Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов и проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного назначения на соответствие установленным требованиям

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Порядок, Приказ от 01.09.2004 № 98/34
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
від 1 вересня 2004 року N 98/34

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2004 р. за N 1146/9745

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 30 липня 2007 року N 105/517
,
 від 31 липня 2008 року N 99/569

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 8 липня 2010 року N 217/525)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 27 січня 2003 року N 47 "Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам (додається).

2. Надати повноваження територіальним органам державного нагляду у сфері цивільного захисту Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя здійснювати перевірки додержання ліцензіатами ліцензійних умов, за результатами перевірок видавати розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов та приймати у ліцензіатів відомості про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

3. Департаменту контролю та дозвільної системи Держпідприємництва України (Апатенко О. П.), Держпожбезпеки МНС України (Кріса І. Я.) в установленому порядку забезпечити подання Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Держпожбезпеки МНС України (Кріса І. Я.) забезпечити публікацію Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С. І. та заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій - начальника Держпожбезпеки Борисова П. Ф.

 

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва
 

 
 
Ю. А. Авксентьєв
 

Міністр України
з питань надзвичайних ситуацій
 

 
Г. В. Рева
 

 

ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ
за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

(У тексті Порядку слова "орган ліцензування діяльності протипожежного призначення" замінено на слова "орган ліцензування", слова "територіальний орган ліцензування діяльності протипожежного призначення" замінено на слова "територіальний орган ліцензування", слова "Держпідприємництво України" замінено словом "Держкомпідприємництво", посилання на додатки 3 - 6 замінено посиланнями відповідно на додатки 4 - 7 згідно з наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31 липня 2008 року N 99/569)

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам протипожежного призначення (далі - діяльність протипожежного призначення) здійснюють у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок органи контролю:

(абзац другий преамбули у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569)

Державний департамент пожежної безпеки, який є органом ліцензування діяльності протипожежного призначення (далі - орган ліцензування), та територіальні органи державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які є територіальними органами ліцензування діяльності протипожежного призначення (далі - територіальні органи ліцензування);

(абзац третій преамбули у редакції наказів Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517
,
 від 31.07.2008 р. N 99/569)

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Держкомпідприємництва).

(абзац четвертий преамбули у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569)

1. Організація перевірок

1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться органами контролю, згідно з річним планом-графіком перевірок, який затверджується наказом органу ліцензування та погоджується Держкомпідприємництвом.

(абзац перший пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569)

Упродовж десяти робочих днів після затвердження річного плану-графіка перевірок територіальні органи ліцензування подають його копію до територіального органу Держкомпідприємництва.

1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються питання, які стали підставою для здійснення цих перевірок.

(пункт 1.2 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569)

1.3. Для проведення перевірки органи контролю видають розпорядчий документ про створення комісії з перевірки та посвідчення про право перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником органу контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.

1.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про право перевірки, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).

1.5. Перевірки можуть проводитися із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також представників науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).

1.6. Орган ліцензування та територіальні органи ліцензування можуть здійснювати самостійні або спільні перевірки.

За згодою у проведенні спільних перевірок беруть участь Держкомпідприємництво та його територіальні органи.

1.7. Орган контролю не менш як за десять днів до здійснення перевірки надсилає рекомендованим листом чи телефонограмою або вручає особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата повідомлення за формою (додаток 3). Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569)

1.8. Строк здійснення планової перевірки становить не більше п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Строк здійснення позапланової перевірки становить не більше десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

(пункт 1.8 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569)

2. Права та обов'язки ліцензіатів

Ліцензіат має право:

надавати письмові пояснення та зауваження з питань, що виникають під час проведення перевірки;

подавати скарги до експертно-апеляційної ради при Держкомпідприємництві;

оскаржувати в судовому порядку рішення органів контролю.

Ліцензіат зобов'язаний:

забезпечити умови для проведення перевірки;

надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним ліцензійних умов;

у разі необхідності надавати на вимогу органів контролю копії (ксерокопії) вищезазначених документів.

(розділ 2 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517)

3. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіата

3.1. Голова та члени комісії мають право:

ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки документами (кадрові, бухгалтерські та інші), що стосуються господарської діяльності протипожежного призначення;

доступу на територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення перевірки документів.

3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі виключно нормами діючих нормативно-правових актів;

об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом ліцензійних умов;

забезпечувати додержання державної та інших передбачених законодавством таємниць.

4. Порядок проведення перевірки

4.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату (фізичній особі - підприємцю) або його уповноваженому представнику посвідчення про право перевірки та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії. Одночасно ліцензіату надається копія посвідчення.

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569)

Керівник ліцензіата (ліцензіат) особисто або уповноважений ним представник забезпечує умови проведення перевірки.

(пункт 4 доповнено абзацом другим згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517)

Уповноваженими представниками ліцензіата є особи, які мають засвідчені в установленому порядку довіреності на право представляти ліцензіата.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517)

4.2. Комісія перевіряє:

4.2.1. Можливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для виду господарської діяльності (його частки), зазначеної в ліцензії, а саме:

наявність необхідної кількості керівників та виконавців робіт з відповідною освітою і кваліфікацією;

наявність відповідних приміщень, матеріально-технічної бази (оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів вимірювання).

4.2.2. Наявність спеціалістів та матеріально-технічної бази (оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів вимірювання), які зазначені в документах, що додавались до заяви про видачу (переоформлення) ліцензії, або документи, що свідчать про своєчасне повідомлення органу ліцензування (територіального органу ліцензування) діяльності протипожежного призначення про зміну даних, зазначених у цих документах.

4.2.3. Наявність відповідних документів:

нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація;

ліцензія або довідка органу ліцензування про прийняття заяви на переоформлення (про видачу дубліката) ліцензії;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

документи, що регулюють трудові відносини (штатний розпис, положення, інструкції, накази, розпорядження, трудові книжки тощо);

документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію керівників та виконавців робіт (дипломи, свідоцтва про освіту та кваліфікацію, свідоцтва про проходження спеціального навчання та посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці);

документи, що засвідчують право власності або користування на будівлі (приміщення) для провадження діяльності протипожежного призначення (договір купівлі-продажу, свідоцтво про власність, договір оренди, довідка БТІ тощо) та матеріально-технічну базу (оргтехніку, обладнання, пристрої, інструмент та засоби вимірювання);

реєстраційні документи про створення філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата;

копії ліцензій, що підтверджують право філій або інших структурних підрозділів ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності (його частки);

документацію стосовно виконаної ліцензійної діяльності (журнали обліку виконаних робіт та послуг протипожежного призначення, паспорти, сертифікати, проекти, акти тощо).

4.2.4. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця та в установчих документах.

4.2.5. Достовірність відомостей у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії.

4.2.6. Виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

4.2.7. Відповідність виконаних робіт та послуг вимогам ліцензійних умов.

Перевірка якості виконання деяких видів робіт та послуг протипожежного призначення здійснюється в такий спосіб:

виконання монтажу та технічного обслуговування установок пожежної автоматики перевіряється шляхом перевірки їх працездатності за допомогою імітатора тепла та диму;

виконання технічного обслуговування вогнегасників перевіряється шляхом проведення контрольних випробувань із визначенням відповідних показників (повна маса, тривалість приведення до дії, зусилля розблокування та приведення у дію, забезпечення, переривання, подавання вогнегасної речовини, робочий тиск у корпусі, тривалість подавання та довжина струменя вогнегасної речовини, маса заряду вогнегасної речовини, маса залишку вогнегасної речовини, тиск спрацювання запобіжних пристроїв) згідно з ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) та ДСТУ 3675-98;

проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам визначається шляхом здійснення контрольних випробувань продукції за участю представників акредитованих органів сертифікації та випробувальних лабораторій системи МНС України.

4.2.8. Ведення обліку виконаних робіт та послуг, правильність оформлення та зберігання нормативно-технічної документації.

(пункт 4.2 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517)

5. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. Акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов.

Під час проведення перевірки органом контролю складається акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов (додаток 4) у двох примірниках. Один примірник акта перевірки надається керівнику ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату (фізичній особі - підприємцю), який перевірявся, або його уповноваженому представнику, другий - зберігається в органі контролю, який здійснював перевірку.

При проведенні спільної перевірки органів контролю акт перевірки складається в трьох примірниках.

Усі примірники акта підписуються особами, які проводили перевірку. Керівник ліцензіата (юридична особа), ліцензіат (фізична особа - підприємець) або його уповноважений представник письмово підтверджує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (у разі наявності).

У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноваженого представника від підписання акта перевірки голова комісії в акті робить запис про те, що ця особа з ним ознайомлена і від підпису відмовилась.

Документи або їх копії (ксерокопії), які надавались під час перевірки, а також пояснення та зауваження щодо результатів перевірки є невід'ємною частиною акта перевірки.

(абзац шостий пункту 5.1 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517)

Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів.

5.2. Акт, який є підставою для анулювання ліцензії.

Якщо органом (органами) контролю в ході перевірки (спільної перевірки) виявлено(і):

повторне(і) порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

факт неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії;

невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов,

- протягом трьох робочих днів з дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов орган контролю, який здійснював (очолював) дану перевірку, складає акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та/або акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, та/або акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, та/або акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у двох примірниках (додаток 5). У даних актах вказується час і місце засідання комісії органу ліцензування, на яку запрошується керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа - підприємець) для розгляду питання щодо подальшої дії ліцензії.

Якщо органом (органами) контролю в ході перевірки (спільної перевірки) виявлено порушення вимог, які викладені в пункті 4.2.1, або порушення вимог нормативно-правових актів при провадженні господарської діяльності, що спричинило виникнення пожежі або невиконання своїх функцій при пожежі та призвело до загибелі чи травмування людей, нанесення майнової шкоди, він складає акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності, у двох примірниках (додаток 5).

У разі відмови ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень, ознайомлення з необхідними документами, уникнення від перевірки орган контролю, який повинен був провести дану перевірку, протягом трьох робочих днів з дати початку її проведення (зазначеної у розпорядчому документі на проведення перевірки) складає акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю в двох примірниках (додаток 5).

Усі примірники актів підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник акта зберігається в органі контролю, а другий в дводенний строк вручається або надсилається (листом з повідомленням) ліцензіату.

5.3. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

У разі, якщо під час перевірки виявлені порушення ліцензійних умов (крім порушень, які є підставою для анулювання ліцензії), орган контролю, який здійснював (очолював) перевірку, не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (додаток 6) у двох примірниках. Один примірник розпорядження у триденний строк вручається або надсилається (листом з повідомленням) ліцензіату, другий зберігається в органі контролю, який здійснював перевірку.

(абзац другий пункту 5.3 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569)

Абзац третій пункту 5.3 виключено

(згідно з наказом Державного комітету України з питань регуляторної
 політики та підприємництва, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 30.07.2007 р. N 105/517)

Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні строк усунути ці порушення та подати в письмовій формі органу контролю, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.

Орган контролю після отримання від ліцензіата інформації про усунення порушень ліцензійних умов протягом десяти робочих днів здійснює позапланову перевірку виконання даного розпорядження. Результати позапланової перевірки оформляються актом перевірки за формою згідно з додатком 4.

У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу контролю документів, які це підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов не видається.

При ненадходженні у встановлений строк інформації про виконання розпорядження про усунення порушень орган контролю, який видав дане розпорядження, упродовж трьох робочих днів здійснює позапланову перевірку виконання розпорядження про усунення порушень та складає акт перевірки за формою згідно з додатком 4.

У разі, якщо проводилась спільна перевірка, позапланову перевірку виконання розпорядження про усунення порушень за дорученням органу ліцензування може здійснювати територіальний орган ліцензування.

5.4. Рішення про анулювання ліцензії.

Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності (даний акт складається за результатами планової чи позапланової перевірки або у зв'язку з надходженням до органу контролю документів, поданих ліцензіатом, про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії);

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування.

У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення перевірки орган контролю в акті перевірки зазначає ці факти, а до акта додаються відповідні пояснення керівника (співробітників) даного ліцензіата (в разі їх надання) та осіб, які брали участь у перевірці.

У разі виявлення під час перевірки Держкомпідприємництвом або його територіальними органами або територіальними органами ліцензування порушень ліцензійних умов та складання акта(ів), який(і) є підставою для анулювання ліцензії, вони протягом трьох робочих днів із дати складання даного акта подають його разом із актом перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов та посвідченням про право перевірки до органу ліцензування для розгляду питання щодо подальшої дії ліцензії.

(абзац чотирнадцятий пункту 5.4 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569)

Орган ліцензування при надходженні від територіальних органів ліцензування вищезазначених матеріалів перевірки або в разі виявлення під час самостійної чи спільної перевірки порушень ліцензійних умов та складання акта(ів), який(і) є підставою для анулювання ліцензії, здійснює розгляд цих матеріалів. Під час розгляду матеріалів перевірки вивчаються питання стосовно дотримання вимог цього Порядку при проведенні перевірки, документи, що підтверджують факти порушень, пояснення та зауваження ліцензіатів тощо, які враховуються при прийнятті рішення щодо анулювання ліцензії.

(абзац п'ятнадцятий пункту 5.4 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517)

Рішення про анулювання ліцензії оформляється органом ліцензування протягом десяти робочих днів із дати складання акта(ів), який(і) є підставою для анулювання ліцензії, за формою, відповідно до додатка 7.

(пункт 5.4 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з наказом
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517,
 у зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять сьомий
 вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять восьмим)

Протягом трьох робочих днів із дати прийняття даного рішення орган ліцензування один його примірник вручає або надсилає (листом із повідомленням) ліцензіату, другий - відповідному територіальному органу ліцензування. Територіальний орган ліцензування копію рішення про анулювання ліцензії надсилає територіальному податковому органу.

Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження щодо усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноважених представників.

У разі неявки ліцензіата (керівника ліцензіата) або його уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

розпорядчих документів про призначення комісій з перевірки і посвідчення на право перевірки.

Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів із дня його прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії реєструється в журналі обліку заяв та виданих ліцензій, а підстави, дата і номер цього рішення заносяться до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії, та у встановленому порядку відомості надаються до Єдиного ліцензійного реєстру.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік із дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

6. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Держкомпідприємництві, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення Держкомпідприємництвом.

Рішення експертно-апеляційної ради є підставою для видання Держкомпідприємництвом розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Директор Департаменту
контролю та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Заступник начальника
Державного департаменту пожежної
безпеки МНС України 

 
 
О. О. Євсеєнко
 

 

(Державний Герб України)

__________________________________________________________________________
(найменування органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ

про право  

___________________________
(планова, позапланова) 

перевірки ліцензіата 

від "___" ____________ 20__ р. N ______

Видане голові комісії ____________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членам комісії: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
для проведення _________________________ перевірки
                                               (планова, позапланова)
ліцензіата _____________________________________________________________________________
                                                                     (найменування та місцезнаходження ліцензіата)
у строк з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

Розпорядчий документ про створення комісії з перевірки: _____________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                    (назва, дата та номер розпорядчого документа органу контролю)

Підстава для здійснення перевірки: ________________________________________________________
                                                                                                                          (річний план-графік перевірки
______________________________________________________________________________________
                                                                       або підстава для позапланової перевірки)

Предмет перевірки: _____________________________________________________________________
                                                                          (перевірка додержання ліцензійних умов чи окремих їх пунктів
______________________________________________________________________________________
                                        або виконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов)
______________________________________________________________________________________

Попередній захід: _______________________________________________________________________
                                                  (N , дата акта попередньої планової або позапланової перевірки)
 

Керівник органу контролю
(його заступник) 

 
_____________
(підпис) 

 
____________________________
(прізвище та ініціали) 

М. П.  

