Витрати на розвідку запасів корисних копалин»

Наказ Мінфіну від 26.08.2008 р. № 1090 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку»

П(С)БО 34

«Платіж на основі акцій»

Наказ Мінфіну від 30.12.2008 р. № 1577 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» 

До відома

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ та НП(С)БО в державному секторі), розроблений на основі МСФЗ і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку (ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV).

*****

До речі, з актуальним переліком національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності, що застосовують бюджетні установи, завжди можна ознайомитись у відповідному довіднику.

____________

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»

 ЛІГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос