Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Критериев оценки конкурсных предложений о привлечении бюджетных средств для предоставления социальных услуг

Минтруда
Приказ от 27.07.2004 № 165
Утратил силу

Про затвердження Критеріїв оцінки конкурсних пропозицій про залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 27 липня 2004 року N 165

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2004 р. за N 1099/9698

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 1 березня 2016 року N 215)

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 559 "Про затвердження Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг" НАКАЗУЮ:

Затвердити Критерії оцінки конкурсних пропозицій про залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, що додаються.

 

В. о. Міністра 

І. Гнибіденко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
О. Яременко
 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України
 

 
В. Білий
 

Міністр у справах сім'ї,
дітей та молоді України
 

 
В. Довженко
 

Міністр освіти
і науки України
 

 
В. Кремень
 

 

Критерії оцінки конкурсних пропозицій про залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг

1. Ці Критерії розроблено відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року N 559 "Про затвердження Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг".

2. Критеріями оцінки конкурсних пропозицій про залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг (далі - Критерії оцінки) є:

2.1. Фінансовий стан претендента (складається):

- наявність або відсутність кредиторської заборгованості, що оцінюється відповідно "0" або "1" бал;

- прибутковість або збитковість, що оцінюється відповідно "1" або "0" балів;

- надання послуг за власний рахунок з подальшим відшкодуванням витрат - можливість або неможливість, що оцінюється відповідно "1" або "0" балів;

- стан матеріально-технічної бази (наявність приміщення, автотранспорту, обладнання, приладів тощо) - наявна або відсутня, що оцінюється відповідно "1" або "0" балів.

2.2. Досвід надання соціальних послуг - кількість повних років роботи у сфері надання соціальних послуг.

2.3. Рівень кваліфікації персоналу, який буде надавати відповідні послуги (складається):

- наявність відповідного рівня освіти, що оцінюється від "0" до "3" балів;

- наявність практичного досвіду роботи у роках, що оцінюється:

до 1 року - "0" балів;

від 1 до 3 років - "1" бал;

від 3 до 5 років - "2" бали;

більше 5 років - "3" бали.

2.4. Конкретизація показників соціальних послуг:

- кількість осіб щодо можливого охоплення соціальними послугами;

- навантаження на одного фахівця (чисельність осіб);

- види соціальних послуг, що можуть надаватись претендентом, тощо.

2.5. Ціна соціальних послуг.

3. Методика розрахунку Критеріїв оцінки конкурсних пропозицій.

Максимальна сума балів становить 1000, максимально можлива кількість балів за кожним із показників, що оцінюються, та порядок визначення за кожним показником для відповідної пропозиції.

Сума балів за пропозицією (Бі), що оцінюється, може розраховуватись за формулами:

Б = S Бі = S бі * Кі Ј 1000, при Кі Ј 1

або

Б = S Бі = S бі / Кі Ј 1000, при Кі > 1,

де: бі - максимально можлива кількість балів по і-му показнику (критерію), що затверджується конкурсною комісією на стадії, яка передує оцінці пропозиції;

Кі - коефіцієнт відхилення і-го показника по даній пропозиції від найкращого (найгіршого) показника інших пропозицій.

4. Перелік Критеріїв оцінки пропозицій про виконання конкурсного завдання та розстановка максимальних балів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

N
з/п
 

Критерії оцінки 

Максимальна оцінка бі 

1. 

Фінансовий стан претендента 

300 

2. 

Досвід надання соціальних послуг

100 

3. 

Рівень кваліфікації персоналу, який буде надавати відповідні послуги 

100 

4. 

Конкретизація показників соціальних послуг  

100 

5. 

Ціна соціальних послуг 

400 

Всього 

1000 

Приклад розрахунку бальної оцінки конкурсних пропозицій, поданих претендентами конкурсній комісії

N
з/п
 

Критерії оцінки 

Максимальна оцінка 

Одиниця виміру 

Значення показників за окремими пропозиціями 

1 

2 

3 

1. 

Фінансовий стан претендента 

  

Розр. 

  

Коефіцієнти 

  

Бал 

4/4 = 1 

2/4 = 0,5 

1/4 = 0,25 

  

Розрахунок балів 

300 

  

300* 1 =
300 

300* 0,5 =
150 

300* 0,25 =
75 

  

2. 

Досвід надання соціальних послуг 

  

Років 

  

Коефіцієнти 

  

Бал 

5/5 = 1 

2/5 = 0,4 

1/5 = 0,2 

  

Розрахунок балів 

100 

  

100* 1 =
100 

100* 0,4 =
40 

100* 0,2 =
20 

  

3. 

Рівень кваліфікації персоналу, який буде надавати відповідні послуги 

  

Розр. 

  

Коефіцієнти 

  

Бал 

0,83 

1 

0,5 

 

Розрахунок балів 

100 

 

83 

100 

50 

  

4. 

Конкретизація показників соціальних послуг 

  

Чол. 

13 

18 

15 

  

Коефіцієнти 

  

Бал 

1 

0,72 

0,87 

  

Розрахунок балів 

100 

Бал 

100 

72 

87 

  

5. 

Ціна соціальних послуг 

  

Грн. 

2100 

1097 

1035 

  

Коефіцієнти 

  

Бал 

2100/1035
= 2,03 

1097/1035
= 1,06 

1035/1035
= 1 

  

Розрахунок балів 

400 

  

400/2,03 =
197 

400/1,06 =
377 

400/1 =
400 

  

  

Всього 

1000 

бал 

780
Переможець
 

739 

632 

 

Директор Департаменту
державної політики у справах
інвалідів та людей похилого віку
 

 
 
І. І. Тарабукіна
 

Опрос