Идет загрузка документа (1395 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственной судебной администрации Украины от 5 июня 2006 года N 55

Государственная судебная администрация
Приказ от 02.07.2012 № 73
Утратил силу

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2012

м. Київ

N 73

Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 5 червня 2006 року N 55

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної судової адміністрації України
 від 23 червня 2018 року N 325)

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 146, частини п'ятої статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 N 12, з метою подальшого вдосконалення звітності апеляційних та місцевих (крім господарських) судів,

НАКАЗУЮ:

1. У пункті 4 наказу Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, слова і цифри "звітність за формами N 1, N 4, N 21, N 22-Ц" замінити словами і цифрами "звітність за формами N 1, N 3, N 4, N 21, N 22-А, N 22-Ц".

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженої наказом ДСА України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, що додаються.

3. Затвердити Зміни до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затверджених наказом ДСА України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, що додаються.

4. Відділу з питань інформаційних технологій управління з питань судового діловодства розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі судової влади України.

5. Управлінню з питань судового діловодства забезпечити повідомлення Міністерства юстиції України про внесення змін до відповідного наказу Державної судової адміністрації України.

6. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до апеляційних (крім господарських) судів та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

7. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до місцевих (крім господарських) судів.

8. Керівникам апаратів місцевих та апеляційних (крім господарських) судів ознайомити з цим наказом працівників апарату суду.

9. Цей наказ набирає чинності з 15 серпня 2012 року.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Р. Кирилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Осауленко

 

Зміни до Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів

1. У пункті 2.1 слова "військовий апеляційний суд Центрального регіону і військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил України" та "військові суди гарнізонів" виключити.

2. У пункті 2.2 слова "крім військових" та "на підставі звітів військових судів гарнізонів формуються зведені звіти військовим апеляційним судом Центрального регіону і військовим апеляційним судом Військово-Морських Сил України" виключити.

3. Пункти 3.2.1 - 3.2.115. замінити пунктами 3.2.1 - 3.2.94. та викласти у такій редакції:

"3.2.1. Звіт складається на підставі документів первинного обліку кримінальних справ, справ про застосування примусових заходів медичного характеру, скарг потерпілих та заяв юридичних осіб про притягнення до кримінальної відповідальності; документів первинного обліку справ щодо вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності та справ щодо невстановлених осіб про закриття провадження у зв'язку із закінченням строків давності; документів первинного обліку справ про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру; документів первинного обліку справ за поданнями правоохоронних органів та скарг на їх дії і рішення; документів первинного обліку справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах.

3.2.2. Розділ 1 "Загальні показники кримінального судочинства (перша інстанція)" містить дані про загальну кількість справ та матеріалів, що розглядаються судами в порядку кримінального судочинства по першій інстанції. Дані цього розділу формуються з показників відображених у розділах 2, 3, 6 - 9 звіту.

3.2.3. Розділ 2 "Розгляд кримінальних справ" містить дані про кількість справ та осіб, стосовно яких справи були на розгляді в суді, щодо яких судові рішення (вироки, ухвали, постанови) набрали і не набрали законної сили. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх кримінальних справ із закінченим провадженням за звітний період та їх залишок.

3.2.4. Справи, що надійшли до суду від прокурорів, у тому числі після додаткового (досудового) розслідування, після скасування вироків в апеляційній чи касаційній інстанції з направленням справ на новий судовий розгляд, після скасування постанов (ухвал) про направлення на додаткове (досудове) розслідування, а також ті, що надійшли до суду за підсудністю з інших судів, відображаються в звіті як такі, що надійшли вперше.

3.2.5. Кримінальні справи та особи розподіляються в усіх рядках та графах 1 - 14 за статтями Кримінального кодексу України (далі - КК України) 2001 року та КК України 1960 року згідно з обвинувальними висновками (у тому числі з протокольною формою досудової підготовки матеріалів), постановами слідчого про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру та постановами суддів про порушення кримінальної справи за справами, що надійшли до суду в порядку статей 27 та 27-2 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України), а у графах 15 - 22 особи розподіляються відповідно до судового рішення (вироку, постанови, ухвали).

3.2.6. У розділі 1 скарги потерпілих та заяви юридичних осіб про притягнення до кримінальної відповідальності за статтями 27 і 27-2 КПК України, відображаються тільки у разі порушення кримінальної справи.

3.2.7. При визначенні виду злочину, за яким обліковуються у звіті справи та особи, необхідно дотримуватися таких правил:

а) якщо вчинено декілька злочинів, облік ведеться за статтею, санкція якої передбачає більш суворе покарання;

б) якщо санкції статей рівні, облік ведеться за найбільш поширеними злочинами.

3.2.8. Якщо на одну особу надходять дві кримінальні справи, не об'єднані в одне провадження, вони обліковуються, як і результати їх розгляду, окремо.

3.2.9. У разі об'єднання декількох кримінальних справ в одну у звіті ця справа відображається один раз і особа обліковується один раз (і по надходженню і по результатам розгляду).

3.2.10. Якщо об'єднуються декілька кримінальних справ, що надійшли до суду в попередні звітні роки і на початок звітного періоду обліковані у звіті як залишок, то до звіту надається пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих справ на початок звітного періоду.

3.2.11. Якщо об'єднуються декілька кримінальних справ, одна з яких надійшла у попередньому звітному році, а інша - у звітному році, остання, як виняток, у звіті як така, що надійшла у звітному періоді, не обліковується.

3.2.12. Справа, виділена в окреме провадження, обліковується у звіті як така, що надійшла вперше.

3.2.13. У графі 1 відображається залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшли упродовж звітного періоду.

3.2.14. Кількість осіб, щодо яких справи перебувають у суді, відображається у графі 3, із них особи, що вчинили злочин у складі організованої групи або злочинної організації, обліковуються також і в графі 4.

3.2.15. Графа 5 містить дані про кількість справ, провадження у яких закінчено упродовж звітного періоду, із них кількість розглянутих справ із постановленням вироку обліковується у графі 6, із закриттям провадження у справі - у графі 7, із застосуванням примусових заходів медичного характеру - у графі 8, із поверненням на додаткове (досудове) розслідування кримінальних справ (у тому числі справ з протокольною формою досудової підготовки матеріалів та порушених судом в порядку статей 27 і 27-2 КПК України) при попередньому розгляді справи (стаття 246 КПК України) і під час судового розгляду (стаття 281 КПК України) - у графі 9, із поверненням справ прокурору в порядку статті 2491 КПК України - у графі 10, із направленням справ за підсудністю - у графі 11.

3.2.16. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду відображається у графі 12.

3.2.17. Кількість осіб, щодо яких справи перебувають у залишку, зазначається у графі 13, із них особи, що вчинили злочин у складі організованої групи або злочинної організації, обліковуються також і в графі 14.

3.2.18. Особи, щодо яких розглянуто справи, зазначаються у графах 15 - 22 відповідно до рішень, винесених судами. Кількість засуджених осіб обліковується у графі 15, із них особи, що вчинили злочини у складі організованої групи або злочинної організації, обліковуються також і в графі 16. Кількість виправданих осіб зазначається у графі 17. Особи, справи щодо яких закрито, відображаються у графі 18. Кількість осіб, щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру, зазначається у графі 19. Кількість осіб, щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розслідування (у тому числі справ з протокольною формою досудової підготовки матеріалів та порушених судом в порядку статей 27 і 27-2 КПК України) при попередньому розгляді справи (стаття 246 КПК України) і під час судового розгляду (стаття 281 КПК України), обліковується у графі 20. Кількість осіб, справи щодо яких повернуто прокурору в порядку статті 2491 КПК України, обліковується у графі 21. Кількість осіб, стосовно яких судом винесено постанови про передачу справ за підсудністю в інші суди, обліковується у графі 22.

3.2.19. Особи, що вчинили злочин у складі організованої групи чи злочинної організації, обліковуються в графах 3, 4, 13, 14 розділу 2, якщо про це вказано в обвинувальному висновку. У графі 15 обліковуються всі засуджені особи, яким пред'являлося обвинувачення у вчиненні злочинів у складі організованої групи чи злочинної організації, а в графі 16 цього розділу - коли суд визнав, що особа вчинила злочин у складі організованої групи чи злочинної організації (як за диспозицією статті чи її частини, що передбачає вчинення злочину в складі організованої групи, так і відповідно до статті 67 КК України). У рядках 29, 30, 63, 64 графа 3 дорівнює графі 4, а графа 13 дорівнює графі 14.

3.2.20. Особи, справи щодо яких розглянуто у звітному періоді, розподіляються за статтями КК України за вироками і постановами (ухвалами), винесеними судом, за правилами, наведеними в підпункті 3.2.7 цієї Інструкції. Відомості про кожну особу вказуються окремо.

3.2.21. Особа вважається засудженою, якщо її засудили хоча б за один із злочинів, що пред'являвся обвинуваченням, а виправданою - лише в разі виправдання за всіма статтями пред'явленого обвинувачення. Якщо ж особу за кількома статтями КК України виправдано чи справу надіслано на додаткове розслідування, а за іншими - провадження в справі закрито, особа обліковується у звіті за той злочин, за який провадження в справі закрито і за який законодавством передбачено більш суворе покарання.

3.2.22. Особа вважається такою, стосовно якої кримінальну справу надіслано на додаткове (досудове) розслідування, якщо справу щодо неї надіслано на додаткове (досудове) розслідування за всіма статтями пред'явленого обвинувачення.

3.2.23. Якщо до обвинуваченого, підсудного застосовано правила Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, справа обліковується в графі 7, а особи - у графі 18.

3.2.24. Із загальної кількості справ, що обліковані в рядку 58 "Усього справ усіх категорій", окремими рядками виділяються кримінальні справи, порушені судом за статтями КК України 1960 року (рядок 59), порушені судом за скаргою потерпілого чи заявою юридичної особи в порядку статей 27 і 27-2 КПК України (рядок 60), справи з протокольною формою досудової підготовки матеріалів (рядок 61), справи про вчинення злочинів неповнолітніми (рядок 62), справи про злочини, вчинені в складі організованої групи (рядок 63), справи про злочини, вчинені в складі злочинної організації (рядок 64). Всі перелічені категорії справ відображаються не тільки в рядках 59 - 64, а й у відповідних рядках розділу 2 за статтями КК України.

3.2.25. У рядку 60 відображаються кримінальні справи, що порушені судом за скаргою потерпілого в порядку статті 27 КПК України, (справи про злочини, передбачені статтею 125, частиною 1 статті 126, а також справи про злочини, передбачені статтею 203-1, частиною 1 статті 206, статтями 219, 229, 231 - 232-2, 356 КК України щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та інтересам окремих громадян) та за заявою юридичної особи в порядку статті 27-2 КПК України (якщо діянням, передбаченим статтею 203-1, частиною 1 статті 206, статтями 219, 229, 231 - 232-2, 356, 364-1, 365-1 або 365-2 КК України, завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), а скарги, залишені без розгляду і повернуті особам, які їх подали, скарги, надіслані за належністю прокурору, скарги, у яких відмовлено в порушенні кримінальної справи, у розділі 2 не обліковуються, а відображаються у розділі 3 звіту. Кримінальні справи, порушені судом за скаргами і заявами (у порядку статей 27 і 27-2 КПК України) та зазначені в графі 7 розділу 3, відображаються тільки в рядках 57, 58, 60 розділу 2.

3.2.26. У рядку 62 відображаються всі кримінальні справи про злочини, вчинені неповнолітніми, у тому числі у групі з дорослими. У графах 3, 4, 13 - 22 цього рядка обліковуються тільки неповнолітні особи. Із графи 18 цього рядка кількість неповнолітніх осіб, яких звільнили від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, відображається і в розділі 7 цього звіту.

3.2.27. У рядках 63, 64 відображаються результати розгляду справ про злочини, вчинені в складі організованої групи та в складі злочинної організації. У цих рядках відображаються тільки особи, яким пред'являлося обвинувачення у вчиненні злочину в складі організованої групи чи злочинної організації.

3.2.28. У рядку 1 довідки до розділу 2 відображаються справи, відкликані із суду в порядку статті 232 КПК України. У розділі 2 цього звіту такі справи не зазначаються. Якщо кримінальна справа була показана у звіті за попередній рік як залишок, а в період, за який подається звіт, відкликана прокурором у порядку статті 232 КПК України, то її необхідно відображати тільки в довідці до розділу 2. Залишки нерозглянутих кримінальних справ на початок звітного періоду показуються без урахування зазначеної справи, а до звіту додається пояснювальна записка про причини зміни залишків нерозглянутих справ.

3.2.29. У рядках 2, 3, 4 довідки із загальної кількості справ, що перебувають у залишку на кінець звітного періоду (із графи 12 рядка 58 "Усього" розділу 2) виділяється загальна кількість справ, провадження у яких зупинено (рядок 2), у тому числі у зв'язку з розшуком - рядок 3, із захворюванням підсудного - у рядку 4.

3.2.30. Кількість підсудних осіб, звільнених з-під варти, відображається в рядку 5 довідки до розділу 2 згідно з остаточним рішенням суду, з них у зв'язку із засудженням особи до інших мір покарання, не пов'язаних із позбавленням волі на певний строк, - у рядку 6, у зв'язку із постановленням стосовно особи виправдувального вироку - у рядку 7, а кількість осіб, узятих під варту, - у рядку 8 довідки.

3.2.31. У рядку 9 довідки обліковуються особи, звільнені під заставу тільки судом, а у рядку 10 - сума внесеної застави в кримінальних справах незалежно від того, хто прийняв рішення про звільнення (орган досудового слідства чи суд), що надійшли на розгляд до суду в зазначений період, у рядку 11 - сума застави, зверненої судом на користь держави, якщо підозрюваний, обвинувачуваний, підсудний порушив узяті на себе зобов'язання незалежно від того, хто прийняв рішення про звільнення особи під заставу. Сума застави, звернута судом до виконання вироків у частині майнових стягнень, у рядку 11 довідки не зазначається, а обліковується в розділі 3 звіту за формою N 4 згідно із заповненою карткою обліку сум шкоди, завданої злочином.

3.2.32. У рядку 12 довідки зазначається кількість осіб, оштрафованих за неявку в судове засідання відповідно до статті 288 Кримінально-процесуального кодексу України, у рядку 13 довідки - сума накладеного штрафу. Особи, які притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) і на яких накладено штраф обліковуються лише у звіті за формою N 3.

3.2.33. Загальна кількість окремих ухвал (постанов), постановлених судом, відображається у рядку 14 довідки. Якщо в одній справі судом постановляються дві і більше окремі ухвали (постанови) різного змісту, то у звіті обліковується кожна з них окремо. Якщо одна й та сама ухвала направляється різним адресатам, вона відображається у звіті лише один раз.

3.2.34. Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами, - у рядку 17 довідки.

3.2.35. У рядку 18 довідки відображається сума судових витрат (передбачених статтею 91 КПК України), присуджена до стягнення, у тому числі в рядку 19 довідки - сума, сплачена добровільно.

3.2.36. Кількість захисників, усунутих від участі в справі за рішенням суду на підставі частин 2, 3 статті 611 КПК України, обліковується в рядку 20 довідки.

3.2.37. Кількість вироків, звернутих до виконання з порушенням строків, передбачених частиною 5 статті 401 КПК України та частиною 1 статті 404 КПК України, відображається в рядку 21 довідки, кількість таких вироків стосовно осіб, які тримаються під вартою, обліковується в рядку 22, а кількість ухвал (постанов), звернутих до виконання з порушенням строку, передбаченого частиною 3 статті 402 КПК України, - у рядку 23 довідки.

3.2.38. Із загальної кількості справ, що надійшли на розгляд у звітному періоді у рядку 24 довідки виділяється кількість справ, що надійшли з інших місцевих або апеляційних судів за підсудністю та з судів апеляційної чи касаційної інстанцій після скасування судового рішення.

3.2.39. Кількість справ, що розглянуті за участю народних засідателів, обліковується в рядку 25 довідки.

3.2.40. У розділі 3 "Рух скарг потерпілих і заяв юридичних осіб про притягнення до кримінальної відповідальності" цього звіту зазначається рух скарг потерпілих і заяв юридичних осіб, що надійшли до суду в порядку статей 27 і 27-2 КПК України для порушення кримінальних справ, а саме: у графі 1 - залишок нерозглянутих скарг і заяв на початок звітного періоду; у графі 2 - кількість скарг і заяв, що надійшли у звітному періоді; у графі 3 - кількість скарг і заяв, що розглянуті у звітному періоді, із них кількість скарг і заяв, що залишені без розгляду та повернуті особам, які їх подали, - у графі 4, надіслані прокурору за належністю - у графі 5; відмовлено в порушенні кримінальної справи - у графі 6; порушено кримінальні справи - у графі 7. Залишок нерозглянутих скарг і заяв на кінець звітного періоду обліковується в графі 8.

3.2.41. Засуджені особи, обліковані в графі 15 рядка 58 розділу 2, розподіляються в розділі 4 "Призначені покарання (щодо осіб)" за видами призначених покарань.

3.2.42. У рядку 1 цього розділу зазначається кількість засуджених осіб за видами призначених основних покарань, а у рядку 2 - додаткових покарань.

3.2.43. У графі 1 розділу 4 необхідно вказати кількість осіб, засуджених до сплати штрафу, у графі 2 - загальну суму штрафу, присуджену судом до стягнення.

3.2.44. Особи, позбавлені військового спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, обліковуються у графі 3, а особи, позбавлені права займати певні посади або займатися певною діяльністю, - у графі 4.

3.2.45. Особи, яким призначено покарання у вигляді громадських робіт, обліковуються у графі 5, виправних робіт - у графі 6, у вигляді службового обмеження для військовослужбовців - у графі 7, у вигляді конфіскації майна - у графі 8, у вигляді арешту - у графі 9, у вигляді обмеження волі - у графі 10, у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців - у графі 11.

3.2.46. У графі 12 необхідно вказати кількість осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, а осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, - тільки в графі 13 цього розділу.

3.2.47. Особи, засуджені без призначення покарання, обліковуються у графі 14. При цьому необхідно звернути увагу, що особи, яких за вироком суду звільняють від покарання та особи, яким призначають покарання але звільняють від його відбування обліковуються у графі 15, у тому числі: у графі 16 - із випробуванням (статті 75, 76, 77, 78, 79, 104 КК України 2001 року), а також у разі засудження особи із застосуванням статей 45, 46, 461, 462 КК України 1960 року; у графі 17 - у зв'язку з актом амністії.

3.2.48. У розділі 5 "Відомості про потерпілих" обліковуються фізичні та юридичні особи, справи щодо яких розглянуто із постановленням обвинувального вироку і яким злочином заподіяно фізичну, моральну чи майнову шкоду незалежно від того, набрав вирок законної сили чи ні.

3.2.49. Потерпілий, якому злочином завдано фізичної (життю, здоров'ю), майнової чи моральної шкоди, обліковується один раз за однією з цих ознак залежно від тяжкості шкоди. У рядку 1 зазначається кількість потерпілих тільки фізичних осіб. Юридичні особи, визнані цивільними позивачами, обліковуються тільки в графі 8 рядків 8, 9, 10.

3.2.50. У справах про злочини, внаслідок яких настала смерть потерпілого, його близькі родичі, визнані в установленому порядку потерпілими, і сам потерпілий зазначаються в рядках 1-7 цього розділу: усі - у графах 1 - 4, у графі 5 - потерпілий, який загинув унаслідок злочину, інші потерпілі - у графі 7.

3.2.51. Визнані судом суми завданої юридичним і фізичним особам моральної і матеріальної шкоди вказуються в графі 9 цього розділу. Із графи 9 виділяються суми шкоди, яка завдана, зокрема, фізичним особам, які обліковуються в графі 10.

3.2.52. У розділі 6 "Розгляд справ щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності" відображаються результати розгляду кримінальних справ, що надійшли до суду без обвинувальних висновків, а з постановами прокурора чи слідчого за згодою прокурора про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності або для вирішення питання щодо невстановлених осіб про закриття провадження у справі у зв'язку із закінченням строків давності.

3.2.53. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшли упродовж звітного періоду. У графі 3 відображається кількість повернутих справ. Графа 4 містить дані про кількість розглянутих справ у звітному періоді, у тому числі справи, особи у яких звільнені від кримінальної відповідальності або щодо невстановлених осіб про закриття провадження у зв'язку із закінченням строків давності, відображаються у графі 5. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 6.

3.2.54. У графах 1 - 6 відображається кількість справ, а в графах 7, 8 - кількість осіб, стосовно яких судом вирішено питання про звільнення від кримінальної відповідальності чи відмову у звільненні. Особи, щодо яких винесено постанови про звільнення від кримінальної відповідальності, обліковуються у графі 7, а про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності - у графі 8.

3.2.55. У рядку 1 цього розділу обліковуються постанови прокурора чи слідчого за згодою прокурора, що надійшли до суду для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обстановки; у рядку 2 - у зв'язку з дійовим каяттям; у рядку 3 - у зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим; у рядку 5 - у зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації.

3.2.56. У рядку 4 відображаються справи за постановами прокурора чи слідчого за згодою прокурора про направлення справи до суду (у порядку статті 9 КПК України) для вирішення питання про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку із застосуванням примусових заходів виховного характеру, передбачених статтею 105 КК України. Із графи 7 цього рядка кількість неповнолітніх осіб, яких звільнили від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру, відображається і в розділі 8 цього звіту.

3.2.57. Результати розгляду справ про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності обліковуються в рядку 6 щодо встановлених осіб, які вчинили злочини, а в рядку 7 - щодо невстановлених осіб, які вчинили злочини.

3.2.58. Усі інші постанови прокурорів, слідчих за згодою прокурорів, що надійшли до суду для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності, у тому числі згідно з актом амністії, або для вирішення питання про закриття кримінальних справ, відображаються в рядку 8.

3.2.59. У розділі 7 "Розгляд справ за поданнями правоохоронних органів та скарг на їх дії і рішення" відображаються кількісні показники про розгляд судом подань органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митних органів, органів державного кордону, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інших органів, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції, а також про розгляд скарг на дії і рішення цих органів. У цьому розділі також відображаються кількісні показники про розгляд справ за поданнями оперативних підрозділів про здійснення оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів згідно з Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" з грифом "таємно", "цілком таємно".

3.2.60. У рядку 1 розділу 7 відображаються подання слідчого або органу дізнання про поміщення у приймальник-розподільник для неповнолітніх на строк до 30 діб осіб, які у віці від одинадцяти до чотирнадцяти років вчинили суспільно небезпечні діяння; у рядку 2 - заяви і повідомлення про загрозу безпеці особи (потерпілого, його представника у кримінальній справі; підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників чи законних представників; цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином; свідків; експертів, спеціалістів, перекладачів, понятих; особи, яка заявила до правоохоронного органу про злочин або в іншій формі брала участь у виявленні, запобіганні, припиненні і розкритті злочину чи сприяла цьому; членів сімей чи близьких родичів вищезазначених осіб). У цьому рядку не обліковуються скарги на постанови правоохоронних органів про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування, такі скарги обліковуються в рядку 18 цього розділу.

3.2.61. У рядку 3 зазначаються подання про заміну запобіжного заходу на взяття під варту, а в рядку 4 - про скасування запобіжного заходу.

3.2.62. Подання прокурора, органу дізнання, слідчого за згодою прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту особи, яка перебуває на волі, і ця особа до суду не з'явилася або орган дізнання, слідчий не змогли її туди доставити, і відповідно до частини 4 статті 165-2 КПК України суддя має право своєю постановою дати дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під вартою відображаються в рядку 5.

3.2.63. Подання прокурора, органу дізнання, слідчого за згодою прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту затриманої особи, у тому числі затриманої на підставі постанови судді виданої суддею відповідно до частини 4 статті 165-2 КПК України і після затримання орган дізнання доставив затриманого до суду з поданням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту вдруге відображаються в рядку 6, у тому числі щодо неповнолітніх - ще у рядку 7, про продовження строку тримання під вартою - у рядку 8.

3.2.64. У рядку 9 обліковуються подання правоохоронних органів про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (в тому числі шляхом негласного проникнення до житла чи іншого володіння особи), у рядку 10 - про примусову виїмку із житла чи іншого володіння особи, а в рядку 11 - про проведення огляду житла чи іншого володіння особи.

3.2.65. Справи за поданнями слідчого, що погоджені з прокурором, про направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу відображаються в рядку 12.

3.2.66. У рядку 13 відображаються подання особи, яка провадить дізнання, слідчого про усунення захисника від участі у справі з підстав, передбачених статтею 61 КПК України. У рядку 14 - подання про застосування тимчасового арешту, передбаченого статтею 462 КПК України, а у рядку 15 - про застосування екстрадиційного арешту на підставі статті 463 КПК України.

3.2.67. У рядку 16 відображаються всі інші подання правоохоронних органів, що не можуть бути відображені в жодному з рядків 1 - 15, у тому числі подання про проведення оперативно-розшукової діяльності (що подаються до суду відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність").

3.2.68. Загальна кількість скарг на дії та рішення правоохоронних органів відображається в рядку 18 цього розділу, із них виділяються скарги на постанови органу дізнання, слідчого, прокурора: про порушення кримінальної справи - у рядку 19, про відмову в порушенні кримінальної справи - у рядку 20, про закриття справи - у рядку 21, про видачу особи (екстрадицію) на підставі статті 468 КПК України - у рядку 22.

3.2.69. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшла упродовж звітного періоду. У графі 3 відображається кількість повернутих справ. Графа 4 містить дані про кількість розглянутих справ у звітному періоді, у тому числі справи із задоволеними поданнями або скаргами відображаються у графі 5. У випадку коли в поданні ставилося питання про взяття під варту особи, яка перебуває на волі, і ця особа до суду не з'явилася або орган дізнання, слідчий не змогли її туди доставити, а суддя своєю постановою дав дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під вартою, то така справа відображається також у графах 4, 5.

Із графи 4 виділяються справи, розглянуті з порушенням строків, встановлених КПК України, які обліковуються у графі 6. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 7.

3.2.70. Розділ 8 "Розгляд справ про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру" містить дані про кількість справ, що надійшли до суду в порядку статті 73 КПК України для застосування примусових заходів виховного характеру; статті 9 КПК України для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру; та справ щодо неповнолітніх, що надійшли з обвинувальним висновком, але під час розгляду яких суд прийшов до висновку про можливість виправлення неповнолітнього без застосування кримінального покарання і до яких застосовано примусові заходи виховного характеру.

3.2.71. При визначенні виду злочину, за яким обліковуються в рядках 1 - 8 цього розділу справи і особи, необхідно дотримуватися правил, зазначених у пункті 3.2.7 цієї Інструкції.

3.2.72. У рядку 10 окремо виділяються справи, що надійшли до суду в порядку статті 73 КПК України, стосовно осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння у віці від 11 років до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

3.2.73. У графі 3 звіту наводяться дані про кількість справ, повернутих прокуророві мотивованою постановою, якщо суд не згоден із рішенням слідчого чи прокурора.

3.2.74. Загальна кількість розглянутих справ відображається в графі 4, із них кількість справ, де застосовано примусові заходи виховного характеру, - у графі 5; відмовлено в застосуванні примусових заходів виховного характеру - у графі 6; провадження в яких закрито - у графі 7.

3.2.75. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, обліковуються в графі 8.

3.2.76. Графи 9 - 13 містять дані про кількість осіб, до яких застосовано примусові заходи виховного характеру, передбачені статтею 105 КК України: графа 9 - яким зроблено застереження; графа 10 - обмежено дозвілля і встановлено особливі вимоги до поведінки; графа 11 - про осіб, яких передано під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного чи трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; графа 12 - про осіб, на яких покладено обов'язок відшкодувати завдані майнові збитки; графа 13 - яких направлено до спеціальних навчально-виховних установ.

3.2.77. Неповнолітній, до якого застосовано примусові заходи виховного характеру, обліковується в графах 9 - 13 один раз за більш суворим примусовим заходом.

3.2.78. У довідці до розділу 8 відображається кількість осіб, яким призначено вихователя.

3.2.79. Розділ 9 "Провадження справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень" заповнюється за кількістю осіб.

3.2.80. У графі 1 відображається кількість нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшла упродовж звітного періоду. У графі 3 відображається кількість повернутих справ. Графа 4 містить дані про кількість розглянутих справ у звітному періоді, у тому числі справи із задоволенням подань, заяв, клопотань відображаються у графі 5. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 6.

3.2.81. У рядку 1 цього розділу відображаються справи за заявами засуджених, поданнями прокурорів чи органів, що відають відбуванням покарання, про звільнення засуджених, які виконали покладені на них обов'язки та не вчинили нових злочинів, від відбування покарання у зв'язку із закінченням іспитового строку.

3.2.82. У рядку 3 обліковуються справи за поданнями органів виконання покарання (щодо неповнолітніх - за спільними поданнями органів, що відають відбуванням покарання, та службами у справах неповнолітніх) про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо засуджених, які не виконали покладених на них обов'язків або систематично вчинювали правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення.

3.2.83. Справи за спільними поданнями органів, що відають відбуванням покарання, і спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання у вигляді виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі відображаються в рядку 3. У рядку 3 обліковуються також справи за поданнями командування дисциплінарного батальйону про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким щодо осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні.

3.2.84. У рядку 4 обліковуються справи за спільними поданнями органів, що відають відбуванням покарання, і спостережної комісії про заміну невідбутої частини покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі більш м'яким.

3.2.85. Висновки лікарських комісій та подання установ, які відають відбуванням покарання, про звільнення від покарання за хворобою засуджених осіб, які під час його відбування захворіли на психічну хворобу, що позбавляє можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, відображаються в рядку 5.

3.2.86. Результати розгляду подань адміністрацій виправно-трудових установ про застосування примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами і відбувають покарання у виправно-трудових установах, якщо примусове лікування не було їм призначене за вироком суду, обліковуються в рядку 6.

3.2.87. Справи про припинення примусового лікування від алкоголізму чи наркоманії, призначеного судом, за поданнями адміністрації виправно-трудової установи або медичного закладу, де засуджені перебувають на лікуванні, відображаються в рядку 7.

3.2.88. Справи про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку обліковуються в рядку 8.

3.2.89. Подання органів, що відають відбуванням покарання, або клопотання колективів про заміну штрафу громадськими роботами, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні відображаються в рядку 9.

3.2.90. У рядку 10 обліковуються всі справи про застосування амністії, у тому числі про повне або часткове звільнення від покарання, про заміну покарання або його невідбутої частини більш м'яким покаранням.

3.2.91. Справи за клопотаннями осіб, які відбули покарання, і колективу підприємства, установи чи організації про дострокове зняття судимості відображаються в рядку 11.

3.2.92. Подання про встановлення і припинення адміністративного нагляду відображаються в рядку 12; подання про застосування обмежень чи зміну обсягу обмежень - у рядку 13.

3.2.93. Усі інші справи, що розглядаються судами в порядку виконання вироку, ухвали, постанови, відображаються в рядку 14.

3.2.94. У рядку 15 відображається загальна кількість подань, із них виділяється кількість подань щодо неповнолітніх у рядку 16 та жінок у рядку 17."

4. Пункти 3.3.1 - 3.3.51. замінити пунктами 3.3.1 - 3.3.48. та викласти у такій редакції:

"3.3.1. Первинні звіти про розгляд адміністративних справ складаються на підставі документів первинного обліку адміністративних справ, позовних заяв; заяв, подань, клопотань, документів первинного обліку заяв про забезпечення позову, доказів до подання позовної заяви, документів первинного обліку справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у адміністративних справах, документів первинного обліку заяв про перегляд постанов, ухвал суду в адміністративних справах за нововиявленими обставинами.

3.3.2. Розділ 1 "Загальні показники адміністративного судочинства (перша інстанція)" складається з двох підрозділів та містить загальні дані про рух позовних заяв, заяв, подань і клопотань (далі - заяв) та дані щодо руху адміністративних справ.

3.3.3. Підрозділ 1.1 "Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань" містить дані про рух: позовних заяв, що надійшли до суду для розгляду в порядку адміністративного судочинства; подань органів державної податкової служби, результати виконання судових доручень (як судів України, так і іноземних судів); заяв/клопотань/подань про забезпечення доказів, про забезпечення позову, про зміну та скасування такого заходу, у порядку виконання судових рішень; заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Дані зі справ, що надійшли до суду після роз'єднання позовів, після поновлення провадження у справі в разі невиконання умов примирення однієї із сторін, а також за підсудністю з інших судів, у цьому підрозділі не обліковуються. У разі об'єднання декількох позовних заяв в одну у звіті результати їх розгляду відображаються один раз.

3.3.4 У графі 1 підрозділу 1.1 зазначається загальна кількість заяв (усього), які перебували на розгляді суду у звітному періоді та складається із суми залишку нерозглянутих заяв на початок звітного періоду і тих, що надійшли в цьому періоді (графа 2). Позовна заява, заява, подання, клопотання вважаються такими, що надійшли у звітному періоді, якщо їх було подано до суду протягом періоду, за який складається звіт.

3.3.5. У графах 3 - 7 обліковуються дані про кількість розглянутих заяв, щодо яких постановлені ухвали. При цьому графи 4, 5, 10 рядків 3 - 11, а також графа 8 рядків 10, 11 не заповнюються. Кількість матеріалів, поданих до суду із порушенням строків, встановлених статтями 172 - 177 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), зазначається тільки у графі 3.

3.3.6. У графі 8 указується загальна кількість заяв, щодо яких ухвали про повернення, залишення без розгляду, відкриття провадження, відмову у відкритті провадження постановлені з порушенням строку, передбаченого частиною 4 статті 107 КАС України (протягом трьох днів з дня надходження заяви до адміністративного суду та не пізніш наступного дня з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи). У цей строк не включається час знаходження заяви без руху.

3.3.7. У графі 9 обліковуються заяви, щодо яких не вирішено питання про їх прийняття у звітному періоді, із них кількість, що залишена без руху та надано термін для усунення недоліків, - ще й у графі 10.

3.3.8. У рядках 1 - 13 цього розділу обліковуються позовні заяви, подання, заяви, клопотання за їх видами в адміністративному судочинстві.

3.3.9. У рядку 1 відображається кількість позовних заяв та подань, поданих до суду в порядку адміністративного судочинства, із них кількість подань органів державної податкової служби, поданих в порядку статті 183-3 КАС України, у рядку 2.

3.3.10. Рядок 3 містить загальні дані про кількість доручень, які надійшли до суду про вчинення певних процесуальних дій. З них у рядку 4 цього розділу відображаються доручення судів України, у рядку 5 - доручення іноземних судів (частина перша статті 115, стаття 115-3 КАС України).

3.3.11. Інформація про рух доручень як судів України, так і іноземних судів відображається у відповідних графах. Зокрема, їх загальна кількість (залишок судових доручень на початок звітного періоду та ті, які надійшли у звітному періоді) відображається у графі 1, із них, що надійшли у звітному періоді, - ще й у графі 2. У графі 7 обліковуються виконані судові доручення, із них з порушенням строків, встановлених КАС України, обліковуються у графі 8 (частина 3 статті 115 КАС України - судове доручення невідкладно виконується судом за правилами зазначеного кодексу, які встановлюють порядок вчинення відповідних процесуальних дій). Невиконані судові доручення (у виконанні яких відмовлено, а також повернуті у зв'язку з неможливістю їх виконання відповідно до абзацу 7 пункту 3.3 та пункту 3.7 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 N 1092/5/54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.07.2008 за N 573/15264 із змінами та доповненнями) обліковуються у графі 6. У графі 9 відображається залишок судових доручень, не розглянутих на кінець звітного періоду.

3.3.12. У Рядку 6 відображаються загальна кількість заяв, клопотань, подань, поданих до суду. Із них: у рядку 7 - дані щодо руху заяв про забезпечення доказів. Заяви, які надійшли до суду до подання позовної заяви, обліковуються також і в рядку 8. У рядку 9 - клопотання про забезпечення позову, в рядку 10 - про заміну заходів забезпечення позову, в рядку 11 - про скасування заходів забезпечення позову.

3.3.13 У графі 3 обліковуються всі розглянуті заяви/клопотання, у тому числі якщо вони задоволені. У разі відмови судом в задоволенні відповідної заяви/клопотання, їх облік здійснюється також і в графі 6. Кількість заяв/клопотань, розглянутих з порушенням строків, установлених КАС України (частина третя статті 75 КАС України, частина перша статті 118 КАС України, частина друга статті 118 КАС України), обліковується у графі 8. У графі 9 відображається залишок нерозглянутих заяв/клопотань на кінець звітного періоду.

3.3.14. Рядок 12 містить дані про результати розгляду заяв, подань у порядку виконання судових рішень.

3.3.15. У графі 3 обліковуються розглянуті заяви учасників процесу та подання державного виконавця, з них число задоволених - у графі 7. Кількість справ, розглянутих з порушенням термінів, встановлених КАС України (статті 260 - 264 КАС України), обліковується у графі 8. У графі 9 відображається залишок нерозглянутих заяв, подань на кінець звітного періоду.

3.3.16. У рядку 13 відображається інформація про рух заяв про перегляд постанов, ухвал суду в адміністративних справах за нововиявленими обставинами до відкриття провадження. Дані щодо результату розгляду зазначених заяв, у яких відкрито та закінчено провадження, відображаються у Розділі 3 "Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами".

3.3.17. Кількість заяв, що перебували в провадженні (заяви, за якими не відкрито або відкрито провадження за нововиявленими обставинами та залишились не розглянутими у попередньому звітному році, а також усі заяви, що надійшли у звітному періоді), обліковується у графі 1. Графа 3 містить загальну кількість розглянутих заяв про перегляд постанов чи ухвал суду за нововиявленими обставинами. Кількість повернутих заявникам заяв зазначається в графі 4. Кількість справ, у яких відкрито провадження, обліковується в графі 7.

Загальна кількість заяв, розглянутих понад 2 місяці після їх надходження (стаття 252 КАС України), зазначається у графі 8.

У графі 9 обліковуються заяви, які на кінець звітного періоду залишились нерозглянутими.

3.3.18. Загальна кількість позовних заяв, заяв, клопотань, подань, поданих до суду, відображається у рядку 14 та має відповідати сумі рядків 1, 3, 6, 13.

3.3.19. Підрозділ 1.2 "Загальні показники розгляду справ" містить дані про рух справ, що надійшли до суду для розгляду в порядку адміністративного судочинства.

У цьому підрозділі відображаються позовні заяви тільки після постановлення ухвал про відкриття провадження у справі, а також справи, що надійшли до суду після скасування судового рішення, після роз'єднання позовів, після поновлення провадження у справі у разі невиконання умов примирення однієї із сторін, а також за підсудністю з інших судів.

3.3.20. У разі об'єднання декількох адміністративних справ в одну у звіті результати їх розгляду відображаються один раз.

3.3.21. Якщо об'єднуються декілька адміністративних справ, що надійшли до суду в попередні звітні роки і на початок звітного періоду обліковані у звіті як залишок, то до звіту надається пояснювальна записка про причини зміни залишків.

3.3.22. Якщо об'єднуються декілька адміністративних справ, одна з яких надійшла у попередньому звітному році, а інша - у звітному році, остання, як така, що надійшла у звітному періоді, як виняток, у звіті не обліковується.

3.3.23. При роз'єднанні справ кожна з них реєструється як така, що надійшла вперше, а результати їх розгляду відображаються у звіті окремо за кожною справою.

3.3.24. У графі 1 відображається залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду та кількість справ, що надійшли упродовж звітного періоду.

3.3.25. Графа 3 містить дані про кількість справ, провадження у яких закінчено упродовж звітного періоду. Кількість розглянутих справ із прийняттям постанови обліковується в графі 4. Із графи 4 виділяється кількість прийнятих постанов із задоволенням позову (графа 5). Кількість справ, провадження у яких закрито, - у графі 6, із залишенням заяви без розгляду - у графі 7.

3.3.26. У графі 8 зазначаються всі справи, провадження у яких закінчено, що розглянуті у строк понад 1 місяць (щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби - понад 20 днів) з дня відкриття провадження у справі (стаття 122 КАС України), або якщо порушено інший строк розгляду справи, якщо такий встановлений КАС України (із графи 3).

3.3.27. Строк розгляду адміністративної справи обчислюється з дня відкриття провадження у справі. У загальний строк розгляду справи не входить час зупинення провадження у справі.

3.3.28. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 9.

3.3.29. Загальна кількість справ за позовними заявами, які перебували на розгляді (усього), відображається у рядку 1, з них за поданнями органів державної податкової служби - ще й у рядку 2.

3.3.30. Розділ 2 "Результати розгляду справ" містить дані про результати розгляду судами справ адміністративної юрисдикції, у яких провадження закрито (розглянуті) з більш повним розподілом їх за результатами розгляду та розподілом за категоріями.

3.3.31. Графи 3, 4, 5 заповнюються за правилами, зазначеними у п. 3.3.25.

Кількість переданих справ на розгляд іншим судам відображається в графі 6. У графі 11 вказується розмір грошових коштів (сум моральної (немайнової) шкоди, збитків (матеріальної шкоди)), пред'явлених до стягнення за справами, що надійшли у звітному періоді (із графи 3). У графі 12 вказуються розмір грошових коштів (сум моральної (немайнової) шкоди, збитків (матеріальної шкоди)), присуджених до стягнення за судовими рішеннями, постановленими у звітному періоді (із графи 3), із них сум моральної шкоди, присуджених до стягнення, - ще й у графі 13. Суми регресних вимог, пред'явлені до стягнення та присуджені, у графах 11 - 13 не обліковуються. Суми судового збору, присуджені до стягнення за судовими рішеннями, у цьому розділі не відображаються.

3.3.32. Якщо в справі пред'явлено декілька позовних вимог, облік справ ведеться за основним позовом. Якщо у справі пред'явлено декілька позовних вимог, із яких частина рішенням суду задоволена, а в іншій частині відмовлено, справа враховується в графі "у тому числі із задоволенням позову".

3.3.33. Усі справи розподіляються у рядках 1 - 116 за категоріями відповідно до Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України.

При обранні та визначенні рядка класифікатора слід керуватись Методичними роз'ясненнями щодо застосування Класифікатора категорій адміністративних справ. У рядку 1 обліковується загальна кількість справ, пов'язаних з виборчим процесом. У рядку 117 "Інші справи" обліковуються спори, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Загальна кількість справ зазначається у рядку 118.

3.3.34. З метою правильного обліку справ за категоріями суддя визначає номер рядка звіту.

3.3.35. У розділі 3 "Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами" відображається інформація щодо результатів розгляду заяв про перегляд постанов, ухвал суду в адміністративних справах у зв'язку з нововиявленими обставинами.

3.3.36. Графа 1 містить загальну кількість розглянутих заяв про перегляд постанов чи ухвал суду за нововиявленими обставинами. Кількість заяв, у яких закрито провадження за нововиявленими обставинами, зазначається у графі 2, а заяв, що залишені без задоволення, - у графі 3. Якщо в результаті перегляду постанови чи ухвали суду було постановлено нове судове рішення, то кількість таких судових рішень відображається у графі 4. З них кількість скасованих постанов зазначається також у графі 5, а кількість скасованих ухвал - у графі 6. В разі ухвалення судом після відкриття провадження інших рішень (залишення заяви без розгляду, направлення за підсудністю), зазначені заяви відображаються лише у графі 1.

3.3.37. Рядок 1 містить інформацію щодо заяв про перегляд постанов чи ухвал суду за нововиявленими обставинами, підставою для яких є істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи. Якщо причиною звернення із заявою до суду були встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення, то загальна кількість заяв за такими категоріями нововиявлених обставин та результати їхнього розгляду відображається в рядку 2. Якщо нововиявленою обставиною є встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, то заяви за такими нововиявленими обставинами обліковуються у рядку 3. Загальна кількість заяв про перегляд постанови чи ухвали суду за нововиявленими обставинами, підставою для якої є скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути, зазначається у рядку 4. Якщо підставою для перегляду судового рішення є встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, то такі заяви відображаються в рядку 5.

3.3.38. Рядок 6 містить загальну кількість заяв про перегляд постанов чи ухвал за нововиявленими обставинами, що надійшли до суду.

3.3.39. У рядку 1 Довідки до звіту зазначається загальна кількість справ, у яких провадження не закінчено на кінець звітного періоду і розгляд яких на кінець звітного періоду відкладений. Із них кількість справ, розгляд у яких відкладено у зв'язку з неявкою одного з учасників процесу, що беруть участь у справі - у рядку 2, з них: через невручення судових повісток - у рядку 3, через інші підстави - у рядку 4. У зв'язку з неявкою прокурора - у рядку 5, неявкою інших учасників процесу - у рядку 6.

3.3.40. Кількість справ (нерозглянутих), розгляд у яких відкладений понад 6 місяців до 1 року, відображається в рядку 7, понад 1 рік до 2 років - у рядку 8, понад 2 роки - у рядку 9.

3.3.41. Кількість справ, розглянутих під час підготовчого провадження (стаття 121 КАС України), відображається у рядку 10, у порядку письмового провадження - у рядку 11, у скороченому провадженні (стаття 183-2 КАС України) - у рядку 12. Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами, відображається у рядку 13.

3.3.42. У рядку 14 відображається загальна кількість додаткових судових рішень, ухвалених у порядку статті 168 КАС України.

3.3.43. Кількість окремих ухвал, постановлених судом протягом звітного періоду, відображається в рядках 15 - 17. Якщо в одній справі судом постановлено дві або більше окремих ухвал різних за змістом, то у звіті обліковується кожна з них окремо. Якщо одна й та сама ухвала направляється різним суб'єктам владних повноважень для вжиття заходів, вона відображається у звіті лише один раз.

3.3.44. Повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами обліковуються в рядку 18. Повідомлення обліковуються як за звітний період, за який складається звіт, так і за попередній, за датою надходження.

3.3.45. Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов'язав суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення (стаття 267 КАС України), обліковується у рядку 20.

3.3.46. У рядках 21 - 24 відображаються відомості про судовий збір. Зокрема, у рядку 21 відображається сума судового збору, що сплачена добровільно у звітному періоді. У рядку 24 обліковується загальна сума судового збору, що за судовими рішеннями підлягає поверненню. Особливою умовою є те, що відповідно до чинного законодавства про повернення суми сплаченого судового збору в обов'язковому порядку постановляється ухвала. Сума судового збору, що присуджена до стягнення у звітному періоді, обліковується в рядку 23. Сума судового збору, що не сплачена внаслідок звільнення від сплати, обліковується в рядку 22.

3.3.47. Кількість судів, про роботу яких складено звіт, відображається у рядку 25.

3.3.48. Кількість суддів, про роботу яких складено звіт за півріччя, визначається згідно зі штатним розписом станом на 1 травня, за рік - на 1 листопада (рядок 26)".

5. Пункти 3.4.8 - 3.4.34. замінити пунктами 3.4.8 - 3.4.32 та викласти у такій редакції:

"3.4.8. Розділ 1 "Загальні показники цивільного судочинства (перша інстанція)" містить дані про розгляд позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань та загальну кількість справ, що перебували на розгляді.

3.4.9. У підрозділі 1.1 графа 1 "Загальних показників розгляду позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань" містить загальну кількість позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань, що перебували на розгляді. Графа 2 містить інформацію про кількість позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань, що надійшли у звітному періоді. Позовна заява, скарга, заява, подання, клопотання вважаються такими, що надійшли у звітному періоді, якщо їх було подано до суду протягом періоду, за який складається звіт.

3.4.10. Загальна кількість позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань, що розглянуті судом, відображаються в графі 3, окремо з графи 3 виділяється кількість заяв, що відповідно до положень ЦПК України повернуті заявникам (графа 4), залишено без розгляду (графа 5), відмовлено у відкритті провадження, у задоволенні заяви, скарги, клопотанні або не виконано доручень (графа 6).

3.4.11. Кількість виданих (скасованих) наказів, відкритих проваджень, задоволених заяв, скарг, клопотань або виконаних доручень відображається у графі 7, з порушенням строків встановлених ЦПК України у графі 8.

3.4.12. Загальна кількість нерозглянутих позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань на кінець звітного періоду обліковується в графі 9.

3.4.13. Рядок 1 містить дані про розгляд заяв щодо видачі судового наказу. Рядок 2 містить дані про розгляд заяв про скасування судового наказу. Рядки 3 - 6 містять дані щодо руху заяв про забезпечення доказів, позову, які надійшли до суду до подання позовної заяви. Розгляд заяв, які подані після надходження до суду позовної заяви, у цих рядках не обліковуються.

3.4.14. Рядок 7 містить дані про рух позовних заяв про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави та суспільства, що надійшли до суду для розгляду в порядку цивільного судочинства. Рядок 8 містить дані про рух заяв, що надійшли до суду для розгляду в порядку окремого провадження. Дані зі справ, що надійшли до суду після скасування судового рішення, після роз'єднання позовів, після скасування судового рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами, а також за підсудністю з інших судів, у цьому рядку не обліковуються.

3.4.15. Рядок 9 містить інформацію про результати розгляду судом, що ухвалив заочне рішення, заяв про перегляд заочного рішення. У рядку 10 відображається інформація щодо розгляду заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судового наказу в цивільних справах у зв'язку з нововиявленими обставинами.

3.4.16. У рядку 11 відображаються заяви про відновлення втраченого судового провадження. Рядок 12 містить дані про результати розгляду скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби. Рядок 13 містить дані про результати розгляду клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

3.4.17. У рядку 14 містяться дані про рух клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні та відображаються клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню, у рядку 15 - про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.

3.4.18. Рядки 16, 17 містять дані про рух доручень судів України, що надані у порядку статті 132 ЦПК України та іноземних судів про вчинення певних процесуальних дій, що надані у порядку статті 417 ЦПК України.

3.4.19. У Рядку 18 обліковані заяви у порядку виконання рішень третейського суду, про скасування рішень третейського суду та у рядку 19 обліковані заяви про видачу виконавчого заяви про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішень скасування рішень третейського суду.

3.4.20. Дані щодо підрозділу 1.2 "Загальних показників розгляду справ" формуються з показників відображених у розділах 3 і 4.

3.4.21. Розділ 2 "Розгляд заяв наказного провадження" містить дані про розгляд заяв щодо видачі судового наказу (графи 1 - 4) та щодо скасування судового наказу (графи 5 - 11).

3.4.22. Кількість виданих судових наказів відображається у графі 1, у тому числі з порушенням строків, встановлених частиною першою статті 102 ЦПК України, ще й у графі 2.

3.4.23. Сума грошових коштів та вартість майна, що пред'явлена до стягнення, обліковується в графі 3, а сума грошових коштів та вартість майна, що за судовим наказом підлягає стягненню, - у графі 4.

3.4.24. Загальна кількість скасованих судових наказів відображається у графі 5, у тому числі залишено заяв без розгляду (графа 6), скасовано судових наказів (графа 7), змінено судових наказів (графа 8), з порушенням строків, встановлених частиною першою статті 106 ЦПК України у графі 9.

3.4.25. Сума грошових коштів та вартість майна, щодо якої подано заяви про скасування судового наказу, обліковується в графі 10, а сума грошових коштів та вартість майна, що за судовим наказом не підлягає стягненню, - у графі 11.

3.4.26. У Рядках 1 - 5 обліковуються заяви відповідно до вимог, що передбаченні статтею 96 ЦПК України."

3.4.27. Розділ 3 "Розгляд справ позовного провадження" містить дані про результати розгляду судами справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами наказного або окремого провадження чи за правилами іншого судочинства. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх справ із закінченим провадженням за звітний період та їх залишок.

3.4.28. З метою правильного відображення у звіті справ за категоріями суддя зазначає номер рядка звіту, де повинна бути облікована справа. Якщо в справі пред'явлено декілька позовних вимог, облік справ ведеться за основним позовом.

3.4.29. У графі 1 цього підрозділу відображається кількість нерозглянутих справ на початок звітного періоду, а в графі 2 - кількість справ, що надійшла упродовж звітного періоду. Справа вважається такою, що надійшла у звітному періоді, якщо ухвалу про відкриття провадження у справі постановлено в цьому ж звітному періоді.

3.4.30. Графа 3 містить дані про кількість справ, провадження у яких закінчено упродовж звітного періоду. Кількість розглянутих справ з ухваленням рішення обліковується в графі 4. З графи 4 виділяється кількість ухвалених заочних рішень (графа 5) і кількість ухвалених рішень з задоволенням позову (графа 6). Кількість переданих справ на розгляд іншим судам відображається в графі 7. Кількість справ, провадження у яких закрито, відображається у графі 8, із залишенням заяви без розгляду - у графі 9. Із графи 3 виділяється кількість розглянутих справ з порушенням строків, встановлених ЦПК України обчислюються (графа 10).

3.4.31. У графі 11 указуються суми моральної (немайнової) шкоди, збитків (матеріальної шкоди), суми прибутку, отриманого внаслідок порушення прав власності, вартості недоброякісних товарів, продукції, що реалізується з порушенням авторських і суміжних прав, суми втрачених доходів тощо, у графі 12 відображаються суми, присуджені до стягнення за рішеннями суду, постановленими у звітному періоді. Слід мати на увазі, що у звіті вказуються лише суми, що підлягають одноразовому відшкодуванню, суми щомісячних платежів у звіті не вказуються. Суми регресних вимог, пред'явлені до стягнення та присуджені, у графах 11 - 13 не обліковуються. Суми судового збору, присуджені до стягнення за судовими рішеннями, у цьому підрозділі не відображаються. Сума моральної шкоди, присуджена до стягнення у звітному періоді, вказується також у графі 13.

3.4.32. Усі справи, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, за який складається звіт, обліковуються в графі 14; з них справи, у яких зупинено провадження, обліковуються також у графі 15".

6. Пункти 3.4.35 - 3.4.48 вважати відповідно пунктами 3.4.33 - 3.4.46.

7. Пункти 3.4.49 - 3.4.62 виключити.

8. Пункти 3.4.63 - 3.4.108 замінити пунктами 3.4.47 - 3.4.69 та викласти у такій редакції:

"3.4.47. Розділ 4 "Розгляд справ окремого провадження" містить дані про результати розгляду судами справ про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав і інтересів особи, або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав, або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. У сумі ці дані відображають загальну кількість усіх справ, у яких закінчено провадження, за звітний період та їх залишок.

3.4.48. У графі 1 обліковується залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду. Загальна кількість справ, що надійшли у звітному періоді, відображається в графі 2. Справа вважається такою, що надійшла у звітному періоді, якщо ухвалу про відкриття провадження у справі постановлено в цьому ж звітному періоді.

3.4.49. Загальна кількість справ, провадження у яких закінчено, обліковується в графі 3. Кількість розглянутих справ із ухваленням рішення обліковується в графі 4. Із графи 4 виділяється кількість ухвалених рішень із задоволенням заяв (графа 5). У графі 6 обліковуються справи, що відповідно до чинного законодавства передані на розгляд до іншого суду. Загальна кількість справ, провадження у яких закінчено із закриттям провадження, обліковується в графі 7. Графа 8 містить загальну кількість справ, провадження у яких закінчено із залишенням заяви без розгляду.

3.4.50. Із графи 3 виділяється кількість справи, де порушено встановлений ЦПК України термін призначення справи до розгляду, що відображається в графі 9, загальна кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, обліковується в графі 10. Якщо судом було постановлено ухвалу про зупинення провадження у справі та на кінець звітного періоду провадження у цій справі не було відновлено, то така справа обліковується в графі 11.

3.4.51. Рядок 1 містить інформацію щодо загальної кількості справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи - у рядку 2, справи про визнання фізичної особи недієздатною - у рядку 3, справи про поновлення цивільної дієздатності - у рядку 4. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності обліковується в рядку 5. Рядок 6 містить інформацію щодо загальної кількості справ щодо визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою. У разі одержання заяви про появу фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою, або відомостей про місцеперебування цієї особи, то справи за такими заявами обліковуються у рядку 7. Загальна кількість справ про усиновлення обліковується у рядку 8. У разі відкликання заяви про усиновлення після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили, суд скасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду, результати розгляду справи відображаються з урахуванням цих змін.

3.4.52. У рядку 9 відображаються справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення: родинних відносин між фізичними особами; перебування фізичної особи на утриманні; каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги із загальнообов'язкового державного соціального страхування; реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення; проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу; належності правовстановлювальних документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, прізвищем, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті; народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження; смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті.

3.4.53. Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі обліковуються у рядку 10. Рядок 11 містить інформацію щодо справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність. Рядок 12 відображає справи про визнання спадщини відумерлою. Розгляд судом справ у порядку окремого провадження про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку обліковується в рядку 13. Рядок 14 містить справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу. Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб, обліковуються в рядку 15. У порядку окремого провадження розглядаються також окремі категорії справ, що виникають із сімейних правовідносин, загальна їх кількість обліковується в рядку 16, у тому числі про надання права на шлюб (рядок 17), про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей (рядок 18), про поновлення шлюбу після його розірвання (рядок 19), про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя (рядок 20). Рядок 21 містить інформацію щодо справ, які розглянуті в порядку окремого провадження в інших випадках, встановлених законом. Загальна кількість справ, розглянутих судом у порядку окремого провадження, обліковується в рядку 22.

3.4.54. Розділ 5 "Результати розгляду заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами" відображається інформація щодо розгляду заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судового наказу в цивільних справах у зв'язку з нововиявленими обставинами.

3.4.55. Графа 1 містить загальну кількість розглянутих заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів за нововиявленими обставинами. Кількість заяв, що залишено без задоволення, обліковується у графі 2. Якщо в результаті перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу було постановлено ухвалу про задоволення заяви, то кількість таких ухвал відображається в графі 3, з них скасовано рішень суду - у графі 4, ухвал суду - у графі 5 та судових наказів - у графі 6.

3.4.56. Рядок 1 містить загальну кількість заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів за нововиявленими обставинами, що надійшли до суду.

3.4.57. Усі заяви обліковуються в рядках 2 - 10 таким чином: у рядку 2 - щодо істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи; у рядках 3 - 7 - щодо встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення; у рядку 8 - щодо встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення; у рядку 9 - щодо скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду; у рядку 10 - щодо встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

3.4.58. У рядку 1 довідки до звіту зазначається загальна кількість справ розгляд яких відкладено та не закінчено провадження на кінець звітнього періоду, в рядках 2-6 зазначається причини відкладення розгляду справ у зв'язку з неявкою: одного з учасників процесу, що бере участь у справі (рядок 2), із них через невручення судових повісток (рядок 3) та з інших підстав (рядок 4), у зв'язку з неявкою прокурора (рядок 5), інших учасників процесу (рядок 6). Із рядка 1 окремо виділяються строки: понад 6 місяців до 1 року (рядок 7), понад 1 рік до 2 років (рядок 8), понад 2 роки (рядок 9).

3.4.59. У рядку 10 вказуються суми, присуджені до стягнення зі службових осіб, винних у незаконному звільненні.

3.4.60. Кількість постановлених ухвал про застосування заходів процесуального примусу зазначається в рядку 11, з них у вигляді попередження - ще й у рядку 12, видалення із залу судового засідання - у рядку 13, тимчасового вилучення доказів для дослідження судом - у рядку 14, приводу - у рядку 15. Із рядка 15 окремо виділяється кількість постановлених ухвал про привід свідків, яка зазначається у рядку 16.

