Идет загрузка документа (411 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств (Часть 1)

Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда
Приказ, Нормы от 07.09.2004 № 194
редакция действует с 14.12.2007

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1)

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 7 вересня 2004 року N 194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2004 р. за N 1362/9961

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 1 жовтня 2007 року N 223

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року N 29НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1) (далі - Норми), що додаються.

2. Управлінню організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах (Герасименко Ю. М.) подати Норми на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці України забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог цих Норм.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М. В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

5. З набранням чинності цими Нормами вважати такими, що не застосовуються на території України, такі частини "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим химических производств", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та Президії ВЦРПС від 29.05.81 N 154/П-5:

розділи 43, 141, 152 - 154, 156, 157, 203, 246, 264, 265, 344, 403 - 405, 529, 553, 560, 582, 613, 615, 617;

у розділах

54 

- виробництво оцтової кислоти; 

  

137 

- виробництво карбамідних смол; 

  

140 

- виробництво адипінової кислоти та ГМД; 

  

143 

- виробництво метанолу; 

  

149 

- регенерація масел; 

  

150 

- виробництво аміаку (агрегати великої одиничної потужності) та повітроподілу; 

  

155 

- виробництво аміачної селітри; 

  

164 

- виробництво карбаміду; 

  

205 

- виробництво магнію окису; 

  

221 

- одержання кальцинованої соди, очищеного розсолу; 

  

262 

- виробництво капронових волокон та ниток; 

  

300 

- виробництво мурашиної кислоти; 

  

313 

- виробництво нітротолуолів; 

  

388 

- виробництво вінілацетату та його похідних; 

  

396 

- виробництво фенолоформальдегідних смол; 

  

451 

- виробництво вуглекислоти; 

  

508 

- виробництво стеарату кальцію; 

  

528 

- виробництво картонажної тари; 

  

622 

- відділ технічного контролю, лабораторії, заводські та цехові лабораторії, газорятівні станції. 

З набранням чинності цими Нормами вважати такими, що не застосовуються на території України, такі частини "Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности", затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та Президії ВЦРПС від 23.09.80 N 296/П-10: розділ III підрозділи 14 (поз. 248 - 287), 15 та 16.

6. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О. К.) забезпечити:

видання і розповсюдження Норм;

вивчення Норм посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, хімічних виробництв під час чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

7. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М. Г.) опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

8. Загальному відділу (Дєньгін А. П.) у тижневий термін після державної реєстрації Міністерством юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В. А.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак 

 

НОРМИ
БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
(ЧАСТИНА 1)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1.1 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (далі - Норми) поширюються на працівників, які виконують роботи щодо розроблення технології, виготовлення, монтажу, реконструкції, налагодження, ремонту, діагностування та експлуатації устатковання хімічної промисловості.

1.1.2 Норми встановлюють номенклатуру і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, потрібних для трудового процесу працівників хімічної промисловості.

1.1.3 Вимоги Норм є обов'язковими для підприємств, організацій і установ галузі хімічної промисловості, причетних до проектування, розробки технології, будівництва та виготовлення продукції, незалежно від підпорядкування чи форм власності.

1.2 ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ

1.2.1 Норми містять: перелік професій працівників хімічних виробництв з позначенням коду ДК 003-95 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27.07.95 N 257; перелік робіт; перелік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту із строками їх носіння, а також позначення захисних властивостей спецодягу, спецвзуття та засобів захисту рук.

1.2.2 Порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту передбачений Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.2.3 Роботодавець зобов'язаний організувати комплектування, утримання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту та забезпечити ними працівників відповідно до нормативних актів про охорону праці.

1.2.4 Роботодавець є відповідальним за виконання цих Норм згідно з чинним законодавством.

1.2.5 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників хімічних виробництв здійснюють служби (спеціалісти) охорони праці, профспілкові комітети, органи державного нагляду за охороною праці.

2. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

N
з/п 

Код згідно з ДК
003-95
 

Найменування професій і посад 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

Позна-
чення захисних власти-
востей, марка ЗІЗ 

Строк носіння в місяцях 

2.1 ВИРОБНИЦТВО АМІАКУ
(АГРЕГАТИ ВЕЛИКОЇ ОДИНИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ) 

8159.2
8154.2
 
8159.1
8159.2
 
 
8163.2
8163.2 

Апаратник
Апаратник знесолювання води
Апаратник газорозділення
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
Машиніст насосних установок
Машиніст компресорних установок 

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини
Берет шерстяний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Протишумові навушники
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

К50
 
К50
К20Щ20
К20Щ20
Ми
 
ЗН
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
 
12
12
чергові
2
до зносу
до зносу
 
 
24
 
24
 
36 

7241.1
 
 
7241.2 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання
Слюсар-електрик з ремонту електроустатковання 

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини
Берет шерстяний
Черевики шкіряні
Боти діелектричні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

К50
 
К50
К20Щ20
Эн
Ми
Эн
ЗН
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
 
12
12
чергові
2
чергові
до зносу
 
 
24
 
24
 
36 

1222.2
1222.2
 
1222.2
 
 
1222.2
1222.2 

Майстер
Майстер
з ремонту устатковання
Старший
майстер з ремонту устатковання
Майстер зміни
Старший майстер зміни 

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини
Берет шерстяний
Черевики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
Рукавиці комбіновані
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
 
К50
К20Щ20
Ми
 
Ми
 
 
Тн
 

12
 
12
12
2
 
1
до зносу
 
36
 

1222.2
1222.2
3113
3115
1222.2
2146.2
3119 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Енергетик
Механік
Начальник відділення
Інженер
Технолог 

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини
Берет шерстяний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
 
К50
К20Щ20
 
 
Тн
 

24
 
24
12
 
 
чергова
 

8290.2 

Оператор електронно-
обчислювальних та обчислювальних машин 

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини
Берет шерстяний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
 
К50
К20Щ20
 
 
Тн 

24
 
24
12
 
 
чергова
 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Вн
 
 
Тн 

12
12
2
чергові
 
 
36 

7  

7233.1
7241.1  

Слюсар-ремонтник
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики  

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини
Берет шерстяний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки
Слюсарю з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики додатково:
Рукавички діелектричні 

К50
 
К50
К20Щ20
Ми
ЗН
 
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30
 
 
 
Эн 

12
 
12
12
1
до зносу
до зносу
 
 
24
 
24
 
36
 
 
 
чергові 

2.2 ВИРОБНИЦТВО АМІАКУ 

7241.1
 
 
7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички бавовняні
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Эн
Эн
 
 
Тн
 

12
12
2
чергові
чергові
 
 
36
 

9411 

Комірник 

Халат бавовняний
Туфлі шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
24
2
 
 
36 

10 

1222.2
1222.2
1222.2
8154.1
 
 
8154.1 

Майстер
Старший майстер
Начальник зміни
Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві
Старший оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Оператору "Карсол" додатково:
Костюм сукняний 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
 
К80 

12
12
2
 
 
36
 
 
24 

11 

1222.2
1222.2
1222.2
3113
2146.2
3115
1222.2
3115 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Начальник дільниці
Енергетик
Інженер-технолог
Механік
Начальник відділення
Теплотехнік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
 
 
чергова 

12 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Ми
Ми
Ми
Вн
 
 
Тн 

12
12
2
чергові
 
 
36 

13 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми Мп
 
 
Тн 

9
12
1
 
 
36 

ПЕРЕВАНТАЖУВАННЯ АМІАКУ 

14  

8159.2  

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції  

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці КР
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на
утеплювальній прокладці
При зливанні-наливанні аміаку додатково:
Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи пластмасові
Рукавички гумові
При зливанні-розливанні нафтопродуктів додатково:
Костюм з термозахисної тканини "Homex"
Білизна натільна
Плащ непромокальний
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові 

З Ми
Ми
К20Щ20
К50Щ20
ЗН
 
 
Тн
 
Тн
 
 
 
К80
З
КкЩ50
К50Щ50
 
 
Ти Нс
 
З
Вн
Ми
Ти Нс 

12
12
чергові
чергові
до зносу
 
 
36
 
36
 
 
 
24
6
12
1
 
 
24
 
12
36
24

15 

7212.1 

Електрогазозварник 

Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички діелектричні
Шолом захисний
Щиток захисний для електрозварника
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Костюм зимовий для зварника 

Тр
Ми
Тр
Эн
 
 
 
Очи ОО
 
 
Тр Тн 

12
12
1
чергові
черговий
до зносу
 
до зносу
 
 
36 

16 

8163.2 

Машиніст компресорних установок  

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
 
Тн 

12
12
1
до зносу
 
 
36 

17 

8154.1 

Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
2
 
 
36 

18 

7233.1
7241.1
 
 
7241.1 

Слюсар-ремонтник
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання
Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Електромонтеру додатково:
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні 

З Ми
К20
Ми
К50Щ20
ЗН
 
 
Тн
 
Тн
 
 
Эн
Эн 

12
черговий
12
1
до зносу
 
 
36
 
36
 
 
чергові
чергові 

2.3 ВИРОБНИЦТВО МІЦНОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ КОНЦЕНТРУВАННЯ 

19 

8159.1
 
8159.2 

Апаратник концентрування кислот
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Чоботи пластмасові
Рукавиці КР
Рукавички гумові
Шолом сукняний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Кк
 
З
КкЩ50
К50Щ20
К50Щ50
Кк
Г
 
 
Тн
 
Тн 

6
черговий
6
6
1
чергові
6
до зносу
 
 
36
 
36 

20 

8154.1
8154.1
8152.1
8154.2 

Апаратник окислення
Апаратник синтезу
Апаратник перегонки
Апаратник абсорбції 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи пластмасові
Рукавиці КР
Рукавички гумові
Шолом сукняний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
 
З
Кк
КкЩ50
К50Щ20
К50Щ50
Кк
Г
 
 
Тн 

9
черговий
6
6
9
1
чергові
6
до зносу
 
 
36 

21 

7212.1
7212.2
7212.2 

Електрогазозварник
Газозварник
Електрозварник ручного зварювання 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
Рукавички діелектричні
Наколінники
Щиток захисний для електрозварника
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

Тр
З
К50
К20Щ20
Тр
К50Щ50
Эн
Ми
 
 
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

9
6
6
12
1
чергові
чергові
6
до зносу
 
 
 
36
 
36
 
48 

22 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

Кк
 
З
К20Щ20
К50Щ50
Эн
Эн
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30  

12
черговий
6
12
чергові
чергові
чергові
 
 
36
 
36
 
48 

23 

7134.2
7122.2 

Ізолювальник з термоізоляції
Футерувальник (кислототривник) 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Шолом сукняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
 
З
Кк
К20Щ20
К20Щ20
К80
К50Щ50
 
 
Тн 

9
черговий
9
6
9
чергові
1
чергові
 
 
36 

24 

2146.2 

Інженер-технолог 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці 

К20
 
К50
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн 

12
 
черговий
9
чергові
 
 
36 

25 

9411 

Комірник 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Туфлі цільногумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К20Щ20
Ми
 
 
Тн 

12
 
12
12
 
 
36 

26 

1222.2
3115
1222.2
3113
1222.2 

Майстер
Механік
Начальник зміни
Енергетик
Начальник дільниці 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
З
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн 

12
6
12
чергові
 
 
36 

27 

8163.2
 
8163.2 

Машиніст компресорних установок
Машиніст холодильних установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К20Щ20
 
 
 
Тн 

12
12
1
чергові
до зносу
 
 
36 

28 

1222.2
1222.2 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
 
 
Тн 

24
12
 
 
36 

29 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Шолом сукняний
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
Кк
К20Щ20
К80
К50Щ50
 
 
Тн 

12
6
12
12
2
чергові
 
 
36 

30  

7241.1 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики  

Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

К80
З
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
6
12
1
чергові
 
 
36
 
36
 
48 

31 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Шолом сукняний
Чоботи пластмасові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
 
З
Кк
КкЩ50
К80
К50Щ50
 
 
Тн
 

9
черговий
6
6
9
1
чергові
 
 
36
 

2.4 ВИРОБНИЦТВО МІЦНОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ ПРЯМОГО СИНТЕЗУ 

32 

8154.2
8152.1
8159.1
 
8151.2 

Апаратник абсорбції
Апаратник перегонки
Апаратник концентрування кислот
Апаратник приготування сирої суміші 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи пластмасові
Рукавиці КР
Рукавички гумові
Шолом сукняний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
З
Кк
КкЩ50
К50Щ20
К50Щ50
Кк
Г
 
 
Тн 

9
6
6
9
1
чергові
6
до зносу
 
 
36 

33 

8154.1 

Апаратник окислення 

При роботі на контактних апаратах:
Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
Рукавички гумові 

 
К20
 
К20Щ20
К50Щ20
К50Щ50  

 
12
 
12
2
чергові 

34 

8162.2 

Апаратник теплоутилізації 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн 

12
 
12
2
чергові
 
 
36 

35 

7212.1 

Електрогазозварник 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Фартух прогумований
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
Наколінники
Щиток захисний для електрозварника
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тр
З
К20Щ20
К50
Тр
К50Щ50
Ми
 
 
 
 
Тн 

9
6
9
6
1
чергові
6
до зносу
 
 
 
36 

36 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
 
З
К20Щ20
К50Щ50
Эн
Эн
 
 
Тн 

12
черговий
6
12
чергові
чергові
чергові
 
 
36 

37 

7134.2 

Ізолювальник з термоізоляції 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Шолом сукняний
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці 

Кк
 
З
Кк
К20Щ20
К80
К50Щ50
 
 
Тн 

9
черговий
9
6
9
1
чергові
 
 
36 

38 

1222.2
1222.2
3115
1222.2 

Майстер
Майстер зміни
Механік
Начальник зміни 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
З
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн 

12
6
9
чергові
 
 
36 

39 

8163.2 

Машиніст холодильних установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К50Щ50
 
 
 
Тн 

12
12
чергові
до зносу
 
 
36 

40 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К50
К50Щ50
 
 
 
Тн 

12
12
2
чергові
до зносу
 
 
36 

41 

1222.2
1222.2
1222.2 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Начальник дільниці 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Чоботи гумові
Рукавички гумові 

К20
 
К20Щ20
К50Щ50  

12
 
12
чергові 

42 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
К80
К50Щ50
 
 
Тн 

12
12
2
чергові
 
 
36 

43 

7241.1 

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

К80
З
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30  

12
6
9
1
чергові
 
 
36
 
36
 
48 

44 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Шолом сукняний
Чоботи пластмасові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
 
З
Кк
КкЩ50
К80
К50Щ50
 
 
Тн 

9
черговий
6
6
9
1
чергові
 
 
36 

2.5 ВИРОБНИЦТВО СЛАБКОЇ ТА ОСОБЛИВО ЧИСТОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ 

45 

8154.2 

Апаратник абсорбції 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Чоботи пластмасові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
 
З
КкЩ50
К80
К50Щ50
 
 
Тн 

9
черговий
9
9
1
6
 
 
36 

46 

8154.1 

Апаратник окислення 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К20Щ20
К50Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
 
12
2
чергові
 
 
36
 

47 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Чоботи пластмасові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
 
З
КкЩ50
К80
К50Щ50
 
 
Тн 

12
черговий
12
12
1
чергові
 
 
36 

48 

8162.2 

Апаратник теплоутилізації 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К20Щ20
Ми
К20Щ20
 
 
Тн 

12
 
12
2
чергові
 
 
36 

49  

8159.2  

Апаратник  

Костюм сукняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи пластмасові
Рукавиці КР
Рукавички гумові
Шолом сукняний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці 

Кк
З
Кк
КкЩ50
К50Щ20
К50Щ50
К80
ЗН
 
 
Тн
 

9
6
6
9
1
чергові
6
до зносу
 
 
36
 

50 

7212.1 

Електрогазозварник 

Костюм сукняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
Щиток захисний для електрозварника
Наколінники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тр
К50
К20Щ20
Тр
К50Щ50
 
 
Ми
 
 
Тн 

9
6
9
1
чергові
до зносу
 
6
 
 
36 

51 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
Эн
Эн
 
 
Тн
 

12
12
чергові
чергові
 
 
36
 

52 

9411 

Комірник 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
К50Щ20
 
 
Тн 

12
12
чергові
 
 
36 

53 

1222.2
1222.2 

Майстер
Старший майстер  

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Чоботи гумові
Шолом сукняний
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

К80
 
К20Щ20
К80
К80
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн 

9
черговий
9
черговий
1
чергові
 
 
36
 
36
 

54 

8232.2 

Машиніст видувних машин 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

55 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

Комбінезон бавовняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К20Щ20
К20Щ20
К50
 
 
 
Тн
 

12
12
чергові
2
до зносу
 
 
36
 

56 

1222.2
3115 

Начальник відділення
Механік  

Костюм сукняний
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
 
 
Тн
 

9
12
 
 
36 

57 

1222.2
1222.2
2146.2 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Інженер-технолог 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К20Щ20
 
 
Тн
 

12
12
 
 
36 

58 

1222.2
1222.2 

Начальник зміни
Майстер  

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
 
З
К20Щ20
К50Щ50
К80
 
 
Тн
 

9
черговий
9
9
чергові
1
 
 
36 

59 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
9
1
чергові
 
 
36
 

60 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Костюм гумовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи пластмасові
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
Шолом сукняний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

К80
 
З
К20Щ20
КкЩ50
К50Щ50
К80
К80
 
 
Тн
 
Тн 

9
черговий
9
18
18
чергові
1
черговий
 
 
36
 
36 

61 

8159.2 

Установник каталізаторних сіток 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К20Щ20
К50Щ20
 
 
Тн 

12
 
12
2
 
 
36 

2.6 ВИРОБНИЦТВО ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНОГО ОЛЕУМУ 

62 

8159.2 

Апаратник 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи пластмасові
Рукавички гумові
Рукавиці КР
Шолом сукняний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
З
Кк
КкЩ50
К50Щ50
К50Щ20
Кк
Г
 
 
Тн
 

6
6
6
6
3
1
6
до зносу
 
 
36
 

63 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Шолом сукняний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
З
К20Щ20
Ми
Эн
Эн
Кк
 
 
Тн
 

9
9
12
1
чергові
чергові
9
 
 
36
 

64 

7212.1 

Електрогазозварник 

Костюм брезентовий
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавички діелектричні
Рукавиці сукняні
Шолом захисний
Щиток захисний для електрозварника
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

Тр
З
К20Щ20
Эн
Тр
Тр
 
 
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

9
6
9
чергові
1
черговий
до зносу
 
 
 
36
 
36
 
48 

65 

1222.2
1222.2
3115
3113 

Майстер
Майстер виробничої дільниці
Механік
Електрик цеху 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

9
6
1
 
 
36
 

66 

1222.2
1222.2
2146.2 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Інженер-технолог 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
К20Щ20
 
 
Тн 

12
12
 
 
36 

67 

8163.2 

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці КР
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
З
К20Щ20
К50Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

9
6
9
1
чергові
 
 
36
 

68 

7212.2
 
7233.1
7122.2 

Паяльщик по свинцю (свинцево-паяльщик)
Слюсар-ремонтник
Вогнетривник 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці КР
Шолом сукняний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Валянки 

Кк
З
К20Щ20
К50Щ50
К50Щ20
Кк
 
 
Тн
 
Тн30 

9
6
9
чергові
1
9
 
 
36
 
48 

2.7 ВИРОБНИЦТВО ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ 

69 

8154.1
8152.1
8159.1
8159.1 

Апаратник синтезу
Апаратник перегонки
Апаратник конверсії
Апаратник газорозділення 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Рукавиці КР
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
К20Щ20
К50
К50Щ20
К50Щ50
ЗН
 
 
Тн 

12
12
12
черговий
2
чергові
до зносу
 
 
36 

70 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи пластмасові
Рукавиці КР
Окуляри захисні 

К80
З
КкЩ50
К50Щ20
ЗН 

12
12
12
1
до зносу 

71 

8154.2
 
8151.2 

Апаратник приготування каталізатора
Апаратник приготування хімічних розчинів 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи пластмасові
Фартух прогумований
Рукавиці КР
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
К20Щ20
КкЩ50
Кк
К50Щ20
К50Щ50
ЗН
 
 
Тн 

12
6
12
чергові
черговий
1
чергові
до зносу
 
 
36 

72  

7241.1  

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання  

Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
К20Щ20
Эн
Ми
Эн
 
 
Тн 

12
12
12
чергові
2
чергові
 
 
36 

73 

1222.2
3115
1222.2 

Майстер
Механік
Начальник зміни 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
К20Щ20
 
 
Тн
 

12
12
12
 
 
36 

74 

1222.2
1222.2
1222.2
3113 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Начальник відділення
Енергетик 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
К20Щ20
 
 
Тн
 

12
12
12
 
 
36 

75 

7241.1
 
 
7233.1 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн 

12
12
12
2
чергові
 
 
36 

2.8 ВИРОБНИЦТВО МУРАШИНОЇ КИСЛОТИ 

76 

8151.2
 
8152.1
8154.2
8152.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів
Апаратник перегонки
Апаратник абсорбції
Апаратник сушіння 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці КР
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Валянки 

К80
З
К20Щ20
К50Щ50
К50Щ20
 
 
Тн
 
Тн30 

9
9
6
6
2
 
 
36
 
48 

77 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Валянки  

К80
К20Щ20
Ми
Эн
Эн
 
 
Тн
 
Тн30 

12
12
1
чергові
чергові
 
 
36
 
48 

78 

1222.2
1222.2
3115 

Майстер виробничої дільниці
Майстер
Механік 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

79 

7233.1 

Слюсар-ремонтник  

Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці КР або
Рукавиці сукняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
З
К20Щ20
К50Щ50
К50Щ20
К80
 
 
Тн
 

9
9
9
6
2
1
 
 
36
 

2.9 ВИРОБНИЦТВО СТЕАРАТУ КАЛЬЦІЮ 

80 

8154.1
8152.2
7233.1
1222.2 

Апаратник омилення
Апаратник сушіння
Слюсар-ремонтник
Майстер виробничої дільниці 

Костюм бавовняний з капюшоном із пилонепроникної тканини
Білизна натільна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні на латунних цвяхах
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми Пн
 
З
Вн
Ми
 
Ми
К50Щ50
ЗП
 
 
 
Тн 

12
 
6
6
12
 
2
1
до зносу
до зносу
 
 
36 

2.10 ВИРОБНИЦТВО КАРБАМІДОФОРМАЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ 

81 

8152.1
7233.1
1222.2 

Апаратник конденсації
Слюсар-ремонтник
Майстер виробничої дільниці 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
К50
Ми
К20Щ20
К50Щ50
Ми
ЗН
 
 
Тн
 

12
6
черговий
12
чергові
1
1
до зносу
 
 
36
 

2.11 ДЕНІТРАЦІЯ ТА КОНЦЕНТРАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ 

82 

8159.2
7233.1
1222.2
7212.2 

Апаратник
Слюсар-ремонтник
Майстер виробничої дільниці
Паяльщик по свинцю (свинцево-паяльщик) 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи пластмасові
Рукавички гумові
Рукавиці КР або
Рукавиці сукняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки  

Кк
З
Кк
КкЩ50
К50Щ50
К20Щ20
К80
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

6
6
6
6
3
2
1
 
 
36
 
36
 
48 

83 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Калоші діелектричні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
З
К20Щ20
Эн
Ми
Эн
К50Щ50
 
 
Тн 

9
6
9
чергові
1
чергові
1
 
 
36 

84 

2146.2
3119
1222.2
1222.2
3115 

Інженер-технолог
Технік
Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Механік 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
К20Щ20
 
 
Тн 

12
12
 
 
36 

85 

8159.1
2146.2 

Лаборант хімічного аналізу
Інженер-лаборант 

Костюм сукняний
Калоші гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
К20Щ20
К50Щ50
ЗН
 
 
Тн 

12
12
1
до зносу
 
 
36 

2.12 ВИРОБНИЦТВО ВУГЛЕКИСЛОТИ 

86 

8152.2 

Апаратник випалювання 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

87 

8154.2 

Апаратник гашення вапна 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці КР
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
В
Вн
К50Щ20
ЗН
 
 
Тн 

12
9
чергові
1
до зносу
 
 
36 

88 

8154.2 

Апаратник очищення газу 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Вн
Ми
 
 
Тн 

12
12
6
1
 
 
36 

89 

8163.2 

Випробувач балонів 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Фартух прогумований
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
В
Вн
Ми
 
 
Тн 

12
12
черговий
1
 
 
36 

90 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

91 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
6
12
1
 
 
36
 

2.13 ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ
(АДИПІНОВОЇ, ЯНТАРНОЇ, ГЛУТАРОВОЇ, ЩАВЛЕВОЇ)
 

92 

8159.2
 
8154.1
8154.1
8154.1 

Апаратник вилучення побічних продуктів
Апаратник кристалізації
Апаратник окислення Апаратник синтезу  

Костюм сукняний
Білизна натільна
Ковпак бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
З
К20Щ20
К80
К50Щ50
 
 
Тн
 

9
6
6
9
1
чергові
 
 
36
 

93 

8154.2 

Апаратник нейтралізації 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
ЗН
 
 
Тн
 

9
9
1
до зносу
 
 
36
 

94 

8152.2 

Апаратник сушіння 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Ковпак бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
З
К20Щ20
Ми
К50Щ50
ЗН
 
 
Тн
 

9
6
6
12
1
чергові
до зносу
 
 
36
 

95 

1222.2
1222.2
1222.2 

Майстер
Майстер зміни
Майстер з ремонту 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

96 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
Вн
 
 
 
Тн
 

12
6
12
2
чергові
до зносу
 
 
36
 

97 

8290.2 

Машиніст розфасувально-
пакувальних машин 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Пн
Ми
 
 
 
Тн 

9
9
1
до зносу
 
 
36 

98 

3115 

Механік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
 
 
36
 

99 

7241.1 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
9
12
1
чергові
 
 
36
 

100 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

9
9
1
чергові
 
 
36
 

2.14 ВИРОБНИЦТВО МІНЕРАЛЬНИХ СОЛЕЙ 

101 

8151.2 

Апаратник дозування 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
При виконанні робіт на дільниці твердого регенеруючого поглинача:
Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
К80
К50Щ50
 
 
Тн
 
 
 
 
З Ми
Ми
К50Щ20
 
 
Тн
 
Тн 

12
12
2
1
 
 
36
 
 
 
 
12
12
1
 
 
36
 
36
 

102 

8151.1 

Апаратник змішування 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
К80
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
2
чергові
 
 
36 

103 

8154.2 

Апаратник нейтралізації 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавиці КР
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
К50Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
1
чергові
 
 
36 

104 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
 
Тн
 

12
12
1
чергові
до зносу
 
 
36 

105 

9333
8334.2 

Вантажник
Водій навантажувача 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
1
 
 
36
 
36
 
48 

106 

7241.1
 
 
7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання
Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Эн
Эн
Ми
 
 
Тн
 

12
12
чергові
чергові
2
 
 
36
 

107 

7134.2 

Ізолювальник з термоізоляції 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн 

12
12
1
 
 
36
 
36 

108 

1222.2
3115
1222.2 

Майстер
Механік
Начальник зміни 

Костюм лавсано-бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
 
К20Щ20
К50Щ20
 
 
Тн 

12
 
12
1
 
 
36 

109 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
В
Ми
Вн
 
 
Тн
 

12
12
2
чергові
 
 
36 

110 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
К50Щ50
Ми
 
 
Тн 

12
12
чергові
1
 
 
36 

111 

8162.2 

Чистильник 

Куртка брезентова
Штани бавовняні з брезентовими наколінниками
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З Ми
 
В
Ми
ОчиОО
 
 
Тн 

12
12
 
12
1
до зносу
 
 
36 

2.15 ВИРОБНИЦТВО КАЛІЙНОЇ, НАТРІЄВОЇ СЕЛІТРИ, ВУГЛЕАМОНІЙНИХ СОЛЕЙ 

112 

8152.1 

Апаратник випарювання 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні 

З Ми
Ми
Ми
ЗН 

12
12
2
до зносу 

113 

8159.2 

Апаратник виробництва калійної селітри 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
ЗН
 
 
 
