Идет загрузка документа (154 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 29.09.2004 № 458
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 29 вересня 2004 року N 458

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2004 р. за N 1335/9934

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Додатково див. рішення
 Печерського районного суду м. Києва
 від 8 лютого 2005 року N 2-296/5

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами), що додаються.

2. Генеральному економічному департаменту (І. А. Шумило) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А. П. Яценюка та Генеральний економічний департамент (І. А. Шумило).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. Пункт 2.11 глави 2 "Складання і подання форм статистичної звітності" викласти в такій редакції:

"2.11. У разі виявлення територіальним управлінням і установою Національного банку України або банком суттєвих помилок під час заповнення форм статистичної звітності для складання грошової і банківської статистики зміни до форм статистичної звітності та файлів уносяться на підставі відповідного дозволу Національного банку України не пізніше ніж через три робочих дні (для щоденних форм звітності - не пізніше ніж через чотири години робочого дня) після встановленого терміну подання форми (або файла). Виправлені форми (або файли) підписують керівник і головний бухгалтер (начальник підрозділу) банку. Подання банками статистичної звітності (у тому числі виправленої) після встановленого Національним банком України терміну вважається несвоєчасним.

У разі невиправлення у вищезазначені строки виявлених суттєвих помилок (або порушень нормативно-правових актів Національного банку України, що призвели до перекручення даних звітності) звітність уважається недостовірною (тобто дані звітності не відповідають реальній дійсності).

Порогом суттєвості окремих об'єктів обліку (помилок), що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат банку, є величина в 1 відсоток відповідно до підсумку всіх активів, усіх зобов'язань, капіталу, усіх доходів і всіх витрат банку. Національний банк України може визначати у своїх нормативно-правових актах поріг суттєвості за окремими об'єктами обліку за іншою величиною".

2. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

2.1. Форму N 551 "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками, та вжиті до порушників заходи" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками і фінансовими установами, та вжиті до порушників заходи
за ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(код і назва територіального управління або структурного підрозділу Національного банку України)

(одиниць)

N
з/п 

Назва показника 

назва 

банківські установи 

фінансові установи 

усього 

Проведено перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ) - усього, 

  

  

  

1.1 

у тому числі камеральних 

  

  

  

Проведено перевірок філій і підрозділів банків (фінансових установ) - усього, 

  

  

  

2.1 

у тому числі камеральних 

  

  

  

Проведено перевірок пунктів обміну іноземної валюти (далі - ПОВ) - усього, 

  

  

  

3.1 

у тому числі ПОВ, що працюють за агентськими угодами 

  

  

  

Отримано матеріалів про порушення валютного законодавства (законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку України) банками, фінансовими установами (їх філіями, ПОВ тощо) - усього,
у тому числі від: 

  

  

  

4.1 

податкових органів 

  

  

  

4.2 

правоохоронних органів 

  

  

  

За результатами перевірок (розгляду отриманих матеріалів) встановлено фактів порушень валютного законодавства банками, фінансовими установами (їх філіями, ПОВ тощо) - усього,
у тому числі: 

  

  

  

5.1 

кількість порушень у ПОВ 

  

  

  

5.1.1 

з них у ПОВ, що працюють за агентськими угодами 

  

  

  

5.2 

код банку-порушника (за кожним фактом окремо)  

  

  

  

5.3 

суть порушення (за кожним фактом окремо) 

  

  

  

Застосовано штрафних санкцій на загальну суму (у копійках) - усього,
у тому числі: 

  

  

  

6.1 

передано для стягнення іншим територіальним управлінням Національного банку України на суму (у копійках) 

  

  

  

Сплачено штрафних санкцій (у копійках) - усього,
у тому числі:  

  

  

  

7.1 

згідно з постановами, отриманими від інших територіальних управлінь Національного банку України (у копійках) 

  

  

  

Скасовано ліцензій (окремих пунктів ліцензій), дозволів, довідок, погоджень - усього,
у тому числі: 

  

  

  

8.1 

банківських ліцензій (окремих пунктів банківських ліцензій) 

  

  

  

8.2 

індивідуальних (разових) ліцензій Національного банку України 

  

  

  

8.3 

довідок про реєстрацію ПОВ 

  

  

  

8.3.1 

з них ПОВ, що працюють за агентськими угодами 

  

  

  

8.4 

погоджень агентської угоди 

  

  

  

Застосовано заходів попереджувального характеру (письмових застережень) - усього,
у тому числі: 

  

  

  

9.1 

за порушеннями в ПОВ 

  

  

  

9.1.1 

з них у ПОВ, що працюють за агентськими угодами 

  

  

  

10 

Передано матеріалів про порушення на розгляд іншим державним органам - усього,
у тому числі: 

  

  

  

10.1 

податковим органам 

  

  

  

10.2 

правоохоронним органам 

  

  

  

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 551
Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства, допущених банками і фінансовими установами, та вжиті до порушників заходи

Форма звіту розроблена на виконання рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України від 20.05.98 за N 4/98-рк "Про підсумки роботи Координаційного комітету за минулий рік та чотири місяці поточного року і заходи щодо підвищення ефективності його діяльності".

Інформацію за формою надають територіальні управління та структурні підрозділи банківського нагляду ЦА Національного банку України електронною поштою через Центральну розрахункову палату 7 числа щомісяця Генеральному департаменту банківського нагляду.

Звіт містить інформацію про проведені перевірки, установлені порушення та вжиті заходи за порушення валютного законодавства, допущені банками (фінансовими установами) протягом звітного періоду. Якщо перевірка була здійснена в першому періоді, а санкції за її результатами були застосовані в другому періоді, то статистичні показники щодо одного порушення мають бути віднесені до відповідних показників двох звітних періодів. У першому звіті проведена перевірка обліковується в загальній кількості проведених перевірок - рядок 1 або рядок 2, або рядок 3 (з урахуванням розшифровки), а також уносяться дані про кількість, суб'єкти і суть порушень до рядків 5, 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.3. У другому періоді (у наступному звіті) уносяться дані про застосовані за цим порушенням санкції - рядки 6, 7, 8, 9, 10 (з урахуванням розшифровки). У цьому разі рядки 1 - 3 щодо проведеної перевірки не заповнюються. Аналогічно заповнюються рядок 6 - суми застосованих штрафних санкцій і рядок 7 - суми сплачених штрафних санкцій за різні звітні періоди.

Рядок 1 - загальна кількість комплексних, тематичних (за окремими питаннями), камеральних (документальних) перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ), проведених працівниками територіальних управлінь (далі - ТУ), центрального апарату Національного банку України (далі - ЦА НБУ) безпосередньо в банках, фінансових установах протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 1.1 - кількість камеральних (документальних) перевірок банків - юридичних осіб (фінансових установ), проведених працівниками ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2 - загальна кількість комплексних, тематичних (за окремими питаннями), камеральних (документальних) перевірок філій і підрозділів банків (фінансових установ), проведених працівниками ТУ, ЦА НБУ безпосередньо в банках, фінансових установах протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 2.1 - кількість камеральних (документальних) перевірок філій і підрозділів банків (фінансових установ), проведених працівниками ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 3 - загальна кількість перевірок пунктів обміну іноземної валюти (далі - ПОВ) банків (фінансових установ) і ПОВ, що працюють за агентськими угодами, а також безбалансових відділень, які здійснюють виключно обмінні операції з іноземною валютою, проведених працівниками ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 3.1 - кількість перевірок ПОВ, що працюють за агентськими угодами, проведених працівниками ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 4 - загальна кількість матеріалів про виявлені порушення валютного законодавства (законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України) у банках, фінансових установах (їх філіях, ПОВ тощо), які надійшли до ТУ, ЦА НБУ від державних органів контролю і правоохоронних органів (усього) та були зареєстровані протягом звітного періоду (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 4.1 - кількість матеріалів про виявлені порушення валютного законодавства (законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України) у банках, фінансових установах (їх філіях, ПОВ тощо), отриманих ТУ, ЦА НБУ від податкових органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 4.2 - кількість матеріалів про виявлені порушення валютного законодавства (законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України) у банках, фінансових установах (їх філіях, ПОВ тощо), отриманих ТУ, ЦА НБУ від правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5 - кількість фактів порушень валютного законодавства банками, фінансовими установами (їх філіями, ПОВ тощо), виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (усього) (одиниць), - до 5 знаків.

Якщо в результаті перевірки встановлено кілька однотипних порушень, що періодично допускалися одним і тим самим банком, фінансовою установою (філією, ПОВ тощо), то у звіті зазначається лише одне порушення. Якщо виявлені однотипні порушення є порушеннями валютного законодавства, що тягнуть за собою застосування штрафних санкцій, то у звіті відображається кількість порушень відповідно до кількості складених протоколів порушень валютного законодавства.

Рядок 5.1 - кількість фактів порушень валютного законодавства ПОВ, виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5.1.1 - кількість фактів порушень валютного законодавства в ПОВ, що працюють за агентськими угодами, виявлених за результатами перевірок і за матеріалами, отриманими від державних органів контролю і правоохоронних органів (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 5.2 - код банку-порушника згідно з Довідником банківських установ України rcukru.dbf (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5) - 3 знаки.

Рядок 5.3 - суть порушення (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5) (текст) - до 240 знаків.

Рядок 6 - загальна сума всіх штрафних санкцій, застосованих ТУ, ЦА НБУ до банків (фінансових установ) за порушення валютного законодавства протягом звітного періоду. Дані рядка 6 включають дані рядка 6.1 (у копійках) - до 16 знаків.

Рядок 6.1 - сума штрафних санкцій, застосованих ТУ, ЦА НБУ до банків (фінансових установ) за порушення валютного законодавства, що передана до стягнення іншим ТУ протягом звітного періоду (у копійках), - до 16 знаків.

Рядок 7 - загальна сума всіх сплачених підзвітними територіальному управлінню банками (фінансовими установами) протягом звітного періоду штрафних санкцій, застосованих до банків (фінансових установ) за порушення валютного законодавства, у тому числі згідно з отриманими від інших ТУ постановами про притягнення до відповідальності (усього) (у копійках) - до 16 знаків.

Рядок 7.1 - сума сплачених штрафних санкцій (із зазначених у рядку 7) згідно з постановами, отриманими від інших ТУ, протягом звітного періоду (у копійках) - до 16 знаків.

Рядок 8 - загальна кількість скасованих ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду ліцензій (окремих пунктів ліцензій), дозволів, довідок, погоджень (усього) (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 8.1 - кількість скасованих ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду банківських ліцензій (окремих пунктів банківських ліцензій) (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 8.2 - кількість скасованих ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду індивідуальних (разових) ліцензій Національного банку України на здійснення окремих валютних операцій (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 8.3 - кількість скасованих ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду довідок про реєстрацію ПОВ (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 8.3.1 - кількість скасованих ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду довідок про реєстрацію ПОВ, що працюють за агентськими угодами (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 8.4 - кількість скасованих ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду погоджень агентської угоди (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 9 - загальна кількість застосованих ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду заходів попереджувального характеру (письмових застережень) до банків (фінансових установ) за порушення валютного законодавства (усього) (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 9.1 - кількість застосованих ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду заходів попереджувального характеру (письмових застережень) за порушеннями в ПОВ (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 9.1.1 - кількість застосованих ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду заходів попереджувального характеру (письмових застережень) за порушеннями в ПОВ, що працюють за агентськими угодами (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 10 - загальна кількість матеріалів про порушення валютного та банківського законодавства (законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України) банками (фінансовими установами), що передані ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду на розгляд іншим державним органам (усього). Дані рядка 10 включають дані рядків 10.1 та 10.2 (одиниць) - до 5 знаків.

Рядок 10.1 - кількість матеріалів про порушення валютного та банківського законодавства (законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України), що передані ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду на розгляд податковим органам (одиниць), - до 5 знаків.

Рядок 10.2 - кількість матеріалів про порушення валютного та банківського законодавства (законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України), що передані ТУ, ЦА НБУ протягом звітного періоду на розгляд правоохоронним органам (одиниць), - до 5 знаків".

2.2. Пояснення щодо заповнення форми N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу" викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 682
Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу

Звіт розроблено з метою контролю за рівнем ризиковості в діяльності банків, дотриманням ними вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, а також своєчасністю і ефективністю застосування заходів впливу. Під час складання звіту враховуються вимоги законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

Звіт містить інформацію про застосовані до банків заходи впливу за допущені порушення і складається з двох частин. У першій частині (Інформація за поточний рік) міститься інформація про застосовані заходи впливу за порушення, допущені в поточному році. У другій частині (Інформація за минулі роки за невиконаними заходами впливу) надається інформація про заходи впливу, що застосовані в минулі роки, виконання яких здійснюється в поточному році.

У звіті надається інформація про всі заходи впливу, що застосовані до банку за період з початку року до звітної дати, уключаючи виконані заходи впливу і сплачені штрафи в поточному році.

За кожним банком у відповідних колонках наводяться підсумки:

усього за кожним заходом впливу;

усього за всіма заходами впливу за поточний рік;

усього за всіма заходами впливу за минулий рік;

усього по банку.

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається код банку - юридичної особи згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf, поле PRKB).

Колонка 2 - зазначається назва банку, до якого застосовано захід впливу.

Колонка 3 - зазначаються код філії банку, код і назва області, у якій розташовується філія банку, за порушення в діяльності якої до банку застосовано захід впливу.

Колонка 4 - зазначаються дата, номер рішення Національного банку України про застосування до банку заходу впливу. Дата повинна займати десять перших символів, починатися без пропусків з першої позиції колонки 4 і через крапки "." включати:

дві цифри дня місяця "ДД";

дві цифри номера місяця "ММ";

чотири цифри номера року "РРРР", тобто мати вигляд "ДДММРРРР".

Колонка 5 - зазначаються код і ким застосовано захід впливу:

01 - постанова Правління Національного банку України;

02 - рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України;

03 - рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків територіального управління Національного банку України;

04 - інше.

Колонка 6 - зазначаються код і назва заходу впливу, що застосований до банку за допущене порушення.

Цифрові коди заходів впливу, які застосовуються Національним банком України згідно з Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (із змінами):

010 - письмове застереження про припинення порушення та вжиття потрібних заходів для виправлення ситуації, зменшення невиправданих витрат банку, обмеження невиправдано високих процентних виплат за залученими коштами, зменшення чи відчуження неефективних інвестицій;

020 - скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку;

030 - укладення письмового договору з банком, за яким банк чи визначена договором особа зобов'язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку тощо (крім укладення письмових договорів, передбачених кодами 031, 032, 033, 035);

031 - укладення письмового договору про виконання програми фінансового оздоровлення;

032 - укладення письмового договору про виконання плану заходів, спрямованих на забезпечення прибуткової діяльності та підвищення рентабельності діяльності/операцій;

033 - укладення письмового договору про формування обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України;

035 - укладення письмового договору про виконання програми капіталізації;

040 - розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;

050 - розпорядження щодо встановлення для банку підвищених економічних нормативів;

060 - розпорядження щодо підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;

070 - розпорядження щодо обмеження окремих видів здійснюваних банком операцій;

071 - розпорядження щодо зупинення окремих видів здійснюваних банком операцій;

072 - розпорядження щодо припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику;

073 - припинення письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями;

080 - розпорядження щодо заборони надавати бланкові кредити;

090 - розпорядження щодо накладання штрафів на керівників банків;

100 - розпорядження щодо накладання штрафів на банки;

110 - розпорядження щодо тимчасової, до усунення порушення, заборони власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (часток/паїв) у разі грубого чи систематичного порушення ним вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" або нормативно-правових актів Національного банку України;

120 - розпорядження щодо тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади в разі грубого чи систематичного порушення цією особою вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" або нормативно-правових актів Національного банку України;

130 - розпорядження щодо примусової реорганізації банку;

140 - розпорядження щодо призначення тимчасової адміністрації;

150 - відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку;

160 - установлення особливого режиму контролю з використанням програмного забезпечення "АРМ юридичної особи".

Колонка 7 - зазначається код виду порушення, допущеного банком.

За кожним видом порушень установлено цифровий код.

Порушення економічних нормативів регулювання діяльності банків:

нормативів капіталу:

01 - мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1);

02 - адекватності регулятивного капіталу (Н2);

03 - адекватності основного капіталу (Н3);

нормативів ліквідності:

04 - миттєвої ліквідності (Н4);

05 - поточної ліквідності (Н5);

06 - короткострокової ліквідності (Н6);

нормативів кредитного ризику:

07 - максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7);

08 - великих кредитних ризиків (Н8);

09 - максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9);

10 - максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

нормативів інвестування:

11 - інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11);

12 - загальної суми інвестування (Н12);

нормативів ризику:

13 - ризику загальної відкритої (довгої, короткої) валютної позиції банку (Н13);

20 - недотримання банком нормативів обов'язкового резервування, установлених Національним банком України.

Порушення валютного законодавства:

30 - здійснення операцій з валютними цінностями без одержання ліцензії Національного банку України;

31 - порушення порядку та умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку;

32 - невиконання зобов'язань щодо купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів;

33 - нездійснення функцій агента валютного контролю за валютними цінностями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки;

34 - несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком України звітності про валютні операції;

39 - інші порушення валютного законодавства;

40 - порушення банками касової дисципліни. У разі неодноразового застосування штрафних санкцій за порушення банками касової дисципліни інформація про це в щомісячному звіті зазначається одним рядком, у якому наводяться у відповідних колонках наростаючі підсумки кількості порушень за звітний місяць та з початку року, а також загальні суми нарахованих, сплачених, скасованих, несплачених банком штрафів у поточному році. У відповідних колонках зазначаються дата, номер рішення про застосування до банку останнього заходу впливу та дата останньої сплати штрафу;

50 - порушення порядку, строків і технології виконання банківських операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України.

Порушення ліцензійних вимог:

60 - недотримання ліцензійних вимог і спеціальних вимог щодо отримання банками письмового дозволу Національного банку України на виконання окремих операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України щодо окремих операцій (у тому числі недотримання банком ліцензійних вимог стосовно розміру регулятивного капіталу банку, потрібного для здійснення відповідних операцій);

61 - здійснення без письмового дозволу Національного банку України операцій, які вимагають отримання такого дозволу;

62 - порушення умов, на підставі яких була надана ліцензія/письмовий дозвіл Національного банку України на виконання окремих операцій.

Порушення порядку і строків подання звітності та інформації:

70 - несвоєчасне і недостовірне надання інформації та звітності, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України, або їх ненадання (за винятком звітності про валютні операції);

71 - неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників Національного банку України, приховування рахунків, документів, активів тощо;

72 - невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком України;

73 - поширення реклами, яка містить неправдиву інформацію.

Інші порушення:

81 - здійснення банком окремих операцій з високим рівнем ризику, що може загрожувати інтересам кредиторів і вкладників, у разі встановлення цих фактів інспекторською перевіркою;

82 - допущення банком недобросовісної конкуренції щодо здійснення будь-яких операцій;

83 - порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо класифікації активів і формування резервів під активні операції банків у повному обсязі;

84 - проведення операцій за незареєстрованими Національним банком України кореспондентськими рахунками банків;

85 - недостатньо надходжень банку для підтримання на потрібному рівні регулятивного капіталу, забезпечення формування резервів під активні операції та покриття збитків банку;

86 - установлення процентних ставок і комісійних винагород на рівні, що є нижчим від собівартості банківських послуг у банку;

87 - невиконання в установлений строк вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;

88 - наявність прямого чи опосередкованого впливу власника істотної участі на прийняття банком рішень, що призводять до порушення банківського законодавства або до ризикової політики банку, яка загрожує інтересам кредиторів і вкладників;

89 - порушено або не підтверджено відповідними документами бездоганну ділову репутацію власником істотної участі;

90 - сформовано внесок до статутного капіталу не за рахунок власних коштів власника істотної участі або володіння ним істотною участю чи збільшення розміру істотної участі без письмового дозволу Національного банку України;

99 - інші порушення, за які Національний банк України застосовує до банків заходи впливу (у колонці 21 обов'язково зазначаються вид і причини допущеного порушення).

Порушення законодавства під час здійснення фінансового моніторингу:

A1 - порушення вимог законодавства щодо ідентифікації клієнтів та осіб, уповноважених діяти від їх імені;

A2 - ненадання чи несвоєчасне надання Державному департаменту фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, у проведенні яких банком клієнту відмовлено;

A3 - ненадання Державному департаменту фінансового моніторингу та правоохоронним органам інформації про фінансові операції, коли банки, які здійснюють такі операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі фінансові операції пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій;

A4 - невиявлення та/або нереєстрація операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

A5 - порушення порядку реєстрації фінансових операцій;

A6 - порушення порядку надання інформації до Державного департаменту фінансового моніторингу;

A7 - ненадання або несвоєчасне надання Уповноваженому органу інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

A8 - порушення вимог законодавства щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації клієнтів та/або інформації щодо операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу;

A9 - невідповідність положень внутрішньобанківських документів вимогам законодавства;

B1 - порушення вимог законодавства щодо призначення відповідального працівника банку;

B2 - порушення вимог щодо терміну проведення внутрішнім аудитом банку перевірок здійснення фінансового моніторингу або нерозгляд результатів аудиту;

B3 - інші порушення законодавства з питань фінансового моніторингу (у колонці 21 обов'язково зазначаються вид і причини допущеного порушення).

Колонки 8, 9 - зазначається кількість порушень за звітний місяць і з початку року, за які до банку були застосовані заходи впливу. Під час надання інформації за минулі роки в колонці 8 зазначається "0", а в колонці 9 - "1".

У разі заповнення кількості порушень у колонках 8 і 9 потрібно здійснювати логічний контроль: кількість порушень за звітний місяць не повинна перевищувати кількості порушень з початку року.

Колонки 10 - 17 - надається інформація про застосування штрафних санкцій.

Колонка 10 - зазначається сума штрафу, нарахованого за допущене банком порушення. Ця сума завжди повинна дорівнювати загальній сумі таких її складових:

сплаченого штрафу в поточному році (колонка 12);

штрафу, який повністю чи частково відмінено (скасовано) (колонка 14);

несплаченого банком штрафу (колонка 17);

сплаченої частини штрафу в минулі роки, яка зазначена в колонці 21.

Колонка 11 - зазначається дата сплати штрафу (у разі розстрочення сплати штрафу за встановленим графіком зазначається дата останньої сплати штрафу).

Колонка 12 - зазначається сума сплаченого штрафу в поточному році. У разі розстрочення сплати штрафу частковими сумами за встановленим графіком зазначається сума сплачених штрафів за всі звітні періоди лише поточного року. Сума штрафу, сплачена в минулі роки, зазначається в колонці 21 з приміткою "Сплачено в минулі роки".

Колонки 13 - 16 - зазначається інформація в разі незастосування штрафу [відміни (скасування), часткової відміни, відстрочення (зупинення) строку сплати чи розстрочення сплати штрафу за встановленим графіком].

Колонка 13 - зазначаються дата, номер і ким прийнято рішення про незастосування штрафу.

Колонка 14 - зазначається сума штрафу, яка повністю чи частково відмінена (скасована).

Якщо господарським судом прийнято рішення про незастосування штрафу, але це рішення опротестовується в суді Національним банком України, то сума штрафу не зазначається в колонці 14 як скасована, а зазначається в колонці 17 як несплачена. У цьому разі в колонці 13 зазначаються дата, номер і ким прийнято рішення про незастосування штрафу.

Колонка 15 - зазначається код незастосування штрафних санкцій:

01 - штраф повністю відмінено;

02 - штраф частково відмінено;

03 - відстрочено (зупинено) термін сплати штрафу;

04 - розстрочено термін сплати штрафу;

05 - прийнято рішення господарським судом про незастосування штрафу, але це рішення опротестовується в суді Національним банком України;

06 - інше (має бути обов'язково пояснено в примітці колонки 21).

Колонка 16 - зазначається кінцевий термін сплати штрафу в разі його відстрочення (зупинення) чи розстрочення.

Колонка 17 - зазначається сума несплачених банком штрафів.

Сума в колонці 17 розраховується як різниця між сумою в колонці 10 і сумами в колонках 12 і 14, а також сумою, сплаченою в минулі роки (у разі наявності такої суми під час виконання в поточному році заходів впливу, застосованих у минулі роки).

Сплачена частина штрафу в минулі роки з подальшою приміткою "Сплачено в минулі роки" зазначається в колонці 21.

Колонки 18 - 20 - надається інформація про стан виконання заходів впливу (крім штрафних санкцій).

Колонки 18, 19 - зазначається плановий і фактичний термін застосування заходу впливу.

Колонка 20 - зазначається стан виконання рішення про застосування заходу впливу.

Цифровий код стану виконання рішення про застосування заходу впливу:

01 - виконано;

02 - не виконано;

03 - частково виконано;

04 - відмінено.

Колонка 21 - зазначаються:

конкретна причина невиконання заходу впливу (у разі його невиконання);

пояснення причин несплати штрафних санкцій або додаткове пояснення причин незастосування штрафних санкцій;

сплачена частина штрафу в минулі роки з подальшою приміткою "Сплачено в минулі роки" (у разі наявності сплаченої частини штрафу в минулі роки);

вид і причини допущеного порушення, що в звіті позначається кодом 91 (інші порушення);

інше".

2.3. У формах N 747-Н і 748-Н "Звіт про касові обороти":

у таблицях форм N 747 і 748 у Статті надходжень і видатків "Надходження готівки" рядок 2 разом із символом 03 виключити;

у таблиці форми N 748 у Статті надходжень і видатків рядок 41 разом із символом 83 і рядок 52 із символом 99 виключити.

2.4. Пояснення щодо заповнення форми N 750-Н "Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні" і форми N 751 "Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти" доповнити абзацом такого змісту:

"У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для внесення виправлень у форму вважати 5 % від загальної суми виявлених підроблених банкнот за звітний місяць".

2.5. Пояснення щодо заповнення форми N 762 "Звіт про реалізацію ювілейних та пам'ятних монет" доповнити абзацом такого змісту:

"У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми вносяться за умови, що такі зміни є суттєвими. Показником суттєвості для внесення виправлень у форму вважати не менше 10 грн. від загальної суми виручки від реалізації монет за звітний місяць".

2.6. У формі N 515 "Звіт про вивезення та ввезення протягом місяця валюти України за спеціальним дозволом Національного банку України" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

у порядку подання форми слова "уповноваженими банками - юридичними особами в обласному розрізі територіальним управлінням Національного банку України у встановлений ними термін" виключити;

після слів "територіальними управліннями Національного банку України" додати слова "у розрізі уповноважених банків - юридичних осіб";

після назви форми слова "(назва уповноваженого банку)" замінити словами "(назва територіального управління Національного банку України)";

колонку 5 у таблиці форми виключити;

у поясненні щодо заповнення форми:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Звіт складається територіальним управлінням Національного банку України на підставі інформації уповноважених банків - юридичних осіб";

абзац дев'ятий виключити.

3. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України":

3.1. Абзац третій пояснення щодо заповнення форми N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами" виключити.

3.2. У розділі II "Операції з клієнтами" у поясненні щодо заповнення форми N 350Д "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" абзац восьмий доповнити абзацом такого змісту:

"Під час розрахунку рівня процентних ставок за коштами до запитання фізичних осіб не враховуються суми, за якими відповідно до умов договору не передбачено нарахування процентів (тобто без процентної ставки)".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - десятий уважати відповідно абзацами десятим - одинадцятим.

3.3. У формі N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" і поясненні щодо її заповнення:

доповнити таблицю форми показниками такого змісту:

"

N з/п 

Назва показника 

Обсяг 

3 

Загальна кількість зареєстрованих ПОВ - усього,
у тому числі: 

  

3.1 

кількість ПОВ, що належать банку (фінансовій установі) 

  

3.2 

кількість ПОВ, що діють на підставі агентських угод 

  

4 

Загальна кількість працюючих ПОВ - усього,
у тому числі: 

  

4.1 

кількість працюючих ПОВ, що належать банку (фінансовій установі) 

  

4.2 

кількість працюючих ПОВ, що діють на підставі агентських угод 

  

";

доповнити пояснення щодо заповнення форми N 527 абзацами такого змісту:

"Рядок 3 - зазначається загальна кількість пунктів обміну іноземної валюти (далі - ПОВ) банку (фінансової установи), що зареєстровані у відповідному територіальному управлінні Національного банку України на кінець звітного періоду, - до 6 знаків. Дані рядка 3 мають відповідати сумі даних рядків 3.1 та 3.2.

Рядок 3.1 - зазначається кількість власних ПОВ банку (фінансової установи), що зареєстровані у відповідному територіальному управлінні Національного банку України на кінець звітного періоду, - до 6 знаків.

Рядок 3.2 - зазначається кількість ПОВ, що діють на підставі агентських угод з уповноваженим банком або фінансовою установою, що зареєстровані у відповідному територіальному управлінні Національного банку України на кінець звітного періоду, - до 6 знаків.

Рядок 4 - зазначається загальна кількість працюючих ПОВ банку (фінансової установи), які здійснювали операції протягом звітного періоду один день і більше, - до 6 знаків. Дані рядка 4 мають відповідати сумі даних рядків 4.1 і 4.2.

Рядок 4.1 - зазначається кількість власних працюючих ПОВ банку (фінансової установи), які здійснювали операції протягом звітного періоду один день і більше, - до 6 знаків.

Рядок 4.2 - зазначається кількість працюючих ПОВ, що діють на підставі агентських угод з уповноваженим банком або фінансовою установою, які здійснювали операції протягом звітного періоду один день і більше, - до 6 знаків".

3.4. Доповнити формою N 529 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод,
за ____________ 200_ року
(місяць)

______________________________
(код, назва банку/фінансової установи) 

___________________________________
(місцезнаходження банку, фінансової установи) 

(соті частки одиниць валюти)

Код області, де зареєстро-
вано пункт обміну валюти 

Код банку або філії банку (фінан-
сової установи) 

Реєстрацій-
ний номер пункту обміну валюти 

Адреса пункту обміну валюти 

Код за ЄДРПОУ юридичної особи -
агента 

Назва юридичної особи -
агента 

Адреса юридичної особи -
агента 

Код валюти 

Усього куплено валюти 

Усього продано валюти 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________ 

_________________________
(прізвище виконавця, телефон) 

Головний бухгалтер 

___________ 

Пояснення щодо заповнення форми N 529
Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод

Форма впроваджена з метою виконання наглядових функцій Національним банком України за станом валютного ринку України та контролю за середньомісячними обсягами операцій з купівлі-продажу іноземної валюти в пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод (далі - ПОВ-А), укладених з уповноваженими банками або уповноваженими фінансовими установами, відповідно до вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.01.2003 за N 21/7342.

Звіт складається в разі наявності в банку або фінансовій установі ПОВ-А, що зареєстровані у відповідних територіальних управліннях Національного банку України та здійснюють протягом звітного періоду операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти на підставі укладених агентських угод.

У статистичному звіті слід зазначати суми купленої та проданої іноземної валюти лише за звітний місяць, тобто з першого до останнього дня звітного місяця включно. Якщо операції з купівлі-продажу іноземної валюти здійснені 30 (або 31) числа звітного місяця, а проведені за балансом 1-го числа наступного місяця, то суми таких операцій мають включатися до звіту наступного періоду.

Звіт подається в розрізі кодів іноземних валют згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.

Колонка 1 - зазначається код області, де зареєстровано (за місцезнаходженням) ПОВ-А банку (фінансової установи), згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 2 - зазначається код банку - юридичної особи (фінансової установи) або філії банку (фінансової установи), що здійснює касове обслуговування ПОВ-А, згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається реєстраційний номер ПОВ-А згідно з довідкою про реєстрацію, що видана територіальним управлінням Національного банку України і зареєстрована в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти, - 12 знаків.

Колонка 4 - зазначається адреса [місто (селище, смт), вулиця] за місцезнаходженням ПОВ-А - 135 знаків.

Колонка 5 - зазначається код за ЄДРПОУ юридичної особи, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою), - 10 знаків.

Колонка 6 - зазначається повна назва юридичної особи, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою), - 135 знаків.

Колонка 7 - зазначається повна адреса юридичної особи, що уклала агентську угоду з банком (фінансовою установою), - 135 знаків.

Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, - 3 знаки.

Колонка 9 - зазначається обсяг купленої ПОВ-А готівкової іноземної валюти у фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) агентами банківської або фінансової установи за звітний місяць.

Колонка 10 - зазначається обсяг проданої ПОВ-А готівкової іноземної валюти фізичним особам (резидентам і нерезидентам) агентами банківської або фінансової установи за звітний місяць".

3.5. У поясненні щодо заповнення форми N 531 "Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями":

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"Колонка 14 (Відмітка про безнадійну заборгованість) - зазначається код безнадійної заборгованості резидентів за зовнішньоекономічним контрактом - 1 знак. Код може мати такі значення: 0 - якщо сума заборгованості змінювалася протягом 1095 днів (3 роки) з першого дня порушення строків розрахунків; 2 - якщо сума заборгованості не змінювалася протягом 1095 днів (3 роки) з першого дня порушення строків розрахунків; 1 - якщо сума заборгованості не змінювалася в період, що перевищує 1095 днів (3 роки) з першого дня порушення строків розрахунків; 4 - якщо сума заборгованості змінювалася в період, що перевищує 1095 днів (3 роки) з першого дня порушення строків розрахунків";

абзац двадцять шостий доповнити новим абзацом такого змісту:

"Термін 1095 днів (3 роки) повинен відраховуватися з першого дня порушення встановленого законодавством строку розрахунків за експортною, імпортною та лізинговою операціями (тобто на 91-й день) або строку, установленого відповідною ліцензією, одержаною в Національному банку України".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами двадцять восьмим - тридцять восьмим.

3.6. Форму N 536 "Звіт про ввезення та вивезення банківських металів" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про операції з банківськими металами у зливках, монетами та порошками банківських металів
за ___ місяць 20__ року

______________________________
(код банківського металу) 

________________________________
(назва банківського металу) 

______________________________
(код і назва банку) 

________________________________
(місцезнаходження банку) 

(соті частки тройської унції)

N
з/п 

Назва показника 

Вага 

банківських металів у стандартних зливках 

монет 

порошків банківських металів 

Увезено, усього за місяць 

 

 

 

Куплено в інших банків, усього за місяць 

 

 

 

Куплено в юридичних осіб, усього за місяць 

 

 

 

Куплено у фізичних осіб, усього за місяць 

 

 

 

Продано іншим банкам, усього за місяць 

 

 

 

Продано юридичним особам, усього за місяць 

 

 

 

Продано фізичним особам, усього за місяць 

 

 

 

Вивезено, усього за місяць 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

_____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 536
Звіт про операції з банківськими металами у зливках, монетами та порошками банківських металів

Звіт подається уповноваженими банками та фінансовими установами, які ввозили та вивозили, купували і продавали за безготівкову та готівкову національну валюту банківські метали в стандартних і мірних зливках, монети, вироблені з дорогоцінних металів, порошки банківських металів на валютному ринку України.

Зміст термінів "банківські метали", "стандартні зливки", "мірні зливки", "порошки банківських металів", "монети, вироблені з дорогоцінних металів (далі - монети)", "маса в лігатурі (лігатурна маса)", "маса металу в чистоті (хімічно чистого металу)" викладений у Положенні про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070 (із змінами).

Вага банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів у звіті відображається відповідно до даних аналітичних рахунків бухгалтерського обліку банку.

Звіт не містить даних про внутрішньобанківські обороти.

Опис параметрів заповнення форми.

Код банку (фінансової установи) зазначається згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 3 знаки.

Скорочена назва банку (фінансової установи) зазначається відповідно до його назви в установчих документах - до 20 знаків.

Код і назва банківського металу зазначаються згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf).

Рядок 1 - зазначається загальний обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що ввезені банками (фінансовими установами) України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 2 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені в інших банків (фінансових установ) України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 3 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені в юридичних осіб протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 4 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що куплені у фізичних осіб протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 5 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані іншим банкам (фінансовим установам) України протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 6 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані юридичним особам протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 7 - зазначається обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет та порошків банківських металів, що продані фізичним особам протягом звітного періоду, - до 9 знаків.

Рядок 8 - зазначається загальний обсяг банківських металів у стандартних і мірних зливках, монет і порошків банківських металів, що вивезені банками (фінансовими установами) України протягом звітного періоду, - до 9 знаків".

3.7. Форму N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку
за ____________ 200_ року

________________________
(назва банку) 

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

Дата купівлі валюти 

Код регіону 

Код банку 

Код валюти 

Сума купленої валюти (в одиницях валюти) 

Код за ЄДРПОУ юридичної особи/ ідентифі-
каційний номер за ДРФО - платників податків 

Назва клієнта/
прізвище, ім'я, по батькові 

Місцезна-
ходження клієнта (адреса) 

Мета придбання валюти 

Код за видом еконо-
мічної діяльності 

Номер контракту 

Дата контракту 

Код країни, до якої перека-
зується валюта 

Дата ВМД*, дата акта про надання послуг, виконання робіт тощо 

Підстави для придбання валюти 

Код країни клієнта 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* ВМД - вантажно-митна декларація.

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 538
Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку

Інформація за формою надається банком у разі здійснення ним за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) протягом дня операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту, якщо сума купленої валюти дорівнює або перевищує 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на дату здійснення операції з купівлі.

Звіт складається на дату здійснення операцій з купівлі іноземної валюти згідно з балансом банку (дата першої бухгалтерської проводки, що свідчить про виникнення відповідного зобов'язання банку перед клієнтом в іноземній валюті).

У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом (за однією заявкою), частина якої буде використана для здійснення авансового платежу, а інша частина - для оплати поставленого товару (виконаних робіт, наданих послуг тощо) за наявності ВМД, підтвердженої реєстром митної служби, що надійшов до банку (акта про отримання послуг, виконання робіт тощо), у звіті зазначені суми мають відображатися окремими записами (рядками).

У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для одного клієнта за різними контрактами (але за однією заявкою) сума купленої для клієнта валюти відображається у звіті окремими записами (рядками) за кожним контрактом.

У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для одного клієнта за одним контрактом, згідно з яким сума купленої валюти підлягає перерахуванню частками до кількох країн, сума купленої для клієнта валюти відображається у звіті відповідно до сум за кожною країною перерахування окремими записами (рядками).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - дата здійснення операції з купівлі валюти - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 2 - код регіону згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf) - 2 знаки.

Колонка 3 - код банку згідно з Довідником банківських установ України (rcukru.dbf) - 9 знаків.

Колонка 4 - цифровий код валюти, що куплена банком за дорученням клієнта, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73 (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 5 - зазначається сума купленої банком за дорученням клієнта іноземної валюти в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 6 - зазначається код за ЄДРПОУ клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи, за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 10 знаків. Для нерезидентів код не зазначається.

Колонка 7 - зазначаються повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, за дорученням яких куплено іноземну валюту, - до 135 знаків.

Колонка 8 - зазначається місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи), за дорученням якої куплено іноземну валюту, - до 135 знаків.

Колонка 9 - цифровий код мети придбання іноземної валюти - 1 знак. Може мати такі значення:

1 - придбано для імпорту товарів;

2 - придбано для імпорту послуг, робіт;

3 - придбано для погашення кредиту;

4 - придбано з іншою метою.

Колонка 10 (Код виду економічної діяльності) - зазначається код основного виду економічної діяльності, присвоєний клієнту банку (фізичній або юридичній особі, за дорученням яких була куплена іноземна валюта), згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441 (КВЕД), (Довідник Національного банку України - KL_K110.dbf), - 5 знаків.

Колонка 11 - зазначається номер зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта, - до 25 знаків. Якщо немає номера, то в колонці слід писати "б/н".

Колонка 12 - зазначається дата укладення зовнішньоекономічного контракту (кредитного договору тощо) клієнта, на підставі якого виникли зобов'язання в іноземній валюті, для виконання яких купується валюта, - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі відображення операцій з купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів банку на підставі інших документів (крім зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору) згідно з Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464, у колонці 11 слід зазначити номер заявки, у колонці 12 - дату заявки, на підставі якої була придбана іноземна валюта.

Колонка 13 - код країни банку-бенефіціара, до якого клієнт переказує куплену іноземну валюту на підставі платіжних документів на переказ (кредитного договору тощо), згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73 (kl_к040.dbf), - 3 знаки.

Колонка 14 - зазначається дата отримання імпортером продукції відповідно до ВМД або дата акта про отримання послуг, виконання робіт згідно із зовнішньоекономічним контрактом - 8 знаків (ДДММРРРР).

У разі здійснення банком операцій з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом (за однією заявкою) за наявності кількох вантажно-митних декларацій або актів виконаних робіт потрібно в основному полі колонки 13 (дата ВМД, дата акта про надання послуг, виконання робіт тощо) у форматі дати відображати дату останньої ВМД. Дати інших ВМД, які належать до цього контракту, слід відображати в додатковому полі в символьному форматі з відокремленням комами. Наприклад: ДДММРРРР, ДДММРРРР.

Якщо іноземна валюта придбана для здійснення авансового платежу (у разі імпорту товарів, послуг, робіт), то колонка 13 не заповнюється.

Колонка 15 - зазначаються конкретний пункт і підпункти Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464, на підставі яких банком здійснено операцію з купівлі іноземної валюти, - до 11 знаків (наприклад, 2.5.а.1). Підпункти вищезазначеної постанови, які позначені рискою (наприклад "- для сплати митних платежів"), кодуються цифрами в порядку зростання номерів. Виключені з тексту постанови підпункти не нумеруються. Українська літера "Ґ" зазначається як "Г1".

Колонка 16 - код країни клієнта-бенефіціара, у якій він є резидентом. Код уноситься згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73 (kl_к040.dbf), - 3 знаки".

3.8. Абзац тринадцятий пояснення щодо заповнення форми N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" викласти в такій редакції:

"Колонка 9 - зазначається розмір процента, на який щорічно зменшується (амортизується) сума субординованого боргу відповідно до строку дії дозволу Національного банку України про залучення коштів на умовах субординованого боргу для зарахування цих коштів до розрахунку капіталу банку".

3.9. Доповнити новою формою N 615 "Звіт про кредитні операції банку" та поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Звіт про кредитні операції банку
за станом на "
___" ____________ 200_ року

_____________________________
(назва банку) 

___________________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

Назва контрагента 

Ідентифі-
каційний код контр-
агента 

Код країни-
контр-
агента 

Регіон 

Код форми власності контр-
агента 

Вид еконо-
мічної діяль-
ності 

Номер угоди 

Про-
центна ставка 

Код валюти 

Забезпечення 

Сума заборго-
ваності згідно з дого-
вором 

Номер рахунку 

Сума 

Дата 

Категорія заборго-
ваності 

Відсоток від регуля-
тивного капіталу банку 

вид 

вартість 

фактичної заборго-
ваності 

неамор-
тизова-
ного дисконту 

зобов'я-
зань банку з креди-
тування 

виник-
нення заборго-
ваності 

погашення
заборго-
ваності згідно з договором 

фактич-
ного пога-
шення заборго-
ваності 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

I. Кредитні операції за окремими контрагентами 

Усього за угодою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за 1-м контрагентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за n-м контрагентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Операції з інсайдерами 

Усього за угодою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за 1-м контрагентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за n-м контрагентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за інсайдерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 615
Звіт про кредитні операції банку

Звіт розроблений відповідно до вимог статей 49, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та статті 55 Закону України "Про Національний банк України" з метою контролю за ризиками під час здійснення банками кредитних операцій.

Під час складання звіту слід керуватися вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, із змінами (далі - Інструкція).

Інформація надається за станом на 1, 11 та 21 числа щомісяця і містить дані про:

кредитні операції банку щодо окремих контрагентів;

кредитні операції з інсайдерами банку.

Інформація надається про всі здійснені банком кредитні операції на суму 2 млн. грн. і більше, якщо за кожною угодою сума вимог банку до контрагента і позабалансових зобов'язань, наданих банком щодо цього контрагента, становить 2 млн. грн. і більше, а також про всі кредитні операції з інсайдерами банку (незалежно від їх суми).

Вимоги банку щодо контрагента визначаються згідно з пунктами 3.4, 3.5 глави 3 розділу VI Інструкції. Інформація надається в розрізі кожного договору контрагента. Під час відображення операцій з цінними паперами окремим договором уважається загальна заборгованість за цінними паперами одного виду та одного емітента, що випущені на однакових умовах. Вид цінного папера визначається згідно із законодавством України з цінних паперів. Під час відображення операцій з векселями окремим договором уважається загальна заборгованість за операціями з урахування векселів щодо одного контрагента, який виступає позичальником банку.

Належність до інсайдерів банку визначається відповідно до пунктів 1.9 - 1.12 глави 1 розділу VI Інструкції. Перелік зобов'язань інсайдера перед банком визначається відповідно до пунктів 4.3 та 4.4 глави 4 розділу VI Інструкції.

Інформація про кредитні операції та операції з інсайдерами має надаватися до повного їх погашення.

Якщо контрагент, який має непогашену заборгованість, перестає бути інсайдером банку, то інформація щодо його заборгованості надається в першій частині звіту (кредитні операції за окремими контрагентами) до повного погашення заборгованості.

Під час заповнення цієї форми використовуються такі самі рахунки, що й під час розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) і нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9).

За кожним контрагентом у відповідних колонках наводяться підсумки:

усього за договором (сума заборгованостей контрагента за цим договором);

усього за контрагентом (сума заборгованостей за договорами контрагента).

Крім того, зазначається підсумок усього за інсайдерами (сума заборгованостей усіх інсайдерів банку).

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається назва контрагента:

повна назва юридичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи.

Колонка 2 - зазначається ідентифікаційний код (номер) контрагента за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або за Державним реєстром фізичних осіб (ДРФО). У разі відсутності ідентифікаційного коду зазначається нуль.

Колонка 3 - цифровий код країни-контрагента згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.

Колонка 4 - зазначається код регіону, у якому розташований контрагент (відповідно до місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи), заповнюється згідно з Довідником регіонів України (kodobl.dbf).

Для контрагента-нерезидента в колонці 4 ставиться нуль.

Колонка 5 - зазначається код форми власності контрагента згідно з Державним класифікатором України ДК 001-2004 "Класифікація форм власності" (КФВ), затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 N 97, файл KL_K081.

Колонка 6 - зазначається вид економічної діяльності контрагента - юридичної або фізичної особи - підприємця згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 N 441, - файл KL_K111.

Для контрагента - фізичної особи, яка не здійснює підприємницьку діяльність, а також для нерезидентів у колонці 6 зазначається нуль.

Колонка 7 - зазначається номер договору, згідно з яким виникає заборгованість. Коли неможливо визначити номер договору, наприклад для операцій з цінними паперами, дебіторської заборгованості, у колонці 7 зазначається унікальний номер (ідентифікатор), який присвоює банк. Банк відстежує унікальність цього номера до повного погашення такої заборгованості.

Колонка 8 - зазначається процентна ставка за кредитом на звітну дату. Для акцій, авальованих векселів, а також в інших випадках, коли відсотки не нараховуються, у колонці 8 ставиться нуль.

Колонка 9 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, у якій виникла заборгованість.

Колонка 10 - зазначається вид забезпечення кредиту, а саме:

гарантії Кабінету Міністрів України  

- 11; 

гарантії Національного банку України  

- 12; 

гарантії міжнародних банків і банків "інвестиційного класу"  

- 13; 

гарантії інших банків України  

- 14; 

майнові права на грошові депозити та іменні депозитні сертифікати  

- 15; 

банківські метали  

- 21; 

дорогоцінні метали  

- 22; 

державні цінні папери  

- 23; 

недержавні цінні папери  

- 24; 

нерухоме майно, що належить до житлового фонду  

- 25; 

майнові права на майбутнє нерухоме майно  

- 26; 

готова продукція  

- 27; 

товари в обороті  

- 28; 

інше рухоме майно  

- 30; 

інше нерухоме майно  

- 31; 

майнові права на інші об'єкти застави  

- 32; 

інші види забезпечення  

- 33; 

декілька видів забезпечення  

- 40; 

без забезпечення (бланкові)  

- 90. 

Колонка 11 - зазначається загальна вартість забезпечення кредиту згідно з договором застави (гарантії).

Колонка 12 - зазначається сума заборгованості згідно з договором.

У разі відкриття кредитної лінії зазначається сума заборгованості згідно з договором за всіма траншами з урахуванням позабалансових зобов'язань банку.

Колонка 13 - окремими рядками зазначаються номери балансових і позабалансових рахунків, на яких відображаються сума вимог банку до контрагента та позабалансові зобов'язання, надані банком щодо цього контрагента. У разі виникнення заборгованості контрагента за врахованими векселями та борговими цінними паперами в колонці 13 зазначається також номер контрактивного рахунку, на якому обліковується сума неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами та врахованими векселями.

Якщо за одним договором заборгованість контрагента обліковується на кількох балансових і позабалансових рахунках та в різних валютах, то інформація надається окремими рядками в розрізі кожного рахунку і валюти, тобто в колонці 13 окремими рядками зазначаються всі балансові та позабалансові рахунки.

Колонка 14 - зазначається сума фактичної заборгованості контрагента на звітну дату в розрізі відповідних рахунків колонки 13.

Колонка 15 - зазначається сума неамортизованого дисконту за врахованими векселями та цінними паперами в розрізі відповідних контрактивних рахунків колонки 13.

Колонка 16 - зазначається сума зобов'язань банку з кредитування щодо контрагента в разі відкриття кредитної лінії, надання гарантії, поруки, акцептування в розрізі відповідних позабалансових рахунків колонки 13.

У разі повного погашення заборгованості на звітну дату або протягом звітного місяця в колонках 14 - 16 зазначається нуль.

Колонка 17 - зазначається дата фактичного виникнення заборгованості контрагента (дата зарахування на рахунок).

Колонка 18 - зазначається дата погашення заборгованості контрагентом згідно з договором.

Колонка 19 - зазначається дата фактичного повного погашення контрагентом заборгованості. Цей реквізит має заповнюватися банком лише в разі повного погашення заборгованості.

Колонка 20 - зазначається категорія заборгованості залежно від її типу відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695, Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.12.2003 N 561 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 5/8604, Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13.12.2002 N 505 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2003 за N 1/7322.

Для кредитних операцій використовується таке кодування:

код: 

категорія: 

- стандартна; 

- під контролем; 

- субстандартна; 

- сумнівна; 

- безнадійна. 

Для операцій з цінними паперами:

код: 

категорія:  

- стандартна; 

- нестандартна. 

Для дебіторської заборгованості:

код: 

категорія:  

- група I; 

- група II;  

- група III;  

- група IV.  

Колонка 21 - зазначається відсоток від регулятивного капіталу банку, який визначається як процентне відношення суми фактичної заборгованості контрагента перед банком, позабалансових зобов'язань, наданих банком щодо цього контрагента, на звітну дату до регулятивного капіталу банку, який розраховується відповідно до глави 1 розділу II Інструкції".

3.10. Форму N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт
про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків

____________________________
(назва банку) 

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

(соті частки одиниць валюти)

Країна 

Банк-резидент (нерезидент) 

Рейтинг 

Належність до інвестиційного класу

Балансовий рахунок 

Іноземна валюта 

Сума в гривневому еквіваленті 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

Код 

Сума 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані щодо розміщених коштів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані щодо залучених коштів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Керівник 

___________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

___________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

___________
(підпис) 

_______________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 618
Звіт
про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків

Звіт подається уповноваженим банком у розрізі балансових рахунків (субрахунків).

У першій частині звіту відображаються дані про розміщені уповноваженим банком у банках-резидентах і банках-нерезидентах кошти, які обліковуються на таких балансових рахунках і субрахунках:

1500/1 "Кореспондентські рахунки, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас1";

____________
1 Інвестиційний клас - кредитний рейтинг, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's).

1500/2 "Кореспондентські рахунки в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";

1508/1 "Нараховані доходи за коштами до запитання, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас";

1508/2 "Нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";

1510/1 "Депозити овернайт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас";

1510/2 "Депозити овернайт, які розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";

1511 "Гарантійні депозити та грошове покриття в інших банках";

1512/1 "Інші короткострокові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас";

1512/2 "Інші короткострокові депозити, що розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу";

1515 "Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках";

1516 "Довгострокові депозити, які розміщені на умовах субординованого боргу";

1517 "Прострочена заборгованість за строковими депозитами, розміщеними в інших банках";

1518/1 "Нараховані доходи за депозитами овернайт, іншими короткостроковими депозитами, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас";

1518/2 "Нараховані доходи за строковими депозитами, що розміщені в інших банках, які не належать до інвестиційного класу";

1520/1 "Кредити овердрафт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас";

1520/2 "Кредити овердрафт, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу";

1521/1 "Кредити овернайт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас";

1521/2 "Кредити овернайт, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу";

1522 "Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо";

1523/1А-1523/1П "Інші короткострокові кредити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас";

1523/2А-1523/2П "Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу";

1524А-1524П "Довгострокові кредити, які надані іншим банкам";

1525 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам";

1526 "Пролонгована заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам";

1527 "Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам";

1528/1 "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, овернайт та іншими короткостроковими кредитами, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас";

1528/2 "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу";

1580 "Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в інших банках";

1581 "Сумнівна заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках";

1582 "Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам";

1589 "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам".

У другій частині звіту відображаються дані про залучені уповноваженим банком від банків-резидентів і банків-нерезидентів кошти, які обліковуються на таких балансових рахунках:

1600 П "Кореспондентські рахунки інших банків";

1610 П "Депозити овернайт інших банків";

1611 П "Гарантійні депозити та грошове покриття інших банків";

1612 П "Короткострокові депозити інших банків";

1615 П "Довгострокові депозити інших банків";

1618 П "Нараховані витрати за строковими депозитами інших банків";

1620 П "Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках";

1621 П "Кредити овернайт, які отримані від інших банків";

1622 П "Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо";

1623 П "Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків";

1624 П "Довгострокові кредити, які отримані від інших банків";

1628 П "Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших банків".

Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 1 - зазначається цифровий код країни згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.

Колонка 2 - зазначається повна назва країни.

Колонка 3 - зазначається цифровий код:

банку-резидента згідно з Довідником банківських установ України, rcukru.dbf (поле GLB) - 3 знаки;

банку-нерезидента згідно з Довідником зарубіжних банків, rc_bnk.dbf - 10 знаків.

Колонка 4 - зазначається повна назва банку-резидента/банку-нерезидента, у якому уповноважений банк розмістив кошти або від якого залучив кошти.

Назва банку-нерезидента має відповідати назві, зазначеній у Довіднику зарубіжних банків, rc_bnk.dbf (поле NAME) - 60 знаків.

Колонка 5 - зазначається рейтингова оцінка, що встановлена банку і підтверджена в бюлетені однією з провідних рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standart & Poor's, Moody's). Для банку-резидента (нерезидента) ця колонка заповнюється в разі наявності рейтингу.

Колонка 6 - зазначається належність банку до інвестиційного класу (визначається за даними колонки 5):

1 - банк, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас (проставляється лише за банком-нерезидентом);

2 - інший банк, що не належить до інвестиційного класу.

Колонка 7 - зазначається номер балансового рахунку (субрахунку), на якому обліковуються розміщені/залучені уповноваженим банком кошти.

Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73.

Колонка 9 - зазначається сума залишку розміщених/залучених уповноваженим банком коштів у валюті (у сотих частках одиниць валюти) у розрізі балансових рахунків (субрахунків), на яких обліковуються кошти.

Колонка 10 - зазначається сума залишку розміщених/залучених уповноваженим банком коштів у гривневому еквіваленті (у копійках)".

3.11. У формі N 691 "Звіт про формування резерву під активи у вигляді цінних паперів":

у таблиці форми:

рядок 2.2.1 доповнити рядком такого змісту:

"2.2.2. у тому числі вкладення в капітал банків";

назву колонки 11 після знаків ("+") доповнити знаками ("+/-"); 

у поясненні щодо заповнення форми N 691:

доповнити пояснення після абзацу тринадцятого абзацом такого змісту:

"2.2.2 - зазначаються вкладення в капітал банків, що обліковуються за собівартістю за рахунком 3102 (за аналітичним обліком)".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сороковий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - сорок першим;

абзац двадцять п'ятий пояснення викласти в такій редакції:

"Колонка 9 - зазначаються зміни в балансовій вартості цінних паперів у зв'язку зі зміною валютного курсу тих цінних паперів, номінал яких виражено в іноземній валюті (різниця між балансовою вартістю і вартістю після зміни курсу), а також зазначається сума переоцінки цінних паперів";

абзац двадцять сьомий пояснення після слова "нарахованих" доповнити такими знаком і словом: "/сплачених".

3.12. У формах N 747 і 748 "Звіт про касові обороти банку":

у таблицях форм N 747 і 748 у Статті надходжень і видатків "Надходження готівки" рядок 2 разом із символом 03 виключити;

у таблиці форми N 748 у Статті надходжень і видатків рядок 41 разом із символом 83 і рядок 52 із символом 99 виключити.

У поясненні щодо заповнення форм N 747, N 748:

доповнити пояснення абзацами такого змісту:

"У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми N 748 вносяться за умови, що такі зміни є суттєвими.

У формі N 748 виправлення здійснюються безумовно, якщо помилка впливає на викривлення емісійного результату та за надходженнями готівки до каси банку (символи 02 - 32), за видачею готівки з каси банку (символи 40 - 61) і за позабалансовими символами (символи 75 - 96) у сумах, що перевищують 10,0 тис. грн. кожного конкретного символу кожної юридичної особи.

До даних форми N 747, що складається територіальними управліннями та банками, зміни не вносяться".

Пояснення символу 02 викласти в такій редакції:

"Надходження готівкової виручки від продажу товарів через торговельну мережу і мережу підприємств ресторанного господарства (уключаючи споживчу кооперацію) та від продажу товарів неторговельними підприємствами та підприємцями відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, сертифікації та метрології України від 22.10.96 N 441, а також надходження від продажу неліквідів, обладнання, інвентарю";

символ 03 та його пояснення виключити;

символ 40 та його пояснення викласти в такій редакції:

"Символ 40 Видача готівки на виплату основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат, зазначених у розділі 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713.

Видача готівки на виплату допомоги, компенсацій, надбавок та інші виплати відповідно до розділу 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713 (за винятком відряджень, допомоги та компенсацій з Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, з коштів профспілок та інших фондів, які обліковуються за іншими символами).

Видача готівки підприємцям на виплату чистого доходу";

у поясненні щодо заповнення форми N 748 символи 83 і 99 та їх пояснення виключити.

 

Директор Генерального
економічного департаменту 

 
І. А. Шумило
 

Директор Департаменту
статистики та звітності 

 
В. М. Галь
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного
комітету статистики України 

 
О. Г. Осауленко
 

Опрос