Идет загрузка документа (248 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению Государственной экологической инспекцией Украины и ее территориальными органами материалов об административных правонарушениях

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Приказ, Инструкция от 05.07.2004 № 264
редакция действует с 23.12.2014

Про затвердження Інструкції з оформлення Державною екологічною інспекцією України та її територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 5 липня 2004 року N 264

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2004 р. за N 934/9533

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 24 липня 2006 року N 346
,
 від 20 вересня 2007 року N 488
,
 від 13 січня 2010 року N 11
,
 від 7 грудня 2010 року N 552
,
 наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
 від 2 жовтня 2014 року N 299

Відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою дотримання органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України законодавства при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення Державною екологічною інспекцією України та її територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

2. Начальнику Державної екологічної інспекції Г. Пузі:

забезпечити подання наказу на державну реєстрацію в установленому порядку до Міністерства юстиції України;

після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування в необхідній кількості та доведення до органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;

забезпечити контроль за виконанням наказу органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

3. Державній екологічній інспекції України та її територіальним органам дотримуватися вимог цієї Інструкції.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України від 20.09.2007 р. N 488
,
 у редакції наказу Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Державної екологічної інспекції Г. Пугу.

5. Скасувати наказ Мінекобезпеки України від 21.04.98 N 58 "Про затвердження Методичних вказівок про порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного законодавства".

 

Міністр 

С. Поляков 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення органами Державної екологічної інспекції України та її територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення

(заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

(У тексті Інструкції та відповідних додатків до неї слова "відділу державної виконавчої служби" замінено словами "органу державної виконавчої служби" згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24 липня 2006 року N 346)

(У тексті Інструкції та додатках до неї слова "Мінприроди України" замінено словом "Мінприроди" згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20 вересня 2007 року N 488)

(У тексті Інструкції та додатках до неї слова "органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України", "органи Мінприроди" в усіх відмінках замінено словами "органи Держекоінспекції України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 2 жовтня 2014 року N 299)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), цією Інструкцією з оформлення органами Держекоінспекції України матеріалів про адміністративні правопорушення (далі - Інструкція) та іншими нормативними і законодавчими актами.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів посадовими особами Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів (далі - органи Держекоінспекції України) при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, а також встановлює порядок їх обліку.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488
,
 у редакції наказу Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

2. ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

2.1. При вчиненні громадянами і посадовими особами адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища уповноважені на те посадові особи органів Держекоінспекції України та громадські інспектори з охорони довкілля згідно зі статтею 255 КУпАП складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додатки 1 та 2).

2.2. При виявленні порушень вимог природоохоронного законодавства, які вчинені посадовими особами підприємств, установ та організацій, їх структурних або відокремлених підрозділів, незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, протокол про адміністративне правопорушення складається відносно особи, яка вчинила порушення природоохоронного законодавства, а якщо таку особу встановити неможливо, - то відносно посадової особи, яка відповідає за стан охорони навколишнього природного середовища на даному підприємстві, а у разі, якщо така особа не призначена - стосовно керівника підприємства, установи чи організації.

(пункт 2.2 у редакції наказу Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

2.3. Протокол складається на місці виявлення правопорушення. У разі неможливості складення протоколу на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим, посадові особи органів Держекоінспекції України можуть доставляти порушника(ів) до органів, визначених у статті 259 КУпАП.

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

В разі вчинення адміністративних правопорушень, визначених статтею 258 КУпАП, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але порушник оспорює стягнення, що на нього накладається за вчинення правопорушення, то складається протокол про адміністративне правопорушення.

2.4. При складанні протоколу вказується частина статті та стаття КУпАП, згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.

У протоколі обов'язково зазначаються:

дата і місце його складання (число, місяць і рік складання протоколу, найменування населеного пункту, де його складено);

посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;

відомості про особу порушника, а саме:

прізвище, ім'я, по батькові;

число, місяць, рік та місце народження;

сімейний стан, у тому числі кількість утриманців (у разі наявності інформації);

(абзац восьмий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

фактичне місце проживання (поштова адреса);

місце роботи (повна назва підприємства без застосування абревіатур та його поштова адреса) або навчання особи, а якщо особа не працює, то про це робиться відмітка;

відомості щодо заробітної плати (у разі наявності інформації);

(абзац одинадцятий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

посада особи, що вчинила порушення (для посадових осіб);

паспорт (серія, номер, ким і коли виданий) або інший документ, що посвідчує особу;

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення. Суть правопорушення повинна бути описана таким чином, щоб вона найточніше відповідала термінології, що вживається у законах України, які передбачають відповідальність;

нормативно-правові акти, які передбачають відповідальність за вчинене правопорушення (з обов'язковим зазначенням статей (їх частин), пунктів, абзаців тощо);

прізвища, імена та по батькові, адреси свідків, якщо вони є. У протоколі може зазначатися як домашня адреса, так і адреса службової особи або контактний телефон, за яким її можна викликати;

пояснення порушника;

інші відомості, необхідні для вирішення справи (відомості про наявність актів обстеження підприємств, установ, організацій і об'єктів, відмітки про наявність документів та речей, які слугують доказами в справі, тощо);

заподіяна матеріальна шкода (у разі наявності);

відмітка про отримання особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, другого екземпляра протоколу.

(пункт 2.4 доповнено абзацом двадцятим згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 13.01.2010 р. N 11)

2.5. У разі, якщо виявлено факт заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, однак особу порушника встановити неможливо (порушник вчинив правопорушення і зник з місця події), посадовою особою органу Держекоінспекції України на місці виявлення такого порушення складається акт (за формою, наведеною у додатку 2 до Інструкції про порядок вилучення та передання на зберігання до органів внутрішніх справ вилученої у порушників природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів, затвердженої наказом Мінекоресурсів від 31.03.2003 N 56/м, зареєстрованої в Мін'юсті 14.04.2003 за N 298/7619).

Складений акт протягом трьох днів з моменту виявлення правопорушення направляється до органу внутрішніх справ за місцем його вчинення для встановлення особи правопорушника.

Виявлені на місці вчинення правопорушення об'єкти тваринного та рослинного світу вилучаються, про що зазначається в акті.

(пункт 2.5 у редакції наказу Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

2.6. Відповідно до статті 6 Закону України "Про засади державної мовної політики" усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою.

(пункт 2.6 у редакції наказу Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

2.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, на яку він складений.

2.8. При складанні протоколу слід чітко та розбірливо викладати всі відомості, передбачені формою протоколу, звертаючи особливу увагу на точність і повноту викладення складу порушення, які саме речі, предмети і документи вилучені за фактом виявленого порушення, їх індивідуальні ознаки, кількість, номери тощо.

Відповідно до статті 265 КУпАП речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час огляду речей, вилучаються посадовими особами органів Держекоінспекції України, про що в протоколі про адміністративне правопорушення робиться запис, які саме речі, предмети, документи вилучені у особи, вказуються їх індивідуальні ознаки, номери тощо, а при потребі - місце та обставини їх виявлення, якщо це має суттєве значення при розгляді справи.

Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи) Держекоінспекції України, яким надано право провадити вилучення речей і документів. На вилучені речі та документи порушнику видається опис (за формою, наведеною у додатку 1 до Інструкції про порядок вилучення та передання на зберігання до органів внутрішніх справ вилученої у порушників природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 31.03.2003 N 56/М і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.04.2003 за N 298/7619).

(абзац третій пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

2.9. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо.

Якщо однією особою вчинено два або більше адміністративних правопорушень, то адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом Держекоінспекції України (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

2.10. Якщо правопорушення пов'язане зі шкодою, заподіяною навколишньому природному середовищу (забруднення або засмічення земель, вод тощо), то про це зазначається в протоколі.

2.11. Протокол підписується особою, яка його склала, порушником (законними представниками) і свідками, якщо вони є.

У разі відмови порушника від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підписання. У разі коли порушник пише пояснення на окремому аркуші, в протоколі про це робиться відмітка.

2.12. Протокол складається в двох примірниках. У разі, якщо матеріали про правопорушення надсилаються до прокурора, органу досудового слідства чи дізнання, копія цих матеріалів, засвідчена в установленому порядку, залишається у посадової особи, яка їх склала.

(пункт 2.12 у редакції наказу Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 охорони навколишнього природного середовища України
 від 13.01.2010 р. N 11)

2.13. Особа, яка склала протокол, роз'яснює порушнику його права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що порушник ставить свій підпис, а в разі відмови від підпису робиться відмітка у протоколі, та вручається чи надсилається повідомлення щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).

(пункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

2.14. Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

(пункт 2.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

3. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

3.1. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються посадовими особами Мінприроди згідно зі статтею 2421 КУпАП та за місцем його вчинення (стаття 276 КУпАП).

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 КУпАП, можуть також розглядатися за місцем проживання порушників. В таких випадках матеріали направляються до відповідного органу Держекоінспекції України рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

При підготовці справи про адміністративне правопорушення до розгляду посадова особа Мінприроди обов'язково вирішує питання, визначені статтею 278 КУпАП.

3.2. Справа про адміністративне правопорушення за статтями, підвідомчими для розгляду органам Держекоінспекції України, розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (стаття 277 КУпАП).

3.3. Справа розглядається в присутності порушника або його законного представника.

Розгляд справи при відсутності порушника може бути лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення порушника про місце і час розгляду справи (наявність отриманого порушником повідомлення про дату та місце розгляду справи, засвідченого підписом порушника чи працівника поштового відділення) і якщо від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.4. Посадова особа при розгляді справи про адміністративні правопорушення зобов'язана з'ясувати:

чи було вчинено адміністративне правопорушення;

чи винна дана особа у його вчиненні;

чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;

чи заподіяно майнову шкоду, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.5. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. У разі закриття кримінального провадження, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження (стаття 38 КУпАП).

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

3.6. Якщо при розгляді справи посадова особа прийде до висновку, що у порушенні є ознаки злочину, вона передає матеріали прокурору, органу досудового розслідування (стаття 253 КУпАП). При цьому виноситься постанова про закриття справи (додаток 4), яка передається разом з матеріалами та супровідним листом.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

3.7. При закритті справи за наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП, виноситься постанова про закриття справи.

3.8. У разі отримання посадовою особою, яка розглядає матеріали прокурора, органу досудового розслідування щодо закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення, посадова особа під час розгляду справи повинна керуватися вимогами пункту 8 статті 247 КУпАП (щодо неможливості розпочати провадження у справі про адміністративне правопорушення, якщо є не скасована постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення по тому самому факту щодо особи, яка притягається до відповідальності, а також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту). Попередня постанова про закриття справи підлягає обов'язковому скасуванню, після чого провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає відновленню.

(пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

3.9. Усі матеріали на кожного правопорушника формуються в окремі справи про адміністративне правопорушення. Справа на правопорушника оформляється з моменту складання протоколу. У справі накопичуються усі матеріали, які стосуються правопорушення, а саме: протокол про адміністративне правопорушення, протоколи лабораторно-аналітичних досліджень, висновки експертиз, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи у разі відсутності відповідної відмітки у протоколі про адміністративне правопорушення, засвідченої її підписом, письмові пояснення, повідомлення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами державної виконавчої служби, суду, внутрішніх справ, документи, які підтверджують сплату штрафу порушником, у разі наявності майнової шкоди - документи про відшкодування шкоди, а також інші документи та матеріали, які мають відношення до згаданої справи.

У справі оформлюється титульний лист, на зворотному боці якого подається опис документів та матеріалів, що є у справі (додаток 5).

4. ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, посадова особа виносить постанову по справі відповідно до статті 283 КУпАП (далі - постанова). Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

4.2. Копія постанови у триденний термін вручається або надсилається поштою особі, щодо якої її винесено. Якщо копія постанови вручатиметься особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата вручення копії і ставиться підпис правопорушника. У разі, якщо копія постанови висилається рекомендованим листом із поштовим повідомленням, про це робиться відповідна відмітка у справі, до якої долучається корінець поштового повідомлення про її отримання.

4.3. Посадова особа, яка розглядала матеріали справи, згідно зі статтею 284 КУпАП виносить одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення (додаток 6);

про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КУпАП (додаток 7);

про закриття справи (додаток 4).

4.4. Відповідно до вимог статті 283 КУпАП та статті 19 Закону України "Про виконавче провадження" постанова повинна містити:

найменування посадової особи (повну назву посади, прізвище, ім'я та по батькові), яка винесла постанову;

дату (число, місяць і рік) розгляду справи та номер постанови;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа: прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, адреса місця проживання та місце роботи або навчання (назва і адреса установи, організації, підприємства або навчального закладу), посада (для посадових осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер особи (у разі наявності);

викладення обставин, установлених при розгляді справи (обставини зазначаються із застосуванням термінології відповідних статей КУпАП, законодавчих та нормативно-правових актів, вимоги яких порушені);

зазначення нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

прийняте по справі рішення;

порядок виконання постанови;

дату набрання чинності рішенням;

строк пред'явлення виконавчого документа до виконання;

вказівку про порядок і строк її оскарження.

4.5. При накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу прописом зазначається його сума та реквізити банківської установи.

Постанова за справою містить вказівку про порядок і строк її оскарження, а також відомості про її виконання.

4.6. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника, якщо до нього доцільно застосовувати захід громадського впливу, то особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу (стаття 21 КУпАП), у зв'язку з чим виноситься постанова про закриття справи (стаття 284 КУпАП).

(пункт 4.6 у редакції наказу Міністерства охорони навколишнього
 природного середовища України від 07.12.2010 р. N 552)

4.7. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а у разі подання постанови до органу державної виконавчої служби скріплюється печаткою.

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

4.8. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України (стаття 299 КУпАП).

При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення або внесенні на неї подання прокурора постанова підлягає виконанню після залишення скарги або подання прокурора без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

(абзац другий пункту 4.8 у редакції наказу Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову.

4.9. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі зупинення виконання постанови відповідно до статті 291 КУпАП перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 КУпАП перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

(пункт 4.9 у редакції наказу Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

4.10. Постанову у десятиденний термін з дня винесення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено або потерпілою особою, а також потерпілим у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в суд, рішення якого є остаточним.

(пункт 4.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

4.11. При оскарженні постанови по справі про адміністративне правопорушення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) скарга на постанову про накладення адміністративного стягнення (надалі - скарга) подається посадовій особі, яка винесла постанову.

Подана скарга з необхідними матеріалами (копії протоколу, постанови про накладення штрафу, акта обстеження, приписів тощо) протягом трьох діб надсилається відповідним органом Держекоінспекції України до вищестоящого органу (посадовій особі), правомочному її розглядати (стаття 288 КУпАП).

4.12. Скарга повинна містити:

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка оскаржує постанову за справою;

фактичне місце проживання;

відомості щодо постанови, яка оскаржується (номер, дату винесення, посаду особи, яка наклала стягнення);

мотиви, з яких особа звернулась зі скаргою.

4.13. Скарга повинна бути розглянута посадовою особою вищестоящого органу або його заступником у десятиденний термін з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України.

Відповідно до статті 293 КУпАП орган Держекоінспекції України (посадова особа) при розгляді скарги або подання прокурора на постанову про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: 1) залишає постанову без зміни, а скаргу або подання прокурора - без задоволення; 2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 3) скасовує постанову і закриває справу; 4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

(абзац другий пункту 4.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

4.14. Копія рішення про розгляд скарги (подання прокурора) на постанову про накладення адміністративного стягнення (додаток 9) протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. Про результати розгляду подання повідомляється прокуророві (направляється копія рішення) в такий самий термін (статті 295 КУпАП).

(пункт 4.14 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

4.15. На постанову прокурором може бути внесено подання протягом десяти днів з дня винесення постанови. Подання прокурора на постанову розглядається правомочною особою органу Держекоінспекції України в десятиденний строк з дня надходження подання, якщо інше не встановлено законами України.

Про результати розгляду подання повідомляють прокурора, який вніс подання (додаток 9), а при зміні розміру штрафу або скасуванні постанови - також особу, що притягалася до адміністративної відповідальності, та у разі потреби відповідний орган державної виконавчої служби.

(пункт 4.15 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 охорони навколишнього природного середовища України від 20.09.2007 р. N 488
,
 у редакції наказу Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

4.16. Подана скарга або внесене подання прокурора у встановлений законом строк зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги або подання прокурора, за винятком постанов про застосування заходів стягнення, передбачених статтями 26, 32 КУпАП, а також у випадках накладання штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного порушення (стаття 291 КУпАП).

(пункт 16 у редакції наказу Міністерства екології та
 природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

4.17. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених предметів, а також скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість.

4.18. Порушник повинен сплатити штраф не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови - не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

(пункт 4.18 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

4.19. У разі несплати правопорушником штрафу в строк, зазначений у пункті 4.18 цієї Інструкції, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна у порядку, встановленому законом (стаття 308 КУпАП).

4.20. Про примусове стягнення суми штрафу до органів державної виконавчої служби подається оригінал постанови про накладення адміністративного стягнення та відповідна заява (додаток 10).

(пункт 4.20 у редакції наказу Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

4.21. Контроль за виконанням постанови та вирішенням пов'язаних з цим питань здійснюється посадовою особою, що винесла постанову, або посадовою особою, яка відповідає за ведення адміністративного провадження у відповідному органі Держекоінспекції України.

(пункт 4.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

4.22. У разі коли протокол про адміністративне правопорушення не складається на місці вчинення адміністративного правопорушення порушникові видається квитанція встановленого зразка, яка є документом суворої фінансової звітності (відповідно до Інструкції щодо застосування і заповнення квитанцій при стягненні штрафів (готівкою) на місці скоєння адміністративних правопорушень в галузі охорони навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 09.10.97 N 162 і зареєстрованої у Мін'юсті України 21.01.98 за N 27/2467).

5. ДІЛОВОДСТВО У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

5.1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення повинні бути надруковані у друкарні, мати єдину наскрізну нумерацію в межах відповідного органу Держекоінспекції України, зареєстровані в бухгалтерії цих органів, видаватися і обліковуватися у відповідному порядку.

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

Облік виготовлених, виданих та використаних бланків протоколів ведеться особою, яка відповідає за ведення адміністративного провадження в органі Держекоінспекції України.

Контроль за обліком виготовлених, виданих та використаних бланків протоколів здійснюється посадовою особою органу Держекоінспекції України, що призначається відповідним наказом.

Зіпсовані бланки протоколів з відповідними письмовими поясненнями знаходяться у відповідальної особи, що здійснює контроль за їх обліком.

5.2. Постанови мають наскрізну нумерацію органу або підрозділу органу Держекоінспекції України, починаючи з першого номера, в межах календарного року. Винесені за результатами розгляду адміністративних справ постанови реєструються в Журналі реєстрації постанов (додаток 8), сторінки якого пронумеровуються, прошнуровуються, скріпляються гербовою печаткою та підписом керівника органу Держекоінспекції України, в якому розглядалися справи. Допускається ведення журналів в окремих структурних підрозділах органу Держекоінспекції України.

Ведення Журналу реєстрації постанов по справах про адміністративні правопорушення здійснюється особою, визначеною керівником органу Держекоінспекції України.

(пункт 5.2 у редакції наказу Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

5.3. Облік постанов також здійснюється посадовою особою органу Держекоінспекції України, яка розглядала справу, шляхом реєстрації їх у Журналі реєстрації постанов по справах про адміністративні правопорушення.

5.4. До Журналу реєстрації постанов по справах про адміністративні правопорушення заносяться: номер та дата винесення постанови; відомості про посадову особу, яка винесла постанову; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; номер та дата складання протоколу про адміністративне правопорушення; відомості про особу, яка склала протокол; зміст правопорушення та стаття КУпАП за протоколом; результати розгляду справи; дата вручення копії постанови особисто чи відправлення поштою з повідомленням про вручення; дата оплати штрафу; вид адміністративного стягнення; відмітка про стягнення; номер платіжного документа; примітка.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

5.5. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення встановлюється чинним законодавством.

 

Начальник Державної
екологічної інспекції
 

 
Г. Пуга
 

 

(У тексті додатків слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" замінено словами "Державна екологічна інспекція України" згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 2 жовтня 2014 року N 299)

Перший екземпляр 

Державна екологічна інспекція України
______________________________________________________________________________________
(найменування
органу Держекоінспекції України)

Місцезнаходження ____________________________________ Телефон ________ Факс ___________ 

ПРОТОКОЛ N ____
про адміністративне правопорушення

___ ____________ 20__ року 

__________________________________________
(місце складання протоколу) 

Я, ____________________________________________________________________________________
                               (повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
склав цей протокол про те, що гр. (гр-ка) ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)
дата ________________________ та місце народження _______________________________________
______________________________________________________________________________________,
який (яка) проживає за адресою __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                       (повна назва місця роботи чи навчання із зазначенням поштової адреси) 

сімейний стан ________, кількість утриманців ____________, заробітна плата _______________ грн., ідентифікаційний номер (за наявності) ________________________________________, здійснив(ла) адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. __ статті ________, а також статтею(ями)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення, тим, що о ___ год. ___ хв. ___ ____________ 20__ року _______________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (місце, суть правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
що є порушенням _______________________________________________________________________
                               (назви закону та інших нормативно-правових актів із зазначенням статей та пунктів, вимоги яких порушені)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Унаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства державі заподіяна шкода
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (суть заподіяної шкоди)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його особу: ___________________________
                                                                                                                                                                  (назва документа, серія, номер,
                                                                                                                                                                             ким і коли виданий)
______________________________________________________________________________________

У порушника виявлені: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і вилучені згідно з описом N ________ від __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                (на всі вилучені речі обов'язково видавати опис, який підписує складач протоколу)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

На місці правопорушення відібрані проби: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                (час відбору проб, N акта чи протоколу)
______________________________________________________________________________________

Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                (чи притягувалася раніше особа до адміністративної відповідальності, якщо так, то ким, коли і за що, 
                                                                обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, тощо)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи чинив порушник опір (описати докладно): _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пояснення порушника та його зауваження до змісту протоколу чи мотиви відмови від його підписання:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о _________ год. _________ хв. ___ ____________ 20__ року в приміщенні _________________________________________________
                                                                                                           (повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)
за адресою: ____________________________________________________________________________
                                                                                (повна адреса місця, де відбудеться розгляд справи)
Додатки (якщо вони є): __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 КУпАП, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі; а також про те, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а у разі відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
______________________________________________________________________________________
                                                                  (П. І. Б. особи, якій роз'яснено права, та її підпис) 

Підписи:

Посадової особи, яка склала протокол: 

  

________________
            (підпис) 

_____________________________________
(прізвище, ініціали) 

Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення: 

  

________________
           (підпис) 

_____________________________________
(прізвище, ініціали) 

Свідків (за наявності): 

  

________________
          (підпис) 

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________
(місце проживання) 

________________
         (підпис) 

____________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

____________________________________
(місце проживання) 

Відмітка про отримання другого екземпляру протоколу N __________ про адміністративне правопорушення: 

_____________________________________________
(підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення) 

___________________________________
(прізвище, ініціали) 

 

Начальник Держекоінспекції 

М. Костров 

 

Другий екземпляр 

Державна екологічна інспекція України
______________________________________________________________________________________
(найменування
органу Держекоінспекції України)

Місцезнаходження ____________________________________ Телефон _________ Факс ___________ 

ПРОТОКОЛ N ____
про адміністративне правопорушення

___ ____________ 20__ року 

_______________________________________
(місце складання протоколу) 

Я, ____________________________________________________________________________________
                               (повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
склав цей протокол про те, що гр. (гр-ка) ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
дата _________________________ та місце народження ______________________________________
______________________________________________________________________________________,
який (яка) проживає за адресою __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                (повна назва місця роботи чи навчання із зазначенням поштової адреси) 

