Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения органами государственной налоговой службы реструктуризации (отсрочки) уплаты сумм фиксированного сельскохозяйственного налога в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 28.09.2004 № 562
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 28 вересня 2004 року N 562

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2004 р. за N 1308/9907

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 20 грудня 2011 року N 1674)

Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та з метою забезпечення практичного впровадження абзацу п'ятого частини першої статті 9 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" і пункту 27 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 N 658, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин (додається).

2. Департаменту забезпечення податкових зобов'язань (Карпов Ю. С.) подати цей Порядок до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В. П.) у 10-денний строк з дня державної реєстрації Порядку довести його через засоби масової інформації до відома платників податків.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С. І.

 

Голова 

Ф. О. Ярошенко 

 

ПОРЯДОК
проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 9 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", абзацу п'ятого частини першої статті 9 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" і пункту 27 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 N 658.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на платників фіксованого сільськогосподарського податку, за клопотанням яких Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами прийнято рішення про реструктуризацію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили), яке погоджено з Міністерством фінансів України та Міністерством аграрної політики України (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами").

1.3. У цьому Порядку термін реструктуризація (відстрочка) вживається в такому значенні - перенесення сплати суми фіксованого сільськогосподарського податку, нарахованої з дати виникнення форс-мажорних обставин до кінця року, в якому виникли дані обставини, на більш пізній термін (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами").

1.4. У цьому Порядку інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законі України "Про фіксований сільськогосподарський податок" і Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

2. Органи, які реструктуризують (відстрочують) фіксований сільськогосподарський податок

Реструктуризацію (відстрочку) по фіксованому сільськогосподарському податку можуть надавати в межах своїх повноважень по кожному окремому випадку:

Державна податкова адміністрація України - без обмежень суми;

державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - на суму не більше 3 млн. грн.;

державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекціях - на суму до 30 тис. грн.

3. Підтвердження сум заборгованості, що підлягає реструктуризації (відстрочці)

3.1. Сума фіксованого сільськогосподарського податку, що підлягає реструктуризації (відстрочці), підтверджується за даними карток особових рахунків платників фіксованого сільськогосподарського податку, що ведуться в органах державної податкової служби згідно з Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України від 12 травня 1994 року N 37, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25 травня 1994 року за N 114/323 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 3 вересня 2001 року N 342).

3.2. Реструктуризації (відстрочці) підлягає сума фіксованого сільськогосподарського податку (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"), нарахована за період з дати виникнення форс-мажорних обставин до кінця року, в якому виникли форс-мажорні обставини.

4. Реструктуризація (відстрочка) сум фіксованого сільськогосподарського податку

4.1. Для реструктуризації (відстрочки) фіксованого сільськогосподарського податку платник такого податку звертається до підрозділу стягнення податкового боргу органу державної податкової служби, за місцем реєстрації, з письмовою заявою, в якій зазначає суму фіксованого сільськогосподарського податку, сплату якого просить реструктуризувати (відстрочити).

До заяви додається рішення про реструктуризацію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"), яке погоджено з Мінагрополітики України та Мінфіном України.

4.2. За результатами розгляду відповідних документів керівник (його заступник) органу державної податкової служби протягом п'яти робочих днів від дня подання заяви оформляє рішення про реструктуризацію (відстрочку) суми фіксованого сільськогосподарського податку за формою згідно з додатком.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, встановленим чинним законодавством, керівник (його заступник) органу державної податкової служби може відмовити платнику податків в реструктуризації (відстрочці) у письмовій формі з викладенням причини відмови.

Реструктуризація (відстрочка) сум фіксованого сільськогосподарського податку надається на умовах безоплатності користування наданим податковим кредитом.

Якщо рішення про реструктуризацію (відстрочку) оформляється органом державної податкової служби вищого рівня, то не пізніше наступного дня після його прийняття, воно надсилається платникові та органу державної податкової служби, де він зареєстрований.

