Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Стандарта государственного финансового контроля за использованием бюджетных средств, государственного и коммунального имущества

ГлавКРУ
Приказ от 13.07.2004 № 185
Утратил силу

Про затвердження Стандарту державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна

Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України
від 13 липня 2004 року N 185

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2004 р. за N 940/9539

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 16 липня 2012 року N 836)

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 25.12.2001 N 1251 "Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері", керуючись статтею 1 Указу Президента України від 27.08.2000 N 1031 "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи", та з метою приведення контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади до єдиних норм і правил для створення дієвого механізму протидії правопорушенням та зловживанням у сфері використання бюджетних коштів, державного і комунального майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна - 9 "Взаємодія з правоохоронними органами" (додається).

2. Управлінню нормативно-методологічного забезпечення та взаємодії з підрозділами внутрішнього фінансового контролю (Бариніна-Закірова М. В.), Юридичному відділу (Костюшко В. В.) Головного контрольно-ревізійного управління України забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести внутрішні нормативно-правові документи з питань контрольно-ревізійної роботи у відповідність до Стандарту державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна - 9 "Взаємодія з правоохоронними органами".

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади до 1 жовтня 2004 року подати Головному контрольно-ревізійному управлінню України інформацію щодо запровадження в контрольно-ревізійній роботі Стандарту державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна - 9 "Взаємодія з правоохоронними органами".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Головного контрольно-ревізійного управління України Бєльчика С. В.

 

Голова 

П. К. Германчук 

 

Стандарт державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна - 9
"Взаємодія з правоохоронними органами"

1. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає основні засади взаємодії суб'єктів державного фінансового контролю з правоохоронними органами в частині планування, організації та проведення контрольних заходів, документування, передачі та розгляду їх результатів, а також механізм зворотного інформування.

1.2. Взаємодія суб'єктів державного фінансового контролю з правоохоронними органами здійснюється як з власної ініціативи, так і за зверненнями правоохоронних органів.

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Стандарті, мають такі значення:

правоохоронні органи - органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби;

звернення правоохоронних органів - оформлені згідно з вимогами чинного законодавства та компетенцією відповідного правоохоронного органу письмові документи: листи, постанови слідчих або прокурорів, винесені в ході розслідування кримінальних справ.

2. Взаємодія з власної ініціативи суб'єктів державного фінансового контролю з правоохоронними органами

2.1. Суб'єкти державного фінансового контролю у разі виявлення контрольними заходами, що проводяться не за ініціативи правоохоронних органів, порушень чинного законодавства щодо використання бюджетних коштів, державного чи комунального майна, за які передбачена кримінальна відповідальність, забезпечують, у межах своєї компетенції, усунення суб'єктами господарювання виявлених порушень, а у разі неможливості їх усунення в повному обсязі - передають матеріали до правоохоронних органів.

3. Основні засади планування, організації та проведення контрольних заходів за зверненнями правоохоронних органів

3.1. Правовими підставами звернення правоохоронних органів до суб'єктів державного фінансового контролю щодо здійснення контрольних заходів є норми законодавчих актів, які регулюють діяльність відповідного правоохоронного органу.

3.2. Звернення правоохоронного органу щодо проведення контрольних заходів повинно містити: повну назву суб'єкта господарювання, його місцезнаходження; відомості, що свідчать про фінансові порушення на суб'єкті господарювання; перелік конкретних питань, за якими належить проводити контрольні заходи; період, за який слід перевірити діяльність суб'єкта господарювання з визначених питань; інформацію про одержання суб'єктом господарювання бюджетних коштів, використання державного чи комунального майна.

3.3. Суб'єкти державного фінансового контролю приймають до виконання звернення правоохоронних органів щодо проведення контрольних заходів на суб'єктах господарювання у відповідності до питань програми контрольних заходів, письмово узгодженої з відповідним правоохоронним органом.

Додаткові питання, порушені правоохоронним органом під час здійснення контрольного заходу, приймаються до виконання за рішенням керівника суб'єкта державного фінансового контролю.

3.4. Звернення правоохоронних органів щодо проведення контрольних заходів, крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту, за рішеннями суб'єктів державного фінансового контролю включаються до їх планів роботи з повідомленням про це ініціаторів контрольних заходів.

При наданні прокурором, слідчим постанови, винесеної в ході розслідування кримінальної справи, або письмових відомостей про значні фінансові порушення, нецільове використання бюджетних коштів, недостачу державного і комунального майна - звернення приймаються до виконання у позаплановому порядку незалежно від кількості раніше проведених у суб'єктів господарювання контрольних заходів.

Про термін початку таких заходів суб'єкт державного фінансового контролю письмово повідомляє правоохоронний орган.

У разі отримання від правоохоронного органу звернень стосовно проведення контрольних заходів з питань, що не належать до компетенції суб'єктів державного фінансового контролю, керівником суб'єкта державного фінансового контролю протягом 10 днів з дня отримання такого звернення дається обґрунтована письмова відповідь про неможливість проведення контрольних заходів.

Звернення правоохоронного органу, яке не відповідає вимогам пункту 3.2 цього Стандарту, підлягає уточненню правоохоронним органом протягом 10 днів з дня отримання такого звернення.

3.5. За обґрунтованими зверненнями правоохоронних органів посадові особи суб'єктів державного фінансового контролю беруть участь як спеціалісти в перевірках, що проводяться правоохоронними органами, досліджуючи при цьому в межах своєї компетенції питання цільового використання бюджетних коштів, державного та комунального майна, а в необхідних випадках залучаються для участі як спеціалісти у проведенні слідчої дії під час розслідування кримінальної справи.

4. Документування результатів контрольних заходів, проведених за зверненнями правоохоронних органів

4.1. Посадові особи суб'єктів державного фінансового контролю здійснюють документування контрольних заходів відповідно до положень Стандарту державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна - 4 "Документування результатів та формування матеріалів контрольних заходів, порядок їх опрацювання і використання", затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 N 168 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2002 за N 759/7047.

4.2. Контрольні заходи проводяться за оригіналами або належним чином оформленими копіями первинних бухгалтерських документів, даними обліку і звітності, документами розпорядчого характеру та іншими документами, які відповідають вимогам наказу Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704, а також за електронними документами, складеними відповідно до вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".

4.3. Офіційна і додаткова документація за результатами контрольних заходів складається на підставі наданих суб'єктом господарювання або вилучених у цього суб'єкта правоохоронним органом документів. Офіційна документація підписується керівником та посадовими особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання на дату її складання та/або протягом періоду, за який проводився контрольний захід.

4.4. У разі відмови керівника та посадових осіб суб'єкта господарювання від ознайомлення і підписання офіційної документації посадові особи суб'єкта державного фінансового контролю засвідчують це актом про відмову від підписання за своїми підписами в день передачі офіційної документації на ознайомлення й підписання. Водночас офіційна документація направляється рекомендованим листом керівнику суб'єкта господарювання для ознайомлення за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.

Після направлення офіційної документації поштою суб'єкт державного фінансового контролю здійснює належні заходи щодо реалізації матеріалів контрольних заходів з обов'язковим зазначенням у супровідних листах факту відмови від ознайомлення з матеріалами контрольного заходу і від їх підписання.

4.5. У разі надходження від суб'єкта господарювання письмових зауважень (заперечень) до офіційної документації протягом 5 робочих днів після її підписання суб'єкт державного фінансового контролю повинен розглянути такі зауваження (заперечення) протягом 15 робочих днів та надати письмовий висновок щодо їх обґрунтованості.

4.6. У разі відсутності на суб'єкті господарювання осіб, які повинні підписати офіційну документацію або надати письмові пояснення, суб'єкт державного фінансового контролю письмово інформує про це правоохоронний орган.

4.7. Посадова особа суб'єкта державного фінансового контролю в ході проведення контрольного заходу може використовувати інформацію правоохоронного органу, яка має безпосереднє відношення до фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання. Документування такої інформації проводиться лише за результатами вивчення фактично наданих документів суб'єкта господарювання.

4.8. У разі залучення посадових осіб суб'єктів державного фінансового контролю до участі в перевірках, що проводяться правоохоронними органами, результати таких контрольних заходів оформляються довідкою, яка складається на чистому аркуші та підписується спеціалістом із зазначенням посади та назви органу, у якому він працює.

5. Передача матеріалів контрольних заходів до правоохоронних органів та інформування про вжиті заходи

5.1. Матеріали контрольних заходів (офіційна і додаткова документація) згідно з описом передаються до правоохоронного органу із супровідним листом суб'єкта державного фінансового контролю протягом 7 робочих днів після підписання офіційної документації або складання акта про відмову від ознайомлення і підписання, а за наявності зауважень (заперечень) суб'єкта господарювання, який підлягав контролю, - не пізніше 20 робочих днів з дня їх отримання суб'єктом державного фінансового контролю.

5.2. Правоохоронний орган розглядає матеріали контрольного заходу, які були передані суб'єктом державного фінансового контролю, та в міру прийняття рішень надсилає інформацію про результати їх розгляду.

6. Взаємовідносини правоохоронних органів з посадовими особами суб'єктів державного фінансового контролю

6.1. При здійсненні контрольних заходів суб'єкти державного фінансового контролю в межах своєї компетенції мають право отримувати від правоохоронних органів необхідну допомогу та інформацію, що сприяє прискоренню виконання та забезпеченню належної якості здійснення цих заходів посадовими особами суб'єктів державного фінансового контролю.

 

Начальник Управління
нормативно-методологічного
забезпечення та взаємодії з
підрозділами внутрішнього
фінансового контролю
 

 
 
 
 
М. В. Бариніна-Закірова
 

Опрос