Идет загрузка документа (479 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственной судебной администрации Украины от 5 июня 2006 года N 55

Государственная судебная администрация
Приказ от 25.05.2011 № 95
Утратил силу

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 травня 2011 року N 95

Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 5 червня 2006 року N 55

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної судової адміністрації України
 від 23 червня 2018 року N 325)

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 N 12, з метою подальшого вдосконалення звітності апеляційних та місцевих (крім господарських) судів наказую:

1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, такі зміни:

1.1. У Преамбулі слова "Закону України "Про судоустрій України" замінити словами "Закону України "Про судоустрій і статус суддів"; слова та цифри "Указом Президента України від 3 березня 2003 року N 182" замінити словами та цифрами "рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року N 12".

1.2. Пункти 4 - 7 викласти в такій редакції:

"4. Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим подавати Державній судовій адміністрації України (далі - ДСА України) звітність за формами N 1, N 4, N 21, N 22-Ц з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА України.

5. Головам окружних адміністративних судів подавати ДСА України звітність за формами N 2-А, N 3, N 4 з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - територіальному управлінню ДСА України та Вищому адміністративному суду України.

6. Головам апеляційних адміністративних судів подавати ДСА України звітність за формами N 2-А, N 3, N 4, N 22-А з відповідною інформацією на 15-й день після звітного періоду, копію - територіальним управлінням ДСА України, які розташовані на території, на яку поширюються повноваження апеляційного адміністративного суду, та Вищому адміністративному суду України.

7. Начальникам територіальних управлінь ДСА України подавати ДСА України зведену звітність за формами N 1, N 2-А, N 2-Ц, N 3, N 4, N 5 з відповідною інформацією на 20-й день після звітного періоду, копію - органу державної статистики за своїм місцезнаходженням, відповідному апеляційному суду області, апеляційному суду міст Києва та Севастополя, Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, звітність за формою N 2-А - відповідному апеляційному адміністративному суду."

1.3. Пункти 8 - 9 виключити.

2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженої наказом ДСА України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, що додаються.

3. Затвердити Зміни до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затверджених наказом ДСА України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598, що додаються.

4. Відділу інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень управління організаційного забезпечення діяльності судів розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

5. Управлінню організаційного забезпечення діяльності судів забезпечити повідомлення Міністерства юстиції України про внесення змін до відповідного наказу Державної судової адміністрації України.

6. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до апеляційних (крім господарських) судів та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

7. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до місцевих (крім господарських) судів.

8. Керівникам апаратів місцевих та апеляційних (крім господарських) судів ознайомити з цим наказом працівників апарату суду.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

І. Балаклицький

 

Зміни до форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів

1. Внести до звітності за формою N 2-А "Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства" такі зміни:

В розділі 2 рядки 1 - 122 викласти в редакції, що додається (додаток 1).

2. Внести до звітності за формою N 22-А "Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах" такі зміни:

В розділі 2 рядки 1 - 122 викласти в редакції, що додається (додаток 2).

 

Зміни до Інструкції щодо заповнення і подання форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів

1. Пункти 3.3.16 - 3.3.23 замінити пунктами 3.3.16 - 3.3.17 та викласти в такій редакції:

"3.3.16. Всі справи розподіляються у рядках 1 - 115 за категоріями відповідно до Класифікатора категорій адміністративних справ, затвердженого рішенням Ради суддів адміністративних судів України. У рядку 1 обліковується загальна кількість справ, пов'язаних з виборчим процесом. У рядку 116 "Інші справи" обліковуються спори, які не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Загальна кількість справ зазначається у рядку 117.

3.3.17. При обранні та визначенні рядка Класифікатора слід керуватись Методичними роз'ясненнями щодо застосування Класифікатора категорій адміністративних справ".

У зв'язку з цим пункти 3.3.24 - 3.3.57 вважати відповідно пунктами 3.3.18 - 3.3.51.

2. В пункті 4.3.18 цифри "3.3.16 - 3.3.23" замінити цифрами "3.3.16 - 3.3.17" відповідно.

3. В пункті 4.3.24 цифри "3.3.33 - 3.3.39" замінити цифрами "3.3.27 - 3.3.33" відповідно.