Тн
 

12
12
2
до зносу
до зносу
 
 
36
 

114 

8154.1
8151.2 

Апаратник карбонізації
Апаратник сатурації 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
ЗН
 
 
Тн
 

12
12
2
до зносу
 
 
36
 

115 

8154.1
8153.2 

Апаратник кристалізації
Апаратник центрифугування 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні 

З Ми
Ми
Ми
ЗН 

12
12
2
до зносу 

116 

8154.2 

Апаратник нейтралізації 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові 

К80
З
К20Щ20
К50Щ50
Ми 

12
6
12
чергові

117 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К20Щ20
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 

118 

8151.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки  

К20
 
К50
К20Щ20
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
 
черговий
12
2
 
 
36
 
36
 
48 

119 

8153.2 

Апаратник фільтрації 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові 

З Ми
Вн
Ми
Ми 

12
12
12

120 

1222.2
1222.2
3115 

Майстер
Майстер зміни
Механік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці  

З Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
9
чергові
 
 
36
 

121 

8290.2 

Машиніст розфасувально-
пакувальних машин 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці  

З Ми
З
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
12
1
 
 
36
 

122 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
К50Щ50
Ми
 
 
Тн
 

12
12
чергові
2
 
 
36 

123 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 

2.16 ВИРОБНИЦТВО СЕЧОВИНИ 

124 

8154.2
8152.1
8159.1
 
8159.1
 
8152.2
8154.2
8152.1
8159.2
 
 
8154.1
8163.2
8155.2 

Апаратник абсорбції
Апаратник випарювання
Апаратник виробництва сечовини
Старший апаратник виробництва сечовини
Апаратник гранулювання
Апаратник очищення газу
Апаратник перегонки
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
Апаратник синтезу
Машиніст газодувних машин
Машиніст технологічних насосів 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
К50
Ми
К50Щ50
Ми
 
 
 
Тн
 

12
12
черговий
12
чергові
1
до зносу
 
 
36 

125 

8159.2 

Апаратник  

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К20
Ми
К20Щ20
Ми
К20Щ20
 
 
Тн
 

12
6
12
чергові
1
чергові
 
 
36
 

126 

8163.2 

Випробувач балонів 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
В
Ми
ОчиОО
 
 
Тн
 

12
черговий
12
1
до зносу
 
 
36
 

127 

8334.2 

Водій навантажувача 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 
36
 

128 

7212.1
7212.2 

Електрогазозварник
Електрозварник ручного зварювання 

Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички діелектричні
Щиток захисний для електрозварника
Шолом захисний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

Тр
З
Ми
Тр
Эн
 
 
Тр
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
6
1
чергові
до зносу
 
черговий
 
 
36
 
36
 
48 

129 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
Эн
Эн
 
 
Тн
 

12
12
12
1
чергові
чергові
 
 
36
 

130 

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2 

Майстер
Майстер зміни
Майстер з ремонту
Старший майстер з ремонту
Начальник зміни 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн 

12
12
4
чергові
 
 
36 

131 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Вн
 
 
 
Тн
 

12
12
2
чергові
до зносу
 
 
36
 

132 

8163.2 

Машиніст насосних установок 

Комбінезон бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
ВнЩ20
В
Ми
Вн
 
 
 
Тн 

12
6
12
2
чергові
до зносу
 
 
36 

133 

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
3113
9332
 
3115
3115 

Начальник відділення
Начальник дільниці
Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Енергетик
Прийомоздавальник вантажу та багажу
Механік
Старший механік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
3
 
 
36
 

134 

9322 

Підсобний робітник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
Вн
 
 
Тн 

9
6
9
1
1
 
 
36 

135 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Шарф фланелевий
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми Пн
З
З
К50
Ми
К50
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн 

6
12
3
черговий
9
1
чергові
 
 
36
 
36 

136 

7241.1 

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
12
1
чергові
 
 
36
 
36
 

ПЕРЕВАНТАЖУВАННЯ СЕЧОВИНИ 

137 

8159.2
8159.2
 
 
8159.2
8232.3
8112.2 

Апаратник
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
Апаратник розсіву
Комплектувальник
Машиніст кратцера 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми Пн
З
Ми
Ми
 
 
 
Тн 

9
12
9
1
до зносу
 
 
36 

138 

1222.2
1222.2
3115
2149.2
2149.2
3119 

Майстер
Майстер зміни
Механік
Інженер-технолог
Інженер з охорони праці
Технолог 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
3
 
 
36
 

139 

8154.1 

Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

9
9
3
 
 
36 

140  

8155.1  

Оператор технологічних установок  

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми Пн
З
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 

9
12
9
1
 
 
36
 
36
 

141 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм бавовняний
Туфлі шкіряні на неслизькій підошві
При митті підлоги та місць загального користування додатково:
Чоботи гумові
Рукавички гумові 

З Ми
Ми См
 
 
 
В
Вн 

12
12
 
 
 
чергові

142 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
К20
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн 

9
12
черговий
9
1
чергові
 
 
36
 
36 

2.17 ВИРОБНИЦТВО РІДКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

143 

8154.2 

Апаратник очищення газу 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці КР
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К20Щ20
К50Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
чергові
12
чергові
 
 
36
 

144 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
К50
Ми
К20Щ20
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
черговий
12
чергові
1
 
 
36
 
36
 
48 

145 

1222.2
1222.2
 
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
3115 

Начальник відділення
Заступник начальника відділення
Майстер
Старший майстер
Майстер зміни
Майстер з ремонту
Механік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
2
 
 
36
 

146 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Костюм гумовий
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
 
Ми
К50Щ20
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
черговий
12
1
 
 
36
 
36
 
48 

2.18 ВИРОБНИЦТВО АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ 

147 

8154.2 

Апаратник абсорбції 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн30 

12
12
2
 
 
6
 
48 

148 

8159.1
 
8152.1
8152.2 

Апаратник виробництва аміачної селітри
Апаратник випарювання
Апаратник гранулювання 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн30 

12
12
2
 
 
36
 
48 

149 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн30 

12
12
2
 
 
36
 
48 

150 

8154.1 

Апаратник розкладання 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Валянки 

К80
К20Щ20
Ми
 
 
Тн
 
Тн30 

12
12
2
 
 
36
 
48 

151 

9411
9333 

Вагар
Вантажник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 

152 

8290.2
 
8333.2 

Машиніст розфасувально-
пакувальних машин
Машиніст штабелеформувальної машини 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
 
Тн
 

12
12
1
до зносу
 
 
36
 

153 

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
 
3115 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Начальник відділення
Майстер зміни
Майстер
Старший майстер
Майстер з ремонту технологічного устатковання
Механік 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
Ми
 
 
Тн
 

12
12
2
 
 
36
 

154 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
чергові
1
чергові
 
 
36
 

155 

8162.2 

Чистильник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
1
до зносу
 
 
36
 
36
 
48 

2.19 ВИРОБНИЦТВО БРОМУ ТА БРОМПОХІДНИХ

ОДЕРЖАННЯ БРОМИСТОГО НАТРІЮ ТА БРОМИСТОГО ЛІТІЮ 

156 

8154.2 

Апаратник бромування 

Костюм сукняний
Костюм лавсановий
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К80
З
Кк
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

6
6
6
черговий
6
1
 
 
36
 

157
 

8154.1
9322  

Апаратник кристалізації
Укладальник-пакувальник  

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Головний убір бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
З
К50
К20Щ20
К50Щ50
ЗН
 
 
 
Тн 

6
 
12
черговий
6
2
до зносу
до зносу
 
 
36 

158 

9333
3422 

Вантажник
Експедитор 

Комбінезон бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К20
 
Ми
Ми
 
 
 
Тн 

12
черговий
 
12
1
до зносу
 
 
36 

ОДЕРЖАННЯ РІДКОГО БРОМУ, БРОМИСТОГО ЗАЛІЗА ТА ХЛОРНОГО ЗАЛІЗА 

159 

8154.2
 
8154.1
8151.2
 
8154.1
8290.2
9322 

Апаратник одержання хлорного заліза
Апаратник окислення
Апаратник приготування хімічних розчинів
Апаратник хлорування
Зливальник-розливальник
Укладальник-пакувальник 

Костюм сукняний
Костюм лавсано-бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
Окуляри захисні
Респіратор
Онучі
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Апаратнику одержання хлорного заліза додатково:
Плащ брезентовий 

К80
К50
З
К50
К20Щ20
К20Щ20
К50Щ50
К50
ЗН
 
Тн
 
 
Тн
 
 
 
Ву 

6
12
6
6
6
6
1
2
до зносу
до зносу
6
 
 
36
 
 
 
черговий 

160 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
При обслуговуванні електроустатковання на дільниці забезпечення ропою бромного виробництва:
Комбінезон бавовняний замість
Костюма сукняного
Плащ брезентовий 

К80
К20Щ20
Ми
К50Щ50
Эн
Эн
 
 
Тн
 
 
 
 
 
З Ми
 
Ву 

12
12
2
чергові
чергові
чергові
 
 
36
 
 
 
 
 
12
 
черговий 

161 

8159.1
2113.2
2113.2 

Лаборант хімічного аналізу
Хімік
Старший хімік 

Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К20Щ20
К50
К50Щ50
ЗН
 
 
Тн 

12
 
9
3
чергові
до зносу
 
 
36 

162 

1222.2
1222.2
1222.2
3115
3113
2146.2
1222.2
1222.2
 
1222.2 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Майстер
Механік
Енергетик
Інженер-технолог
Майстер зміни
Майстер з ремонту технологічного устатковання
Старший майстер з ремонту технологічного устатковання 

Костюм сукняний
Костюм лавсано-бавовняний
Плащ брезентовий
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К50
Ву
К20Щ20
К20Щ20
Ми
 
 
Тн 

12
24
24
12
12
1
 
 
36 

163 

9322
7233.1 

Підсобний робітник
Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Костюм лавсано-бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
К50
З
К20Щ20
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн 

6
12
6
6
6
1
 
 
24 

164 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн 

12
12
чергові
 
 
24 

2.20 ВИРОБНИЦТВО ДИБРОМПРОПАНУ, БРОМИСТИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНОЇ ЖИРНО-АРОМАТИЧНОЇ СИРОВИНИ ВІДДІЛЕННЯ РІДКОГО БРОМУ ТА ДИБРОМПРОПАНУ  

165 

8154.2
8154.2 

Апаратник бромування
Апаратник десорбції 

Костюм лавсано-бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
З
К50
К20Щ20
К50Щ50
К80
 
 
Тн 

12
6
черговий
6
чергові
2
 
 
36 

166 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Калоші діелектричні
Рукавиці брезентові
Рукавички діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
Эн
Ми
Эн
 
 
Тн 

12
12
чергові
2
чергові
 
 
24 

167 

1222.2
1222.2
3115
1222.2
1222.2
 
1222.2
1222.2 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Механік
Майстер зміни
Майстер з ремонту технологічного устатковання
Майстер
Старший майстер  

Костюм сукняний
Костюм лавсано-бавовняний
Плащ брезентовий
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К50
Ву
К20Щ20
К20Щ20
Ми
 
 
Тн 

24
24
24
12
12
1
 
 
чергова 

168 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн 

12
12
чергові
 
 
36 

169 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Костюм лавсано-бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці КР
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К50
З
К20Щ20
К20Щ20
К50Щ20
 
 
Тн 

6
12
6
6
6
1
 
 
24 

170
 

2113.2
2113.2
8159.1  

Хімік
Старший хімік
Лаборант хімічного аналізу 

Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Туфлі цільногумові
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К20Щ20
К50Щ50
К80
ЗН
 
 
Тн 

12
 
9
чергові
3
до зносу
 
 
36 

СКЛАД КИСЛОТ ТА ЛУГІВ 

171 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм сукняний
Чоботи пластмасові
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
Рукавиці КР
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
КкЩ50
К50Щ50
К80
К50Щ20
 
 
Тн 

12
12
чергові
3
1
 
 
36 

СКЛАД ПРОПІЛЕНУ 

172 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К50
К20Щ20
Ми
 
 
Тн 

12
черговий
12
3
 
 
36 

ВІДДІЛЕННЯ "БЕЛИЗНА" 

173 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Костюм лавсано-бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
З
К50
К20Щ20
К50Щ50
К80
 
 
Тн 

12
6
черговий
9
чергові
2
 
 
36 

ЗЛИВ ТА ЗБЕРІГАННЯ РІДКОГО ХЛОРУ 

174 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм сукняний
Костюм прогумований
Білизна натільна
Шарф фланелевий
Фартух прогумований
Чоботи пластмасові
Рукавиці КР
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
 
З
З
Кк
КкЩ50
К50Щ20
ЗН
 
 
Тн 

6
черговий
4
3
6
6
1
до зносу
 
 
36 

2.21 ВИРОБНИЦТВО МАГНІЮ ОКИСУ 

175 

8151.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К20Щ20
Ми
ЗН
 
 
Тн 

12
 
9
1
до зносу
 
 
36 

176 

8152.2 

Апаратник сушіння 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Фартух з азбестової тканини 

З Ми
З
Ми
Тп
Тп Тр 

9
6
9
1
12 

177 

8153.2 

Апаратник центрифугування

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
В
Ми
 
 
Тн 

9
6
6
1
 
 
36 

178
 

9322  

Укладальник-пакувальник  

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
К20Щ20
Ми
 
 
Тн 

12
6
6
1
 
 
36 

2.22 ВИРОБНИЦТВО НІТРОПРОДУКТІВ
(НІТРОТОЛУОЛІВ, 3,5-ДИНІТРОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ)
 

179 

8154.1
8151.2
 
8159.2
 
 
8290.2
7233.1 

Апаратник нітрування
Апаратник приготування хімічних розчинів
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
Зливальник-розливальник
Слюсар-ремонтник 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи пластмасові
Рукавиці сукняні або
Рукавиці КР
Рукавички гумові
Шолом сукняний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
З
К50
КкЩ50
К80
К50Щ20
К50Щ50
Кк
Г
 
 
Тн
 

6
6
6
6
1
2
3
6
до зносу
 
 
36
 

180  

8153.1
8152.2
8152.2
8154.2
8152.1
8152.2 

Апаратник очищення рідини
Апаратник гранулювання
Апаратник сушіння
Апаратник вакуумування
Апаратник перегонки
Апаратник плавлення 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Шолом бавовняний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на
утеплювальній прокладці 

