Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке исполнения банками документов на перевод, куплю и продажу иностранной валюты или банковских металлов в особый период

Национальный банк
Положение, Постановление от 15.09.2004 № 436
редакция действует с 12.09.2018

Про затвердження Положення про порядок виконання банками документів на переказ, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів в особливий період

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.03.2010 р. N 156)

Постанова Правління Національного банку України
від 15 вересня 2004 року N 436

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2004 р. за N 1240/9839

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України
 від 31 березня 2010 року N 156
,
від 4 вересня 2018 року N 95

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про Національний банк України", Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 261, а також з метою забезпечення стабільності банківської системи України в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок виконання банками документів на переказ, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів в особливий період, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.03.2010 р. N 156)

2. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, банків України, що залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України П. М. Сенища.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Положення
 про порядок виконання банками документів на переказ, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів в особливий період

(назва у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.03.2010 р. N 156)

Це Положення розроблене відповідно до Конституції України, Законів України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про правовий режим воєнного стану", "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 261, та інших нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні вимоги Національного банку щодо оформлення та подання до банків України, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період, документів на переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів і виконання в особливий період уповноваженими банками платежів в іноземній валюті або банківських металах, операцій з купівлі, продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів.

(пункт 1.1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.03.2010 р. N 156)

1.2. У цьому Положенні такі терміни, як "уповноважений банк", "банк, що здійснює перекази", "банк, що купує валюту" уживаються в значеннях, що викладені в Положенні про порядок валютного регулювання та валютного контролю в особливий період, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 18.02.2004 N 60 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10.03.2004 за N 306/8905 (далі - Положення про порядок валютного регулювання).

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законами України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про правовий режим воєнного стану", "Про банки і банківську діяльність", нормативно-правовими актами Національного банку.

1.3. Мобілізація банківської системи з часу оголошення мобілізації (крім цільової) здійснюється згідно з мобілізаційними планами уповноважених банків, що забезпечують їх переведення на функціонування в умовах особливого періоду.

1.4. Вимоги цього Положення поширюються на уповноважені банки, що включені до переліку банків України, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період, який визначено нормативно-правовими актами Національного банку щодо роботи (здійснення операцій) банків в особливий період.

(пункт 1.4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.03.2010 р. N 156)

1.5. Валютні операції в особливий період здійснюються клієнтами лише через уповноважені банки відповідно до вимог Положення про порядок валютного регулювання.

Платники для здійснення операції з переказу з рахунку коштів в іноземній валюті або банківських металів звертаються безпосередньо до уповноважених банків, у яких їм відкрито рахунки в іноземній валюті або банківських металах, і подають платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах за довільною формою, але із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку щодо порядку виконання банками документів на переказ коштів в іноземних валютах та банківських металів.

(абзац другий пункту 1.5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.03.2010 р. N 156)

1.6. Клієнти банків для здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або банківських металів за гривні звертаються безпосередньо до уповноважених банків, у яких їм відкрито рахунки в іноземній валюті або банківських металах, і подають заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів за довільною формою, але із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою.

Клієнти банків звертаються безпосередньо до уповноважених банків, у яких їм відкрито рахунки в іноземній валюті або банківських металах, під час проведення операцій з обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів, і подають заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів за довільною формою, але із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою.

(пункт 1.6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.03.2010 р. N 156)

1.7. В умовах особливого періоду операції з купівлі, продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських металів здійснюються лише банком, що купує валюту, відповідно до вимог Положення про порядок валютного регулювання.

(пункт 1.7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 31.03.2010 р. N 156)

2. Оформлення та подання платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах та заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів

2.1. Оформлення платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах і заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів в особливий період здійснюється відповідно до вимог, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку щодо порядку виконання банками документів на переказ коштів в іноземній валюті та банківських металів і з питань торгівлі іноземною валютою з урахуванням вимог цього Положення.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.03.2010 р. N 156)

2.2. В особливий період платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів оформляються на паперових або електронних носіях та виписуються не менше ніж у трьох примірниках з використанням технічних засобів або заповнюються від руки ручкою. Вищезазначені документи підписуються відповідальними особами клієнта. Під час підписування не дозволяється використовувати факсиміле, а також робити будь-які виправлення.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

2.3. Порядок подання платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах та заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів в особливий період з часу оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та в разі локальних і системних банківських криз здійснюється відповідно до вимог, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку щодо виконання банками документів на переказ коштів в іноземній валюті та банківських металів і з питань торгівлі іноземною валютою з урахуванням вимог цього Положення.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.03.2010 р. N 156)

2.4. Клієнт подає до уповноваженого банку, що його обслуговує, платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах разом з документами, на підставі яких здійснюються перекази коштів в іноземній валюті або банківських металах.

3. Виконання уповноваженими банками платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах та заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів

3.1. Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах приймаються уповноваженими банками до виконання протягом 30 днів, починаючи з наступного дня після їх оформлення.

3.2. Строки виконання платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах у платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах в особливий період клієнтами не зазначаються.

3.3. Банк, що здійснює перекази, має забезпечити переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів у строк, що не перевищує 10 робочих днів банку, що здійснює перекази, за умови наявності коштів на його кореспондентських рахунках.

Якщо коштів в іноземній валюті або банківських металів на кореспондентських рахунках банку, що здійснює перекази, немає, то платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах не виконується і має обліковуватися на відповідному позабалансовому рахунку.

3.4. У разі подання клієнтом до уповноваженого банку, що його обслуговує, та/або банку, що здійснює перекази, платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах пізніше операційного часу уповноваженого банку та/або банку, що здійснює перекази (в умовах особливого періоду операційний час цих банків установлюється ними самостійно), уповноважений банк та/або банк, що здійснює перекази, проставляє на платіжному дорученні в іноземній валюті або банківських металах відмітку "вечірній" та виконує його наступного робочого дня.

3.5. Другі примірники платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах разом з внутрішньобанківським повідомленням на переказ коштів або банківських металів (на підставі якого уповноваженим банком та/або банком, що здійснює перекази, складається повідомлення до іноземного банку) формуються за кодами валют/банківських металів у пачки. Кількість платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах у кожній пачці не повинна перевищувати 50.

Окремо формуються в пачки за кодами валют/банківських металів другі примірники заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів.

3.6. Відповідальний працівник відділення уповноваженого банку/уповноваженого банку складає реєстр передавання платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах та заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів за кодами валют/банківських металів для їх передавання на виконання до банку, що здійснює перекази, або до банку, що купує валюту. Реєстр складається в трьох примірниках та засвідчується підписами відповідальних осіб відділення уповноваженого банку/уповноваженого банку.

На кожну сформовану пачку платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів відповідальний працівник відділення уповноваженого банку/уповноваженого банку прикріплює контрольну стрічку [у якій зазначаються суми за кожним документом у тому порядку, у якому вони складені в пачці, загальний підсумок (загальна сума) із зазначенням цифрового або літерного коду валюти/банківського металу]. Вищезазначені дії можуть виконуватися відповідно до внутрішнього положення уповноваженого банку щодо порядку його роботи в умовах особливого періоду.

3.7. Перший примірник реєстру з відміткою про отримання документів повертається відповідальному працівнику відділення уповноваженого банку/уповноваженого банку, що обслуговує клієнтів. Відмітка має містити:

дату прийняття документів (дату надходження);

кількість документів;

загальну суму за кожним кодом валют/банківських металів;

підписи відповідальних осіб;

відбиток штампа уповноваженого банку та/або банку, що здійснює перекази і який прийняв до виконання документи.

3.8. Другий та третій примірники реєстру залишаються у відділенні уповноваженого банку/уповноваженому банку, що прийняв документи до виконання.

3.9. Після виконання уповноваженим банком, що отримав документи до виконання, та/або банком, що здійснює перекази, та/або банком, що купує валюту, платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, другий екземпляр реєстру повертається до відділення уповноваженого банку/уповноваженого банку, що обслуговує клієнтів, із зазначенням стану виконання переказів в іноземній валюті або банківських металів, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів (виконані чи ні). У разі невиконання певного платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів уповноважений банк та/або банк, що здійснює перекази, та/або банк, що купує валюту, обов'язково зазначає причину невиконання.

3.10. Якщо клієнти обслуговуються в банку, що здійснює перекази, то процедура, зазначена в пунктах 3.5 - 3.9 цього Положення, не здійснюється.

Під час здійснення операцій з купівлі (продажу) іноземної валюти або банківських металів процедура подання документів до уповноваженого банку аналогічна до тієї, що зазначена в пунктах 3.5 - 3.9 цього Положення.

3.11. В уповноважених банках має бути встановлений належний контроль за виконанням платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах та заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів відповідно до внутрішнього положення уповноваженого банку щодо порядку його роботи в умовах особливого періоду.

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
В. М. Кравець
 

Опрос