Идет загрузка документа (148 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации экологического налога

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 24.12.2010 № 1010
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010  

м. Київ 

N 1010 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2011 р. за N 26/18764

Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 серпня 2015 року N 715)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та розділу VIII Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації екологічного податку, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 17.03.2005 N 111 "Про затвердження форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.04.2005 за N 357/10637;

від 20.12.2005 N 587 "Про затвердження Змін до форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.01.2006 за N 17/11891;

від 16.04.2007 N 233 "Про затвердження Змін до форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2007 за N 442/13709;

від 03.04.2008 N 206 "Про внесення змін до форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.04.2008 за N 324/15015.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) у встановленому порядку:

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 забезпечити доведення наказу до відома платників податків.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) розробити програмне забезпечення комп'ютерної обробки даних Податкової декларації екологічного податку у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова 

О. О. Папаіка 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
екології та природних
ресурсів України
 

 
 
М. І. Романов
 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. Яцишина
 

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

 

  

 

До Податкової декларації додаються додатки 1 - 7, які є її невід'ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об'єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються. 

 

Податкова декларація, до якої додаються додатки 5, 6 або 7, подається разом з копією звітності, передбаченою пунктом 250.7 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України

 

Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій). 

 

У разі подання копії Податкової декларації, відповідно до пункту 250.8 статті 250 розділу VIII Податкового кодексу України, під словом "копія" проставляється позначка "х". 

 

Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. У цьому самому випадку серія та номер паспорта проставляються і в інших відповідних рядках Податкової декларації та додатків 1 - 7 до неї. 

  

За бажанням платника. 

N
з/п 

Показник 

Значення 

Сума нарахованого податкового зобов'язання з екологічного податку за звітний квартал, гривень з копійками,

у тому числі: 

1.1 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти та розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (далі - податок) (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4): 

 

1.1.1 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 1 додатка 1) 

 

1.1.2 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 1 додатка 2) 

 

1.1.3 

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 1 додатка 3) 

 

1.1.4 

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 1 додатка 4)

  

1.2 

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (далі - податок за РАВ) (р. 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3): 

 

1.2.1 

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 2 додатка 5) 

 

1.2.2 

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 3 додатка 6) 

 

1.2.3 

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 1 додатка 7) 

 

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками,

у тому числі: 

2.1 

з податку (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4): 

 

2.1.1 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 3 додатка 1) 

 

2.1.2 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 3 додатка 2) 

 

2.1.3 

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 3 додатка 3) 

 

2.1.4 

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 3 додатка 4)

 

2.2 

з податку за РАВ (р. 2.2.1 + р. 2.2.2 + р. 2.2.3): 

 

2.2.1 

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 4 додатка 5) 

 

2.2.2 

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 5 додатка 6) 

 

2.2.3 

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 3 додатка 7) 

 

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками,

у тому числі: 

3.1 

з податку (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4): 

 

3.1.1 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 4 додатка 1) 

 

3.1.2 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 4 додатка 2) 

 

3.1.3 

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 4 додатка 3) 

 

3.1.4 

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 4 додатка 4) 

 

3.2 

з податку за РАВ (р. 3.2.1 + р. 3.2.2 + р. 3.2.3): 

 

3.2.1 

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 5 додатка 5) 

 

3.2.2 

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 6 додатка 6) 

 

3.2.3 

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 4 додатка 7) 

 

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками,

у тому числі: 

4.1 

з податку (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3 + р. 4.1.4): 

 

4.1.1 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 5 додатка 1) 

 

4.1.2 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 5 додатка 2) 

 

4.1.3 

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 5 додатка 3) 

 

4.1.4 

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 5 додатка 4) 

 

4.2 

з податку за РАВ (р. 4.2.1 + р. 4.2.2 + р. 4.2.3): 

 

4.2.1 

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 6 додатка 5) 

 

4.2.2 

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 7 додатка 6) 

 

4.2.3 

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 5 додатка 7) 

 

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками,

у тому числі: 

5.1 

з податку (р. 5.1.1 + р. 5.1.2 + р. 5.1.3 + р. 5.1.4): 

 

5.1.1 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 6 додатка 1) 

 

5.1.2 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 6 додатка 2) 

 

5.1.3 

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 6 додатка 3) 

 

5.1.4 

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 6 додатка 4)

 

5.2 

з податку за РАВ (р. 5.2.1 + р. 5.2.2 + р. 5.2.3): 

 

5.2.1 

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 7 додатка 5) 

 

5.2.2 

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 8 додатка 6) 

 

5.2.3 

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 6 додатка 7) 

 

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками,

у тому числі: 

6.1 

з податку (р. 6.1.1 + р. 6.1.2 + р. 6.1.3 + р. 6.1.4): 

 

6.1.1 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (р. 7 додатка 1) 

 

6.1.2 

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (р. 7 додатка 2) 

 

6.1.3 

за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (р. 7 додатка 3) 

 

6.1.4 

за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (р. 7 додатка 4)

 

6.2 

з податку за РАВ (р. 6.2.1 + р. 6.2.2 + р. 6.2.3): 

 

6.2.1 

за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (р. 8 додатка 5) 

 

6.2.2 

за утворення радіоактивних відходів, що сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання (р. 9 додатка 6) 

 

6.2.3 

за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (р. 7 додатка 7) 

 

 

  

кількість рядків за необхідності самостійно збільшується платником відповідно до фактичної кількості податкових періодів, за якими уточнюються показники Податкових декларацій. 

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), доповненнях, є достовірною. 

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр) 

            

Керівник або фізична особа - підприємець 

________________
          (підпис) 

___________________
   (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

                               М. П. 

  

Головний бухгалтер 

________________
          (підпис) 

___________________
   (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

          Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності                 "___" __________ 20__ року  

_________________________________________________________________________________________________
                                       (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/) 

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити) 

    порушень (помилок) не виявлено.                   Складено акт від     "___" ____________ 20__ року N __________________

"___" ____________ 20__ року ________________________________________________________________________
                                                                    (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)


 

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) ДПА України
 

 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

Порядковий N  

 


(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації) 

Розрахунок

 


звітний 

 


звітний новий 

 


уточнюючий 

 


податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 

податковий період: 

звітний: 

уточнюючий:  

 

квартал 

 

 

року 

 

квартал 

 

 

року 

N
з/п 

Назви забруднюючих речовин 

Фактичні обсяги викидів, тонн 

Ставки податку в поточному році, грн. коп./т 

Сума нарахованого податкового зобов'язання, грн. коп. (к. 3 х к. 4) 

Нараховано податку за звітний квартал, усього (р. 1.1 + р. 1.2) 

 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

Нараховано податку за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, усього (р. 1 додатка 1 декларації, показники якої уточнюються) 

 

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки
(р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2) 

 

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1) 

 

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України) (р. 3 х 3 %) 

 

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України) (р. 3 х 5 %) 

 

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

 

 

____________ 

 

Зазначаються: назви забруднюючих речовин, клас небезпечності, орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук) (міліграмів на куб. метр) згідно з нормами статті 243 розділу VIII Податкового кодексу України

 

За потреби кількість рядків може бути збільшена. 

 

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. 

Інформація, наведена у додатку 1, є достовірною. 

