Идет загрузка документа (3072 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении годовых форм отчетов относительно осуществления правосудия местными и апелляционными судами

Государственная судебная администрация
Форма, Приказ, Отчет от 23.06.2018 № 325
редакция действует с 20.08.2019

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 червня 2018 року N 325

Про затвердження річних форм звітів щодо здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної судової адміністрації України
від 20 серпня 2019 року N 828

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 152 та частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою вдосконалення звітності про стан здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами наказую:

1. Затвердити форми річної звітності, що додаються:

N 1-а "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства";

N 1-п "Звіт судів першої інстанції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення";

N 1-г "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку господарського судочинства";

N 1-к "Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження";

N 1-ц "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства";

N 2-а "Звіт судів апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у порядку адміністративного судочинства";

N 2-п "Звіт судів апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційних скарг у справах про адміністративні правопорушення";

N 2-г "Звіт судів апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у порядку господарського судочинства";

N 2-к "Звіт судів апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у порядку кримінального провадження";

N 2-ц "Звіт судів апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у порядку цивільного судочинства";

N 6 "Звіт про кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, та види кримінального покарання";

N 7 "Звіт про склад засуджених";

N 8 "Звіт про неповнолітніх засуджених".

2. Звіти розраховуються автоматично на підставі відомостей, що вносяться до автоматизованої системи документообігу суду.

3. Звіти подаються в електронній формі засобами автоматизованої системи документообігу суду з дотриманням умови щодо засвідчення електронним цифровим підписом відповідальних осіб.

4. Увести звіти у дію, починаючи зі звіту за 2018 рік.

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної судової адміністрації України:

від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 року за N 724/12598, із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної судової адміністрації України;

від 20.02.2008 N 15 "Про внесення змін і доповнень до наказу Державної судової адміністрації України від 5 червня 2006 року N 55" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2008 року за N 263/14954;

від 01.06.2009 N 63 "Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 5 червня 2006 року N 55" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2009 року за N 557/16573;

від 25.05.2011 N 95 "Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 5 червня 2006 року N 55";

від 02.07.2012 N 73 "Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 5 червня 2006 року N 55";

від 14.11.2012 N 153 "Про затвердження форм звітності про стан судимості та склад засуджених";

від 21.11.2012 N 158 "Про затвердження форм звітності щодо здійснення місцевими та апеляційними судами кримінального провадження", із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України;

від 25.04.2013 N 61 "Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 5 червня 2006 року N 55";

від 20.06.2013 N 88 "Про затвердження форм звітності щодо здійснення місцевими та апеляційними судами господарського судочинства";

від 24.04.2014 N 50 "Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 5 червня 2006 року N 55";

від 24.04.2014 N 52 "Про внесення змін до форми звіту N 1-1 "Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження".

6. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Лавер І. Г.) довести його текст до територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних судів, Верховного Суду.

7. Управлінню інформатизації та судової статистики (Чикін О. О.) забезпечити повідомлення Міністерства юстиції України про втрату чинності відповідними наказами ДСА України.

8. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України не пізніше одного робочого дня з дня отримання цього наказу довести його текст до місцевих судів.

9. Прес-центру (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати наказ на офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше".

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С. П.

 

Голова Державної судової
адміністрації України

З. Холоднюк

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

за _________ рік

Подають

Терміни подання

місцеві загальні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 10-й день після звітного періоду

окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України, органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду

на 10-й день після звітного періоду

апеляційні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду

на 10-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрація України; копію - органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду

не пізніше 40-го дня після звітного періоду


Форма N 1-а
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
23 червня 2018 року N 325

За погодженням з Держстатом

Респондент:

Найменування: ________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                                             N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. Результати розгляду позовних заяв та справ у порядку адміністративного судочинства

N з/п

Категорії справ

Загальні показники розгляду позовних заяв

Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од.

Кількість розглянутих позовних заяв, од.

розмір заявлених грошових вимог (ціна позову) (з гр. 2)

Кількість нерозглянутих позовних заяв, на кінець звітного періоду, од.

у тому числі зали-
шено без руху

усього

у тому числі надій-
шло у звітному періоді

усього

у тому числі

повер-
нуто

зали-
шено без розг-
ляду

відмовлено у відкритті провадження

відкрито провад-
ження

із пору-
шенням строків, перед-
бачених
КАСУ

не перевищує 100 розмірів прожит-
кового мінімуму для праце-
здатних осіб

не перевищує 500 розмірів прожит-
кового мінімуму для праце-
здатних осіб

понад 500 розмірів прожит-
кового мінімуму для праце-
здатних осіб

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 7, 19, 22, 27, 28, 35, 58, 64, 67, 103, 129, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи щодо виборчого процесу та референдуму, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

виборів народних депутатів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

виборів Президента України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

місцевих виборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

всеукраїнського та місцевого референдумів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Справи щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

забезпечення прав на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

забезпечення прав на свободу думки і слова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

облік внутрішньо переміщених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

щодо в'їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Справи щодо статусу народного депутата України, депутата місцевої ради, організації діяльності представницьких органів влади, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

статусу народного депутата України (крім дострокового припинення повноважень народного депутата України)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

про статус депутатів місцевих рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції (крім категорій, які підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції), зокрема у сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

прокуратури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

адвокатури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

нотаріату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

надання безоплатної правничої допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

прийняття громадян на публічну службу, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

проведення очищення влади (люстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

проходження служби, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

проведення очищення влади (люстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

звільнення з публічної служби, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

проведення очищення влади (люстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

організації господарської діяльності, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування видів господарської діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

митної справи (крім охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

визначення коду товару за УКТЗЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

визначення митної вартості товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

здійснення публічних закупівель, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

державного регулювання цін і тарифів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі у сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

валютного регулювання і валютного контролю, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

грошового обігу та розрахунків, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

державного регулювання ринків фінансових послуг, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

операцій із цінними паперами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

гарантування вкладів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, Державною аудиторською службою України, державного фінансового контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

містобудування; архітектурної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

примусового відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Справи з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

реалізації податкового контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

погашення податкового боргу, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

передачі майна у податкову заставу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

застосування адміністративного арешту коштів та/або майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

податку на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

зупинення реєстрації податкових накладних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

акцизного податку, крім акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

екологічного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

рентної плати, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

рентної плати за спеціальне використання води;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

податку на майно, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

транспортного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

плати за землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

туристичного збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

збору за місця для паркування транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

мита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

звернень органів доходів і зборів, у тому числі щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов'язаних із визнанням правочинів недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

трансферного ціноутворення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

медичного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

осіб, звільнених з публічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

дітей війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

внутрішньо переміщених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

нагляду та контролю у сфері відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

соціального захисту (крім соціального страхування), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

осіб, звільнених з публічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

дітей війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

сімей із дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

внутрішньо переміщених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

праці, зайнятості населення, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

зайнятості населення, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

зайнятості осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

внутрішньо переміщених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

публічної житлової політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

запобігання та припинення протиправної діяльності товариств, установ, інших організацій, яка посягає на конституційний лад, права і свободи громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, їхнього затримання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

біженців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

охорони здоров'я, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

медико-соціальної експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

цивільного захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139

дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Категорії справ

Загальні показники розгляду справ

Кількість справ, що перебували на розгляді, од.

Кількість розглянутих справ, од.

із пору-
шенням строків, перед-
бачених
КАСУ

Кількість нерозглянутих справ, на кінець звітного періоду (залишок), од.

Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн.

усього

у тому числі надій-
шло у звітному періоді

усього

у тому числі

із прий-
няттям рішення

із задово-
ленням позову (із графи 17)

пере-
дано в інші суди

із закриттям провад-
ження у справі

із зали-
шенням заяви без розгляду

усього

з них провад-
ження у яких зупи-
нено

усього

у тому числі мораль-
ної шкоди (із графи 25)

А

Б

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 7, 19, 22, 27, 28, 35, 58, 64, 67, 103, 129, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи щодо виборчого процесу та референдуму, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

виборів народних депутатів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

виборів Президента України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

місцевих виборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

всеукраїнського та місцевого референдумів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Справи щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

забезпечення прав на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

забезпечення прав на свободу думки і слова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

облік внутрішньо переміщених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

щодо в'їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Справи щодо статусу народного депутата України, депутата місцевої ради, організації діяльності представницьких органів влади, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

статусу народного депутата України (крім дострокового припинення повноважень народного депутата України)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

про статус депутатів місцевих рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції (крім категорій, які підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції), зокрема у сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

прокуратури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

адвокатури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

нотаріату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

надання безоплатної правничої допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

прийняття громадян на публічну службу, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

проведення очищення влади (люстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

проходження служби, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

проведення очищення влади (люстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

звільнення з публічної служби, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

проведення очищення влади (люстрації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

організації господарської діяльності, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування видів господарської діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

митної справи (крім охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

визначення коду товару за УКТЗЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

визначення митної вартості товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

здійснення публічних закупівель, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

державного регулювання цін і тарифів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі у сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

валютного регулювання і валютного контролю, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

грошового обігу та розрахунків, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

державного регулювання ринків фінансових послуг, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

операцій із цінними паперами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

гарантування вкладів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, Державною аудиторською службою України, державного фінансового контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

містобудування; архітектурної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

примусового відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Справи з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

реалізації податкового контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

погашення податкового боргу, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

передачі майна у податкову заставу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

застосування адміністративного арешту коштів та/або майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

податку на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

зупинення реєстрації податкових накладних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

акцизного податку, крім акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

екологічного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

рентної плати, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

рентної плати за спеціальне використання води;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

податку на майно, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

транспортного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

плати за землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

туристичного збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

збору за місця для паркування транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

мита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

звернень органів доходів і зборів, у тому числі щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов'язаних із визнанням правочинів недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

трансферного ціноутворення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

медичного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

осіб, звільнених з публічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

дітей війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

внутрішньо переміщених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

нагляду та контролю у сфері відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

соціального захисту (крім соціального страхування), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

осіб, звільнених з публічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

дітей війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

сімей із дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

внутрішньо переміщених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

праці, зайнятості населення, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

зайнятості населення, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

зайнятості осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

внутрішньо переміщених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

публічної житлової політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129

Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

запобігання та припинення протиправної діяльності товариств, установ, інших організацій, яка посягає на конституційний лад, права і свободи громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

примусового повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, їхнього затримання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134

біженців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

охорони здоров'я, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137

медико-соціальної експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

цивільного захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139

дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141

транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Результати розгляду заяв перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

N з/п

Підстави для перегляду судового рішення

Кількість заяв, що перебували на розгляді, од.

Кіль-
кість повер-
нутих заяв, од.

Кіль-
кість інших рішень, ухва-
лених до відкриття провад-
ження, од.

Кількість розглянутих заяв, од.

Кількість нерозгля-
нутих заяв на кінець звітного періоду, од.

Усього

у тому числі

відмов-
лено в задо-
воленні заяви

задо-
волено заяв

у тому числі скасовано (із гр. 7)

усього

у тому числі надій-
шло у звітному періоді

рішень

постанов

ухвал

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

УСЬОГО (сума рядків 2 - 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до звіту

N з/п

Найменування показника

Кількість

1

Суб'єкти звернення, од.

кількість фізичних осіб, усього

 

2

з них

жінки

 

3

особи з інвалідністю

 

4

пенсіонери

 

5

учасники бойових дій, Герої України

 

6

внутрішньо переміщені особи

 

7

іноземні громадяни, особи без громадянства

 

8

кількість юридичних осіб, усього

 

9

суб'єкти владних повноважень (з рядка 8)

 

10

Кількість постановлених окремих ухвал (усього), од.

 

11

у тому числі

про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону

 

12

про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними

 

13

про зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов'язків, неналежного виконання професійних обов'язків або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором

 

14

Кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами, од.

 

15

Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу, од.

 

16

Рядок виключено

 

17

рядок виключено

 

16

Врегулювання спору за участю судді

кількість постановлених ухвал про проведення

 

17

кількість постановлених ухвал про припинення

 

18

з них

досягнуто сторонами примирення

 

19

передано на розгляд іншому судді

 

Керівник

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

Виконавець:

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

Телефон:

___________________

 

Факс:

___________________

 

Електронна пошта:

___________________

 

Дата

___________________

 

(звіт за формою N 1-a із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 р. N 828)

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

за _________ рік

Подають

Терміни подання

місцеві загальні суди - територіальним
управлінням Державної судової
адміністрації України

територіальні управління Державної
судової адміністрації України - Державній
судовій адміністрації України; копію -
органу державної статистики за місцезнаходженням відповідному апеляційному суду

Державна судова адміністрація України -
Державній службі статистики України;
копію - Верховному Суду

на 10-й день
після звітного періоду

 
на 20-й день
після звітного періоду

 
 
не пізніше 40-го дня
після звітного періоду


Форма N 1-п
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
23 червня 2018 року N 325

За погодженням з Держстатом

Респондент:

Найменування: ________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                                             N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

N з/п

Назва статті Кодексу України про адмініст-
ративні правопо-
рушення
або адмініст-
ративного правопо-
рушення, яке не ввійшло до Кодексу, але перед-
бачене іншими законо-
давчими чи норма-
тивними актами

Номер статті

Кількість справ, що перебували на розгляді, од.

Кіль-
кість повер-
нутих справ, од.

в тому числі для належ-
ного оформ-
лення

Кіль-
кість розгля-
нутих справ, од.

Кіль-
кість нерозгля-
нутих справ на кінець звітного періоду, од.

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи

усього

у тому числі

про накла-
дення адмініс-
тратив-
ного стяг-
нення

про застосу-
вання заходів впливу, перед-
бачених
статтею 24-1 КУпАП

про закриття справи

усього

у тому числі у зв'язку із

усього

у тому числі надій-
шло у звіт-
ному періоді

пере-
дачею мате-
ріалів на розгляд громад-
ської органі-
зації або трудо-
вого колек-
тиву

звіль-
ненням від адмініс-
тратив-
ної відпові-
дальності при мало-
значності правопо-
рушення

пере-
дачею справи прокурору, органу досу-
дового розслі-
дування

відсут-
ністю події і складу адмініст-
ративного правопо-
рушення

закін-
ченням строків накла-
дення адмініст-
ративного стяг-
нення

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

УСЬОГО, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Назва статті Кодексу України про адмініст-
ративні правопо-
рушення
або адмініст-
ративного правопо-
рушення, яке не ввійшло до Кодексу, але перед-
бачене іншими законо-
давчими чи норма-
тивними актами

Номер статті

Накладено адміністративних стягнень (з гр. 8), од.

Накладено адміністративних стягнень (з гр. 8), од.

Сума штрафу (з гр. 17), грн.

Сума заподіяної матеріальної шкоди, грн.

основних

додаткових

накла-
деного

спла-
ченого добро-
вільно

уста-
новлено

відшкодовано

попе-
редження

штраф

оплатне вилу-
чення пред-
мета

конфіс-
кація пред-
мета, грошей

позбав-
лення спеціаль-
ного права

громад-
ські роботи

сус-
пільно корисні роботи

вип-
равні роботи

адмініст-
ративний арешт

арешт з утри-
манням на гаупт-
вахті

інші види адмініст-
ративних стяг-
нень

оплатне вилу-
чення пред-
мета

конфіс-
кація пред-
мета, грошей

позбав-
леня права обій-
мати певні посади або займа-
тися певною діяль-
ністю

позбав-
лення спеціаль-
ного права (керу-
вання транс-
портним засо-
бом)

усього

у тому числі повер-
нуто влас-
нику в порядку відшко-
дування

А

Б

В

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

УСЬОГО, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Склад осіб притягнутих до адміністративної відповідальності

N з/п

Назва статті Кодексу України про адмініс-
тративні правопо-
рушення
або адмініст-
ративного правопо-
рушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передба-
чене іншими законо-
давчими чи норма-
тивними актами

Номер статті

Кількість осіб притягнутих до адміністративної відповідальності

Усього

з них

рід зайняття

грома-
дян іншої дер-
жави

жінок

внутрішньо переміщених

осіб з інвалідністю

робіт-
ники

дер-
жавні служ-
бовці

судді

проку-
рори

інші служ-
бовці

військо-
вослуж-
бовці

пенсі-
онери

безро-
бітні
 

праце-
здатні, які не працю-
вали і не навча-
лися

виключено

інші заняття

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

УСЬОГО, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка

N з/п

Найменування показника

Кількість

1

Кількість не звернених до виконання постанов про накладення стягнення у зв'язку із закінченням строку давності, усього, од.

 

2

у тому числі про стягнення штрафу (з рядка 1)

 

3

у результаті не стягнуто штрафу на суму, грн. (з рядка 2)

 

4

Кількість вилученої вогнепальної зброї, од.

 

5

Кількість вилучених бойових припасів, од.

 

6

Кількість вилучених вибухових речовин, кг

 

7

Кількість вилучених наркотичних засобів, гр

 

8

Кількість вилучених отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин, гр

 

9

Сума оплатно вилучених цінностей, грн.

 

10

Сума конфіскованих товарів та цінностей, грн.

 

11

Сума конфіскованої валюти, грн.

 

12

Кількість конфіскованих автомобілів, од.

 

13

Кількість осіб, яких направлено на проходження програми для кривдників, передбаченої Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі)

 

14

Кількість розглянутих справ у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення (усього), од.

 

15

з них, справ про скорочення строку позбавлення спеціального права

 

Керівник

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

Виконавець:

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

Телефон:

___________________

 

Факс:

___________________

 

Електронна пошта:

___________________

 

Дата

___________________

 

(звіт за формою N 1-п із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 р. N 828)

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

за _______ рік

 

Подають

Терміни подання

місцеві господарські суди - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України; органу державної статистики за місцезнаходженням; відповідному апеляційному господарському суду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду

на 10-й день після звітного періоду

 
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду


Форма N 1-г
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
23 червня 2018 року N 325

За погодженням з Держстатом

Респондент:

Найменування: ________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                                             N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. Розгляд заяв наказного провадження

N з/п

Заявлено вимогу про

Кількість розглянутих заяв про видачу судового наказу, од.

Кількість розглянутих заяв про скасування судового наказу, од.

усього

видано судо-
вих наказів

відмов-
лено у видачі судо-
вого наказу

із пору-
шенням строків, встанов-
лених
ГПК України (із графи 1)

сума грошових коштів, грн

усього

у тому числі

сума грошових коштів, грн

пред'яв-
лена до стяг-
нення

підлягає стяг-
ненню

повер-
нення заяви

скасо-
вано судо-
вий наказ

з пору-
шенням строків, встанов-
лених
ГПК України (із графи 7)

щодо якої подано заяви про скасу-
вання судо-
вого наказу

що не підлягає стяг-
ненню

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

УСЬОГО, з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 1 ст. 148 ГПК)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

іншу вимогу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Результати розгляду справ позовного провадження

N з/п

Категорії справ

Загальні показники розгляду позовних заяв

Загальні показники розгляду справ

Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од

Кількість розглянутих позовних заяв, од

Кількість нерозгля-
нутих позовних заяв на кінець звітного періоду, од

Кількість справ, що перебували на розгляді, од

Кількість розглянутих справ, од

Кількість нерозгля-
нутих справ на кінець звітного періоду, од

Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн.

усьо-
го

у тому числі надій-
шло у звіт-
ному пері-
оді

усього

у тому числі:

у яких розмір заявлених грошових вимог (ціна позову
(з гр. 2)

усьо-
го

у тому числі зали-
шено без руху

усьо-
го

у тому числі надій-
шло
у звіт-
ному пері-
оді

усьо-
го

у тому числі:

усь-
ого

із них провад-
ження в яких зупи-
нено

усьо-
го

у тому числі мо-
раль-
ної шкоди
(із графи 27)

зали-
шено без розг-
ляду

відмов-
лено у відк-
ритті провад-
ження

повер-
нуто

від-
крито про-
вад-
ження

із пору-
шен-
ням стро-
ків, вста-
нов-
лених
ГПК Укра-
їни

не переви-
щує 100 розмі-
рів прожит-
кового міні-
муму для праце-
здатних осіб

не переви-
щує 500 розмі-
рів прожит-
кового міні-
муму для праце-
здатних осіб

понад 500 розмі-
рів прожит-
кового міні-
муму для праце-
здатних осіб

із ухва-
лен-
ням рі-
шення

із задово-
ленням позову
(з гр. 17)

пере-
дано в інші суди

із зак-
риттям провад-
ження
у справі

із зали-
шенням заяви без розг-
ляду

порушених за заявою прокурора
(з гр. 16)

із пору-
шенням строків,
вста-
нов-
лених
ГПК України
(з гр. 16)

усьо-
го

з них, задо-
во-
лено
(з гр. 22)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 25, 42, 50, 51, 57, 58, 65, 66, 67, 71, 97, 101, 102, 133)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі:

про державну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

з них:

щодо реєстрації або обліку прав на майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

щодо визнання права власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

щодо усунення перешкод у користуванні майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

щодо оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

про комунальну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

з них:

щодо реєстрації або обліку прав на майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

щодо визнання права власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

щодо усунення перешкод у користуванні майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

щодо оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

про приватну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

з них:

щодо реєстрації або обліку прав на майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

щодо визнання права власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

щодо витребування майна із чужого незаконного володіння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

щодо усунення перешкод у користуванні майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

щодо самочинного будівництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

про речові права на чуже майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

з них:

щодо володіння чужим майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

щодо сервітутів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Справи у спорах, що виникають із земельних відносин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

у тому числі:

про припинення права власності на земельну ділянку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

про припинення права користування земельною ділянкою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

з них:

щодо припинення права оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

про земельні сервітути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

про права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

про права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

про визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

про визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

з них:

щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

про визнання права власності на земельну ділянку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

про усунення порушення прав власника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

про відшкодування шкоди, збитків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

про стягнення штрафних санкцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

про невиконання або неналежне виконання зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

з них:

що виникають з договорів купівлі-продажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

що виникають з договорів оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Справи у спорах щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

у тому числі:

про права на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

про торговельну марку (знака для товарів і послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

з них:

щодо визнання торговельної марки добре відомою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

щодо комерційного найменування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

про права попереднього користування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

про авторські та суміжні права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

з них:

щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Справи у спорах щодо захисту ділової репутації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

у тому числі:

про захист економічної конкуренції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

з них:

щодо антиконкурентних узгоджених дій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

про зловживання монопольним (домінуючим) становищем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

про антиконкурентні дії органів влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

про захисту від недобросовісної конкуренції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Справи у спорах щодо цінних паперів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

у тому числі:

про оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

про визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

пов'язані з діяльністю органів управління товариства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

пов'язані з правами на акції, частку у статутному капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

про визнання недійсними господарських договорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

про внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Справи у спорах щодо приватизації майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

у тому числі:

про укладення, зміну, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

про визнання недійсними актів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

про притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

у тому числі
(з рядка 71):

Укладення договорів (правочинів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Зміна договорів (правочинів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Розірвання договорів (правочинів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Визнання договорів (правочинів) недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Невиконання або неналежне виконання зобов'язань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

у тому числі
(з рядка 71):

купівлі-продажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

з них:

поставки товарів, робіт, послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

у т. ч.:

енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

оренди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

лізингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

підряду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

з них:

будівельного підряду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

надання послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

перевезення, транспортного експедирування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

з них:

залізницею

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

у т. ч.:

втрата, пошкодження, псування вантажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

банківської діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

з них:

кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

у т. ч.:

забезпечення виконання зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

доручення, комісії, управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

зберігання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

спільної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

з них:

із залученням іноземних інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Справи у спорах, щодо недоговірних зобов'язань