Идет загрузка документа (177 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации таможенного контроля и таможенного оформления судов и товаров, ими перемещаемых

Государственная таможенная служба
Приказ, Инструкция от 17.09.2004 № 678
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними

Наказ Державної митної служби України
від 17 вересня 2004 року N 678

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 жовтня 2004 р. за N 1286/9885

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
 від 10 жовтня 2007 року N 842
,
 від 11 березня 2010 року N 230

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 10 березня 2015 року N 308)

Відповідно до Митного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України та постанов Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними", від 18.01.2003 N 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України", від 29.08.2002 N 1274 "Про затвердження Порядку пропуску яхт через державний кордон" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними (далі - Інструкція), що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 23.01.2001 N 26 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.2001 за N 119/5310.

3. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А. І.) і Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Іванюка М. М.

 

В. о. Голови Служби 

М. М. Іванюк 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними

1. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України.

1.2. Терміни вживаються в цій Інструкції в такому значенні:

акт-повідомлення - документ, що складається при виявленні будь-яких розбіжностей при прийнятті портом (одержувачем) товарів від судна, підписується представниками порту (одержувача), митного органу, уповноваженим представником адміністрації судна;

декларація про вантаж - документ, який містить відомості про товари, що перебувають на судні;

генеральний акт - документ, що визначає кількість місць і вагу переданих судном та прийнятих портом (одержувачем) товарів;

термін виключено 

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

тальманська розписка - первинний обліковий документ, у якому відображаються відомості про кількість вивантажених із судна й прийнятих портом (одержувачем) товарів.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України, Кодексі торговельного мореплавства України, постановах Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (зі змінами) та від 18.01.2003 N 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України", від 05.08.2009 N 846 "Про затвердження Порядку суднового постачання в морських і річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання".

(абзац пункту 1.2 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

1.3. Судна і товари, що переміщуються ними через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль і контроль за переміщенням культурних цінностей, у порядку, установленому законодавством України. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених законодавством України необхідних для цього товару видів контролю.

(абзаци другий і третій пункту 1.3 замінено абзацом другим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.4. У пунктах пропуску через державний кордон України в морських (річкових) портах, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень, митні органи за погодженням з органами охорони державного кордону встановлюють постійні або тимчасові зони митного контролю. На суднах митні органи встановлюють тимчасові зони митного контролю. Режим тимчасових зон митного контролю доводиться до відома осіб, безпосередньо присутніх під час проведення митного контролю та митного оформлення. Забезпечення охорони зон митного контролю покладається на підрозділи митної варти.

1.5. Контроль суден при їх переміщенні через митний кордон України здійснюється комісією, що складається з представників органу охорони державного кордону, митного органу, агентської організації (морського агента) та адміністрації порту, а в передбачених законодавством випадках - інших контрольних органів. Керівництво комісією (координацію роботи комісії при застосуванні до судна вільної практики) здійснює старший наряду органу охорони державного кордону.

(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

При здійсненні контролю наливних суден до складу комісії можуть включатися представники державної пожежної охорони.

З дозволу митного органу та органу охорони державного кордону до складу комісії у разі потреби включаються представники інших органів, установ та організацій.

Особи, яким дозволено відвідання судна під час роботи комісії (під час здійснення вантажних операцій без участі комісії на борту судна при застосуванні до судна вільної практики), можуть перебувати на ньому тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих обов'язків. Такі особи не повинні мати при собі предметів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством, крім тих, що використовуються ними для виконання своїх службових обов'язків. Предмети цих осіб декларуються ними усно чи письмово на вимогу посадової особи митного органу. За рішенням посадової особи митного органу може здійснюватися вибірковий митний контроль переміщуваних предметів із застосуванням технічних засобів митного контролю.

(абзаци четвертий і п'ятий пункту 1.5 замінено абзацом четвертим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842
,
 абзац четвертий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

Початок вантажних операцій без участі комісії на борту судна за рішенням уповноважених здійснювати відповідний контроль державних органів, що приймається на підставі відомостей, отриманих до прибуття судна, допускається для суден-контейнеровозів та суден, що перевозять наливні вантажі, під час їх стоянки в порту. У разі відсутності заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати контроль на державному кордоні, вільна практика може застосовуватися до інших типів суден.

(пункт 1.5 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

Початком вільної практики є час постановки судна до причалу порту для контролю та оформлення пропуску, заявлений у заявці з повідомленням про застосування вільної практики, наданої згідно з пунктом 1.12 глави 1 цієї Інструкції.

(пункт 1.5 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

1.6. Митний контроль за переміщенням суден і товарів, що перебувають на них, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України, які визначено Кабінетом Міністрів України.

Митний контроль суден і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України, здійснюється митним органом, як правило, біля причалів, в акваторіях портів або на місці якірної стоянки на рейді.

Митний контроль в акваторіях портів та на місці якірної стоянки на рейді здійснюється за погодженням з органом охорони державного кордону.

1.7. Місце стоянки судна під час проведення митного контролю та митного оформлення, вивантаження або навантаження, а також посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією порту за погодженням з митним органом та органом охорони державного кордону. Зміна такого місця стоянки судна проводиться з відома митного органу й органу охорони державного кордону, за винятком випадків аварії та стихійного лиха, при цьому адміністрація порту негайно повідомляє про це митний орган.

1.8. Якщо судно внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.

1.9. Судна закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебувають під митним контролем.

Судна каботажного плавання перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митний контроль судна каботажного плавання, що плаває під Державним Прапором України, закінчується після завершення ним каботажного перевезення та за відсутності на ньому товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, та/або суднових приміщень чи інших спеціально обладнаних місць з накладеним митним забезпеченням.

Під час перебування судна під митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони державного кордону.

(пункт 1.9 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.10. Митний контроль та митне оформлення судна, що прибуває на митну територію України або вибуває за її межі, здійснюються, як правило, на його борту. Огляд судна контрольними органами проводиться після узгодження з органом охорони державного кордону та митним органом. Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються членами екіпажів цих суден, можуть здійснюватися безпосередньо на борту судна.

Митний контроль та митне оформлення іноземних суден можуть здійснюватись документально за умови їх постійного перебування під контролем митного органу в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України. Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються членами екіпажів та пасажирами цих суден, здійснюються біля борту судна або в іншому місці у межах зони митного контролю, яке визначено адміністрацією порту та погоджено з митним органом та органом охорони державного кордону.

Якщо є підстави вважати, що судно переміщується через митний кордон з порушенням норм Митного кодексу України та інших законодавчих актів з питань митної справи, то його митний огляд здійснюється обов'язково.

(абзац третій пункту 1.10 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.11. Митний контроль та митне оформлення суден здійснюються цілодобово в порядку їх прибуття (вибуття).

Митний контроль та митне оформлення пасажирських суден здійснюються позачергово відповідно до графіка їх руху, завчасно погодженого з митним органом та органом охорони державного кордону.

Митний контроль та митне оформлення військових кораблів здійснюються в першочерговому порядку.

1.12. Капітан судна або агентська організація (морський агент) особисто або через адміністрацію порту не пізніше ніж за 4 години до прибуття (вибуття) судна подає до митного органу заявку на здійснення митного контролю судна (далі - заявка) з наступним уточненням інформації за 1 годину до початку митного контролю.

Заявка подається у довільній формі і повинна містити таку інформацію:

назва судна, його тип, код ІМО, національна належність, порт приписки;

дата та час прибуття (вибуття);

місце стоянки;

характер та кількість товарів;

кількість членів екіпажу та пасажирів (із зазначенням кількості громадян України);

назви портів, до яких заходило судно під час рейсу;

найменування агентської організації (морського агента) (за наявності).

Для здійснення митного контролю судна та товарів, що переміщуються на цьому судні, подається заявка з повідомленням про застосування вільної практики. Така заявка подається агентською організацією (морським агентом) особисто або через адміністрацію порту не пізніше ніж за добу до прибуття судна в порт призначення на митній території України.

Заявка з повідомленням про застосування вільної практики подається у довільній формі і, крім зазначених вище відомостей, для прийняття рішення про здійснення митного контролю із застосуванням вільної практики повинна містити таку інформацію:

мета заходу судна в порт;

відомості про судновласника (найменування, місцезнаходження - для юридичних осіб, прізвище, ім'я, місце проживання - для фізичних осіб);

інформація про заявлену капітаном судна потребу переміщення з борту судна/на борт судна членів екіпажу (пасажирів за наявності);

відомості про представника агентської організації (морського агента) (прізвище, ім'я, по батькові, посада), якому доручено пломбування приміщень на борту судна;

відомості про осіб, запланованих до переміщення на борт при постановці судна до причалу порту для проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) та здійснення розвантажувальних робіт без участі комісії.

Разом із заявкою з повідомленням про застосування вільної практики для визначення старшим зміни форми та обсягу митного контролю при застосуванні вільної практики надаються паперові примірники загальної (генеральної) декларації, декларації про вантаж, електронні або паперові копії:

суднової ролі;

списку пасажирів (за наявності);

вантажні документи, що повинні містити відомості, визначені статтею 138 Кодексу торговельного мореплавства України.

Документи в паперовому вигляді мають бути засвідчені в установленому порядку представником судновласника (агентською організацією (морським агентом), адміністрацією порту).

Порядок реєстрації заявок визначається митним органом.

(пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842,
 у редакції наказу Державної митної
 служби України від 11.03.2010 р. N 230)

1.13. Капітан судна або агентська організація (морський агент) забезпечує доставку членів комісії на судно з метою виконання покладених на них функцій, а також повернення їх до своїх установ.

1.14. На судно, що прибуло з-за кордону, комісія піднімається після завершення санітарного контролю з дозволу представника санітарно-епідеміологічної служби.

1.15. Митний контроль та митне оформлення суден, що прибули з-за кордону, здійснюються після проведення прикордонного контролю, а суден, що вибувають за кордон, - до початку прикордонного контролю.

1.16. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання вантажної митної декларації. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній декларації.

Судна, що переміщуються через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, міни, оренди, лізингу або інших (крім договорів перевезень), декларуються митному органу у відповідному митному режимі з поданням вантажної митної декларації, заповненої в установленому Держмитслужбою порядку.

(главу 1 доповнено пунктом 1.16 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.17. Для здійснення митного контролю судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає, серед інших документів, два примірники зобов'язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) судна закордонного плавання (далі - Зобов'язання) за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції. При вивезенні за межі митної території України (увезенні на митну територію України) несамохідних суден закордонного плавання (без екіпажу) допускається подання Зобов'язання судновласником або вповноваженою ним особою.

Допускається подання митному органу Зобов'язання, заповненого англійською чи російською мовою та/або за формою, перекладеною на англійську мову. Один примірник оформленого Зобов'язання залишається у справах митного органу на контролі, другий - передається капітану судна для зберігання у справах судна. Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором) зберігається у справах судна до здійснення митного контролю та митного оформлення цього судна при вибутті за межі митної території України.

(главу 1 доповнено пунктом 1.17 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.18. Оформленому Зобов'язанню присвоюється реєстраційний номер і проводиться реєстрація його в журналі обліку зобов'язань капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) судна закордонного плавання (далі - Журнал обліку зобов'язань).

Реєстраційний номер Зобов'язання - цифровий код, що складається з п'ятнадцяти знаків, а саме:

перші дев'ять знаків - код структурного підрозділу митного органу, яким було оформлено Зобов'язання, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами) (далі - Класифікатор митних органів);

десятий - одинадцятий знаки - останні дві цифри поточного року, відокремлені з обох боків скісною лінією;

останні чотири знаки - порядковий номер Зобов'язання в Журналі обліку зобов'язань (у порядку зростання протягом поточного року; з початку року нумерація поновлюється).

Журнал обліку зобов'язань ведеться в електронному вигляді з використанням програмно-інформаційного комплексу "Контроль за зворотним вивезенням судна закордонного плавання за межі митної території України (увезенням на митну територію України)" Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ПІК) і має містити такі відомості:

порядковий номер Зобов'язання згідно з Журналом обліку зобов'язань;

дата оформлення Зобов'язання;

реєстраційний номер Зобов'язання;

назва та код ІМО судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);

прапор, під яким плаває судно (назва та цифровий код країни відповідно до Класифікатора країн світу);

напрямок переміщення судна (тимчасове вивезення/ тимчасове ввезення);

номер штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, якою оформлено Зобов'язання;

кінцевий строк зворотного ввезення (вивезення) судна (згідно із Зобов'язанням);

продовження строку зворотного ввезення (вивезення) судна ("Продовжено до ___.___.20__ р."; реквізити заяви про продовження строку тимчасового ввезення /вивезення/; код митного органу згідно з Класифікатором митних органів, дата, вхідний номер заяви);

відмітка про виконання Зобов'язання (дата оформлення зворотного ввезення (вивезення) судна; номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення цього судна; код митного органу згідно з Класифікатором митних органів);

примітки (зазначаються відомості про складання протоколу про порушення митних правил, оформлення судна в інший митний режим тощо);

інше.

У разі потреби Журнал обліку зобов'язань роздруковується і формується у справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

(главу 1 доповнено пунктом 1.18 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.19. Контроль за виконанням Зобов'язання здійснюється митним органом, якому було надано це Зобов'язання, на підставі відомостей, що містяться в ПІК.

Інформація про виконання Зобов'язання вноситься до ПІК посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого розташований порт, через який було здійснено зворотне вивезення (увезення) судна, шляхом зазначення дати оформлення судна, номера особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення цього судна, та коду митного органу згідно з Класифікатором митних органів.

Для зняття Зобов'язання з контролю у відповідному полі Зобов'язання проставляються такі відмітки:

якщо порт зворотного вивезення судна збігається з портом його ввезення (порт зворотного ввезення судна збігається з портом вивезення цього судна), то посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого розташований цей порт, проставляє на обох примірниках Зобов'язання відбиток особистої номерної печатки;

якщо зворотне ввезення (вивезення) судна відбулося через інший порт, ніж порт його вивезення (ввезення), то посадова особа митного органу, яка здійснила митний контроль і митне оформлення судна по прибутті (при вибутті), проставляє на Зобов'язанні, поданому капітаном судна, відбиток особистої номерної печатки. Посадова особа митного органу, у справах якого Зобов'язання перебуває на контролі, на підставі інформації в ПІК зазначає на цьому Зобов'язанні дату оформлення судна, номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення судна, код митного органу згідно з Класифікатором митних органів та засвідчує запис відбитком особистої номерної печатки.

(главу 1 доповнено пунктом 1.19 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.20. З урахуванням мети тимчасового ввезення (вивезення) судна та інших обставин строк, зазначений у Зобов'язанні, може бути продовжений митним органом, якому було надане це Зобов'язання, або митним органом, у зоні діяльності якого перебуває це судно, на підставі обґрунтованої заяви капітана судна або судновласника про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна. При цьому строк тимчасового вивезення судна закордонного плавання продовжується митним органом, якому було надане Зобов'язання, без пред'явлення митному органу цього судна.

Якщо внаслідок дії надзвичайних обставин або невідворотних подій судно неможливо пред'явити митному органу, то разом із заявою капітан судна чи судновласник повинен подати митному органу, яким було оформлено Зобов'язання, документи, що засвідчують причини неможливості пред'явлення судна, видані відповідними державними органами та легалізовані консульською установою України в країні, де сталася подія під час перебування судна.

Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна здійснюється шляхом накладення начальником митного органу чи вповноваженою ним особою відповідної резолюції на заяві, а також унесення інформації до ПІК. На примірнику Зобов'язання, що стоїть на контролі в митному органі, учиняється відповідний запис ("Продовжено до ___.___.20__ р."; код митного органу, яким було продовжено строк зворотного ввезення /вивезення/ судна, згідно з Класифікатором митних органів).

(главу 1 доповнено пунктом 1.20 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.21. Якщо строк тимчасового ввезення (вивезення) судна закінчився, а інформація про його зворотне вивезення (увезення) відсутня в ПІК, то митний орган негайно вживає заходів для з'ясування причин і обставин відсутності інформації про зворотне вивезення (увезення) цього судна, установлення його місцезнаходження.

У разі виявлення факту порушення Зобов'язання протокол про порушення митних правил складається митним органом, посадова особа якого виявила це порушення.

(главу 1 доповнено пунктом 1.21 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.22. Факт здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю в період роботи комісії засвідчується шляхом проставлення посадовими особами контролюючих органів відміток про результати контролю у відповідних товаросупровідних документах.

Контролюючі органи забезпечують інформування органів охорони державного кордону та митних органів про результати контролю товарів, пропущені та не пропущені через державний кордон України товари. Відмітки посадових осіб контролюючих органів та підрозділу органу охорони державного кордону про можливість застосування до судна вільної практики мають бути проставлені на паперовому примірнику декларації про вантаж не пізніше ніж за 1 годину до прибуття судна в порт.

(абзац другий пункту 1.22 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

Діяльність контролюючих органів, транспортних та інших організацій і установ під час здійснення пропуску суден через державний кордон координується органами охорони державного кордону.

(главу 1 доповнено пунктом 1.22 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.23. Митний контроль суден і товарів, що переміщуються ними, здійснюється з дотриманням Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 N 1167/886/824/643/655/424/858/900, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за N 1557/11837.

Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав уважати, що судно та/або товари переміщуються через митний кордон України з порушенням норм законодавства України з питань митної справи чи інших норм законодавства.

Часом початку роботи митного наряду вважається момент подання старшому митного наряду капітаном судна або іншою особою, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, документів, визначених відповідно підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 або підпунктом 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

(главу 1 доповнено пунктом 1.23 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2. Митний контроль та митне оформлення судна

2.1. Підготовка до митного контролю та митного оформлення судна

2.1.1. Після отримання заявки на здійснення митного контролю судна посадова особа митного органу реєструє її та повідомляє про її отримання старшого зміни, який відповідає за організацію роботи митного наряду в складі комісії.

(підпункт 2.1.1 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.1.2. Старший зміни:

2.1.2.1. При отриманні заявки без повідомлення про застосування вільної практики:

перевіряє наявність оперативної інформації, орієнтувань на це судно, останній порт заходження та вантаж, який воно перевозить;

призначає старшого митного наряду для здійснення митного контролю та митного оформлення судна й визначає склад цього наряду;

ставить перед старшим наряду завдання з митного контролю та митного оформлення судна, доводить до його відома потрібні орієнтування.

2.1.2.2. При отриманні заявки з повідомленням про застосування вільної практики:

перевіряє наявність оперативної інформації, орієнтувань на це судно, останній порт заходження та вантаж, який воно перевозить;

здійснює перевірку наявності документів та відомостей, наданих для митного контролю згідно з пунктом 1.12 глави 1 цієї Інструкції, необхідних для митного контролю та прийняття рішення про застосування вільної практики;

інформує у порядку, визначеному митним органом, підрозділ служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у пункті пропуску про наявність заявки з повідомленням про застосування вільної практики, у разі прийняття рішення про включення до митного наряду інспектора-кінолога або інших посадових осіб цього підрозділу для здійснення митного контролю судна проставляє про це відмітку у декларації про вантаж;

перевіряє наявність дозвільних відміток відповідних підрозділів контролюючих органів та органу охорони державного кордону на паперовому примірнику декларації про вантаж для прийняття рішення про застосування на судні вільної практики;

за відсутності зауважень за результатами здійснення контролю електронних або паперових примірників документів вчиняє запис у декларації про вантаж про прийняте рішення щодо застосування до судна вільної практики та проставляє штамп "Під митним контролем";

призначає старшого митного наряду для здійснення митного контролю та митного оформлення судна й визначає склад цього наряду;

ставить перед старшим наряду завдання з митного контролю та митного оформлення судна, встановлення режиму зон митного контролю на судні та в місцях вивантаження товарів на територію пункту пропуску.

2.1.2.3. Вільна практика не може бути застосована за таких умов:

1) недотримання установлених строків завчасного подання заявки з повідомленням про застосування вільної практики;

2) заперечення щодо її застосування з боку інших державних контрольних органів;

3) заявка подана з неповним переліком відомостей, визначеним пунктом 1.2 цієї Інструкції;

4) наявність орієнтування або іншої інформації від правоохоронних органів, орієнтування підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил.

(підпункт 2.1.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842,
 у редакції наказу Державної митної
 служби України від 11.03.2010 р. N 230)

2.1.3. Старший наряду:

перевіряє готовність наряду до здійснення митного контролю та митного оформлення судна, наявність необхідного митного забезпечення та технічних засобів контролю, що застосовуються при здійсненні митного контролю та митного оформлення судна;

(абзац другий підпункту 2.1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

доводить наряду наявні орієнтування та ставить загальне завдання з огляду, виходячи з отриманої оперативної інформації.

(абзац третій підпункту 2.1.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.1.4. До складу митного наряду для здійснення митного контролю та митного оформлення судна за рішенням керівництва митного органу можуть залучатися співробітники різних структурних підрозділів митного органу. Загальне керівництво діями митного наряду у всіх випадках здійснює старший наряду.

2.2. Порядок митного контролю та митного оформлення судна, що прибуває на митну територію України

2.2.1. Старший наряду після прибуття на судно:

установлює радіозв'язок з митним органом;

установлює порядок взаємодії з представниками інших контрольних органів;

призначає посадову особу (посадових осіб) митного органу, відповідальну за оформлення документів;

(абзац четвертий підпункту 2.2.1 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

узгоджує з капітаном судна або іншою особою командного складу судна кандидатури членів екіпажу, які супроводжуватимуть посадових осіб митного наряду при проведенні митного огляду судна;

(абзац п'ятий підпункту 2.2.1 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

розподіляє між посадовими особами митного наряду об'єкти огляду та виділених для супроводження членів екіпажу.

(абзац шостий підпункту 2.2.1 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2.2. Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає такі документи:

генеральну декларацію;

Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором);

декларацію про вантаж;

вантажні документи, у тому числі коносаменти (річкові накладні), в яких зазначаються найменування, маркування, кількість та/або міра (маса, об'єм) вантажу чи кількість місць, які він займає, а в разі необхідності - відомості про зовнішній вигляд, стан і особливі властивості вантажу;

список членів суднового екіпажу (суднову роль);

список пасажирів;

декларацію про особисті речі членів суднового екіпажу;

декларацію про суднові припаси;

довідку капітана судна про наявність на борту судна наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;

довідку про наявність у судновій касі валюти;

зобов'язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна;

другий примірник оформленого при вибутті за межі України Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України);

документи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами України (у разі необхідності).

Подані документи повинні бути засвідчені підписом капітана судна або іншої особи, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, та скріплені відбитком суднової печатки. У разі перевезення товарів у контейнерах допускається подання коносамента, засвідченого підписом керівника або іншого належним чином уповноваженого працівника агентської організації (морського агента) і скріпленого печаткою цієї агентської організації (морського агента).

(підпункт 2.2.2 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2.3. У разі закупівлі українським судном за кордоном товарів матеріально-технічного постачання адміністрація судна подає для перевірки додаткові документи (рахунки-фактури, акти про оприбуткування, акти про списання тощо).

2.2.4. Посадова особа митного органу, відповідальна за оформлення документів, перевіряє їх комплектність, проводить звірення відомостей взаємопов'язаних документів (наприклад, відомостей декларації про вантаж та відомостей маніфесту або коносамента тощо), про що робить відповідні відмітки в перевірених документах.

(підпункт 2.2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2.5. Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон України, передаються на зберігання адміністрації судна шляхом розміщення їх у суднових приміщеннях або в інших, спеціально обладнаних для цього місцях, на які накладаються митні забезпечення. При цьому капітаном судна або іншою особою, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, у довільній формі в двох примірниках складається акт прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях).

Посадова особа митного органу ознайомлює капітана судна (уповноважену особу) зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України. Капітан судна (уповноважена особа) на лицьовому боці обох примірників акта прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) учиняє запис такого змісту:

"Я, прізвище, ім'я та по батькові, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий, ознайомлений зі змістом статей 331, 332, 336, 337, 338 Митного кодексу України і попереджений про відповідальність за порушення митних правил", ставить на кожному з цих аркушів дату, особистий підпис і відбиток суднової печатки.

Акт прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) засвідчується відбитком штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу та є підтвердженням прийняття адміністрацією судна на зберігання під митним контролем товарів в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях).

Один примірник акта зберігається в судновій справі, другий - у справах судна. Відомості про накладені митні забезпечення зазначаються посадовою особою митного органу в генеральній декларації.

(підпункт 2.2.5 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2.6. За відсутності зауважень посадова особа митного органу завіряє подані документи відбитком особистої номерної печатки, за винятком коносамента (річкової накладної), маніфесту, зобов'язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна, та Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором). На цих документах посадовою особою митного органу проставляється відбиток штампа "Під митним контролем".

(абзаци перший і другий підпункту 2.1.3 замінено абзацом першим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842,
 у зв'язку з цим абзац третій уважати відповідно абзацом другим)

Якщо до митного оформлення подається більше одного примірника документа, то на примірнику, який залишається у справах митного органу, робиться запис про кількість оформлених примірників цього документа.

2.2.7. По закінченні митного контролю та митного оформлення судна в справах митного органу залишаються:

генеральна декларація;

один примірник зобов'язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором (для обліку та контролю), або другий примірник оформленого при вибутті за межі України зобов'язання капітана судна про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України (для зняття зобов'язання з контролю);

декларація про вантаж;

вантажні документи;

список членів суднового екіпажу (суднова роль);

список пасажирів;

декларація про особисті речі членів суднового екіпажу;

декларація про суднові припаси;

довідка капітана судна про наявність на борту судна наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;

довідка про наявність у судновій касі валюти;

зобов'язання капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна;

акт прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) (у разі його складання);

інші документи, що подавалися для здійснення митного контролю та митного оформлення.

(підпункт 2.2.7 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2.8. У справах судна залишаються з відмітками митного органу: декларація про вантаж (при застосуванні вільної практики з відмітками відповідних державних органів прикордонного контролю, у встановлених законодавством випадках інших видів контролю), декларація про особисті речі членів суднового екіпажу, декларація про суднові припаси, Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором), акт прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях (спеціально обладнаних місцях) (у разі його складання).

(підпункт 2.2.8 у редакції наказів Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842
,
 від 11.03.2010 р. N 230)

2.2.9. Підпункт 2.2.9 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.2.9. При застосуванні до судна, що прибуває на митну територію України, вільної практики розвантаження та навантаження, а також проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) допускаються без участі комісії на борту судна за наявності відповідних відміток посадових осіб підрозділів контролюючих органів та органу охорони державного кордону у декларації про вантаж з позитивним рішенням посадової особи митного органу (старшого зміни) про надання вільної практики.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.9 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

2.3. Порядок митного контролю та митного оформлення судна, що вибуває за межі митної території України

2.3.1. По прибутті на судно старший митного наряду виконує дії, передбачені підпунктом 2.2.1 цієї Інструкції.

(підпункт 2.3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.3.2. Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, подає такі документи:

генеральну декларацію;

Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України);

декларацію про вантаж;

вантажні документи, у тому числі коносаменти (річкові накладні), у яких зазначаються найменування, маркування, кількість та/або міра (маса, об'єм) вантажу чи кількість місць, які він займає, а в разі необхідності - відомості про зовнішній вигляд, стан і особливі властивості вантажу;

список членів суднового екіпажу (суднову роль);

список пасажирів;

декларацію про особисті речі членів суднового екіпажу;

декларацію про суднові припаси;

довідку капітана судна про наявність на борту судна наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;

довідку про наявність у судновій касі валюти;

другий примірник оформленого по прибутті в Україну Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором);

документи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами України (у разі необхідності).

Подані документи повинні бути засвідчені підписом капітана судна чи іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, і скріплені відбитком суднової печатки. У разі перевезення товарів у контейнерах допускається подання коносамента, засвідченого підписом керівника чи іншого належним чином уповноваженого працівника агентської організації (морського агента) і скріпленого печаткою цієї агентської організації (морського агента).

(підпункт 2.3.2 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.3.3. Посадова особа митного органу, відповідальна за оформлення документів, здійснює перевірку їх комплектності, звірення відомостей взаємопов'язаних документів та наявність на вантажних документах відміток, проставлених згідно з підпунктом 3.2.7 пункту 3.2 глави 3 цієї Інструкції, проставляє на декларації про вантаж та Зобов'язанні (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України) відбиток штампа "Під митним контролем".

За відсутності зауважень посадова особа митного органу завіряє подані документи відбитком особистої номерної печатки, за винятком коносамента (річкової накладної), маніфесту.

При прийнятті рішення про митний огляд судна старший митного наряду оголошує про його початок особі, яка подала документи.

(підпункт 2.3.3 у редакції наказів Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842
,
 від 11.03.2010 р. N 230)

2.3.4. При проведенні митного огляду судна посадова особа митного органу перевіряє, у тому числі наявність та цілість митного забезпечення, накладеного на суднових приміщеннях або в інших, спеціально обладнаних для цього місцях, використання валюти із суднової каси судна, яке плаває під іноземним прапором, відповідність відомостей, заявлених у декларації про суднові припаси, фактичній їх наявності на борту судна тощо.

(підпункт 2.3.4 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.3.5. За відсутності зауважень посадова особа митного органу проставляє відбиток особистої номерної печатки на поданих документах, крім Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України).

(підпункт 2.3.5 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.3.6. По закінченні митного оформлення судна в справах митного органу залишаються:

генеральна декларація;

один примірник зобов'язання капітана судна про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України (для обліку та контролю), або другий примірник оформленого по прибутті в Україну зобов'язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором (для зняття зобов'язання з контролю);

декларація про вантаж;

вантажні документи;

список членів суднового екіпажу (суднова роль);

список пасажирів;

декларація про особисті речі членів суднового екіпажу;

декларація про суднові припаси;

довідка капітана судна про наявність на борту судна наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;

довідка про наявність у судновій касі валюти;

інші документи, що подавалися для здійснення митного контролю та митного оформлення судна.

(підпункт 2.3.6 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.3.7. У справах судна залишаються з відмітками митного органу: декларація про вантаж, вантажні документи, декларація про особисті речі членів суднового екіпажу, декларація про суднові припаси, Зобов'язання (про зворотне ввезення на митну територію України судна, яке плаває під Державним Прапором України).

(підпункт 2.3.7 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.3.8. Підпункт 2.3.8 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

2.4. Порядок формування та реєстрації суднової справи

2.4.1. Документи, згідно з якими було здійснено митний контроль і митне оформлення судна, формуються в суднову справу, яка реєструється в журналі реєстрації суднових справ.

Журнал реєстрації суднових справ ведеться в електронному вигляді та має містити такі відомості:

N з/п;

реєстраційний номер суднової справи, що формується за такою схемою:

ХХХХ/ХХХХ/ХХ,
1         2        3 

де 1 - поточний рік;

2 - порядковий номер суднової справи згідно з журналом реєстрації суднових справ (у порядку зростання протягом поточного року; з початку року нумерація поновлюється);

3 - 2-значний літерний код ознаки перевезення (проставляється "З" при міжнародному перевезенні, "К" - при каботажному перевезенні). Перша літера коду зазначається по прибутті судна в порт на митній території України, друга літера - при вибутті за межі порту;

назва та код ІМО судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);

прапор судна (назва та цифровий код країни відповідно до Класифікатора країн світу);

дата прибуття;

порт відправлення;

кількість членів суднового екіпажу (громадян України/іноземних громадян);

агентська організація (морський агент) (за наявності);

загальна вага вантажів (брутто, кг); у разі перевезення товарів у контейнерах додатково зазначається кількість контейнерів;

ініціали, прізвище старшого митного наряду на прибуття судна;

дата вибуття;

порт призначення;

кількість членів суднового екіпажу (громадян України/іноземних громадян);

загальна вага вантажів (брутто, кг); у разі перевезення товарів у контейнерах додатково зазначається кількість контейнерів;

ініціали, прізвище старшого митного наряду на вибуття судна;

інше.

У разі потреби журнал реєстрації суднових справ роздруковується і формується у справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

2.4.2. Суднова справа формується з документів, згідно з якими були здійснені митний контроль і митне оформлення судна по прибутті його в порт на митній території України, і документів, згідно з якими були здійснені митний контроль і митне оформлення цього судна при вибутті за межі порту.

2.4.3. Оформлене митним органом Зобов'язання зберігається в окремій справі митного органу та знімається з контролю після виконання капітаном судна наданого зобов'язання.

2.4.4. Документи, що були подані митному органу для контролю за розвантаженням судна, яке прибуло на митну територію України, можуть формуватися в окрему справу, номер якої складається з реєстраційного номера відповідної суднової справи та відокремленого скісною лінією напису "Вантаж". Ця справа є невід'ємною частиною суднової справи судна.

2.4.5. Сформована суднова справа судна, митний контроль якого завершено, зберігається у справах митного органу відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

(пункт 2.4 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3. Митний контроль та митне оформлення товарів, які переміщуються на суднах

3.1. При ввезенні з-за кордону

3.1.1. Вивантаження товарів із суден, що прибули з-за кордону, проводиться на підставі вантажних документів з дозволу митного органу й під його контролем. На вантажних документах посадові особи митних органів мають право робити написи із застереженнями, які забороняють або регулюють процес вивантаження і є обов'язковими для виконання всіма особами, що беруть участь у процесі вивантаження. Митне оформлення та контроль за переміщенням суднового спорядження із суден закордонного плавання для проведення робіт та надання послуг здійснюються відповідно до Порядку суднового постачання в морських і річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 N 846.

(підпункт 3.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

3.1.2. Вивантаження товарів, у тому числі у разі застосування вільної практики, здійснюється в зони митного контролю (склади, термінали, відкриті майданчики, причали тощо), розташовані на території морського (річкового) порту в межах пункту пропуску через державний кордон України, або на транспортні засоби, що перебувають у цих зонах.

(підпункт 3.1.2 у редакції наказів Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842
,
 від 11.03.2010 р. N 230)

3.1.3. Для здійснення контролю за розвантаженням судна адміністрацією порту або іншими вповноваженими особами подаються митному органу документи (наряди, тальманські розписки тощо), які відображають наміри та/або результати вивантаження товарів у зону митного контролю або на транспортні засоби. По одному примірнику кожного з оформлених документів залишається в митному органі.

При розбіжності наявної кількості товарів з даними, зазначеними у вантажних документах, або при виявленні в процесі розвантаження судна пошкоджених (підмочених, зі слідами розпакування) вантажних місць складаються акт-повідомлення та акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування, форма якого затверджена наказом Держмитслужби від 18.11.2002 N 630 "Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.11.2002 за N 932/7220 (зі змінами).

Після розвантаження судна в генеральному акті зазначаються кількість місць і вага (маса) зданих судном і прийнятих портом товарів, а також інформація про номери та загальну кількість складених при розвантаженні судна актів-повідомлень. Генеральний акт підписується представниками адміністрації порту, митного органу та судна. Один примірник генерального акта залишається в митному органі.

По закінченні розвантаження судна вантажні документи разом з іншими документами щодо вивантаження товарів із судна долучаються до суднової справи.

(підпункт 3.1.3 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.1.4. Реєстрація товарів, що надходять на митну територію України на суднах, і товарів, що вивозяться за межі зони митного контролю й порту, здійснюється митним органом у журналі обліку товарів, що надходять на митну територію України на суднах закордонного плавання та вивозяться за межі зони митного контролю й порту (далі - Журнал обліку товарів).

Журнал обліку товарів ведеться в електронному вигляді та має містити такі відомості:

реєстраційний номер суднової справи (згідно з журналом реєстрації суднових справ);

назва та код ІМО судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);

агентська організація (морський агент) (за наявності);

номер коносамента (річкової накладної):

дата прибуття судна;

загальна назва товарів (згідно з коносаментом /річковою накладною/); у разі перевезення товарів у контейнерах додатково зазначається номер контейнера;

загальна вага товарів (брутто, кг)/кількість місць, а в разі перевезення товарів у контейнерах - кількість контейнерів (згідно з коносаментом /річковою накладною/);

ініціали, прізвище старшого митного наряду на прибуття судна;

дата вивезення товарів за межі зони митного контролю й порту;

експедитор (за наявності);

перевізник (за наявності);

одержувач;

місцезнаходження (місце проживання) одержувача;

номер вантажної митної декларації (документа контролю доставки тощо);

загальна вага товарів (брутто, кг)/кількість місць (згідно з вантажною митною декларацією /документом контролю доставки тощо/);

фактично вивезено (вага товарів (брутто, кг)/кількість місць);

залишок (вага товарів (брутто, кг)/кількість місць);

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила вивезення товарів за межі зони митного контролю й порту;

примітки;

інше.

Для заповнення граф Журналу обліку товарів може бути використана інформація, надана агентською організацією (морським агентом) в електронному вигляді відповідно до розділу 5 цієї Інструкції.

У разі потреби Журнал обліку товарів роздруковується і формується у справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

(підпункт 3.1.4 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.1.5. Вивезення товарів за межі зони митного контролю і порту дозволяється в разі:

митного оформлення у відповідний митний режим;

направлення під митним контролем у митний орган призначення;

потреби розміщення на митних ліцензійних складах за умови розташування цих складів у зоні діяльності митного органу, у якому розташовано пункт пропуску, і наявності в ЄАІС Держмитслужби України попереднього повідомлення (попередньої декларації), відповідним чином оформленого структурним підрозділом митного органу, у зоні діяльності якого розташовано митний ліцензійний склад;

потреби розміщення на складах тимчасового зберігання для зберігання під митним контролем за умови подання заяви підприємства з позитивною резолюцією керівництва митного органу і наявності в ЄАІС Держмитслужби України попереднього повідомлення (попередньої декларації), відповідним чином оформленого структурним підрозділом митного органу, у зоні діяльності якого розташовано склад тимчасового зберігання.

В інших випадках вивезення товарів за межі зони митного контролю й порту дозволяється за окремим письмовим дозволом керівництва митного органу.

Не допускається перебування в зонах митного контролю товарів, митне оформлення яких завершено, крім випадків, коли таке перебування є наслідком функціональної та/або технологічної діяльності порту, чи в інших випадках, передбачених законодавством.

(абзац сьомий підпункту 3.1.5 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.1.6. У справах митного органу залишаються документи, що були підставою для пропуску товарів через митний кордон України.

3.2. При вивезенні за кордон

3.2.1. При надходженні на територію порту товарів, які переміщуються під митним контролем, митним органом призначення проводиться підтвердження їх надходження на підставі оформлених митним органом відправлення документів контролю доставки (далі - ДКД).

3.2.2. До початку навантаження товарів на судно вантажовласник або уповноважена ним особа подає митному органу доручення на навантаження. Підставою для оформлення доручення на навантаження є вантажна митна декларація або інший документ, який відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України. У разі надходження товарів, які були оформлені іншими митними органами та перебувають під митним контролем, подаються також товаросупровідні документи.

У разі потреби на вимогу митного органу вантажовласник або уповноважена ним особа подає список товарів (список доручень на навантаження), які плануються для навантаження на заявлене судно.

Після перевірки відповідності даних, зазначених у дорученнях на навантаження, даним вищевказаних документів і за відсутності зауважень посадова особа митного органу на дорученні на навантаження проставляє відбиток особистої номерної печатки. Оформлене таким чином доручення є підставою для навантаження зазначених у ньому товарів на судно.

(абзац третій підпункту 3.2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Підставою для навантаження на судно суднового спорядження, суднових запасних частин і суднових припасів є скріплений особистою номерною печаткою посадової особи митного органу інвойс (рахунок-фактура), в якому зазначені ці спорядження, запасні частини і припаси.

(підпункт 3.2.2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

Інвойси (рахунки-фактури), підписані представником адміністрації судна, скріплені судновою печаткою та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, а також (за наявності) акти-повідомлення, що складаються у разі відмови від частини або всіх товарів, є підставою для подання вантажної митної декларації.

(підпункт 3.2.2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230,
у зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий
 вважати відповідно абзацами шостим та сьомим)

У виняткових випадках з метою запобігання простою транспортних засобів та для зменшення витрат на вивантажувально-навантажувальні операції, за письмовим рішенням керівництва митного органу дозволяється оформлення доручення на навантаження на підставі товаросупровідних документів за умови надання власником товарів або уповноваженою ним особою зобов'язання про подання вантажної митної декларації або іншого документа, який відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України, до вибуття судна та про відшкодування збитків порту й судновласнику в разі простою судна через відсутність вантажної митної декларації або іншого документа, який відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України.

Вивезення товарів за межі митної території України здійснюється на підставі оформленої вантажної митної декларації або іншого документа, який відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України.

3.2.3. Доручення на навантаження подається митному органу в необхідній кількості примірників, один з яких з долученими до нього четвертими основними аркушами вантажних митних декларацій або іншими документами, що відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України (або їх копіями), залишається у справах митного органу для контролю за навантаженням судна. Загальна кількість оформлених доручень зазначається на цьому дорученні.

(підпункт 3.2.3 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.2.4. На підставі доручень на навантаження митний орган здійснює облік товарів у журналі обліку товарів, що вивозяться за межі митної території України на суднах, який ведеться в електронному вигляді та має містити такі відомості:

N з/п;

дата оформлення доручення на навантаження;

номер доручення на навантаження:

загальна назва товарів (згідно з дорученням на навантаження);

загальна вага товарів (брутто, кг)/кількість місць, а в разі перевезення товарів у контейнерах - кількість контейнерів (згідно з дорученням на навантаження);

назва та номер документа, згідно з яким було здійснено митне оформлення товарів;

відправник;

місцезнаходження (місце проживання) відправника;

порт призначення;

номери контейнерів (для контейнерних перевезень);

експедитор (за наявності);

назва та код ІМО судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);

реєстраційний номер суднової справи (згідно з журналом реєстрації суднових справ);

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила завантаження товарів на судно;

фактично відвантажено (вага товарів (брутто, кг)/кількість місць);

залишок (вага товарів (брутто, кг)/кількість місць);

дата вибуття судна;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка підтвердила пропуск товарів через митний кордон України;

примітки (відмітка про анулювання доручення на навантаження чи внесення змін до нього);

інше.

У разі потреби журнал обліку товарів, що вивозяться за межі митної території України на суднах, роздруковується і формується у справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

(підпункт 3.2.4 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

3.2.5. За письмовою заявою вантажовласника або уповноваженої ним особи митним органом може бути дозволено анулювання або внесення змін до доручення на навантаження за умови обов'язкового повернення митному органу всіх раніше оформлених його примірників.

3.2.6. Для митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, митні органи мають право використовувати додаткові документи контролю, передбачені правилами роботи портів.

3.2.7. Після закінчення навантаження судна вантажовласник або уповноважена ним особа подає митному органу коносаменти й маніфести для пропуску товарів через митний кордон. Після звірення їх з дорученнями на навантаження (списками вантажів) і вантажними митними деклараціями або іншими документами, які відповідно до законодавства України є підставою для переміщення товарів через митний кордон України, посадова особа митного органу проставляє на коносаментах (річковій накладній), маніфестах відбитки штампа "Під митним контролем" та особистої номерної печатки. Транспортна організація, що здійснювала навантаження судна, надає митному органу документ, який підтверджує кількість та асортимент навантажених товарів.

(підпункт 3.2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842
,
 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

3.2.8. Адміністрація порту не дозволяє капітанові судна виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на генеральній декларації.

(абзац перший підпункту 2.3.8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

Для тимчасового відходу судна з порту у зв'язку з дією непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей отримувати дозвіл митного органу необов'язково.

3.2.9. У справах митного органу залишаються документи, що були підставою для пропуску товарів через митний кордон України.

4. Особливості митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними

4.1. Порядок митного контролю та митного оформлення суден каботажного плавання:

4.1.1. Для здійснення митного контролю судна каботажного плавання, що плаває під Державним Прапором України, капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, подає такі документи:

генеральну декларацію;

повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання (для судна, що прибуває в порт), або повідомлення капітана судна про те, що цим рейсом не передбачається заходження до портів інших держав і причалювання до суден закордонного плавання (для судна, що вибуває з порту);

декларацію про вантаж;

декларацію про суднові припаси;

документи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами України (за необхідності).

Подані документи повинні бути засвідчені підписом капітана судна каботажного плавання або іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, і скріплені відбитком суднової печатки.

Допускається оформлення повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, або повідомлення про те, що цим рейсом не передбачається заходження до портів інших держав і причалювання до суден закордонного плавання, на зворотному боці генеральної декларації. Таке повідомлення повинно бути засвідчено підписом капітана судна каботажного плавання або іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, і скріплено відбитком суднової печатки.

4.1.2. При вибутті судна, що плаває під Державним Прапором України, у каботажне плавання посадова особа митного органу здійснює митний контроль судна, за відсутності зауважень зазначає на генеральній декларації відомості про наявність і кількість товарів, що перебувають під митним контролем на борту судна, накладене митне забезпечення (у разі складання акта прийняття-передання товарів на зберігання під митним контролем в опломбованих приміщеннях /спеціально обладнаних місцях/, зазначаються реквізити акта), учиняє на генеральній декларації запис "Відхід судна в порт (назва порту) дозволено. Капітану вручено:

1. Генеральну декларацію.

2. Декларацію про вантаж.

3. Декларацію про суднові припаси.

4. Інші документи (у разі потреби)", зазначає кількість аркушів вручених документів і завіряє зроблені записи відбитком особистої номерної печатки.

Під цим записом на генеральній декларації капітан судна (уповноважена капітаном особа) робить власноручно запис: "Документи отримав", який засвідчується його особистим підписом із зазначенням дати, ініціалів і прізвища та відбитком суднової печатки.

Один примірник оформленої генеральної декларації та документів надається капітану судна каботажного плавання або іншій особі, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, для подання митному органу призначення. Другий примірник оформленої генеральної декларації та документів залишається у справах митного органу відправлення і є підставою для зняття суднової справи з контролю.

Після прибуття судна каботажного плавання в порт призначення капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, подає митному органу призначення документи, зазначені в підпункті 4.1.1 цієї Інструкції, а також примірник оформленої митним органом відправлення генеральної декларації та документів. За відсутності зауважень посадова особа митного органу призначення вчиняє на генеральній декларації, оформленій митницею відправлення, запис "Прибуття до порту (назва порту), дата, час" і засвідчує його відбитком особистої номерної печатки.

4.1.3. Для здійснення митного контролю судна каботажного плавання, що плаває під іноземним прапором, капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, подає такі документи:

дозвіл Міністерства транспорту та зв'язку України на каботажне плавання;

генеральну декларацію;

повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання (для судна, що прибуває в порт), або повідомлення капітана судна про те, що цим рейсом не передбачається заходження до портів інших держав і причалювання до суден закордонного плавання (для судна, що вибуває з порту);

декларацію про вантаж;

список членів суднового екіпажу (суднову роль);

декларацію про особисті речі членів суднового екіпажу;

декларацію про суднові припаси;

довідку капітана судна про наявність на борту судна наркотичних (психотропних) засобів, зброї та боєприпасів;

довідку про наявність у судновій касі валюти;

зобов'язання капітана судна про те, що закуплені за кордоном суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені з судна;

документи, передбачені Митним кодексом України, іншими законодавчими актами з питань митної справи та міжнародними договорами України (за необхідності).

Подані документи повинні бути засвідчені підписом капітана судна каботажного плавання або іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, і скріплені відбитком суднової печатки.

Допускається оформлення повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, або повідомлення про те, що цим рейсом не передбачається заходження до портів інших держав та причалювання до суден закордонного плавання, на зворотному боці генеральної декларації. Таке повідомлення повинно бути засвідчено підписом капітана судна каботажного плавання або іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, і скріплено відбитком суднової печатки.

Митний контроль і митне оформлення судна каботажного плавання, що плаває під іноземним прапором, здійснюється в порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.

4.1.4. Товари, що перебувають під митним контролем, переміщуються на суднах каботажного плавання між портами України з оформленням ДКД.

4.1.5. Митний контроль і митне оформлення суден каботажного плавання, які під час рейсу з будь-якої причини заходили до іноземних портів або причалювали до суден закордонного плавання, здійснюються на загальних підставах.

(пункт 4.1 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

4.2. Порядок митного контролю суден лоцманської та інших служб порту

4.2.1. Судна лоцманської служби порту, які забезпечують проведення суден до місця здійснення митного контролю та митного оформлення, підлягають митному контролю на вимогу митного органу. Місця швартування суден лоцманської служби порту узгоджуються з митним органом. Після проведення судна до причалу порту або іншого місця стоянки лоцман має право покинути судно тільки після проходження митного контролю.

4.2.2. Судна інших служб порту, які забезпечують бункерування суден, постачання суднових припасів, перевезення членів екіпажу тощо, здійснюють ці операції з дотриманням митного законодавства в частині недопущення причалювання до суден, що перебувають під митним контролем, інших суден та плавучих засобів без дозволу митного органу.

(підпункт 4.2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

4.2.3. Агентська організація (морський агент) або адміністрація порту зобов'язані організувати завчасне (не менше ніж за одну годину) інформування митного органу про плановані переміщення таких суден і, на вимогу митного органу, забезпечити проходження ними митного контролю.

4.2.4. Особи, які перебувають на борту таких суден, не повинні мати при собі предметів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством. Предмети цих осіб декларуються ними усно чи письмово на вимогу посадової особи митного органу. За рішенням посадової особи митного органу може здійснюватися вибірковий митний контроль переміщуваних предметів із застосуванням технічних засобів митного контролю.

(підпункт 4.2.4 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

4.3. Порядок митного контролю та митного оформлення військових кораблів і суден забезпечення військово-морських сил

4.3.1. Військові кораблі та судна забезпечення військово-морських сил, які перетинають митний кордон України, підлягають митному оформленню відповідно до Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 63, з дотриманням вимог Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" та з урахуванням вимог Порядку митного контролю й митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, що перетинають державний кордон України з метою використання їх при проведенні заходів оперативно-тактичного характеру, затвердженого наказом Держмитслужби України від 01.12.2003 N 812, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за N 1166/8487.

4.3.2. Митне оформлення військових кораблів та суден забезпечення військово-морських сил іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників центрального органу виконавчої влади з питань оборони.

4.3.3. Особисті речі членів військової команди (предмети першої необхідності, пов'язані насамперед із забезпеченням життєдіяльності членів військових команд, які є їх власністю і які призначені виключно для особистого користування, але не можуть бути відчужені або передані іншим членам військової команди) підлягають митному оформленню у загальному порядку.

4.4. Пункт 4.4 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842,
у зв'язку з цим пункти 4.5, 4.6 уважати
 відповідно пунктами 4.4, 4.5)

4.4. Особливості митного контролю та митного оформлення круїзних суден:

4.4.1. Круїзні судна оформлюються, як правило, у спрощеному порядку документально.

4.4.2. Митний контроль предметів членів екіпажу (як резидентів, так і нерезидентів) здійснюється за декларацією про особисті речі членів суднового екіпажу.

При здійсненні митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються пасажирами круїзного судна (як при в'їзді на митну територію України, так і при виїзді за її межі), застосовується спрощений митний контроль. Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення пасажирами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Пасажири круїзного судна декларують переміщувані ними через митний кордон України предмети в усній формі. Звільнення від подання митної декларації не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

4.4.3. Предмети пасажирів і членів екіпажу оформлюються посадовою особою митного органу на підставі заповненої цими пасажирами або членами екіпажу митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів" (зі змінами), у таких випадках:

якщо через митний кордон України переміщуються товари, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню, а також оподаткуванню і належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження;

за зверненням капітана судна або іншої особи, що входить до командного складу судна та належним чином уповноважена на це капітаном, представників туристичних фірм, які організовують круїз;

на бажання пасажирів або на вимогу посадової особи митного органу.

4.4.4. Митний контроль предметів, що переміщуються пасажирами, здійснюється, як правило, безпосередньо на борту судна біля трапу чи на причалі біля борту круїзного судна. У разі необхідності проведення ретельного огляду предметів, у тому числі із застосуванням технічних засобів митного контролю, або особистого огляду пасажири можуть бути запрошені посадовою особою митного органу до спеціально відведених для цього приміщень митного органу.

(пункт 4.4 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

4.5. Особливості митного контролю за переміщенням товарів при поромних перевезеннях

4.5.1. Митний контроль та митне оформлення товарів при поромних перевезеннях здійснюються згідно з цією Інструкцією. При перевезенні залізничних вагонів та автотранспортних засобів у декларації про вантаж зазначається кількість одиниць транспорту (для кожного виду транспорту окремо).

4.5.2. На вимогу митного органу можуть подаватись окремі списки транспортних засобів, які прибули або вибувають на поромі: на залізничні вагони - передатна відомість, на автотранспортні засоби - списки автотранспортних засобів.

4.5.3. Для проведення навантажувальних робіт на судні у передатних відомостях і списках автотранспортних засобів робиться запис: "Навантаження дозволено", який завіряється відбитком особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу.

(підпункт 4.5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

5. Порядок подання митним органам попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України

5.1. Агентська організація (морський агент) не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна в порт на митній території України подає митному органу інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України.

Інформація подається визначеними працівниками агентської організації (морського агента) на визначену поштову скриньку Держмитслужби в мережі Інтернет за структурою та у форматі, затвердженими Держмитслужбою й узгодженими з кожною з агентських організацій (з кожним з морських агентів) шляхом укладення угоди про інформаційний обмін і відповідного протоколу.

5.2. Інформація про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, повинна містити такі відомості:

агентська організація (морський агент);

дата та час подання інформації агентською організацією (морським агентом);

порт на митній території України;

назва судна;

заплановані дата та час прибуття судна;

номер коносамента (річкової накладної);

номер контейнера;

код типу контейнера відповідно до Класифікатора типів контейнерів;

загальна назва товарів (згідно з коносаментом /річковою накладною/);

загальна вага товарів (брутто, кг) (згідно з коносаментом /річковою накладною/);

відправник;

одержувач (за наявності);

індосат (за наявності);

місцезнаходження (місце проживання) одержувача (за наявності);

експедитор (за наявності);

перевізник (за наявності);

додаткові відомості (агентською організацією /морським агентом/ може бути надана інша наявна інформація, що може мати значення при визначенні форм та обсягу контролю товарів, що переміщуються в контейнерах).

При цьому інформація про назву агентської організації (морського агента) та судна подається латинськими літерами (згідно з реєстраційними документами судна), інформація про загальну назву товарів може подаватися іноземною мовою, якщо переклад на державну мову цієї інформації істотно впливає на застосування заходів тарифного або нетарифного регулювання або неправильний переклад може викривити інформацію про переміщувані товари.

5.3. Інформація, подана агентською організацією (морським агентом), знімається Регіональною інформаційною митницею з визначеної поштової скриньки Держмитслужби в мережі Інтернет, автоматично перевіряється на відповідність установленим структурі й формату та за відсутності зауважень не пізніше ніж через одну годину після її надходження направляється до митного органу з урахуванням порту призначення на митній території України.

За наявності зауважень Регіональна інформаційна митниця невідкладно інформує агентську організацію (морського агента) про зміст цих зауважень. Заходи з уточнення інформації та усунення зауважень уживаються агентською організацією (морським агентом) у найкоротший строк. Уточнена інформація про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, подається агентською організацією (морським агентом) відразу після усунення зауважень.

Митними органами інформація про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, приймається цілодобово.

5.4. Посадова особа митного органу аналізує подану інформацію, визначає форми й обсяг контролю товарів, достатні для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи, та вносить до відповідного програмно-інформаційного комплексу відокремлені скісною лінією коди визначеної форми митного контролю та процедур (-и) згідно з такою таблицею:

Код форми контролю 

Назва форми контролю 

Код митної процедури 

Назва митної процедури 

Перевірка документів та відомостей 

101 

Контроль за правильністю визначення митної вартості із залученням фахівців підрозділу митного органу, до компетенції якого віднесено контроль за правильністю визначення митної вартості 

102 

Контроль за правильністю визначення коду товару згідно з УКТЗЕД із залученням фахівців підрозділу митного органу, до компетенції якого віднесено контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення 

103 

Контроль за правильністю визначення країни походження товару із залученням фахівців підрозділу митного органу, до компетенції якого віднесено перевірку правильності визначення країни походження товарів 

104 

Контроль за додержанням законодавства України з питань увезення на митну територію України або переміщення територією України товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю 

105 

Контроль за додержанням законодавства України з питань увезення на митну територію України або переміщення територією України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Митний огляд 

201 

Контроль відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у товаросупровідних документах 

205 

Контроль відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у товаросупровідних документах, із залученням фахівців підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 

207 

Контроль за товарами, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, із залученням відповідних фахівців митного органу 

208 

Відбір проб і зразків товарів 

Інші форми контролю 

702 

Ідентифікація товарів і транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки (реєстраційний номер, митне забезпечення на транспортному засобі, характерні особливості товару тощо) 

711 

Застосування технічних засобів митного контролю 

712 

Застосування ваговимірювальних пристроїв 

Перелік кодів форм митного контролю та процедур, що містяться в цій таблиці, може бути розширений Держмитслужбою за узгодженням з кожною з агентських організацій (з кожним з морських агентів) шляхом підписання окремих протоколів.

5.5. Після визначення форм і обсягу контролю товарів, прийнятих до перевезення у контейнерах, митний орган забезпечує направлення інформації про визначені форми й обсяг контролю до Регіональної інформаційної митниці для подальшого направлення їх агентській організації (морському агенту) на визначену протоколом поштову скриньку в мережі Інтернет.

Інформація про визначені форми й обсяг контролю подається агентській організації (морському агенту) не пізніше ніж через дванадцять годин після надходження інформації агентської організації (морського агента) на визначену поштову скриньку Держмитслужби в мережі Інтернет і використовується агентською організацією (морським агентом) при розвантаженні судна.

Інформація про визначені форми й обсяг контролю, що подається агентській організації (морському агенту), має містити такі відомості:

агентська організація (морський агент);

дата та час надходження інформації на поштову скриньку Держмитслужби;

порт на митній території України;

митний орган;

назва судна;

заплановані дата та час прибуття судна;

номер коносамента (річкової накладної);

номер контейнера;

коди визначеної форми митного контролю та процедур (-и).

Якщо митний орган не вбачає доцільним застосування зазначених у таблиці форм митного контролю та процедур, то в інформації, що подається агентській організації (морському агенту), відомості про коди форм митного контролю та процедур будуть відсутні. Відсутність в інформації відомостей про коди форм митного контролю та процедур не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

5.6. Форми й обсяг контролю визначаються на підставі поданої агентською організацією (морським агентом) інформації та застосовуються виключно митним органом, у зоні діяльності якого розташований порт призначення на митній території України. Форми й обсяг контролю можуть бути змінені під час або після розвантаження судна з урахуванням фактичної інформації (наявних товарів, фізичного стану контейнера, упаковки тощо) чи при здійсненні безпосередньо в пункті пропуску митного контролю та митного оформлення товарів, що надійшли в контейнерах, із застосуванням вантажної митної декларації.

5.7. Якщо агентська організація (морський агент) після підписання угоди та протоколу не подає інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, або подає недостовірну інформацію, у неповному обсязі або з порушенням установлених структури й формату чи строків подання, то митний орган інформує агентську організацію (морського агента) для вжиття відповідних заходів.

Форми й обсяг контролю товарів, щодо яких інформація не була подана чи подана в неповному обсязі або з порушенням строків її подання, визначаються під час розвантаження судна.

5.8. У разі, якщо товари були прийняті до перевезення в контейнерах у портах інших держав Азово-Чорноморського басейну менше ніж за одну добу до прибуття судна в порт на митній території України, то інформація про ці товари подається агентською організацією (морським агентом) із зазначенням у графі "додаткові відомості" дати та часу прийняття цих товарів до перевезення. У такому випадку інформація про визначені форми й обсяг контролю агентській організації (морському агенту) митним органом не подається. Форми й обсяг контролю щодо цих товарів визначаються під час розвантаження судна.

5.9. Одержана від агентської організації (морського агента) інформація про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, що містить комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом, не підлягає розголосу, переданню третім особам і державним органам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

(Інструкцію доповнено главою 5 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

 

Директор Департаменту
організації митного контролю
 

 
С. М. Сьомка
 

 

Зобов'язання
капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) судна закордонного плавання*

N _____________/___/_______

        Я, _______________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство особи, яка надає зобов'язання;
_____________________________________________________________________________________
                         серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий;
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              місце проживання)
_____________________________________________________________________________________,
зобов'язуюсь у строк до "___" ____________ 20__ р. 

  

вивезти за межі митної
території України** 


ввезти на митну
територію України** 


судно закордонного плавання ___________________________________________________________,
                                                                                                                                       (назва)
код ІМО судна _________________, прапор ________________________________________________.
Судновласник _________________________________________________________________________
                                                                          (назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
______________________________________________________________________________________.
                                                               фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання))

        Про відповідальність згідно зі статтями 330, 331, 336, 338, 340, 348, 354, 355 Митного кодексу України попереджений. 

"___" ____________ 20__ р. 

___________________________________________
(підпис особи, яка надає зобов'язання)
 

М.П.*** 

 
Місце для відбитка
штампа "Під митним
контролем"
  


 
Місце для відмітки про
зняття зобов'язання з
контролю
  


____________
* Заповнюється в двох примірниках.

** Непотрібне перекреслити.

*** Місце для відбитка суднової печатки (за наявності).

(додаток у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)
 

Журнал реєстрації товарів, що надходять на митну територію України на суднах закордонного плавання

Додаток 2 виключено
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 10 жовтня 2007 року N 842)

 

Журнал реєстрації товарів, що вивозяться за межі зони митного контролю і порту

Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 10 жовтня 2007 року N 842)

 

Журнал обліку доручень на навантаження суден закордонного плавання

Додаток 4 виключено
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 10 жовтня 2007 року N 842)

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРО ЗВОРОТНЕ ВВЕЗЕННЯ/ВИВЕЗЕННЯ СУДНА*

Додаток 5 виключено
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 10 жовтня 2007 року N 842)

 

Журнал обліку зобов'язань про зворотне ввезення/вивезення суден

Додаток 6 виключено
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 10 жовтня 2007 року N 842)

____________

Опрос