Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о первичном и сложном протезировании и ортезировании лиц с недостатками опорно-двигательного аппарата

Минтруда
Положение, Приказ от 22.09.2004 № 234
редакция действует с 12.09.2014

Про затвердження Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 17.02.2011 р. N 58)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 22 вересня 2004 року N 234

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 жовтня 2004 р. за N 1277/9876

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 17 лютого 2011 року N 58
,
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 4 серпня 2014 року N 524

Відповідно до пункту 1.10 Інструкції про порядок забезпечення населення України технічними засобами реабілітації, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.12.2003 N 331 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 23.12.2003 за N 1206/8527, з метою вдосконалення системи забезпечення населення України технічними засобами реабілітації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 17.02.2011 р. N 58)

2. Начальнику Управління політики соціального захисту інвалідів О. Поляковій забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Міністр 

М. Папієв 

 

Положення
про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату

1. Це Положення визначає порядок здійснення індивідуальних реабілітаційних заходів щодо первинного та складного протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату - інвалідів, дітей-інвалідів та окремих категорій населення.

Первинне та складне протезування і ортезування здійснюються переважно у клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності (далі - УкрНДІпротезування) або стаціонарних (реабілітаційних) відділеннях первинного та складного протезування та ортезування протезно-ортопедичних підприємств або стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров'я на підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої клініки.

2. Первинне протезування - комплекс заходів, що здійснюються в рамках індивідуальної програми реабілітації із забезпечення інваліда першим протезом після проведення ампутації (реампутації) та загоювання рани.

При первинному протезуванні призначається протез з метою формування кукси, адаптації особи до протезу та освоєння навичок користування ним з можливістю подальшої заміни куксоприймача, комплектувальних виробів протеза або самого протеза за медичними показаннями.

3. Первинне ортезування - комплекс заходів, що здійснюються в рамках індивідуальних реабілітаційних заходів із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та окремих категорій населення першим ортезом, який виготовляють після обстеження, виявлення патології опорно-рухового апарату та встановлення відповідного діагнозу.

При первинному ортезуванні призначається ортез з метою корекції або компенсації виявлених вад опорно-рухового апарату, адаптації особи до ортезу та освоєння навичок користування ним.

4. Складне протезування або ортезування - комплекс заходів, спрямованих на усунення або компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення рухових або косметичних функцій опорно-рухового апарату, ускладнених супутніми захворюваннями.

4.1. Основні етапи складного протезування та ортезування визначаються згідно з індивідуальним планом реабілітації і встановлюють:

підготовку кукси до протезування або кінцівки (хребта) до ортезування;

визначення або розробку конструкції та технології виготовлення протезно-ортопедичного виробу;

виготовлення протезно-ортопедичного виробу та соціально-побутову адаптацію.

Складними у протезуванні та ортезуванні можуть бути як увесь процес, так і окремі його етапи.

4.2. Підставою для проведення складного протезування або ортезування є наявність ускладнень стану опорно-рухового апарату, до яких належать:

множинні й сполучені ампутаційні дефекти або вади кінцівок;

вроджені вади кінцівок;

вади та захворювання кукс, що не можуть бути усунуті оперативними чи консервативними методами лікування, а саме:

рубцеві зміни шкіри в місцях навантаження або по всій поверхні кукси (у разі неможливості застосування типорозмірних вкладишів з силіконової композиції (тощо);

кукси булавоподібної форми;

надкороткі кукси;

відсутність нижньої кінцівки з резекцією частини тазу;

порушення функції суміжного до кукси суглоба, а саме:

виражена контрактура суміжного суглоба (повна або часткова);

виражена деформація суміжного суглоба або хребта;

ожиріння 3-го ступеня та вище;

двосторонній коксартроз або гонартроз III - IV ступенів;

наявність сколіотичної або кіфотичної деформації хребта IV ступеня.

Рішення про проведення складного протезування або ортезування приймається комісією підприємства або лікарем клініки УкрНДІпротезування.

4.3. Складне протезування та ортезування здійснюються у випадках, якщо за клінічним станом кукси або опорно-рухового апарату інваліда виготовлення протеза або ортеза виконується:

з відхиленням від типових технологічних процесів виготовлення протезно-ортопедичних виробів шляхом застосування технологічних процесів, передбачених для випадків складного протезування (ортезування) за наявності особливих вимог до розміщення кукси або кінцівки в куксоприймачі (куксоприймачах) або нетипового просторового розташування вузлів протеза (ортеза);

з відхиленням від типових конструкцій протезно-ортопедичних виробів шляхом використання в складі протеза (ортеза) додаткових або спеціальних комплектуючих виробів та матеріалів за наявності особливих вимог до функції протезно-ортопедичного виробу;

шляхом створення оригінальної конструкції та технології виготовлення протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності.

У разі здійснення складного протезування та ортезування заповнюється анкета особи з вадами опорно-рухового апарату (додаток).

5. Первинне і складне протезування та ортезування передбачають збільшення об'єму реабілітаційних заходів, часу роботи лікарів, реабілітологів і техніків-протезистів, строку перебування інваліда в стаціонарному (реабілітаційному) відділенні первинного та складного протезування та ортезування протезно-ортопедичного підприємства, клініки УкрНДІпротезування або закладів охорони здоров'я, додаткових витрат матеріалів, збільшення вартості виготовлення протезно-ортопедичних виробів.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник директора з медичної роботи

___________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ року

Анкета
особи з вадами опорно-рухового апарату

(у випадку ускладнення функціонального стану кінцівки або хребта, у тому числі за наявності малофункціональних кукс та суглобів)

Дата заповнення анкети _______________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________

Причини ускладнення функцій опорно-рухового апарату

_______________
(підпис)

 

____________________________
(лікар) (ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

(Положення у редакції наказу Міністерства праці
 та соціальної політики України від 17.02.2011 р. N 58
,
у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 04.08.2014 р. N 524)

Опрос