Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к Инструкции о порядке составления месячной финансовой отчетности в 2004 году учреждениями и организациями, получающими средства государственного и/или местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ от 14.09.2004 № 157
действует с 09.10.2004

Про затвердження змін до Інструкції про порядок складання місячної фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
від 14 вересня 2004 року N 157

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2004 р. за N 1230/9829

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", Указу Президента України від 27.04.95 N 335 "Про Державне казначейство України" та Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590, з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання у 2004 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Інструкції про порядок складання місячної фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 31.01.2004 N 17 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за N 184/8783 (додаються).

2. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України зміни до Інструкції про порядок складання місячної фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, довести до відома органів Державного казначейства України та місцевих фінансових органів.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади зміни до Інструкції про порядок складання місячної фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, довести до відома підвідомчих установ, а органам Державного казначейства України та місцевим фінансовим органам - до установ, що ними обслуговуються.

4. Управлінню інформаційних технологій внести ці зміни до програмних засобів щодо складання та консолідації звітності.

5. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації, що отримують кошти державного або місцевих бюджетів, складають фінансові звіти відповідно до вимог змін до Інструкції про порядок складання місячної фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, починаючи зі звіту за вересень 2004 року.

 

В. о. Голови 

Н. П. Пашина 

 

Зміни до Інструкції
про порядок складання місячної фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

1. Назву Інструкції викласти у такій редакції:

"Інструкція про порядок складання місячної фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів".

2. Абзац восьмий пункту 10 викласти у такій редакції:

"У графі "Перераховано залишок" відображається сума коштів відповідного джерела надходжень спеціального фонду минулого року, що була згідно з чинним законодавством України перерахована у звітному періоді (перерахована до бюджету; повернена установі, що надала ці кошти, тощо). У формах N 4-1мд, N 4-1мм, N 4-2мд, N 4-2мм така сума відображається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків. У формах N 4-3мд, N 4-3мм сума перерахованого залишку відображається з розподілом за кодами економічної класифікації видатків та/або кодами класифікації кредитування бюджету.

При перерахуванні залишку коштів установі вищого або нижчого рівня установи, які перераховують кошти, відображають ці суми зі знаком плюс, а установи, які їх отримують, - зі знаком мінус".

3. Пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. До форм N 7мд та N 7мм не включаються заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок винних осіб, та заборгованість за іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку".

4. Пункт 21 викласти у такій редакції:

"21. Розпорядники бюджетних коштів, які знаходяться на казначейському обслуговуванні кошторисів, операції, проведені в іноземній валюті, відображають за окремими формами фінансової звітності, складеними за певними групами надходжень. Форми фінансової звітності про операції, проведені в іноземній валюті, складаються у національній валюті за загальним порядком.

Форми місячної фінансової звітності про операції у натуральній формі складаються в національній валюті за загальним порядком. Форми місячної фінансової звітності про такі операції повинні містити дані про надходження і касові видатки в рівному обсязі. За операціями, проведеними в натуральній формі, вносяться зміни до спеціального фонду кошторису на підставі довідок установленої форми, які подаються до закінчення звітного періоду".

5. Пункт 23 викласти у такій редакції:

"23. Зведені місячні звіти за формами N 2мд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", N 2мм "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", за відповідними формами N 4мд, N 4мм та за формами N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ", N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ", N 7мд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" та N 7мм.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" головними розпорядниками бюджетних коштів до Державного казначейства України не подаються, крім головних розпорядників, установи яких мають право не обслуговуватися в органах Державного казначейства України".

6. Пункт 24 викласти у такій редакції:

"24. Місячні фінансові звіти за формами N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ", N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ", N 7мд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами", N 7мм.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" складаються розпорядниками бюджетних коштів за вимогами цієї Інструкції та подаються до органів Державного казначейства України на електронних носіях у вигляді транспортних файлів звітних даних згідно з вимогами автоматизованої системи Державного казначейства України".

7. Пункт 25 викласти у такій редакції:

"25. При казначейській формі виконання кошторисів місячні фінансові звіти за формами N 7мд "Звіт про заборгованість бюджетних установ", N 7мм "Звіт про заборгованість бюджетних установ", N 7мд.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами", N 7мм.1 "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" перевіряються органами Державного казначейства України (у яких відкриті реєстраційні рахунки установи) на відповідність вимогам складання зазначених форм звітності і візуються з проставленням підпису, печатки або штампа".

8. Пункт 27 викласти у такій редакції:

"27. Головні розпорядники бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих установ наведений вище порядок складання місячної фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів".

 

Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос