Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения единовременной инвентаризации плательщиков налога на добавленную стоимость

Государственная налоговая администрация
Порядок, Форма, Приказ от 23.07.2004 № 415
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення одноразової інвентаризації платників податку на додану вартість

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 23 липня 2004 року N 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2004 р. за N 941/9540

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 10 лютого 2012 року N 144)

На виконання вимог Указу Президента України від 23 червня 2004 року N 671/2004 "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість", з метою визначення кола платників податку на додану вартість НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму інвентаризаційної картки платника податку на додану вартість та Порядок проведення одноразової інвентаризації платників податку на додану вартість (далі - Порядок).

2. Головам ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі забезпечити:

2.1. Проведення масово-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів підприємницької діяльності через засоби масової інформації щодо здійснення одноразової інвентаризації платників податку на додану вартість.

2.2. Проведення за станом на 1 липня 2004 року одноразової інвентаризації платників податку на додану вартість.

3. Управлінню справами (Гошовському М. В.) у десятиденний термін від дня підписання цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

4. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В. П.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах масової інформації. Провести роз'яснювальну роботу з платниками щодо порядку та доцільності проведення інвентаризації платників податку на додану вартість.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

Ф. О. Ярошенко 

 

Порядок
проведення одноразової інвентаризації платників податку на додану вартість

1. Загальні положення

1.1. Повна одноразова інвентаризація платників податку на додану вартість проводиться органами державної податкової служби України відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (із змінами і доповненнями) та статті 5 Указу Президента України від 23 червня 2004 року N 671/2004 "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість".

1.2. Головною метою інвентаризації є визначення кола платників податку на додану вартість за видами діяльності, яку фактично здійснюють такі платники.

2. Порядок проведення інвентаризації

2.1. Усі платники, які одержали свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, зобов'язані заповнити Інвентаризаційну картку платника податку на додану вартість (далі - Картка) за станом на 1 липня 2004 року та подати її до органу державної податкової служби за місцем реєстрації до 15 вересня 2004 року.

3. Порядок заповнення Інвентаризаційної картки платника податку на додану вартість

3.1. Картка складається в двох примірниках, оригінал якої подається до органу державної податкової служби, копія залишається у платника.

3.2. Картка може бути подана: на паперових носіях; на магнітних носіях з роздрукованими копіями файлів; поштою з відміткою про отримання.

3.3. Картка заповнюється таким чином, щоб забезпечити збереження записів у ній та вільне читання тексту (цифр) протягом установленого терміну зберігання для податкової декларації з податку на додану вартість. Картка може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувана (заповнення олівцем не допускається), без виправлень і помарок, у рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк.

3.4. Дані, наведені в Картці, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку, установчих документів; достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник - фізична особа, в інших випадках (особа, яка визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) - підписами відповідальних посадових осіб (керівника, головного бухгалтера) та печаткою.

3.5. У рядку 06 "Місцезнаходження платника податку" зазначається місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності - місцезнаходження іншого органу чи особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності, за певною адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою. Для фізичної особи - місце постійного проживання.

3.6. У рядку 07 "Фактичні види діяльності" проставляються коди відповідно до Державного класифікатора "Класифікація видів економічної діяльності" (ДК 009-96) (КВЕД), затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 22.10.96 N 441, та зазначається їх питома вага в загальному обсязі продажу за I півріччя 2004 року. У разі значної кількості видів діяльності, до Картки додається додаток із зазначенням необхідної інформації з відміткою про це в Картці.

3.7. У рядку 08 "Ознака ЗЕД" проставляється відмітка "X" про проведення вказаних видів діяльності в I півріччі 2004 року.

3.8. У рядку 09 "Ознака здійснення господарської діяльності" відображається періодичність здійснення діяльності:

"На постійній основі" - у разі здійснення платником фінансово-господарської діяльності без перерв з моменту реєстрації платником податку на додану вартість;

"Нерегулярно" - у разі відсутності здійснення платником фінансово-господарської діяльності в окремих звітних періодах;

"Сезонно" - у разі здійснення платником фінансово-господарської діяльності в окремі періоди календарного року, що пов'язано із специфікою діяльності платника відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року N 278 "Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей" (із змінами і доповненнями).

3.9. Рядок 10 "Дані про пов'язаних осіб" заповнюється відповідно до пункту 1.26 Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями).

3.10. У рядку 11 "Дані за договорами про спільну діяльність" платником зазначаються відомості про укладені договори про спільну діяльність з іншими суб'єктами підприємницької діяльності згідно з пунктом 7.7 Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями).

3.11. У рядку 12 "Дані про відокремлені підрозділи (філії)" проставляються дані про філії, інші відокремлені підрозділи або представництва, які перебувають поза місцезнаходженням головного підприємства, із зазначенням фактичного виду діяльності в розрізі кожного підрозділу (філії). У разі значної кількості відокремлених підрозділів до Картки додається додаток із зазначенням необхідної інформації з відміткою про це в Картці. Якщо відокремлений підрозділ (філія) не є платником податку на додану вартість, заповнюються такі графи: "назва", "код за ЄДРПОУ", "місцезнаходження", "КВЕД".

3.12. У рядку 13.1 "Наявність дозволів (ліцензій)" перераховуються платником наявні на момент проведення інвентаризації дозволи (ліцензії) в розрізі видів діяльності із зазначенням органу, який видав дозвіл (ліцензію), реквізитів дозволів (ліцензії) та терміну їх дії. 

У разі наявності значної кількості ліцензій на один вид діяльності зазначається їх кількість.

3.13. У рядку 14 "Наявність приміщень, активів, персоналу" зазначається наявність приміщень та активів, які використовуються підприємством у господарській діяльності (проставляється позначка "X"). У разі наявності орендованих приміщень, активів надається інформація про орендодавців.

3.14. У рядку 14.3 "Персонал" відображається кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності (відповідно до пункту 3.1.6 Порядку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29.09.2003 N 451 "Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.10.2003 за N 960/8281).

 

Директор Департаменту
контрольно-перевірочної роботи
 

 
С. О. Джигалов
 

 

 

 

 

Керівник  

_____________________________________
   (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

  

Платник ПДВ
(фізична особа)

_____________________________________
   (підпис)                                      (ініціали та прізвище) 

 

Директор департаменту
контрольно-перевірочної роботи
 

 
С. О. Джигалов
 

Опрос