З Ми
З
ВнЩ20
К20Щ20
Ми
К50Щ50
З
 
 
Тн
 

9
6
6
6
1
1
9
 
 
36
 

181 

8153.2
8154.1
8154.2
8154.1
8153.2
8154.2 

Апаратник промивання Апаратник кристалізації
Апаратник нейтралізації
Апаратник синтезу
Апаратник фільтрації
Апаратник абсорбції 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи пластмасові
Рукавиці сукняні або
Рукавиці КР
Рукавички гумові
Шолом сукняний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Кк
З
КкЩ50
К80
К50Щ20
К50Щ50
К80
Г
 
 
Тн
 

6
6
6
1
2
1
6
до зносу
 
 
36
 

182 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Головний убір бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки
При обслуговуванні кислотних дільниць:
Костюм сукняний замість
Костюма бавовняного
Рукавички гумові 

З Ми
З
З
Ми
Ми
Эн
Эн
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30
 
 
Кк
 
К50Щ50 

12
12
9
12
1
чергові
чергові
 
 
36
 
36
 
48
 
 
12
 

183 

9411
9322 

Комірник
Укладальник-пакувальник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми Пн
З
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

9
6
6
1
3
 
 
36 

184 

1222.2
1222.2
3115
1222.2
1222.2 

Майстер
Майстер виробничої дільниці
Механік
Начальник дільниці
Начальник зміни 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
При обслуговуванні кислотних дільниць:
Костюм сукняний замість
Костюма бавовняного
Рукавички гумові 

З Ми
З
Ми
Ми
 
 
Тн
 
 
 
К80
 
К50Щ50 

9
9
9
1
 
 
36
 
 
 
9
 

185 

1222.2
1222.2
2146.2 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Інженер-технолог 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
 
 
36 

2.23 ВИРОБНИЦТВО ПЕНТАЕРИТРИТУ 

186 

8152.1
8152.1
8154.1
8152.2
8153.2
1222.2 

Апаратник випарювання Апаратник перегонки
Апаратник кристалізації
Апаратник сушіння
Апаратник центрифугування
Майстер виробничої дільниці 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
К20
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
6
черговий
12
2
1
 
 
36
 

187 

8152.1
8159.2 

Апаратник конденсації
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
К50
К20Щ20
Ми
К50Щ50
Г
 
 
Тн
 

12
12
черговий
12
2
2
до зносу
 
 
36
 

188 

8153.2
7233.1 

Апаратник промивання
Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
При обслуговуванні кислотних дільниць:
Костюм сукняний замість
Костюма бавовняного 

З Ми
З
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
 
 
К80 

12
6
12
2
1
 
 
36
 
 
 
12
 

2.24 ВИРОБНИЦТВО АМІНІВ 

189 

8152.2 

Апаратник випалювання 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Нм Нс
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

6
9
чергові
1
 
 
36
 
36
 
36 

190 

8154.1 

Апаратник синтезу 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

9
6
9
2
чергові
 
 
36
 

191 

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
3115 

Майстер зміни
Майстер
Майстер з ремонту
Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Механік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
 
 
36
 

192 

8162.2 

Чистильник 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці КР
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Нм
К50Щ20
ЗН
 
 
Тн
 

9
9
1
до зносу
 
 
36 

2.25 ВИРОБНИЦТВО СПИРТІВ ТА КЕТОНІВ
 
ОКИСЛЕННЯ 

193 

8154.1 

Апаратник окислення 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

9
9
1
 
 
36
 

194 

8152.1
8159.2 

Апаратник перегонки
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К50Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

9
12
2
чергові
 
 
36
 

195 

8154.1
8153.1
8154.2 

Апаратник розкладання
Апаратник очищення рідини
Апаратник абсорбції  

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на латунних цвяхах
Рукавиці КР
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
К50Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
 
2
чергові
 
 
36
 

196 

1222.2
1222.2 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
2
 
 
36
 

ГІДРУВАННЯ 

197  

8154.1
8159.2 

Апаратник гідрування
Апаратник підготовки сировини та відпускання
напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на латунних цвяхах
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
К50Щ50
Ми
 
 
Тн 

12
12
 
чергові
1
 
 
36 

198 

8152.1 

Апаратник перегонки 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
К20Щ20
К50Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

9
6
9
1
чергові
 
 
36
 

199 

8151.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К20Щ20
К50Щ50
Ми
ЗН
 
 
Тн 

12
 
12
чергові
1
до зносу
 
 
36 

200 

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
3115 

Майстер зміни
Майстер з ремонту
Майстер
Старший майстер
Начальник зміни
Механік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
2
 
 
36
 

2.26 ВИРОБНИЦТВО АЦЕТИЛЕНУ ТЕРМООКИСЛЮВАЛЬНИМ ПІРОЛІЗОМ МЕТАНУ 

201 

8154.2
8152.1 

Апаратник абсорбції
Апаратник піролізу 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні на латунних цвяхах
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
 
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 

12
6
12
 
2
 
 
36
 
36
 

202 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
З
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
6
12
2
 
 
36
 
36
 
48 

203 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні на латунних цвяхах
Рукавиці комбіновані
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
Ми
 
 
 
Тн 

12
12
 
2
до зносу
 
 
36 

204 

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1221.2
1222.2
3115 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Майстер з ремонту
Майстер
Старший майстер
Начальник відділення
Начальник зміни
Механік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на латунних цвяхах
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
 
2
чергові
 
 
36
 

205 

7241.1 

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на латунних цвяхах
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
 
2
чергові
 
 
36
 

206 

7233.1 

Слюсар-ремонтник  

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн30 

12
12
2
 
 
36
 
48 

2.27 ВИРОБНИЦТВО МЕТАНОЛУ 

207 

8159.1 

Апаратник конверсії 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
2
 
 
36 

208 

8151.2
8162.2
8154.2 

Апаратник сатурації
Апаратник теплоутилізації
Апаратник очищення газу 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К50Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
1
чергові
 
 
36
 

209 

8154.1 

Апаратник синтезу 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К50Щ50
ЗН
 
 
Тн
 

12
9
1
чергові
до зносу
 
 
36
 

210 

8163.2
8163.2 

Машиніст газодувних машин
Машиніст компресорних установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Протишумові вкладиші "Беруші"
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
 
Тн
 

12
12
1
до зносу
 
 
36
 

211 

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
3115
3113
2146.2 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Майстер з ремонту
Старший майстер з ремонту
Начальник відділення
Майстер зміни
Начальник зміни
Механік
Енергетик
Інженер-технолог 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
 
 
36
 

212 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Вн
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
1
6
 
 
36
 
36 

213 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 
36
 

2.28 ВИРОБНИЦТВО МЕТАНОЛУ-РЕКТИФІКАТУ ТА ФОРМАЛІНУ

ОДЕРЖАННЯ ФОРМАЛІНУ ТА УРОТРОПІНУ 

214 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки  

З Ми
З
Ми
К50Щ20
К50Щ50
ЗН
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30  

12
6
12
1
1
до зносу
 
 
36
 
36
 
48 

215 

8154.1 

Апаратник синтезу 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
6
12
2
чергові
 
 
36
 

216 

8163.2 

Машиніст газодувних машин 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
1
до зносу
 
 
36
 
36
 
48 

217 

8163.2 

Машиніст насосних установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Протишумові вкладиші "Беруші"
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
 
Тн 

12
12
1
до зносу
 
 
36 

РЕКТИФІКАЦІЯ МЕТАНОЛУ 

218
 

8152.1
8159.2  

Апаратник перегонки
Апаратник підготовки
сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Вн
 
 
Тн
 

12
12
1
чергові
 
 
36
 

219 

1222.2
1222.2
1222.2
3115
1222.2
1222.2 

Майстер
Майстер з ремонту
Старший майстер з ремонту
Механік
Начальник відділення
Начальник зміни 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 

220 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
2
 
 
36
 

2.29 ВИРОБНИЦТВО ВІНІЛАЦЕТАТУ 

221 

8152.1  

Апаратник перегонки  

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
2
чергові
 
 
36
 

222 

8159.2
 
 
9132 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
З Вн
К20Щ20
Ми
К20Щ20
 
 
Тн
 
Тн
 

12
черговий
9
1
чергові
 
 
36
 
36
 

223 

8154.1 

Апаратник синтезу 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Эн
 
 
Тн
 

12
12
1
чергові
 
 
36
 

224 

1222.2
3115
1222.2
1222.2 

Майстер
Механік
Начальник відділення
Начальник зміни 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 

225 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Рукавички діелектричні
Протишумові вкладиші "Беруші"
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Вн
Эн
 
 
 
Тн 

12
12
2
чергові
чергові
до зносу
 
 
36 

226 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
1
чергові
 
 
36
 
36 

2.30 ВИРОБНИЦТВО ПОХІДНИХ ВІНІЛАЦЕТАТУ ТА ФОРМАЛІНУ 

227 

8152.1
8154.1
8153.2 

Апаратник перегонки Апаратник полімеризації
Апаратник фільтрації 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К50
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн 

12
черговий
12
1
чергові
 
 
36 

228 

8159.2
 
 
9132 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
К50
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн
 

12
черговий
9
1
чергові
 
 
36
 
36
 

229 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
1
чергові
 
 
36
 
36
 

2.31 ВИРОБНИЦТВО КАТАЛІЗАТОРІВ 

230 

8152.2
8152.2 

Апаратник випалювання
Апаратник прожарювання 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

К20
 
З
К20Щ20
Ми
ЗН
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
 
6
12
1
до зносу
 
 
36
 
36
 
48 

231 

8152.1 

Апаратник випарювання 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К20Щ20
ЗН
 
 
Тн
 

12
12
1
чергові
до зносу
 
 
36
 

232 

8151.1
8154.2 

Апаратник змішування
Апаратник осадження 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
ВнЩ20
Ми
 
 
Тн
 

12
6
12
6
2
 
 
36
 

233  

8159.2  

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції  

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К20Щ20
Ми
К20Щ20
ЗН
 
 
Тн
 

12
12
чергові
1
чергові
до зносу
 
 
36
 

234 

8151.2
 
8154.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів
Апаратник приготування каталізатора 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Білизна натільна
Чоботи гумові
Фартух прогумований
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

К20
 
З
К20Щ20
К50
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
 
6
9
6
2
чергові
 
 
36
 
36
 
48 

235 

8154.1
8159.1
8153.2 

Апаратник синтезу
Апаратник конверсії
Апаратник фільтрації 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К20Щ20
 
 
Тн 

12
12
2
чергові
 
 
36 

236 

1222.2
1222.2
1222.2
3115
1222.2 

Майстер
Майстер зміни
Майстер з ремонту
Механік
Начальник відділення 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
2
 
 
36
 

237 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн
 

12
6
12
1
1
 
 
36
 
36
 

2.32 ВИРОБНИЦТВО СОДИ КАЛЬЦИНОВАНОЇ

ОТРИМАННЯ ВАПНА ТА ОКИСУ ВУГЛЕЦЮ 

238 

8152.2 

Апаратник випалювання 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Шолом бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці сукняні
Окуляри захисні
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
З
Ми
Ми
К50
ЗН
 
 
 
Тн
 

12
9
12
12
1
2
до зносу
до зносу
 
 
36
 

239 

8154.2 

Апаратник гашення вапна 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові
Рукавиці КР
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
К20Щ20
К50Щ20
К50Щ50
ЗН
 
 
 
Тн
 

12
12
9
1
чергові
до зносу
до зносу
 
 
36
 

240 

8154.2 

Апаратник очищення газу 

Костюм бавовняний з капюшоном
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Шолом бавовняний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
З
 
 
Тн 

12
6
12
1
12
 
 
36 

241 

8159.2
 
 
8151.2
8229.3 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
Шихтувальник
Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові або
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
12
1
1
 
 
36
 

242 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Шолом бавовняний 

З Ми
Ми
Ми
Эн
Эн
З 

12
12
2
чергові
чергові
12 

243 

1222.2
1222.2
1222.2 

Майстер
Начальник відділення
Начальник зміни 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
12
3
 
 
36 

244 

8159.2 

Машиніст мостового перевантажувача 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
З
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
12
1
 
 
36
 
36
 
48 

245 

8163.2 

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання 

Костюм бавовняний з капюшоном
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
Шолом бавовняний
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
ЗН
З
 
 
 
Тн 

12
6
12
1
до зносу
12
до зносу
 
 
36 

246 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні або
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
Шолом бавовняний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
В
К50
К50Щ50
З
 
 
Тн
 

12
12
12
12
1
чергові
12
 
 
36
 

247 

7215.2 

Транспортувальник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
В
Ми
Ми
К50
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
6
12
12
1
2
чергові
 
 
36 

248 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
6
12
2
 
 
36
 

249 

8162.2 

Чистильник 

Костюм бавовняний з капюшоном із пилонепроникної тканини
Костюм прогумований
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Шолом бавовняний
Окуляри захисні
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми Пн
 
 
З
Ми
В
Ми
К50Щ50
З
ЗН
 
 
 
Тн 

12
 
черговий
6
12
чергові
1
чергові
12
до зносу
до зносу
 
 
36 

КАРБОНІЗАЦІЯ - ДИСТИЛЯЦІЯ 

250 

8152.1
8154.2
8154.1
8153.2
8153.2 

Апаратник перегонки
Апаратник абсорбції
Апаратник карбонізації
Апаратник відстоювання
Апаратник фільтрації 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці  

З Ми
Ми
В
Ми
В
 
 
Тн
 

12
12
чергові
1
чергові
 
 
36
 

251 

8290.2 

Зливальник-розливальник 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
В
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
9
3
2
 
 
36
 

252 

8229.2 

Контролер  

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн Щ20
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн 

12
черговий
12
чергові
 
 
36
 

253 

1222.2
 
2146.2 

Начальник лабораторії з контролю виробництва
Інженер-технолог 

Халат бавовняний
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К20Щ20
 
 
Тн 

12
12
 
 
36 

254 

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2 

Майстер зміни
Майстер з ремонту
Старший майстер з ремонту
Начальник відділення 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
3
 
 
36
 

255 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Костюм бавовняний або
Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані
Чоботи гумові
Рукавички гумові 

З Ми
З Ми
Ми
В
Вн 

12
12
2
12
чергові 

256 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Шолом брезентовий
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К20Щ20
Ми
З
 
 
Тн 

9
12
чергові
1
12
 
 
36 

257 

7215.2 

Транспортувальник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К50
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
1
2
чергові
 
 
36
 

258 

8162.2 

Чистильник 

Костюм бавовняний
Костюм прогумований
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Шолом брезентовий
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
 
З
Ми
В
Ми
К50Щ50
З
 
 
 
Тн
 

12
черговий
12
9
чергові
1
чергові
12
до зносу
 
 
24
 

ОТРИМАННЯ СОДИ КАЛЬЦИНОВАНОЇ ТА СИНТЕТИЧНИХ МИЙНИХ ЗАСОБІВ 

259 

8154.1
8151.2
 
8154.1
8159.2
8152.2 

Апаратник гідратації
Апаратник приготування хімічних розчинів
Апаратник розкладання
Апаратник розсіву
Апаратник сушіння 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці  

З Ми
З
Ми
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
12
чергові
1
чергові
 
 
36
 

260 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
З
К20Щ20
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30  

12
12
12
1
чергові
 
 
36
 
36
 
48 

261 

9411 

Вагар 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
2
 
 
36
 

262 

9333
8333.2 

Вантажник
Машиніст штабелеформувальної машини 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
З
Ми
Ми
 
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
6
12
2
до зносу
 
 
36
 
36
 
48 

263 

8229.2 

Контролер  

Халат бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн Щ20
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн 

12
черговий
12
чергові
 
 
36
 

264 

8333.2 

Машиніст перевантажувачів

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
1
чергові
 
 
36
 

265 

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2 

Майстер
Старший майстер
Майстер зміни
Начальник дільниці 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
3
 
 
36
 

266 

8163.2 

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання 

Костюм бавовняний з капюшоном
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Шолом бавовняний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Ми
З
 
 
Тн 

12
6
12
1
12
 
 
36 

267 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Комбінезон бавовняний
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавиці комбіновані
Шолом брезентовий
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
К20Щ20
К50
Ми
З
 
 
Тн
 

9
12
12
чергові
1
1
12
 
 
36
 

268 

8162.2 

Чистильник 

Костюм бавовняний з капюшоном
Костюм прогумований
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Шолом бавовняний
На зовнішніх роботах узимку
додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
 
З
К20Щ20
К20Щ20
Ми
К50Щ50
З
 
 
Тн
 

12
черговий
6
12
чергові
1
чергові
12
 
 
24
 

2.33 ВИРОБНИЦТВО СОЛЯНОГО РОЗСОЛУ ТА РОПИ 

269 

8159.1 

Лаборант хімічного аналізу 

Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К50
К20Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
 
до зносу
9
чергові
 
 
36
 

270 

8111.1 

Машиніст екскаватора 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
В
Ми
Вн
 
 
Тн
 

12
12
чергові
1
1
 
 
36
 

271 

8163.2 

Машиніст насосних установок 

Комбінезон бавовняний
Плащ брезентовий
Чоботи гумові
Боти високовольтні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ву
В
Эв
Ми
Вн
 
 
Тн 

12
черговий
12
чергові
1
чергові
 
 
36 

272 

9321 

Монтажник  

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36
 

273 

1222.2
1222.2
 
1222.2
1222.2 

Майстер
Майстер з ремонту устатковання
Начальник цеху
Заступник начальника цеху 

Костюм бавовняний
Плащ брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ву
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
черговий
12
3
 
 
36 

274 

8162.2
7241.1 

Оператор котельні
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
2
 
 
36 

275 

7111.2 

Готувач басейнів 

Костюм бавовняний
Плащ брезентовий
Чоботи гумові з підсиленим носком
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ву
В Мун15
 
Ми
Ми Ву
Вн
 
 
Тн
 
Тн 

12
24
чергові
 
12
3
1
 
 
36
 
36 

276 

9322 

Підсобний робітник 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Плащ непромокальний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
Вн
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
24
12
1
 
 
36
 

277 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм брезентовий
Плащ непромокальний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
Ми
В
К50
Ми
 
 
Тн
 

12
24
12
12
2
1
 
 
36
 

2.34 ВИРОБНИЦТВО ПОЛІЕТИЛЕНУ ВИСОКОГО ТИСКУ
КОНФЕКЦІОНУВАННЯ 

278 

8151.1
8333.2 

Апаратник змішування
Машиніст штабелеформувальної машини

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
2
 
 
36 

279 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн30 

12
12
1
 
 
36
 
48 

280 

8154.1
8153.2
8232.1 

Апаратник полімеризації
Апаратник центрифугування
Машиніст екструдера 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

281 

8334.2 

Водій навантажувача 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
6
 
 
36
 
36
 
48 

282 

8251.2 

Друкар глибокого друку 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
3
 
 
36 

283 

3113
1222.2
1222.2
1222.2
3115
1222.2
1222.2 

Енергетик цеху
Майстер зміни
Майстер з ремонту
Майстер дільниці
Механік
Начальник відділення
Начальник зміни 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

СИНТЕЗ ПОЛІЕТИЛЕНУ 

284 

8154.2 

Апаратник очищення газу 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Вн
Ми
Ми
ЗН
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
черговий
12
1
до зносу
 
 
36
 
36
 
48 

285 

8159.2
 
 
8154.1 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
Апаратник полімеризації 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 

286 

1222.2
8159.2 

Майстер
Обхідник лінійний 

Костюм бавовняний
Плащ брезентовий
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ву
Ми
В
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
24
12
чергові
1
 
 
36
 
36
 
48 

287 

8232.2 

Машиніст гранулювання пластичних мас 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Щиток наголовний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми Тп
 
 
 
Тн
 

12
12
1
до зносу
 
 
36
 

ОДЕРЖАННЯ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ 

288 

8152.1
8154.2 

Апаратник конденсації
Апаратник очищення газу 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 

2.35 ВИРОБНИЦТВО ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ВИРОБІВ 

289 

8159.2 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
2
до зносу
 
 
36
 

290 

8334.2 

Водій навантажувача 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
3
 
 
36
 
36
 

291 

8232.2 

Зварник пластмас 

Костюм бавовняний
Туфлі шкіряні  

З Ми
Ми 

12
12 

292 

7331.2 

Клішист 

Костюм бавовняний
Туфлі шкіряні
Рукавиці КР 

З Ми
Ми
К50Щ20 

12
12

293 

9411 

Комірник 

Халат бавовняний
Туфлі шкіряні
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Ми
Ми 

12
12

294 

8232.2
 
 
8232.2
8232.1
8232.2 

Машиніст автоматичної лінії для виготовлення контейнерів з полімерів
Машиніст видувних машин
Машиніст екструдера
Різальник заготовок та виробів з пластичних мас 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Ми
Ми
 

9
12
2
 

295 

8232.1
 
 
 
7233.1 

Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас
Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
1
до зносу
 
 
36
 
36
 

2.36 Пункт виключено

2.36 ВИРОБНИЦТВО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН ТА НИТОК
1. ВИРОБНИЦТВО ВОЛОКНА "АНІД"

ХІМІКО-ПРЯДИЛЬНИЙ ЦЕХ 

303 

8159.2 

Апаратник лиття й рубання 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні з металевим носком
Рукавиці азбестові
Щиток захисний 

З Ми
Мун50
 
Тр Тп
 

12
9
 
1
до зносу 

304 

8152.2 

Апаратник нагрівання теплоносіїв 

Костюм лавсано-бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові 

К50
К50
 
Ми
Ми Тп 

12
6
 
12

305 

8154.2 

Апаратник нейтралізації 

Костюм сукняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
Щиток захисний
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
К50
 
К20Щ20
К20Щ20
К80
К50Щ50
 
 
 
Тн 

12
черговий
 
12
чергові
1
чергові
до зносу
 
 
36 

306 

8154.2
8154.1
 
 
8151.2 

Апаратник поліконденсації
Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві
Апаратник розчинення 

Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці азбестові
Окуляри захисні 

З МиТп
 
Ми
Ми
Тп
ЗН 

12
 
12
1
чергові
до зносу 

307 

8151.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
При приготуванні прядильних розчинів:
Костюм лавсано-бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові 

К20
 
К20Щ20
К50
К50Щ50
 
 
К50
К50
 
К20Щ20
К50
К50Щ50 

12
 
12
2
чергові
 
 
12
12
 
12
2

308 

8152.2
8159.2
 
8159.1 

Апаратник сушіння
Апаратник формування хімічного волокна
Помічник майстра 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Ми
Ми 

12
12

309 

8163.2 

Апаратник хімводоочищення 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові 

З Ми
К50
 
К20Щ20
К50Щ50 

12
черговий
 
12
чергові 

310 

8159.3
7215.2 

Завантажувач-вивантажувач
Транспортувальник 

При виконанні робіт на хімічній стадії:
Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На стадії завантаження-вивантаження солі АГ і твердих злитків додатково:
Білизна натільна
При виконанні робіт на прядильній стадії:
Костюм лавсано-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
При виконанні робіт з транспортування:
Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові 

 
 
К20
 
К20Щ20
Ми
 
 
 
З
 
 
К50
К20Щ20
Ми
 
 
З Ми
Ми
Ми 

 
 
12
 
12
1
 
 
 
6
 
 
12
12
2
 
 
12
12

311 

1222.2
7233.1 

Майстер
Слюсар-ремонтник  

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки
При обслуговуванні динільних установок:
Костюм сукняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30
 
 
К80
К50
К20Щ20
К50
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 
36
 
48
 
 
9
черговий
12
1
чергові
 
 
36 

312 

8159.2 

Оператор крутіння та намотування хімічних волокон 

Костюм лавсано-бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавиці комбіновані 

К50
Ми
Ми 

12
6

313 

7136.2 

Слюсар-сантехнік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
В
Ми
 
 
Тн
 

12
12
чергові
2
 
 
36
 

ТЕКСТИЛЬНИЙ ЦЕХ 

314 

8152.2 

Машиніст мийних машин 

Халат бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
 
Ми
Вн
 
 
Тн 

12
6
 
12
3
 
 
36 

315 

8159.2
 
8261.2
 
8159.2
8269.1
8159.2
8262.2 

Оператор крутіння та витягання
Оператор крутильного устатковання
Перемотувальник нитки
Помічник майстра
Ставильник
Ткач 

Халат бавовняний або
Костюм бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
З Ми
Ми Сж 

9
9

316 

7431.2 

Перевіряльник веретен 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові 

З Ми
Ми Сж
Вн 

12
12

317 

9332
 
8229.3 

Прийомоздавальник вантажу та багажу
Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
В
 
 
Тн 

12
12
чергові
 
 
36 

318 

8261.2 

Сортувальник сировини та волокна 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Ми Сж
В
Ми 

12
6
24
12 

319 

7215.2
8334.2 

Транспортувальник
Водій електро- та автовізка 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

320 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Ми Сж
Ми 

12
6

321 

8162.2 

Чистильник 

Халат бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Тапочки шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні 

З Ми
Вн
 
Ми Сж
В
Вн
ЗН 

9
6
 
6
чергові
3
до зносу 

ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ У ШТАПЕЛЬ 

322 

8159.2 

Апаратник витягання 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Черевики шкіряні 

З Ми
З
Ми 

12
12
12 

323 

8151.2 

Дробильник 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Черевики шкіряні
Окуляри захисні
Протишумові навушники
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми Пн
З
Ми
ЗН
 
 
 
 
Тн
 

12
12
9
до зносу
до зносу
до зносу
 
 
36
 

324 

8261.2 

Контролер технологічного процесу 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні  

З Ми
Ми 

12
12 

325 

1222.2
1222.2
8159.1
7233.1 

Майстер
Старший майстер
Помічник майстра
Слюсар-ремонтник 

Костюм лавсано-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
К20Щ20
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36 

326 

8261.2
 
8159.3 

Оператор чесального устатковання
Різальник хімічного волокна 

Халат бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
З
З
Ми 

12
12
9
12 

327 

8159.2
 
9322 

Пресувальник хімічного волокна
Укладальник-пакувальник 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані 

З Ми Пн
З
Ми
Ми 

12
12
12

328 

9332
 
8229.3 

Прийомоздавальник вантажу та багажу
Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух прогумований
Тапочки шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Вн
Ми
В
Вн
 
 
Тн 

12
12
12
12
чергові
1
 
 
36 

329 

8159.2
8261.2 

Ставильник
Сортувальник сировини та волокна 

Халат бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух бавовняний
Тапочки шкіряні  

З Ми
З
З
Ми 

12
12
12
12 

330 

7215.2 

Транспортувальник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн 

12
12
2
 
 
36
 
36 

331 

8162.2 

Чистильник 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
З
З
Ми  

12
12
12
12 

ПРЯДИЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ ВОЛОСІНІ 

332 

8151.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Головний убір бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
З
К50
К20Щ20
К50
К50Щ50
 
 
Тн 

12
 
12
12
12
2
1
 
 
36 

333 

8159.2 

Апаратник формування хімічного волокна 

Костюм лавсано-бавовняний
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Протишумові навушники  

К50
З
К20Щ20
Ми
ЗН 

12
12
12
1
до зносу
до зносу 

334 

8159.3 

Завантажувач-вивантажувач 

Костюм лавсано-бавовняний
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички трикотажні бавовняні
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
З
К20Щ20
Ми
Ми
 
 
 
Тн 

12
12
12
1
1
до зносу
 
 
36 

335 

8261.2 

Контролер технологічного процесу 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички гумові 

З Ми
Ми
К20Щ20 

12
6

336 

8261.1 

Помічник майстра 

Костюм лавсано-бавовняний
Головний убір
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
З
К20Щ20
Ми
 
 
Тн 

12
12
12
1
 
 
36 

337 

8261.2
 
8229.3
 
 
9322 

Сортувальник сировини та волокна
Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції
Укладальник-пакувальник 

Халат бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух бавовняний
Тапочки шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
З
Ми
 
 
Тн
 

12
12
6
6
 
 
36 

338 

7215.2 

Транспортувальник 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
К50Щ50
Ми
 
 
Тн 

12
12
12
1
2
 
 
36
 

339 

8162.2 

Чистильник 

Халат лавсано-бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух прогумований
Тапочки шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні 

К50
З
К50
Ми
К20Щ20
К50Щ50
ЗН 

12
12
6
6
чергові
1
до зносу 

2. ВИРОБНИЦТВО КАПРОНОВОГО ВОЛОКНА ТА НИТОК

ОДЕРЖАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ПОЛІМЕРУ ДО ПРЯДІННЯ 

340 

8154.1 

Апаратник екстрагування 

Костюм лавсано-бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані 

К50
К20Щ20
Ми 

12
12

341 

8159.2 

Апаратник лиття й рубання 

Костюм лавсано-бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні з металевим носком
Рукавиці азбестові
Окуляри захисні 

К50
К50
 
Мун50
 
Тп
ЗН 

12
6
 
12
 
чергові
до зносу 

342 

8159.3 

Апаратник матування смоли 

Костюм лавсано-бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавиці комбіновані 

К50
Ми
Ми 

12
6

343 

8152.2 

Апаратник нагрівання теплоносіїв 

Костюм лавсано-бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові 

К50
К50
 
Ми
Тп 

12
6
 
12

344 

8152.2
8154.1 

Апаратник плавлення
Апаратник полімеризації 

Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці азбестові
Окуляри захисні 

Тр
 
Ми
Ми
Тп
ЗН 

12
 
12
2
чергові
до зносу 

345 

8152.2 

Апаратник сушіння 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні 

З Ми
Ми 

12
12 

346 

8159.3 

Завантажувач-вивантажувач 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
На стадії завантаження-вивантаження солі АГ, капролактаму, твердих злитків додатково:
Білизна натільна 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
 
 
 
 
З 

12
12
1
 
 
36
 
 
 
 
 

347 

1222.2
7233.1 

Майстер
Слюсар-ремонтник  

При обслуговуванні динільних установок:
Костюм сукняний
Чоботи гумові
Фартух прогумований
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
При виконанні слюсарних робіт на зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

 
 
К80
К20Щ20
К50
К80
К50Щ50
 
 
 
Тн 

 
 
9
12
черговий
1
чергові
 
 
 
36
 

348 

8229.3 

Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
В
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

349 

7215.2 

Транспортувальник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
2
 
 
36 

РЕГЕНЕРАЦІЯ КАПРОЛАКТАМУ 

350 

8152.1
8152.1
8154.1 

Апаратник випарювання
Апаратник перегонки
Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці азбестові 

З Ми
З
Ми
К20Щ20
К50Щ50
Тп 

12
12
12
чергові
1

351 

8151.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К50
К20Щ20
К50Щ50
Ми
 
 
Тн 

12
 
12
9
1
2
 
 
36 

352 

8261.2 

Контролер технологічного процесу 

Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Тапочки шкіряні
Рукавички гумові 

К20
 
Ми
К50Щ50 

12
 
6

353 

1222.2
1222.2
1222.2 

Майстер
Майстер з ремонту
Майстер зміни 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові 

З Ми
Ми
К20Щ20 

12
12
чергові 

354 

7215.2 

Транспортувальник 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К20Щ20
Ми
Ми
 
 
Тн
 

9
чергові
12
1
 
 
36
 

ПРЯДИЛЬНИЙ ЦЕХ 

355 

8152.2 

Апаратник нагрівання теплоносіїв 

Костюм лавсано-бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові 

К50
К50
 
Ми
Тп 

12
6
 
12

356 

8151.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

Костюм лавсано-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
К20Щ20
К50Щ50
К50
 
 
Тн
 

12
12
чергові
2
 
 
36
 

357 

8159.2 

Апаратник формування хімічного волокна 

Костюм лавсано-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні 

К50
К20Щ20
Ми
ЗН 

12
12
2
до зносу 

358 

8159.3
8261.1 

Завантажувач-вивантажувач
Помічник майстра 

Костюм лавсано-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
К20Щ20
Ми
 
 
Тн 

12
12
2
 
 
36 

359 

8159.2 

Оператор крутіння і намотування хімічних волокон 

Костюм лавсано-бавовняний
Тапочки шкіряні  

К50
Ми 

12

360 

8162.2 

Чистильник 

Халат лавсано-бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
При виконанні робіт з перегрітою парою додатково:
Халат бавовняний замість
Халата лавсано-бавовняного
Костюм брезентовий 

К50
К50
 
К20Щ20
К50Щ50
ЗН
 
 
З Ми
 
Тт 

12
6
 
12
3
до зносу
 
 
24
 
24 

КРУТІННЯ ТА ВИТЯГАННЯ ВОЛОКОН ТА НИТОК 

361 

8152.2 

Машиніст мийних машин 

Халат бавовняний
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавички гумові 

З Ми
Вн
В
Вн 

12
6
9

362 

8159.2
 
8261.2 

Оператор крутіння та витягання
Оператор крутильного устатковання 

Напівкомбінезон бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми Сж 

6

363 

8261.2 

Полірувальник 

Костюм бавовняний
Тапочки шкіряні
Окуляри захисні
Респіратор 

З Ми
Ми
ЗН 

12
12
до зносу
до зносу 

364 

8261.1 

Помічник майстра 

Костюм лавсано-бавовняний
Тапочки шкіряні 

К50
Ми Сж 

12
12 

365 

7233.1
3115
1222.2 

Слюсар-ремонтник
Механік
Майстер  

Костюм лавсано-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані 

К50
Ми
Ми 

12
12

366 

7311.2 

Сортувальник виробів, сировини та матеріалів 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
 
 
36 

367 

9322 

Тасьмовик 

Халат бавовняний
Взуття профілактичне 

З Ми
У 

12
12 

368 

8162.2 

Чистильник 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Тапочки шкіряні 

З Ми
Нм
 
Ми Сж 

6
6
 

ЦЕХ ОБ'ЄМНИХ ВОЛОКОН ТА ПЕРЕМОТУВАННЯ 

369 

1222.2
3115 

Майстер з ремонту
Механік 

Костюм лавсано-бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
Ми
 
 
Тн 

12
12
 
 
36 

370 

9322 

Мастильник 

Халат бавовняний
Фартух прогумований
Тапочки шкіряні
Калоші гумові
Рукавички гумові 

З Ми
Нм
Ми Сж
Сж Нм
Нм 

12
6
6
чергові

371 

8152.2 

Машиніст мийних машин 

Халат бавовняний
Фартух прогумований
Рукавички гумові
Калоші гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
Вн
В
 
 
Тн 

12
6
3
9
 
 
36 

372 

8159.2 

Оператор крутіння та витягання 

Напівкомбінезон бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми Сж 

12

373 

8261.2 

Оператор крутильного устатковання 

Напівкомбінезон бавовняний
Фартух бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
З
Ми Сж 

12
6

374 

8159.2 

Перемотувальник нитки 

Напівкомбінезон бавовняний
Фартух бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
З
Ми Сж 

12
6

375 

8261.1 

Помічник майстра 

Костюм лавсано-віскозний
Тапочки шкіряні 

З Ми Нм
Ми Сж 

12

376 

7233.1 

Слюсар-ремонтник  

Костюм лавсано-віскозний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
При виконанні робіт на опоряджувальній дільниці:
Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми Нм
Ми Сж
Ми
 
 
Тн
 
 
 
З Ми Ву
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
3
 
 
36
 
 
 
12
12
1
 
 
36
 
36
 
48 

377 

8162.2 

Чистильник 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Тапочки шкіряні 

З Ми Нм
Нм
 
Ми  

9
черговий
 

ВИТЯГАННЯ КОРДУ 

378 

8159.2 

Оператор крутіння та витягання 

Костюм бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми Сж 

12

379 

8159.2
8261.1 

Перемотувальник нитки
Помічник майстра 

Костюм бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми Сж 

12

380 

7431.2 

Перевіряльник веретен 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички гумові 

З Ми
Нм
Ми Сж
Нм 

12
6
12
чергові 

381 

8162.2 

Чистильник 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми Нм
Ми Сж  

9

КРУТИЛЬНО-ТКАЦЬКИЙ ЦЕХ 

382 

8290.2 

Маркувальник 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Ми
Ми 

12
12

383 

9322 

Мастильник 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні
Калоші гумові
Рукавички гумові 

З Ми
Ми
Сж
Нм 

12
6
чергові

384 

8152.2 

Машиніст мийних машин 

Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух прогумований
Рукавички гумові 

З Ми
Ми
Вн
Вн 

12
12
6
чергові 

385 

8261.2 

Оператор крутильного устатковання 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
З
З
Ми 

6
12
12

386 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Ми
Ми 

12
12

387 

8261.1 

Помічник майстра 

Костюм бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми 

12
12 

388 

7233.1
3115
1222.2 

Слюсар-ремонтник
Механік
Майстер  

Костюм лавсано-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К50
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

389 

9322 

Тасьмовик 

Халат бавовняний
Взуття профілактичне 

З Ми
У 

12
12 

390 

8262.2 

Ткач 

Напівкомбінезон бавовняний
Блузка бавовняна
Тапочки шкіряні 

З Ми
З
Ми 

12
12
12 

391 

8162.2 

Чистильник 

Халат бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Окуляри захисні 

З Ми
Нм
Ми
Нм
ЗН 

6
6
6
1
до зносу 

СОРТУВАННЯ, ПАКУВАННЯ ВОЛОКОН ТА НИТОК 

392 

9333 

Вантажник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

393 

1222.2 

Майстер зміни 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
 
 
36 

394 

1222.2 

Майстер  

Костюм лавсано-віскозний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми Нм
Ми
 
 
Тн  

12
12
 
 
36 

395 

9332 

Прийомо-здавальник вантажу та багажу 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми 

12
12 

396 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм лавсано-віскозний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми Нм
Ми
 
 
Тн 

12
12
 
 
36 

397 

8261.2 

Сортувальник сировини та волокна 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми 

6
12 

398 

7215.2 

Транспортувальник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

399 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Костюм бавовняний
Фартух бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні 

З Ми
З
Ми
Ми 

6
6
12

ОБРОБКА ФІЛЬЄРІВ ТА НАСОСІВ 

400 

8159.3 

Випалювач прядильних деталей 

Костюм лавсано-бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані 

К50
Ми
Ми 

12
12

401 

8159.2
 
8159.2 

Установник прядильних блоків та гарнітури
Складальник прядильних блоків та насосів 

Костюм лавсано-бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні 

К50
К50
К20Щ20
Ми
ЗН 

12
черговий
12
3
до зносу 

402 

8159.2 

Фільєрник 

Халат лавсано-бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
При виконанні робіт щодо зарядки фільєрних комплектів:
Халат бавовняний
Фартух прогумований
Напівчоботи гумові
Рукавички гумові
При виконанні робіт щодо обробки піску в азотній кислоті:
Костюм лавсано-бавовняний
Фартух прогумований
Напівчоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні 

К50
К50
К20Щ20
Ми
 
 
З Ми
Вн
В
Вн
 
 
К50
К50
К20Щ20
К50Щ50
ЗН 

12
черговий
12
3
 
 
12
черговий
12
2
 
 
12
черговий
12
2
до зносу 

2.37 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ НАРОДНОГО ВЖИТКУ З ХІМІЧНИХ ВОЛОКОН 

403 

8262.2
 
 
7432.2
 
 
8262.2
8159.2
9322
8261.2
 
8269.3
8262.2 

В'язальниця
трикотажних виробів та полотна
В'язальниця текстильно-галантерейних виробів
Сіткоплетільник
Перемотувальник нитки
Мотальник
Оператор крутильного устатковання
Крутильник шнурів
Ткач 

Халат бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух бавовняний з нагрудником
Тапочки шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
Протишумові навушники 

З Ми
З
З
Ми
Ми 

12
9
6
6
1
до зносу  

404 

8261.2 

Оператор снувального устатковання 

Халат бавовняний
Головний убір бавовняний
Тапочки шкіряні
Протишумові навушники 

З Ми
З
Ми 

12
9
12
до зносу 

405 

7435.2
8263.2
7433.2 

Розкрійник
Швачка
Кравець 

Халат бавовняний
Головний убір бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
З
Ми 

12
9
12 

406 

9322 

Укладальник-пакувальник 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні 

З Ми
Ми
Ми 

12
12

407 

8264.2 

Фарбувальник 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Фартух прогумований
Тапочки шкіряні
Рукавички гумові 

К20
 
К50
Ми
К50Щ50 

12
 
12
12

408 

8162.2 

Чистильник 

Халат лавсано-бавовняний
Фартух брезентовий
Тапочки шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові 

К50
Ву
Ми
Нм
Нм 

12
6
6
чергові

2.38 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ХІМІЧНИХ ВОЛОКОН ТА НИТОК 

409 

9333 

Вантажник 

Костюм бавовняний
Плащ прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Вн
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

9
черговий
12
1
 
 
36
 
36
 
48 

410 

7222.2 

Заточувальник 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
З
Ми
Ми
ЗН
 
 
Тн 

12
12
12
12
1
до зносу
 
 
36 

411 

3340 

Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми 

12
12 

412 

8261.2
 
8229.3
 
 
8261.2
 
9322 

Контролер технологічного процесу
Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції
Сортувальник сировини та волокна
Тасьмовик 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми 

12

413 

8163.2 

Машиніст компресорних
установок 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
 
Ми
Вн
Ми
 
 
Тн 

12
6
 
12
чергові
2
 
 
36 

414 

1222.2
1222.2
3115
1222.2
1222.2
 
1222.2
1222.2
1222.2 

Майстер
Помічник майстра
Механік
Начальник зміни
Майстер з ремонту устатковання
Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Начальник дільниці 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
 
 
36 

415 

1222.2
1222.2
 
3119 

Начальник виробництва Заступник начальника виробництва
Технолог  

Халат бавовняний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
 
 
Тн 

24
 
 
36 

416 

8269.3
5141.2
7432.2 

Обліковець міри та виробів
Манікюрниця
Контролер вимірювань продукції 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми 

18
12 

417 

9332 

Прийомо-здавальник вантажу та багажу 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
чергова 

418 

9132
 
9132 

Прибиральник виробничих приміщень
Прибиральник службових приміщень 

Халат бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Тапочки шкіряні
Калоші гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
 
Ми
В
Вн
 
 
Тн 

12
6
 
6
чергові
чергові
 
 
чергова 

419 

7215.2 

Транспортувальник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові 

З Ми
Ми
Ми 

12
12

2.39 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ НАРОДНОГО ВЖИТКУ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ 

420 

8151.2
 
8151.2
8151.1
8151.2
 
8232.2 

Апаратник диспергування пігментів і барвників
Апаратник дозування Апаратник змішування
Апаратник приготування замісів
Апаратник термооброблення пластмасових виробів 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух прогумований
Напівчеревики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Вн Щ20
Ми
Ми
К20Щ20
 
 
Тн 

12
12
6
12
1
чергові
 
 
36 

421 

8159.2
 
 
8229.3 

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції
Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Напівчеревики шкіряні
Рукавиці КР
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн Щ20
Ми
К50Щ20
К20Щ20
 
 
Тн
 

12
6
12
1
чергові
 
 
36
 

422 

8231.2 

Вулканізаторник 

Костюм бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

423 

8223.2
8223.2 

Гальванік
Коректувальник ванн 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Головний убір бавовняний
Фартух прогумований
Напівчеревики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
З
К50
К20Щ20
К20Щ20
К50Щ50
ЗН
 
 
Тн 

9
 
12
6
12
чергові
1
до зносу
 
 
36 

424 

8251.2 

Друкар глибокого друку 

Костюм бавовняний Напівчеревики шкіряні
Рукавички гумові 

З Ми
Ми
К20Щ20 

12
12

425 

5169 

Контролер на контрольно-
пропускному пункті 

Костюм бавовняний Напівчеревики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 

426 

8143.2
8143.2
 
7422.1
 
8151.2 

Картонажник
Різальник паперу, картону та целюлози
Модельник дерев'яних моделей
Дробильник 

Костюм бавовняний Напівчеревики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні 

З Ми
Ми
Ми
 

12
12
0,5
 

427 

8159.1
7431.2 

Лаборант хімічного аналізу
Контролер напівфабрикатів і готової продукції 

Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Напівчеревики шкіряні
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К20Щ20
К50Щ50
ЗН
 
 
Тн 

12
 
12
чергові
до зносу
 
 
36 

428 

8251.2
 
8263.2
8253.2 

Машиніст друкарсько-
висікального агрегату
Швачка
Розкрійник матеріалів 

Костюм бавовняний Напівчеревики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
0,5
 
 
36
 

429 

8232.1
8232.2
 
8232.2
 
 
8232.2
8232.2
8232.2
 
8232.2
 
7221.2
 
8122.2 

Машиніст екструдера
Машиніст гранулювання пластичних мас
Машиніст автоматичної лінії для виготовлення контейнерів з полімерів
Машиніст видувних машин
Ливарник пластмас
Пресувальник
виробів з пластмас
Різальник заготовок та виробів з пластичних мас
Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах
Ливарник на машинах для лиття під тиском 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
Окуляри захисні 

З Ми
Ми
Ми
ОчиОО 

12
12
0,5
до зносу 

430 

8290.2
 
9322 

Машиніст розфасувально-
пакувальних машин
Укладальник-пакувальник
 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Фартух прогумований
Напівчеревики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні 

З Ми
З
Вн
Ми
Ми 

12
12
6
12
0,5 

431 

8232.1 

Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички трикотажні бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
0,5
 
 
36
 

432 

7233.2
 
7222.1
8284.2 

Слюсар з механо-
складальних робіт
Слюсар-інструментальник
Складальник виробів з пластмас 

Костюм бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
0,5
 
 
36 

433 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички трикотажні бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
0,5
 
 
36 

434 

8229.3
8151.2 

Таблетувальник
Дробильник 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички трикотажні бавовняні
Окуляри захисні
Респіратор 

З Ми
З
Ми
Ми
ЗН
 

12
6
12
0,5
до зносу
до зносу 

435 

8123.2 

Терміст  

Костюм бавовняний
з вогнезахисним просочуванням
Головний убір бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні 

Тр
 
З
Ми
Тр
ЗП 

12
 
12
12
1
до зносу 

436 

8123.2 

Терміст на установках СВЧ 

Костюм бавовняний
Головний убір бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавиці брезентові
Калоші діелектричні
Окуляри захисні 

З Ми
З
Ми
Ми
Эн
ОчиОО 

12
12
12
1
чергові
до зносу 

437 

7343.2
7343.2 

Трафаретник
Копіювальник друкованих форм 

Халат бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички гумові 

З Ми
Ми
К20Щ20 

12
12

2.40 ВИРОБНИЦТВО ПОЛІУРЕТАНУ 

438 

1222.2
8232.2 

Майстер
Оператор виробництва формованого поліуретану та пінополіуретану 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
Ми
Ми
К50Щ50
 
 
Тн
 

9
черговий
12
2
чергові
 
 
36
 

2.41 ДОБУВАННЯ ТА ОБРОБКА РТУТІ З ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП 

439 

8154.2 

Апаратник регенерації  

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Захисний екран С-40
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Вн Щ20
Ми
В
Ми
К50Щ50
 
 
 
 
Тн
 

9
6
черговий
9
чергові
1
чергові
до зносу
до зносу
 
 
36
 

440 

1222.2 

Майстер 

Костюм бавовняний
Білизна натільна
Плащ прогумований
Чоботи шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Вн
Ми
В
Ми
К50Щ50
 
 
 
Тн
 

9
6
36
9
чергові
1
чергові
до зносу
 
 
36
 

441 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

Халат бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
В
Ми
Вн
 
 
Тн
 

12
12
2
6
 
 
36
 

2.42 ДООЧИЩЕННЯ ГАЗІВ 

442 

8159.1
8154.2
1222.2
1222.2
1222.2
8163.2 

Апаратник газорозділення
Апаратник очищення газу
Майстер
Майстер дільниці
Майстер зміни
Машиніст насосних установок 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
К50Щ20
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
1
 
 
36
 
36
 
48 

443 

8153.2 

Апаратник центрифугування 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці КР
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К50Щ20
К50Щ50
 
 
Тн
 

12
12
2
чергові
 
 
36
 

444 

7241.1
 
 
7241.1 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання

Костюм бавовняний
Костюм гумовий
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці КР
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
 
Ми
К20Щ20
Эн
Эн
К50Щ20
ЗН
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
черговий
12
чергові
чергові
чергові
2
до зносу
 
 
36
 
36
 
48 

445 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Плащ брезентовий
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці КР
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ву
Ми
К20Щ20
К50Щ20
 
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
36
12
чергові
1
до зносу
 
 
36
 
36
 
48 

2.43 АМІАЧНО-ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ 

446 

8163.2
 
8163.2 

Машиніст компресорних установок
Машиніст холодильних установок 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
При виконанні зовнішніх робіт в ємкостях, у піддонах конденсаторів, у збірних баках для води додатково:
Костюм брезентовий
Плащ брезентовий
Чоботи гумові
Узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Вн
Ми
Ми
Вн
 
 
Тн
 
 
 
 
 
Ву
Ву
В
 
Тн
 
Тн30 

12
черговий
12
2
чергові
 
 
36
 
 
 
 
 
черговий
черговий
чергові
 
чергова
 
чергові 

447 

1222.2
1222.2
 
3115 

Начальник установки Заступник начальника установки
Механік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
 
 
36
 

448 

7233.1
7233.2 

Слюсар-ремонтник
Слюсар з ремонту технологічних установок 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 
36
 

2.44 ВИРОБНИЦТВО КИСНЮ ТА АЗОТУ 

449 

8154.2
8159.2 

Апаратник очищення газу
Апаратник повітроподілу 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
Ми
В
Ми
Вн
 
 
Тн 

9
6
12
чергові
2
чергові
 
 
36 

450 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Вн
 
 
Тн
 

12
12
1
чергові
 
 
36 

451 

8163.2
8163.2 

Наповнювач балонів
Випробувач балонів 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 

9
12
1
 
 
36
 
36
 

452 

8163.3 

Приймальник балонів 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36 

453 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
К20Щ20
К50Щ50
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

9
12
чергові
чергові
1
 
 
36
 
36
 
48 

2.45 ДІЛЬНИЦЯ РЕЗЕРВНОГО УСТАТКОВАННЯ ТА УСТАНОВОК 

454 

8154.1 

Апаратник синтезу 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36 

455 

3113
1222.2
1222.2
 
1222.2
 
1222.2
1222.2 

Електрик дільниці
Майстер зміни
Майстер з ремонту технологічного устатковання
Старший майстер з ремонту технологічного устатковання
Начальник відділення
Начальник дільниці 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 

2.46 РЕГЕНЕРАЦІЯ МАСЕЛ 

456 

1222.2 

Майстер  

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
2
 
 
36
 

457 

8153.3 

Регенераторник відпрацьованого масла 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Нм
 
Ми
Ми
Нм
 
 
Тн 

12
черговий
 
12
2
1
 
 
36 

2.47 ВИРОБНИЦТВО ТАРИ 

458 

8152.2 

Машиніст мийних машин 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Туфлі шкіряні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
 
Ми
Вн
 
 
Тн
 

12
3
 
12
чергові
 
 
36
 

459 

8139.3
8252.2
8142.3 

Машиніст зшивальної машини
Машиніст різальних машин
Пресувальник відходів 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Ми
Ми

12
12
2

460 

1222.2
3115
8229.2 

Майстер
Механік
Контролер технологічного процесу 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
 
 
36
 

461 

8143.1 

Пресувальник картону 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні 

З Ми
Ми
Ми
ОчиОО 

12
12
1
до зносу 

462 

8142.2
 
8143.2
8229.3
 
 
9322 

Сортувальник паперового виробництва
Картонажник
Приймальник сировини напівфабрикатів та готової продукції
Укладальник-пакувальник 

Халат бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Укладальнику-пакувальнику додатково:
Фартух бавовняний з нагрудником
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Ми
 
 
Тн
 
 
 
З
Ми 

12
12
 
 
36
 
 
 
12

2.48 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 

463 

3471
 
3131
4190
2452.2 

Виконавець художньо-
оформлювальних робіт
Фотограф
Фотолаборант
Художник 

Халат бавовняний
Фартух бавовняний з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
З
Ми
Вн
 
 
Тн

12
12
12
чергові
 
 
36 

464 

7212.2 

Газозварник 

Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Щиток захисний для електрозварника
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

Тр
 
Ми
Тр
 
 
ОчиОО
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
 
12
2
до зносу
 
до зносу
 
 
24
 
36
 
48 

465 

3422 

Експедитор 

Плащ непромокальний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Вн
 
 
Тн 

36
 
 
36 

466 

7212.2
 
7212.1 

Електрозварник ручного зварювання
Електрогазозварник  

Костюм брезентовий
Білизна натільна
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички діелектричні
Шолом захисний
Щиток захисний для електрозварника
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

Тр
З
Ми
Тр
Эн
Тр
 
 
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
6
12
1
чергові
черговий
до зносу
 
 
 
36
 
36
 
48 

467 

7241.1
 
 
7241.2 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатковання
Слюсар-електрик з ремонту електроустатковання 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
Эн
Эн
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
1
чергові
чергові
 
 
36
 
36
 
48 

468 

1239
9411
9411
8229.3
 
 
8159.2 

Завідувач господарства
Комірник
Старший комірник
Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції
Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
При постійній роботі з кислотами та хімічними реактивами:
Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці КР
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
 
 
К80
К20Щ20
К50Щ50
К50Щ20
ЗП
 
 
Тн 

12
12
1
 
 
36
 
 
 
12
12
чергові
1
до зносу
 
 
36 

469 

7134.2
7134.2
7134.2 

Ізолювальник на гідроізоляції
Ізолювальник-плівочник
Ізолювальник з термоізоляції 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові або
Рукавиці КР
Окуляри захисні
При ізоляції гарячих поверхонь та при роботі у мокрому ґрунті:
Костюм брезентовий замість
Комбінезона бавовняного
У виробництвах, зв'язаних з кислотами:
Костюм сукняний замість
Комбінезона бавовняного
У виробництвах, зв'язаних з лугами:
Костюм брезентовий замість
Комбінезона бавовняного
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
К50Щ20
ЗН
 
 
Тп Ву
 
 
 
К80
 
 
 
Ву Щ20
 
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
1
1
до зносу
 
 
12
 
 
 
9
 
 
 
12
 
 
 
36
 
36
 
48 

470 

2146.2
8229.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
3115
1222.2
1222.2
1222.2
 
1222.2
1222.2
1222.2
 
1222.2
 
 
1222.2
1222.2
3119 

Інженер
Контролер
Майстер
Старший майстер
Майстер дільниці
Старший майстер дільниці
Майстер зміни
Механік
Начальник відділення
Начальник виробництва
Заступник начальника виробництва
Начальник дільниці
Начальник зміни
Начальник (завідувач) виробничої лабораторії
Заступник начальника (завідувача) виробничої лабораторії
Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Технолог 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
У виробництвах, зв'язаних з кислотами:
Костюм сукняний замість
Костюма бавовняного
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
К80
 
 
 
Тн
 

12
12
 
 
9
 
 
 
36 

471 

2149.2
2149.2 

Інженер з охорони праці
Інженер з охорони навколишнього середовища  

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
При обслуговуванні кислотних виробництв:
Костюм сукняний
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
К50
К20Щ20
 
 
Тн
 

12
12
 
 
12
12
 
 
36
 

472 

7134.2
 
7434.2 

Кислототривник-
гумувальник
Кислототривник-
вініпластник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні
У виробництвах, зв'язаних з кислотами:
Костюм сукняний замість
Костюма бавовняного
Чоботи гумові замість
Черевиків шкіряних
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Тр Тп
ЗН
 
 
К80
 
К20Щ20
 
 
 
Тн 

12
12
1
до зносу
 
 
12
 
12
 
 
 
36
 

473 

8159.1
3119
2113.2
8290.3
2146.2 

Лаборант хімічного аналізу
Технік
Хімік
Пробовідбірник
Інженер 

Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Фартух прогумований
Туфлі шкіряні
Рукавички гумові
Окуляри захисні
При відборі проб додатково:
Костюм сукняний
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К50
К20Щ20
К50Щ50
ЗН
 