4. В пунктах 4.3.25 та 4.4.25 цифри "3.3.48" замінити цифрами "3.3.42" відповідно.

 

Розділ 2. РОЗГЛЯД СПРАВ

N з/п

Категорії справ

Залишок нерозгля-
нутих справ на початок звітного періоду

Надійшло справ за звітний період

Закінчено провадження у справах

Порушено терміни розгляду справи (із графи 3)

Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду

Суми, пред'явлені до стягнення (із графи 3), грн.

Суми, присуджені до стягнення (із графи 3), грн.

у тому числі моральної шкоди (із графи 14), грн.

усього

із них

усього

із них

із прий-
няттям постанови

у тому числі із задово-
ленням позову (із графи 4)

передано в інші суди

із закриттям провадження у справі

зали-
шенням заяви без розгляду

провад-
ження у яких зупинено

не розглянуто в термін понад 2 місяці (без урахування справ, провад-
ження у яких зупинено)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

забезпечення прав на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, на свободу думки і слова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

забезпечення права на участь в управлінні державними справами, справами територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

статусу депутатів представницьких органів влади, організації діяльності цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

біженців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

цивільного захисту; охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

дозвільної системи; застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

спорів за участю податкових органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

організації господарської діяльності, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

митної справи (крім охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

звернення Державної митної служби та її органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

захисту економічної конкуренції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

державного регулювання цін і тарифів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

державного регулювання інноваційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

телекомунікацій; радіочастотного ресурсу; поштового зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

спостереження, прогнозування та обліку в галузі довкілля; екологічної експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

реалізації загальних засад оподаткування; погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

контролю за додержанням податкового законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

списання (розстрочення) податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

звернення податкових органів щодо застосування адміністративного арешту та продовження строку арешту активів платників податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

звернення податкових органів щодо застосування штрафних санкцій (штрафів) за відчуження активів, які перебувають у податковій заставі, із порушенням закону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

звернення податкових органів щодо стягнення податкової заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

адміністрування окремих податків, зборів та обов'язкових платежів, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість), що адмініструється органами державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

податку на додану вартість, що адмініструється митними органами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

акцизного збору, що адмініструється органами державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

акцизного збору, що адмініструється митними органами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

мита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

податку з доходів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

плати за землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

рентних платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

єдиного податку із суб'єктів малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

збору за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

справи за зверненням податкових органів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

спорів за участю податкових органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

спорів за участю податкових органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

ринків банківських послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

ринків страхових послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

ринків інвестиційних послуг; спеціальних (вільних) економічних зон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

операцій із цінними паперами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

збору та обліку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

загальнообов'язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

соціального захисту дітей війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

соціального захисту сімей із дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

соціального захисту та зайнятості інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів);забезпечення громадян житлом, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; забезпечення житлом громадян, які мають право отримання соціального житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

судоустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

прокуратури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

адвокатури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

нотаріату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

виконавчої служби та виконавчого провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

прийняття громадян на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

проходження служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

звільнення з публічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 8, 26, 27, 44, 50, 54, 80, 91, 106, 112, 116)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ ПОСТАНОВ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

N з/п

Категорії справ

Усього перег-
лянуто пос-
танов суду
(сума граф 2, 3, 5)

Поста-
нову суду зали-
шено без змін

Постанову суду змінено

Постанову суду скасовано

Постанову суду скасовано

усьо-
го

у тому числі у зв'язку із помил-
ковим застосу-
анням норм матері-
ального чи процесу-
ального права (із графи 3)

усього

у тому числі (із графи 5)

у тому числі (із графи 5)

з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції

із закриттям провадження у справі

із залишенням позовної заяви без розгляду

прийнято нову постанову

усьо-
го

у тому числі (із графи 6) у зв'язку із

усьо-
го

у тому числі (із графи 11) у зв'язку із

усьо-
го

у тому числі (із графи 17) у зв'язку із

усьо-
го

у тому числі (із графи 24) у зв'язку із

розг-
лядом справи неповно-
важним складом суду

в ухва-
ленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обста-
вин, які викли-
кали сумнів у неу-
перед-
женості судді

ухва-
ленням чи підпи-
санням судового рішення не тим суддею, який розгля-
дав справу

іншими підста-
вами

неналеж-
ністю розгля-
дати справу в порядку адміні-
стратив-
ного судо-
чинства

відмовою позивача від адміні-
страт
ив-
ного позову

прими-
ренням сторін

наяв-
ністю таких, що набрали закон-
ної сили, поста-
нови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторо-
нами

у разі смерті або оголо-
шення в установ-
леному законом порядку помер-
лою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовід-
носини не допус-
кають право-
наступ-
ництва

подан-
ням заяви особою, яка не має адмініст-
ративної процесу-
альної дієздат-
ності

подан-
ням заяви від імені позивача особою, яка не має повнова-
жень на ведення справи

повтор-
ною неявкою в судове засі-
дання пози-
вача

у провад-
женні цього або іншого адміні-
страт-
ивного суду є адміні-
стра-
тивна справа про спір між тими самими сторо-
нами, про той самий предмет і з тих самих підстав

надход-
женням клопо-
тання позивача про відкли-
кання позовної заяви

іншими підста-
вами

непов-
ним з'ясу-
ванням судом обста-
вин, що мають зна-
чення для справи

недове-
деністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встанов-
леними

невід-
повід-
ністю виснов-
ків суду обста-
винам справи

пору-
шенням норм мате-
ріаль-
ного або процесу-
ального права, що призвело до непра-
вильного вирі-
шення справи або питання

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації громадянами права голосу на виборах і референдумах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

забезпечення прав на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації, на свободу думки і слова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

забезпечення права на участь в управлінні державними справами, справами територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

статусу депутатів представницьких органів влади, організації діяльності цих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

біженців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

цивільного захисту; охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

дорожнього руху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

транспорту та перевезення пасажирів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

дозвільної системи; застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

спорів за участю податкових органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

організації господарської діяльності, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

митної справи (крім охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

звернення Державної митної служби та її органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

захисту економічної конкуренції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

державного регулювання цін і тарифів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

державного регулювання інноваційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

телекомунікацій; радіочастотного ресурсу; поштового зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

спостереження, прогнозування та обліку в галузі довкілля; екологічної експертизи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Справи зі спорів з приводу реалізації податкової політики та за зверненнями податкових органів із деякими видами вимог, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

реалізації загальних засад оподаткування; погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

контролю за додержанням податкового законодавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

списання (розстрочення) податкового боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

звернення податкових органів щодо застосування адміністративного арешту та продовження строку арешту активів платників податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

звернення податкових органів щодо застосування штрафних санкцій (штрафів) за відчуження активів, які перебувають у податковій заставі, із порушенням закону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

звернення податкових органів щодо стягнення податкової заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

адміністрування окремих податків, зборів та обов'язкових платежів, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість), що адмініструється органами державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

податку на додану вартість, що адмініструється митними органами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

акцизного збору, що адмініструється органами державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

акцизного збору, що адмініструється митними органами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

податку на прибуток підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

мита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

податку з доходів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

плати за землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

рентних платежів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

єдиного податку із суб'єктів малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

збору за забруднення навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

справи за зверненням податкових органів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

стягнення коштів, отриманих без установлених законом підстав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

спорів за участю податкових органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

грошового обігу та розрахунків, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

спорів за участю податкових органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

ринків банківських послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

ринків страхових послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

ринків інвестиційних послуг; спеціальних (вільних) економічних зон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

операцій із цінними паперами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян, зокрема зі спорів щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

збору та обліку страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат із відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

загальнообов'язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

соціального захисту дітей війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

соціального захисту сімей із дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

соціального захисту та зайнятості інвалідів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів);забезпечення громадян житлом, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; забезпечення житлом громадян, які мають право отримання соціального житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

судоустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

прокуратури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

адвокатури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

нотаріату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

виконавчої служби та виконавчого провадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

прийняття громадян на публічну службу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

проходження служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

звільнення з публічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Інші справи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

УСЬОГО (сума рядків 1, 2, 8, 26, 27, 44, 50, 54, 80, 91, 106, 112, 116)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос