Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений и дополнений к Положению о порядке перевода выпуска именных ценных бумаг в бездокументарную форму, утвержденному решением Комиссии от 30.06.2000 N 98

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 14.09.2004 № 398
Утратил силу

Про затвердження Змін та доповнень до Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму, затвердженого рішенням Комісії від 30.06.2000 N 98

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 вересня 2004 року N 398

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2004 р. за N 1239/9838

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30 червня 2000 року N 98
згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 24 червня 2014 року N 808)

Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", з метою удосконалення порядку переведення випуску іменних акцій у бездокументарну форму Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Назву рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98 "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927, викласти в такій редакції:

"Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму".

2. Пункт 1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Положення про порядок переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму".

3. Вилучити пункти 2 - 5 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98. У зв'язку з цим пункти 6 - 8 вважати відповідно пунктами 2 - 4.

4. Затвердити Зміни та доповнення до Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927, що додаються.

5. Управлінню корпоративних фінансів (А. Борисенко) протягом одного місяця розробити Порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з прийняттям емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму.

6. Т. в. о. Виконавчого секретаря О. Петрашку забезпечити:

- державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

- публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на т. в. о. Виконавчого секретаря О. Петрашка.

 

Голова Комісії 

А. Балюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Національного
депозитарію України 

 
В. Івченко
 

 

 

Зміни та доповнення
до Положення про порядок переведення випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму

1. У першому абзаці преамбули слова "визначення форми випуску цінних паперів як бездокументарної відповідно до вимог рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 1998 року N 26" замінити на слова "переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму".

2. У другому абзаці преамбули вилучити слова "облігацій підприємств".

3. Пункт 1.2 розділу 1 після слова "Поняття" доповнити словом "акція".

4. У пункті 1.4 розділу 1 слова "випуску цінних паперів" замінити на слова "випуску акцій".

5. Пункти 1.5 і 1.6 розділу 1 вилучити. В зв'язку з цим пункти 1.7 - 1.12 уважати відповідно пунктами 1.5 - 1.10.

6. У пункті 1.5 розділу 1 слова "випуску цінних паперів" замінити на слова "випуску акцій".

7. У пункті 1.6 розділу 1 слова "випуску іменних цінних паперів" замінити на слова "випуску іменних акцій".

8. У пункті 1.7 розділу 1 слова "обіг цінних паперів" замінити на слова "обіг акцій".

9. У першому абзаці пункту 1.8 розділу 1 слова "обіг цінних паперів" замінити на слова "обіг акцій" та вилучити словосполучення "або інших документів, що видавалися емітентом та/або реєстроутримувачем".

10. У першому абзаці пункту 1.9 розділу 1 слова "цінні папери" замінити на слово "акції".

11. Пункт 1.9 розділу 1 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок емітента до моменту переукладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем".

12. Пункт 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Рішення про переведення у бездокументарну форму випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, приймається загальними зборами акціонерного товариства.

Рішення про переведення у бездокументарну форму випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, оформлюється протоколом, який повинен містити:

реквізити випуску цінних паперів, що дематеріалізується: вид цінних паперів, реєстраційний номер випуску;

реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск, що дематеріалізується: найменування, місцезнаходження;

реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій: найменування, місцезнаходження;

кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми випуску акцій".

У пунктах 2.2, 2.3, 2.4 слова "випуску цінних паперів" замінити на слова "випуску акцій".

13. У першому абзаці пункту 2.4 розділу 2 вилучити словосполучення "а в разі отримання цього свідоцтва до дати набрання чинності цим Положенням - протягом 10 (десяти) робочих днів з дати набрання чинності цим Положенням".

14. У четвертому абзаці пункту 2.6 розділу 2 слова "право власності на цінні папери" замінити на слова "право власності на акції".

У десятому абзаці пункту 2.6 розділу 2 вилучити словосполучення "якщо власник має намір користуватися послугами зберігача, зокрема здійснити відчуження цінних паперів, що належать власнику, або передати їх у заставу тощо".

15. У четвертому абзаці пункту 3.3 розділу 3 слова "обтяження цінних паперів" замінити на слова "обтяження акцій".

16. Пункт 3.4 розділу 3 вилучити. В зв'язку з цим пункти 3.5 - 3.9 уважати відповідно пунктами 3.4 - 3.8.

17. У третьому, четвертому, п'ятому, шостому абзацах пункту 4.1 розділу 4 слова "цінних паперів" замінити на слово "акцій".

18. У пункті 4.2 розділу 4 слова "переказ цінних паперів" замінити на слова "переказ акцій".

19. У четвертому абзаці пункту 4.4 розділу 4 слова "випуску цінних паперів" замінити на слова "випуску акцій".

20. У пункті 5.1 розділу 5 слова "цінні папери випуску" замінити на слова "акції випуску".

21. У пункті 5.3 розділу 5 слова "цінних паперів" замінити на слово "акцій".

22. У підпункті "б" абзацу першого пункту 5.4 розділу 5 слова "зарахування цінних паперів" замінити на слова "зарахування акцій".

У підпункті "в" абзацу першого та абзаці другому пункту 5.4 розділу 5 слова "відсотком цінних паперів випуску" замінити на слова "відсотком акцій випуску".

23. У другому абзаці пункту 5.5 розділу 5 слова "зберігання цінних паперів" замінити на слова "зберігання акцій". У сьомому абзаці пункту 5.5 розділу 5 слова "щодо переказу цінних паперів" замінити на слова "щодо переказу акцій".

24. Пункт 5.5 розділу 5 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок емітента до моменту переукладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем".

У зв'язку з цим абзац восьмий пункту 5.5 розділу 5 уважати абзацом дев'ятим.

25. У дев'ятому абзаці пункту 5.5 розділу 5 слова "перерахування цінних паперів випуску" замінити на слова "перерахування акцій випуску".

 

Начальник управління
регулювання та розвитку
ринку цінних паперів 

 
 
О. Науменко
 

Опрос