Идет загрузка документа (189 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления деятельности по привлечению средств учредителей управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Условия от 24.06.2004 № 1225
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

(назва із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 24 червня 2004 року N 1225

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2004 р. за N 927/9526

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 18 січня 2005 року N 3329
,
 від 19 червня 2007 року N 7494
,
 від 3 червня 2010 року N 454
,
 
розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг,
від 23 жовтня 2012 року N 1855
,
 від 27 грудня 2012 року N 2921
,
 від 5 березня 2013 року N 712
,
від 11 липня 2013 року N 2265
,
від 26 листопада 2013 року N 4278

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 8 серпня 2017 року N 3385)

Відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, а також з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг фінансовими компаніями - управителями фондів фінансування будівництва (ФФБ) та/або фондів операцій з нерухомістю (ФОН) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (додаються).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) разом з департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К. Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для його державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями Отченаш К. Г.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

Ліцензійні умови
провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

(У заголовку, тексті Ліцензійних умов та у відмітках до додатків слова "фізичні особи - установники управління майном" у всіх відмінках замінено словами "установники управління майном" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 червня 2007 року N 7494)

(У тексті Ліцензійних умов, крім підпункту "в" пункту 1.3 розділу 1, абзацу дев'ятого підпункту 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 після слів "затвердженого розпорядженням", слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23 жовтня 2012 року N 1855)

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року N 6640), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2007 року за N 92/13359 (із змінами) (далі - Положення про реєстр), Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 грудня 2003 року N 152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за N 1252/8573 (із змінами) (далі - Положення про фінансові компанії), Положення про порядок унесення інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного права до Державного реєстру фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07 липня 2005 року N 4300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2005 року за N 796/11076, та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність фінансових установ.

(преамбула у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23.10.2012 р. N 1855)

Розділ 1. Загальні положення

1.1. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

заявник - юридична особа, яка подає заяву про видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, анулювання ліцензії;

(абзац другий пункту 1.1 у редакції розпорядження Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

коефіцієнт абсолютної ліквідності - відношення загальної суми грошових коштів (їх еквівалентів) та короткострокових фінансових вкладень управителя до його поточних зобов'язань;

(абзац третій пункту 1.1 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.06.2010 р. N 454)

абзац четвертий пункту 1.1 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 03.06.2010 р. N 454,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятнадцятим)

коефіцієнт платоспроможності - відношення загальної суми власного капіталу ліцензіата до загальної суми активів ліцензіата та майна, що перебуває в його управлінні та обліковується на окремому балансі, зважених за ступенем ризику;

(абзац четвертий пункту 1.1 у редакції розпоряджень Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 від 03.06.2010 р. N 454)

ліцензіат - небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію в установленому цими Ліцензійними умовами порядку на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю і від свого імені діє в їх інтересах, здійснюючи управління майном згідно із законодавством, Правилами фонду та договору управління майном;

(абзац п'ятий пункту 1.1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю протягом визначеного строку за умови виконання цих Ліцензійних умов;

(абзац шостий пункту 1.1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

ліцензування - видача, переоформлення, тимчасове зупинення та/або анулювання ліцензій, поновлення дії ліцензії, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатом ліцензійних умов, застосування заходів впливу при порушенні ліцензіатом ліцензійних умов;

пов'язані особи - юридичні особи, які здійснюють контроль за управителем або контролюються управителем, або перебувають під спільним контролем з управителем;

абзац десятий пункту 1.1 виключено 

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494,
 у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим)

управління майном (фінансовими активами) - здійснення юридичних та фактичних дій щодо розпорядження майном (фінансовими активами) від свого імені, за рахунок та в інтересах установників управління майном;

установник управління майном (далі - установник) - особа, яка передає кошти управителю на підставі договору управління майном;

високоліквідні активи - кошти в касі фінансової установи, на поточних та/або депозитних рахунках (строком до одного року) у банку(ах) та державні цінні папери або цінні папери, випущені під гарантію держави;

(пункт 1.1 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 абзац одинадцятий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 03.06.2010 р. N 454)

дата створення фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ) - це остання з таких дат: дата затвердження Правил ФФБ у встановленому статутом ліцензіата порядку, дата укладання договору за цим ФФБ із забудовником та дата відкриття управителем у банку рахунку ФФБ;

(пункт 1.1 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

новостворена фінансова установа - фінансова установа, у якої строк з моменту внесення запису про проведення державної реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до моменту подання заяви про видачу ліцензії не перевищує тридцяти календарних днів;

(пункт 1.1 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 абзац тринадцятий пункту 1.1 у редакції розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

приміщення - нежитлова частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном та здійснення управління майном згідно із законодавством, Правилами фонду та договором управління майном;

(пункт 1.1 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
 фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494,
 у зв'язку з цим абзац шістнадцятий
 вважати відповідно абзацом п'ятнадцятим,
 абзац чотирнадцятий пункту 1.1 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.06.2010 р. N 454)

Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях із нерухомістю", "Про цінні папери та фондовий ринок", Положення про реєстр, Положення про фінансові компанії та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність фінансових установ - управителів.

(абзац п'ятнадцятий пункту 1.1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання заявником та ліцензіатом як на момент отримання ліцензії, так і протягом усього строку її дії.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.06.2010 р. N 454)

1.3. Заявник/ліцензіат може отримати ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також провадити зазначену діяльність за таких умов:

а) набуття заявником статусу фінансової установи відповідно до законодавства;

(підпункт "а" пункту 1.3 у редакції розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23.10.2012 р. N 1855)

б) відповідності заявника/ліцензіата вимогам, установленим пунктами 3.1, 3.7 та 3.8 розділу 3 цих Ліцензійних умов;

в) відсутності невиконаних рішень Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг щодо застосованих до заявника заходів впливу;

(підпункт "в" пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23.10.2012 р. N 1855)

г) проведення беззбиткової діяльності протягом останніх двох кварталів, що передують поданню заяви про видачу ліцензії (крім новостворених фінансових установ);

ґ) наявності у заявника/ліцензіата на дату подання заяви про видачу ліцензії власного капіталу в розмірі не меншому ніж 5 млн грн.

(підпункт "ґ" пункту 1.3 у редакції розпоряджень Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23.10.2012 р. N 1855
,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

(пункт 1.3 у редакції розпоряджень Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 від 03.06.2010 р. N 454)

1.4. Органом ліцензування діяльності небанківських фінансових установ із здійснення залучення коштів установників для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

(пункт 1.4 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23.10.2012 р. N 1855)

1.5. Строк дії ліцензії - п'ять років.

(пункт 1.5 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

1.6. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії або анулювання.

(пункт 1.6 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

1.7. Без отримання ліцензії з дати закінчення строку дії ліцензії, анулювання ліцензії не допускається провадження небанківськими фінансовими установами діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю і управління майном згідно із законодавством, Правилами фонду та договором управління майном.

З дати тимчасового зупинення дії ліцензії не допускається, зокрема:

а) створення нових ФФБ та/або фондів операцій з нерухомістю (далі - ФОН);

б) управління майном за діючими договорами і залучення коштів установників управління майном у разі невиконання управителем умов та обов'язків за договорами з установниками управління майном та/або виявлення фактів нецільового управління майном, переданим управителю за договором управління майном;

в) залучення коштів установників управління майном та перерахування коштів забудовнику для фінансування об'єкта будівництва, за яким було зупинено будівництво та/або виявлено ризики щодо нездачі у строки, передбачені у договорі між управителем та забудовником, об'єкта(ів) будівництва в експлуатацію, які можуть призвести до невиконання ним обов'язків управителя за договорами з установниками управління майном;

г) перерахування коштів забудовнику, в діяльності якого виявлено факти нецільового використання коштів, спрямованих управителем для фінансування конкретного об'єкта будівництва, та залучення коштів установників управління майном для фінансування всіх об'єктів будівництва, спорудження яких здійснюється за договором (договорами) з таким забудовником, до моменту укладення договору (договорів) з новим (новими) забудовником (забудовниками) та передачі всіх зобов'язань забудовника за цими об'єктами будівництва.

(пункт 1.7 у редакції розпоряджень Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 від 03.06.2010 р. N 454)

1.8. Якщо ліцензіат має намір провадити зазначений у ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії або в разі його реорганізації (поділу, приєднання, злиття, перетворення), він зобов'язаний отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

(абзац перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

Для продовження здійснення діяльності ліцензіат не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії має подати до Нацкомфінпослуг заяву про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов.

Нова ліцензія набуває чинності не раніше ніж з наступного дня після календарної дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії.

1.9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії ліцензіат зобов'язаний виконати відповідні дії згідно з цими Ліцензійними умовами.

(пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

1.10. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, за видачу дубліката ліцензії справляється плата в розмірі та порядку, установленими нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

1.11. Пункт 1.11 виключено 

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

1.11. Відокремлені підрозділи ліцензіата мають право відповідно до цих Ліцензійних умов здійснювати залучення коштів установників на підставі ліцензії, виданої ліцензіату, після отримання цими відокремленими підрозділами засвідчених ліцензіатом копій ліцензії.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

1.12. Ліцензіат та його відокремлені підрозділи повинні розмістити отриману ліцензію або копію ліцензії в доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

1.13. Ліцензія, видана Нацкомфінпослуг ліцензіату, та копія ліцензії, видана ліцензіатом своєму відокремленому підрозділу, не підлягають передачі третім особам.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.13 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
пункт 1.13 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

1.14. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом строку дії ліцензії.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

1.15. Ліцензіат повинен розмістити отриману ліцензію (відокремлений підрозділ ліцензіата - засвідчену ліцензіатом копію ліцензії) в місці, доступному клієнтам для ознайомлення за своїм місцезнаходженням.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.15 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 03.06.2010 р. N 454)

Розділ 2. Документи, які подаються заявником для отримання ліцензії, порядок їх подання та розгляду

2.1. Для отримання ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю заявник особисто або через уповноважений ним орган, або особу звертається до Нацкомфінпослуг із заявою про видачу ліцензії згідно із додатком 1, до якої додаються:

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.06.2010 р. N 454)

2.1.1 друкована сторінка з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізована його керівником (подається заявником за бажанням);

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.06.2010 р. N 454
,
 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.03.2013 р. N 712)

2.1.2 копії сертифікатів або свідоцтв керівника та головного бухгалтера заявника про підвищення кваліфікації та складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою програмою підвищення кваліфікації, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг;

(підпункт 2.1.2 пункту 2.1 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.06.2010 р. N 454)

2.1.3 фінансова звітність заявника, визначена Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", за станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви, підтверджена аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (крім новостворених фінансових установ), а для заявників, що вже здійснюють діяльність із залучення коштів установників управління майном та дія ліцензії яких закінчується, також окремий баланс у формі, установленій Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, на якому обліковується майно ФФБ та/або ФОН, станом на останній день місяця, що передує поданню заяви, підтверджений аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;

(підпункт 2.1.3 пункту 2.1 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.06.2010 р. N 454)

2.1.4 засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника довідки про наявність:

а) спеціального технічного обладнання (комп'ютерної техніки - не менше двох комп'ютерів та пристрою безперебійного електроживлення);

б) комунікаційних засобів (телефону, факсу, електронної пошти Інтернет);

в) спеціалізованого програмного забезпечення, яке має забезпечувати:

ведення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України, у тому числі ведення журналу обліку укладених та виконаних договорів ліцензіата з установниками та карток обліку виконаних договорів відповідно до вимог розділу 5 Положення про фінансові компанії;

облік надходження та списання коштів у розрізі установників та забудовників за кожним об'єктом будівництва;

чітке розмежування обліку власних та залучених коштів;

можливість оперативного відображення кредиту та дебету рахунків заявника;

здійснення формування електронних файлів звітності до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог Порядку надання звітності фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за N 431/9030;

2.1.5 типові правила ФФБ та/або ФОН.

Якщо заявник планує створювати лише ФФБ або ФОН, подаються відповідно правила ФФБ або ФОН;

(підпункт 2.1.5 пункту 2.1 у редакції розпорядження Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.12.2012 р. N 2921)

2.1.6 копії документів, що підтверджують право власності на приміщення або право користування ним за місцезнаходженням заявника, засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника, а у разі якщо заявник планує залучати готівкові кошти установників управління майном у касу заявника, довідку про відповідність приміщення, у якому надаються фінансові послуги, вимогам пункту 3.1 цих Ліцензійних умов;

(підпункт 2.1.6 пункту 2.1 у редакції розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.06.2010 р. N 454)

2.1.7 копія свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі здійснення випуску цінних паперів заявником);

(пункт 2.1 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

2.1.8 оригінал або засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія чинної на дату подання заяви редакції установчого документа заявника.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.8 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.2. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, повинні бути викладені державною мовою.

2.3. Усі документи, що подаються для отримання ліцензії, належать у Нацкомфінпослуг до категорії документів довгострокового зберігання. Документи мають подаватися в паперовій формі у швидкозшивачі. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом. Опис подається у двох примірниках, один з яких повертається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи Нацкомфінпослуг, яка їх прийняла. Документи на двох і більше сторінках мають бути пронумеровані, прошиті, засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника.

(пункт 2.3 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

2.4. Заявник несе відповідальність за достовірність даних, наведених у заяві та документах, поданих для отримання ліцензії, згідно з вимогами законодавства.

2.5. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

а) заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;

б) відсутній хоча б один з документів, які мають додаватись до заяви;

в) документи оформлені з порушенням вимог цих Ліцензійних умов або не містять інформації, визначеної цими Ліцензійними умовами.

(пункт 2.5 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

2.6. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається Нацкомфінпослуг у порядку, установленому для видачі ліцензії.

2.7. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

2.8. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

2.9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

а) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

б) невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам, Положенню про фінансові компанії та іншим нормативно-правовим актам щодо діяльності фінансових установ.

2.10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії та за умови проведення Нацкомфінпослуг перевірки заявника.

(пункт 2.10 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

2.11. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами щодо такого, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після приведення своєї діяльності у відповідність до Ліцензійних умов.

(пункт 2.11 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 03.06.2010 р. N 454)

2.12. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

2.13. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії заявнику, інформація про якого на дату подання заяви про видачу ліцензії не внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - заявник, що не отримав статусу фінансової установи), Нацкомфінпослуг одночасно з цим рішенням приймається рішення про внесення інформації про такого заявника до Державного реєстру фінансових установ.

(пункт 2.13 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.14. Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії та про прийняття рішення про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи) або про відмову у видачі ліцензії надсилається (вручається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

(пункт 2.14 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.15. Заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії подає до Нацкомфінпослуг документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, та реєстраційну картку із загальною інформацією про юридичну особу згідно з додатком 6 до Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 грудня 2003 року N 152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за N 1252/8573 (далі - Положення) (із змінами) (подається заявниками, що не отримали статусу фінансової установи).

Реєстраційна картка подається до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронних формах.

(пункт 2.15 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.16. Реєстраційні картки із загальною інформацією про юридичну особу повинні бути оформлені з дотриманням таких вимог:

викладені державною мовою;

повинні містити всі дані, визначені додатком 6 до Положення;

реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника, скріплена печаткою заявника, пронумерована, прошита та містити напис "Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів";

дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні співпадати з даними, що містяться у поданих заявником паперових документах, у тому числі дані в електронній формі повинні співпадати з даними паперової форми реєстраційної картки;

реєстраційна картка в паперовій формі має бути придатною для прочитання, без зрізаних і затемнених сторінок, не повинна містити підчисток та виправлень.

(пункт 2.16 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.17. Реєстраційна картка в паперовій формі та документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, подаються до Нацкомфінпослуг разом з копією опису, яку було видано заявнику при прийнятті заяви про видачу ліцензії.

Реєстраційна картка в електронній формі подається до Нацкомфінпослуг через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у режимі он-лайн.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.17 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 пункт 2.17 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 03.06.2010 р. N 454
,
 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11.07.2013 р. N 2265)

2.18. Датою надходження до Нацкомфінпослуг документів, визначених у пункті 2.15 цього розділу, є:

для документів у паперовій формі - дата відмітки відповідальної особи Нацкомфінпослуг на копії відповідного опису;

для реєстраційної картки в електронній формі - дата відправлення картки через веб-сторінку Державного реєстру фінансових установ, яка розміщена на офіційному сайті Нацкомфінполуг у мережі Інтернет.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.18 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.19. У разі подання заявником, що не отримав статусу фінансової установи, до Нацкомфінпослуг реєстраційних карток, оформлених з порушенням вимог пункту 2.16 цього розділу, Нацкомфінпослуг протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження направляє такому заявнику письмове повідомлення із зазначенням виявлених порушень щодо оформлення реєстраційних карток.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.19 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.20. Заявник, що не отримав статусу фінансової установи, зобов'язаний усунути виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток та повторно подати до Нацкомфінпослуг реєстраційні картки із загальною інформацією про юридичну особу в паперовій та електронній формах з дотриманням вимог пункту 2.17 цього розділу протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому відповідного письмового повідомлення від Нацкомфінпслуг.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.20 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.21. У разі відсутності зауважень щодо оформлення реєстраційних карток Нацкомфінпослуг оформляє ліцензію та свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи) не пізніше п'яти робочих днів з дати надходження всіх документів, визначених у пункті 2.15 цього розділу.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.21 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.22. Нацкомфінпослуг скасовує рішення про видачу ліцензії та про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи), якщо:

заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішень про видачу ліцензії та про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи) не подав усіх документів, визначених у пункті 2.15 цього розділу, або не звернувся до Нацкомфінпослуг для отримання оформленої ліцензії та свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи);

заявник, що не отримав статусу фінансової установи, протягом тридцяти календарних днів з дати направлення йому повідомлення про виявлені порушення щодо оформлення реєстраційних карток не виконав вимоги пункту 2.20 цього розділу.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.22 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.23. Нацкомфінпослуг вносить відповідну інформацію про заявника до Державного реєстру фінансових установ протягом трьох робочих днів з дати надходження усіх документів, визначених у пункті 2.16 або 2.20 цього розділу.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.23 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

2.24. У разі наявності у ліцензіата відокремленого(их) підрозділу(ів), інформація про який(і) внесена до Державного реєстру фінансових установ та якому(им) Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства видано відповідну(і) довідку(и), ліцензіат зобов'язаний видати відокремленому(им) підрозділу(ам) копію ліцензії, на зворотному боці якої зазначені найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, завірені підписом керівника та печаткою ліцензіата.

(розділ 2 доповнено пунктом 2.24 згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

Розділ 3. Умови, яким має відповідати ліцензіат при провадженні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

3.1. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства, яким регулюється діяльність небанківських фінансових установ, та цих Ліцензійних умов.

Здійснення ліцензіатом діяльності на підставі отриманої ліцензії проводиться за місцезнаходженням ліцензіата або за місцезнаходженням його відокремленого підрозділу, який в установленому цими Ліцензійними умовами порядку отримав засвідчену ліцензіатом копію ліцензії.

У разі залучення ліцензіатом готівкових коштів установників управління майном у касу ліцензіата або його відокремленого підрозділу приміщення, у якому надаються фінансові послуги, має бути обладнане необхідними засобами безпеки (охоронною сигналізацією та відповідною охороною, сейфами для зберігання грошових коштів), а ліцензіат має дотримуватись вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених Національним банком України.

3.2. Ліцензіат у своїй діяльності зобов'язаний керуватися Правилами фондів, затвердженими та оприлюдненими відповідно до вимог законодавства, які мають відповідати типовим Правилам ФФБ та/або ФОН, що подавались до Нацкомфінпослуг разом із заявою на отримання ліцензії, внутрішніми положеннями, перелік та вимоги до яких визначено законодавством України з надання фінансових послуг. Внутрішні положення ліцензіата розробляються та затверджуються відповідно до вимог законодавства.

3.3. Ліцензіат зобов'язаний надати Нацкомфінпослуг разом із супровідним листом протягом десяти робочих днів з дати:

3.3.1 створення ФФБ:

довідку банку в довільній формі про відкриття ліцензіатом поточного рахунку (із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування, коду за ЄДРПОУ управителя; дати відкриття та номера поточного рахунку) для здійснення обліку грошей (грошових коштів) ФФБ виду А або Б;

прошиту та засвідчену підписом керівника і відбитком печатки реєстраційну картку про створення ФФБ згідно з додатком 2 до цих Ліцензійних умов у паперовому, а також в електронному виглядах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг, інформація в якій має підтверджуватися наявними у ліцензіата документами (або копіями документів);

абзац четвертий підпункту 3.3.1 пункту 3.3 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 23.10.2012 р. N 1855)

3.3.2 отримання свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:

(абзац перший підпункту 3.3.2 пункту 3.3 із змінами,
внесеними згідно з розпорядженням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23.10.2012 р. N 1855)

копію свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

прошиту та засвідчену підписом керівника і відбитком печатки реєстраційну картку ФОН згідно з додатком 3 у паперовому, а також в електронному виглядах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг, інформація в якій має підтверджуватися наявними у ліцензіата документами (або копіями документів);

довідку банку в довільній формі про відкриття ліцензіатом поточного рахунку (із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування, коду за ЄДРПОУ ліцензіата; дати відкриття та номера поточного рахунку) для здійснення обліку коштів ФОН;

3.3.3 підписання останнього з договорів із забудовником відповідно до вимог статей 9, 10, 25 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" - інформацію про забудовника згідно із додатком 4 до цих Ліцензійних умов у паперовому та електронному виглядах у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг;

3.3.4 прийняття уповноваженим органом ліцензіата рішення про заміну забудовника - інформацію про прийняте ліцензіатом рішення щодо заміни забудовника в довільній формі;

3.3.5 прийняття управителем рішення про подання до суду позовної заяви щодо передачі ФФБ в управління іншій установі - інформацію про прийняте рішення із зазначенням причин його прийняття;

надходження до управителя інформації про прийняття забудовником рішення про подання до суду позовної заяви - інформацію про прийняте забудовником рішення, а також про причини його прийняття (у разі наявності);

3.3.6 отримання ліцензіатом письмового повідомлення про введення об'єкта будівництва в експлуатацію від забудовника - інформацію в довільній формі про кількість довірителів, які мають заборгованість щодо внесення коштів до ФФБ на дату одержання від забудовника такого повідомлення;

3.3.7 прийняття ліцензіатом рішення про припинення ФФБ та/або ФОН - інформацію про прийняте рішення та виконані зобов'язання перед установниками майна в довільній формі.

3.4. Ліцензіат не проводить залучення коштів установників управління майном у ФОН до державної реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН та здійснення інших дій, передбачених статтею 38 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

(абзац перший пункту 3.4 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23.10.2012 р. N 1855)

Ліцензіат до відкриття фінансування об'єкта будівництва щодо кожного створеного ним ФФБ має отримати від забудовника всі документи, які передбачені у договорі між ними, у тому числі визначені статтею 16 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Ліцензіат не проводить залучення коштів установників управління майном до ФФБ та/або ФОН у разі прийняття ним рішення щодо заміни забудовника, який здійснює будівництво об'єктів будівництва за цим фондом, до укладання договорів відповідно до вимог статей 9, 10 та 25 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

3.5. Ліцензіат має здійснювати залучення коштів установників управління майном ФФБ виду А та/або ФФБ виду Б на підставі договору про участь у ФФБ, який повинен відповідати типовому договору, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

(пункт 3.5 у редакції розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.12.2012 р. N 2921)

3.6. Договори ліцензіата з установниками, забудовниками, затверджені ліцензіатом Правила ФФБ та/або ФОН не повинні містити умов, які суперечать одна одній, та положень з неоднозначним трактуванням.

3.7. Ліцензіат зобов'язаний формувати капітал, резерви, у тому числі оперативний резерв, відповідно до вимог, установлених законодавством України, а також цих Ліцензійних умов.

Статутний капітал ліцензіата повинен бути повністю сформований відповідно до статті 4 Закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та сплачений виключно грошовими коштами за офіційним курсом гривні до євро до початку залучення коштів від установників управління майном.

3.8. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний дотримуватися нормативів щодо ліквідності, власного капіталу, якості активів та ризиковості операцій, установлених законодавством, а також цими Ліцензійними умовами.

3.9. Ліцензіат - управитель ФФБ має забезпечити виконання своїх зобов'язань перед установниками управління майном відповідно до Правил ФФБ і укладеного договору, постійно підтримуючи в процесі здійснення своєї діяльності розмір оперативного резерву ліцензіата не меншим 5 % коштів, залучених від установників управління майном.

Оперативний резерв ліцензіат - управитель ФФБ формує (поповнює) за рахунок коштів установників управління майном протягом трьох робочих днів після їх надходження. У разі проведення управителем виплат установникам управління майном з оперативного резерву на умовах Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", Правил ФФБ і договору про участь у ФФБ управитель поповнює цей резерв не пізніше ніж у місячний строк після дати здійснення таких виплат за рахунок коштів, які надійшли на його вимогу від забудовника у випадках, передбачених договором між управителем і забудовником.

3.10. У процесі діяльності ліцензіата поточне співвідношення суми залучених від установників управління майном коштів до власного капіталу ліцензіата не може становити більше ніж п'ятдесят. За умови порушення ліцензіатом поточного співвідношення суми залучених від установників управління майном коштів до власного капіталу ліцензіата, установленого цим пунктом, Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення дії ліцензії.

3.11. Ліцензіат зобов'язаний постійно підтримувати в процесі здійснення діяльності коефіцієнт платоспроможності не меншим ніж 0,08, коефіцієнт абсолютної ліквідності не меншим ніж 0,2. При розрахунку зазначених коефіцієнтів ліцензіат має враховувати таке:

3.11.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується ліцензіатом без урахування активів та зобов'язань ФФБ та ФОН.

3.11.2. Для розрахунку коефіцієнта платоспроможності активи ліцензіата поділяються на групи за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження. Активи ліцензіата та майно, що перебуває в його управлінні та обліковується на окремому балансі, поділяються на групи за ступенем ризику:

1 група - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:

грошові кошти у касі та у дорозі;

гроші на рахунках у банках;

державні цінні папери;

активи, забезпечені державними гарантіями;

2 група - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:

банківські метали;

права вимоги до юридичних осіб, забезпечені гарантіями банків;

3 група - з коефіцієнтом зваження 30 відсотків:

нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України;

іпотечні облігації;

4 група - з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:

цінні папери, які не увійшли до 2 та 3 груп;

права вимоги до юридичних та фізичних осіб, які не увійшли до 2 групи;

5 група - з коефіцієнтом зваження 100 відсотків - для інших видів активів та майна, крім простроченої дебіторської заборгованості;

6 група - з коефіцієнтом зваження 150 відсотків - для простроченої дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт платоспроможності та коефіцієнт абсолютної ліквідності мають розраховуватися ліцензіатом за станом на кожний останній день місяця, про що ліцензіат робить запис у спеціальному журналі розрахунків, який ведеться у паперовому та електронному виглядах. У разі виявлення у процесі розрахунку порушень нормативів, установлених цими Ліцензійними умовами, ліцензіат має зробити про це запис у журналі розрахунків та вжити заходів щодо усунення встановленого порушення.

3.12. Власні активи ліцензіата мають забезпечувати постійне отримання ліцензіатом чистого прибутку для формування резервного фонду у розмірі, встановленому законом, якщо інше не визначене статутом ліцензіата.

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду ліцензіата передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку ліцензіата, що має бути встановлено відповідним документом ліцензіата, затвердженим згідно з установчими документами.

Резервний фонд ліцензіат має постійно тримати у високоліквідних активах та може використовувати для виконання зобов'язань ліцензіата перед установниками управління майном.

3.13. Ліцензіат зобов'язаний вести систему обліку прав вимог довірителів ФФБ щодо кожного створеного ним фонду окремо та згідно із вимогами Закону "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", а також облік укладених з установниками договорів. Усі договори з установниками управління майном та додатки до них ліцензіат зобов'язаний зберігати не менше п'яти років після виконання всіх зобов'язань за договором, якщо інше не встановлено законодавством. Систему обліку прав вимог довірителів ФФБ ліцензіат може вести в електронній формі, при цьому програмне забезпечення по обліку прав вимог має забезпечувати можливість роздрукування будь-якої інформації з системи обліку на письмову вимогу державних органів, до компетенції яких належать перевірки відповідних даних.

Ліцензіат зобов'язаний вести облік коштів, внесених довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих ліцензіатом з ФФБ на фінансування будівництва, відокремлено від іншого майна ліцензіата, а також від інших ФФБ.

3.14. Майно, передане установниками в управління, має обліковуватися ліцензіатом на окремому рахунку. Облік майна, що перебуває в управлінні, ліцензіат веде за об'єктами будівництва та складає щодо цього майна окремий баланс.

3.15. Ліцензіат зобов'язаний подавати до Нацкомфінпослуг фінансову звітність та іншу інформацію в обсягах, формах та в строки, установлені Нацкомфінпослуг, при цьому форми звітності, які ліцензіат подає до Нацкомфінпослуг кожного місяця, складаються за кожним об'єктом будівництва окремо.

3.16. Ліцензіат здійснює від свого імені та в інтересах установників управління майном управління залученими коштами згідно із Цивільним кодексом України, Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", Правилами фонду та договорами з установниками. Ліцензіат зобов'язаний здійснювати управління майном особисто та не може доручити управління майном іншим особам, крім випадків, прямо передбачених законом.

3.17. З метою належного виконання ліцензіатом вимог статей 18 та 32 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" щодо контролю за виконанням забудовником зобов'язань за договором управителя з забудовником ліцензіат повинен:

а) здійснювати фінансування кожного об'єкта будівництва у порядку, визначеному договором управителя з забудовником та відповідно до графіка фінансування, який є невід'ємною частиною цього договору;

б) здійснювати постійний контроль за достовірністю інформації, отриманої у звітності забудовника управителю ФФБ, та за результатами здійснення контролю за кожним звітом, поданим забудовником, складати акт виконання профінансованих робіт.

Акт виконання профінансованих робіт складається керівником ліцензіата або комісією з уповноважених працівників ліцензіата в довільній формі, але має обов'язково розкривати питання щодо:

цільового використання коштів, переданих ліцензіатом забудовнику відповідно до його заявок та виконання графіка будівництва;

можливих ризиків у роботі забудовника, виявлених у процесі здійснення контролю;

недоліків (за наявності) у роботі забудовника з виконання умов та обов'язків забудовника за договором, а також пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;

висновку за результатами здійснення контролю стосовно можливості подальшого фінансування об'єкта будівництва за заявкою забудовника.

3.18. Якщо в процесі здійснення ліцензіатом контролю за виконанням забудовником умов та обов'язків за договором було виявлено факти нецільового використання забудовником коштів, перерахованих управителем для фінансування конкретного об'єкта будівництва, та/або ризики в роботі забудовника, які можуть призвести до невиконання ним своїх обов'язків за договором, ліцензіат має здійснити всі визначені законодавством заходи щодо захисту інтересів установників управління майном та зменшення чи усунення факторів, що призвели до появи ризиків у роботі забудовника, а також письмово повідомити про це:

а) Нацкомфінпослуг у п'ятиденний строк з моменту складання акта контролю;

б) довірителів та забудовника за цим об'єктом будівництва у місячний строк з моменту складання акта контролю.

3.19. Ліцензіату забороняється поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містять неправдиві відомості про його діяльність.

3.20. Ліцензіат має виконувати свої зобов'язання перед установниками управління майном в порядку та строки, установлені законодавством, договорами та Правилами ФФБ/ФОН.

3.21. Ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів після виникнення змін до документів, поданих ним для отримання ліцензії, у тому числі примірних Правил ФФБ/ФОН письмово повідомити Нацкомфінпослуг та надати відповідні підтверджувальні документи.

(пункт 3.21 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27.12.2012 р. N 2921)

3.22. Ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, поданих відповідно до підпунктів 2.1.5, 2.1.8 пункту 2.1 розділу II цих Ліцензійних умов або підпунктів 3.3.1 та 3.3.2 пункту 3.3 цього розділу, надіслати до Нацкомфінпослуг письмове повідомлення із зазначенням переліку змін та надати відповідні реєстраційні картки у паперовій та електронній формах.

Реєстраційна картка в електронній формі подається до Нацкомфінпослуг через веб-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у режимі он-лайн.

(пункт 3.22 у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 11.07.2013 р. N 2265)

3.23. Керівник та головний бухгалтер управителя повинні відповідати Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554.

(розділ 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 18.01.2005 р. N 3329,
 від 19.06.2007 р. N 7494,
 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 03.06.2010 р. N 454)

3.24. Ліцензіат повинен мати власний веб-сайт (сторінку) в Інтернеті та оприлюднювати на ньому:

інформацію, розкриття якої передбачено статтею 121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", крім звітних даних, які складаються та подаються ліцензіатом до Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства;

типові правила ФФБ та/або ФОН;

актуальну інформацію про ліцензіата та його відокремлені підрозділи (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для відокремленого підрозділу вказується в разі наявності такого коду), номер телефону, прізвище, ім'я, по батькові керівника).

(розділ 3 доповнено пунктом 3.24 згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
 ринків фінансових послуг, від 26.11.2013 р. N 4278)

Розділ 4. Вимоги до провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю через відокремлені підрозділи ліцензіата

4.1. Здійснення ліцензіатом діяльності через відокремлені підрозділи на підставі отриманої ліцензії проводиться за місцезнаходженням відокремленого підрозділу за умови виконання таких вимог:

1) інформацію про відокремлений підрозділ ліцензіата унесено до Державного реєстру фінансових установ. Для відокремленого підрозділу ліцензіатом видається копія ліцензії, на зворотному боці якої зазначені найменування та місцезнаходження такого відокремленого підрозділу, завірені підписом керівника та печаткою ліцензіата;

(підпункт 1 пункту 4.1 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 26.11.2013 р. N 4278)

2) повноваження щодо здійснення залучення коштів та управління майном передбачені у внутрішньому положенні про відповідний відокремлений підрозділ ліцензіата;

3) відокремлений підрозділ ліцензіата проводить діяльність, передбачену його внутрішніми положеннями, з дотриманням вимог цих Ліцензійних умов;

4) наявність у відокремленого підрозділу приміщення для здійснення діяльності відповідно до його внутрішнього положення, на яке в ліцензіата є право власності або право користування та яке відповідає вимогам цих Ліцензійних умов;

5) наявності у ліцензіата власного капіталу в розмірі не меншому, ніж встановлений Положенням про фінансові компанії, та статутного капіталу відповідно до вимог пункту 3.7 цих Ліцензійних умов;

6) кожному відокремленому підрозділу ліцензіат присвоїв внутрішній реєстраційний код, який містить 12 знаків (перші 8 знаків внутрішнього реєстраційного коду відокремленого підрозділу мають відповідати ідентифікаційному коду ліцензіата за ЄДРПОУ, 9 знак - крапка, 10 - 12 знаки - порядковий номер відокремленого підрозділу ліцензіата).