3.4.61. Загальна кількість окремих ухвал, постановлених судом протягом звітного періоду (крім окремих ухвал, що скасовані у звітному періоді), відображається в рядку 17 довідки. Якщо в одній справі судом постановлено дві і більше окремих ухвал різного змісту, то у звіті обліковується кожна з них окремо. Якщо одна й та сама ухвала направляється різним адресатам, вона відображається у звіті лише один раз.

3.4.62. Повідомлення про вжиті заходи за окремими ухвалами обліковуються в рядку 18 аналогічно. Повідомлення обліковуються як за вказаний звітний період, так і за попередній, за датою надходження.

3.4.63. Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами, зазначається у рядку 19.

3.4.64. Відомості в рядках 20 - 23 щодо усиновлених дітей зазначаються зі справ про усиновлення, що розглянуті у звітному періоді, із задоволенням позову.

3.4.65. У рядку 24 відображається кількість надісланих копій судових наказів боржникам із порушенням вимог, передбачених частиною першою статті 104 ЦПК України.

3.4.66. Кількість надісланих копій ухвал про скасування судових наказів стягувачам та боржникам із порушенням вимог, передбачених частиною п'ятою статті 105-1 ЦПК України, обліковується в рядку 25.

3.4.67. Кількість справ окремого провадження, розглянутих за участю народних засідателів, обліковується в рядку 26.

3.4.68. У Рядках 27 - 30 обліковуються відомості про судовий збір за правилами зазначеними в п. 3.3.46. цієї Інструкції.

3.4.69. Кількість суддів, про роботу яких складено звіт за півріччя, визначається згідно зі штатним розписом станом на 1 травня, за рік - на 1 листопада (рядок 32)."

9. Пункт 3.5.12 доповнити реченням "У рядку 13 обліковується кількість винесених постанов про проведення додаткової перевірки у справах про порушення митних правил".

9.1. Пункти 3.5.15 - 3.5.21. виключити.

10. Пункти 4.3.1 - 4.3.25. замінити пунктами 4.3.1 - 4.3.26. та викласти у такій редакції:

"4.3.1. Звіт складається на підставі документів первинного обліку на адміністративні апеляційні справи, що заповнюються на кожну адміністративну справу за апеляційною скаргою, що надходить до апеляційного суду. У разі надходження декількох апеляційних скарг на ухвалу та на постанову суду, які винесені в одній справі, таку справу, як виняток, слід відображати за кількістю оскаржуваних судових рішень. У разі надходження однієї апеляційної скарги, в якій оскаржуються ухвала та постанова суду, що винесені в одній справі та які підлягають оскарженню, таку справу, як виняток, слід відображати за кількістю оскаржуваних судових рішень. У разі надходження декількох апеляційних скарг, одну із яких задоволено, результати перегляду судового рішення слід обліковувати за апеляційною скаргою, яка задоволена.

4.3.2. Розділ 1 "Загальні показники адміністративного судочинства (апеляційна інстанція)" складається з двох підрозділів та містить дані про загальні показники перегляду судових справ в апеляційному порядку та дані щодо результатів апеляційного розгляду адміністративних справ.

4.3.3. Розділ 1.1 "Загальні показники здійснення апеляційного розгляду" містить дані про справи, що у звітному періоді надійшли до апеляційного суду за апеляційними скаргами, та залишок нерозглянутих справ з попереднього звітного року, у яких апеляційне провадження не відкрито.

4.3.4. У рядку 1 зазначаються справи, що надійшли до апеляційного суду для перегляду постанов, постановлених судами першої інстанції. Загальна кількість справ, що надійшли до апеляційного суду для перегляду ухвал, відображається у рядку 2, з них ухвал про повернення позовної заяви - у рядку 3, ухвал про відмову у відкритті провадження у справі - у рядку 4, ухвал про закриття провадження в справі - у рядку 5, ухвал про залишення заяви без розгляду - у рядку 6. Справи, у яких подано апеляційні скарги на всі інші ухвали суду першої інстанції, відображаються в рядку 7, зокрема - це апеляційні скарги на ухвали щодо: залишення позовної заяви без руху; відкриття провадження в адміністративній справі; об'єднання та роз'єднання справ; забезпечення доказів; визначення розміру судових витрат; продовження та поновлення процесуальних строків; забезпечення адміністративного позову; призначення експертизи; передачі адміністративної справи до іншого адміністративного суду; виправлення описок і очевидних арифметичних помилок; відмови в ухваленні додаткового судового рішення; роз'яснення постанови; зупинення провадження у справі; інших питань, які вирішуються під час судового розгляду або поза судовим розглядом.

4.3.5. У графі 1 обліковуються справи, що перебували на розгляді, апеляційне провадження в яких не відкрито, а саме, які без відкриття провадження залишилися нерозглянутими в попередньому звітному році. З них кількість справ, що у звітному періоді надійшла до суду за апеляційними скаргами, відображається ще й у графі 2.

4.3.6. Загальна кількість справ, що повернута до суду першої інстанції у зв'язку з невиконанням вимог, передбачених статтями 187, 189 КАС України, у тому числі несплатою судового збору, обліковується в графі 3.

4.3.7. У графі 4 відображається загальна кількість справ, у яких постановлені ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження, в тому числі у яких заяву про оскарження чи апеляційну скаргу подано після закінчення строків апеляційного оскарження (стаття 189 КАС України).

4.3.8. У графі 5 відображається загальна кількість справ, у яких постановлені ухвали про відкриття апеляційного провадження.

4.3.9. Кількість справ, у яких постановлено ухвали про закінчення підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду понад 10 днів після відкриття апеляційного провадження, обліковується в графі 6.

4.3.10. У графі 7 обліковуються справи, що залишилися нерозглянутими на кінець періоду, за який подається звіт та по яких провадження в апеляційній інстанції не було відкрито, з них залишено без руху в порядку статті 108 КАС України - ще й у графі 8.

4.3.11. Розділ 1.2 "Результати апеляційного розгляду справ" містить дані про справи, у яких постановлено ухвали про відкриття апеляційного провадження.

4.3.12. Загальна кількість справ за апеляційними скаргами, що перебувала на розгляді, у яких апеляційне провадження відкрито, обліковується у графі 1, з них закінчено апеляційний розгляд справ (усього) зазначається в графі 2, а ті, що залишились нерозглянутими на кінець звітного періоду - у графі 10.

4.3.13. У графі 3 зазначається загальна кількість переглянутих судових рішень, у яких: оскаржувану постанову або ухвалу залишено без змін (графа 4), змінено, у тому числі частково (графа 5), скасовано постанову або ухвалу (повністю, частково, - графа 6), у тому числі із закриттям провадження у справі в порядку статей 194, 198, 199, частини першої статті 203 (графа 7).

Більш детально результати скасування ухвал суду першої інстанції за апеляційними скаргами, в тому числі із залишенням позовної заяви без розгляду, з прийняттям нової постанови або ухвали; з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду (у разі скасування ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі) відображено в розділі 3 зазначеної звітності.

4.3.14. У рядку 1 обліковується загальна кількість постанов суду першої інстанції, переглянутих в апеляційному порядку. В рядку 2 - загальна кількість переглянутих справ з ухвалами, з них у яких судом апеляційної інстанції переглядалися ухвали про повернення позовної заяви - у рядку 3, у рядку 4 - про відмову у відкритті провадження у справі, у рядку 5 - про закриття провадження у справі, у рядку 6 - про залишення позовної заяви без розгляду, у рядку 7 - усі інші ухвали.

Загальна кількість переглянутих в апеляційній інстанції постанов та ухвал відображено у рядку 8.

4.3.15. У графі 8 зазначається кількість справ, провадження у яких закінчено у зв'язку із визнанням постанови або ухвали суду не чинною.

4.3.16. Загальна кількість справ, у яких закрито апеляційне провадження у зв'язку з відмовою від апеляційної скарги (стаття 193 КАС України) відображається у графі 9. Результати апеляційного розгляду справи, у якій пред'явлено декілька позовних вимог, обліковуються за основним позовом. Якщо апеляційною інстанцією основний позов залишено без змін, а додатковий (неосновний) позов скасовано, то таку справу, як виняток, слід облікувати за додатковим (неосновним) позовом.

4.3.17. У графі 10 обліковуються справи, що залишилися нерозглянутими на кінець періоду, за який подається звіт.

4.3.18. У розділі 2 "Результати перегляду постанов суду першої інстанції за апеляційними скаргами" відображаються результати розгляду справ за апеляційними скаргами щодо постанов, постановлених судами першої інстанції.

4.3.19. У графі 1 зазначається загальна кількість переглянутих постанов суду першої інстанції за апеляційними скаргами. У графі 2 зазначаються справи, у яких суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду першої інстанції без змін.

4.3.20. Справи, у яких постанови суду першої інстанції змінено, обліковуються у графах 3 - 4: у графі 3 - усі змінені постанови; у графі 4 - постанови, що змінено у зв'язку з правильним по суті вирішенням справи чи питання, але з помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права.

4.3.21. У графах 5 - 23 обліковуються справи, у яких постанови скасовано:

- у графі 5 - загальна кількість скасованих постанов;

- у графі 6 - кількість скасованих постанов, і апеляційною інстанцією прийнято нову постанову, у тому числі у зв'язку з неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи (графа 7); недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими (графа 8); невідповідністю висновків суду обставинам справи (графа 9); порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи (графа 10).

- у графі 11 - кількість скасованих постанов із залишенням позовної заяви без розгляду, у тому числі у зв'язку з поданням заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності (графа 12); поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи (графа 13); повторною неявкою в судове засідання позивача (графа 14); у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав (графа 15); надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви (графа 16); іншими підставами (графа 17);

- у графі 18 - кількість скасованих постанов із закриттям провадження у справі, у тому числі у зв'язку з неналежністю розглядати справу в порядку адміністративного судочинства (графа 19); відмовою позивача від адміністративного позову, і відмову прийнято судом (графа 20); примиренням сторін (графа 21); є такі, що набрали законної сили, - постанова чи ухвала суду з того самого спору і між тими самими сторонами (графа 22); у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва або ліквідації підприємства, установи, організації, які були стороною у справі (графа 23).

4.3.22. Визначаючи категорію адміністративних справ, слід дотримуватися правил, зазначених у пунктах 3.3.33 - 3.3.34 цієї Інструкції.

4.3.23. Загальна кількість справ, у яких скасовано ухвали, постановлені судами першої інстанції, відображається в розділі 3 "Результати скасування ухвал суду першої інстанції за апеляційними скаргами".

4.3.24. Загальна кількість ухвал, які скасовано, обліковується у графі 1, з них з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду (у разі скасування ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі) - у графі 2, із залишенням позовної заяви без розгляду - у графі 3, із закриттям провадження у справі - у графі 4, з постановленням нової ухвали - у графі 5.

4.3.25. У розділі 4 "Результати розгляду заяв про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами" показники зазначаються з урахуванням пунктів 3.3.16 - 3.3.17 та 3.3.35 - 3.3.38 цієї Інструкції.

4.3.26. У рядку 1 довідки до звіту зазначається кількість справ, розглянутих у порядку письмового провадження, у рядку 2 кількість справ, у яких в апеляційній інстанції судовий процес фіксувався технічними засобами. У рядку 3 - кількість окремих ухвал, постановлених апеляційним судом, у тому числі про допущення судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права, кількість повідомлень про вжиття заходів за окремими ухвалами - у рядку 4. Судові витрати щодо розгляду справ за апеляційними скаргами відображаються в рядках 5 - 8 за правилами, зазначеними у пункті 3.3.46 цієї Інструкції. При визначенні кількісного складу суддів суду апеляційної інстанції слід керуватись пунктом 3.3.48 зазначеної Інструкції (рядок 9)".

11. У пункті 4.4.4.:

цифру "9" замінити цифрою "10";

доповнити новим абзацом:

"У рядку 11 відображаються справи, що надійшли до апеляційного суду для перегляду судових наказів винесених місцевими судами".

11.1. У пункті 4.4.6 друге речення викласти у редакції "У графі 3 - відмовлено у відкритті апеляційного провадження (стаття 297 ЦПК України)".

12. Пункт 4.4.13 виключити.

13. У пункті 4.4.15. цифри "3.4.37 - 3.4.49" та "3.4.53 - 3.4.55" замінити цифрами "3.4.34 - 3.4.46" та "3.4.50 - 3.4.52" відповідно.

14. Пункти 4.4.17 - 4.4.25 замінити пунктами 4.4.17. - 4.4.24 і викласти у такій редакції:

"4.4.17. Справи обліковуються у графах 3 - 12, якщо рішення, ухвалені місцевими судами, скасовано з різних підстав:

а) у графі 3 - усі скасовані рішення, у тому числі із графи 3 окремо виділяється кількість скасованих рішень із ухваленням нового рішення по суті позивних вимог (графа 4);

б) у графах 5 - 7 - скасовані рішення із закриттям провадження в справі (усього скасовано рішень із закриттям провадження в справі - у графі 5, у зв'язку з непідляганням розгляду справи в порядку цивільного судочинства - у графі 6, укладенням сторонами мирової угоди, що визнана судом, - у графі 7);

в) у графах 8 - 12 - скасовані рішення із залишенням заяв без розгляду (усього скасовано рішень у зв'язку із залишенням заяв без розгляду - у графі 8, із поданням заяви особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності - у графі 9, провадження у справах, яких відкрито за заявою та подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 ЦПК України - у графі 10, укладенням між сторонами договору про передачу спору на вирішення третейського суду - у графі 11, непідтриманням заявлених вимог особою, в інтересах якої відкрито провадження у справі, - у графі 12).

4.4.18. Кількість справ, у яких рішення змінено із ухваленням нового рішення відповідно до частини 2 статті 314 ЦПК України, обліковується в графі 13.

4.4.19. Результати апеляційного розгляду справи, у якій пред'явлено декілька позовних вимог, обліковуються за основним позовом. Якщо апеляційною інстанцією основний позов залишено без змін, а додатковий (неосновний) позов скасовано, то таку справу, як виняток, слід облікувати за додатковим (неосновним) позовом. Так, у справі про розірвання шлюбу та поділ майна рішення в частині поділу майна скасовано. Справа обліковуватиметься тільки в рядку 45 розділу 2 "Справи, що виникають із сімейних правовідносин" та в графі 3 (залежно від підстави скасування).

4.4.20. Кількість справ, у яких переглянуто ухвали, постановлені місцевими судами, відображається в розділі 3 "Результати перегляду ухвал (судових наказів) місцевих судів за апеляційними скаргами". Розділ 3, як і розділ 2 цього звіту, заповнюється з урахуванням частини 2 статті 318 ЦПК України.

