Идет загрузка документа (427 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственной судебной администрации Украины от 5 июня 2006 года N 55

Государственная судебная администрация
Приказ от 24.04.2014 № 50
Утратил силу

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2014

м. Київ

N 50

Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 5 червня 2006 року N 55

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної судової адміністрації України
 від 23 червня 2018 року N 325)

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 146 та частини п'ятої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 N 12, з метою подальшого вдосконалення звітності апеляційних та місцевих (крім господарських) судів

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, такі зміни:

1.1. У пункті 4 фразу "N 22-А" виключити.

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598 (додаються).

3. Затвердити Зміни до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затверджених наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598 (додаються).

4. Сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі судової влади України.

5. Управлінню з питань судового діловодства забезпечити повідомлення Міністерства юстиції України про внесення змін до відповідного наказу Державної судової адміністрації України.

6. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до апеляційних (крім господарських) судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та до адміністратора автоматизованої системи документообігу суду.

7. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України довести зміст цього наказу до місцевих загальних судів та місцевих адміністративних судів.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Положишника В. В.

 

В. о. Голови

В. Півторак

 

Зміни до Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів

1. Пункт 3.3.33 викласти в такій редакції:

"3.3.33. Усі справи розподіляються у рядках 1 - 105 за категоріями відповідно до Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України.

При обранні та визначенні рядка класифікатора слід керуватись Методичними роз'ясненнями щодо застосування Класифікатора категорій адміністративних справ. У рядку 1 обліковується загальна кількість справ, пов'язаних з виборчим процесом. У рядку 106 "Інші справи" обліковуються спори, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Загальна кількість справ зазначається у рядку 107".

2. У пункті 3.4.37:

2.1. У третьому реченні слова "завдана внаслідок вчинення злочину" замінити словами "фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення";

2.2. Доповнити реченням такого змісту: "У рядку 36 обліковуються справи про відшкодування шкоди завданої державі внаслідок корупційного правопорушення. Результати розгляду справ про відшкодування шкоди завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції обліковуються у рядку 37".

3. У пункті 3.4.38 цифри "36" замінити цифрами "38".

4. У пункті 3.4.39 цифри "37", "38", "39" замінити цифрами "39", "40", "41".

5. У пункті 3.4.40 цифри "40", "41", "42", "43" замінити цифрами "42", "43", "44", "45".

6. У пункті 3.4.41 цифри "44" замінити цифрами "46".

7. У пункті 3.4.42 цифри "45", "46", "47", "48", "49" замінити цифрами "47", "48", "49", "50", "51".

8. У пункті 3.4.43 цифри "50", "51", "52", "53" замінити цифрами "52", "53", "54", "55".

9. У пункті 3.4.44 цифри "54" замінити цифрами "56".

10. У пункті 3.4.45 цифри "55" замінити цифрами "57".

11. У пункті 3.4.46 цифри "56" замінити цифрами "58".

12. У пункті 3.5.6 слова "органу досудового слідства або дізнання" замінити словами "органу досудового розслідування".

13. У пункті 4.3.22 цифри "3.3.35 - 3.3.36" замінити цифрами "3.3.33 - 3.3.34".

14. У пункті 4.3.26 цифри "3.3.48" замінити цифрами "3.3.47".

 

Начальник управління
з питань судового діловодства

О. Є. Слоніцький

 

Зміни до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів

1. Титульні аркуші звітів за формами N 2-А, N 2-Ц, N 3, 22-А, N 22-Ц викласти в новій редакції (додатки 1 - 5) (додаються).

2. Розділ 2 "Результати розгляду справ" форми звітності N 2-А "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства" викласти в новій редакції (додаток 6).

3. У розділі 3 "Розгляд справ позовного провадження" форми звітності N 2-Ц "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства" внести такі зміни:

3.1. Рядок 30 викласти в такій редакції: "фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення";

3.2. Рядок 32 викласти в такій редакції: "органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду";

3.3. Доповнити новими рядками 36, 37 такого змісту:

"36. завданої державі внаслідок корупційного правопорушення";

"37. завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції".

У зв'язку з цим рядки 36 - 57 вважати відповідно рядками 38 - 59.

4. У розділі 1 "Розгляд справ про адміністративні правопорушення" форми звітності N 3 "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності" графу 13 викласти в такій редакції: "Передачею справи прокурору, органу досудового розслідування".

5. Розділ 2 "Результати перегляду постанов суду першої інстанції за апеляційними скаргами" форми звітності N 22-А "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в адміністративних справах" викласти у новій редакції (додаток 7).

6. У розділ 2 "Результати перегляду рішень місцевих судів за апеляційними скаргами" форми звітності N 22-Ц "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг в цивільних справах" внести такі зміни:

6.1. Рядок 31 викласти в такій редакції: "фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення";

6.2. Рядок 33 викласти в такій редакції: "органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду";

6.3. Доповнити новими рядками 37, 38 такого змісту:

"37. завданої державі внаслідок корупційного правопорушення";

"38. завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції".

У зв'язку з цим рядки 37 - 80 вважати відповідно рядками 39 - 82.

 

Начальник управління
з питань судового діловодства

О. Є. Слоніцький

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають:

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України

на 15-й день після звітного періоду

апеляційні адміністративні суди
- Державній судовій адміністрації України; копію - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду та Вищому адміністративному суду України

на 15-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрація України; копію - органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України;
копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду


 

Форма N 2-А
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
24.04.2014 N 50

за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                  (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________
                                                                         N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають:

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України -
Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду


Форма N 2-Ц
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
24.04.2014 N 50

за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: ______________________________________________________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                       (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________
                                                                                    N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

Звітність

ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ПРИТЯГНУТІ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_____________________________
(період)

Подають:

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України

на 15-й день після звітного періоду

апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим; апеляційні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - органу державної статистики за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду

на 20-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України -
Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду


Форма N 3
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
24.04.2014 N 50

за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                       (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________
                                                                          N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

_____________________________
(період)

Подають:

Терміни подання

Апеляційні адміністративні суди -
- Державній судовій адміністрації України, копію - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду та Вищому адміністративному суду України

на 15-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України -
Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду


Форма N 22-А
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
24.04.2014 N 50

за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                     (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________
                                                                                 N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

_____________________________
(період)

Подають:

Терміни подання

апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України

на 15-й день після звітного періоду

Державна судова адміністрація України -
Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

не пізніше 40-го дня після звітного періоду


Форма N 22-Ц
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 N 55

У редакції наказу Державної судової адміністрації України
24.04.2014 N 50

за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                    (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________
                                                                                N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

 

Розділ 2. Результати розгляду справ

N
з/п

Категорії справ

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітній період

Загальна кількість справ, у яких закінчено провадження

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Розмір грошових коштів, грн.

усього

у тому числі

пред'явлено до стягнення

присуджено до стягнення

у тому числі моральної шкоди
(із графи 12)

із прийняттям постанови

із задоволенням позову
(із графи 4)

передано в інші суди

із закриттям провадження у справі

залишенням заяви без розгляду

усього

з них провадження у яких зупинено

Б

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

біженців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

цивільного захисту; охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

спорів за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

організації господарської діяльності, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

митної справи (крім охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

захисту економічної конкуренції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

державного регулювання цін і тарифів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

реалізації податкового контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

погашення податкового боргу, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

передачі майна у податкову заставу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

застосування адміністративного арешту майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

податку з доходів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

акцизного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

екологічного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

плати за користування надрами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

місцевих податків і зборів, крім єдиного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

єдиного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

плати за землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

збору за користування радіочастотним ресурсом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

збору за спеціальне використання води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

збору за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов'язаних із визнанням правочинів недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

спорів за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

спорів за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

операцій із цінними паперами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

загальнообов'язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

соціального захисту дітей війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

соціального захисту сімей із дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

соціального захисту та зайнятості інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів);реалізації публічної житлової політики, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

реалізації публічної житлової політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

судоустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

прокуратури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

адвокатури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

нотаріату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

виконавчої служби та виконавчого провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

прийняття громадян на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

проходження служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

звільнення з публічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

 

Назва категорії

Загальна кількість переглянутих постанов суду
(сума граф 2, 3, 5)

Постанову суду залишено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

Усього

у тому числі (із графи 5)

Усього

у тому числі з підстав помилкового застосування норм матеріального чи процесуального права
(із графи 3)

прийнято нову постанову
(усього)

у зв'язку з:

із залишенням позовної заяви без розгляду
(усього)

неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи

недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими

невідповідністю висновків суду обставинам справи

порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

біженців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

цивільного захисту; охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

спорів за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

організації господарської діяльності, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

митної справи (крім охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

захисту економічної конкуренції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

державного регулювання цін і тарифів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

реалізації податкового контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

погашення податкового боргу, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

передачі майна у податкову заставу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

застосування адміністративного арешту майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

податку з доходів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

акцизного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

екологічного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

плати за користування надрами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

місцевих податків і зборів, крім єдиного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

єдиного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

плати за землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

збору за користування радіочастотним ресурсом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

збору за спеціальне використання води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

збору за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов'язаних із визнанням правочинів недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

спорів за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

спорів за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

операцій із цінними паперами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

загальнообов'язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

соціального захисту дітей війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

соціального захисту сімей із дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

соціального захисту та зайнятості інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів);реалізації публічної житлової політики, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

реалізації публічної житлової політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

судоустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

прокуратури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

адвокатури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

нотаріату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

виконавчої служби та виконавчого провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

прийняття громадян на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

проходження служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

звільнення з публічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва категорії

Постанову суду скасовано

у тому числі (із графи 5)

у зв'язку з:

із закриттям провадження у справі
(усього)

у зв'язку з:

поданням заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності

поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи

повторною неявкою в судове засідання позивача

у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви

іншими підставами

неналежністю розглядати справу в порядку адміністративного судочинства

відмовою позивача від адмініст-
ративного позову

прими-
ренням сторін

наявністю таких, що набрали законної сили, постанови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторонами

у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступ-
ництва

А

Б

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

біженців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

цивільного захисту; охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

спорів за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

організації господарської діяльності, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

митної справи (крім охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

захисту економічної конкуренції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

державного регулювання цін і тарифів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

реалізації податкового контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

погашення податкового боргу, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

передачі майна у податкову заставу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

застосування адміністративного арешту майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

стягнення податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

податку з доходів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

акцизного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

58

екологічного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

плати за користування надрами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

місцевих податків і зборів, крім єдиного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

єдиного податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

плати за землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

збору за користування радіочастотним ресурсом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

збору за спеціальне використання води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

збору за спеціальне використання лісових ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов'язаних із визнанням правочинів недійсними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

спорів за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

спорів за участю органів доходів і зборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

операцій із цінними паперами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

загальнообов'язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

соціального захисту дітей війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

соціального захисту сімей із дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

соціального захисту та зайнятості інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів);реалізації публічної житлової політики, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

реалізації публічної житлової політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

судоустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

прокуратури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

адвокатури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

нотаріату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

виконавчої служби та виконавчого провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

прийняття громадян на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

проходження служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

звільнення з публічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 5, 22, 23, 36, 42, 45, 72, 81, 96, 102, 106)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос