Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке ознакомления с материалами заявки на знак для товаров и услуг и сведениями, занесенными в государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг

Госпатент
Приказ, Инструкция от 09.11.1995 № 163
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг  

Наказ Державного патентного відомства України
від 9 листопада 1995 року N 163 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 1995 р. за N 417/953

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 22 квітня 2005 року N 247)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України N 3032/46 від 4 березня 1994 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, що додається.

2. Опублікувати Інструкцію в офіційному бюлетені Держпатенту України.

Голова Держпатенту України

В. Л. Петров 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного патентного відомства України
від 9 листопада 1995 р. N 163

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 1995 р. за N 417/953

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України від 15.12.1993 р. N 3689-ХII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та визначає порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями про видачу свідоцтва України, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр).

2. Після публікації відомостей про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг в офіційному бюлетені Держпатенту України (далі - Відомство) будь-яка особа (далі - зацікавлена особа) має право ознайомитися з матеріалами заявки або відомостями, що внесені до Реєстру.

3. Науково-дослідний центр патентної експертизи (далі НДЦПЕ) веде облік клопотань про ознайомлення з матеріалами заявки у спеціальному журналі і надає зацікавленій особі затребувані матеріали для ознайомлення у приміщенні НДЦПЕ або, на її прохання, виготовляє копії затребуваних матеріалів, засвідчує і передає або надсилає їх за зазначеною у клопотанні адресою.

4. Відомство веде облік клопотань про ознайомлення з відомостями, що занесені до Реєстру, готує витяг з Реєстру щодо затребуваних відомостей і передає або надсилає його зацікавленій особі за зазначеною у клопотанні адресою. При цьому витяг засвідчують.

5. Для ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг або відомостями, що занесені до Реєстру, зацікавлена особа повинна подати клопотання встановленої форми (див. додатки N 1, N 2) та документ про сплату відповідного збору до НДЦПЕ або Відомства відповідно.

6. За дії, зазначені у пп. 3, 4 цієї Інструкції, зацікавлена особа сплачує збір у встановленому порядку та розмірі.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

 Науково-дослідний центр патентної експертизи
             ________________________________________
              (адреса НДЦДЕ)
 
            _________________________________________
            (найменування юридичної особи або
                      прізвище громадянина)
            що розташоване (мешкає) за адресою
 
            _________________________________________
             (для громадянина)
 
            паспорт серія _________N_________________
            виданий__________________________________
            _________________________________________
 
 
               Заява
 
   Прошу ознайомити мене з матеріалами заявки на знак для това-
рів і послуг __________________________________________________
          (номер заявки, дата подання)
 
   у приміщенні НДЦПЕ;
   наданням виготовленої копії матеріалів;
   пересилкою виготовленої копії за адресою:
_________________________________________________________________
   (повна поштова адреса для пересилки матеріалів)
 
   Оплату виготовлення копії гарантую.
   Документ про сплату збору за ознайомлення з матеріалами за-
явки у розмірі_____________додається.
 
М.П.     ___________________  ____________________________
(для юридичної (підпис керівника  (прізвище, ініціали, дата)
 особи)     або громадянина)
 

 

 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

 Управління державних реєстрів Держпатенту
                    України
 
             ________________________________________
              (адреса Відомства)
 
            _________________________________________
            (найменування юридичної особи або прізви-
            _________________________________________
            ще громадянина)
 
            що розташоване (мешкає) за адресою
            _________________________________________
             (для громадянина)
 
            паспорт серія _________N_________________
            виданий__________________________________
            _________________________________________
 
 
               Заява
 
   Прошу ознайомити мене з відомостями, які занесені до Держав-
ного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо
свідоцтва на знак для товарів і послуг
_________________________________________________________________
      (номер охоронного документа)
 
   наданням витягу з реєстру;
   пересилкою витягу з реєстру за адресою:
 
_________________________________________________________________
   (повна поштова адреса для пересилки матеріалів)
 
   Документ про сплату послуги за видачу витягу з Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у розмірі
_________________додається.
 
М.П.         ____________________   ___________________
(для юридичної    (підпис керівника    (прізвище, ініціали,
  особи)       або громадянина)     дата)

____________

Опрос