Идет загрузка документа (303 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм налоговых деклараций сбора за специальное использование воды

Государственная налоговая администрация
Форма, Приказ от 24.12.2010 № 1009
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 

м. Київ 

N 1009 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2011 р. за N 25/18763

Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 21 грудня 2012 року N 1403)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та розділу XVI Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми податкових декларацій:

1.1 збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води, що додається;

1.2 збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, що додається;

1.3 збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 23.12.2008 N 802 "Про затвердження форм податкових розрахунків збору за спеціальне водокористування в частині використання води", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за N 251/16267.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) у встановленому порядку:

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 забезпечити доведення наказу до відома платників податків.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) розробити програмне забезпечення комп'ютерної обробки даних податкових декларацій збору за спеціальне використання води у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова 

О. О. Папаіка 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
 
Г. Яцишина
 

Міністр фінансів України 

Ф. Ярошенко 

 

  

N з/п 

Назви водних об'єктів та показники 

Фактичний обсяг використаної води з урахуванням обсягу втрат води у системах водопостачання; фактичний обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату; фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів (у т. ч. фільтрації, випаровування), куб. м 

Ставки збору, грн. коп. / 1 (100;
10000) куб. м 

Коефі-
цієнти, що застосо-
вуються до ставок збору 

Устано-
влений річний ліміт вико-
ристання води, куб. м 

Суми збору, обчис-
леного в межах лімі-
ту, грн. коп., к. 3 або к. 6 (якщо к. 3 > к. 6) х к. 4 х к. 5 

Суми збору, обчис-
леного понад лімітні обсяги, грн. коп., запов-
нюється, якщо к. 3 > к. 6 (к. 3 - к. 6) х к. 4 х к. 5 х 5 

Усього нара-
ховано збо-
ру, грн. коп.
к. 7 або к. 8 + к. 7 або к. 3 х (к. 4/1 (100;
10000)) **** х к. 5 або (к. 3 х (к. 4/1 (100;
10000)) **** х к. 5) х 2 

У тому числі: 

до дер-
жавного бюд-
жету,
грн. коп. 

до місцевих
бюд-
жетів,
грн. коп. 

10 

11 

I 

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6) (крім вод для потреб гідроенергетики та водного транспорту): 

 

 

 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод, усього (р. 1.1 + р. 1.2) (крім р. 2, р. 3, р. 4, р. 5, р. 6): 

 

 

 

1.1 

водні об'єкти загальнодержавного значення,

усього (р. 1.1.1 + р. 1.1.2), у тому числі: 

 

 

 

1.1.1 

поверхневі водні об'єкти*****: 

 

 

 

1.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

підземні води та джерела*****: 

 

 

 

1.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

водні об'єкти місцевого значення,

усього (р. 1.2.1 + р. 1.2.2), у тому числі: 

 

 

 

1.2.1 

поверхневі водні об'єкти *****: 

 

 

 

1.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

підземні води та джерела*****: 

 

 

 

1.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв,
усього (р. 2.1 + р. 2.2) 

 

 

 

2.1 

водні об'єкти загальнодержавного значення,

усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2), у тому числі: 

 

 

 

2.1.1 

поверхневі водні об'єкти*****: 

 

 

 

2.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

підземні води та джерела*****: 

 

 

 

2.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

водні об'єкти місцевого значення,

усього (р. 2.2.1 + 2.2.2), у тому числі: 

 

 

 

2.2.1 

поверхневі водні об'єкти*****: 

 

 

 

2.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 

підземні води та джерела*****: 

 

 

 

2.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату,                   усього (р. 3.1 + р. 3.2) 

 

 

 

3.1 

поверхневі водні об'єкти загальнодержавного значення*****: 

 

 

 

3.1.1 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

3.1.2 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

3.2 

поверхневі водні об'єкти місцевого значення*****: 

 

 

 

3.2.1 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

3.2.2 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами, усього (р. 4.1 + р. 4.2) 

 

 

 

4.1 

водні об'єкти загальнодержавного значення,

усього (4.1.1 + 4.1.2), у тому числі: 

 

 

 

4.1.1 

поверхневі водні об'єкти*****: 

 

 

 

4.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 

підземні води та джерела*****: 

 

 

 

4.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

водні об'єкти місцевого значення,

усього (4.2.1 + 4.2.2), у тому числі: 

 

 

 

4.2.1 

поверхневі водні об'єкти*****: 

 

 

 

4.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 

підземні води та джерела*****: 

 

 

 

4.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів,                                    усього (р. 5.1 + р. 5.2) 

 

 

 

5.1 

водні об'єкти загальнодержавного значення,

усього (5.1.1 + 5.1.2), у тому числі: 

 

 

 

5.1.1 

поверхневі водні об'єкти*****: 

 

 

 

5.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 

підземні води та джерела*****: 

 

 

 

5.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

водні об'єкти місцевого значення,

усього (5.2.1 + 5.2.2), у тому числі: 

 

 

 

5.2.1 

поверхневі водні об'єкти*****: 

 

 

 

5.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 

підземні води та джерела*****: 

 

 

 

5.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води,

усього (р. 6.1 + р. 6.2) 

 

 

 

6.1 

підземні водні об'єкти загальнодержавного значення*****, усього р. 6.1 

 

 

 

6.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

підземні водні об'єкти місцевого значення*****,                      усього р. 6.2 

 

 

 

6.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Нарахована сума збору за попередній звітний період
(квартал, півріччя, 3-и квартали),

усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5 + р. 2.6): 

 

 

 

2.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод 

 

 

 

2.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв 

 

 

 

2.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату 

 

 

 

2.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами 

 

 

 

2.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів 

 

 

 

2.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води 

 

 

 

III 

Нарахована сума збору за звітний квартал,

усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6): 

 

 

 

3.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод

(р. 1 р. I - р. 2.1 р. II

 

 

 

3.2 

спеціальне використання води, яка входить до складу напоїв

(р. 2 р. I - р. 2.2 р. II

 

 

 

3.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату                                     (р. 3 р. I - р. 2.3 р. II

 

 

 

3.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами                                                     (р. 4 р. I - р. 2.4 р. II

 

 

 

3.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів                                         (р. 5 р. I - р. 2.5 р. II

 

 

 

3.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

(р. 6 р. I - р. 2.6 р. II

 

 

 

IV 

Нарахована сума збору за даними раніше поданої
податкової декларації, що уточнюється,

усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 + р. 4.4 + р. 4.5 + р. 4.6): 

 

 

 

4.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод

(р. 3.1 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв

(р. 3.2 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату                           (р. 3.3 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод
житлово-комунальними підприємствами

(р. 3.4 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва,
необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби
та інших водних живих ресурсів                (р. 3.5
р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

(р. 3.6 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

V 

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у
зв'язку з виправленням помилки,

усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5 + р. 5.6): 

 

 

 

5.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод

(р. 3.1 р. III - р. 4.1 р. IV), якщо р. 3.1 р. III > р. 4.1 р. IV
або (р. 5.1 р. V або сума р. 5.1 р. V додатків) 

 

 

 

5.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв

(р. 3.2 р. III - р. 4.2 р. IV), якщо р. 3.2 р. III > р. 4.2 р. IV
або (р. 5.2 р. V додатка або сума р. 5.2 р. V додатків) 

 

 

 

5.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін
для охолодження конденсату (р. 3.3
р. III - р. 4.3 р. IV), якщо р. 3.3 р. III > р. 4.3 р. IV
                                                        або (р. 5.3 р. V додатка або сума р. 5.3 р. V додатків) 

 

 

 

5.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод
житлово-комунальними підприємствами

(р. 3.4 р. III - р. 4.4 р. IV), якщо р. 3.4 р. III > р. 4.4 р. IV
або (р. 5.4 р. V додатка або сума р. 5.4 р. V додатків) 

 

 

 

5.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів

(р. 3.5 р. III - р. 4.5 р. IV), якщо р. 3.5 р. III > р. 4.5 р. IV
або (р. 5.5 р. V додатка або сума р. 5.5 р. V додатків) 

 

 

 

5.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

(р. 3.6 р. III - р. 4.6 р. IV), якщо р. 3.6 р. III > р. 4.6 р. IV
або (р. 5.6 р. V додатка або сума р. 5.6 р. V додатків) 

 

 

 

VI 

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з
виправленням помилки,

усього (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3 + р. 6.4 + р. 6.5 + р. 6.6) 

 

 

 

6.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод

(р. 4.1 р. IV - р. 3.1 р. III), якщо р. 4.1 р. IV > р. 3.1 р. III
або (р. 6.1 р. VI додатка або сума р. 6.1 р. VI додатків) 

 

 

 

6.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв

(р. 4.2 р. IV - р. 3.2 р. III), якщо р. 4.2 р. IV > р. 3.2 р. III
або (р. 6.2 р. VI додатка або сума р. 6.2 р. VI додатків) 

 

 

 

6.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін
для охолодження конденсату (р. 4.3
р. IV - р. 3.3 р. III), якщо р. 4.3 р. IV > р. 3.3 р. III
                                                     або (р. 6.3 р. VI додатка або сума р. 6.3 р. VI додатків) 

 

 

 

6.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод
житлово-комунальними підприємствами

(р. 4.4 р. IV - р. 3.4 р. III), якщо р. 4.4 р. IV > р. 3.4 р. III
або (р. 6.4 р. VI додатка або сума р. 6.4 р. VI додатків) 

 

 

 

6.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів

(р. 4.5 р. IV - р. 3.5 р. III), якщо р. 4.5 р. IV > р. 3.5 р. III
або (р. 6.5 р. VI додатка або сума р. 6.5 р. VI додатків) 

 

 

 

6.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

(р. 4.6 р. IV - р. 3.6 р. III), якщо р. 4.6 р. IV > р. 3.6 р. III
або (р. 6.6 р. VI додатка або сума р. 6.6 р. VI додатків) 

 

 

 

VII 

Сума штрафу (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України)

(р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3 + р. 7.4 + р. 7.5 + р. 7.6): 

 

 

 

7.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод

(р. 5.1 р. V х 3 %) 

 

 

 

7.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв

(р. 5.2 р. V х 3 %) 

 

 

 

7.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою
водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін
для охолодження конденсату                                               (р. 5.3
р. V х 3 %) 

 

 

 

7.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод
житлово-комунальними підприємствами                        (р. 5.4
р. V х 3 %) 

 

 

 

7.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва,
необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби
та інших водних живих ресурсів                                          (р. 5.5
р. V х 3 %) 

 

 

 

7.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

(р. 5.6 р. V х 3 %) 

 

 

 

VIII 

Сума штрафу (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України)

(р. 8.1 + р. 8.2 + р. 8.3 + р. 8.4 + р. 8.5 + р. 8.6): 

 

 

 

8.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод

(р. 5.1 р. V х 5 %) 

 

 

 

8.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв

(р. 5.2 р. V х 5 %) 

 

 

 

8.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою
водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін
для охолодження конденсату                                      (р. 5.3
р. V х 5 %) 

 

 

 

8.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод
житлово-комунальними підприємствами               (р. 5.4
р. V х 5 %) 

 

 

 

8.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва,
необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби
та інших водних живих ресурсів                                (р. 5.5
р. V х 5 %) 

 

 

 

8.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

(р. 5.6 р. V х 5 %) 

 

 

 

IX 

Сума пені (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України),

усього (р. 9.1 + р. 9.2 + р. 9.3 + р. 9.4 + р. 9.5 + р. 9.6): 

 

 

 

9.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод 

 

 

 

9.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв 

 

 

 

9.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату 

 

 

 

9.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод
житлово-комунальними підприємствами 

 

 

 

9.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби
та інших водних живих ресурсів 

 

 

 

9.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

 

 

 

X 

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської
діяльності
 

на 

 

арк. 

XI 

Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(лі) період(и) 

на 

 

арк. 

XII 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України

на 

 

арк. 

____________
* Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

** Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації.

*** Зазначається фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

**** При обрахунку "Усього нараховано збору" необхідно враховувати одиниці виміру відповідної ставки збору.

***** У разі потреби кількість рядків може бути збільшено.

  Повне найменування платника збору згідно з реєстраційними документами.

  Заповнюється за бажанням платника збору.

  Проставляється платниками, які мають право та обов'язок щодо застосування коефіцієнтів.

  Проставляється у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

  Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання.

  Сума збору обраховується та сплачується у двократному розмірі відповідно до пункту 326.10 статті 326 розділу XVI Податкового кодексу України.

  Заповнюється у разі подання уточнюючої податкової декларації, що містить виправлені показники.

  Заповнюється у разі подання уточнюючої податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі зазначення уточнених показників у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником самостійно виявлено помилки.

  Заповнюється у разі зазначення уточнених показників у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний звітний (податковий) період, протягом якого платником самостійно виявлено помилки.

Інформація, наведена у декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною. 

Дата заповнення декларації (дд. мм. рррр) 

  

Керівник або фізична особа - підприємець

М. П. 

___________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

  

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової
звітності                                                                                                 "___" __________ 20__ року
    _________________________________________________________________________________
                                      (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)
                 За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено. Складено акт від "____" ___________________ 20__ року N ___
"_____" __________________ 20__ року _________________________________________________
                                     (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/) 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на прибуток та інших
податків і зборів
(обов'язкових платежів)
ДПА України
 

 
 
 
 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

Відмітка про одержання (штампу органу
державної податкової служби) 


 

Додаток
до Податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води 

  

порядковий N, що
відповідає р. 1.1.Т 

 


 

Додаток* N 

 


до 

 

звітної 

 

звітної нової 


I квартал 

 

півріччя 

 

3 квартали 

 

рік 

 

 

 

року 

I квартал 

 

півріччя 

 

3 квартали 

 

рік 

 

 

 

року 

N з/п 

Назви водних об'єктів та показники 

Фактичний обсяг використаної води з урахуванням втрат у системах водопостачання; фактичний обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату; фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів (у т. ч. фільтрації, випаровування), куб. м 

Ставки збору, коп. / куб. м 

Кое-
фіцієнти, що застосо-
вуються до ставок збору 

Устано-
влений річний ліміт вико-
ристання води, куб. м 

Суми збору, обчис-
леного в межах лімі-
ту, грн. коп., к. 3 або к. 6 (якщо к. 3 > к. 6) х к. 4 х к. 5 

Суми збору, обчис-
леного понад лімітні обся-
ги, грн. коп., запов-
нюється, якщо к. 3 > к. 6
(к. 3 - к. 6) х к. 4 х к. 5 х 5 

Усього нараховано збору, грн. коп.
к. 7 або к. 8 + к. 7 або к. 3 х (к. 4/1 (100;
10000)) ** х к. 5 або (к. 3 х (к. 4/1 (100;
10000)) ** х к. 5) х 2 

У тому числі: 

до дер-
жавного бюд-
жету,
грн. коп. 

до місцевих бюд-
жетів,
грн. коп. 

10 

11 

I 

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6) (крім вод для потреб гідроенергетики та водного транспорту): 

 

 

 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод, усього (р. 1.1 + р. 1.2) (крім р. 2, р. 3, р. 4, р. 5, р. 6): 

 

 

 

1.1 

водні об'єкти загальнодержавного значення,

усього (р. 1.1.1 + р. 1.1.2), у тому числі: 

 

 

 

1.1.1 

поверхневі водні об'єкти***: 

 

 

 

1.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

підземні води та джерела***: 

 

 

 

1.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

водні об'єкти місцевого значення,

усього (р. 1.2.1 + р. 1.2.2), у тому числі: 

 

 

 

1.2.1 

поверхневі водні об'єкти***: 

 

 

 

1.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

підземні води та джерела***: 

 

 

 

1.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв,
усього (р. 2.1 + р. 2.2) 

 

 

 

2.1 

водні об'єкти загальнодержавного значення,

усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2), у тому числі: 

 

 

 

2.1.1 

поверхневі водні об'єкти***: 

 

 

 

2.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

підземні води та джерела***: 

 

 

 

2.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

водні об'єкти місцевого значення,

усього (р. 2.2.1 + 2.2.2), у тому числі: 

 

 

 

2.2.1 

поверхневі водні об'єкти***: 

 

 

 

2.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 

підземні води та джерела***: 

 

 

 

2.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою
водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори
турбін для охолодження конденсату,                 усього (р. 3.1 + р. 3.2) 

 

 

 

3.1 

поверхневі водні об'єкти загальнодержавного значення***: 

 

 

 

3.1.1 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

3.1.2 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

3.2 

поверхневі водні об'єкти місцевого значення***: 

 

 

 

3.2.1 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

3.2.2 

 

 

 

 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами,                         усього (р. 4.1 + р. 4.2) 

 

 

 

4.1 

водні об'єкти загальнодержавного значення,

усього (4.1.1 + 4.1.2), у тому числі: 

 

 

 

4.1.1 

поверхневі водні об'єкти***: 

 

 

 

4.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 

підземні води та джерела ***: 

 

 

 

4.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

водні об'єкти місцевого значення,

усього (4.2.1 + 4.2.2), у тому числі: 

 

 

 

4.2.1 

поверхневі водні об'єкти***: 

 

 

 

4.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 

підземні води та джерела***: 

 

 

 

4.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів, усього (р. 5.1 + р. 5.2) 

 

 

 

5.1 

водні об'єкти загальнодержавного значення,

усього (5.1.1 + 5.1.2), у тому числі: 

 

 

 

5.1.1 

поверхневі водні об'єкти***: 

 

 

 

5.1.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 

підземні води та джерела***: 

 

 

 

5.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

водні об'єкти місцевого значення,

усього (5.2.1 + 5.2.2), у тому числі: 

 

 

 

5.2.1 

поверхневі водні об'єкти***: 

 

 

 

5.2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 

підземні води та джерела***: 

 

 

 

5.2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води,

усього (р. 6.1 + р. 6.2) 

 

 

 

6.1 

підземні водні об'єкти загальнодержавного значення***, усього р. 6.1 

 

 

 

6.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

підземні водні об'єкти місцевого значення***, усього р. 6.2 

 

 

 

6.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Нарахована сума збору за попередній звітний період
(квартал, півріччя, 3-и квартали),

усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5 + р. 2.6): 

 

 

 

2.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод (крім р. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 

 

 

 

2.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв 

 

 

 

2.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату 

 

 

 

2.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами 

 

 

 

2.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів 

 

 

 

2.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води 

 

 

 

III 

Нарахована сума збору за звітний квартал,

усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6): 

 

 

 

3.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод (крім р. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

(р. 1 р. I - р. 2.1 р. II

 

 

 

3.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв

(р. 2 р. I - р. 2.2 р. II

 

 

 

3.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату                                           (р. 3 р. I - р. 2.3 р. II

 

 

 

3.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами                                                    (р. 4 р. I - р. 2.4 р. II

 

 

 

3.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів                                        (р. 5 р. I - р. 2.5 р. II

 

 

 

3.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

(р. 6 р. I - р. 2.6 р. II

 

 

 

IV 

Нарахована сума збору за даними раніше поданої
податкової декларації, що уточнюється,

усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3 + р. 4.4 + р. 4.5 + р. 4.6): 

 

 

 

4.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод (крім р. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

(р. 3.1 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв

(р. 3.2 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори
турбін для охолодження конденсату

(р. 3.3 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами

(р. 3.4 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби
та інших водних живих ресурсів

(р. 3.5 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

(р. 3.6 р. III декларації, що уточнюється) 

 

 

 

V 

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у
зв'язку з виправленням помилки,

усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5 + р. 5.6): 

 

 

 

5.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод (крім р. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

(р. 3.1 р. III - р. 4.1 р. IV), якщо р. 3.1 р. III > р. 4.1 р. IV 

 

 

 

5.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв

(р. 3.2 р. III - р. 4.2 р. IV), якщо р. 3.2 р. III > р. 4.2 р. IV 

 

 

 

5.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін
для охолодження конденсату

(р. 3.3 р. III - р. 4.3 р. IV), якщо р. 3.3 р. III > р. 4.3 р. IV 

 

 

 

5.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами

(р. 3.4 р. III - р. 4.4 р. IV), якщо р. 3.4 р. III > р. 4.4 р. IV 

 

 

 

5.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби
та інших водних живих ресурсів

(р. 3.5 р. III - р. 4.5 р. IV), якщо р. 3.5 р. III > р. 4.5 р. IV 

 

 

 

5.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

(р. 3.6 р. III - р. 4.6 р. IV), якщо р. 3.6 р. III > р. 4.6 р. IV 

 

 

 

VI 

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з
виправленням помилки,

усього (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3 + р. 6.4 + р. 6.5 + р. 6.6) 

 

 

 

6.1 

спеціальне використання поверхневих та підземних вод

(р. 4.1 р. IV - р. 3.1 р. III), якщо р. 4.1 р. IV > р. 3.1 р. III 

 

 

 

6.2 

спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв

(р. 4.2 р. IV - р. 3.2 р. III), якщо р. 4.2 р. IV > р. 3.2 р. III 

 

 

 

6.3 

спеціальне використання теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін
для охолодження конденсату

(р. 4.3 р. IV - р. 3.3 р. III), якщо р. 4.3 р. IV > р. 3.3 р. III 

 

 

 

6.4 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами

(р. 4.4 р. IV - р. 3.4 р. III), якщо р. 4.4 р. IV > р. 3.4 р. III 

 

 

 

6.5 

спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва, необхідних для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів

(р. 4.5 р. IV - р. 3.5 р. III), якщо р. 4.5 р. IV > р. 3.5 р. III 

 

 

 

6.6 

спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води

(р. 4.6 р. IV - р. 3.6 р. III), якщо р. 4.6 р. IV > р. 3.6 р. III 

 

 

 

____________
* Додаток є невід'ємною частиною звітної або звітної нової податкової декларації.

** При обрахунку "Усього нараховано збору" необхідно враховувати одиниці виміру відповідної ставки збору.

*** У разі потреби кількість рядків може бути збільшена.

**** Зазначається фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

  Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітної або звітної нової податкової декларації і подається разом з такою декларацією відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України.

  Проставляється платниками, які мають право та обов'язок щодо застосування коефіцієнтів.

  Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків)

  Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання.

  Сума збору обраховується та сплачується у двократному розмірі відповідно до пункту 326.10 статті 326 розділу XVI Податкового кодексу України

Інформація, наведена у додатку, є достовірною. 

Дата заповнення додатка (дд. мм. рррр) 

 

 

. 

 

 

. 

 

 

 

 


Керівник або фізична особа - підприємець

М. П. 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або N та серія паспорта**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або N та серія паспорта**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

N з/п 

Показники 

Обсяг води, пропущеної через турбіни гідроелектро-
станцій, куб. м  

Ставки збору, грн. коп. / 10000 куб. м 

Усього нараховано збору, грн. коп.,
к. 3 х к. 4 

У тому числі: 

до державного бюджету, грн. коп., 

до місцевих бюд-
жетів, грн. коп. 

1 

Нарахована сума збору з початку року 

 

 

 

 

 

2 

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 3 квартали) 

 

 

 

3 

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2) 

 

 

 

4 

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 декларації, що уточнюється) 

 

 

 

5 

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4 або (р. 5 додатка або сума р. 5 додатка) 

 

 

 

6 

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3 або (р. 6 додатка або сума р. 6 додатка) 

 

 

 

7 

Сума штрафу (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України)
                                                                                                    (р. 5 х 3 %) 

 

 

 

8 

Сума штрафу (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України)
                                                                                       (р. 5 х 5 %) 

 

 

 

9 

Сума пені (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України) 

 

 

 

10 

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності 

на 

 

арк. 

11 

Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и) 

на 

 

арк. 

12 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України

на 

 

арк. 

____________
* Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних розрахунків).

** Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації.

*** Зазначається фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

  Повне найменування платника збору згідно з реєстраційними документами.

  Заповнюється за бажанням платника збору.

  Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

  Заповнюється у разі подання уточнюючої податкової декларації, що містить виправлені показники.

  Заповнюється у разі подання уточнюючої податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі зазначення уточнених показників у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки.

  Заповнюється у разі зазначення уточнених показників у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний звітний (податковий) період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки. 

Інформація, наведена у декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною. 

Дата заповнення декларації (дд. мм. рррр) 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник або фізична особа - підприємець

М. П. 

_________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або N та серія паспорта*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або N та серія паспорта*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової
звітності                                                                                                 "___" __________ 20__ року
   __________________________________________________________________________________
                                       (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)
                 За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено.      Складено акт від "____" ______________ 20__ року N ___
"___" _________________ 20__ року _____________________________________________________
                                                                        (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/) 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на прибуток та інших
податків і зборів
(обов'язкових платежів)
ДПА України
 

 
 
 
 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

Відмітка про одержання (штамп
органу державної податкової служби) 


Додаток
до Податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики 

  

порядковий N, що відповідає р.1.1.Т 

 


 

Додаток* N 

 


до 

 

звітної 

 

звітної нової 


I квартал 

 

півріччя 

 

3 квартали 

 

рік 

 

 

 

року 

I квартал 

 

півріччя 

 

3 квартали 

 

рік 

 

 

 

року 

N з/п 

Показники 

Обсяг води, пропущеної через турбіни гідроелектро-
станцій, куб. м  

Ставки збору, грн. коп. / 10000 куб. м 

Усього нараховано збору, грн. коп.,
к. 3 х к. 4 

У тому числі: 

до державного бюджету, грн. коп. 

до місцевих бюджетів, грн. коп. 

1 

Нарахована сума збору з початку року 

 

 

 

 

 

2 

Нарахована сума збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 3 квартали), усього 

 

 

 

3 

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 1 - р. 2) 

 

 

 

4 

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 декларації, що уточнюється) 

 

 

 

5 

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 3 - р. 4), якщо р. 3 > р. 4 

 

 

 

6 

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 3), якщо р. 4 > р. 3 

 

 

 

____________
* Додаток є невід'ємною частиною звітної або звітної нової податкової декларації.

** Зазначається фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

  Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітної або звітної нової податкової декларації і подається разом з такою декларацією відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України.

  Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків). 

Інформація, наведена у додатку, є достовірною. 

Дата заповнення додатка (дд. мм. рррр) 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник або фізична особа - підприємець

М. П. 

__________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або N та серія паспорта** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або N та серія паспорта** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

N
з/п 

Показники 

Одиниці виміру 

Фактичні дані про використання флоту, що експлуатується 

Ставки збору грн. коп. / 1 тоннаж-
доба,
грн. коп / 1 місце-доба 

Усього нараховано збору,
грн. коп., к. 4 х к. 5 

У тому числі: 

до державного бюджету,
грн. коп. 

до місцевих бюд-
жетів,
грн. коп. 

1 

Нарахована сума збору з початку року,
                                                         усього (р. 1.1 + р. 1.2) 

 

 

 

1.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується 

тоннаж-доба 

 

 

 

 

 

1.2 

пасажирський флот, що експлуатується 

місце-доба 

 

 

 

 

 

2 

Нарахована сума збору за попередній звітний період (півріччя, 3 квартали),
                                                         усього (р. 2.1 + р. 2.2) 

 

 

 

2.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується 

 

 

 

2.2 

пасажирський флот, що експлуатується 

 

 

 

3 

Нарахована сума збору за звітний період,
                                                         усього (р. 3.1 + р. 3.2) 

 

 

 

3.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується (р. 1.1 - р. 2.1) 

 

 

 

3.2 

пасажирський флот, що експлуатується
                                                         (р. 1.2 - р. 2.2) 

 

 

 

4 

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 4.1 + р. 4.2) 

 

 

 

4.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується
                                                         (р. 3.1 декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.2 

пасажирський флот, що експлуатується
                                                         (р. 3.2 декларації, що уточнюється) 

 

 

 

5 

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки,
                                                         усього (р. 5.1 + р. 5.2) 

 

 

 

5.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується
             (р. 3.1 - р. 4.1), якщо р. 3.1 > р. 4.1 або (р. 5.1 додатка або сума р. 5.1 додатка) 

 

 

 

5.2 

пасажирський флот, що експлуатується
            (р. 3.2 - р. 4.2), якщо р. 3.2 > р. 4.2 або (р. 5.2 додатка або сума р. 5.2 додатка) 

 

 

 

6 

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 6.1 + р. 6.2) 

 

 

 

6.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується
             (р. 4.1 - р. 3.1), якщо р. 4.1 > р. 3.1 або (р. 6.1 додатка або сума р. 6.1 додатка) 

 

 

 

6.2 

пасажирський флот, що експлуатується
            (р. 4.2 - р. 3.2), якщо р. 4.2 > р. 3.2 або (р. 6.2 додатка або сума р. 6.2 додатка) 

 

 

 

7 

Сума штрафу (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України)
                                                                                                                         (р. 7.1 + р. 7.2) 

 

 

 

7.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується    (р. 5.1 х 3 %) 

 

 

 

7.2 

пасажирський флот, що експлуатується                                               (р. 5.2 х 3 %) 

 

 

 

8 

Сума штрафу (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Податкового кодексу України),
                                                                                                               усього (р. 8.1 + р. 8.2) 

 

 

 

8.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується
(р. 5.1 х 5 %) 

 

 

 

8.2 

пасажирський флот, що експлуатується
(р. 5.2 х 5 %) 

 

 

 

9 

Сума пені (нарахована платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України),
                                                                                                              усього (р. 9.1 + р. 9.2) 

 

 

 

9.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується 

 

 

 

9.2 

пасажирський флот, що експлуатується 

 

 

 

10 

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності 

на 

 

арк. 

11 

Додаток(и) щодо уточнення податкового зобов'язання за минулий(і) період(и) 

на 

 

арк. 

