Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по заполнению форм государственного статистического наблюдения N 1-буд "Информация о получении разрешения на выполнение строительных работ" и N 2-буд "Отчет о реализации разрешения на выполнение строительных работ"

Госкомстат
Форма, Приказ, Инструкция от 17.09.2004 № 519
Утратил силу

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт"

(назва у редакції наказу Державного комітету
 статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

Наказ Державного комітету статистики України
від 17 вересня 2004 року N 519

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 жовтня 2004 р. за N 1248/9847

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету статистики України
 від 25 липня 2005 року N 204
,
 від 16 липня 2007 року N 216
,
 від 8 вересня 2009 року N 339
,
 від 25 жовтня 2010 року N 432

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
 від 1 жовтня 2013 року N 291)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво НАКАЗУЮ:

1. Затвердити документи та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за I квартал 2005 року:

1.1. Форми державних статистичних спостережень:

N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" (далі - форма N 1-буд), що додається;

(форма N 1-буд втратила чинність з 1 квітня 2008 року згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216)

N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" (далі - форма N 2-буд), що додається.

(форма N 2-буд втратила чинність з 1 квітня 2008 року згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216)

1.2. Інструкція щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт", що додається.

(підпункт 1.2 пункту 1 у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

2. Управлінню статистики будівництва та інвестицій Департаменту статистики виробництва (Луценко Н. Г.):

2.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних форм державних статистичних спостережень.

2.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики в м. Києві (Кокурін А. І.) підготувати пропозиції до проекту Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2005 рік за формами N 1-буд та N 2-буд.

3. Управлінню планування та аналізу використання фінансових ресурсів Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І. Ю.) забезпечити фінансування робіт із виготовлення бланків за зразками форм N 1-буд, N 2-буд та Інструкції щодо їх складання.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н. М.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм N 1-буд, N 2-буд та Інструкції щодо їх складання на адреси головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, в областях, у м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

5. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, в областях, у м. Києві та Управління статистики в м. Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання даних за затвердженими пунктом 1 цього наказу формами N 1-буд, N 2-буд.

6. Цей наказ набуває чинності з 1 січня 2005 року.

7. Скасувати наказ Держкомстату України від 02.08.2002 N 294 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з статистики інвестицій та будівництва" та пункт 1 наказу Держкомстату України від 29.08.2003 N 278 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики будівництва" в частині затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-буд (квартальна) "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Головка В. А.

 

Голова Комітету 

О. Г. Осауленко 

 

Форма N 1-буд

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 17.09.2004 р. N 519

Квартальна
Термінова 

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Форма N 1-буд втратила чинність з 1 квітня 2008 року

(форма N 1-буд із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 25.07.2005 р. N 204
,
 втратила чинність згідно з наказом Державного
 комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216)

 

Форма N 2-буд

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 17.09.2004 р. N 519

Квартальна
Термінова 

ЗВІТ
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Форма N 2-буд втратила чинність з 1 квітня 2008 року

(форма N 2-буд із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 25.07.2005 р. N 204
,
 втратила чинність згідно з наказом Державного
 комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форм державного статистичного спостереження N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт

(назва у редакції наказу Державного комітету
 статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

Загальні положення

Ця Інструкція визначає основні положення з питань заповнення юридичними особами (далі - замовники) форм державного статистичного спостереження зі статистики дозволів на будівництво N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" (далі - форма N 1-буд) та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" (далі - форма N 2-буд).

(абзац перший у редакції наказу Державного
комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

Державна статистична звітність за зазначеними формами складається усіма замовниками, які у звітному періоді:

(абзац другий із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216)

- отримали дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва - форма N 1-буд;

(абзац третій у редакції наказу Державного 
комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

- реалізували дозвіл, тобто ввели в експлуатацію закінчену будівництвом нову будівлю чи споруду або завершили інші роботи з будівництва, що прийняті в експлуатацію у встановленому порядку, - форма N 2-буд;

- здійснювали роботи з будівництва, включаючи тимчасово припинені та законсервовані об'єкти, за станом на 1 січня наступного за звітним року, - форма N 2-буд.

