Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ от 13.07.2004 № 117
Утратил силу

Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
від 13 липня 2004 року N 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2004 р. за N 930/9529

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 4 листопада 2002 року N 205

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 23 серпня 2012 року N 938)

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та з метою удосконалення Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, що додаються.

2. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів подати на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

3. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести зазначені зміни до управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і фінансових органів до відома та керівництва в роботі.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

 

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. У підпункті 4.7.7 слова "перерахування коштів на карткові" замінити словами "видачу готівки та перерахування коштів на вкладні".

2. У першому реченні пункту 6.1 після слова "додаток" замінити номер додатка "23" на "20".

3. У пункті 6.1 за всім текстом після слів "заявку на видачу готівки" доповнити словами "та перерахування коштів на вкладні рахунки" (у відповідних відмінках).

4. У першому реченні пункту 6.3 після слів "заявки на видачу готівки" доповнити словами "та перерахування коштів на вкладні рахунки" та після слова "додаток" замінити номер додатка "23" на "20".

5. Додатки 9, 10, 13, 20 викласти в новій редакції (додаються).

6. Додаток 23 виключити з Порядку.

7. Додатки 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 вважати відповідно додатками 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

 

Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

_____________________________
                   (вид бюджету)
_____________________________
                 (назва бюджету)

ПОГОДЖЕНО

________________________________________
                                      (посада)
_______________ _________________________
        (підпис)                        (ініціали і прізвище)
________________________________________
              (число, місяць, рік)             М. П. 

МЕРЕЖА
установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету в 200__ році

КТВК _______

_______________________________________________
(назва розпорядника коштів)

N
з/п 

Код розпорядника коштів 

Код ЄДРПОУ 

Назва установи (організації) 

Місцезнаходження та код території 

Рівень розпорядника коштів (РРК) 

Код органу Державного казначейства 

Назва органу Державного казначейства 

 

М. П.

Керівник установи (організації)

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________".
(ініціали, прізвище) 

 

Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

_________________________
                  (вид бюджету)
_________________________
                (назва бюджету)

ПОГОДЖЕНО

________________________________________
                                      (посада)
_______________ ________________________
        (підпис)                        (ініціали і прізвище)
________________________________________
              (число, місяць, рік)             М. П. 

РЕЄСТР
змін до мережі установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету в 200__ році

КТВК _______

_______________________________________________
(назва розпорядника коштів)

N
з/п

Код розпоряд-
ника коштів

Код ЄДРПОУ

Назва установи (організації)

Місце-
знаходжен-
ня та код території 

Рівень розпоряд-
ника коштів (РРК) 

Код органу Державного казначейства 

Назва органу Державного казначейства 

Примітка 

 

М. П.

Керівник установи (організації)

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

_________________________".
(ініціали, прізвище) 

 

Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

 
_______________________________
  (назва органу Державного казначейства)

_______________________________
                      (назва бюджету) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________
(посада відповідальної особи)
______________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М. П.   "___" ____________ 

Розпорядження
на здійснення видатків з рахунку N ______________
Державним казначейством у ___________________
                                                                                        (область, місто, район)

від ____________ N ________
(число, місяць, рік)

N
з/п 

Код головного розпорядника бюджетних коштів 

Назва головного розпорядника бюджетних коштів 

КВК 

КПК 

КЕКВ 

Номер особового рахунку головного розпорядника бюджетних коштів 

Сума 

Примітка 

 

Усього ___________________________
                              (сума літерами) 

  

Відповідальна особа 

_______________
(підпис) 

__________________".
(ініціали, прізвище) 

 

Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

__________________________________________
(назва органу Державного казначейства)

ЗАЯВКА
НА ВИДАЧУ ГОТІВКИ ТА ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ВКЛАДНІ РАХУНКИ

"___" ____________ 200_ року

__________________________________________
                                                     (назва розпорядника бюджетних коштів)
__________________________________________
                    (номер реєстраційного / спеціального реєстраційного рахунку, КПК)

просить погодити (необхідне підкреслити): 1) видачу готівки; 2) перерахування коштів
__________________________________________
                                                            (мета, КЕКВ і повна назва) 

і 1) видати чек на суму ___________________________________________
                                                                                                 (літерами)

на ім'я _________________________________________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові, зразок підпису, посада)

дані паспорта (посвідчення - для військових)

серія _____, N ______ від _________, виданий _______________________

2) перерахувати кошти в сумі ______________________________________
                                                                                                              (літерами)

Розрахункова відомість із заробітної плати за ____________ місяць 200_ року

(грн.)

N
з/п 

Нараховано за місяць

Утримано 

Сума до виплати готівки 

Перерахування на вкладні рахунки 

Показники 

Сума 

Разом 

Податок з доходів фізичних осіб 

До Пенсійного фонду України 

До Фонду загально-
обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

До Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

Профспілкові внески 

Інші утримання 

Виплачено в міжрозра-
хунковий період

Заробітної плати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Грош. утримання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заробітної плати працюючим інвалідам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Компенсація податку з доходів фізичних осіб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Депоненти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) мат. допомоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) лікарняних 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) відпускних 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) інших виплат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Виплати в міжрозрахунковий період*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Належить до перерахування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________
* заповнюється лише при кінцевих розрахунках за звітний період

Нарахування на заробітну плату**

(грн.)

N
з/п 

Показники 

Сума нарахованої заробітної плати 

До Пенсійного фонду України 

До Фонду загально-
обов'язкового державного страхування на випадок безробіття 

До Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

Інші нарахування 

Всього нараховано за розрахунковий період 

  

  

  

  

  

  

Перераховано в міжрозрахунковий період 

  

  

  

  

  

  

Підлягає перерахуванню 

  

  

  

  

  

  

___________
** заповнюється лише при кінцевих розрахунках за звітний період

Суми за нарахованою заробітною платою, утриманням і нарахуванням відповідають аналітичним і синтетичним даним у бухгалтерських регістрах
_________________________________________
      (підпис, ініціали, прізвище відповідальної особи розпорядника бюджетних коштів)

Заборгованість за платежами, утриманими та нарахованими на заробітну плату до бюджетів та фондів, відсутня.

Виплата готівки на інші видатки:

N
з/п 

Назва видатків 

КЕКВ 

Готівка до виплати 

Сума до перерахування на вкладні рахунки, грн. 

  

  

  

  

  

УСЬОГО: 

  

  

  

 

Керівник установи 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

Штамп казначея".

 

Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності

 
 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос