Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления контроля за доставкой в таможни назначения транзитных товаров, перемещаемых через территорию Украины на условиях Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки международной дорожной перевозки

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 03.08.2004 № 564
Утратил силу

Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення

Наказ Державної митної служби України
від 3 серпня 2004 року N 564

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2004 р. за N 1014/9613

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 12 січня 2005 року N 10
,
 від 25 квітня 2005 року N 328

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2011 року N 1718)

На виконання Закону України від 18.05.2004 N 1721-IV "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" і з метою спрощення митних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, гармонізації технологій митного контролю з відповідними технологіями європейських держав НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (далі - Порядок), що додається.

2. Начальникам регіональних митниць, митниць довести Порядок до відома особового складу й організувати його неухильне дотримання посадовими особами митних органів, інформувати про вимоги Порядку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності шляхом розміщення його тексту на наочних стендах в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України.

3. Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю. В.) і Департаменту організації митного контролю (Мальнов В. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Т. в. о. начальника Управління інформаційного забезпечення та митної статистики Ніколайчуку О. О. до 10.08.2004 забезпечити допрацювання відповідного програмно-інформаційного комплексу для практичної реалізації вимог Порядку митними органами.

5. Зазначений Порядок ввести в дію з 10.09.2004.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Іванюка М. М.

 

В. о. Голови Служби 

В. Я. Лозко 

 

Порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів, що переміщуються через територію України на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення

Цей Порядок розроблено на виконання Закону України від 18.05.2004 N 1721-IV "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" і з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

1. Загальні положення

1.1. Терміни вживаються в цьому Порядку в такому значенні:

митниця відправлення - будь-який митний орган України, з якого починається переміщення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (далі - Конвенція МДП) усієї кількості товарів або їх частини;

митниця призначення - будь-який митний орган України, у якому закінчується переміщення на умовах Конвенції МДП всієї кількості товарів або їх частини;

партія товарів - товари, що відправляються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом відповідно до транспортних правил;

товари - будь-яке рухоме майно, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України;

документація транзиту товарів - міжнародна автомобільна накладна (далі - CMR), рахунок-фактура (invoice) або інший документ, у якому зазначено вартість товару; пакувальний лист (специфікація); книжка міжнародного дорожнього перевезення (далі - книжка МДП) (Carnet TIR) або вантажна митна декларація (далі - ВМД).

1.2. Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України від 11.07.2002 N 92-IV, Законі України від 20.10.99 N 1172-XIV "Про транзит вантажів" (зі змінами й доповненнями), Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, затвердженому наказом Державної митної служби України від 21.11.2001 N 755 (зі змінами й доповненнями) і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.12.2001 за N 1036/6227 (далі - Порядок реалізації положень Конвенції).

1.3. Дія цього Порядку поширюється на товари, які перевозяться на умовах Конвенції МДП під митним контролем через територію України між двома пунктами пропуску через державний кордон України без будь-якого використання таких товарів на митній території України.

1.4. Дія цього Порядку не поширюється на:

поштові відправлення, багаж, зброю, наркотичні засоби, психотропні речовини, небезпечні й шкідливі відходи, продукцію подвійного призначення, що переміщуються транзитом;

товари, що експортуються з України, та товари, які імпортуються в Україну;

транзитні підакцизні товари;

транзитні товари, до яких відповідно до законодавства обов'язково застосовуються заходи гарантування доставки, якщо сума податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягали б сплаті за переміщуваний товар у разі випуску його у вільний обіг, перевищує суму, еквівалентну 50000 доларів США в національній валюті України в перерахунку за курсом, установленим Національним банком України на день подання книжки МДП до оформлення;

інші транзитні товари, якщо умови Конвенції МДП не виконуються та (або) книжка МДП не може бути прийнята до оформлення митницею відправлення.

1.5. При декларуванні транзитних товарів відповідно до митного законодавства України митним органам подається книжка МДП.

2. Порядок оформлення транзитних товарів, що переміщуються за операцією МДП

2.1. Оформлення книжки МДП митними органами, контроль за доставкою транзитних товарів, які переміщуються за операцією МДП, у митниці призначення здійснюються відповідно до вимог Порядку реалізації положень Конвенції.

2.2. При направленні товарів, переміщуваних за книжкою МДП, у митницю призначення посадова особа митниці відправлення, використовуючи персональну електронну обчислювальну машину, розміщену в приміщенні структурного підрозділу митниці (далі - ПЕОМ), за допомогою програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарів та інших предметів" (далі - ПІК) формує в електронному вигляді інформацію, яка містить:

серію та номер книжки МДП;

номер сторінки книжки МДП;

реєстраційні номери транспортних засобів, якими переміщуються товари;

найменування підприємства-перевізника;

місцезнаходження підприємства-перевізника;

прізвище, ініціали водія, його паспортні дані;

код митниці призначення;

контрольну дату доставки товарів за книжкою МДП;

номер особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення;

номер посвідчення посадової особи митниці відправлення.

Також ця інформація повинна містити окремо за кожною партією товарів:

назву та місцезнаходження відправника;

назву та місцезнаходження одержувача;

код країни відправлення;

код країни призначення;

реквізити документації транзиту товарів (крім книжки МДП);

чотиризначний код товару згідно з УКТЗЕД, назву товару, його вартість за рахунком, вагу брутто, кількість місць, код валюти.

2.2.1. Як правило, така інформація про товари (назва товару, кількість місць, вага брутто) формується за даними вантажного маніфесту книжки МДП та іншої документації транзиту товарів (про вартість тощо) за умови переміщення в складі однієї партії однорідних товарів.

2.2.2. Якщо в складі однієї партії товарів переміщуються різнорідні товари, то інформація про них формується за документацією транзиту товарів (CMR, рахунком-фактурою тощо) окремо за кожною їх групою на рівні чотиризначного коду згідно з УКТЗЕД.

(пункт 2.2 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 12.01.2005 р. N 10)

2.2.3. За бажанням перевізника інформація про переміщувані за книжкою МДП товари може формуватися декларантом, що здійснює декларування на підставі договору. При цьому інформація додатково повинна містити:

назву підприємства або прізвище й ініціали фізичної особи, що здійснює декларування на підставі договору;

номер свідоцтва про визнання підприємства декларантом;

номер кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування, яка формувала інформацію; прізвище, ініціали цієї особи, а також номер її телефону.

Декларант, що здійснює декларування на підставі договору, подає посадовій особі митниці відправлення пакет документів, що складається з документації транзиту товарів, а також двох примірників роздруку інформації про переміщувані за книжкою МДП товари та магнітний носій з цією інформацією. Роздруки інформації мають бути завірені печаткою декларанта, що здійснює декларування на підставі договору, і підписом особи, уповноваженої на декларування, яка формувала інформацію.

Посадова особа митниці відправлення в межах своєї компетенції перевіряє повноту й достовірність інформації, наданої декларантом, що здійснює декларування на підставі договору, про переміщувані за книжкою МДП товари, уносить її до ПІК і на обох примірниках роздруку такої інформації проставляє відбиток штампа "Під митним контролем/транзит". Один примірник роздруку повертається декларанту, що здійснює декларування на підставі договору, а другий залишається в справах митниці відправлення.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.3 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 25.04.2005 р. N 328)

2.3. Після цього роздруковується витяг з ПІК, який містить відомості, зазначені в пункті 2.2 цього Порядку.

(абзац перший пункту 2.3 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 12.01.2005 р. N 10)

Особа, яка приймає заявлені товари до перевезення, бере зобов'язання перед митними органами щодо доставки товарів у митницю призначення в строк, установлений митницею відправлення, про що на зазначеному витягу вчиняється запис
"Я, _______________________________________________________________________, ознайомлений
                                              (прізвище, ім'я та по батькові; номер і серія паспорта)
зі змістом статей 331, 336, 337, 338, 349 Митного кодексу України і зобов'язуюся доставити задекларовані товари в митницю призначення в установлений строк", який завіряється особистим підписом цієї особи. 

На цьому витягу проставляються штамп "Під митним контролем/транзит" і відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці відправлення. На всіх товаротранспортних та товаросупровідних документах проставляється штамп "Під митним контролем/транзит". Витяг разом з примірниками товаротранспортних та товаросупровідних документів або їх завіреними копіями залишається на контролі в митниці відправлення.

Одразу після завершення митного оформлення переміщуваних за книжкою МДП товарів сформована за допомогою ПІК інформація про них передається засобами електронного зв'язку з ПЕОМ до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України (далі - ЄАІС).

(пункт 2.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 12.01.2005 р. N 10)

2.4. При надходженні товарів у митницю призначення у визначений митницею відправлення строк (або раніше) посадова особа митниці призначення перевіряє відповідність відомостей, зазначених у документах транзиту товарів, та (або) самих товарів відомостям, унесеним митницею відправлення до ЄАІС, та за відсутності зауважень проставляє в товаротранспортних і товаросупровідних документах штамп "Під митним контролем" і з ПЕОМ уносить до ЄАІС відмітку про надходження товарів.

2.5. Одразу після пропуску транзитних товарів за межі митної території України посадова особа митниці призначення уносить відповідну інформацію з ПЕОМ до ЄАІС.

Митниця призначення здійснює пропуск за межі митної території України партії товарів у повному обсязі, за винятком тієї частини партії товарів, яка зазнала дії обставин непереборної сили й строк доставки якої був продовжений відповідним митним органом, та (або) тієї частини партії товарів, що не може бути доставлена в митницю призначення внаслідок її втрати або неможливості використання як виробів чи матеріалів, а також товарів, щодо яких було прийняте рішення про зміну митного режиму, про що складено відповідні документи.

2.6. У разі відсутності в ЄАІС на момент надходження в митницю призначення переміщуваних за книжкою МДП товарів інформації про ці товари їх митний контроль, митне оформлення та пропуск за межі митної території України здійснюються на підставі документації транзиту товарів з відмітками митниці відправлення.

Митниця призначення засобами оперативного зв'язку невідкладно повідомляє митницю відправлення про зазначені обставини з метою внесення відповідної інформації до ЄАІС.

2.7. У разі відсутності зв'язку з ЄАІС у підрозділі митниці призначення, розташованому в пункті пропуску через державний кордон України, випуск товарів за межі митної території України здійснюється на підставі належним чином оформленої документації транзиту товарів.

Одразу після поновлення зв'язку посадова особа митниці призначення вносить з ПЕОМ до ЄАІС інформацію про вивезення переміщуваних за книжкою МДП товарів за межі митної території України.

(пункт 2.7 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 12.01.2005 р. N 10)

3. Прикінцеві положення

3.1. У разі зміни митного режиму та (або) переадресування товарів, попередньо заявлених до митного режиму транзиту, такі зміна та (або) переадресування здійснюються в порядку, визначеному в главі 7 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 (зі змінами та доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (далі - Положення про контроль за доставкою).

При цьому інформація про переміщувані транзитом за операцією МДП товари, наявна в ЄАІС, знімається з контролю митницею відправлення шляхом унесення реквізитів ВМД або іншого документа, оформленого проміжною митницею, якою прийнято рішення про зміну митного режиму, на підставі повідомлення цієї митниці.

3.2. Якщо в складі партії товарів, яка переміщується транзитом за операцією МДП, є підакцизні товари, то митне оформлення всієї партії товарів проводиться за умови подання митниці відправлення ВМД.

3.3. Якщо в запломбованій частині дорожнього транспортного засобу (зчепу транспортних засобів), яким переміщуються транзитом товари за операцією МДП, міститься партія товарів, не зазначена у вантажному маніфесті книжки МДП, то митне оформлення цієї партії товарів проводиться за умови подання митниці відправлення ВМД.

3.4. Процедури продовження строку доставки товарів у митницю призначення, заміни транспортного засобу, унесення інформації про втрату транзитних товарів, переміщуваних за операцією МДП, виконуються відповідно до Положення про контроль за доставкою та Порядку реалізації положень Конвенції.

3.5. Контроль за виконанням перевізниками зобов'язання щодо доставки товарів у митницю призначення здійснюється митницею відправлення.

3.6. Після доставки товарів у митницю призначення вони перебувають під митним контролем цієї митниці до моменту вивезення за межі митної території України.

3.7. У разі ненадходження транзитних товарів у митницю призначення чи надходження з порушенням строку доставки справа про порушення митних правил заводиться відповідно до вимог Положення про контроль за доставкою.

3.8. Якщо виявлено порушення при виконанні операції МДП, то підготовка та подання держателю книжки МДП або гарантійному об'єднанню претензій щодо сплати передбачених законодавством України сум податків та зборів (обов'язкових платежів) і митних зборів за недоставку українським чи іноземним держателем книжки МДП товарів здійснюються відповідно до Порядку реалізації положень Конвенції.

 

Начальник Управління
організації контролю за
переміщенням вантажів

 
 
В. С. Мальнов
 

Опрос