12 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу України

на 

 

арк. 

____________
* Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

** Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації

*** Зазначається фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

  Повне найменування платника збору згідно з реєстраційними документами.

  Заповнюється за бажанням платника збору.

  Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків).

  Заповнюється у разі подання уточнюючої податкової декларації, що містить виправлені показники.

  Заповнюється у разі подання уточнюючої податкової декларації, що містить виправлені показники, та у разі зазначення уточнених показників у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки.

  Заповнюються у разі зазначення уточнених показників у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний звітний (податковий) період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки. 

Інформація, наведена у декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною. 

Дата заповнення декларації (дд. мм. рррр) 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник або фізична особа - підприємець

М. П. 

____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта*** 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової
звітності                                                                                                "___" __________ 20__ року
   __________________________________________________________________________________
                                             (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)
                   За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено.      Складено акт від "____" ________________ 20__ року N ___
"____" _______________ 20__ року ______________________________________________________
                                                                      (посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/) 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на прибуток та інших
податків і зборів
(обов'язкових платежів)
ДПА України
 

 
 
 
 
 
Н. В. Хоцянівська
 

 

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби) 


Додаток
до Податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден) 

  

порядковий N, що відповідає р.1.1.Т 

 


 

Додаток* N 

 


до 

 

звітної 

 

звітної нової 


півріччя 

 

3 квартали 

 

рік 

 

 

 

року 

півріччя 

 

3 квартали 

 

рік 

 

 

 

року 

 

N
з/п 

Показники 

Одиниці виміру 

Фактичні дані про використання флоту, що експлуатується  

Ставки збору, грн. коп. / 1 тоннаж-
доба, грн. коп. / 1 місце-
доба 

Усього нараховано збору, грн. коп., к. 4 х к. 5 

У тому числі: 

до державного бюдже-
ту, грн. коп. 

до місцевих бюдже-
тів, грн. коп. 

1 

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1.1 + р. 1.2) 

 

 

 

1.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується 

тоннаж/доба 

 

 

 

 

 

1.2 

пасажирський флот, що експлуатується 

місце/доба 

 

 

 

 

 

2 

Нарахована сума збору за попередній звітний період (півріччя, 3 квартали),
                                                          усього (р. 2.1 + р. 2.2) 

 

 

 

2.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується 

 

 

 

2.2 

пасажирський флот, що експлуатується 

 

 

 

3 

Нарахована сума збору за звітний період,
                                                          усього (р. 3.1 + р. 3.2) 

 

 

 

3.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується
                                                          (р. 1.1 - р. 2.1) 

 

 

 

3.2 

пасажирський флот, що експлуатується
                                                          (р. 1.2 - р. 2.2) 

 

 

 

4 

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється,
                                                          усього (р. 4.1 + р. 4.2) 

 

 

 

4.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується
                                                          (р. 3.1 декларації, що уточнюється) 

 

 

 

4.2 

пасажирський флот, що експлуатується
                                                          (р. 3.2 декларації, що уточнюється) 

 

 

 

5 

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки,
                                                          усього (р. 5.1 + р. 5.2) 

 

 

 

5.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується
                                                          (р. 3.1 - р. 4.1), якщо р. 3.1 > р. 4.1 

 

 

 

5.2 

пасажирський флот, що експлуатується
                                                          (р. 3.2 - р. 4.2), якщо р. 3.2 > р. 4.2 

 

 

 

6 

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки,
                                                          усього (р. 6.1 + р. 6.2) 

 

 

 

6.1 

вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатується
                                                          (р. 4.1 - р. 3.1), якщо р. 4.1 > р. 3.1 

 

 

 

6.2 

пасажирський флот, що експлуатується
                                                          (р. 4.2 - р. 3.2), якщо р. 4.2 > р. 3.2 

 

 

 

____________
* Додаток є невід'ємною частиною звітної або звітної нової податкової декларації.

** Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

  Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період у складі звітної або звітної нової податкової декларації і подається разом з такою декларацією відповідно до підпункту "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України.

  Проставляється в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків). 

Інформація, наведена у додатку, є достовірною. 

Дата заповнення додатка (дд. мм. рррр) 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник або фізична особа - підприємець

М. П. 

____________
(підпис) 

_________________________
             (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

_________________________
             (ініціали та прізвище) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________

Опрос