Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за доставкой в таможни назначения транзитных товаров железнодорожным транспортом с использованием накладной УМГС (СМГС) или на условиях Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) с использованием накладной ЦИМ (CIM) и накладной ЦИМ/УМГС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС)

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 04.08.2004 № 566
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) з використанням накладної ЦІМ (СІМ) та накладної ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС)

(назва у редакції наказу Державної митної
 служби України від 12.12.2007 р. N 1047)

Наказ Державної митної служби України
від 4 серпня 2004 року N 566

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2004 р. за N 1013/9612

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 9 грудня 2005 року N 1217
,
 від 3 липня 2006 року N 550,
 від 11 вересня 2006 року N 765
,
 від 12 грудня 2007 року N 1047
,
 від 18 травня 2011 року N 399

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 9 жовтня 2012 року N 1066)

На виконання Закону України від 18.05.2004 N 1721-IV "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" та зобов'язань, що випливають з Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ), до якої Україна приєдналася згідно із Законом України від 05.06.2003 N 943-IV "Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)", і для організації взаємодії залізниць і митних органів України при забезпеченні відповідно доставки транзитних товарів, що прямують залізничним транспортом, і контролю за їх доставкою в митниці призначення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) з використанням накладної ЦІМ (СІМ) (далі - Порядок), що додається.

2. Т. в. о. начальника Управління інформаційного забезпечення та митної статистики Ніколайчуку О. О. до 10.08.2004 забезпечити допрацювання відповідного програмно-інформаційного комплексу для практичної реалізації вимог Порядку митними органами.

3. Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю. В.) і Департаменту організації митного контролю (Мальнов В. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальникам регіональних митниць, митниць довести Порядок до відома особового складу та організувати його неухильне виконання посадовими особами митних органів, інформувати про вимоги Порядку дирекції залізниць.

5. Зазначений Порядок увести в дію з 10.09.2004.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Іванюка М. М.

 

В. о. Голови Служби 

В. Я. Лозко 

 

Порядок контролю за доставкою в митниці призначення транзитних товарів залізничним транспортом з використанням накладної УМВС (СМГС) або на умовах Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) з використанням накладної ЦІМ (СІМ) та накладної ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України від 19.04.2007 N 959-V "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів", статті 187 Митного кодексу України і з метою організації взаємодії залізниць і митних органів України при забезпеченні доставки транзитних непідакцизних товарів, що прямують залізничним транспортом.

2. Дія Порядку поширюється на непідакцизні товари, що ввозяться на митну територію України, переміщуються нею під митним контролем між двома пунктами пропуску (пунктами контролю) або в межах одного пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон України та вивозяться за її межі залізничним видом транспорту (далі - транзитні товари) з використанням протягом усього шляху єдиного транспортного документа у вигляді міжнародної залізничної накладної ЦІМ (СІМ) (далі - накладна ЦІМ) або накладної УМВС (СМГС) (далі - накладна УМВС), або накладної ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС) (далі - накладна ЦІМ/УМВС).

(абзац перший пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної митної служби України від 18.05.2011 р. N 399)

На товари, що прямують від одного відправника на адресу одного одержувача та перевозяться за декількома накладними ЦІМ, УМВС або ЦІМ/УМВС, може оформлюватись одна електронна копія відповідної накладної.

3. Взаємодія посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України здійснюється відповідно до Інструкції про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури з товарами (вантажами), переміщуваними залізничними вантажними поїздами, і працівників залізниць України, затвердженої наказом Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України від 18.09.2008 N 1019/1143, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.12.2008 за N 1157/15848 (далі - Інструкція).

(пункт 3 розділу І у редакції наказу Державної
 митної служби України від 18.05.2011 р. N 399)

4. Єдиний збір за проведення державних видів контролю транзитних товарів і транспортних засобів, якими ці товари переміщуються, у пункті пропуску (пункті контролю) митниці відправлення справляється в розмірі та порядку, установлених законодавством України.

(пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 18.05.2011 р. N 399)

5. Для декларування товарів у митному режимі транзиту використовуються накладна ЦІМ або накладна УМВС, або накладна ЦІМ/УМВС та їх електронні копії, що містять інформацію з окремих граф цих накладних і додаткові відомості, потрібні для здійснення митного контролю й наявні в супровідних документах на товари.

Наявність на оригіналі накладної ЦІМ або накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС і на роздрукованому примірнику електронної копії однієї з наведених накладних календарного штемпеля залізничної станції, яка прийняла товари до перевезення, є свідченням узяття залізницею солідарного зобов'язання про дотримання митних правил, установлених законодавством України.

6. Строк доставки товарів у митницю призначення визначається посадовою особою митниці відправлення відповідно до вимог Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 08.12.98 N 771 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335 (далі - Положення про контроль за доставкою), з урахуванням маршруту переміщення. Строк доставки обчислюється з 24-ї години дати прийняття товару (вантажу) до перевезення, зазначеної на календарному штемпелі залізничної станції, проставленому на накладній ЦІМ або накладній УМВС, або накладній ЦІМ/УМВС та на роздрукованому примірнику електронної копії відповідної накладної.

7. Процедура проведення модифікації та анулювання в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Державної митної служби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України) електронних копій залізничних накладних здійснюється в порядку, що визначається Держмитслужбою України.

8. Процедура продовження строку доставки товару в митницю призначення, зміни транспортного засобу тощо здійснюється відповідно до Положення про контроль за доставкою.

9. У разі потреби допускається зміна митниці призначення товарів на іншу, ніж та, що зазначена в електронній копії накладної.

Для цього відділ контролю за переміщенням товарів митниці фактичного прибуття за рішенням начальника цього відділу або особи, що його заміщує, шляхом унесення відповідної відмітки в ЄАІС Держмитслужби України проводить зміну коду митниці призначення та протягом доби інформує про прийняте рішення митницю відправлення. В електронній копії накладної залишається код першого митного органу, а код нового митного органу заноситься до ЄАІС Держмитслужби України окремо.

Це рішення приймається на підставі письмового звернення перевізника або структурного підрозділу митного органу, у зону діяльності якого фактично прибув товар.

10. У разі виявлення фактів недоставки товару в митний орган призначення справу про порушення митних правил порушує митний орган, якому було надане зобов'язання про доставку товару. В інших випадках справа про порушення митних правил порушується митним органом, що безпосередньо виявив правопорушення.

II. Дії посадових осіб митниці відправлення та посадових осіб залізниці при ввезенні транзитних товарів на митну територію України

1. Посадові особи митниці відправлення й посадові особи залізниці в порядку й у строки, установлені Технологічним процесом роботи прикордонної передавальної станції, погодженим з митницею, проводять перевірку кількості й номерів транспортних засобів, що прибувають, цілісності митних забезпечень інших країн, запірно-пломбувальних пристроїв або пломб, схоронності товарів (вантажів) на відкритому рухомому складі тощо. Про всі виявлені такою перевіркою невідповідності посадові особи залізниці складають акт загальної форми, а у випадках, передбачених правилами перевезень товарів залізничним транспортом, встановленими Міністерством транспорту та зв'язку України, і міжнародними угодами, - комерційний акт. В акті також зазначається прізвище та проставляється підпис посадової особи митного органу, яка брала участь у перевірці. Копія акта подається митниці відправлення.

Посадовими особами залізниці в присутності посадової особи митного органу складається акт, форму якого затверджено наказом Держмитслужби України від 18.11.2002 N 630 "Про затвердження форми акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.11.2002 за N 932/7220 (зі змінами).

2. У пункті пропуску (пункті контролю) для залізничного сполучення посадовій особі митниці відправлення декларантом подається накладна ЦІМ, або накладна УМВС, або накладна ЦІМ/УМВС та електронна копія відповідної накладної на магнітному носії і два її роздруковані примірники, завірені календарним штемпелем залізничної станції, що прийняла товари до перевезення, та (за наявності) рахунок-фактура, інші документи, що вказують вартість товару, пакувальний лист (специфікація), передатна відомість (та їх копії - по одній з кожного документа з відмітками залізниці та інших контрольних служб). У випадку електронного декларування замість паперових примірників залізничних накладних та їх електронних копій застосовуються зазначені накладні у вигляді електронних документів.

(пункт 2 розділу ІІ у редакції наказу Державної
 митної служби України від 18.05.2011 р. N 399)

3. Посадова особа митниці відправлення в межах своєї компетенції:

перевіряє правильність заповнення електронної копії накладної, її роздрукованих примірників і відповідність унесеної до них інформації відомостям, зазначеним у поданих до оформлення товаросупровідних документах (у разі виявлення розбіжностей у відомостях, зазначених у електронній копії накладної та її роздрукованих примірниках, і в товаросупровідних документах на товар і за відсутності ознак порушення митних правил декларант одразу вносить відповідні зміни до електронної копії накладної та її роздрукованих примірників);

присвоює роздрукованим примірникам та електронній копії накладної реєстраційний номер.

4. Після здійснення митного контролю й митного оформлення посадова особа митниці відправлення:

на всіх примірниках товаросупровідних документів, накладної ЦІМ або накладної УМВС, накладної ЦІМ/УМВС, на роздрукованих примірниках електронної копії залізничної накладної проставляє відбиток штампа "Під митним контролем" у встановленому порядку, у разі потреби заносить інформацію про накладене митне забезпечення на транспортні засоби. При цьому відбиток особистої номерної печатки на залізничній накладній є дозволом на транзит товарів через митну територію України;

повертає декларанту оригінали поданих до оформлення документів і другий роздрукований примірник електронної копії залізничної накладної;

у строк, що не перевищує чотирьох годин з моменту завершення митного оформлення, передає електронну копію залізничної накладної засобами електронного зв'язку з персональної електронної обчислювальної машини (далі - ПЕОМ), розміщеної в приміщенні структурного підрозділу митниці, до ЄАІС Держмитслужби України.

5. У справах митниці відправлення залишаються роздрукований примірник електронної копії залізничної накладної, копія накладної ЦІМ або накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС, копії інших товаросупровідних документів з відмітками залізниці, митниці відправлення та інших контрольних служб.

III. Дії посадових осіб митниці призначення та посадових осіб залізниці при вивезенні транзитних товарів за межі митної території України

1. При надходженні товарів до митниці призначення протягом установленого строку їх доставки посадова особа цієї митниці після отримання товаросупровідних документів від посадових осіб залізниці:

проставляє відбиток штампа "Під митним контролем" на накладній ЦІМ або накладній УМВС, або накладній ЦІМ/УМВС з відмітками митниці відправлення та товаросупровідних документах;

перевіряє відповідність відомостей, зазначених у залізничній накладній та товаросупровідних документах, відомостям, зазначеним у електронній копії залізничної накладної, що міститься в ЄАІС Держмитслужби України;

з ПЕОМ робить відмітку в ЄАІС Держмитслужби України про надходження товарів у митницю призначення за цією залізничною накладною;

приймає рішення про необхідність проведення митного огляду переміщуваних товарів.

2. За відсутності зауважень посадова особа митниці призначення приймає рішення про пропуск товарів через митний кордон України, проставляє на всіх примірниках товаросупровідних документів, накладній ЦІМ або накладній УМВС, або накладній ЦІМ/УМВС відбиток особистої номерної печатки.

3. Після прийняття рішення про пропуск товарів через митний кордон України товаросупровідні документи повертаються посадовій особі залізниці.

4. Після пропуску товарів через митний кордон України посадова особа митниці призначення вносить про це відмітку з ПЕОМ у ЄАІС Держмитслужби України.

5. У разі відсутності в ЄАІС Держмитслужби України електронної копії залізничної накладної на момент надходження транзитних товарів у митницю призначення митний контроль, митне оформлення й пропуск цих товарів через митний кордон України здійснюються на підставі товаросупровідних документів, накладної ЦІМ або накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС з відмітками митниці відправлення.

При цьому митниця призначення засобами оперативного зв'язку невідкладно повідомляє митницю відправлення про зазначені обставини з метою внесення відповідної інформації до ЄАІС Держмитслужби України.

6. За відсутності зв'язку з ЄАІС Держмитслужби України в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України митниці відправлення та/або митниці призначення пропуск транзитних товарів на митну територію України та/або за межі митної території України здійснюється на підставі належним чином оформлених товаросупровідних документів, накладної ЦІМ або накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС.

(абзац перший пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
наказом Державної митної служби України від 18.05.2011 р. N 399)

Одразу після поновлення зв'язку митницею відправлення та/або митницею призначення вноситься відповідна інформація про переміщувані за накладною ЦІМ або накладною УМВС, або накладною ЦІМ/УМВС товари.

7. При частковому надходженні транзитних товарів у митницю призначення, зокрема в разі подрібнення партії товарів, їх пропуск проводиться відповідно до вимог пунктів 5.12 - 5.19 Положення про контроль за доставкою.

8. Переадресування товарів, що перебувають під митним контролем, унаслідок зміни вантажоодержувача або станції призначення проводиться з дотриманням вимог, визначених главою 6 Інструкції.

(пункт 8 розділу ІІІ у редакції наказу Державної
 митної служби України від 18.05.2011 р. N 399)

IV. Порядок заповнення граф електронної копії залізничної накладної

1. Графи електронної копії залізничної накладної заповнюються декларантом аналогічно порядку заповнення відповідних граф оригіналів цих накладних, а також особливостей заповнення окремих граф електронної копії залізничної накладної, наведених у розділі V цього Порядку.

2. Посадовою особою митниці відправлення заповнюється графа 99 електронної копії накладної ЦІМ або графа 26 електронної копії накладної УМВС, або графа 26 електронної копії накладної ЦІМ/УМВС та їх роздрукованих примірників. Відповідні графи оригіналів таких накладних заповнюються декларантом.

3. У разі оформлення однієї електронної копії накладної на товари, що перевозяться за декількома накладними ЦІМ, УМВС або ЦІМ/УМВС і прямують від одного відправника на адресу одного одержувача, до графи 99 накладної ЦІМ або графи 26 накладної УМВС, або графи 26 накладної ЦІМ/УМВС декларантом заносяться всі номери оригіналів залізничних накладних.

V. Особливості заповнення окремих граф електронної копії залізничної накладної

З метою проведення митного контролю та митного оформлення посадовими особами митних органів України перевіряється заповнення таких граф залізничних накладних:

накладна ЦІМ - перевірка заповнення граф 1, 4, 9, 10, 18, 21, 24, 25, 26, 30, 51, 62, 99.

Графа 9 "Додатки до накладної"

Зазначаються документи, подані при митному оформленні.

Графа 21 "Найменування вантажу"

Наводиться опис товару на рівні коду товарної позиції, зазначеного в графі 24 накладної. Зазначається кількість товару та відомості про його упаковку й маркування.

Якщо товари перевозяться в контейнерах, то проставляються кількість контейнерів та їх реєстраційні номери.

Графа 24 "Код NHM"

Зазначаються перші чотири знаки коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Цей код записується без пропусків та інших розділових знаків.

Графа 25 "Маса"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 21. (Вага брутто - це загальна вага товару, округлена до цілих величин за правилами округлення, уключаючи вагу упаковки).

Графа 26 "Вартість вантажу"

У лівому підрозділі наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згідно з Класифікатором валют, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260.

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України.

Графа 51 "Митне оформлення"

Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), найменування митного органу, через який товари, заявлені в митний режим транзиту, вивозяться за межі митної території України, та його дев'ятизначний код.

Графа 62 "Ідентифікація відправлення"

Зазначається назва країни, з якої товари були відправлені.

Накладна УМВС - перевірка заповнення граф 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 26, 27, 46.

Графа 3 "Станція відправлення"

Зазначається назва країни, з якої товари були відправлені.

Графа 7 "Прикордонні станції переходу"

Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), найменування митного органу, через який товари, заявлені в митний режим транзиту, вивозяться за межі митної території України, та його дев'ятизначний код.

Графа 8 "Залізниця і станція призначення"

Зазначається назва країни призначення згідно з Класифікатором валют, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260.

Графа 9 "Знаки, марки і номери"

Зазначаються перші чотири цифри коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Цей код записується без пропусків та інших розділових знаків.

Графа 11 "Найменування вантажу"

Наводиться опис товару на рівні коду товарної позиції, зазначеного в графі 9 залізничної накладної.

Зазначається кількість товару та відомості про його упаковку й маркування.

Графа 13 "Маса (в кг), визначена відправником"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 11. (Вага брутто - це загальна вага товару, округлена до цілих величин за правилами округлення, уключаючи вагу упаковки).

Графа 18 "Вид - категорія"

Якщо товари перевозяться в контейнерах, то проставляються кількість контейнерів та їх номери.

Графа 23 "Документи, додані відправником"

Зазначаються документи, подані при митному оформленні.

Графа 24 "Оголошена цінність вантажу"

У верхньому підрозділі наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згідно з Класифікатором валют, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260.

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України.

Накладна ЦІМ/УМВС - перевірка заповнення граф 1, 4, 9, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 37, 61.

Графа 9 "Документи, додані відправником"

Зазначаються документи, подані при митному оформленні.

Графа 20 "Найменування вантажу"

Наводиться опис товару на рівні коду товарної позиції, зазначеного в графі 23 залізничної накладної.

Зазначається кількість товару та відомості про його упаковку й маркування.

Якщо товари перевозяться в контейнерах, то проставляються кількість контейнерів та їх номери.

Графа 23 "Код NHM"

Зазначаються перші чотири знаки коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Цей код записується без пропусків та інших розділових знаків.

Графа 24 "Маса, визначена відправником"

У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в графі 20. (Вага брутто - це загальна вага товару, округлена до цілих величин за правилами округлення, уключаючи вагу упаковки).

Графа 61 "Митне оформлення"

Зазначаються згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами), найменування митного органу, через який товари, заявлені в митний режим транзиту, вивозяться за межі митної території України, та його дев'ятизначний код.

Графа 27 "Цінність вантажу"

У лівому підрозділі наводиться цифровий код валюти договору (контракту) згідно з Класифікатором валют, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260.

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість товарів у валюті України.

Графа 99 "Позначки митниці" накладної ЦІМ або графа 26 "Відмітки митниці" накладної УМВС, або графа 26 "Позначки митниці" накладної ЦІМ/УМВС

Проставляється реєстраційний номер електронної копії накладної ЦІМ або накладної УМВС, або накладної ЦІМ/УМВС, який формується за такою схемою:

ххххххххх/х/хххххх
----------------------------------,
1        2      3 

де 1 - 9-значний цифровий код митного органу згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами);

2 - остання цифра поточного року;

3 - 6-значний порядковий номер у порядку зростання згідно з електронним журналом реєстрації електронних копій накладних ЦІМ або накладних УМВС, або накладних ЦІМ/УМВС.

 

Начальник Управління
контролю за
переміщенням вантажів
 

 
 
В. А. Луговець
 

(Порядок із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державної митної служби України від 09.12.2005 р. N 1217,
 від 03.07.2006 р. N 550,
 від 11.09.2006 р. N 765,
 у редакції наказу Державної митної
 служби України від 12.12.2007 р. N 1047)

Опрос