4.4.21. Загальна кількість ухвал обліковується у рядку 1 цього розділу, у рядку 2 обліковуються справи, у яких перевірялися ухвали про відмову в прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу, у рядку 3 - про повернення заяви позивачеві (заявникові), у рядку 4 - про відмову у відкритті провадження у справі, у рядку 5 - про закриття провадження у справі, у рядку 6 - про залишення заяви без розгляду (усього), з них про залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду обліковується в рядку 7, у рядку 8 - усі інші ухвали. У рядку 9 обліковуються результати перегляду судових наказів.

4.4.22. Загальна кількість переглянутих ухвал (судових наказів) указується в графі 1. У графі 2 зазначається кількість справ, у яких відхилено апеляційні скарги і залишені ухвали (судові накази) без змін, у графі 3 - кількість справ, у яких ухвали (судові накази) скасовано, з них направлено для продовження розгляду до суду першої інстанції - у графі 4, з постановленням нової ухвали - у графі 5; а кількість ухвал (судових наказів), що змінена апеляційною інстанцією, - у графі 6.

4.4.23. У розділі 4 "Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами" відображається інформація щодо розгляду заяв про перегляд судових рішень у цивільних справах у зв'язку з нововиявленими обставинами за правилами, зазначеними у пунктах 3.4.56. - 3.4.57. цієї Інструкції.

4.4.24. У рядку 1 довідки до звіту зазначається кількість справ, у яких в апеляційній інстанції судовий процес фіксувався технічними засобами, у рядку 2 - загальна кількість винесених окремих ухвал, із них за порушення норм права і помилки, допущені судом першої інстанції (рядок 3), кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами обліковується в рядку 4, кількість справ, надісланих місцевими судами до апеляційного суду з порушенням строків, передбачених частиною другою статті 296 ЦПК України, відображається в рядку 5, кількість ухвал про визначення підсудності - у рядку 6, у рядках 7 - 10 обліковуються відомості про судовий збір за правилами зазначеними в пункті 3.3.46. цієї Інструкції, кількісний склад суддів суду апеляційних згідно з мережею судів відображено у рядку 11".

 

В. о. начальника управління
з питань судового діловодства

А. Поліщук

 

Зміни до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів

1. Титульні аркуші звітів за формами N 1, N 2-А, N 2-Ц, N 3, N 4, N 21, N 22-А, N 22-Ц викласти у новій редакції, що додаються.

2. Форми звітності N 1 "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства", N 2-А "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства", N 2-Ц "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства", N 22-А "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах", N 22-Ц "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у цивільних справах", N 3 "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності" викласти у новій редакції, що додаються.

 

В. о. начальника управління
з питань судового діловодства

А. П. Поліщук

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України
 
апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України
 
територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду
 
Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

на 15-й день після звітного періоду
 
 
на 15-й день після звітного періоду
 
 
 
 
на 20-й день після звітного періоду
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду


 
Форма N 1
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 N 55
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 02.07.2012 N 73)
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: ________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                   (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                          N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. Загальні показники кримінального судочинства (перша інстанція)

N
з/п

Найменування показника

Перебувало в провадженні

Повернуто

Закінчено провадженням

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

усього

з них:

 

постановлено вирок /постанову

із порушенням строків, встановлених КПК України

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Кримінальні справи

 

 

 

 

 

 

 

2

Скарги потрепілих та заяви юридичних осіб, що надійшли до суду в порядку статей 27, 27-2 КПК України

 

 

 

 

 

 

 

3

Справи щодо вирішення питання про звільнення осіб від кримінальної відповідальності

 

 

 

 

 

 

 

4

Справи про застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру, що надійшли до суду в порядку статті 73 КПК України

 

 

 

 

 

 

 

5

Справи за поданнями правоохоронних органів

 

 

 

 

 

 

 

6

Справи щодо оскарження дій і рішень правоохоронних органів

 

 

 

 

 

 

 

7

Справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. РОЗГЛЯД КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

N
з/п

 

Статті КК України

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

усього

у тому числі із

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організо-
ваної групи або злочинної організації

постанов-
ленням вироку

закриттям провадження у справі

застосуванням примусових заходів медичного характеру

поверненням на додаткове (досудове) розслідування

поверненням прокурору в порядку статті 2491 КПК України

направленням за підсудністю

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114 (56 - 58, 60, 62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) (усього), з них

115 - 124 ч. 2, 126 ч. 2 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

умисне вбивство

115 (93, 94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

умисне тяжке тілесне ушкодження

121 (101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

катування

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), з них

146 - 151 (123 - 124-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149 (124-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

зґвалтування

152 (117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (усього), з них

157 - 184 (66, 114 - 116, 127 - 133, 136 - 137, 139, 209)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

злочини проти виборчих прав

157 - 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

порушення недоторканності житла

162 (130)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

порушення авторського права і суміжних прав

176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Злочини проти власності (усього), з них

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86-2, 87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

крадіжка

185 (81, 861, 140)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

грабіж

186 (82, 861, 141)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

розбій

187 (86, 861, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

вимагання

189 (861, 862, 144)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

шахрайство

190 (83, 861, 143)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

191 (84, 864)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Злочини у сфері господарської діяльності (усього), з них

199 - 235 (70, 79, 801, 803 - 804, 147-149, 153 - 1533, 155 - 1553, 1557 - 1558, 1562 - 1564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

контрабанда

201 (70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

212 (148-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Злочини проти довкілля

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 163-1, 207, 227-1, 228 - 228-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

 

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді в залишку

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

засуджених

виправданих

щодо яких справи закрито

щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розслі-
дування

щодо яких справи повернуто прокурору в порядку статті 2491 КПК України

щодо яких справи направлено за підсудністю

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації

А

Б

В

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Злочини проти основ національної безпеки України

109 - 114 (56 - 58, 60, 62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) (усього), з них

115 - 124 ч. 2, 126 ч. 2 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

умисне вбивство

115 (93, 94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

умисне тяжке тілесне ушкодження

121 (101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

122 (102)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

катування

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), з них

146 - 151 (123 - 124-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146 (123)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149 (124-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

зґвалтування

152 (117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (усього), з них

157 - 184 (66, 114 - 116, 127 - 133, 136 - 137, 139, 209)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

злочини проти виборчих прав

157 - 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

порушення недоторканності житла

162 (130)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

порушення авторського права і суміжних прав

176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Злочини проти власності (усього), з них

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86-2, 87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

крадіжка

185 (81, 861, 140)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

грабіж

186 (82, 861, 141)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

розбій

187 (86, 861, 142)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

вимагання

189 (861, 862, 144)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

шахрайство

190 (83, 861, 143)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

191 (84, 864)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Злочини у сфері господарської діяльності (усього), з них

199 - 235 (70, 79, 801, 803 - 804, 147 - 149, 153 - 1533, 155 - 1553, 1557 - 1558, 1562 - 1564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

контрабанда

201 (70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

212 (148-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Злочини проти довкілля

236 - 254 (89 ч. 2, 3, 157 - 158, 160 - 163-1, 207, 227-1, 228 - 228-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

 

Статті КК України

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

усього

у тому числі із

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організо-
ваної групи або злочинної організації

постанов-
ленням вироку

закриттям провадження у справі

застосуванням примусових заходів медичного характеру

поверненням на додаткове (досудове) розслідування

поверненням прокурору в порядку статті 2491 КПК України

направленням за підсудністю

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

28

Злочини проти громадської безпеки (усього), з них

255 - 270 (69, 187-6, 206-2, 220-1 - 225, 228-2 - 228-5, 228-7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

створення злочинної організації

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

бандитизм

257 (69)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

терористичний акт

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275 (135, 218, 219)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), з них

276 - 292 (77 - 78-1, 194, 203 - 204, 215 - 215-5, 217 - 217-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

286 (215)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

незаконне заволодіння транспортним засобом

289 (215-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), з них

293 - 304 (71, 187-3, 206 - 206-1, 207 - 208, 210 - 212)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

хуліганство

296 (206)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 327 (201, 208-2, 227, 227-2, 229 - 229-7, 229-11 - 229-17, 229-19 - 229-20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з них

305-320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

305 (701)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

307 (2291)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

314 (229-15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього), з них

328 - 337 (67 - 681, 72 - 73, 75 - 76, 192, 228-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

незаконне переправлення осіб через державний кордон України

332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (усього), з них

338 - 355, 357 - 360 (123-1 ч.  5, 187-2, 187-5, 188 - 188-1, 189-2-189-5, 190 - 191-2, 193, 194, 198-2, 201, 205)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

361 - 363-1 (198-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

 

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді в залишку

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

засуджених

виправданих

щодо яких справи закрито

щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розслі-
дування

щодо яких справи повернуто прокурору в порядку статті 2491 КПК України

щодо яких справи направлено за підсудністю

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації

А

Б

В

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

28

Злочини проти громадської безпеки (усього), з них

255 - 270 (69, 187-6, 206-2, 220-1 - 225, 228-2 - 228-5, 228-7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

створення злочинної організації

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

бандитизм

257 (69)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

терористичний акт

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Злочини проти безпеки виробництва

271 - 275 (135, 218, 219)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), з них

276 - 292 (77 - 78-1, 194, 203 - 204, 215 - 215-5, 217 - 217-4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

286 (215)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

незаконне заволодіння транспортним засобом

289 (215-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), з них

293 - 304 (71, 187-3, 206 - 206-1, 207 - 208, 210 - 212)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

хуліганство

296 (206)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

305 - 327 (201, 208-2, 227, 227-2, 229 - 229-7, 229-11 - 229-17, 229-19 - 229-20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з них

305-320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

305 (701)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

307 (2291)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

314 (229-15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього), з них

328 - 337 (67 - 681, 72 - 73, 75 - 76, 192, 228-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

незаконне переправлення осіб через державний кордон України

332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (усього), з них

338 - 355, 357 - 360 (123-1 ч.  5, 187-2, 187-5, 188 - 188-1, 189-2 - 189-5, 190 - 191-2, 193, 194, 198-2, 201, 205)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

361 - 363-1 (198-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

 

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді

Розглянуто справ

усього

у тому числі із

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організо-
ваної групи або злочинної організації

постанов-
ленням вироку

закриттям провадження у справі

застосуванням примусових заходів медичного характеру

поверненням на додаткове (досудове) розслідування

поверненням прокурору в порядку статті 2491 КПК України

направленням за підсудністю

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

48

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (усього), з них

364 - 370 (165-168, 170 - 172)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

зловживання владою або службовим становищем

364 (165)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

перевищення влади або службових повноважень

365 (166)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

одержання хабара

368 (168)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

пропозиція або давання хабара

369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

провокація хабара або комерційного підкупу

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Злочини проти правосуддя

371 - 400 (69-1, 173 - 176-2, 176-4, 177 - 183-3, 184, 186, 189-4 - 189-5, 190-1, 196-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447 (59, 63, 631)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Інші злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків 1, 2, 7, 10, 12, 17, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 43, 45, 47, 48, 54-57), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

справи, що порушені за статтями Кримінального кодексу України 1960 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого чи заявою юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

справи з протокольною формою досудової підготовки матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

справи щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

справи про злочини, вчинені у складі організованої групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

справи про злочини, вчинені у складі злочинної організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

 

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких справи знаходяться в суді в залишку

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

засуджених

виправданих

щодо яких справи закрито

щодо яких застосовано примусові заходи медичного характеру

щодо яких справи повернуто на додаткове (досудове) розслі-
дування

щодо яких справи повернуто прокурору в порядку статті 2491 КПК України

щодо яких справи направлено за підсудністю

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи або злочинної організації

усього

у т. ч. за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації

А

Б

В

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

48

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (усього), з них

364 - 370 (165 - 168, 170 - 172)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

зловживання владою або службовим становищем

364 (165)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

перевищення влади або службових повноважень

365 (166)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

одержання хабара

368 (168)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

пропозиція або давання хабара

369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

провокація хабара або комерційного підкупу

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Злочини проти правосуддя

371 - 400 (69-1, 173 - 176-2, 176-4, 177 - 183-3, 184, 186, 189-4-189-5, 190-1, 196-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

402 - 435 (232 - 236, 238, 240 - 241, 243 - 263)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

436 - 447 (59, 63, 631)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Інші злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ (сума рядків 1, 2, 7, 10, 12, 17, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 38, 43, 45, 47, 48, 54 - 57), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

справи, що порушені за статтями Кримінального кодексу України 1960 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

справи, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого чи заявою юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

справи з протокольною формою досудової підготовки матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

справи щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

справи про злочини, вчинені у складі організованої групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

справи про злочини, вчинені у складі злочинної організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 2

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Повернуто справ прокурору у порядку статті 232 КПК України

 

2

Кількість справ із залишку на кінець звітного періоду (з гр. 12 рядка "Усього")

провадження яких зупинено

 

3

у тому числі у зв'язку

з розшуком

 

4

захворюванням обвинуваченого

 

5

Звільнено з-під варти ((усього) із граф 15, 17 - 22 рядка "усього"), в тому числі

 

6

у зв'язку із засудженням особи до інших мір покарання, не пов'язаних із позбавленням волі на певний строк

 

7

у зв'язку із постановленням стосовно особи виправдувального вироку

 

8

Взято під варту (із граф 15, 19 - 22 рядка "усього")

 

9

Кількість осіб, звільнених судом під заставу

 

10

Сума внесеної застави, грн.

 

11

Сума застави, зверненої на користь держави, грн. (із рядка 10 довідки)

 

12

Кількість осіб, оштрафованих за неявку в судове засідання

 

13

Сума накладеного штрафу (із рядка 12 довідки), грн.

 

14

Винесено окремих ухвал (постанов) (усього), в тому числі

 

15

про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину

 

16

про порушення законності при провадженні дізнання чи досудового слідства

 

17

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами (із графи 5 рядка "усього")

 

18

Сума судових витрат, присуджена до стягнення (усього), грн., в тому числі

 

19

сплачена добровільно, грн.

 

20

Кількість захисників, усунутих від участі у справі за рішенням суду (частини 3, 4 статті 611 КПК України)

 

21

Звернуто вироків до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України (усього), в тому числі

 

22

стосовно осіб, які тримаються під вартою

 

23

Звернуто ухвал (постанов) до виконання з порушенням строків, передбачених КПК України

 

24

Кількість справ, що надійшли з інших судів за підсудністю та після скасування судового рішення (із графи 2 рядка "усього")

 

25

Кількість справ, розглянутих за участю народних засідателів

 

Розділ 3. РУХ СКАРГ ПОТЕРПІЛИХ І ЗАЯВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

N з/п

Скарги і заяви

Залишок скарг/заяв на початок звітного періоду

Надійшло скарг/заяв потерпілих у звітному періоді

Розглянуто скарг/заяв

Залишок скарг/заяв потерпілих, не розглянутих на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

залишено без розгляду та повернуто особам, які їх подали

надіслано прокурору за належністю

відмовлено в порушенні кримінальної справи

порушено кримінальну справу

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Фізичних осіб (стаття 27 КПК України)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Юридичних осіб (стаття 27-2 КПК України)

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. ПРИЗНАЧЕНІ ПОКАРАННЯ (ЩОДО ОСІБ)

Види покарань

штраф

сума штрафу, грн.

позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфіка-
ційного класу

позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

громадські роботи

виправні роботи

службові обмеження для військово-
службовців

конфіскація майна

арешт

обмеження волі

тримання в дисциплінарному батальйоні військово-
службовців

позбавлення волі на певний строк

довічне позбавлення волі

без призначення покарання

звільнено від покарання та від відбування покарання

усього

у тому числі

з випробу-
ванням

внаслідок амністії

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Основні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРПІЛИХ

N з/п

Види злочинів

Статті КК України

Кількість потерпілих

Вік потерпілих

Кількість фізичних осіб, яким заподіяно шкоди

Кількість юридичних осіб, яким заподіяно шкоду

Моральної та матеріальної шкоди заподіяно на суму, грн.

чоловіки

жінки

до 18 років

від 18 років і старше

життю

здоров'ю

матеріальної та моральної шкоди

усього

фізичним особам (із гр. 9)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Злочини проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканності (усього), з них

115 - 145, 152 - 156, 303, 342, 345, 346, 348, 350, 377 - 379, 393, 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

умисне вбивство

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

катування

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

незаконне позбавлення волі або викрадення людини

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

захоплення заручників

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

згвалтування

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Злочини проти власності

185 - 198, 347, 378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Злочини проти громадського порядку та моральності

293 - 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

УСЬОГО (сума рядків 1, 8 - 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. РОЗГЛЯД СПРАВ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСІБ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

N з/п

Категорії

Статті КПК України

Залишок на початок звітного періоду

Надійшло

Повернуто

Розглянуто

у т. ч. задоволено

Залишок на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких судом винесено постанови про

звільнення від кримінальної відповідальності

відмову у звільненні від кримінальної відповідальності

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Внаслідок зміни обстановки

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2

У зв'язку з дійовим каяттям

72

 

 

 

 

 

 

 

 

3

У зв'язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим

8

 

 

 

 

 

 

 

 

4

У зв'язку із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, передбачених статтею 105 КК України

9

 

 

 

 

 

 

 

 

5

У зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації

10

 

 

 

 

 

 

 

 

6

У зв'язку із закінченням строків давності (щодо встановлених осіб, які вчинили злочини)

111 (ч. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

У зв'язку із закінченням строків давності (щодо невстановлених осіб, які вчинили злочини)

111 (ч. 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

З інших підстав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

УСЬОГО (сума рядків 1 - 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. РОЗГЛЯД СПРАВ ЗА ПОДАННЯМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА СКАРГ НА ЇХ ДІЇ І РІШЕННЯ

N
з/п

Категорії справ

Статті КПК України

Залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду

Надійшло

Повернуто

Розглянуто

Залишок нерозглянутих подань на кінець звітного періоду

усього

з них

задоволено

із порушенням строків, встановлених КПК України (із гр. 4)

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Про поміщення у приймальник-розподільник для неповнолітніх

7 - 3

 

 

 

 

 

 

 

2

Про застосування заходів безпеки

52-1

 

 

 

 

 

 

 

3

Про заміну запобіжного заходу на взяття під варту

165

 

 

 

 

 

 

 

4

Про скасування запобіжного заходу

165

 

 

 

 

 

 

 

5

Про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту особі, яка перебуває на волі (дозвіл на затримання)

165-2 (ч. 4)

 

 

 

 

 

 

 

6

Про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (усього), з них

165-2

 

 

 

 

 

 

 

7

щодо неповнолітніх

165-2

 

 

 

 

 

 

 

8

Про продовження строків тримання під вартою

165-3

 

 

 

 

 

 

 

9

Про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

177

 

 

 

 

 

 

 

10

Про проведення примусової виїмки з житла чи іншого володіння особи

178

 

 

 

 

 

 

 

11

Про проведення огляду житла чи іншого володіння особи

190

 

 

 

 

 

 

 

12

Про направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу

205

 

 

 

 

 

 

 

13

Про усунення захисника від участі у справі з підстав, передбачених частиною 4 статті 61 КПК України

61-1 (ч. 3)

 

 

 

 

 

 

 

14

Про застосування тимчасового арешту

462

 

 

 

 

 

 

 

15

Про застосування екстрадиційного арешту

463

 

 

 

 

 

 

 

16

Інші подання

 

 

 

 

 

 

 

 

17

УСЬОГО (сума рядків 1 - 6, 8 - 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Оскаржено дій і рішень правоохоронних органів (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

19

про порушення кримінальної справи

 

 

 

 

 

 

 

 

20

про відмову в порушенні кримінальної справи

236-1

 

 

 

 

 

 

 

21

про закриття справи

236-5

 

 

 

 

 

 

 

22

про видачу особи (екстрадицію)

468

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 8. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

N з/п

Види злочинів

Статті КК України

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ у звітному періоді

Повернуто

Розглянуто справ

Залишок справ на кінець звітного періоду

Види примусових заходів за кількістю осіб (із справ у гр. 5)

усього

у тому числі

зроблено застереження

обмежено дозвілля встановленням особливих вимог

передано під нагляд

зобов'язано відшкодувати завдані майнові збитки

направлено до спеціальної навчально-
виховної установи

застосовано примусові заходи виховного характеру

відмовлено у застосуванні примусових заходів виховного характеру

провадження у справі закрито

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Злочини проти життя та здоров'я особи

115 - 124 ч. 2, 126 ч. 2 - 145 (93 - 105, 107 - 109, 111 - 113, 226)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

152 - 156 (117 - 121)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Злочини проти власності

185 - 198 (81 - 84, 86 - 86-2, 87 - 91, 140 - 144, 213)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (незаконне заволодіння транспортним засобом)

289 (215-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Злочини проти громадського порядку та моральності

293 - 304 (71, 187-3, 206 - 2061, 207 - 208, 210 - 212)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

305 - 320 (70-1, 229-1 - 229-7, 229-11 - 229-17, 229-19 - 229-20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Інші злочини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

УСЬОГО (сума рядків 1 - 8), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

справи, що надійшли до суду в порядку статті 7-3 КПК України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА ДО РОЗДІЛУ 8:

Кількість осіб, яким призначено вихователя -

 

Розділ 9. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

N з/п

Категорії справ

Статті КК і КПК України

Залишок нерозглянутих подань на початок звітного періоду

Надійшло

Повернуто

Розглянуто

з них задоволено

Залишок нерозглянутих подань на кінець звітного періоду

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

Про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням іспитового строку

4081

 

 

 

 

 

 

2

Про скасування звільнення від відбування покарання з випробуваннями

4082

 

 

 

 

 

 

3

Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

407

 

 

 

 

 

 

4

Про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким

407

 

 

 

 

 

 

5

Про звільнення від покарання за хворобою

408

 

 

 

 

 

 

6

Про застосування примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами

4111 (ч. 1)

 

 

 

 

 

 

7

Про припинення примусового лікування до засуджених, які є алкоголіками чи наркоманами

4111 (ч. 2)

 

 

 

 

 

 

8

Про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

80

 

 

 

 

 

 

9

Про заміну штрафу громадськими роботами, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні

410

 

 

 

 

 

 

10

Про застосування амністії

 

 

 

 

 

 

 

11

Про зняття судимості

414

 

 

 

 

 

 

12

Про встановлення, припинення адміністративного нагляду

 

 

 

 

 

 

 

13

Про застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким встановлено адміністративний нагляд

 

 

 

 

 

 

 

14

Інші подання

 

 

 

 

 

 

 

15

УСЬОГО (сума рядків 1 - 14) з них

 

 

 

 

 

 

 

16

щодо неповнолітніх

 

 

 

 

 

 

 

17

щодо жінок

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________________________
(підпис, П. І. Б.)

 

Виконавець

______________________________
(підпис, П. І. Б.) 

 

телефон:

факс:

електронна пошта:

"___" ____________ 20__ р.

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України
 
окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України
 
апеляційні адміністративні суди -
- Державній судовій адміністрації України; копію - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду, та Вищому адміністративному суду України
 
територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрація України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному адміністративному суду
 
Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України;
копію - Верховному Суду України

на 15-й день після звітного періоду
 
 
на 15-й день після звітного періоду
 
 
 
на 15-й день після звітного періоду
 
 
 
 
 
 
на 20-й день після звітного періоду
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду


 
Форма N 2-А
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 N 55
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 02.07.2012 N 73)
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: ________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                            (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                          N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. Загальні показники адміністративного судочинства (перша інстанція)

1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, заяв, подань, клопотань

N
рядка

Найменування показника

Перебувало на розгляді

Розглянуто

Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок)

у тому числі залишено без руху

усього

у тому числінадійшло у звітному періоді

усього

у тому числі

повернуто

залишено без розгляду

відмовлено у відкритті провадження у справі/ у задоволенні заяви/
не виконано доручень

відкрито провадження у справі/ задоволено клопотань, заяв/ виконано доручень

із порушенням строків передбачених КАСУ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Позовні заяви, подання (усього):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

з них, подання органів державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Судові доручення (усього):

 

 

 

х

х

 

 

 

 

х

4

з них:

судів України

 

 

 

х

х

 

 

 

 

х

5

іноземних судів

 

 

 

х

х

 

 

 

 

х

6

Заяви/клопотання/подання (усього):

 

 

 

х

х

 

 

 

 

х

7

у то-
му чис-
лі:

про забезпечення доказів (усього)

 

 

 

х

х

 

 

 

 

х

8

з них, що надійшли до подання позовної заяви

 

 

 

х

х

 

 

 

 

х

9

про забезпечення позову

 

 

 

х

х

 

 

 

 

х

10

про заміну заходів забезпечення позову

 

 

 

х

х

 

 

х

 

х

11

про скасування заходів забезпечення позову

 

 

 

х

х

 

 

х

 

х

12

у порядку виконання судових рішень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

13

Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Загальні показники розгляду справ

N
рядка

Назва показнику

Перебувало в провадженні

Розглянуто справ

Не розглянуто на кінець звітного періоду (залишок)

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

усього

у тому числі

із прийняттям постанови

із задоволенням позову (із графи 4)

із закриттям провадження у справі

залишенням заяви без розгляду

із порушенням строків, передбачених КАСУ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Справи за позовними заявами та поданнями (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

з них, за поданнями органів державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Результати розгляду справ

N
з/п

Категорії справ

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітній період

Загальна кількість справ, у яких закінчено провадження

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Розмір грошових коштів, грн.

усього

у тому числі

пред'явлено до стягнення

присуджено до стягнення

у тому числі моральної шкоди (із графи 12)

із прийняттям постанови

із задоволенням позову (із графи 4)

передано в інші суди

із закриттям провадження у справі

залишенням заяви без розгляду

усього

з них провадження у яких зупинено

Б

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

забезпечення прав на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, на свободу думки і слова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

забезпечення права на участь в управлінні державними справами, справами територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

статусу депутатів представницьких органів влади, організації діяльності цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

біженців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

цивільного захисту; охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

дозвільної системи; застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

спорів за участю податкових органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

організації господарської діяльності, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

митної справи (крім охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

звернення Державної митної служби та її органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

захисту економічної конкуренції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

державного регулювання цін і тарифів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

державного регулювання інноваційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

телекомунікацій; радіочастотного ресурсу; поштового зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

спостереження, прогнозування та обліку в галузі довкілля; екологічної експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

реалізації загальних засад оподаткування; погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

контролю за додержанням податкового законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

списання (розстрочення) податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

звернення податкових органів щодо застосування адміністративного арешту та продовження строку арешту активів платників податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

звернення податкових органів щодо застосування штрафних санкцій (штрафів) за відчуження активів, які перебувають у податковій заставі, із порушенням закону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

звернення податкових органів щодо стягнення податкової заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

адміністрування окремих податків, зборів та обов'язкових платежів, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість), що адмініструється органами державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість), що адмініструється органами державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

акцизного збору, що адмініструється органами державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

акцизного збору, що адмініструється митними органами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

мита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

податку з доходів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

плати за землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

рентних платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

єдиного податку із суб'єктів малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

збору за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

місцевих податки і зборів (обов'язкових платежів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

справи за зверненням податкових органів щодо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

спорів за участю податкових органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

спорів за участю податкових органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

ринків банківських послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

ринків страхових послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

ринків інвестиційних послуг; спеціальних (вільних) економічних зон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

операцій із цінними паперами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

збору та обліку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

загальнообов'язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

соціального захисту дітей війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

соціального захисту сімей із дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

соціального захисту та зайнятості інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів);забезпечення громадян житлом, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; забезпечення житлом громадян, які мають право отримання соціального житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

судоустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

прокуратури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

адвокатури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

нотаріату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

виконавчої служби та виконавчого провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

прийняття громадян на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

проходження служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

звільнення з публічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 8, 26, 27, 44, 50, 54, 80, 92, 107, 113, 117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Результати розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

N
з/п

Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

Закінчено провадження за заявами

усього

у тому числі

закрито провадження за нововиявленими обставинами

заяву залишено без задоволення

заяву задоволено

із них

скасовано постанов

скасовано ухвал

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

 

 

 

 

 

 

2

Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення

 

 

 

 

 

 

3

Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення

 

 

 

 

 

 

4

Скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути

 

 

 

 

 

 

5

Встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

 

 

 

 

 

 

6

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 3, 4, 5)

 

 

 

 

 

 

Довідка до звіту

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього):

 

2

у зв'язку з неявкою
(з р. 1)

одного з учасників процесу, що беруть участь у справі

 

3

 
через

невручення судових повісток

 

4

інші підстави

 

5

прокурора

 

6

інших учасників процесу

 

7

з них у строк
(з р. 1)

понад 6 місяців до 1 року

 

8

понад 1 рік до 2 років

 

9

понад 2 роки

 

10

Кількість справ, розглянутих:

під час підготовчого провадження

 

11

у порядку письмового провадження

 

12

у скороченому провадженні

 

13

із фіксуванням судового засідання технічними засобами

 

14

Кількість ухвалених додаткових судових рішень

 

15

Кількість постановлених окремих ухвал (усього),

 

16

у тому числі

про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону

 

17

про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними

 

18

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами

 

19

Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу

 

20

Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов'язав суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення

 

21

Сума судового збору, грн.

сплачена у звітному періоді

 

22

не сплачена внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

 

23

присуджена до стягнення

 

24

що за судовим рішенням підлягає поверненню

 

21

Звіт складено про роботу судів

 

22

Кількісний склад суддів відповідного суду згідно з мережею судів

 

Керівник

_________________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_________________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

телефон:

________

факс:

___________

адреса електронної пошти:

______________

"___" ____________ 20__ р.

 

Звітність

ЗВІТ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

_____________________________________
(період)

Подають

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України
 
територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду
 
Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

на 15-й день після звітного періоду
 
 
на 20-й день після звітного періоду
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду


 
 
Форма N 2-Ц
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 N 55
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 02.07.2012 N 73)
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                         (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
____________________________________________________________________________________
                                                              N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. Загальні показники цивільного судочинства (перша інстанція)

1.1. Загальні показники розгляду позовних заяв, скарг, заяв, подань, клопотань

N
рядка

Найменування показника

Перебувало на розгляді

Розглянуто

Нерозглянуто на кінець звітного періоду (залишок)

усього

у тому числі

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

повернуто

залишено без розгляду

відмовлено у відкритті провадження/ у задоволенні заяви, скарги, кпопотання/ не виконано доручень

видано (скасовано) наказів /відкрито провадження/ задоволено заяв, скарг, клопотань/ виконано доручень

із порушенням строків, встановлених ЦПК України

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Заяви про видачу судового наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Заяви про скасування судового наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

у тому числі про

забезпечення доказів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

забезпечення позову

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

скасування заходів забезпечення позову

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Позовні заяви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Заяви окремого провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Заяви про перегляд заочного рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Заяви про відновлення втраченого судового провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Скарги на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Доручення судів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Доручення іноземних судів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Заяви про скасування рішення третейського суду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Заяви про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення третейського суду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Загальні показники розгляду справ

 

Назва показнику

Перебувало в провадженні

Розглянуто справ

Нерозглянуто на кінець звітного періоду (залишок)

усього

у тому числі надійшло у звітному періоді

усього

у тому числі

із ухваленням рішення

із задоволенням заяви (із графи 4)

із закриттям провадження у справі

залишенням заяви без розгляду

із порушенням строків, встановлених ЦПК України

усього

з них зупинено провадження

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1

Справ, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

з них

позовного провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

окремого провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Розгляд заяв наказного провадження

N
з/п

Заявлено вимогу про

Розгляд заяв про видачу судового наказу

Розгляд заяв про скасування судового наказу

видано судових наказів

із порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 1)

сума грошових коштів та вартість майна, грн.

усього

у тому числі

сума грошових коштів та вартість майна, грн.

залишено заяву без задоволення

скасовано судовий наказ

змінено судовий наказ

з порушенням строків, встановлених ЦПК України (із графи 5)

пред'явлена до стягнення

підлягає стягненню

щодо якої подано заяви про скасування судового наказу

що не підлягає стягненню

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Розгляд справ позовного провадження

N
з/п

Категорії справ

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Розглянуто справ

Порушено терміни розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр. 3)

Розмір грошових коштів, грн.

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі

пред'явлено до стягнення

присуджено до стягнення

у тому числі моральної шкоди (із графи 12)

із ухваленням рішення

із них

передано в інші суди

із закриттям провадження у справі

із залишенням заяви без розгляду

заочного (із графи 4)

із задоволенням позову (із графи 4)

усього

із них провадження у яких зупинено

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Спори про право власності та інші речові права (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у тому числі

про державну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

про комунальну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

про приватну власність (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

спори про самочинне будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

спори про припинення права власності на земельну ділянку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

про речові права на чуже майно (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

з них

спори про володіння чужим майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

спори з приводу сервітутів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

спори щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

спори про право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Спори про право інтелектуальної власності (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

з них

спори про авторське право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

спори про суміжні права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

спори про право на винахід, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторські пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

спори про торговельну марку та товарний знак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

спори з приводу інших об'єктів промислової власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Спори, що виникають із договорів (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

з них

купівлі-продажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

дарування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

довічного утримання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

найму (оренди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

надання послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

з них спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

позики, кредиту, банківського вкладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

підряду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Спори про недоговірні зобов'язання (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

про відшкодування шкоди (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

з них

завданої внаслідок вчинення злочину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

завданої майну фізичних або юридичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Спори про спадкове право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб (усього), з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

про захист честі, гідності та ділової репутації (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

з них до засобів масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Спори, що виникають із житлових правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

з них

про виселення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

про стягнення плати за користування житлом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Спори, що виникають із земельних правовідносин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Спори, що виникають із сімейних правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

з них

про розірвання шлюбу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

про стягнення аліментів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

про встановлення батьківства або материнства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

про позбавлення батьківських прав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Спори, що виникають із трудових правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

з них

про поновлення на роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

про виплату заробітної плати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Спори, пов'язані із застосуванням Закону України "Про захист прав споживачів"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

УСЬОГО (сума рядків 1, 12, 18, 28, 36, 37, 40, 44, 45, 50, 54, 55, 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Розгляд справ окремого провадження

N
з/п

Категорії справ

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Розглянуто справ

Порушено терміни розгляду справ, встановлені ЦПК України (з гр. 3)

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Усього

у тому числі

із ухваленням рішення

у тому числі із задоволенням заяви (із гр. 4)

передано в інші суди

із закриттям провадження у справі

із залишенням заяви без розгляду

усього

із них провадження у яких зупинено

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у тому числі

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

про визнання фізичної особи недієздатною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

про поновлення цивільної дієздатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Справи про усиновлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Справи про визнання спадщини відумерлою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Справи, що виникають із сімейних правовідносин (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

у тому числі

надання права на шлюб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

поновлення шлюбу після його розірвання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

УСЬОГО (сума 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Результати розгляду заяв про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв'язку з нововиявленими обставинами

N
з/п

Підстави для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами

Розглянуто заяв (усього)

у тому числі

залишено без задоволення

задоволено заяв

у тому числі скасовано (із гр. 3)

рішень

ухвал

судових наказів

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 8, 9), у тому числі

 

 

 

 

 

 

2

Істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи

 

 

 

 

 

 

3

Встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення (усього)

 

 

 

 

 

 

4

у тому числі

завідомо неправдиві показання свідка

 

 

 

 

 

 

5

завідомо неправильний висновок експерта

 

 

 

 

 

 

6

завідомо неправильний переклад

 

 

 

 

 

 

7

фальшивість документів або речових доказів

 

 

 

 

 

 

8

Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення

 

 

 

 

 

 

9

Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду

 

 

 

 

 

 

10

Встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане

 

 

 

 

 

 

Довідка до звіту

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього):

 

2

у зв'язку з неявкою
(з р. 1)

одного з учасників процесу, що беруть участь у справі

 

3

через

невручення судових повісток

 

4

інші підстави

 

5

прокурора

 

6

інших учасників процесу

 

7

 
з них у строк
(з р. 1)

понад 6 місяців до 1 року

 

8

понад 1 рік до 2 років

 

9

понад 2 роки

 

10

Сума, присуджена до стягнення з посадових осіб, винних у незаконному звільненні, грн.

 

11

Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального примусу (усього),

 

12

у тому числі у вигляді

попередження

 

13

видалення із залу судового засідання

 

14

тимчасового вилучення доказів для дослідження судом

 

15

приводу (усього)

 

16

з них привід свідків

 

17

Постановлено окремих ухвал

 

18

Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами

 

19

Кількість справ, розглянутих із фіксуванням судового процесу технічними засобами

 

20

Усиновлено дітей (усього)

 

21

з них дівчаток

 

22

Усиновлено дітей іноземними громадянами (усього)

 

23

з них дівчаток

 

24

Надіслано копії судових наказів боржникам з порушенням вимог, передбачених частиною 1 статті 104 ЦПК України

 

25

Надіслано копії ухвал про прийняття заяви про скасування судових наказів стягувачам та боржникам з порушенням вимог, передбачених частиною 5 статті 1051 ЦПК України

 

26

Кількість справ окремого провадження, розглянутих за участю народних засідателів

 

27

Сума судового збору, грн.

сплачена у звітному періоді

 

28

не сплачена внаслідок звільнення від сплати відповідно до чинного законодавства

 

29

присуджена до стягнення

 

30

що за судовим рішенням підлягає поверненню

 

27

Звіт складено про роботу судів

 

28

Кількісний склад суддів відповідного суду згідно з мережею судів

 

Керівник

_________________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_________________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

телефон:

________

факс:

___________

адреса електронної пошти:

______________

"___" ____________ 20__ р.

 

Звітність

ЗВІТ ПРО РОЗГЛЯД СУДАМИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ПРИТЯГНУТІ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України;
 
окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України, копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України та Вищому адміністративному суду України
 
апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим; апеляційні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України
 
територіальні управління Державної судової адміністрації України - Державній судовій адміністрації України; копію - державному статистичному органу за місцезнаходженням, відповідному апеляційному загальному суду
 
Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

на 15-й день після звітного періоду
 
 
на 15-й день після звітного періоду
 
 
 
на 15-й день після звітного періоду
 
 
 
 
 на 20-й день після звітного періоду
 
 
 
 
не пізніше 40-го дня після звітного періоду


 
 
 
Форма N 3
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 N 55
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 02.07.2012 N 73)
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: ________________________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                      (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                      N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

N
з/п

Назва статті Кодексу України про адміністративні право-
порушення
або адмініст-
ративного право-
порушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами

Номер статті

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Повернуто справ

в тому числі для належного оформлення

Кількість розглянутих справ

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи

усього

у тому числі

про накладення адмініст-
ративного стягнення

про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП

про закриття справи

усього

з них у зв'язку із

передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу

звільненням від адмініст-
ративної відпові-
дальності при малозна-
чності право-
порушення

передачею справи прокурору, органу досудового слідства або дізнання

відсутністю події і складу адмініст-
ративного право-
порушення

закінченням строків накладення адмініст-
ративного стягнення

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до Кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами

Накладено адміністративних стягнень

Сума штрафу, грн.

Розмір заподіяної матеріальної шкоди, грн.

основних

додаткових

накладеного

сплаченого добровільно

установлено

відшкодовано

поперед-
ження

штраф

оплатне вилучення предмета

конфіскація предмета, грошей

позбавлення спеціального права

виправні роботи

громадські роботи

адмініст-
ративний арешт

інші види адмініст-
ративних стягнень

оплатне вилучення предмета

конфіскація предмета, грошей

усього

з них повернуто власнику в порядку відшко-
дування

А

Б

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

УСЬОГО, у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 1

N
з/п

Найменування показника

Кількість

1

Не звернено до виконання постанов про накладення стягнення у зв'язку із закінченням строку давності, усього

 

2

у тому числі про стягнення штрафу

 

3

у результаті не стягнуто штрафу на суму, грн.

 

4

Вилучено вогнепальної зброї, одиниць

 

5

Вилучено бойових припасів, одиниць

 

6

Вилучено вибухових речовин, кг

 

7

Вилучено наркотичних засобів, гр.

 

8

Вилучено отруйних, сильнодіючих та радіоактивних речовин, гр.

 

9

Оплатно вилучено цінностей на суму, грн.

 

10

Конфісковано товарів та цінностей на суму, грн.

 

11

Конфісковано валюти на суму, грн.

 

12

Конфісковано автомобілів

 

13

Винесено постанов про проведення додаткової перевірки

 

Розділ 2. РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

N
з/п

Найменування показника

Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Розглянуто справ

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

усього

у тому числі задоволено

А

Б

1

2

3

4

5

1

Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення (усього)

 

 

 

 

 

2

з них справи про скорочення строку позбавлення спеціального права

 

 

 

 

 

Керівник

_________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_________________________
(П. І. Б.)

телефон:

факс:

електронна пошта:

"___" ____________ 201_ р.

 

Звітність

ЗВІТ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ПРО РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

_____________________________
(період)

Подають

Терміни подання

апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, апеляційний суд Автономної Республіки Крим - Державній судовій адміністрації України; копію - територіальному управлінню Державної судової адміністрації України
 
апеляційні адміністративні суди -
- Державній судовій адміністрації України; копію - територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду, та Вищому адміністративному суду України
 
Державна судова адміністрація України - Державній службі статистики України; копію - Верховному Суду України

на 15-й день після звітного періоду
 
 
 
 
на 15-й день після звітного періоду
 
 
 
 
 
 
  не пізніше 40-го дня після звітного періоду


 
 
Форма N 22-А
(піврічна, річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
05.06.2006 N 55
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 02.07.2012 N 73)
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________________

Місцезнаходження: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                      (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                               N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Розділ 1. Загальні показники адміністративного судочинства (апеляційна інстанція)

1.1. Загальні показники здійснення апеляційного розгляду

N
з/п

Кількість справ за апеляційними скаргами на

Перебувало на розгляді справ, у яких не відкрито апеляційне провадження

Кількість справ, у яких вирішувалось питання про відкриття апеляційного провадження, у тому числі:

Залишок справ, у яких не відкрито апеляційне провадження на кінець звітного періоду

з яких, апеляційні скарги залишено без руху

усього

з них надійшло у звітному періоді

повернуто

відмовлено у відкритті провадження

відкрито провадження

з порушенням строків, передбачених КАСУ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Постанови

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ухвали (усього),

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі

про повернення позовної заяви

 

 

 

 

 

 

 

 

4

про відмову у відкритті провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

5

про закриття провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

6

про залишення заяви без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

7

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Результати апеляційного розгляду справ

N
з/п

Кількість справ за апеляційними скаргами на

Перебувало на розгляді справ, у яких відкрито апеляційне провадження

Закінчено апеляційний розгляд справ

Залишок справ, у яких відкрито апеляційне провадження, на кінець звітного періоду

Усього

у тому числі

в яких переглянуто судові рішення (усього)

з них:

закінчено провадження у справі у зв'язку із визнанням постанови або ухвали нечинною

закрито апеляційне провадження

залишено без змін

змінено

скасовано

з них: закрито провадження в адміністративній справі (ст. 194, 198, 199, ч. 1 ст. 203 КАСУ)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Постанови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ухвали (усього),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі

про повернення позовної заяви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

про відмову у відкритті провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

про закриття провадження у справі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

про залишення заяви без розгляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

УСЬОГО (сума рядків 1, 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

 

Назва категорії

Загальна кількість переглянутих постанов суду (сума граф 2, 3, 5)

Постанову суду залишено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

Усього

у тому числі (із графи 5)

Усього

у тому числі з підстав помилкового застосування норм матеріального чи процесуального права (із графи 3)

прийнято нову постанову (усього)

у зв'язку з:

із залишенням позовної заяви без розгляду (усього)

неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи

недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими

невідповідністю висновків суду обставинам справи

порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

забезпечення прав на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, на свободу думки і слова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

забезпечення права на участь в управлінні державними справами, справами територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

статусу депутатів представницьких органів влади, організації діяльності цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

біженців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

цивільного захисту; охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва категорії

Постанову суду скасовано

у тому числі (із графи 5)

у зв'язку з:

із закриттям провадження у справі (усього)

у зв'язку з:

поданням заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності

поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи

повторною неявкою в судове засідання позивача

у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви

іншими підставами

неналежністю розглядати справу в порядку адміністративного судочинства

відмовою позивача від адміністративного позову

примиренням сторін

наявністю таких, що набрали законної сили, постанови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторонами

у разі смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва

А

Б

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

забезпечення прав на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, на свободу думки і слова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

забезпечення права на участь в управлінні державними справами, справами територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

статусу депутатів представницьких органів влади, організації діяльності цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13