Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно утверждения Правил составления отчетности об исполнении местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ, Правила от 08.10.2004 № 173
Утратил силу

Щодо затвердження Правил складання звітності про виконання місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
від 8 жовтня 2004 року N 173

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2004 р. за N 1387/9986

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2010 року N 398)

Відповідно до Бюджетного кодексу України; Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV; Указу Президента України від 27.04.95 N 335 "Про Державне казначейство України", Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 "Питання Державного казначейства"; Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, інших нормативно-правових актів України, що регламентують бюджетний процес, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила складання звітності про виконання місцевих бюджетів, що додаються.

2. Установити, що органи Державного казначейства України звітність про виконання місцевих бюджетів у 2004 році складають відповідно до Правил, затверджених цим наказом.

3. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Правила складання звітності про виконання місцевих бюджетів подати на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

4. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести зазначені Правила складання звітності про виконання місцевих бюджетів до управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та фінансових органів до відома та керівництва в роботі.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. першого заступника
Міністра фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

Заступник Голови Рахункової
палати України
 

 
В. Г. Мельничук
 

 

Правила складання звітності про виконання місцевих бюджетів

1. Загальні положення

Ці Правила розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV, Указу Президента України від 27.04.95 N 335 "Про Державне казначейство України", Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 "Питання Державного казначейства", Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, інших нормативно-правових актів України, що регламентують бюджетний процес.

2. Склад звітності

Метою складання звітності про виконання місцевих бюджетів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про стан виконання місцевих бюджетів користувачам для прийняття рішень.

Звітність про виконання місцевих бюджетів за періодичністю складання поділяється на:

місячну;

квартальну;

річну.

Основними формами місячної звітності про виконання місцевих бюджетів є:

звіт про виконання місцевих бюджетів;

звіт про бюджетну заборгованість;

звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;

інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів;

інформація про використання коштів з резервного фонду.

Основними формами квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів є:

звіт про фінансовий стан (баланс);

звіт про виконання місцевих бюджетів;

звіт про рух грошових коштів;

звіт про бюджетну заборгованість;

звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій);

звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;

інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів;

інформація про використання коштів з резервного фонду;

пояснювальна записка до квартального звіту.

Основними формами річної звітності про виконання місцевих бюджетів є:

звіт про фінансовий стан (баланс);

звіт про виконання місцевих бюджетів;

звіт про результат виконання місцевих бюджетів;

звіт про рух грошових коштів;

звіт про бюджетну заборгованість;

звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у частині власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів;

інформація про використання коштів з резервного фонду;

довідка про рух матеріалів і продуктів харчування бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

звіт про рух необоротних активів бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів;

звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

довідка про зміни до показників загального фонду місцевих бюджетів у процесі їх уточнення протягом року;

звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій);

звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету;

пояснювальна записка до річного звіту.

3. Класифікація рахунків для обліку операцій з виконання місцевих бюджетів

3.1. Для обліку всіх операцій з виконання бюджетів при казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів рахунки відкриваються в органах Державного казначейства України у встановленому Державним казначейством України порядку.

Бюджетні рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України, відповідно до порядку їх функціонування та призначення коштів, поділяються на: рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України для зарахування надходжень, здійснення операцій клієнтів з бюджетними коштами та здійснення операцій, пов'язаних з обслуговуванням внутрішніх боргових зобов'язань, а також рахунки для обліку операцій із фінансування місцевих бюджетів.

3.2. Бюджетні рахунки для зарахування надходжень (рахунки за надходженнями) - рахунки для зарахування до місцевих бюджетів податкових, неподаткових та інших надходжень, справляння яких передбачено законодавством України, включаючи трансферти, дарунки, гранти та кошти, залучені до бюджетів від розміщення цінних паперів, отриманих кредитів тощо.

3.3. Для здійснення заходів, які проводяться за рахунок коштів місцевих бюджетів, головним розпорядникам бюджетних коштів надаються бюджетні асигнування відповідно до встановлених їм бюджетних призначень.

За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на:

головних розпорядників бюджетних коштів;

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами - рахунки для здійснення операцій за асигнуваннями, передбаченими на виконання відповідних заходів у місцевих бюджетах, які відкриваються розпорядникам коштів і поділяються на:

реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів;

спеціальні реєстраційні рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів бюджетів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів.

3.4. Інші бюджетні рахунки - рахунки, які відкриваються за відповідними кодами бюджетної класифікації для здійснення операцій з обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань.

3.5. Рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів - рахунки, які відкриваються для обліку операцій з фінансування місцевих бюджетів.

4. Основні вимоги до складання форм звітності про виконання місцевих бюджетів

Звітність про виконання місцевих бюджетів складається на основі даних бухгалтерського обліку.

Звітність повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій з виконання місцевих бюджетів, яка може впливати на рішення, що приймаються на її підставі.

Форми звітності про виконання місцевих бюджетів повинні:

базуватися на даних бухгалтерського обліку, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;

бути оптимальними за своєю кількістю та складом показників;

бути зручними для заповнення, розроблення та створення програм електронної обробки.

Звітність про виконання місцевих бюджетів має включати інформацію, яка є суттєвою для користувачів.

Інформація, що наведена у звітах та примітках до них, повинна бути зрозумілою, суттєвою і достовірною.

Зміни даних звітності внаслідок допущених помилок, що належать до поточного року, проводяться у тому звітному періоді, у якому були виявлені помилки.

Інформація щодо виконання місцевих бюджетів повинна сприяти прийняттю правильних управлінських рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій, підтвердження чи коригування їх оцінок, зроблених у минулому. Крім того, має бути можливість зіставлення звітів за різні періоди.

Інформація щодо виконання місцевих бюджетів відображається у відповідних формах звітності, установлених Державним казначейством України. Звітність про виконання місцевих бюджетів складається відповідними органами Державного казначейства України.

У зв'язку із запровадженням в органах Державного казначейства України нової технології надання звітності, яка базується на економічних показниках, нова звітна інформація подається користувачам електронною поштою. Ці файли розроблені на базі показників форм місячної, квартальної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів, що затверджуються наказами Державного казначейства України. Параметри аналітичних рахунків, на базі яких формуються економічні показники, встановлюються Державним казначейством України. Вихідні документи за формами звітності формуються із значень економічних показників, які містяться у базах даних органів Державного казначейства України.

Для отримання ряду деталізованих показників потрібно використовувати дані аналітичного обліку. Дані ряду форм звіряються з балансовими даними, отже, джерелом інформації для заповнення таких форм є дані синтетичних (балансових рахунків, рахунків бюджетного, управлінського та позабалансового обліку) рахунків, звірених з даними на відповідних рахунках аналітичного обліку Плану рахунків.

Звітність про виконання місцевих бюджетів складається в гривнях без копійок.

Структурні підрозділи Державного казначейства України та місцеві фінансові органи в разі необхідності вносять пропозиції про зміни та доповнення до існуючих форм і передають їх відповідному управлінню для подальшої передачі до Державного казначейства України.

5. Порядок подання форм звітності

Звітність про виконання місцевих бюджетів подається Державним казначейством України відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України.

Місячний, квартальний і річний звіти та зведені звіти про виконання місцевих бюджетів складають відповідні органи Державного казначейства України і за підписом керівника органу Державного казначейства України та головного бухгалтера подають відповідним фінансовим органам та/або міським (міст районного значення), сільським, селищним радам або їх виконавчим органам.

Фінансові органи та/або міські (міст районного значення), сільські, селищні ради або їх виконавчі органи опрацьовують звіт та в разі необхідності подають свої зауваження органам Державного казначейства. Зміни даних звітності внаслідок допущених помилок, що належать як до поточного, так і до минулого періоду (після затвердження цієї звітності), проводяться у тому звітному періоді, у якому були виявлені помилки.

Зведені місячні та квартальні звіти подаються до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України в паперовому (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя) та електронному вигляді (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів).

Фінансові органи (та/або міська (міст районного значення), сільська, селищна рада або її виконавчий орган) готують пояснювальну записку і разом із звітністю, отриманою від органів Державного казначейства України, подають їх до вищого фінансового органу для перевірки та візування.

Зведені річні звіти подаються головними бухгалтерами органів Державного казначейства України до Управління консолідованої звітності з виконання бюджетів Державного казначейства України в паперовому (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя) та електронному вигляді (у розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів).

З метою складання достовірної звітності Міністерство фінансів України та Державне казначейство України вирішує всі спірні питання, що виникли між фінансовими органами та органами Державного казначейства при опрацюванні річних звітів. Результати опрацьованих Міністерством фінансів річних звітів у разі наявності обґрунтування враховуються Державним казначейством у річному зведеному звіті.

Державне казначейство України встановлює терміни подання місячної, квартальної звітності управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне подання звітності про виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

6. Класифікатори та довідники, які використовуються для складання звітності

Інформація щодо класифікаторів, які використовуються для складання звітності, і відповідних їм довідників, що розроблені Міністерством фінансів України, міститься у табл. 1.

Таблиця 1. Класифікатори, які використовуються для складання звітності

N
з/п 

Параметри 

Назва класифікатора 

Скорочена назва класифікатора 

Затверджено 

Доходи бюджету 

Класифікація доходів бюджету 

КБКД 

Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 

Видатки бюджету 

Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів 

  

Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 

Видатки бюджету 

Економічна класифікація видатків бюджету 

КЕКВ 

Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 

Фінансування бюджету 

Класифікація фінансування бюджету 

  

Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 

Кредитування бюджету 

Класифікація кредитування бюджету 

  

Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 

 

Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос