Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об участии субъектов общественного обсуждения в подготовительной работе по принятию нормативно-правовых актов по вопросам таможенного дела

Государственная таможенная служба
Положение, Приказ от 10.09.2004 № 658
действует с 09.10.2004

Про затвердження Положення про участь суб'єктів громадського обговорення у підготовчій роботі щодо прийняття нормативно-правових актів з питань митної справи

Наказ Державної митної служби України
від 10 вересня 2004 року N 658

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2004 р. за N 1229/9828

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", статті 3 Указу Президента України від 31.07.2004 N 854 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та з метою забезпечення прав громадськості на участь у підготовчій роботі щодо прийняття рішень з питань митної справи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про участь суб'єктів громадського обговорення у підготовчій роботі щодо прийняття нормативно-правових актів з питань митної справи (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту правового забезпечення (Очич Ю. М.) забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Керівникам структурних підрозділів Державної митної служби України, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій ознайомити працівників з Положенням.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби 

М. М. Каленський 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про участь суб'єктів громадського обговорення у підготовчій роботі щодо прийняття нормативно-правових актів з питань митної справи

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює стосунки щодо реалізації права суб'єктів громадського обговорення на участь у підготовчій роботі з прийняття регуляторних актів з питань митної справи.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Громадське обговорення (громадське слухання або відкрите обговорення та інші форми, передбачені законодавством) - це процедура виявлення громадської думки з метою її урахування при прийнятті Державною митною службою України регуляторних актів з питань митної справи.

Суб'єкти громадського обговорення - це громадяни, суб'єкти господарювання, їх об'єднання та наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання.

1.3. Основні принципи участі суб'єктів громадського обговорення в підготовчій роботі щодо прийняття нормативно-правових актів з питань митної справи:

прозорість та демократичність;

доступ суб'єктів громадського обговорення до інформації для прийняття відповідних нормативно-правових актів;

урахування громадської думки при прийнятті остаточного рішення;

сприяння участі суб'єктів громадського обговорення у прийнятті рішень.

1.4. Суб'єкти громадського обговорення залучаються до підготовчої роботи щодо розроблення проектів регуляторних актів з питань митної справи, а саме:

1.4.1. Подають до Держмитслужби України пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду.

1.4.2. У випадках, передбачених законодавством, беруть участь у розробці проектів регуляторних актів.

1.4.3. Подають зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, беруть участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю.

1.4.4. Залучаються Держмитслужбою України до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

1.4.5. Самостійно готують аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, відстежують результативність регуляторних актів, подають за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції Держмитслужбі України, приймають рішення про необхідність їх перегляду.

1.4.6. Одержують від Держмитслужби України у відповідь на звернення, подані у встановленому законодавством порядку, інформацію щодо її регуляторної діяльності.

2. Порядок проведення громадського обговорення

2.1. Державна митна служба України встановлює строки громадського обговорення залежно від виду регуляторного акта. Строк громадського обговорення не може бути менше ніж 1 місяць, але при цьому не може перевищувати 3 місяців з дня оприлюднення проекту регуляторного акта.

2.2. Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення публічних слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

2.3. З метою врахування інтересів суб'єктів громадського обговорення за рішенням Держмитслужби України при необхідності створюються представницькі консультативні або дорадчі органи, до складу яких на добровільних засадах можуть входити суб'єкти громадського обговорення та представники Держмитслужби України.

2.4. Держмитслужба України призначає дату та місце проведення громадського обговорення і повідомляє про це суб'єктів громадського обговорення не пізніше ніж за 30 днів до моменту його проведення у засобах масової інформації (радіо, телебачення, преса, мережа Інтернет, спеціальні видання), а також шляхом розсилання таких відомостей суб'єктам громадського обговорення звичайною чи електронною поштою, розміщення оголошень у громадських місцях та інформаційних центрах, інформування через представницькі консультативні та дорадчі органи.

2.5. У повідомленні про проведення громадського обговорення міститься така інформація:

стислий виклад змісту проекту;

поштова та електронна адреса розробника проекту та інших органів, до яких відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" або за ініціативою розробника надсилаються зауваження та пропозиції;

спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу, або інший спосіб оприлюднення);

строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.

2.6. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом установленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Держмитслужбою України. За результатами цього розгляду Держмитслужба України повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

2.7. Під час проведення громадського обговорення суб'єктам громадського обговорення надається можливість вільно висловлювати в усній та письмовій формі свої думки, зауваження, пропозиції, рекомендації щодо винесених на розгляд питань.

2.8. Матеріали громадського обговорення фіксуються. Посадові особи Держмитслужби України зобов'язані надавати відповіді на запитання суб'єктам громадського обговорення в усній формі під час громадського обговорення або в письмовій формі після його закінчення.

2.9. Хід та результати громадського обговорення оформлюються протоколом, який підписується головою і секретарем, обраними на час проведення громадського обговорення його учасниками. Результати повинні бути максимально враховані при підготовці проекту регуляторного акта.

2.10. Матеріали громадського обговорення зберігаються в архівах.

2.11. Суб'єктам громадського обговорення надається можливість надсилати свої зауваження та пропозиції до представницьких консультативних та дорадчих органів у встановлені строки.

 

Заступник начальника Управління
організації правової роботи,
удосконалення митного законодавства
та правової експертизи - начальник
відділу організації правової роботи та
удосконалення митного законодавства
Департаменту правового забезпечення 

 
 
 
 
 
 
С. А. Степанюк
 

Опрос