Идет загрузка документа (145 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка учета обязательств распорядителей бюджетных средств в органах Государственного казначейства Украины

Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 09.08.2004 № 136
Утратил силу

Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

Наказ Державного казначейства України
від 9 серпня 2004 року N 136

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2004 р. за N 1068/9667

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного казначейства України
 від 28 грудня 2004 року N 225
,
 від 21 березня 2005 року N 50
,
 від 23 червня 2006 року N 165
,
від 22 квітня 2008 року N 137
,
 від 9 квітня 2009 року N 149
,
 від 30 грудня 2009 року N 552
,
 від 11 червня 2010 року N 190
,
 від 17 грудня 2010 року N 494

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 2 березня 2012 року N 309)

Додатково див. лист
 Державного казначейства України
 від 29 липня 2008 року N 15-04/1696-12260

На виконання статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення здійснення контролю органами Державного казначейства України при прийнятті зобов'язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, удосконалення механізмів використання бюджетних коштів та управління бюджетними коштами органами Державного казначейства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України (додається).

2. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності довести до управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений цим наказом.

3. Начальникам управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України відповідно до затвердженого Порядку.

4. Цей наказ набуває чинності з 1 квітня 2005 року.

(пункт 4 в редакції наказу Державного
 казначейства України від 28.12.2004 р. N 225)

5. З моменту набрання чинності цим наказом визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 19.10.2000 N 103 "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.10.2000 за N 759/4980 (із змінами та доповненнями).

6. Зазначений Порядок та пункт 5 цього наказу на період проведення експерименту відповідно до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 N 48 поширюються виключно на учасників цього експерименту. 

(наказ доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
у зв'язку з цим пункти 6 та 7 вважати пунктами 7 та 8)

7. Управлінню інформаційних технологій доопрацювати програмне забезпечення в частині дії цього Порядку.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

 

Порядок
обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 43, 48, 51, 112, 116 - 118 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення здійснення контролю органами Державного казначейства України при прийнятті бюджетних зобов'язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні, удосконалення механізмів використання бюджетних коштів та управління бюджетними коштами.

(пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
 від 17.12.2010 р. N 494)

1.2. Поняття та економічні категорії, що використовуються у цьому Порядку, уживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України та інших нормативно-правових актах України, що регламентують бюджетні відносини.

1.3. Визначення інших термінів, які вживаються в такому значенні тільки в цьому Порядку:

зобов'язання - будь-яке розміщення замовлення, укладення договору чи виконання інших аналогічних операцій, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень;

фінансове зобов'язання - будь-яке придбання товару, послуги чи виконання інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, здійснене розпорядником або одержувачем бюджетних коштів з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законом України про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік, в частині перевищення повноважень;

бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника або одержувача бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, яка передбачена законодавством.

(підпункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

1.4. Цей Порядок поширюється на розпорядників і одержувачів бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні (далі - розпорядники бюджетних коштів).

2. Організація роботи органів Державного казначейства України, розпорядників бюджетних коштів щодо реєстрації та обліку зобов'язань

(назва пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50)

2.1. Пункт 2.1 виключено 

(пункт 2 доповнено новим підпунктом 2.1 згідно з
 наказом Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
у зв'язку з цим підпункти 2.1 - 2.16
 вважати відповідно підпунктами 2.2 - 2.17
,
пункт 2.1 виключено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
 у зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.15
 уважати відповідно пунктами 2.1 - 2.14)

2.1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів), враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 2.1 у редакції наказу
 Державного казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

За спеціальним фондом бюджету розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні фінансові зобов'язання виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань (виділених коштів) та залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) та бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (планами використання бюджетних коштів). За бюджетними програмами, які здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків, міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), термін дії яких завершується у поточному бюджетному періоді, розпорядники бюджетних коштів мають право брати відповідні бюджетні зобов'язання у четвертому кварталі поточного бюджетного періоду понад фактичні надходження таких кредитів (позик) за умови наявності письмової згоди кредитора на оплату цих зобов'язань протягом першого кварталу наступного бюджетного періоду.

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 17.12.2010 р. N 494,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій
 вважати відповідно абзацами третім та четвертим)

Розпорядники бюджетних коштів подають до відповідного органу Державного казначейства України річний план державних закупівель (зміни до річного плану державних закупівель).

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом року, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями в поточному році.

2.2. Розпорядники бюджетних коштів за умови взяття бюджетного зобов'язання протягом 7 робочих днів з дати його виникнення подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр) (додаток 1) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання.

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 22.04.2008 р. N 137
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

За умови взяття бюджетного зобов'язання, за яким застосовуються процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпорядник бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівель, подає до Державного казначейства України додатково, крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, оригінали документів або їх копії, засвідченні в установленому порядку, що підтверджують проведення закупівлі та передбачені законодавством у сфері державних закупівель (звіти про результати проведення процедури закупівлі, листи-погодження уповноваженого органу щодо можливості застосування процедури закупівлі, яка потребує погодження тощо).

(пункт 2.2 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 22.04.2008 р. N 137,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 уважати відповідно абзацами третім - п'ятим
,
 абзац другий пункту 2.2 у редакції наказу
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

За умови взяття бюджетного зобов'язання, що виникло на виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі розрахунково, на підставі договору (контракту) за курсом Національного банку України на день подання Реєстру. У разі закупівлі валюти через міжбанківський валютний ринок України розпорядник бюджетних коштів проставляє суму в Реєстрі розрахунково на підставі договору (контракту) на рівні курсу, установленого на міжбанківському валютному ринку України на день подання Реєстру

(абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 09.04.2009 р. N 149,
 від 17.12.2010 р. N 494)

За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків (наприклад, заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні види допомоги, витрати на службові відрядження), у тому числі за бюджетними зобов'язаннями, у яких не зазначаються суми, у Реєстрі суми проставляються розпорядниками бюджетних коштів розрахунково, але в межах річних планових показників.

(абзац четвертий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

За довгостроковими бюджетними зобов'язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

(абзац п'ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

(підпункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165)

2.3. Пункт 2.3 виключено

(підпункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165
,
 виключено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 22.04.2008 р. N 137,
 у зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.14
 вважати відповідно пунктами 2.3 - 2.13)

2.3. Органи Державного казначейства України звіряють поданий розпорядником Реєстр та підтвердні документи на предмет відповідності даних, уключених до Реєстру.

Підтвердні документи, надані розпорядником бюджетних коштів, опрацьовуються органом Державного казначейства України:

за захищеними статтями, які не потребують проведення процедур закупівель, - протягом 1 операційного дня;

за захищеними статтями, які потребують проведення процедур закупівель (крім капітальних видатків), - до 3 операційних днів;

за іншими поточними видатками, крім захищених, - до 3 операційних днів;

за капітальними видатками - до 5 операційних днів.

(пункт 2.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 165
,
 абзац другий пункту 2.3 у редакції наказу
 Державного казначейства України від 22.04.2008 р. N 137)

2.4. За бюджетними фінансовими зобов'язаннями, які виникають у процесі виконання кошторису, розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати виникнення бюджетного фінансового зобов'язання, але не пізніше останнього робочого дня місяця подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр фінансових зобов'язань) (додаток 2) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання.

(підпункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
у редакції наказу Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 22.04.2008 р. N 137
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

2.7. Підпункт 2.7 вилучено

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
у зв'язку з цим підпункти 2.8 - 2.17
 вважати відповідно підпунктами 2.7 - 2.16)

2.5. У виняткових випадках, коли такі документи розкривають плани оперативної діяльності чи специфіку органів державної влади, що забезпечують оборону або безпеку України, розпорядники бюджетних коштів подають тільки реєстри, на одному примірнику яких при поверненні проставляється відмітка "зареєстровано та взято на облік". При цьому за цільове спрямування коштів, узяття бюджетних зобов'язань, бюджетних фінансових зобов'язань та наявність на підтвердних документах грифа секретності відповідає розпорядник бюджетних коштів.

(підпункт 2.5 в редакції наказів Державного
 казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
від 23.06.2006 р. N 165
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

2.6. Дані бухгалтерського обліку з виконання кошторису на звітну дату мають відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

(підпункт 2.6 в редакції наказів Державного
 казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 від 23.06.2006 р. N 165)

2.7. У полі "Одержано Державним казначейством України (органом Державного казначейства України)" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань на всіх примірниках обов'язково проставляються дата подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань та підпис відповідальної особи органу Державного казначейства України.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.7 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.04.2009 р. N 149,
у зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.14 вважати відповідно пунктами 2.8 - 2.15)

Відлік терміну опрацювання підтвердних документів органом Державного казначейства України, зазначеного у пункті 2.3 цього Порядку, починається з дати, вказаної у полі "Одержано Державним казначейством України (органом Державного казначейства України)" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань, враховуючи день подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань.

(пункт 2.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552)

Поле "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.

(пункт 2.7 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552)

2.8. Після перевірки підтвердних документів один примірник Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань і Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки повертаються розпоряднику бюджетних коштів, другі примірники цих документів залишаються на зберіганні в органі Державного казначейства України.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання та/або бюджетного фінансового зобов'язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

(абзац другий пункту 2.8 у редакції наказу
 Державного казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

(підпункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 22.04.2008 р. N 137)

2.9. Підпункт 2.9 виключено

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.9 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 22.04.2008 р. N 137,
у зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.14
 вважати відповідно пунктами 2.10 - 2.15,
 пункт 2.9 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 30.12.2009 р. N 552
,
 виключено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 11.06.2010 р. N 190,
у зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.16
 вважати відповідно пунктами 2.9 - 2.15)

2.9. Пункт 2.9 виключено 

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 виключено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
 у зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.14 уважати
 відповідно пунктами 2.9 - 2.13)

2.9. У ході виконання умов одного бюджетного зобов'язання можуть виникати декілька бюджетних фінансових зобов'язань у різні періоди часу, які реєструються в органах Державного казначейства України відповідно до пункту 2.4 цього Порядку.

(підпункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
 від 23.06.2006 р. N 165
,
 від 22.04.2008 р. N 137
,
 від 17.12.2010 р. N 494)

2.10. У разі змін умов бюджетних зобов'язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Державного казначейства України Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов'язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов'язань.

(абзац перший підпункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
від 23.06.2006 р. N 165
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 30.12.2009 р. N 552
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

При зміні курсу валют на дату здійснення операції розпорядником бюджетних коштів вносяться відповідні зміни до реєстрів.

(абзац другий підпункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50)

У випадку зняття з реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань до органів Державного казначейства України подається Реєстр фінансових зобов'язань разом з документами (накладна, акт тощо), що підтверджують повернення товару постачальнику з причин невідповідності договірним умовам, відповідним рішенням суду стосовно обсягів або якості виконаних робіт, наданих послуг, додатковою угодою про зміну умов договору тощо.

(пункт 2.10 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим,
 абзац третій пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

При знятті з обліку бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань суми у реєстрах проставляються з мінусом.

(абзац четвертий підпункту 2.10 в редакції наказу
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

2.11. Пункт 2.11 виключено 

(підпункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 виключено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
 у зв'язку з цим пункти 2.12, 2.13 уважати
 відповідно пунктами 2.11, 2.12)

2.11. Органи Державного казначейства України не реєструють:

а) зобов'язання при:

відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов'язання;

відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження);

невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми;

неподанні або поданні неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;

недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

б) фінансові зобов'язання при:

відсутності відповідного бюджетного зобов'язання, відображеного у бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

відсутності у розпорядника бюджетних коштів фактичних надходжень спеціального фонду;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного фінансового зобов'язання;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

невідповідності фінансового зобов'язання відповідному бюджетному зобов'язанню, відображеному в бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

У таких випадках органи Державного казначейства України зобов'язання та/або фінансові зобов'язання не реєструють, а попереджають у письмовій формі відповідних розпорядників про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою усунути порушення щодо взяття та/або реєстрації таких зобов'язань (фінансових зобов'язань) (додаток 3).

Відмітка про попередження (номер та дата попередження) робиться у графі "Примітка" Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань. Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань) реєструються органами Державного казначейства України в Журналі реєстрації Попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань) (додаток 4).

Розпорядник бюджетних коштів усуває порушення у строк до 30 календарних днів, про що повідомляє відповідний орган Державного казначейства України та, за наявності, подає виправлені документи до відповідного органу Державного казначейства України.

У разі неповідомлення розпорядником бюджетних коштів про усунення порушення орган Державного казначейства України оформлює протокол про порушення бюджетного законодавства та повідомляє про виявлене порушення бюджетного законодавства органи державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів відповідно до законодавства України.

(розділ доповнено новим пунктом 2.11 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
 у зв'язку з цим пункти
2.13, 2.14 уважати відповідно пунктами 2.12, 2.13,
 пункт
2.11 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 22.04.2008 р. N 137
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

2.12. Пункт 2.12 виключено

(підпункт 2.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165
,
 виключено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494,
у зв'язку з цим пункти 2.13 - 2.15
 вважати відповідно пунктами 2.12 - 2.14)

2.12. Абзац перший пункту 2.12 виключено

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами першим - третім)

У разі скорочення асигнувань розпорядники бюджетних коштів повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу бюджетних зобов'язань та/або бюджетних фінансових зобов'язань, які перевищують уточнені плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду.

У разі прийняття відповідного рішення щодо тимчасового обмеження асигнувань загального фонду бюджету розпорядники бюджетних коштів повинні забезпечити приведення обсягів бюджетних зобов'язань у відповідність з тимчасовим обмеженням асигнувань.

(абзац другий пункту 2.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

Бюджетні фінансові зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

(абзац третій пункту 2.12 у редакції наказів
 Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
 від 17.12.2010 р. N 494)

2.13. При виконанні рішень, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів органи Державного казначейства України відображають в обліку відповідні бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання. Після проведення примусового списання коштів з рахунків розпорядники бюджетних коштів повинні привести у відповідність до проведених операцій бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання.

(розділ доповнено новим пунктом 2.13 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 165
,
пункт 2.13 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

2.16. Підпункт 2.16 вилучено

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 21.03.2005 р. N 50)

2.14. У кінці бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів приводять зареєстровані бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом у відповідність до фактичних надходжень до цього фонду.

Непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, які не є кредиторською заборгованістю, бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання одержувачів бюджетних коштів знімаються з обліку органами Державного казначейства України. Про зняті з обліку бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання органи Державного казначейства України повідомляють розпорядників бюджетних коштів.

У міру прийняття рішення розпорядником бюджетних коштів про погашення бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань, які залишились непогашеними на кінець минулого бюджетного періоду, розпорядники бюджетних коштів здійснюють реєстрацію таких бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань у поточному бюджетному періоді шляхом подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань і відповідних підтвердних документів.

(главу 2 доповнено пунктом 2.14 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552
,
пункт 2.14 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

3. Розділ 3 виключено 

(розділ 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 виключено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
 у зв'язку з цим розділи 4 - 8 уважати відповідно розділами 3 - 7)

3. Особливості обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування

(назва пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50)

3.1. Особливості обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування застосовуються при взятті бюджетних фінансових зобов'язань за такими кодами економічної класифікації видатків: 1111 "Заробітна плата", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1134 "Оплата послуг (крім комунальних)" в частині послуг зв'язку", 1161 "Оплата теплопостачання", 1162 "Оплата водопостачання і водовідведення", 1163 "Оплата електроенергії", 1164 "Оплата природного газу", 1165 "Оплата інших комунальних послуг". При взятті бюджетних фінансових зобов'язань за іншими кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету облік зобов'язань здійснюється відповідно до розділу 2 цього Порядку.

(підпункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
 від 23.06.2006 р. N 165
,
 від 11.06.2010 р. N 190)

3.2. Розпорядники бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування за умови взяття бюджетного фінансового зобов'язання подають до відповідного органу Державного казначейства України Реєстр-розпорядження на виділення коштів з бюджетів місцевого самоврядування на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів (додаток 5) (на паперових у двох примірниках та електронних носіях), оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт взяття бюджетного фінансового зобов'язання, а також платіжні доручення на погашення бюджетних фінансових зобов'язань.

(підпункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
 від 23.06.2006 р. N 165)

4. Главу 4 виключено

(глава 4 в редакції наказу Державного
 казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
виключено згідно з наказом Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494,
у зв'язку з цим глави 5 та 6 вважати відповідно
 главами 4 та 5 з відповідною зміною нумерації пунктів)

4. Облік та звітність органів Державного казначейства України

4.1. Бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів обліковуються органами Державного казначейства України в бухгалтерському обліку виконання бюджетів.

(підпункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
 від 17.12.2010 р. N 494)

4.2. Для відображення даних про бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, які виникають у процесі виконання загального та спеціального фондів кошторису розпорядників, органи Державного казначейства України в автоматизованому режимі заносять дані з Реєстру, Реєстру фінансового зобов'язання у картку обліку зобов'язань (форма якої встановлюється Державним казначейством України) за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) та економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджетів.

(підпункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
від 23.06.2006 р. N 165
,
 від 17.12.2010 р. N 494)

4.3. Для забезпечення складання і надання повної та достовірної звітності про виконання бюджетів органи Державного казначейства України здійснюють коригування даних бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в частині обліку бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань.

(главу 4 доповнено новим пунктом 4.3 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 22.04.2008 р. N 137,
у зв'язку з цим пункт 4.3 вважати пунктом 4.4,
 пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

4.4. На підставі даних бухгалтерського обліку органи Державного казначейства України за загальним та спеціальним фондами державного та місцевих бюджетів у терміни, установлені органами Державного казначейства України вищого рівня та/або місцевими фінансовими органами, подають інформацію про наявність бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів. Дані бухгалтерського обліку органів Державного казначейства України звіряються з відповідними даними звітів розпорядників бюджетних коштів, які подаються до органів Державного казначейства України в установленому порядку.

(підпункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50,
 від 17.12.2010 р. N 494)

4.5. На кінець бюджетного періоду сума фінансових зобов'язань повинна відповідати сумі бюджетної кредиторської заборгованості.

(главу 4 доповнено пунктом 4.5 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.04.2009 р. N 149
,
 пункт
4.5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552,
 від 17.12.2010 р. N 494)

6. Розділ 6 виключено 

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
 у зв'язку з цим розділ 7 уважати розділом 6,
 а пункти 7.1 - 7.3 уважати відповідно пунктами 6.1 - 6.3)

5. Контроль за дотриманням цього Порядку

5.1. Зобов'язання, узяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, не вважаються бюджетними зобов'язаннями (крім зобов'язань щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Узяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

(пункт 5.1 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

5.2. Порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань є підставою для зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань.

(розділ доповнено новим пунктом 5.2 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 165,
 у зв'язку з цим пункти
5.2, 5.3 уважати відповідно пунктами 5.3, 5.4,
 пункт 5.2 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

5.3. У разі якщо за даними річного звіту про виконання державного та місцевих бюджетів у головного розпорядника бюджетних коштів є кредиторська заборгованість, яка виникла за рахунок взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з порушенням норм, установлених Бюджетним кодексом України, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, в частині перевищення повноважень, органи Державного казначейства України надають інформацію щодо наявності такої кредиторської заборгованості у розрізі розпорядників бюджетних коштів до органів Державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів згідно з вимогами законодавства України.

(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 від 23.06.2006 р. N 165,
 у редакції наказів Державного
 казначейства України від 22.04.2008 р. N 137
,
 від 17.12.2010 р. N 494)

5.4. Керівники бюджетних установ зобов'язані виконувати вимоги цього Порядку.

 

Начальник Управління
методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
від ______________________ N __________

____________
* Заповнюється розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, якщо сума проставлена в договорі, за відсутності - сума проставляється розрахункова. 

Головний бухгалтер
(керівник фінансової служби)
 

 
________________
(підпис) 

 
________________________________
(прізвище) 

Виконавець 

________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище) 

Порядок заповнення Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

У рядку "Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)" зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника чи одержувача коштів)" зазначається офіційне найменування розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

У рядку "УДК" зазначаються код та найменування органу Державного казначейства України.

У рядку "Бюджет" зазначаються код та назва бюджету.

У рядку "КВК" зазначаються код та назва коду відомчої класифікації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" (із змінами) та від 24.02.2003 N 156 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів" (із змінами).

У рядку "Код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі)" вказується код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі), присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.