сімейний стан ________, кількість утриманців ____________, заробітна плата _______________ грн., ідентифікаційний номер (за наявності) _________________________________________________, здійснив(ла) адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. __ статті ________, а також статтею(ями)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення, тим, що о ___ год. ___ хв. ___ ____________ 20__ року _______________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (місце, суть правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
що є порушенням _______________________________________________________________________
                               (назви закону та інших нормативно-правових актів із зазначенням статей та пунктів, вимоги яких порушені)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Унаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства державі заподіяна шкода ______________________________________________________________________________________
                                                                                                (суть заподіяної шкоди)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його особу: ____________________________
______________________________________________________________________________________
                                                             (назва документа, серія, номер, ким і коли виданий) 

У порушника виявлені: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і вилучені згідно з описом N ________ від __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                        (на всі вилучені речі обов'язково видавати опис, який підписує складач протоколу)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
На місці правопорушення відібрані проби: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                (час відбору проб, N акта чи протоколу)
______________________________________________________________________________________

Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
                       (чи притягувалася раніше особа до адміністративної відповідальності, якщо так, то ким, коли і за що, 
                                                                обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, тощо)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи чинив порушник опір (описати докладно): _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пояснення порушника та його зауваження до змісту протоколу чи мотиви відмови від його підписання:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о _________ год. _________ хв. ___ ____________ 20__ року в приміщенні _________________________________________________
                                                                                                            (повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)
за адресою: ____________________________________________________________________________
                                                                           (повна адреса місця, де відбудеться розгляд справи) 

Додатки (якщо вони є): __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 КУпАП, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі; а також про те, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а у разі відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
______________________________________________________________________________________
                                                               (П. І. Б. особи, якій роз'яснено права, та її підпис) 

Підписи:

Посадової особи, яка склала протокол: 

  

________________
           (підпис) 

_____________________________________
(прізвище, ініціали) 

Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення: 

  

________________
          (підпис) 

_____________________________________
(прізвище, ініціали) 

Свідків (за наявності): 

  

________________
         (підпис) 

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________
(місце проживання) 

_________________
         (підпис) 

____________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

____________________________________
(місце проживання) 

 

Начальник Держекоінспекції 

М. Костров 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488
,
 від 13.01.2010 р. N 11)

 

Перший екземпляр 

Державна екологічна інспекція України

______________________________________________________________________________________
(найменування
органу Держекоінспекції України

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

___ ____________ 20__ року 

N Г-00000 

Місце складання протоколу ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Я, громадський інспектор з охорони довкілля, _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                (найменування території, прізвище, ім'я та по батькові громадського інспектора)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
керуючись
статтями 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав цей протокол про те, що гр. (гр-ка) ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) народився(лась) ________________ року у _________________________________________
                                                                                                                                                    (місце народження)
______________________________________________________________________________________,
проживає за адресою: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                (посада, повна назва місця роботи чи навчання із зазначенням поштової адреси)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
сімейний стан _______________, кількість утриманців ________, заробітна плата ______________ грн., ідентифікаційний номер (за наявності) ________________________________________________, здійснив(ла) адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. __ статті ________, а також статтею(ями) _____________
Кодексу України про адміністративні правопорушення, тим, що о _____ год. ____ хв. ___ ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
                                (суть порушення відповідно до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
що є порушенням _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                (назва закону та нормативно-правового акта, вимоги яких порушені, їх статті) 

Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його особу: ___________________________,
                                                                                                                                                                           (назва документа)
серія _______________ N _______________, виданий ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                 (дата видачі та назва органу, який видав документ)
______________________________________________________________________________________

У порушника виявлені: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи чинив порушник опір (описати докладно): _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пояснення порушника: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 КУпАП, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі, а також про те, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
______________________________________________________________________________________
                                                                (П. І. Б. особи, якій права роз'яснено, та її підпис) 

Підписи: 

Громадського інспектора з охорони довкілля, що склав протокол: 

  

________________
          (підпис) 

____________________________
(прізвище, ініціали) 

Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення: 

  

________________
          (підпис) 

____________________________
(прізвище, ініціали) 

Свідків (за наявності): 

  

________________
         (підпис) 

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________
(місце проживання) 

________________
         (підпис) 

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________
(місце проживання) 

Відмітка про отримання другого екземпляру протоколу N _______ про адміністративне правопорушення: 

______________________________________________________
          (підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення) 

____________________________
(прізвище, ініціали) 

 

Начальник Держекоінспекції 

М. Костров 

 

Другий екземпляр 

Державна екологічна інспекція України
______________________________________________________________________________________
(найменування
органу Держекоінспекції України

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

___ ____________ 20__ року 

N Г-00000 

Місце складання протоколу ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Я, громадський інспектор з охорони довкілля, _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                (найменування території, прізвище, ім'я та по батькові особи громадського інспектора)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
керуючись
статтями 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав цей протокол про те, що гр. (гр-ка) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) народився(лась) ______________ року у ___________________________________________
                                                                                                                                                 (місце народження)
______________________________________________________________________________________,
проживає за адресою: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                (посада, повна назва місця роботи чи навчання із зазначенням поштової адреси)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
сімейний стан _______________, кількість утриманців ________, заробітна плата ___________ грн., ідентифікаційний номер (за наявності) ________________________________________________, здійснив(ла) адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. __ статті ________, а також статтею(ями) _____________
Кодексу України про адміністративні правопорушення, тим, що о _____ год. ____ хв. ___ ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
                                (суть порушення відповідно до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
що є порушенням ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                (назва закону та нормативно-правового акта, вимоги яких порушені, їх статті) 

Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його особу: ___________________________,
                                                                                                                                                                            (назва документа)
серія _______________, N _______________, виданий ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                       (дата видачі та назва органу, який видав документ)
______________________________________________________________________________________

У порушника виявлені: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Чи чинив порушник опір (описати докладно): _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пояснення порушника: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 КУпАП, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі, а також про те, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
______________________________________________________________________________________
                                                                        (П. І. Б. особи, якій права роз'яснено, та її підпис)
Підписи:  

Громадського інспектора з охорони довкілля, що склав протокол: 

  

________________
             (підпис) 

_____________________________
(прізвище, ініціали) 

Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення: 

  

________________
             (підпис) 

_____________________________
(прізвище, ініціали) 

Свідків (за наявності): 

  

________________
            (підпис) 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання) 

________________
           (підпис) 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання) 

 

Начальник Держекоінспекції 

М. Костров 

(додаток 2 у редакції наказів Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488
,
 від 13.01.2010 р. N 11)

 

Державна екологічна інспекція України
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України

Місцезнаходження _________________
__________________________________
__________________________________ 

 

Телефон _____________________________
Факс ________________________________
Електронна пошта ____________________ 

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 200_ року 

N _____________ 

Відповідно до статей 268, 276 і 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомляю, що розгляд справи про адміністративне правопорушення, яке Ви вчинили, відбудеться о _______ год. _______ хв. "___" ____________ 200_ року
в приміщенні __________________________________________________________________________
                                                                               (повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)
за адресою:____________________________________________________________________________
                                                                                   (повна адреса місця, де відбудеться розгляд справи) 

При собі Вам необхідно мати паспорт або документ, що засвідчує особу, номер ідентифікаційного коду, а також __________________________________________________________________________
                                                                                     (перелік документів, які необхідно мати з собою)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
та інші документи, необхідні для розгляду справи.

У разі Вашого нез'явлення (у випадках, визначених статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення), справу буде розглянуто без вашої участі.

______________________________________________________________________________________
                                                (повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові особи, що викликає)
______________________________________________________________________________________ 

 

Начальник Держекоінспекції 

Г. Пуга 

 

Державна екологічна інспекція України
____________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України

Місцезнаходження ______________________
________________________________________
________________________________________ 

 

Телефон _________________________
Факс ____________________________
Електронна пошта ________________ 

ПОСТАНОВА
про закриття справи

"___" ____________ 200_ року 

N _____________ 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виносить постанову)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 200_ року N ________, який склав "___" ____________ 200_ року
______________________________________________________________________________________
                                                                                                           (посада,
______________________________________________________________________________________
                                                                   прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
про порушення вимог природоохоронного законодавства, вислухавши осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,

ВСТАНОВИВ:

Гр. ___________________________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                            особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
дата __________________ та місце народження _____________________________________________,
який (яка) проживає за адресою __________________________________________________________
                                                                                                                                  (місце проживання особи)
______________________________________________ і працює (навчається) на посаді ____________
                                                                                                                                                                                                              (посада,
______________________________________________________________________________________
                                                     повна назва місця роботи чи навчання, поштова адреса цього місця)
вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена _________________________________
                                                                                                                                                                                  (назви
______________________________________________________________________________________
                                                                                     законів та нормативно-правових актів
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  та їх статті, що порушені)
тим, що _______________________________________________________________________________
                                                                                (короткий виклад обставин та суть правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

При розгляді справи були встановлені такі обставини, що передбачені пунктом _____ статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керуючись ч. ____ статті _____ та статтями 2421, 247, 253, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                  (назва та статті інших законів та нормативно-правових актів,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         якими керується посадова особа) 

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив гр. _______________________________
                                                                                                                                                                                    (прізвище,
______________________________________________________________________________, закрити.
                                               ім'я та по батькові особи, відносно якої розглядається справа) 

2. Згідно зі статтею 265 КУпАП виявлені та вилучені для тимчасового зберігання
______________________________________________________________________________________
                                                                     (вказати за протоколом перелік цінностей, документів,
______________________________________________________________________________________
                                                                                            речей, що є знаряддям або
______________________________________________________________________________________
                                                                безпосереднім об'єктом правопорушення, їх індивідуальні
______________________________________________________________________________________
                                                                       ознаки, а за потреби - місця та обставини виявлення,
______________________________________________________________________________________
                                                                                      рішення, яке прийняте відносно них:
______________________________________________________________________________________
                                                         повернути власникові, передати до органів внутрішніх справ тощо)
______________________________________________________________________________________

Постанова може бути оскаржена у десятиденний строк у порядку, що визначений статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення

______________________________
(повна назва посади особи, яка винесла постанову, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) 

______________________
(підпис) 

Відмітка про доведення постанови до відома особи, відносно якої її винесено:

Копію постанови особа отримала особисто:
"___" ____________ 200_ року ___________
                                                                       (підпис особи) 

     

Копія постанови надіслана рекомендованим листом з повідомленням: "___" ____________ 200_ року N ____
____________________________________________
                (повна назва посади, прізвище та ініціали особи, 
                                     яка відправила постанову) 

 

Начальник Держекоінспекції 

Г. Пуга 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 екології та природних ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

 

  

Державна екологічна інспекція України

_____________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України чи його структурного підрозділу) 

 

 

СПРАВА
про адміністративне правопорушення

скоєне гр. ____________________________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка скоїла адміністративне правопорушення) 

за статтею __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

 

постанова N ____________ від "___" ____________ 200_ року

ОПИС
документів, що знаходяться у справі

N з/п 

Найменування документа 

Кількість аркушів 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості щодо справи

N
з/п 

Дії, вчинені в процесі адміністративного провадження по справі 

Дата, номер документа, прізвище посадової особи, яка прийняла рішення 

Кількість аркушів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заповнюється при передачі на зберігання до архіву:

Всього у справі _____ документів на ___ аркушах.

Опис документів склав: _________________________________________________
                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка розглядала справу)
______________________________________________________________________

 

 
"___" ____________ 200_ року 

_________________
(підпис) 

 

Начальник Держекоінспекції 

Г. Пуга 

 

Державна екологічна інспекція України
_____________________________________________________________________________________
(найменування
органу Держекоінспекції України

Місцезнаходження _______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Телефон ____________________
Факс _______________________
Електронна пошта ____________ 

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"___" ____________ 20__ року 

N _____________ 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виносить постанову)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 20__ року N _______, який склав ____________________________________________________________________
                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я
______________________________________________________________________________________,
                                                                                та по батькові особи, яка склала протокол)
про порушення вимог природоохоронного законодавства, вислухавши осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,

ВСТАНОВИВ:

Гр. (гр-ка) ____________________________________________________________________________,
                                            (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
ідентифікаційний номер ________________________________________________________________, дата _________________________ та місце народження ______________________________________,
який (яка) проживає за адресою __________________________________________________________
                                                                                                               (місце проживання особи)
___________________________________________________________ і працює (навчається) на посаді
______________________________________________________________________________________,
                               (посада, повна назва місця роботи чи навчання із зазначенням поштової адреси)
вчинив(ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена
______________________________________________________________________________________
                                                                            (назви законів та нормативно-правових актів
______________________________________________________________________________________,
                                                                                            та їх статті, що порушені)
тим, що _______________________________________________________________________________
                                                                      (короткий виклад обставин та суть правопорушення)
______________________________________________________________________________________

Керуючись ч. ____ статті ______ та статтями 2421, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також
______________________________________________________________________________________,
                                    (статті інших законів та нормативно-правових актів, якими керується посадова особа) 

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати гр. (гр-ку) ____________________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. __ статті __
Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (цифрами та словами) 

2. Згідно зі статтею 265 КУпАП вилучені для тимчасового зберігання
______________________________________________________________________________________
                                (вказати перелік цінностей, документів, речей, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом
______________________________________________________________________________________
                            правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця та обставини виявлення, рішення,
______________________________________________________________________________________
                               яке прийняте щодо них: повернути власникові, передати до органів внутрішніх справ тощо) 

3. Роз'яснити гр. (гр-ці) _____________________________________________________________,  що 
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
згідно зі
статтею 307 КУпАП штраф ним (нею) має бути сплачений не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення йому (їй) постанови про накладення адміністративного стягнення, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі несплати штрафу в установлений законом строк постанова про накладення адміністративного стягнення буде надіслана для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна. Штраф повинен бути внесений через установу банку України на:
______________________________________________________________________________________.
                                                (реквізити установи банку, на які необхідно сплатити вказану суму) 

4. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати _____________________________
                                                                                                                                                                         (прізвище, ініціали)
штрафу у строк, установлений частиною першою
статті 307 КУпАП, при примусовому виконанні цієї постанови органами державної виконавчої служби з правопорушника стягнути у примусовому порядку подвійний розмір штрафу в розмірі _________________________________________________.
                                                                                                                                                (цифрами та словами) 

5. Виключено

Копію платіжного документа подати (надіслати) до _________________________________________
                                                                                                                                  (найменування та адреса відповідного
органу
______________________________________________________________________________________
                                                     
Держекоінспекції України, що виніс постанову про адміністративне правопорушення) 

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення у порядку, визначеному статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до ______________________________________________________
                                                                                      (указати
орган Держекоінспекції України і його адресу або посадову особу вищого рівня) 

або до суду.

Дата набрання чинності "___" ____________ 20__ року.

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання до "___" ____________ 20__ року (протягом трьох місяців з дня її винесення).  

__________________________________________
(повна назва посади, прізвище, ім'я, та по батькові особи,
яка винесла постанову) 

__________________________
(підпис) 

М. П.

 

Відмітка про доведення постанови до відома особи, щодо якої її винесено: 

 

Начальник Держекоінспекції 

М. Костров 

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 13.01.2010 р. N 11
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України від 07.12.2010 р. N 552
,
 наказом Міністерства екології та природних
 ресурсів України від 02.10.2014 р. N 299)

 

Державна екологічна інспекція України
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України

Місцезнаходження ______________________
________________________________________
________________________________________ 

 

Телефон _________________________
Факс ____________________________
Електронна пошта ________________ 

ПОСТАНОВА
про застосування заходів впливу, передбачених статтею 241 КУпАП

"___" ____________ 200_ року 

N _____________

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виносить постанову)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від "___" ____________ 200_ року N ___, який склав "___" ____________ 200_ року ______________________________________________
                                                                                                                                                                  (посада,
______________________________________________________________________________________,
                                                                    прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
про порушення вимог природоохоронного законодавства, вислухавши осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,

ВСТАНОВИВ:

Неповнолітній(-ня) _____________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові неповнолітньої особи)
дата ________________ та місце народження _______________________________________________,
який (яка) проживає за адресою: __________________________________________________________
                                                                                                                                        (місце проживання особи)
______________________________________________________________________________________,
вчинив(-ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена _____________________________
                                                                                                                                                                                           (назви
______________________________________________________________________________________
                                                                                    законів та нормативно-правових актів
______________________________________________________________________________________
                                                                                                та їх статті, що порушені)
тим, що _______________________________________________________________________________
                                (викладається суть правопорушення відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення,
______________________________________________________________________________________
                                                                           а також обставини, встановлені при розгляді справи)
______________________________________________________________________________________

У результаті чого порушенням заподіяно шкоду на суму __________________ грн., що розрахована за:
______________________________________________________________________________________
                                                                                                      (назва методик та
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
                                                 інших нормативних актів, відповідно до яких виконано розрахунок збитків) 

За згадане правопорушення відповідальність передбачена ч. ____ статті ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Керуючись ч. ____ статті ____ та статтями 24, 241, 2421, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                 (назва та статті інших законів та нормативно-правових актів,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                          якими керується посадова особа) 

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати неповнолітнього (неповнолітню) ________________________________________________
                                                                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)
винним (винною) у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. _____ статтею _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосувати до нього (неї) такий захід впливу: _______________________________________________
                                                                                                                                (вид впливу відповідно до статті 241 КУпАП)
______________________________________________________________________________________

2. Вилучені у неповнолітнього для тимчасового зберігання ____________________________________
______________________________________________________________________________________
згідно зі статтею 265 КУпАП _____________________________________________________________
                                                                                                (вказати за протоколом перелік цінностей, документів,
______________________________________________________________________________________
                          речей, що являються знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, їх індивідуальні
______________________________________________________________________________________
                                                                   ознаки, а за потреби - місця та обставини виявлення,
______________________________________________________________________________________
                 рішення, яке прийняте відносно них: повернути власникові, передати до органів внутрішніх справ тощо) 

3. Питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішити у судовому порядку згідно з законом.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до вищестоящого органу (вищестоящій посадовій особі), або в районний (міський) суд. 

__________________________
(повна назва посади, яка винесла постанову, прізвище,
ім'я та по батькові посадової особи) 

______________________
(підпис) 

Відмітка про доведення постанови до відома особи, відносно якої її винесено:

Копію постанови особа отримала особисто:

"___" ____________ 200_ року ___________ 
                                                                       (підпис особи) 

      

Копія постанови надіслана рекомендованим листом з повідомленням:
"___" ____________ 200_ року N ____
__________________________________________
             (повна назва посади, прізвище та ініціали особи, 
__________________________________________
                                яка відправила постанову) 

 

Начальник Держекоінспекції 

Г. Пуга 

 

Державна екологічна інспекція України

___________________________________________________________________________
(найменування
органу Держекоінспекції України)

ЖУРНАЛ
реєстрації постанов по справах про адміністративні правопорушення,

винесених ______________________________________________________
                (найменування
органу Держекоінспекції України)

N ___________________           __________________

Розпочатий ___ ____________ 200_ року

Закінчений ___ ____________ 200_ року

(зворотний бік)

Зразок журналу

_______________________________________________________

Ліва сторінка журналу

_______________________________________________________ 

Права сторінка журналу
___________________________________________________________

Керівник органу Держекоінспекції України 

___________________
(прізвище та ініціали) 

__________
(підпис) 

Примітка. Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється гербовою печаткою".

 

Начальник Державної
екологічної інспекції
 

 
Г. Псарьов
 

(додаток 8 у редакції наказу Міністерства охорони
 навколишнього природного середовища України
 від 20.09.2007 р. N 488)

 

Державна екологічна інспекція України
_______________________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України

Місцезнаходження __________________
___________________________________
___________________________________ 

 

Телефон _________________________
Факс ____________________________
Електронна пошта ________________ 

РІШЕННЯ
за скаргою (протестом прокурора)
(потрібне підкреслити)
на постанову про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 200_ року 

_____________ 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка розглядала скаргу)
______________________________________________________________________________________,
розглянувши скаргу від "___" ____________ 200_ року гр. _____________________________________,
                                                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу)
який (яка) проживає за адресою ___________________________________________________________
                                                                                                                                     (місце проживання особи)
______________________________________________________________________________________,
протест прокурора ______________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові прокурора, яким опротестовано постанову,
______________________________________________________________________________________
                                                                                    найменування органу прокуратури)
на постанову __________________________________________________________________________
                                 (найменування органу Держекоінспекції України, що виніс постанову про адміністративне правопорушення,
______________________________________________________________________________________
                                           та посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову)
про накладення адміністративного стягнення від "___" ____________ 200_ року N ________________
та наявні матеріали цієї справи,

ВСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                                                        (суть скарги та суть справи про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керуючись ч. ___ статті ____ і статтями 287 - 289, 293, 295 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВИРІШИВ:

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                      (прийняте рішення відповідно до статті 293 КУпАП:
______________________________________________________________________________________
                                   залишив постанову без змін, а скаргу або протест без задоволення, скасував постанову і
______________________________________________________________________________________
                             надіслав справу на новий розгляд, скасував постанову і закрив справу, зменшив суму штрафу) 

2. Надіслати копії цього рішення в триденний термін: ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу, чи прокурора, який опротестував постанову,
______________________________________________________________________________________
                                                                                    найменування органу прокуратури)
______________________________________________________________________________________
та ____________________________________________________________________________________
                   (найменування органу Держекоінспекції України, який виніс постанову про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________ 

_________________________
_________________________
(повна назва посади особи, яка прийняла рішення,
прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) 

 

 
______________
(підпис) 

М. П. 

 

 

 

Начальник Держекоінспекції 

Г. Пуга 

 

Державна екологічна інспекція України
____________________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України

Місцезнаходження _______________________
________________________________________
________________________________________ 

 

Телефон _________________________
Факс ____________________________
Електронна пошта ________________ 

"___" ____________ 200_ року N _______

Щодо примусового виконання постанови про стягнення штрафу 

  

Органу державної виконавчої служби
__________________________________
(найменування області, міста, району,
__________________________________
повна адреса) 

Постановою ___________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи органу Держекоінспекції України,
______________________________________________________________________________________
                                                                                            якою накладено стягнення)
про накладення адміністративного стягнення від "___" ____________ 200_ року
N _________ на гр. _____________________________________________________________________,
                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює __________________________________________________________________________,
                                                            (найменування підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи)
проживає _____________________________________________________________________________
                                                        (повна адреса місця проживання, роботи або місце знаходження майна)
за порушення вимог природоохоронного законодавства накладено штраф на суму ________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (сума штрафу словами в грн.) 

У встановлений законодавством строк ____________________________________________________
                                                                                                                        (строк, до якого штраф мав бути сплачений)
штраф добровільно не сплачено, постанова про накладення адміністративного стягнення в установленому порядку не оскаржена (не опротестована прокурором).

На підставі викладеного та, керуючись статтею 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 3 Закону України "Про виконавче провадження", прошу примусово стягнути з гр. __________________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
штраф у сумі ___________________________________________________________________________
                                                                                                        (сума штрафу словами в грн.)
і перерахувати його на поточний рахунок до Державного бюджету України.

Постанову з відміткою про виконання прошу відповідно до статті 310 Кодексу України про адміністративні правопорушення повернути ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                     (найменування органу Держекоінспекції України та його поштова адреса) 

Додаток: постанова про накладення адміністративного стягнення від "___" ____________ 200_ року N ________ на _________ аркушах. 

ПІДПИС 

  

  

Керівника органу Держекоінспекції України 

_________________________
(прізвище та ініціали) 

_________________
(підпис) 

 

Начальник Держекоінспекції 

Г. Пуга 

Опрос