  

  

Копію посвідчення отримав 

_________________________________________________________
        (підпис, прізвище та ініціали керівника ліцензіата (юридичної особи) або
ліцензіата (фізичної особи - підприємця), або його уповноваженого представника) 

 

Директор Департаменту ліцензування
Держпідприємництва України
 

 
О. Б. Іванченко 

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
 

 
Е. М. Улинець 

(додаток 1 у редакції наказів Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517
,
 від 31.07.2008 р. N 99/569)

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень про право перевірки

 

Начальник управління ліцензування
Держпідприємництва України 

 
О. Б. Іванченко
 

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки 

 
В. М. Андрієнко
 

(додаток 2 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517)
 

(Державний Герб України)

_____________________________________________________________
(найменування органу контролю)

"___" ____________ 20__ р. N ____ 

______________________________________
      (найменування юридичної особи або прізвище,
_______________________________________
       ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця
_______________________________________
                         та його місцезнаходження) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам (далі - Порядок контролю), затвердженого спільним наказом Держкомпідприємництва і МНС України від 01.09.2004 N 98/34 та зареєстрованого в Мінюсті 13.09.2004 за N 1146/9745, та згідно з планом-графіком перевірок ліцензіатів на _____________ рік, затвердженого наказом Держпожбезпеки _______________________________________________ та
                                                                                                                                                 (N , дата)
погодженого з Держпідприємництом ____________________,
                                                                                                                   (дата)
органом(ами) контролю: ________________________________________________________________
                                                                                                     (найменування органу(ів) контролю)
в період з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р.
буде проведено перевірку додержання ліцензійних умов _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Під час перевірки комісією будуть перевірені питання, визначені пунктом 4.2 Порядку контролю.

Вам необхідно забезпечити умови для проведення перевірки та бути присутнім особисто або призначити уповноваженого представника, якому надана засвідчена в установленому порядку довіреність на право представляти ліцензіата.
 

Керівник органу контролю
(його заступник) 

 
_____________
(підпис) 

 
___________________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Директор Департаменту ліцензування
Держпідприємництва України
 

 
О. Б. Іванченко 

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки
 

 
Е. М. Улинець 

(Порядок доповнено новим додатком 3 згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569,
у зв'язку з цим додатки 3 - 6 вважати додатками 4 - 7)

 

_________________________________________________________________
(назва органу контролю)

Акт

____________________________
(планової/позапланової)

перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов 

від "___" ____________ 20__ р. N _____

Голова комісії __________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)
члени комісії: __________________________________________________________________________
                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)
Період перевірки з "___" _____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.
______________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування ліцензіата, який перевіряється)
ідентифікаційний код (номер) _____________________________ місцезнаходження _______________
ліцензія: серія ____ N _________ дата видачі __________________
вид господарської діяльності (його частка), на який видано ліцензію ____________________________
______________________________________________________________________________________
у присутності керівника ліцензіата - юридичної особи або фізичної особи - підприємця, або його уповноваженого представника ___________________________________________________________
                                                                                                                         (посада, прізвище та ініціали)
проведено перевірку діяльності ліцензіата щодо додержання ним ліцензійних умов даного виду господарської діяльності.
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
             (кожне порушення, записане в акті перевірки, має містити посилання на відповідний нормативно-правовий акт)
До акта перевірки додаються такі документи:*

____________
* Цей запис робиться у разі надання відповідних документів.

N з/п 

Назва документа 

Кількість аркушів 

Оригінал чи копія документа 

Ким підписаний (оригінал) або завірений документ 


Голова комісії: 

__________________________________
(підпис, прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

_________________________________
(підпис, прізвище та ініціали) 

З актом ознайомлений
та один примірник отримав: 

__________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи - підприємця), або його уповноваженого представника) 


 

Начальник управління ліцензування
Держпідприємництва України 

 
О. Б. Іванченко
 

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки 

 
В. М. Андрієнко
 

(додаток 4 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.07.2008 р. N 99/569)

 

____________________________________________________________________
(назва органу контролю)

АКТ

про ____________________________________________________
(вид порушення)
від "___" ____________ 20__ р. N _____

За результатами ________________________________________________________________________
                                                                            (вказуються обставини, при яких було виявлено порушення:
______________________________________________________________________________________
                                   перевірка ліцензіата з зазначенням номера та дати акта перевірки або назва документів,
                                             що надійшли до органу контролю, із зазначенням номера та дати реєстрації)
Ліцензіат ______________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування ліцензіата)
ідентифікаційний код (номер) ____________________________________________________________
місцезнаходження ______________________________________________________________________
ліцензія: серія ____ N __________ видана "___" ___________ 20__ р.
на провадження: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (види господарської діяльності або його частки)
були виявлені такі порушення ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
            (кожне порушення, записане в акті перевірки, має містити посилання на відповідний нормативно-правовий акт) 

Цей акт є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник запрошується на засідання комісії з питань ліцензування Держпожбезпеки МНС України, де буде розглянуто питання щодо подальшої дії даної ліцензії (цей запис робиться в акті у разі потреби).

Засідання комісії відбудеться "___" ____________ 20__ р. о ___________ годині в приміщенні ________________________________________ за місцезнаходженням: _________________________.

Голова комісії:
(посадова особа органу контролю) 

________________________________
(підпис, прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

________________________________
(підпис, прізвище та ініціали) 

_______________________________
(підпис, прізвище та ініціали) 


 

Начальник управління ліцензування
Держпідприємництва України 

 
О. Б. Іванченко
 

Начальник Державного
департаменту пожежної безпеки 

 
В. М. Андрієнко
 

(додаток 5 у редакції наказу Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517)

 

 

____________________________________________________________________________________
(назва органу контролю)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ р. N ___

За результатами перевірки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування ліцензіата)
ідентифікаційний код (номер) ____________________________________________________________
місцезнаходження ______________________________________________________________________
ліцензія: серія ____ N __________, видана "___" ____________ 20__ р.

на провадження: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                          (види господарської діяльності або їх частки)
згідно з актом перевірки від _____________ N ______________________________________________
були виявлені такі порушення ліцензійних умов _____________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПРОПОНУЄТЬСЯ:

У термін до "___" ____________ 20__ р. усунути вищезазначені порушення ліцензійних умов та подати в письмовій формі органу контролю (__________________________) інформацію про усунення порушень.

При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано. 

Керівник органу контролю
(його заступник) 

__________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

 

Директор Департаменту
контролю та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Заступник начальника
Державного департаменту пожежної
безпеки МНС України 

 
 
О. О. Євсеєнко
 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ МНС УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
про анулювання ліцензії

від "___" ____________ 20__ р. N ___

Органом ліцензування на підставі статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
прийнято рішення про анулювання ліцензії серії ____ N _________, виданої "___" ____________ р.
______________________________________________________________________________________
                                                           (найменування та місцезнаходження ліцензіата)
на провадження: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                           (види господарської діяльності або їх частки) 

з таких причин: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                  (мотивована основа прийнятого рішення) 

Ліцензія вважається анульованою через десять днів із дня підписання рішення про її анулювання.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік із дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії (стаття 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"). 

Начальник органу ліцензування 

_______________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

 

Директор Департаменту
контролю та дозвільної системи
Держпідприємництва України
 

 
 
О. П. Апатенко
 

Заступник начальника
Державного департаменту пожежної
безпеки МНС України 

 
 
О. О. Євсеєнко
 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 105/517)

Опрос