Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения цен при закупке и отпуске материальных ценностей государственного резерва

Госкомрезерв
Порядок, Приказ от 26.05.2004 № 134
Утратил силу

Про затвердження Порядку визначення цін при закупівлі та відпуску матеріальних цінностей державного резерву

Наказ Державного комітету України з державного матеріального резерву
від 26 травня 2004 року N 134

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 вересня 2004 р. за N 1123/9722

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 29 липня 2013 року N 874)

З метою впорядкування процесу ціноутворення та визначення цін на матеріальні цінності, що закуповуються та відпускаються з державного резерву, на виконання Законів України "Про ціни і ціноутворення" та "Про державний матеріальний резерв", постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення цін при закупівлі та відпуску матеріальних цінностей державного резерву (додається).

2. Начальнику Управління стратегічного планування та фінансування Назаруку І. М. разом з начальником Юридичного управління Щербаком Є. М. подати даний наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Начальнику Управління стратегічного планування та фінансування Назаруку І. М., начальнику відділу цін та моніторингу ринку Управління стратегічного планування та фінансування Гібко Л. Е., іншим керівникам структурних підрозділів користуватись при визначенні цін затвердженим Порядком визначення цін при закупівлі та відпуску матеріальних цінностей державного резерву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомрезерву України Проценка О. Г.

 

Голова Комітету 

М. Ф. Песоцький 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

 
 
В. Вощевський
 

 

Порядок
визначення цін при закупівлі та відпуску матеріальних цінностей державного резерву

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення оптимальних цін матеріальних цінностей, що закладаються та відпускаються з державного резерву.

2. Закупівля та відпуск матеріальних цінностей державного резерву здійснюються на конкурсних засадах відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" за ціною конкурсу на кожну партію конкретної продукції.

3. Ціна на матеріальні цінності, які відпускаються без проведення конкурсу (за рішеннями Кабінету Міністрів України), установлюється комісією Держкомрезерву України з визначення цін.

4. Стартова закупівельна ціна визначає максимальний рівень ціни, за якою можна придбати матеріальні цінності, а стартова відпускна ціна визначає мінімальний рівень ціни, за яку можна продати матеріальні цінності.

5. Ціна визначається з урахуванням податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість".

6. Стартові відпускні (закупівельні) ціни на матеріальні цінності державного резерву, які надаються конкурсній комісії, визначаються відділом цін та моніторингу ринку Управління стратегічного планування та фінансування, ураховуючи вільні ринкові ціни, що діють на час відпуску (закладення), якість продукції, строки зберігання та кон'юнктуру ринку.

7. При визначенні стартової ціни на закупівлю матеріальних цінностей державного резерву враховуються витрати з доставки товару до місця зберігання.

8. При визначенні стартової ціни на відпуск матеріальних цінностей державного резерву, що мають прострочені строки зберігання та інші недоліки, які впливають на ліквідність, застосовуються коефіцієнти уцінки (додаток). Коефіцієнти застосовуються в кожному конкретному випадку диференційовано, з урахуванням факторів, які впливають на ціну (якість продукції, терміни та умови зберігання, її призначення, попит, пропозиція та інше).

Стартова ціна визначається за формулою

Ц ст. = Ц рн. · [(1 - К1) · ... · (1 - Кn)],

де Ц ст. - стартова ціна;

Ц рн. - ринкова ціна;

К1 - коефіцієнт уцінки в залежності від строку зберігання;

Кn - коефіцієнти уцінки згідно з додатком.

Якісні показники можуть підтверджуватись експертними висновками незалежних установ та організацій, що мають відповідні сертифікати та ліцензії.

9. При визначенні стартових цін на розброньовані матеріальні цінності мобілізаційного резерву можуть ураховуватися акти постійної технічної комісії підприємств-зберігачів.

10. При визначенні стартової ціни на відпуск вугільної продукції, у разі невідповідності фактичного попелу і масової частки вологи та сірки встановленим нормам (і це підтверджується експертизою торгово-промислової палати), до діючих ринкових цін застосовуються знижки (надбавки) в таких розмірах:

а) щодо попелу - за кожний відсоток перевищення або зниження попелу в рядовому та розсортованому вугіллі, виробах збагачення вугілля - 2,5 %;

б) щодо масової частки вологи - за кожний відсоток перевищення або зниження масової частки вологи - 1,3 %;

в) щодо масової частки сірки в рядовому та збагаченому вугіллі, яке використовується для коксування, - 0,5 % за кожний 0,1 % перевищення або зниження масової частки сірки.

11. При визначенні стартової ціни на відпуск комплектуючих виробів, які містять дорогоцінні метали, та за умови непридатності їх до використання за призначенням кінцева розрахункова стартова ціна має бути не менше 50 % вартості дорогоцінного металобрухту, що міститься у виробі.

12. Стартова ціна визначається відділом цін та моніторингу ринку за запитом галузевих управлінь. У запиті визначається, на яких підставах відпускаються матеріальні цінності, найменування, кількість, рік закладання, строк зберігання та дата запиту. За необхідності до запиту можуть додаватись документи, що засвідчують якість матеріальних цінностей, технічні паспорти тощо.

13. Відпускні (закупівельні) або стартові ціни на матеріальні цінності оформляються відділом цін та моніторингу ринку у формі протоколу встановлення відпускної ціни або цінової довідки.

14. У разі участі в конкурсі купівлі (продажу) товару нерезидента стартова ціна може визначатися також в перерахунку на іноземну валюту за курсом Національного банку України на день підписання цінової довідки.

15. Якщо строк дії ціни не визначено, то ціна може діяти не більше трьох місяців з часу підписання цінової довідки.

 

Начальник Управління
стратегічного планування
та фінансування
 

 
 
І. М. Назарук
 

 

Рекомендовані коефіцієнти уцінки від діючих цін на матеріальні цінності, що відпускаються з державного резерву (в залежності від фактичних термінів зберігання відносно нормативних та інших факторів)

N  

Найменування товарно-
матеріальних цінностей
 

Фактори, які впливають на ціну 

Фактичний термін зберігання (к1) 

Партія товару (к2) 

Кількість спроб реалізації (к3) 

Відстань від центрів торгівлі (к4) 

Фінансовий стан ВЗ та надійність зберігання (к5) 

Витрати на зберігання (к6) 

До 1 

1 - 1,5  

1,5 - 2 

>2 

Непри-
датні до викорис-
тання за призна-
ченням

Вагонна норма 

Автомобільна норма 

Зали-
шок 

Металургійна сировина 

0,1 

0,1 - 0,2 

0,2 

0,3 - 0,5 

-  

0,1 - 0,5 

0,2 - 0,5 

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

Прокат чорних металів 

-  

0,1 

0,2 - 0,3 

0,3 - 0,6 

0,8 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

Прокат кольорових металів 

-  

0,1 - 0,2 

0,2 - 0,3 

0,3 - 0,6 

0,8 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

Хім. продукція,
в т. ч. паливно-мастильні матеріали 

0,1 - 0,2 

0,2 - 0,5 

0,5 - 0,7 

0,5 - 0,9 

0,99 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

Гумотехнічна продукція

0,1 - 0,2 

0,2 - 0,5 

0,5 - 0,7 

0,7 - 0,9 

0,99 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

Кабельно-
провідникова продукція 

-  

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,5 - 0,9 

0,99 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

Промислове устаткування, комплектуючі вироби, оснастка  

-  

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,7 

0,5 - 0,8 

0,9 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

Запасні частини 

-  

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,5 - 0,8 

0,9 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

Підшипники 

-  

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,7 

0,5 - 0,8 

0,8 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

10 

Санітарно-
господарське майно 

-  

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,5 - 0,7 

0,9 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

11 

Деревина та пиломатеріали 

-  

0,2 - 0,5 

0,5 - 0,7 

0,5 - 0,8 

0,9 

-  

0,1 

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

12 

Медичне обладнання 

-  

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,5 

0,5 - 0,8 

0,9 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

13 

Текстильна продукція 

0,1 - 0,2 

0,2 - 0,5 

0,5 - 0,7 

0,7 - 0,9 

0,99 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

0,1 - 0,5 

0,1 - 0,5 

0,2 

14 

Лікарські препарати 

0,1 - 0,8 

-  

-  

-  

0,99 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

-  

0,1 - 0,5 

0,2 

15 

Продуктові товари 

0,1 - 0,3 

0,3 - 0,9 

-  

-  

0,99 

-  

-  

0,5 

0,1 - 0,9 

-  

0,1 - 0,5 

0,2 

16 

Автотехніка 

Експертна оцінка на товарних біржах 

____________

Опрос