Дата заповнення (дд.мм.рррр) 

                 

Керівник або фізична особа - підприємець 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

                                                     М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

 

Порядковий N  

 


(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації) 

Розрахунок

 


звітний 

 


звітний новий 

 


уточнюючий 

 


податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення  

податковий період: 

звітний: 

уточнюючий:  

 

квартал 

 

 

року 

 

квартал 

 

 

року 

N
з/п 

Види палива та їх технологічні ознаки 

Кількість фактично реалізованого палива, тонн 

Ставки податку в поточному році, грн. коп./т 

Сума нарахованого податкового зобов'язання, грн. коп. (к. 3 х к. 4) 

Нараховано податку за звітний квартал, усього (р. 1.1 + р. 1.2) 

  

1.1 

  

  

  

  

1.2 

  

  

  

  

Нараховано податку за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, усього (р. 1 додатка 2 декларації, показники якої уточнюються) 

  

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки
(р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2) 

  

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1) 

  

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %) 

  

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %) 

  

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

  

  

____________ 

  

Додаток 2 заповнюється податковими агентами, визначеними статтею 241 розділу VIII Податкового кодексу України

  

За потреби кількість рядків може бути збільшена. 

  

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. 

Інформація, наведена у додатку 2, є достовірною. 

Дата заповнення (дд.мм.рррр) 

                  

Керівник або фізична особа - підприємець 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

                                                     М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

 

Порядковий N  

 


(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації) 

Розрахунок

 


звітний 

 


звітний новий 

 


уточнюючий 

 


податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти  

податковий період: 

звітний: 

уточнюючий:  

 

квартал 

 

 

року 

 

квартал 

 

 

року 

N
з/п 

Назви забруднюючих речовин 

Фактичні обсяги скидів, тонн 

Ставки податку в поточному році, грн. коп./т 

Коефіцієнти 

Сума нарахованого податкового зобов'язання, грн. коп. (к. 3 х к. 4 х к. 5) 

Нараховано податку за звітний квартал, усього (р. 1.1 + р. 1.2) 

 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

Нараховано податку за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, усього (р. 1 додатка 3 декларації, показники якої уточнюються) 

 

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки
(р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2) 

 

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1) 

 

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %) 

 

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %) 

 

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

 

  

____________ 

  

Зазначаються: назви забруднюючих речовин, їх гранично допустима концентрація або орієнтовнобезпечний рівень впливу (міліграмів на літр) згідно з нормами статті 245 розділу VIII Податкового кодексу України

  

За потреби кількість рядків може бути збільшена. 

  

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. 

Інформація, наведена у додатку 3, є достовірною. 

Дата заповнення (дд.мм.рррр) 

                  

Керівник або фізична особа - підприємець 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

                                                     М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

 

Порядковий N  

 


(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації) 

Розрахунок

 


звітний 

 


звітний новий 

 


уточнюючий 

 


податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах  

податковий період: 

звітний: 

уточнюючий:  

 

квартал 

 

 

року 

 

квартал 

 

 

року 

N
з/п 

Види небезпечних відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів 

Фактичні обсяги розміщення відходів, тонн (одиниць)

Ставки податку в поточному році, грн. коп./т (грн. коп./одиницю

Коефіцієнти 

Сума нарахованого податкового зобов'язання, грн. коп. (к. 3 х к. 4 х к. 5 х к. 6) 

Нараховано податку за звітний квартал, усього (р. 1.1 + р. 1.2) 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

Нараховано податку за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, усього (р. 1 додатка 4 декларації, показники якої уточнюються) 

 

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки
(р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2) 

 

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1) 

 

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %) 

 

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %) 

 

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

 

  

____________ 

  

Зазначаються: види небезпечних відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів згідно з нормами статті 246 розділу VIII Податкового кодексу України

  

Для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп. 

  

За потреби кількість рядків може бути збільшена. 

  

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. 

Інформація, наведена у додатку 4, є достовірною. 

Дата заповнення (дд.мм.рррр) 

        

Керівник або фізична особа - підприємець 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

                                                     М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

 

Порядковий N  

 


(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації) 

Розрахунок

 


звітний 

 


звітний новий 

 


уточнюючий 

 


податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)  

  

N
з/п 

Показник та одиниця виміру 

Назва 

  

  

  

  

значення 

Сума нарахованого податкового зобов'язання за звітний квартал у розрізі атомних електростанцій, гривень з копійками, усього
(р. 1.1 х р. 1.2 + (р. 1.3 х р. 1.4.1 х р. 1.5.1 + р. 1.6 х р. 1.7.1 х р. 1.8.1) + (р. 1.3 х р. 1.4.2 х р. 1.5.2 + р. 1.6 х р. 1.7.2 х р. 1.8.2) + р. 1.9 х (р. 1.3 х р. 1.10.1 х р. 1.11.1 + р. 1.6 х р. 1.12.1 х р. 1.13.1) + р. 1.9 х (р. 1.3 х р. 1.10.2 х р. 1.11.2 + р. 1.6 х р. 1.12.2 х р. 1.13.2)) 

 

 

 

 

1.1 

фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період, кВт·год 

  

  

  

  

1.2 

ставка податку, який справляється за електричну енергію, гривень за 1 кВт·год 

  

  

  

  

1.3 

коригуючий коефіцієнт, що застосовується для середньоактивних та низькоактивних радіоактивних відходів 

  

  

  

  

1.4 

собівартість зберігання низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками, у тому числі: 

Х 

Х 

Х 

Х 

1.4.1 

1 куб. метра радіоактивних відходів 

  

  

  

  

1.4.2 

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання 

  

  

  

  

1.5 

фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища за базовий податковий (звітний) період: 

Х 

Х 

Х 

Х 

1.5.1 

куб. метрів 

  

  

  

  

1.5.2 

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання 

  

  

  

  

1.6 

коригуючий коефіцієнт, що застосовується для високоактивних радіоактивних відходів 

  

  

  

  

1.7 

собівартість зберігання високоактивних радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками, у тому числі: 

Х 

Х 

Х 

Х 

1.7.1 

1 куб. метра радіоактивних відходів 

  

  

  

  

1.7.2 

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання 

  

  

  

  

1.8 

фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища за базовий податковий (звітний) період: 

Х 

Х 

Х 

Х 

1.8.1 

куб. метрів 

  

  

  

  

1.8.2 

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання 

  

  

  

  

1.9 

коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009 року радіоактивні відходи (дорівнює 1/32 і діє з 1 квітня 2011 року до 1 квітня 2019 року, протягом іншого періоду дорівнює 0) 

  

  

  

  

1.10 

собівартість зберігання низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, гривень з копійками, у тому числі: 

Х 

Х 

Х 

Х 

1.10.1 

1 куб. метра радіоактивних відходів 

  

  

  

  

1.10.2 

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання 

  

  

  

  

1.11 

фактичний об'єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах до 1 квітня 2009 року: 

Х 

Х 

Х 

Х 

1.11.1 

куб. метрів 

  

  

  

  

1.11.2 

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання 

  

  

  

  

1.12 

собівартість зберігання високоактивних радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, гривень з копійками, у тому числі: 

Х 

Х 

Х 

Х 

1.12.1 

1 куб. метра радіоактивних відходів 

  

  

  

  

1.12.2 

1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання 

  

  

  

  

1.13 

фактичний об'єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах до 1 квітня 2009 року: 

Х 

Х 

Х 

Х 

1.13.1 

куб. метрів 

  

  

  

  

1.13.2 

куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання 

  

  

  

  

Сума нарахованого податкового зобов'язання за звітний квартал, гривень з копійками, усього (сума значень колонок 3, 4, 5, 6 і т. д. рядка 1) 

  

Сума нарахованого податкового зобов'язання за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, гривень з копійками, усього (р. 2 додатка 5 декларації, показники якої уточнюються) 

  

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 2 - р. 3, якщо р. 2 > р. 3) 

  

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 3 - р. 2, якщо р. 3 > р. 2) 

  

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 4 х 3 %) 

  

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 4 х 5 %) 

  

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

  

  

Зазначається назва атомної електростанції або дослідницького реактора. 

  

Розраховується за формулою, визначеною пунктом 249.7 статті 249 розділу VIII Податкового кодексу України

  

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. 

Інформація, наведена у додатку 5, є достовірною. 

Дата заповнення (дд.мм.рррр) 

                

Керівник

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків

  

                                                     М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків

  

 

Порядковий N  

 


(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації) 

Розрахунок

 


звітний 

 


звітний новий 

 


уточнюючий 

 


податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання  

N
з/п 

Показник та одиниця виміру, назва джерел(а) іонізуючого випромінювання 

Значення 

Вартість джерел(а) іонізуючого випромінювання, придбаних(ого) за звітний квартал, гривень з копійками (р. 1.1 + р. 1.2), у тому числі: 

  

1.1 

 

вартістю (без урахування ПДВ), грн. з коп. 

1.1.1 

  

  

у кількості: 

1.1.2 

  

1.2 

 

вартістю (без урахування ПДВ), грн. з коп. 

1.2.1 

  

  

у кількості: 

1.2.2 

  

Ставка податку, у відсотках 

  

Сума нарахованого податкового зобов'язання за звітний квартал, гривень з копійками, усього (р. 1 х р. 2)/100 

  

Сума нарахованого податкового зобов'язання за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, гривень з копійками, усього (р. 3 додатка 6 декларації, показники якої уточнюються) 

  

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 3 - р. 4, якщо р. 3 > р. 4) 

  

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 4 - р. 3, якщо р. 4 > р. 3) 

  

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 5 х 3 %) 

  

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 5 х 5 %) 

  

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

  

  

У разі потреби кількість рядків 1.1 та 1.2 може бути збільшена. 

  

У колонці 3 проставляється добуток вартості та кількості відповідних джерел іонізуючого випромінювання. Якщо джерела іонізуючого випромінювання з однаковою назвою придбано за різну вартість, то така вартість, а також кількість джерел іонізуючого випромінювання, придбаних за цю вартість, записуються в окремому рядку. 

  

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. 

Інформація, наведена у додатку 6, є достовірною. 

Дата заповнення (дд.мм.рррр) 

                  

Керівник або фізична особа - підприємець 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

                                                     М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

 

Порядковий N  

 


(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у
Податковій декларації) 

Розрахунок

 


звітний 

 


 новий звітний 

 


уточнюючий 

 


податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк  

  

N з/п 

Категорія відходів 

Фактичний об'єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк (куб. метрів або куб. сантиметрів) 

Ставки податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, гривень/куб. метр (гривень/куб. сантиметр - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) 

Кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк 

Значення (к. 3 або к. 4 х к. 5 х к. 6) 

куб. метрів 

куб. см. 

Сума нарахованого податкового зобов'язання за звітний квартал, гривень з копійками, усього (р. 1.1 + р. 1.2) 

  

1.1 

  

  

  

  

  

  

1.2 

  

  

  

  

  

  

Сума нарахованого податкового зобов'язання за даними раніше поданої Податкової декларації, показники якої уточнюються, гривень з копійками, усього (р. 1 додатка 7 декларації, показники якої уточнюються) 

  

Сума податку, яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 1 - р. 2, якщо р. 1 > р. 2) 

  

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, гривень з копійками, усього (р. 2 - р. 1, якщо р. 2 > р. 1) 

  

Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 3 %) 

  

Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України), гривень з копійками (р. 3 х 5 %) 

  

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

  

  

У разі потреби кількість рядків 1.1 та 1.2 може бути збільшена залежно від кількості об'ємів радіоактивних відходів, для яких встановлено різний граничний строк зберігання або одиницю виміру. 

  

Заповнюється у разі подання уточнюючої Податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі уточнення показників раніше поданої Податкової декларації у складі звітної або звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку. 

Інформація, наведена у додатку 7, є достовірною. 

Дата заповнення (дд.мм.рррр) 

                  

Керівник або фізична особа - підприємець 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

                                                     М. П. 

Головний бухгалтер 

_____________
       (підпис) 

___________________________
            (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 

  

____________

Опрос