Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении образцов документов лиц командного состава и судовой команды морских судов

Минтранс
Приказ от 02.08.2004 № 686
Утратил силу

Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден

Наказ Міністерства транспорту України
від 2 серпня 2004 року N 686

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2004 р. за N 979/9578

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 24 березня 2006 року N 265

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
 від 18 жовтня 2013 року N 811)

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, Закону України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року", постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 N 83 "Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломування моряків" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників:

- диплома (додаток 1) та його підтвердження (додаток 2);

- диплома суднового радіоспеціаліста (додаток 3) та його підтвердження (додаток 4);

- кваліфікаційного свідоцтва (додаток 5) та його підтвердження (додаток 6).

- свідоцтва кваліфікованого матроса (додаток 7) та його підтвердження (додаток 8);

- свідоцтва кваліфікованого моториста (додаток 9) та його підтвердження (додаток 10);

- свідоцтва для інших осіб суднової команди та осіб командного складу, для яких не передбачено присвоєння звань (додаток 11) та його підтвердження (додаток 12);

(абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 24.03.2006 р. N 265)

- послужної книжки моряка (додаток 13).

2. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Ониськів М. М.) забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (Тихонов І. В.) забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків зазначених документів.

4. Скасувати накази Міністерства транспорту України від 04.06.2002 N 362 "Про затвердження зразків документів, що засвідчують звання та кваліфікацію осіб командного та рядового складу морських суден", від 17.07.2003 N 542 "Про внесення змін та доповнень до наказу Міністерства транспорту України від 04.06.2002 N 362" та від 25.06.2004 N 554 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 04.06.2002 N 362" як такі, що не пройшли державну реєстрацію.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Касапчука В. А.

 

Т. в. о. Міністра 

В. Корнієнко 

 

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ДИПЛОМ
N ____________,

ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження ___________________________, має належну кваліфікацію відповідно до положень
правила ________________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, та національного законодавства і
йому присвоєно звання __________________________________________________________________
Власник цього диплома може працювати на посаді або посадах ________________________________
_______________________________________________________________________________________,
як установлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні цього диплома: 

Функція 

Рівень 

Обмеження (якщо є) 

  

 

 

 

 

 

Фото М. П. 

Освіта ___________________________________________________
__________________________________________________________

Диплом виданий __________________________________________

Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи _______________
__________________________________________________________

Підпис власника диплома ___________________________________

Оригінал цього диплома повинен згідно з правилом I/2, пункт 9, Конвенції бути на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Диплом без підтвердження не дає права для займання посади на судні. 

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

CERTIFICATE OF COMPETENCY
N _____________

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, AND NATIONAL LAWS

The Government of Ukraine certifies that ______________________________________________________
date of birth _________________________ has been found duly qualified in accordance with the provisions of
regulation ____________________________ of the above Convention, as amended, and national laws, and he
certified as _____________________________________________________________________________

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities ______________________ 
______________________________________________________________________________________
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations, until the date of expire of the validity, indicated in the endorsement: 

Function 

Level 

Limitations (if any) 

 

 

 

Education _____________________________________________________________________________ 

Certificate issued on ____________________________________________

Capacity, name and signature of duly authorized official _________________
____________________________________________________________

Signature of the holder of the certificate ______________________________

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel. 

 

Official
Seal
 

 

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ,

ЩО ЗАСВІДЧУЄ ВИДАЧУ ДИПЛОМА НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ 

  

ENDORSEMENT

ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978, AS AMENDED 

Уряд України засвідчує, що диплом N _________________________________________ був виданий
гр. __________________________________________________________________________________,
який, як установлено, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила ________________
вищезгаданої Конвенції, з поправками, і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до _____________________________________

The Government of Ukraine certifies that Certificate N _____________________________ has been issued to
_______________________________________________________________________________________
who has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation ________________________
of the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until ____________________________________________ 

Функція
Function 

Рівень
Level 

Обмеження (якщо є)
Limitations (if any) 

 

 

 

  

 

 

Власник цього підтвердження може працювати на нижчезазначеній посаді або посадах, як установлено вимогами Адміністрації, щодо безпечного комплектування суден екіпажами:

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

Посада
Capacity 

Обмеження (якщо є)
Limitations (if any) 

 

 

  

 

Підтвердження N
Endorsement N

 
____________________

видано
issued ____________________________________ 

 
 
М. П.
Official seal
 

______________________________________
Уповноважена особа (посада)
Duly authorized official (capacity)

_____________________________________
Підпис/Signature      Прізвище/Name 

 

 

Фото

 

  


 

 

Дата народження власника диплома
Date of birth of the holder of the certificate  __________________________________

Підпис власника диплома
Signature of the holder of the certificate        __________________________________ 

Фотографія власника диплома
Photograph of the holder of the certificate

Оригінал цього підтвердження повинен згідно з правилом I/2, пункт 9, Конвенції бути на судні, доки його власник працює на цьому судні.
The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9, of the Convention while serving on a ship.

Автентичність та дійсність цього підтвердження може бути перевірена:
The authenticity and validity of this endorsement may be verified at:

Телефон (факс) / Phone (fax):
Адреса електронної пошти/e-mail: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ДИПЛОМ
N ____________,

ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ТА РЕГЛАМЕНТУ РАДІОЗВ'ЯЗКУ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________,
дата народження __________________________, має належну кваліфікацію відповідно до положень
правила _____________________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, та Регламенту радіозв'язку
і йому присвоєно звання ________________________________________________________________
Власник цього диплома може працювати на посаді або посадах _______________________________
_______________________________________________________________________________________,
як установлено вимогами Адміністрації, щодо безпечного комплектування суден екіпажами і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні цього диплома: 

Функція 

Рівень 

Обмеження (якщо є) 

 

 

 

 

 

Фото       М. П. 

Диплом виданий __________________________________________ 

Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи _______________
__________________________________________________________

Підпис власника диплома ___________________________________

Оригінал цього диплома повинен згідно з правилом I/2, пункт 9, Конвенції бути на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Диплом без підтвердження не дає права для займання посади на судні. 

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

CERTIFICATE OF COMPETENCY
N _____________

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, AND RADIO REGULATIONS

The Government of Ukraine certifies that _____________________________________________________
date of birth ___________________________ has been found duly qualified in accordance with the provisions
of regulation ____________________________ of the above Convention, as amended, and Radio Regulations,
and he certified as _______________________________________________________________________

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities ______________________ 
______________________________________________________________________________________
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations, until the date of expire of the validity, indicated in the endorsement: 

Function 

Level 

Limitations (if any) 

 

 

 

Certificate issued on ____________________________________________

Capacity, name and signature of duly authorized official _________________
____________________________________________________________

Signature of the holder of the certificate _____________________________

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel. 

 

Official
Seal
 

 

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ,

ЩО ЗАСВІДЧУЄ ВИДАЧУ ДИПЛОМА НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ, ТА РЕГЛАМЕНТУ РАДІОЗВ'ЯЗКУ

Уряд України засвідчує, що диплом N _________________________________________ був виданий
гр. ___________________________________________________________________________________, 
дата народження ________________, який, як установлено, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила ___________ вищезгаданої Конвенції, з поправками, та Регламенту радіозв'язку і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до ___________________ 

Функція 

Рівень 

Обмеження (якщо є) 

 

 

 

Власник цього диплома може працювати на посаді або посадах:

Посада 

Обмеження (якщо є) 

 

 

 

 

 

Фото       М. П. 

Підтвердження N __________________________________________
видане ___________________________________________________

Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи _______________
__________________________________________________________

Підпис власника диплома ___________________________________

Оригінал цього підтвердження з правилом I/2, пункт 9, Конвенції повинен бути на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Автентичність та дійсність цього підтвердження може бути перевірена:

Телефон (факс) ____________________________________________

Адреса електронної пошти __________________________________ 

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ENDORSEMENT
ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED, AND RADIO REGULATIONS

The Government of Ukraine certifies, that the Certificate N ____________________________ has been issued
to ____________________________________________________________________________________ 
date of birth _____________________________ who has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations of the above Convention, as amended, and Radio Regulations, and duly competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated, until ______________ 

Function 

Level 

Limitations (if any) 

 

 

 

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities:

Capacity 

Limitations (if any) 

 

 

Endorsement N ______________________________________________

Issued on ____________________________________________________

Capacity, name and signature of duly authorized official _________________
____________________________________________________________

Signature of the holder of the certificate _____________________________

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

The authenticity and validity of this endorsement may be verified at:
Phone (fax): __________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________ 

 

 

Official
Seal
 

 

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО

N ____________

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________,
дата народження _________, має належну кваліфікацію відповідно до національних та міжнародних вимог і йому присвоєно звання __________________________________________________________
Власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах ______________________________
______________________________________________________________________________________,
як установлено вимогами Адміністрації, щодо безпечного комплектування суден екіпажами і здатний виконувати функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні цього кваліфікаційного свідоцтва. 

 

 

 

Фото       М. П. 

Освіта ____________________________________________________
__________________________________________________________

Кваліфікаційне свідоцтво видане _____________________________

Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи _______________
__________________________________________________________

Підпис власника кваліфікаційного свідоцтва ___________________

Оригінал цього кваліфікаційного свідоцтва повинен бути на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Кваліфікаційне свідоцтво без підтвердження не дає права для займання посади на судні. 

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

CERTIFICATE OF COMPETENCY

N _____________

The Government of Ukraine certifies that _____________________________________________________
date of birth ________________ has been found duly qualified in accordance with the national and international
requirements and certified as ______________________________________________________________

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities ______________________
______________________________________________________________________________________
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the functions, at the levels specified, subject to any limitations, until the date of expire of validity, indicated in the endorsement.

Education _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Certificate issued on _____________________________________________

Capacity, name and signature of duly authorized official ___________________
______________________________________________________________

Signature of the holder of the certificate _______________________________

The original of this certificate must be kept available while serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel. 

 

 

Official
Seal
 

 

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Уряд України засвідчує, що кваліфікаційне свідоцтво N __________________________ було видано
гр. __________________________________________________________________________________, 
дата народження ________________, який, як установлено, має належну кваліфікацію відповідно до національних та міжнародних вимог і здатний виконувати нижчеперелічені функції на вказаних рівнях з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до ____________________________________ 

Функція 

Рівень 

Обмеження (якщо є) 

 

 

  

 

 

Власник цього кваліфікаційного свідоцтва може працювати на посаді або посадах:

Посада 

Обмеження (якщо є) 

 

 

 

 

Фото       М. П. 

Підтвердження N _________________________________________,
видане ___________________________________________________

Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи _______________
__________________________________________________________

Підпис власника кваліфікаційного свідоцтва ___________________

Оригінал цього підтвердження повинен бути на судні, доки його власник працює на цьому судні. 

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ENDORSEMENT

The Government of Ukraine certifies, that the Certificate N ___________________________ has been issued to
______________________________________________________________________________________
date of birth ____________ who has been found duly qualified in accordance with the national and international requirements, and duly competent to perform the following functions at the levels specified subject to any limitations indicated until ___________________ 

Function 

Level 

Limitations (if any) 

 

 

  

 

 

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities:

Capacity 

Limitations (if any) 

 

 

Endorsement N _________________________________________________

Issued on _______________________________________________________

Capacity, name and signature of duly authorized official
_______________________________________________________________

Signature of the holder of the certificate ________________________________

The original of this endorsement must be kept available while serving on a ship. 

 

 

Official
Seal
 

 

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

СВІДОЦТВО КВАЛІФІКОВАНОГО МАТРОСА
N ____________,

ВИДАНЕ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________, 
дата народження _________, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила II/4 вищезгаданої Конвенції, з поправками, і здатний виконувати нижченаведену функцію на вказаному рівні з урахуванням будь-яких обмежень та додаткових функцій до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні цього свідоцтва: 

Функція 

Рівень 

Обмеження (якщо є) 

Судноводіння 

Допоміжний 

  

Власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах:

Посада 

Обмеження (якщо є) 

Особа рядового складу, яка несе ходову навігаційну вахту 

  

  

  

 

 

 
Фото
       М. П. 

Свідоцтво видане __________________________________________

Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи
__________________________________________________________

Підпис власника свідоцтва __________________________________

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з правилом I/2, пункт 9, Конвенції бути на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Свідоцтво без підтвердження не дає права для займання посади на судні. 

QUALIFIED SEAMAN CERTIFICATE
N _____________

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Ukraine certifies that _______________________________________________________ 
date of birth __________ has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/4 of above Convention, as amended, and duly competent to perform the following function, at the level specified, subject to any limitations indicated, and perform additional functions, until the date of expire of the validity, indicated in the endorsement: 

Function 

Level 

Limitations (if any) 

Navigation 

Support 

  

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities:

Capacity 

Limitations (if any) 

Rating forming part of a navigation watch 

  

  

  

Certificate issued on _____________________________________________

Capacity, name and signature of duly authorized official ___________________
______________________________________________________________

Signature of the holder of the certificate _______________________________

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel. 

 

 

Official
Seal
 

 

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Цим засвідчується, що власник Свідоцтва кваліфікованого матроса N __________________________
______________________________________________________________________________________,
дата народження ___________, пройшов схвалені курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і, як установлено, відповідає національним вимогам та положенням Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р., з поправками, і здатний виконувати нижчеперелічені функції, що позначені символом "ТАК", на допоміжному рівні з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до __________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах:

Посада 

Обмеження (якщо є) 

Особа рядового складу, яка несе ходову навігаційну вахту 

  

 

 

 

 

 
Фото
       М. П. 

Підтвердження N __________________________________________
видане ___________________________________________________

Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи _______________
__________________________________________________________

Підпис власника свідоцтва __________________________________

Оригінал цього підтвердження повинен згідно з правилом I/2, пункт 9, Конвенції бути на судні, доки його власник працює на цьому судні. 

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ENDORSEMENT

This is to certify, that the holder of the Qualified Seaman Certificate N ________________________________
______________________________________________________________________________________
date of birth ________________________ have completed approved training, refresher and updating courses in
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
and has been found duly qualified in accordance with the national requirements and provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended, and duly competent to perform following marked "YES" function, at support level, subject to any limitations indicated, until ____________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities:

Capacity 

Limitations (if any) 

Rating forming part of a navigational watch 

  

  

  

Endorsement N ________________________________________________

Issued on ______________________________________________________

Capacity, name and signature of duly authorized official ___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Signature of the holder of the certificate _______________________________

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship. 

 

 

Official
Seal
 

 

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

СВІДОЦТВО КВАЛІФІКОВАНОГО МОТОРИСТА
N ____________,

ВИДАНЕ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ 1978 РОКУ, З ПОПРАВКАМИ

Уряд України засвідчує, що _____________________________________________________________, 
дата народження ________, має належну кваліфікацію відповідно до положень правила III/4 вищезгаданої Конвенції, з поправками, і здатний виконувати нижченаведену функцію на вказаному рівні з урахуванням будь-яких обмежень та додаткові функції до дати закінчення терміну дії, що зазначено в підтвердженні цього свідоцтва: 

Функція 

Рівень 

Обмеження (якщо є) 

Суднові механічні установки 

Допоміжний 

  

Власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах:

Посада 

Обмеження (якщо є) 

Особа рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично безвахтово 

  

 

 

 
Фото
       М. П. 

Свідоцтво видане __________________________________________

Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи _______________
__________________________________________________________

Підпис власника свідоцтва __________________________________

Оригінал цього свідоцтва повинен згідно з правилом I/2, пункт 9, Конвенції бути на судні, доки його власник працює на цьому судні.

Свідоцтво без підтвердження не дає права для займання посади на судні. 

QUALIFIED MOTORMAN CERTIFICATE
N _____________

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of Ukraine certifies that ______________________________ date of birth _______________ 
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/4 of the above Convention, as amended, and duly competent to perform the following function, at the level specified, subject to any limitations indicated, and perform additional functions, until the date of expire of validity, indicated in the endorsement: 

Functions 

Level 

Limitations (if any) 

Marine engineering 

Support 

  

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities:

Capacity 

Limitations (if any) 

Rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room 

  

Certificate issued on ______________________________________________

Capacity, name and signature of duly authorized official ____________________
_______________________________________________________________

Signature of the holder of the certificate _________________________________

The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel. 

 

Official
Seal
 

 

Зразок

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Цим засвідчується, що власник Свідоцтва кваліфікованого моториста N ________________________
______________________________________________________________________________________,
дата народження ____________, пройшов схвалені курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і, як установлено, відповідає національним вимогам та положенням Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, і здатний виконувати нижчеперелічені функції, що позначені символом "ТАК", на допоміжному рівні з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до __________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах:

Посада 

Обмеження (якщо є) 

Особа рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично безвахтово  

  

  

  

 

 

 
Фото
       М. П. 

Підтвердження N __________________________________________,
видане ____________________________________________________

Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи ________________
___________________________________________________________

Підпис власника свідоцтва ____________________________________

Оригінал цього підтвердження повинен згідно з правилом I/2, пункт 9, Конвенції бути на судні, доки його власник працює на цьому судні. 

 
 

 
УКРАЇНА 

  

 
 

 
UKRAINE 

ENDORSEMENT

This is to certify, that the holder of the Qualified Motorman Certificate N ______________________________
______________________________________________________________________________________
date of birth ____________________ have completed approved training, refresher and updating courses in
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
and has been found duly qualified in accordance with the national requirements and provisions of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended, and duly competent to perform following marked "YES" function, at support level, subject to any limitations indicated, until _______________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities:

Capacity 

Limitations (if any) 

Rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room 

  

Endorsement N __________________________________________________

Issued on _______________________________________________________

Capacity, name and signature of duly authorized official _____________________
_______________________________________________________________

Signature of the holder of the certificate ________________________________

The original of this endorsement must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship. 

 

 

Official
Seal
 

 

Зразок

 
 
УКРАЇНА 

 
 
UKRAINE 

СВІДОЦТВО

N ____________

Уряд України засвідчує, що ______________________________________________________________,
дата народження __________________, як встановлено, має належну кваліфікацію відповідно до національних вимог.
Власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах: ______________________________
______________________________________________________________________________________
як встановлено вимогами Адміністрації щодо безпечного комплектування суден екіпажами, і здатний виконувати функції з урахуванням будь-яких обмежень до дати закінчення терміну дії, що зазначено у підтвердженні цього свідоцтва.

                                        Свідоцтво видане __________________________________________________
                                        Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи ________________________
                                        __________________________________________________________________
     Фото     М. П.          Підпис власника свідоцтва ___________________________________________
                                        Оригінал цього свідоцтва повинен бути на судні, доки його власник працює
                                        на цьому судні.
                                        Свідоцтво без підтвердження не дає права для займання посади на судні.  

 

 
 
УКРАЇНА 

 
 
UKRAINE 

CERTIFICATE

N _____________

The Government of Ukraine certifies that _______________________________________________________
date of birth ___________________ has been found duly qualified in accordance with the national requirements.

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities: _______________________
______________________________________________________________________________________
specified in the applicable safe manning requirements of the Administration to perform the functions specified, subject to any limitations, until the date of expire of the validity, indicated in the endorsement.
Certificate issued on ______________________________________________
Capacity, name and signature of duly authorized official ____________________               Official
______________________________________________________________                 Seal
Signature of the holder of the Certificate________________________________
The original of this Certificate must be kept available while serving on a ship.
Not valid without endorsement for serve capacity on the vessel. 

(додаток 11 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 24.03.2006 р. N 265)

 

Зразок

 
 
УКРАЇНА 

 
 
UKRAINE 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Уряд України засвідчує, що свідоцтво N ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
було видане гр. ________________________________________________________________________,
дата народження ___________, який пройшов схвалені курси підготовки та підвищення кваліфікації в
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і, як установлено, має належну кваліфікацію відповідно до національних вимог і здатний виконувати нижчеперелічені функції, що позначені символом "ТАК", з урахуванням будь-яких зазначених обмежень до __________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Власник цього свідоцтва може працювати на посаді або посадах:

Посада 

Обмеження (якщо є) 

  

  


                                            Підтвердження N ________________________________________________,
                                            видане _________________________________________________________
                                            Посада, прізвище та підпис уповноваженої особи ______________________
     Фото    М. П.                ________________________________________________________________
                                            Підпис власника свідоцтва _________________________________________
                                            Оригінал цього підтвердження повинен бути на судні, доки його власник
                                            працює на цьому судні. 

 

 
 
УКРАЇНА 

 
 
UKRAINE 

ENDORSEMENT

The Government of Ukraine certifies, that the Certificate N _________________________________________
of ____________________________________________________________________________________
has been issued to ________________________________________________________________________
date of birth ________________ who have completed approved training, refresher and updating courses in
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
and has been found duly qualified in accordance with the national requirements, and duly competent to perform following marked "YES" functions, subject to any limitations indicated, until _________________

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


The lawful holder of this Certificate may serve in the following capacity or capacities:

Capacity 

Limitations (if any) 

  

  


Endorsement N __________________________________________________
Issued on _______________________________________________________
Capacity, name and signature of duly authorized official _____________________              Official
_______________________________________________________________                Seal
Signature of the holder of the Certificate_________________________________

The original of this endorsement must be kept available while serving on a ship. 

(додаток 12 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 24.03.2006 р. N 265)

 

Зразок

(Лицьовий бік обкладинки Послужної книжки моряка)

УКРАЇНА
UKRAINE

 

 

ПОСЛУЖНА КНИЖКА МОРЯКА

SEAMAN'S SEAGOING SERVICE RECORD BOOK

(Внутрішня сторінка обкладинки Послужної книжки моряка)

Послужна книжка моряка використовується для підтвердження стажу роботи її власника на судні згідно з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національними вимогами.

Послужна книжка моряка видається тільки вповноваженою на те особою.

Унесення доповнень та змін у друкований або рукописний текст не дозволяється.

Власник Послужної книжки моряка повинен дбайливо ставитись до неї. Втрата Послужної книжки моряка або приведення її в непридатний стан можуть спричинити власнику ускладнення при підтвердженні стажу роботи на суднах.

У разі знищення, зіпсування або втрати Послужної книжки моряка її власник повинен поінформувати про це Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.

Послужна книжка моряка не може бути передана іншій особі для використання.

Якщо Ви знайшли Послужну книжку моряка і не є її власником, будь ласка, поверніть її до Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

(Сторінка 1 Послужної книжки моряка)

Послужна книжка моряка 

N  

Seaman's Seagoing Service Record Book  

No.

Власник ______________________________________________________________________________
                                                                                                  прізвище, ім'я, по батькові 

The Holder ____________________________________________________________________________
                                                                                                     First Name and Family Name 

Дата народження
Date of birth 

Стать
Sex 

Громадянство
Nationality 

  

Photo
Фото власника 

Official Seal
Печатка 

_______________________________
Підпис власника книжки
Signature of the Holder 

Прізвище та підпис уповноваженої особи
Name and signature of authorized official

Місце видачі
Place of issue

Дата видачі
Date of issue

N бланка

(Сторінка 2 Послужної книжки моряка)

ПРАВИЛА ВНЕСЕННЯ ЗАПИСІВ У ПОСЛУЖНУ КНИЖКИ МОРЯКА

Записи про стаж плавання до Послужної книжки моряка здійснюються моряком українською або англійською мовою.

Записи здійснюються друкованими літерами синім або чорним чорнилом, без помилок.

Якщо при заповненні на будь-якій сторінці була зроблена помилка, ця сторінка вважається недійсною, новий запис робиться на наступній сторінці.

Унесення змін та доповнень до заповненого тексту не дозволяється.

Назва судновласника та назва і тип судна пишуться повністю.

Дані щодо судновласника, судна та енергетичної установки беруться з суднових документів.

Посада вноситься так, як указано в судновій ролі.

Дата влаштування на судно та дата списання з судна пишуться таким чином: число та рік цифрами, місяць словами (наприклад, 25 липня 2004, або 25 July, 2004).

У графі "Район плавання та порти заходження" вказується район плавання (моря чи океани) та порти, у які судно заходило.

До стажу плавання включається час фактичного плавання з урахуванням міжрейсової стоянки та ремонту строком не більше одного місяця.

Стаж роботи моряка під час судноремонтних робіт (у разі необхідності) підтверджується на окремій сторінці.

Кожний запис затверджується підписом капітана судна та судновою печаткою.

Датою заповнення вважається дата затвердження запису капітаном.

Термін дії Послужної книжки моряка не обмежується.

У разі закінчення сторінок Послужної книжки моряка нову книжку можна отримати в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

(Сторінка 3 Послужної книжки моряка)

SEAMAN'S SEAGOING SERVICE RECORD BOOK ENTRIES KEEPING

Seagoing service entries in the Seaman's Seagoing Service Record Book are to be made by seaman in Ukrainian or English language.

Entries are to be made in block letters using blue or black ink and without any mistakes.

In case of any mistake in entries on any page, this page is to be considered invalid and new true entry should be made on the next page.

Alterations or amendments to the previous written must not be made.

Shipowner's name, ship's name and type are to be written fully.

Shipowner's, ship's and propulsion machinery particulars are to be taken from official ship's documents.

Rank or rating is to be taken from crew list.

Dates of joining and leaving ship are to be written as follows: date and year - in figures, month - in words (25 July 2004).

Navigation area (seas or oceans) and ports of call are to be entered in the column "Description of voyage and ports of call".

Into sea service include actual time of voyage and time of ship standing in the port or under repair not more then one month.

A shiprepair work service entries (if needed) are to be made on a separate page.

Each entry confirmed by the Master's signature and ship's stamp.

Date of entry means the date of signing by the Master.

Validity of the Seaman's Seagoing Service Record Book is not limited.

Upon the Seaman's Seagoing Service Record Book completion You can order new Book at the Inspectorate for Training and Certification of Seafarers.

(Сторінка 40 Послужної книжки моряка)

Для відміток 

Notes 

 

 

(Сторінки 4 - 39 Послужної книжки моряка)

Назва та тип судна, порт приписки
Name and type of Ship, Port of Registry 

 

Судновласник
Shipowner 

 

Офіційний номер судна
Ship's official No. 

 

Валова місткість судна
Gross Tonnage 

 

Потужність ГЕУ (кВт)
Propulsion Power of main propulsion machinery (kWt) 

 

Потужність суднового електрообладнання (тільки для електромеханіків)
Total ship's electrical power (for electricians only)
Холодопродуктивність, кКал/год. (тільки для рефмеханіків)
Refrigerating plant power, kKal/hr (for refrigerating engineers only) 

 

Посада на судні
Rank or rating 

 

Дата та місце влаштування на судно
Date and place of embarkation  

 

Дата та місце звільнення із судна
Date and place of discharge  

 

Район плавання та порти заходження
Trading area and ports of call 

 

Ім'я, прізвище та підпис капітана, суднова печатка
Full name and signature of Master, Ship's stamp 

 

Дата заповнення
Date of entry 

 

(Остання внутрішня сторінка обкладинки Послужної книжки моряка)

This Seaman's Seagoing Service Record Book is used for verifying Holder's seagoing service in accordance with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended, and Ukrainian national legislation.

Seaman's Seagoing Service Record Book is issued only by an authorized official.

Amendments or alterations to the printed or written in the Book are not permitted.

The Holder shall be careful with the Book. Loss or negligent condition of the Book may cause difficulties in verifying Holder's seagoing service.

When Seaman's Seagoing Service Record Book is damaged, destroyed or lost, Book's Holder should inform the Inspectorate for Training and Certification of Seafarers.

The Book is not transferable to any other person.

 

If You have found Seaman's Seagoing Service Record Book and You are not its Holder, please return it to the Inspectorate for Training and Certification of Seafarers.

 

Начальник Інспекції з питань
підготовки та дипломування моряків
 

 
І. В. Тихонов
 

Опрос