К80
К20Щ20
 
 
Тн 

12
 
черговий
12
чергові
до зносу
 
36
чергові
 
 
36 

474 

8163.3 

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці комбіновані
На мокрих дільницях додатково:
Чоботи гумові 

З Ми
Ми
Эн
Эн
Ми
 
В 

12
12
чергові
чергові
2
 
чергові 

475 

8264.2
 
8264.2 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу
Оператор пральних машин 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Вн
 
Ми
В
Вн
Ми 

12
12
 
12
чергові
чергові

476 

8163.2
 
8163.2
8163.2
 
8163.2 

Машиніст компресорних установок
Машиніст насосних установок
Машиніст холодильних установок
Машиніст газодувних машин 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
1
до зносу
 
 
36
 
36 

477 

1232
 
1232
 
1237.2
 
1237.2 

Начальник відділу охорони праці
Заступник начальника відділу охорони праці
Начальник відділу охорони навколишнього середовища
Заступник начальника відділу охорони навколишнього середовища 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн
 

18
18
 
 
36 

478 

8154.1 

Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 

Халат бавовняний
Тапочки шкіряні 

З Ми
Ми 

12
12 

479 

9322 

Підсобний робітник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
1
 
 
36
 
36
 

480 

9132
 
9132 

Прибиральник виробничих приміщень
Прибиральник службових приміщень 

Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані
При митті підлоги та місць загального користування додатково:
Чоботи гумові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
 
В
Вн
 
 
Тн
 

12
2
 
 
 
12
2
 
 
36 

481 

7241.1 

Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та автоматики 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
К50Щ50
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
чергові
1
 
 
36
 
36
 
48 

482 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
12
1
 
 
36
 
36
 
48 

483 

7136.2 

Слюсар-сантехнік 

Костюм брезентовий або
Костюм бавовняний з
водовідштовхувальним просочуванням
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці брезентові
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

Ву З Ми
Ву З Ми
 
 
Ми
В
Вн
Вн
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
 
 
12
чергові
1
чергові
 
 
36
 
36 

484 

7122.2 

Футерувальник (кислототривник) 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Чоботи гумові або
Черевики шкіряні
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
Шолом сукняний
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
К20Щ20
К20Щ20
К50
К50Щ50
К50
ЗН
 
 
Тн 

9
6
9
12
2
чергові
9
до зносу
 
 
36
 

2.49 СТАНЦІЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ТА БІОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ
ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД 

485 

8154.2
 
8154.2
8153.2
8163.2
 
8163.2
8152.2 

Апаратник знесолювання води
Апаратник нейтралізації
Апаратник фільтрації
Апаратник очищення стічних вод
Апаратник хімводоочищення
Апаратник спалювання 

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просочуванням
Головний убір бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Апаратнику очищення промислових стічних вод на стадії складування осадів додатково:
Плащ непромокальний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми Ву
 
 
З
Вн
Ми
В
Ми
Вн
 
 
 
Вн
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
 
 
6
черговий
12
чергові
1
чергові
 
 
 
черговий
 
 
24
 
24
 
24 

486 

8163.2
8163.2
 
8155.2 

Машиніст насосних установок
Машиніст компресорних установок
Машиніст технологічних насосів 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
Вн
 
 
 
Тн
 

12
12
1
1
до зносу
 
 
36
 

487 

1222.2
3115
1222.2
1222.2 

Майстер
Механік
Начальник зміни
Начальник дільниці 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
В
Ми
 
 
Тн 

12
12
3
 
 
36 

488 

8163.2
8163.2 

Оператор на аеротенках
Оператор на відстійниках 

Костюм бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
В
Ми
Тн
 
 
Тн
 

12
9
1
6
 
 
36 

489 

8163.2 

Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Респіратор
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
К20Щ20
 
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
1
чергові
до зносу
 
 
36
 
36 

490 

8163.3 

Оператор очисних споруд 

Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Онучі бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ву Ми
В
Ми
Тн
 
 
Тн 

12
9
1
6
 
 
36 

491 

8163.3
8163.2 

Оператор на решітці
Оператор на фільтрах  

Костюм бавовняний
Плащ непромокальний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Онучі бавовняні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Вн
В
Ми
Вн
Тн
 
 
Тн
 
Тн 

12
черговий
9
1
чергові
6
 
 
36
 
36 

492 

8163.2 

Оператор хлораторної установки 

Костюм сукняний
Білизна натільна
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
Онучі бавовняні
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К80
З
К50
К20Щ20
К80
К50Щ50
Тн
 
 
Тн 

12
6
черговий
12
2
1
6
 
 
36 

2.50 ЦЕХ ПОВІТРОПОДІЛУ 

493 

8159.2
8159.3
8154.1 

Апаратник повітроподілу
Завантажувач-вивантажувач
Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
При виконанні робіт на стадії газоподілу додатково:
Валянки 

З Ми
Ми
Ми
 
 
 
Тн
 
 
 
Тн30  

12
12
1
до зносу
 
 
36
 
 
 
чергові 

494 

8163.3 

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок 

Костюм бавовняний
Туфлі шкіряні
Калоші діелектричні
Рукавички діелектричні
Рукавиці комбіновані 

З Ми
Ми
Эн
Эн
Ми 

12
12
чергові
чергові

495 

8163.2 

Машиніст компресорних установок 

Комбінезон бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Протишумові навушники
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
 
Тн 

12
12
1
до зносу
 
 
36
 

496 

8163.2
9322
8163.3 

Наповнювач балонів
Укладальник-пакувальник
Приймальник балонів 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці
Валянки 

З Ми
Вн
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн
 
Тн30 

12
черговий
12
1
 
 
36
 
36
 
48 

497 

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
1222.2
3115 

Начальник цеху
Заступник начальника цеху
Начальник відділення
Майстер
Старший майстер
Механік 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
 
 
Тн 

12
12
 
 
36 

2.51 ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

498 

8290.2 

Зливальник-розливальник 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Фартух прогумований
Чоботи гумові
Рукавиці сукняні
Рукавички гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К50
К20Щ20
К50
К50Щ50
 
 
Тн 

12
 
6
9
1
чергові
 
 
36 

499 

8229.2 

Контролер  

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
При обслуговуванні кислотних цехів:
Костюм сукняний
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К50Щ50
 
 
К80
К20Щ20
К50Щ50
ЗН
 
 
Тн 

12
12
чергові
 
 
12
12
чергові
до зносу
 
 
36 

500 

7441.1
 
8159.2 

Контролер сировини та напівфабрикатів
Контролер
якості продукції та технологічного процесу 

Халат бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К50Щ50
Ми
 
 
Тн 

12
12
чергові
3
 
 
36 

501 

8159.1
8290.3
1222.2 

Лаборант хімічного аналізу
Пробовідбірник
Майстер контрольний  

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Костюм сукняний
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавички гумові
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20
 
К80
Ми
К20Щ20
Ми
К50Щ50
ЗП
 
 
Тн 

12
 
36
12
чергові
3
чергові
до зносу
 
 
36 

2.52 ЦЕНТРАЛЬНІ, ЗАВОДСЬКІ, ЦЕХОВІ ТА
ПРОМИСЛОВО-САНІТАРНІ ЛАБОРАТОРІЇ 

502 

8154.1 

Апаратник установки дослідного виробництва 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
При роботі з кислотами:
Костюм сукняний
Чоботи гумові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
К50Щ50
 
К80
К20Щ20
 
 
Тн 

12
12
чергові
 
24
24
 
 
36 

503 

8159.1
8159.1
 
8229.2
 
2146.2 

Лаборант хімічного аналізу
Старший лаборант хімічного аналізу
Лаборант з аналізу газів та пилу
Інженер-лаборант 

Костюм бавовняний
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Окуляри захисні
При обслуговуванні кислотних цехів:
Костюм сукняний замість Костюма бавовняного
Чоботи гумові замість
Черевиків шкіряних
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
К50
Ми
К50Щ50
ЗН
 
 
К80
 
К20Щ20
 
 
 
Тн 

12
черговий
12
чергові
до зносу
 
 
12
 
чергові
 
 
 
36
 

504 

1222.2
1222.2 

Начальник хімічної лабораторії
Заступник начальника хімічної лабораторії 

Халат бавовняний
Напівчеревики шкіряні
Рукавички гумові 

З Ми
Ми
К50Щ50 

12
12
чергові 

505 

7322.2 

Склодув 

Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням
Головний убір бавовняний
Нарукавники брезентові
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні 

То
 
З
То
Ми
То Тп
ЗН 

12
 
12
12
12
1
до зносу 

506 

2113.2
2113.2
2113.2
3119
3119 

Хімік
Старший хімік
Хімік-аналітик
Технік
Старший технік 

Халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Фартух прогумований
Туфлі шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові 

К20
 
К50
Ми
К20Щ20
К50Щ50 

12
 
черговий
12
чергові
чергові 

2.53 ВОЄНІЗОВАНА ГАЗОРЯТІВНА СЛУЖБА 

507 

8290.2
1222.2
1222.2
 
1222.2
1222.2
1222.2 

Боєць (газорятівник)
Командир загону
Заступник командира
загону
Командир відділення
Командир взводу
Заступник командира
взводу 

Костюм бавовняний
Костюм брезентовий
Костюм прогумований
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
Шолом бавовняний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ву
 
Ми
К20Щ20
К50Щ50
К80
З
 
 
Тн
 
Тн
 

12
черговий
черговий
12
чергові
чергові
чергові
черговий
 
 
36
 
36
 

508 

8323.2 

Водій автомобіля 2, 1 класу (автобуси) 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавички гумові
Рукавиці сукняні
Шолом бавовняний
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Вн
К50
З
 
 
Тн
 
Тн
 

12
12
чергові
чергові
12
 
 
36
 
36
 

509 

8163.3 

Зарядник вогнегасників 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням
Фартух прогумований
Черевики шкіряні
Чоботи гумові
Рукавички гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні 

К20
 
К50
Ми
К20Щ20
К50Щ50
Ми
ЗН 

12
 
черговий
12
чергові
чергові
1
до зносу 

510 

1222.2
 
3340 

Командир пункту (газорятувального)
Інструктор газорятувальної станції 

Костюм бавовняний
Плащ брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ву
Ми
Ми
ЗН
 
 
Тн
 
Тн 

12
черговий
12
3
до зносу
 
 
36
 
36
 

511 

5161 

Пожежник (респіраторник) 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 
Тн 

12
12
2
 
 
36
 
36
 

512 

9322 

Ремонтувальник респіраторів та протигазів 

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах узимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

З Ми
Ми
Ми
 
 
Тн
 

12
12
3
 
 
36 

2.54 Пункт виключено

Примітка. При виконанні робіт на відкритих дільницях та в неопалюваних приміщеннях робітникам узимку додатково видаються: куртка бавовняна на утеплювальній прокладці, штани бавовняні на утеплювальній прокладці на термін 36 місяців, валянки на термін 48 місяців, якщо згідно з діючими нормами ці види засобів індивідуального захисту не передбачені.

(розділ 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. N 223)

3. ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ, ЯКИМ ПОТРІБНО ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНИХ КАСОК

3.1 Працівники, зайняті на монтажі, демонтажі та ремонті устатковання, будинків, споруд і повітряних ліній передач, у тому числі:

стропальники, такелажники, слюсарі з ремонту, прокладання і чищення колодязів, комунікаційних колекторів, футерувальники, вогнетривники, монтажники зв'язку, електромонтери-лінійники з монтажу повітряних ліній високої напруги і контактної мережі.

3.2 Працівники, зайняті на обслуговуванні виробничих процесів у робітничих приміщеннях або на відкритих площадках, відкритих гірничих виробітках, котельних установках, у дробильних і розмольних цехах, на навантажувально-розвантажувальних роботах, обслуговуванні кранівних установок, на внутрішньозаводському і внутрішньоцеховому транспорті, в тому числі:

апаратники, оператори, слюсарі-ремонтники, слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електрогазозварники, машиністи компресорних та насосних установок, дробильники, машиністи котлів, машиністи мийних машин, майстри, механіки, ізолювальники, маляри, штукатури, бетоняри, водії транспортних засобів з незахищеним місцем управління, підсобні робітники.

3.3 Інженерно-технічні працівники цехів і дільниць, на яких зайняті згадані вище працівники, особи, які здійснюють контроль за веденням цих робіт.

3.4 Головні спеціалісти, спеціалісти виробництва, куратори заводоуправління, представники контролюючих органів, студенти, екскурсанти, практиканти - при періодичних контрольних оглядах стану технологічного устатковання та ознайомлювальних відвідуваннях підприємств.

Примітки:

1. Видача захисних касок здійснюється згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим Міністерством юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

2. Каски повинні мати таку кольорову гаму:

2.1 Білий колір - для робітників управління підприємством, контролюючих органів, практикантів, студентів, екскурсантів, періодично відвідуючих підприємства.

2.2 Оранжевий колір - для керуючого персоналу цехів, виробництв.

2.3 Зелений колір - для робітників і інженерно-технічних робітників, які безпосередньо беруть участь у веденні технологічного процесу.

2.4 Коричневий колір - для робітників і інженерно-технічних робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних, ремонтно-монтажних, пуско-налагоджувальних, на навантажувально-розвантажувальних, зварювальних, антикорозійних роботах, роботах на висоті і внутрішньоцеховому транспорті.

3. У зимовий період слід передбачати видачу захисних касок "Труд" з утепленим підшоломником.

 

Начальник управління організації
державного нагляду у нафтогазовому
та хімічному комплексах
 

 
 
Ю. М. Герасименко
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Міністра
Мінпромполітики України
 

 
М. М. Іващенко
 

Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України
 

 
М. В. Корнієнко
 

Голова Центральної ради
профспілки працівників хімічних
та нафтохімічних галузей
промисловості України 

 
 
 
В. С. Мойсюк
 

Заступник Головного державного
санітарного лікаря України
 

 
М. А. Ситенко
 

Заступник Міністра праці та
соціальної політики України
 

 
В. І. Тьоткін
 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України 

 
 
 
 
В. І. Крот
 

Опрос