Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственной судебной администрации Украины от 29 апреля 2009 года N 51

Государственная судебная администрация
Приказ от 24.04.2014 № 51

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2014

м. Київ

N 51

Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 29 квітня 2009 року N 51

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 146, частини п'ятої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 N 12, з метою подальшого вдосконалення звітності щодо розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 Кримінального кодексу України,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України від 29.04.2009 N 51 "Про затвердження форми звітності N 1-Л "Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України" та Інструкції щодо її заповнення і подання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2009 за N 468/16484, такі зміни:

1.1. Пункти 3, 4, 6 виключити;

1.2. У пункті 7 слова "Державному комітету статистики України" замінити словами "Державній службі статистики України".

2. Затвердити Зміни до форми звітності N 1-Л "Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України", затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 29.04.2009 N 51, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.05.2009 за N 468/16484 (додаються).

3. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення і подання форми звітності N 1-Л "Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України", затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 29.04.2009 N 51, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.05.2009 за N 468/16484 (додаються).

4. Сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі судової влади України.

5. Управлінню з питань судового діловодства забезпечити повідомлення Міністерства юстиції України про внесення змін до відповідного наказу Державної судової адміністрації України.

6. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, апеляційного суду Автономної Республіки Крим, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та адміністратора автоматизованої системи документообігу суду.

7. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до місцевих загальних судів.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Положишника В. В.

 

В. о. Голови

В. Півторак

 

Зміни до Інструкції щодо заповнення і подання форми звітності N 1-Л "Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України"

1. У пунктах Інструкції після слова "справ" доповнити словом "(провадження)", слово "висновок" замінити словом "актом", слово "постанова" замінити словом "клопотання" у відповідних відмінках.

2. У розділі I "Загальні положення":

2.1. Абзац другий пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"Інструкція розроблена відповідно до вимог Кримінального кодексу України (далі - КК України), Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), Закону України "Про судоустрій і статус суддів";

2.2. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Звіт складається на підставі документів первинного обліку кримінальних справ та матеріалів кримінального провадження (клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності), судових рішень (постанов, ухвал, вироків), що набрали і не набрали законної сили".

3. У розділі II "Порядок заповнення звіту":

3.1. Друге речення пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"У разі відсутності ознак, указаних у рядках звіту, вони залишаються незаповненими";

3.2. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Справи (провадження) та особи розподіляються в усіх графах і рядках звіту за статтями 209, 2091, 306 КК України згідно з обвинувальними актами, клопотаннями про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотаннями про звільнення від кримінальної відповідальності (далі - актами, клопотаннями)";

3.3. Абзац другий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

рядку 12 виділяється загальна кількість кримінальних справ (проваджень), розглянутих з постановленням вироку; у рядку 13 - із закриттям провадження у справі; у рядку 14 - із застосуванням примусових заходів медичного характеру; у рядку 15 - повернутих на додаткове (досудове) розслідування; у рядку 16 - повернутих прокурору на підставі статті 314 КПК України; у рядку 17 - направлених для визначення підсудності";

3.4. Пункти 2.4 та 2.9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.8, 2.10 вважати відповідно пунктами 2.4 - 2.7, 2.8.

3.5. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"Загальна кількість проваджень з клопотаннями про звільнення від кримінальної відповідальності, що знаходились на розгляді в суді станом на кінець звітного періоду, обліковується у рядку 18. У випадку коли в одному провадженні відносно однієї особи складено обвинувальний акт, а відносно іншої - клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, то таке провадження (справу) слід обліковувати лише у рядку 2 цього розділу. Загальна кількість кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, обліковується у рядку 19";

3.6. У пункті 2.5 цифри "21", замінити цифрами "20";

3.7. У пункті 2.6 цифри "22", замінити цифрами "21";

3.8. У пункті 2.7 цифри "23", замінити цифрами "22";

3.9. У пункті 2.8 цифри "25", замінити цифрами "23";

3.10. Абзац другий пункту 3.8 викласти в такій редакції:

рядку 15 обліковуються особи, стосовно яких матеріали кримінального провадження про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, повернуто прокурору на підставі статті 314 КПК України. У рядку 16 обліковуються особи, стосовно яких кримінальні провадження про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, надіслано для визначення підсудності (за підсудністю) на стадії судового розгляду (підготовчого провадження)";

3.11. Пункт 3.9 викласти в такій редакції:

"Особи, щодо яких судом винесено ухвали про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтями 209, 2091, 306 КК України, обліковуються у рядку 17. У випадку коли в одному кримінальному провадженні відносно однієї особи складено обвинувальний акт, а відносно іншої - клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, то такі особи будуть відображатися кожна окремо".

4. У розділі III "Порядок подання звітності":

4.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Звіти про стан розгляду проваджень про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, складають районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди";

4.2. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. На підставі звітів місцевих загальних судів формуються зведені звіти територіальних управлінь ДСА України";

4.3. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. ДСА України формує зведені звіти про стан розгляду місцевими загальними судами кримінальних справ (проваджень) і матеріалів про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України".

 

Начальник управління
з питань судового діловодства

О. Є. Слоніцький

 

Зміни до форми звітності N 1-Л "Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України"

1. Титульний аркуш звіту викласти в новій редакції (додаток N 1).

2. У розділах 1, 2, 3 після слова "справ" доповнити словом "(провадження)" у відповідних відмінках.

3. У рядках 9, 15 розділу 1 та рядку 13 розділу 2 після слова "додаткове" доповнити словом "(досудове)".

4. Рядок 16 розділу 1 викласти в такій редакції: "із поверненням прокурору".

5. Рядок 17 розділу 1 викласти в такій редакції: "із направленням для визначення підсудності".

6. Рядки 18, 24 розділу 1 виключити.

У зв'язку з цим рядки 19 - 23, 25 вважати відповідно рядками 18 - 22, 23.

7. Рядок 18 розділу 1 викласти в такій редакції: "Перебувало в провадженні клопотань про звільнення від кримінальної відповідальності".

8. У рядку 19 розділу 1 слово "постанови" замінити словом "ухвали".

9. Рядок 15 розділу 2 викласти в такій редакції: "щодо яких матеріали кримінального провадження про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, повернуто прокурору в порядку статті 314 КПК України".

10. Рядок 16 розділу 2 викласти в такій редакції: "щодо яких кримінальні провадження про злочини, передбачені статтями 209, 2091, 306 КК України, надіслано для визначення підсудності".

 

Начальник управління
з питань судового діловодства

О. Є. Слоніцький

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО СТАН РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ЗЛОЧИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЯМИ 209, 2091, 306 КК УКРАЇНИ

_____________________________________
(період)

Подають:

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України
 
 

на 8-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - органу державної статистики за місцезнаходженням
 
 

на 15-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України
 
 

на 20-й день після звітного періоду


 
 
Форма N 1-Л
(квартальна, піврічна, 9 місяців, річна)

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
29.04.2009 N 51

 
У редакції наказу Державної судової адміністрації України
24.04.2014 N 51
 
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: ______________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                             (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                 N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

____________

Опрос