Рішення про реструктуризацію (відстрочку) сум фіксованого сільськогосподарського податку оформляється у двох примірниках: перший - для платника податку, другий - для органу державної податкової служби. Якщо рішення про реструктуризацію (відстрочку) фіксованого сільськогосподарського податку оформляється органом державної податкової служби вищого рівня, рішення виписується в трьох примірниках: перший - для платника податків, другий - для органу державної податкової служби за місцем реєстрації такого платника податку, третій - органу державної податкової служби, який оформляє рішення.

4.3. Рішення про реструктуризацію (відстрочку) сум фіксованого сільськогосподарського податку реєструються підрозділом стягнення податкового боргу органу державної податкової служби в Журналі, примірна форма якого наведена в додатку 2 до Порядку розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 18.09.2001 N 378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2001 за N 912/6103 (далі - Порядок N 378), який ведеться в електронному вигляді.

Якщо рішення про реструктуризацію (відстрочку) оформляє орган державної податкової служби вищого рівня, то інформація до Журналу заноситься в межах цього рішення.

Органи державної податкової служби за місцем реєстрації платника фіксованого сільськогосподарського податку реєструють не тільки оформлені безпосередньо ним рішення, а й рішення органів державної податкової служби вищого рівня стосовно платників фіксованого сільськогосподарського податку, які у них зареєстровані.

Реєстрація здійснюється в день оформлення або отримання рішення.

4.4. Після оформлення або отримання рішення орган державної податкової служби за місцем реєстрації платника фіксованого сільськогосподарського податку укладає з цим платником договір про реструктуризацію (відстрочку), примірна форма якого наведена в додатку 3 до Порядку N 378.

Відомості про укладений договір про реструктуризацію (відстрочку) вносяться до Журналу та автоматично переносяться до карток особового рахунку платника.

Після цього паперова копія витягу з Журналу передається підрозділу обліку і звітності для проведення звірки повноти та правильності відображення реструктуризованих (відстрочених) сум у картках особового рахунку.

Строк дії договору починається від дати його підписання.

Основною умовою надання та дії реструктуризації (відстрочки) фіксованого сільськогосподарського податку є недопущення утворення платником такого податку нового податкового боргу, а саме: своєчасна сплата поточних платежів та чергової частки реструктуризованої (відстроченої) суми.

4.5. Платник фіксованого сільськогосподарського податку має право достроково сплатити реструктуризовану (відстрочену) суму фіксованого сільськогосподарського податку.

4.6. На реструктуризовані (відстрочені) суми пеня та штрафні санкції не нараховуються з дати підписання договору.

4.7. Якщо договір про реструктуризацію (відстрочку) укладається пізніше дня оформлення відповідного рішення, то таке рішення є підставою для скасування пені та штрафних санкцій, нарахованих за несвоєчасну сплату фіксованого сільськогосподарського податку, який підлягає реструктуризації (відстрочці), за період з початку дії реструктуризації (відстрочки) до дати підписання договору.

5. Сплата реструктуризованих (відстрочених) сум фіксованого сільськогосподарського податку

5.1. При настанні термінів сплати реструктуризованої (відстроченої) суми фіксованого сільськогосподарського податку у картках особових рахунків органи державної податкової служби проводять відповідне нарахування сум реструктуризованого (відстроченого) податку.

5.2. Нарахування проводиться за даними Журналу реєстрації надання реструктуризації (відстрочок) сум фіксованого сільськогосподарського податку в автоматичному режимі.

5.3. Погашення реструктуризованої (відстроченої) суми фіксованого сільськогосподарського податку проводиться платником податку у терміни, визначені у рішенні та договорі.

5.4. Договір про реструктуризацію (відстрочку) може бути достроково розірвано:

а) з ініціативи платника податків - при достроковому погашенні суми фіксованого сільськогосподарського податку;

б) з ініціативи органу державної податкової служби - у разі, якщо:

платник податків накопичує новий податковий борг, тобто не сплачує поточних платежів до бюджету після укладення договору про реструктуризацію (відстрочку);

платник податків своєчасно не сплачує у встановлені терміни реструктуризовану (відстрочену) суму або її частину.

5.5. При достроковому погашенні реструктуризованої (відстроченої) суми фіксованого сільськогосподарського податку платник подає до органу державної податкової служби, де він зареєстрований, уточнений термін погашення реструктуризованої (відстроченої) суми фіксованого сільськогосподарського податку.

5.6. Рішення про скасування раніше оформленого рішення про реструктуризацію (відстрочку) сум фіксованого сільськогосподарського податку та дострокове розірвання договору приймаються одночасно. У пункті 6.4 "Особливі умови" договору проводиться запис: "Договір достроково розірвано, документ від _____ N ____".

У Журнал реєстрації заноситься номер, дата рішення про скасування реструктуризації (відстрочки) сум фіксованого сільськогосподарського податку, сума реструктуризації (відстрочення), яку скасовано.

Дані з Журналу автоматично переносяться до карток особового рахунку.

Паперова копія витягу з Журналу передається підрозділу обліку і звітності для проведення відповідної звірки.

У картці особового рахунку платника рішення про скасування реструктуризації (відстрочки) проводиться датою скасування шляхом:

1) скасування суми реструктуризації (відстрочки);

2) проведення нарахування реструктуризованих (відстрочених) сум, термін сплати яких не настав.

5.7. Від дня, наступного за днем розірвання договору, на реструктуризовані (відстрочені) суми, що залишились не сплаченими, нараховується пеня та штрафні санкції у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Якщо розірвання договору про реструктуризацію (відстрочку) здійснюється пізніше дня прийняття рішення про скасування реструктуризації (відстрочки) сум фіксованого сільськогосподарського податку, то нарахування пені та штрафних санкцій за період від дня прийняття рішення про скасування до дня розірвання договору здійснюється в установленому порядку.

5.8. Від дня дострокового розірвання договору платник податків зобов'язаний сплатити невнесену реструктуризовану (відстрочену) суму фіксованого сільськогосподарського податку.

5.9. Реструктуризовані (відстрочені) суми фіксованого сільськогосподарського податку, що залишилися не сплаченими на день прийняття рішення про скасування реструктуризації (відстрочки), стягуються та погашаються у загальному порядку, встановленому законодавством для стягнення та погашення податкового боргу.

 

Директор Департаменту забезпечення
податкових зобов'язань
 

 
Ю. С. Карпов
 

 

РІШЕННЯ N
про реструктуризацію (відстрочення) сум фіксованого сільськогосподарського податку
(непотрібне викреслити)

від "____" ______________ року

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                                (посада, прізвище, ініціали) 

розглянувши заяву 

 


(ідентифікаційний код (номер)) 

 


(назва підприємства чи прізвище, ініціали платника) 

на підставі: пункту 9 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", абзацу п'ятого частини першої статті 9 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок", пункту 27 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 N 658, та рішення _________________________________ обласної ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київської або Севастопольської міської ради), погодженого з Мінфіном України та Мінагрополітики України, реструктуризую (відстрочую) суму фіксованого сільськогосподарського податку
______________________________________________________________________________________
                                                                                              (непотрібне викреслити) 

Реструктуризація (відстрочка) надається
__________________________
            (непотрібне викреслити) 

 
 
на суму 

  

 


 

 
 
з 

  

 


дата 

 
 
до 

  

 


дата 

  

на суму 

 


з 

 


дата 

до 

 


дата 

  

на суму 

 


з 

 


дата 

до 

 


дата 

  

  

..... 

  

..... 

  

..... 

Пеня та штрафні санкції, нараховані на реструктуризовані (відстрочені) суми, підлягають скасуванню за період з початку дії реструктуризації (відстрочки) до дати укладення договору. 

______________________________
                          (посада особи) 

_____________
(підпис) 

______________________
(прізвище, ініціали) 

____________

Опрос