Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил сертификации лиц на право осуществления временной администрации или ликвидации банков

Национальный банк
Постановление, Правила от 16.07.2010 № 342
Утратил силу

Про затвердження Правил сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банків

Постанова Правління Національного банку України
від 16 липня 2010 року N 342

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 серпня 2010 р. за N 607/17902

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 23 серпня 2012 року N 355)

Відповідно до статей 60, 61, 62, 76 та 90 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку визначення кваліфікаційної придатності осіб, які мають намір здійснювати повноваження тимчасового адміністратора або ліквідатора банків, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банків (додаються).

2. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) у місячний строк розробити програмне забезпечення для визначення кваліфікаційної придатності осіб, які мають намір здійснювати повноваження тимчасового адміністратора або ліквідатора банків.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора - керівника Служби банківського нагляду О. М. Бережного.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова  

В. С. Стельмах  

 

Правила сертифікації осіб на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банків

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.07.2001 N 273, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2001 за N 691/5882, зі змінами (далі - Положення), Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.07.2001 N 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2001 за N 661/5852 (зі змінами).

1.2. Кваліфікаційна комісія Національного банку України з питань сертифікації тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банків (далі - Комісія) проводить визначення кваліфікаційної придатності фізичних осіб, які мають намір здійснювати повноваження тимчасового адміністратора або ліквідатора банків (далі - кандидати), шляхом проведення кваліфікаційного іспиту.

1.3. Кваліфікаційний іспит проводиться у формі тестування та додаткового опитування у випадках, передбачених цими Правилами, з метою більш повного та незалежного визначення рівня компетентності та професійної придатності кандидатів.

1.4. Особи, яких Комісія сертифікувала на право здійснення функцій тимчасового адміністратора чи ліквідатора банку, разом з отриманням відповідного сертифіката підписують зобов'язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом за формою, наведеною в додатку до цих Правил.

2. Організація проведення тестування

2.1. У тестуванні беруть участь кандидати, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим пунктом 2.1 глави 2 Положення.

2.2. Кандидати, які проходять тестування, зобов'язані з'явитися на засідання Комісії в зазначений у письмовому запрошенні час.

Кандидати в разі відмови від проходження тестування два рази поспіль мають право взяти участь у тестуванні за їх зверненням не раніше ніж через один рік.

2.3. Особи, які проходять тестування, повинні виконати тести за допомогою програмного забезпечення або в письмовій формі. Для виконання тесту надається 30 хвилин.

2.4. Після закінчення часу, відведеного на тестування, та підрахунку кількості набраних кандидатами балів кожний тест на паперовому носії підписує особа, яка його виконувала, після відмітки про кількість набраних балів, яка виводиться автоматично або проставляється відповідальним секретарем Комісії. Після цього тест підписує відповідальний секретар Комісії та подає його на ознайомлення членам Комісії.

3. Зміст тестів

3.1. У кожному тесті містяться 30 питань як загального характеру діяльності банків, так і безпосередньо ті, що стосуються тимчасової адміністрації або ліквідації банків. На кожне питання надано три варіанти відповідей, з яких лише один є правильним.

3.2. Тести готуються окремо щодо тимчасової адміністрації банків і щодо ліквідації банків.

3.3. Якщо на засіданні Комісії розглядаються кандидати, які мають намір здійснювати як тимчасову адміністрацію, так і ліквідацію банків, то вони виконують два різні варіанти тестів протягом 60 хвилин.

4. Визначення оцінки за результатами тестування

4.1. Оцінки за результатами кожної відповіді вносяться в окрему графу тесту.

4.2. Правильна відповідь оцінюється в 5 балів. Максимальна оцінка за результатами тестування становить 150 балів.

4.3. Після підсумовування результатів тестів Комісія більшістю голосів приймає відповідні рішення, а саме:

про видачу відповідного сертифіката за умови набрання кандидатом 130 балів;

за результатами додаткового опитування про видачу або відмову у видачі сертифіката за умови набрання кандидатом 100 - 125 балів;

про відмову у видачі сертифіката за умови набрання кандидатом менше 100 балів.

4.4. Матеріали за результатами кваліфікаційного іспиту та зобов'язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом за кожним кандидатом додаються до протоколу засідання Комісії.

 

Директор Департаменту
кризового менеджменту та контролю
операцій на відкритому ринку
 

 
 
Ю. Д. Петров
 

 

Зобов'язання
про нерозголошення інформації з обмеженим доступом

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до вимог Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" у разі призначення мене тимчасовим адміністратором чи ліквідатором банків зобов'язуюсь:

1. Виконувати покладені на мене обов'язки щодо захисту, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема, що містить банківську або комерційну таємницю, конфіденційну або службову інформацію, відповідно до законів України, і нормативно-правових актів Національного банку України.

2. Не допускати розголошення та розкриття в будь-який спосіб інформації з обмеженим доступом Національного банку України, банків, яка буде довірена або стане відомою мені у зв'язку з виконанням службових обов'язків і в разі припинення роботи тимчасовим адміністратором чи ліквідатором банків, крім випадків, передбачених законодавством України.

3. У разі надходження до мене пропозицій про угоди, що пов'язані з передаванням інформації з обмеженим доступом, або шантажу з цього питання негайно повідомляти в письмовій формі про це Національний банк України.

4. У разі втрати (можливої загрози втрати) документів або технічних засобів, які містять інформацію з обмеженим доступом, посвідчень, перепусток, ключів від приміщень, сховища, сейфів, печаток та в інших випадках, що можуть призвести до несанкціонованого витоку, розголошення або розкриття інформації з обмеженим доступом, негайно повідомляти в письмовій формі про це Національний банк України.

5. Не використовувати інформацію з обмеженим доступом Національного банку України, банків для зайняття будь-якою діяльністю, не пов'язаною з виконанням службових обов'язків.

6. У разі залучення до здійснення тимчасової адміністрації чи ліквідації банків інших організацій та осіб ознайомлювати їх під підпис з відомостями, що містять інформацію з обмеженим доступом, винятково в порядку та спосіб, визначені законодавством України і внутрішніми документами банку.

Підписавши це зобов'язання, засвідчую, що я ознайомлений(а) зі змістом статей 57, 66 Закону України "Про Національний банк України", статей 60 - 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 505, 1076 Цивільного кодексу України, статей 231, 232, 330 Кримінального кодексу України.

Мене попереджено, що за незаконне розголошення (розкриття) або незбереження (втрату) документів, що містять банківську, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, або в разі використання з вигодою для себе чи третіх осіб такої інформації, яка стала мені відомою під час виконання службових обов'язків, я можу бути притягнутий до відповідальності згідно із законом.

"___" ____________ 20__ року _________________________________________ __________________
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)                                       (підпис) 

____________

Опрос