У рядку "КПК/КТКВМБ" зазначаються код та назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".

У рядку "Фонд" зазначаються код та найменування фонду бюджету (загальний/спеціальний).

Рядок "Реєстраційний номер" не заповнюється.

У рядку "Дата прийняття" вказується дата отримання Реєстру бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів органом Державного казначейства України.

У графі "N з/п" проставляється порядковий номер бюджетного зобов'язання.

У графі "КЕКВ/КККБ" проставляється код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету, за яким взято бюджетне зобов'язання.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: дата документа" проставляється дата документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов'язання. За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетних зобов'язань (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється дата Реєстру.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: номер документа" проставляється номер документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов'язання. За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного зобов'язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється номер Реєстру.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: строк дії договору" проставляється строк дії договору (дата початку та дата закінчення дії договору). За довгостроковими договорами (строк дії яких перевищує один календарний рік) строком дії є поточний рік.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: сума зобов'язання" проставляється сума бюджетного зобов'язання. Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів, якщо сума зазначена в договорі, за відсутності - сума проставляється розрахунково. За довгостроковими бюджетними зобов'язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний рік, суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного року на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: попередня оплата" наводиться сума попередньої оплати з суми бюджетного зобов'язання (графа "Дані бюджетного зобов'язання: сума зобов'язання").

У графі "Примітка: інші суттєві умови" зазначається інформація про зареєстроване бюджетне зобов'язання, що не відображена в інших графах (номер додаткової угоди, дата і номер наказу про затвердження Переліку кодів економічної класифікації видатків, за якими здійснюються видатки без подання підтвердних документів, стаття ЗВДТ тощо). У разі надання Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації бюджетних зобов'язань (бюджетних фінансових зобов'язань) у графі "Примітка: інші суттєві умови" зазначається відмітка про попередження (номер та дата попередження).

(додаток 1 в редакції наказів Державного
 казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
від 23.06.2006 р. N 165
,
 від 22.04.2008 р. N 137
,
 від 09.04.2009 р. N 149
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

 

Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
від ___________________ N ______

Головний бухгалтер
(керівник фінансової служби)
 

 
________________
(підпис) 

 
________________________________
(прізвище) 

Виконавець 

________________
(підпис) 

________________________________
(прізвище) 

Порядок заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

У рядку "Код за ЄДРПОУ клієнта (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів)" зазначається код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

У рядку "Клієнт (найменування розпорядника чи одержувача коштів)" зазначається офіційне найменування розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

У рядку "УДК" зазначаються код та найменування органу Державного казначейства України.

У рядку "Бюджет" зазначаються код та назва бюджету.

У рядку "КВК" зазначаються код та назва коду відомчої класифікації розпорядника (одержувача) бюджетних коштів відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" (із змінами) та від 24.02.2003 N 156 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів" (із змінами).

У рядку "Код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі)" вказується код одержувача (розпорядника чи одержувача бюджетних коштів відповідно до мережі), присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Рядок "Рівень розпорядника (одержувача) бюджетних коштів" заповнюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Державного казначейства України.

У рядку "КПК/КТКВМБ" зазначаються код та назва коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".

У рядку "Фонд" зазначаються код та найменування фонду бюджету (загальний/спеціальний).

Рядок "Реєстраційний номер" не заповнюється.

У рядку "Дата прийняття" вказується дата отримання Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів органом Державного казначейства України.

У графі "N з/п" проставляється порядковий номер бюджетного фінансового зобов'язання.

У графі "КЕКВ/КККБ" проставляється код економічної класифікації видатків бюджету або код класифікації кредитування бюджету, за яким взято бюджетне фінансове зобов'язання.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: дата документа" проставляється дата документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов'язання. За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного зобов'язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється дата Реєстру.

У графі "Дані бюджетного зобов'язання: номер документа" проставляється номер документа, що підтверджує виникнення бюджетного зобов'язання. За бюджетними зобов'язаннями за окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетного зобов'язання (податок на землю, податок на додану вартість тощо), проставляється номер Реєстру.

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: дата документа" проставляється дата документа, що підтверджує виникнення бюджетного фінансового зобов'язання. За умови здійснення операцій з готівкою проставляється дата Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки.

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: номер документа" проставляється номер документа, що підтверджує виникнення бюджетного фінансового зобов'язання. При отриманні готівки та перерахуванні коштів на вкладні рахунки графа заповнюється словом "Заявка".

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: сума зобов'язання" проставляється сума бюджетного фінансового зобов'язання.

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: у т. ч. попередня оплата" наводиться сума попередньої оплати з суми бюджетного фінансового зобов'язання (графа "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: сума зобов'язання").

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: код за ЄДРПОУ кредитора або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кредитора" зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кредитора.

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: МФО банку" зазначається код банку, в якому обслуговується кредитор.

У графі "Дані бюджетного фінансового зобов'язання: реквізити кредитора: номер рахунку в банку" зазначається номер рахунку кредитора, відкритий у банку, в якому він обслуговується.

У графі "Примітка" зазначається інформація про зареєстроване бюджетне фінансове зобов'язання, що не відображена в інших графах (термін погашення бюджетного фінансового зобов'язання). У разі надання Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації бюджетних зобов'язань (бюджетних фінансових зобов'язань) у графі "Примітка" робиться відмітка про попередження (номер та дата попередження).

(додаток 2 в редакції наказів Державного
 казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
від 23.06.2006 р. N 165
,
 від 22.04.2008 р. N 137
,
 від 09.04.2009 р. N 149
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 30.12.2009 р. N 552
,
 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 17.12.2010 р. N 494)

 

____________________________________________
    (найменування органу Державного казначейства України)
____________________________________________
                      (найменування розпорядника коштів)
____________________________________________
(номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку) 

Попередження
про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань)

N _____ від _____________

Зобов'язання (фінансове зобов'язання)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  (назва документа)
"___" ______________ 20__ року
                         (дата)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                                                    (сума словами)
не зареєстровано та не взято на облік в органі Державного казначейства України у зв'язку з
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 

_____________________________________
                       (керівник органу Державного
                              казначейства України) 

________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

Виконавець     _____________________________________
                                                               (ініціали, прізвище)

Тел.                  _____________________________________ 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 у редакції
наказів Державного
казначейства України від 23.06.2006 р. N 165
,
 від 22.04.2008 р. N 137
,
 від 17.12.2010 р. N 494)

 

_________________________________________
         (назва органу Державного казначейства України)

ЖУРНАЛ
реєстрації Попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 21.03.2005 р. N 50
,
 у редакції
наказів Державного
 казначейства України від 23.06.2006 р. N 165
,
 від 17.12.2010 р. N 494)

 

___________________________________________
          (назва органу Державного казначейства України) 

  

  

  

  

Код за ЄДРПОУ  

  


___________________________________________
                             (назва розпорядника коштів) 

  

___________________________________________
(номер реєстраційного/спеціального реєстраційного рахунку) 

  

КВК 

  


  

  

  

КПК 

  


  

  

  

КЕКВ 

  


  

  

  

Кошторисні призначення на рік з
урахуванням змін*; ** 

  

  

  


  

Кошторисні призначення на рік*; ** 

  

Картка обліку
зобов'язань розпорядників коштів
за ____________ фондом кошторису
за рахунком позабалансового обліку _________

Додаток 5 вилучено 
(згідно з наказом Державного казначейства України
 від 21 березня 2005 року N 50)

 

_________________________________
(назва органу Державного казначейства України)

_________________________________
                              (код території) 

Інформація
про наявність фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
за станом на "___" ____________ 200_ року

Додаток 6 вилучено 
(згідно з наказом Державного казначейства України
 від 21 березня 2005 року N 50)
 

____________________________________
(назва розпорядника коштів) 

Код за ЄДРПОУ 

  


Реєстр-розпорядження N ___
на виділення коштів з рахунку ________________ на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів

від ____________ 200_ р.

(грн.)

____________
* Ознака коштів.

** Заповнюється бюджетами місцевого самоврядування у разі централізованого перерахування.

 

Керівник установи 

Головний бухгалтер 

М. П. 

(Порядок доповнено додатком 5 згідно з наказом
 Державного казначейства України від 23.06.2006 р. N 165)

____________

Опрос