Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия между органами государственной налоговой службы Украины, Министерства финансов Украины и Государственного казначейства Украины в процессе возмещения налога на добавленную стоимость по заключениям органов государственной налоговой службы Украины и погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа

Минфин, Государственная налоговая администрация, Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 03.08.2004 № 451/501/132
Утратил силу

Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної податкової служби України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України в процесі відшкодування податку на додану вартість за висновками органів державної податкової служби України та погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики

Наказ Державної податкової адміністрації України,
Міністерства фінансів України,
Державного казначейства України
від 3 серпня 2004 року N 451/501/132

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 серпня 2004 р. за N 971/9570

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 10 травня 2012 року N 530)

З метою забезпечення координації дій органів державної податкової служби України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України в процесі відшкодування податку на додану вартість за висновками органів державної податкової служби України, забезпечення виконання статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та вимог Указу Президента України від 23.06.2004 N 671/2004 "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії між органами державної податкової служби України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України в процесі відшкодування податку на додану вартість за висновками органів державної податкової служби та погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики (додається).

2. Директору Департаменту правового забезпечення (Зав'ялов В. М.) подати цей наказ до Міністерства юстиції для державної реєстрації.

3. Начальнику Управління справами Державної податкової адміністрації України (Гошовський М. В.) у десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

4. Начальнику Управління організації діловодства та контролю виконавської дисципліни Державного казначейства України (Ливун С. В.) у десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

5. Департаменту фінансової політики та управління державним боргом Міністерства фінансів України (Пахачук Г. Д.) після державної реєстрації забезпечити опублікування цього наказу.

6. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти: у Державній податковій адміністрації - на заступника Голови Копилова В. А., у Міністерстві фінансів України - на виконуючого обов'язки першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І., у Державному казначействі України - на заступника Голови Державного казначейства України - Даневича О. С.

 

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

 
Ф. О. Ярошенко
 

В. о. першого заступника
Міністра фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

В. о. Голови Державного
казначейства України
 

 
Н. П. Пашина
 

 

ПОРЯДОК
взаємодії між органами державної податкової служби України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України в процесі відшкодування податку на додану вартість за висновками органів державної податкової служби України та погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні", з метою забезпечення взаємодії органів державної податкової служби України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України в процесі відшкодування податку на додану вартість за висновками державної податкової служби України, забезпечення виконання статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та вимог Указу Президента України від 23.06.2004 N 671/2004 "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість".

1. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві та Севастополі протягом місяця, але не пізніше десяти днів до початку кожного місяця, виходячи з результатів завершених документальних перевірок, включаючи виконання вимог Державної податкової адміністрації України щодо проведення зустрічних перевірок, забезпечують подання до Департаменту оподаткування юридичних осіб зведеної інформації про можливі загальні обсяги відшкодування грошовими коштами в кожному регіоні та інформацію за суб'єктами підприємницької діяльності, за якими прийнято обґрунтоване рішення щодо законності відшкодування податку на додану вартість у сумі 100 тис. грн. і більше, а також уточнених реєстрів інвентаризації платників податків на оформлення облігацій внутрішньої державної позики у відповідності до пункту 12 цього Порядку.

2. Департамент оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації України:

2.1. На основі отриманих матеріалів проводить аналіз наявної інформації та використовує дані для оцінки очікуваного виконання доведених показників у розрізі регіонів.

2.2. Проводить ретельний аналіз інформації про підготовлені органами державної податкової служби висновки щодо відшкодування податку на додану вартість на поточні рахунки суб'єктів підприємницької діяльності (у тому числі в рахунок інших платежів та з використанням механізму, який визначений постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1270 "Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом"), за якими прийнято обґрунтоване рішення щодо законності відшкодування податку на додану вартість.

2.3. Протягом двох днів з моменту надходження інформації подає до Департаменту контрольно-перевірочної роботи та Головного управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України інформацію щодо суб'єктів підприємницької діяльності, якими заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість за операціями на внутрішньому ринку або за сумнівними експортними операціями за розробленою формою.

3. Департамент контрольно-перевірочної роботи та Головне управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України в термін до трьох днів з моменту отримання від Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації України проводять перевірки наданої інформації та надають обґрунтовані висновки щодо відсутності об'єктивних причин відмови у відшкодуванні податку на додану вартість за розробленою формою.

4. Департамент оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації України за наявності достатніх підстав згідно з висновками Департаменту контрольно-перевірочної роботи та Головного управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України готує та надає керівництву Державної податкової адміністрації реєстри суб'єктів підприємницької діяльності на відшкодування податку на додану вартість.

5. Державна податкова адміністрація України надає Державному казначейству України реєстр суб'єктів підприємницької діяльності з визначенням розміру відшкодування податку на додану вартість з бюджету.

6. Одночасно з повідомленням Державного казначейства України Державна податкова адміністрація України повідомляє державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві та Севастополі про обсяги можливих сум відшкодувань та про перелік суб'єктів підприємницької діяльності з визначенням розміру відшкодувань податку на додану вартість, за якими регіональні податкові органи протягом дня подають до регіональних органів державного казначейства висновки на проведення відшкодування податку на додану вартість.

7. Державне казначейство України у відповідності до чинного законодавства здійснює відшкодування податку на додану вартість підприємствам згідно з отриманими реєстром та висновками, про що протягом двох днів з моменту отримання реєстру інформує Державну податкову адміністрацію України про здійснені відшкодування податку.

8. Державне казначейство України щоденно здійснює моніторинг отриманих висновків регіональними органами державного казначейства від регіональних органів державної податкової служби щодо відшкодування податку на додану вартість та двічі на день (до 13.30 та до 17.30) надає Державній податковій адміністрації України інформацію про отримані висновки факсом та засобами електронного зв'язку через мережу Інтернет із зазначенням назви суб'єкта підприємницької діяльності; коду за ЄДРПОУ (номер ДРФО - фізичної особи); назви області, де був наданий висновок з його номером і датою видачі; суми податку на додану вартість, яка має відшкодовуватись, та напрямку відшкодування.

9. Державна податкова адміністрація України за наявності достатніх підстав уважати, що відшкодування податку на додану вартість може бути отримано незаконно або порушено регіональними податковими органами вимоги цього Порядку, у термін до трьох годин з моменту отримання інформації від Державного казначейства України факсом та засобами електронного зв'язку через мережу Інтернет повідомляє про це Державне казначейство України.

10. Департамент автоматизації процесів оподаткування, Департамент облікових показників та звітності Державної податкової адміністрації України щомісяця, у терміни подання щомісячної звітності по податку на додану вартість, забезпечують формування зведеної інформації в розрізі платників про фактичні суми відшкодувань за попередній звітний місяць, динаміку здійсненого відшкодування в розрізі платників з початку року та надання інформації до Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації України.

11. Департамент оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації України проводить щоденний моніторинг дотримання відшкодування податку на додану вартість згідно з реєстрами суб'єктів підприємницької діяльності, які надавались до органів Державного казначейства України для відшкодування податку на додану вартість, та щомісячно доповідає керівництву Державної податкової адміністрації України про результати проведеної роботи із зазначенням обсягів здійсненого відшкодування в розрізі кожного регіону.

12. Державна податкова адміністрація України з метою забезпечення виконання статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2003 N 2014 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість" забезпечує формування уточненого реєстру інвентаризації платників податків на оформлення облігацій внутрішньої державної позики та надання їх на погодження до Державного казначейства України на 7-й та 14-й робочі дні місяця.

13. Державне казначейство України забезпечує узгодження уточненого реєстру інвентаризації платників податків, надісланого Державною податковою адміністрацією України, не пізніше наступного робочого дня від дати його отримання.

14. Державна податкова адміністрація України на другий робочий день після погодження з Державним казначейством України уточненого реєстру інвентаризації платників податків для погашення простроченої бюджетної заборгованості шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики забезпечує його надання до Міністерства фінансів України.

15. Міністерство фінансів України:

15.1. Протягом двох днів з моменту отримання уточнених реєстрів інвентаризації платників податків для погашення простроченої бюджетної заборгованості шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики від Державної податкової адміністрації України забезпечує надання розпорядження до Національного банку України на переказ облігацій внутрішньої державної позики, випущених для погашення простроченої бюджетної заборгованості.

15.2. Доводить копії розпоряджень на переказ облігацій внутрішньої державної позики, випущених для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, з емісійного рахунку на рахунок Державного казначейства до Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України в день їх надання Національному банку України.

16. Державна податкова адміністрація України після отримання від Міністерства фінансів України копій розпоряджень на переказ облігацій внутрішньої державної позики, випущених для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, з емісійного рахунку на рахунок Державного казначейства України доводить до регіональних податкових органів погоджені з Державним казначейством України уточнені реєстри інвентаризації платників податків для оформлення платникам висновків на відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.

17. Надання регіональними державними податковими органами висновків на отримання облігацій внутрішньої державної позики до органів Державного казначейства України здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Порядку.

 

Директор Департаменту
оподаткування юридичних осіб
Державної податкової
адміністрації України
 

 
 
 
А. В. Богдан
 

Директор Департаменту
управління державним боргом
Міністерства фінансів України
 

 
 
Г. Д. Пахачук
 

Заступник Голови Державного
казначейства України
 

 
О. С. Даневич
 

Опрос