Абзац шостий виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 08.09.2009 р. N 339)

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та місцеві державні адміністрації складають звіти про кожну будівлю індивідуальної забудови та, за окремою вказівкою органів державної статистики, - на об'єкти, забудовниками яких є фізичні особи - підприємці.

Звіт за формами N 1-буд та N 2-буд складається окремо про кожну будівлю та інженерну споруду.

Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 N 507 (далі - ДК БС), будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

За призначенням будівлі розподіляються на два види - житлові і нежитлові.

До житлових будівель належать будинки одноквартирні, будинки з двома та більше квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше.

До нежитлових будівель - готелі, ресторани та подібні будівлі; будівлі офісні, торговельні; будівлі транспорту та засобів зв'язку; будівлі промислові та склади; будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення; будівлі нежитлові інші (будівлі сільськогосподарського призначення, для культової та релігійної діяльності, в'язниці, армійські казарми і таке інше).

Інженерні споруди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та таке інше. Інженерні споруди класифікуються за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.

До інженерних споруд належать:

- транспортні споруди: автостради, вулиці та дороги, залізниці, злітно-посадкові смуги, мости, естакади, тунелі та метро, порти, канали, греблі та інші водні споруди;

- трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі;

- комплексні промислові споруди;

- інші інженерні споруди (споруди спортивного та розважального призначення, а також військові інженерні споруди, випробувальні центри, космодроми, полігони складування побутових відходів і таке інше).

Звітність за формами N 1-буд та N 2-буд подається за адресою і в терміни, зазначені на бланках форм N 1-буд та N 2-буд.

В адресній частині звітів реквізити заповнюються за даними облікової картки Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Терміни, наведені в цій Інструкції, застосовуються у значеннях, передбачених чинними нормативно-правовими актами України.

Загальні відомості в бланках заповнюються замовником у відповідності до дозволу на виконання будівельних робіт, який надається на кожну будівлю чи споруду окремо відповідно до Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 (зі змінами).

(абзац двадцять перший із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

Абзац двадцять другий виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 25.10.2010 р. N 432,
у зв'язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять восьмий
 вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять сьомим)

Проектні відомості у бланках заповнюються згідно з проектною документацією, затвердженою в установленому порядку.

Визначення типу будівлі чи споруди здійснюється відповідно до ДК БС.

Проектна потужність у бланку форми N 2-буд заповнюється відповідно до Номенклатури продукції будівництва, затвердженої наказом Держкомстату України від 30.08.2002 N 321 (далі - НПБ).

(абзац двадцять четвертий із змінами, внесеними згідно з 
наказом Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

Абзац двадцять п'ятий виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 25.10.2010 р. N 432,
у зв'язку з цим абзаци двадцять шостий, двадцять сьомий
 вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим, двадцять шостим)

Дані щодо загальної та житлової площі житлових будівель, а також вартісні показники наводяться цілим числом без десяткових знаків.

У рядках, де містяться дані про місяць та рік, запис здійснюється таким чином: місяць - у першій клітинці двозначним числом, рік - у другій - чотиризначним числом. Наприклад: червень 2004 року -

Форма N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт"

У розділі 1 містяться загальні відомості про дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва.

(абзац перший розділу форми N 1-буд у редакції наказу
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

У розділі 2 наводяться проектні дані про об'єкт будівництва, на який отримано дозвіл.

У рядку 2.01 заповнюються реквізити об'єкта будівництва, на який отримано дозвіл на виконання будівельних робіт: найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження. Код КОАТУУ та порядковий номер заповнюють лише респонденти, які подають електронний бланк звіту. У звітному періоді порядковий номер проставляється кожному об'єкту будівництва в порядку зростання (1, 2, 3…).

(абзац третій розділу форми N 1-буд у редакції наказу 
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

Абзац четвертий розділу форми N 1-буд виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

Абзац п'ятий розділу форми N 1-буд виключено

(згідно з наказом Державного комітету
статистики України від 25.10.2010 р. N 432,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий
вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим)

У рядку 2.09 проставляється загальний будівельний об'єм нової будівлі, що визначається як сума будівельного об'єму вище відмітки плюс - мінус 0,00 (надземна частина) і нижче цієї відмітки (підземна частина). Будівельний об'єм надземної та підземної частин будівлі, обмежений зовнішніми обмежувальними поверхнями будівлі, визначається як добуток забудованої площі на встановлену висоту, що включає в себе також об'єм будівельних конструкцій.

У рядку 2.10 вказується загальна площа в цілому як житлової, так і нежитлової нової будівлі, що визначається як сума площ усіх поверхів будівлі (включаючи технічні, мансардні, цокольні і підвальні), виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також площ балконів і лоджій.

У рядку 2.12 відображається вартість будівництва, визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000) (із змінами та доповненнями), затвердженими наказом Держбуду України від 27.08.2000 N 174.

У рядку 2.13 наводяться дані щодо вартості будівельно-монтажних робіт у складі кошторисної вартості будівництва (з рядка 2.12).

(абзац сьомий розділу форми N 1-буд із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 08.09.2009 р. N 339)

Форма N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт"

У розділі 1 містяться загальні відомості щодо об'єкта будівництва.

У рядку 1.1 заповнюються реквізити об'єкта будівництва: найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження. Код КОАТУУ та порядковий номер заповнюють лише респонденти, які подають електронний бланк звіту. У звітному періоді порядковий номер проставляється кожному об'єкту будівництва в порядку зростання (1, 2, 3…).

(абзац другий розділу форми N 2-буд у редакції наказу 
Державного комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

У рядку 1.2 в залежності від способу ведення будівництва зазначається цифровий код 1 - підрядний або 2 - господарський. Для забудовників, що здійснюють індивідуальне житлове будівництво, - 1 або 3, відповідно підрядний чи домогосподарствами.

У рядку 1.4 зазначається цифровий код 1, 2 або 3 на основі відповідних рішень, що підтверджуються документально.

Розділ 2 заповнюють замовники, які у звітному періоді закінчили будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції або розширення будівель і споруд та прийняли їх в експлуатацію у встановленому порядку незалежно від терміну будівництва згідно з дозволом.

У рядку 2.1 вказується дата прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923 (зі змінами), такою датою є дата видачі зареєстрованого інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

(абзац шостий розділу форми N 2-буд в редакції наказів
 Державного комітету статистики України від 25.07.2005 р. N 204,
 від 08.09.2009 р. N 339
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету статистики України від 25.10.2010 р. N 432)

У рядку 2.2 наводяться дані про фактично введену в дію потужність будівлі чи споруди, її розмір, що вказані в акті готовності об'єкта до експлуатації. У разі, якщо згідно з актом уведено в дію частину будівлі чи споруди, у цьому рядку зазначаються: "I черга", "I секція" тощо.

(абзац сьомий розділу форми N 2-буд в редакції наказу
 Державного комітету статистики України від 25.07.2005 р. N 204
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 08.09.2009 р. N 339)

У рядку 2.3 відображається фактична вартість основних фондів, які прийнято в експлуатацію згідно з актом готовності об'єкта до експлуатації.

(абзац восьмий розділу форми N 2-буд в редакції наказу
 Державного комітету статистики України від 25.07.2005 р. N 204
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету статистики України від 08.09.2009 р. N 339)

Розділи 2.1, 2.2 заповнюють замовники, які у звітному періоді завершили нове будівництво, розширення або реконструкцію існуючої житлової будівлі, що прийнята в експлуатацію у встановленому порядку.

(абзац дев'ятий розділу форми N 2-буд із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216)

У графі 2 розділу 2.1 наводяться дані щодо загальної площі квартир, яка складається з житлової площі і площі підсобних приміщень. До житлової площі включається площа житлових кімнат: столових, спальних, дитячих та інших житлових кімнат у середині квартири. До підсобних приміщень належать приміщення, розташовані в середині квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні і гардеробні кімнати, убудовані шафи й інші приміщення.

Розділ 2.3 заповнюють замовники, які у звітному періоді завершили нове будівництво.

(розділ форми N 2-буд доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим)

Розділ 3 заповнюють замовники, які у звітному періоді ввели в експлуатацію житлову або нежитлову нову будівлю.

(абзац дванадцятий розділу форми N 2-буд із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216,
 від 25.10.2010 р. N 432)

Розділ 4 заповнюється один раз на рік замовниками, які здійснюють нове будівництво, розширення та реконструкцію діючих будівель, споруд, незалежно від наявності дозволів на будівництво. У розділ включаються також дані про тимчасово припинене та законсервоване будівництво (фінансування якого у звітному періоді не здійснювалося або кошти виділені лише на консервацію).

(абзац тринадцятий розділу форми N 2-буд із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216)

Консервація об'єкта (будови) - комплекс робіт та заходів, пов'язаних із забезпеченням зберігання на визначений довготривалий час об'єкта (будови), на якому припинено будівництво, що включає тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають руйнації об'єкта (будови).

(розділ форми N 2-буд доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216)

Забудовники, що здійснюють будівництво індивідуальних житлових будинків, цей розділ не заповнюють.

(розділ форми N 2-буд доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216,
 у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцятий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять третім)

Рядок 4.1 заповнюється лише в разі здійснення нового будівництва; проставляються відповідні цифрові коди від 1 до 4:

1 - здійснено роботи з підготовки будівельного майданчика чи роботи з підготовки котловану;

2 - виконані роботи нульового циклу, закладено фундамент та інші конструкції нульового циклу;

3 - виведені несучі стіни з перекриттям передбачених проектом параметрів;

4 - будівля вкрита дахом (покриттям).

У рядку 4.2 проставляються цифрові коди 5 - будівництво законсервовано або 6 - будівництво призупинено на підставі відповідних рішень, що підтверджуються документально. Цими самими рішеннями слід керуватися при заповненні рядків 4.3 та 4.4.

Рядки 4.3, 4.4, 4.5 заповнюються у разі, якщо в рядку 4.2 мають місце цифрові коди 5 або 6.

У рядку 4.6 наводяться дані про обсяг освоєних інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) щодо будівлі чи споруди з початку будівництва до кінця звітного періоду включно у фактичних цінах відповідних років. Аналогічно відображаються дані про обсяг освоєних інвестицій в основний капітал по будівлях чи спорудах, введення в експлуатацію яких здійснюється чергами, секціями тощо.

(абзац дев'ятнадцятий розділу форми N 2-буд із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 16.07.2007 р. N 216)

У рядку 4.8 проставляється процент будівельної готовності, що визначається як відношення капітальних вкладень, які освоєні з початку будівництва до 1 січня наступного за звітним року, до кошторисної вартості будівництва (у порівнянних цінах). Значення наводиться у цілих числах без десяткового знака.

(абзац двадцятий розділу форми N 2-буд із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету статистики України від 08.09.2009 р. N 339)

Абзац двадцять перший розділу форми N 2-буд виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 08.09.2009 р. N 339)

Абзац двадцять другий розділу форми N 2-буд виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 08.09.2009 р. N 339)

Абзац двадцять третій розділу форми N 2-буд виключено

(згідно з наказом Державного комітету
 статистики України від 08.09.2009 р. N 339)

 

Заступник директора Департаменту
статистики виробництва -
начальник управління статистики
будівництва та інвестицій
 

 
 
 
Н. Г. Луценко
 

Опрос