4.2. У разі ліквідації відокремленого підрозділу, який провадив діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, або в разі припинення здійснення відокремленим підрозділом діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію такого відокремленого підрозділу або з дати припинення здійснення діяльності таким відокремленим підрозділом подати до Нацкомфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі згідно із додатком 6 до цих Ліцензійних умов.

(Ліцензійні умови доповнено новим розділом 4 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494,
 у зв'язку з цим розділи 4 - 7 вважати відповідно розділами 5 - 8,
 розділ 4 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 03.06.2010 р. N 454)

Розділ 5. Переоформлення ліцензії

5.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

- зміна найменування ліцензіата, якщо ця зміна не пов'язана з реорганізацією управителя;

- зміна місцезнаходження ліцензіата.

5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів після реєстрації в установленому порядку таких змін подати до Нацкомфінпослуг такі документи:

(абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.06.2010 р. N 454)

а) заяву про переоформлення ліцензії згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов, заяву про внесення змін до Реєстру та інші документи згідно з пунктом 6.2 Положення про реєстр;

б) оригінал ліцензії, яка підлягає переоформленню;

в) засвідчені в установленому законодавством порядку копії змін до установчих (засновницьких) документів юридичної особи про зміну місцезнаходження, або найменування;

г) друковану сторінку з веб-сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з інформацією про заявника, завізовану керівником (подається заявником за бажанням) ліцензіата, яка містить відповідні зміни;

(підпункт "г" пункту 5.2 у редакції розпорядження Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 05.03.2013 р. N 712)

ґ) копію платіжного документа про внесення плати за переоформлення ліцензії.

5.3. Нацкомфінпослуг приймає рішення про переоформлення ліцензії протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та всіх необхідних документів, що додаються до заяви. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення Нацкомфінпослуг надсилає заявникові повідомлення про прийняте рішення про переоформлення ліцензії та оформлює відповідну ліцензію на новому бланку.

(пункт 5.3 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 03.06.2010 р. N 454)

5.4. У разі переоформлення ліцензії Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним бланка ліцензії, що був переоформлений, з внесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

5.5. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, яка переоформлюється.

5.6. Повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Розділ 6. Видача дубліката ліцензії

6.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:

а) втрата ліцензії;

б) пошкодження ліцензії.

6.2. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

а) заяву про видачу дубліката ліцензії згідно з додатком 7 до цих Ліцензійних умов;

(підпункт "а" пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

б) оригінал ліцензії (у разі пошкодження);

в) копію платіжного документа про внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

6.3. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу дубліката ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та всіх необхідних документів. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дубліката Нацкомфінпослуг оформлює ліцензіату дублікат ліцензії.

6.4. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

6.5. Повідомлення про прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Розділ 7. Тимчасове зупинення та/або анулювання ліцензії

7.1. Підставами для тимчасового зупинення дії ліцензії можуть бути:

а) невиконання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов;

б) початок відповідно до чинного законодавства процедури ліквідації ліцензіата;

в) повторне аналогічне порушення ліцензіатом протягом року вимог Ліцензійних умов, за яке вже було застосовано заходи впливу;

г) неусунення ліцензіатом порушень, що стали підставою для попереднього застосування заходу(ів) впливу;

ґ) застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління ліцензіатом, призначення тимчасової адміністрації, затвердження плану відновлення фінансової стабільності ліцензіата;

д) відсутність ліцензіата за зазначеним у ліцензії місцезнаходженням.

(пункт 7.1 доповнено підпунктом "д" згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

7.2. Одночасно з тимчасовим зупиненням дії ліцензії зупиняються дії дозволів ліцензіата, виданих Нацкомфінпослуг відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

(пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

7.3. Дія тимчасово зупиненої ліцензії може бути поновлена за рішенням Нацкомфінпослуг у разі усунення порушень, що були підставою для її тимчасового зупинення, та відсутності в ліцензіата порушень вимог цих Ліцензійних умов на момент подання клопотання про поновлення дії ліцензії.

(пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

7.4. Строк тимчасового зупинення дії ліцензії обмежений строком дії ліцензії.

У разі, якщо строк ліцензії, дія якої була тимчасово зупинена, закінчився, нова ліцензія може бути видана ліцензіату не раніше дати усунення порушення, що стало підставою для тимчасової зупинки попередньо виданої ліцензії.

(абзац другий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

7.5. Підставами для анулювання ліцензії є:

а) заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

б) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата;

в) рішення суду про заміну управителя;

г) неусунення протягом строку, визначеного розпорядженням Нацкомфінпослуг, порушень вимог Ліцензійних умов, що стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії;

ґ) порушення законів та/або інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ліцензіата.

7.6. У разі прийняття ліцензіатом рішення про припинення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю ліцензіат подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

а) заяву про анулювання ліцензії згідно з додатком 8 до цих Ліцензійних умов;

(підпункт "а" пункту 7.6 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)

б) довідку про виконання всіх договірних зобов'язань з установниками, підписану керівником і головним бухгалтером, підписи яких засвідчені печаткою ліцензіата;

в) висновок аудиторської організації (аудитора) про відсутність у ліцензіата невиконаних зобов'язань перед установниками;

г) оригінал ліцензії.

7.7. Нацкомфінпослуг має право здійснити перевірку ліцензіата щодо виконання ним зобов'язань перед установниками за укладеними договорами.

7.8. У разі отримання заяви про анулювання ліцензії та необхідних документів Нацкомфінпослуг приймає рішення про анулювання ліцензії протягом тридцяти днів з дати надходження заяви.

7.9. Повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата надсилається заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

7.10. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата та інших підстав відповідно до законодавства здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.

7.11. Інформація про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата вноситься до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання ліцензії.

7.12. У разі анулювання ліцензії як застосування заходу впливу ліцензіат може отримати нову ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю не раніше ніж через рік з дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про анулювання попередньої ліцензії.

7.13. Рішення про анулювання ліцензії як застосування заходу впливу може бути оскаржене в судовому порядку.

Розділ 8. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов

8.1. Державний контроль за дотриманням цих Ліцензійних умов здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

Інші органи виконавчої влади здійснюють контроль за діяльністю ліцензіатів у межах своєї компетенції.

8.2. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов до ліцензіата застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

Директор департаменту нагляду
за фінансовими компаніями
 

 
К. Отченаш
 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Повне найменування заявника _______________________________________,

скорочене найменування заявника ____________________________________

місцезнаходження _________________________________________________,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника ____________________________,

власний капітал заявника на останній день місяця, який передує поданню заяви складає _________________________________________________ грн.

банківські реквізити:

найменування банку _______________________________________________,

місцезнаходження банку ____________________________________________,

МФО, поточний рахунок  ___________________________________________,

просить видати ліцензію на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

___________________________________________________

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших питань, пов'язаних з видачею ліцензії, звертатися до
_________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________
                                                                          номер телефону, факсу)

 

Керівник заявника

           М. П.

________________
(підпис)

________________
(П. І. Б.) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 23.10.2012 р. N 1855)

 

Реєстраційна картка про створення ФФБ

N ________

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми реєстраційної картки

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

"___" ____________ 20__ року


Складено на дату

"___" ____________ 20__ року


Найменування ліцензіата

 

Код ліцензіата за ЄДРПОУ

 

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

ФК

N

 

Реквізити Правил ФФБ виду, які затверджені

(дата затвердження)

Орган управителя, що затвердив Правила

 

Реквізити банку, у якому ліцензіату відкрито банківський рахунок для ФФБ виду _____

б/р

Найменування банку

 

МФО банку

 

Найменування забудовника, з яким ліцензіат уклав договір про замовлення будівництва по ФФБ виду ____

 

Код забудовника за ЄДРПОУ

 

Найменування банку та його код за ЄДРПОУ, де відкриті поточні рахунки забудовника, підрядника, субпідрядника

(найменування)

(код за ЄДРПОУ)

Місцезнаходження об'єкта будівництва (область, місто, вулиця, будинок, будівля, споруда або комплекс споруд), дата введення об'єкта в експлуатацію

 

Реквізити рішення, яким забудовнику видано дозвіл на виконання будівельних робіт, орган, який видав дозвіл

 

Реквізити документа щодо отримання забудовником права власності або користування земельною ділянкою під об'єкт будівництва, орган, який надав документ

 

(додаток 2 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.12.2012 р. N 2921)

 

Реєстраційна картка про створення ФОН

N ________

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми реєстраційної картки

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Підпис

 

Дата

"___" ____________ 20__ року


Складено на дату

"___" ____________ 20__ року


Найменування ліцензіата

 

Код ліцензіата за ЄДРПОУ

 

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

ФК

N

N свідоцтва та дата державної реєстрації сертифікатів ФОН, сума емісії сертифікатів

Реквізити Правил ФОН, які затверджені

(дата затвердження)

Орган управителя, що затвердив Правила

 

Реквізити банку, в якому ліцензіату відкрито банківський рахунок для ФОН

б/р

Найменування банку

 

МФО банку

 

Скорочене найменування забудовника, з яким ліцензіат уклав договір про замовлення будівництва по ФОН

 

Код забудовника за ЄДРПОУ

 

Найменування банку та його код за ЄДРПОУ, де відкриті поточні рахунки забудовника, підрядника, субпідрядника

(найменування)

(код за ЄДРПОУ)

Місцезнаходження об'єкта будівництва (область, місто, вулиця, будинок, будівля, споруда або комплекс споруд), дата введення об'єкта в експлуатацію

 

Реквізити рішення, яким забудовнику видано дозвіл на виконання будівельних робіт, орган, який видав дозвіл

 

Реквізити документа щодо отримання забудовником права власності або користування земельною ділянкою під об'єкт будівництва, орган, який надав документ

 

(додаток 3 у редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.12.2012 р. N 2921)
 

Інформація про забудовника

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми інформації 

Посада 

 

Прізвище, ім'я, по батькові 

 

Підпис 

 

Дата 

"___" _____________ 20__ р. Складено на дату 

"___" ___________ 20__ р. 


Найменування ліцензіата 

 

Ідентифікаційний код ліцензіата за ЄДРПОУ 

 

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 

ФК 

N 

 

Реквізити Правил ФФБ/ФОН, за якими ліцензіат буде фінансувати забудовника за об'єктом будівництва 

(дата затвердження) 

Місцезнаходження об'єкта будівництва (область, місто, вулиця, будинок, будівля, споруда або комплекс споруд), дата введення об'єкта в експлуатацію 

Дата введення об'єкта будівництва в експлуатацію 

Реквізити договору ліцензіата із забудовником 

Дата укладання договору та строк, на який укладено договір 

Уповноважені особи, що підписали договір від забудовника 

П. І. Б., посада 

Уповноважені особи, що підписали договір від ліцензіата 

П. І. Б., посада 


Найменування забудовника, з яким ліцензіат уклав договір про замовлення будівництва по ФОН/ФФБ, та ідентифікаційний код забудовника за ЄДРПОУ 

(найменування)  

(код за ЄДРПОУ) 

Реквізити договору уступки майнових прав на нерухомість між ліцензіатом (управителем) і забудовником з відкладальними умовами  

Дата підписання та строк, на який укладено договір 

Уповноважені особи, що підписали договір (П. І. Б.) 

Реквізити договору доручення з відкладальними умовами між ліцензіатом та забудовником 

Дата підписання та строк, на який укладено договір 

Уповноважені особи, що підписали договір (П. І. Б.) 

Реквізити безвідкличної довіреності ліцензіату на право делегування третім особам функцій забудовника 

Дата складання та підписання, номер, П. І. Б. особи, яка підписала довіреність  


(Ліцензійні умови доповнено новим додатком 4 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494)
 

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії відокремленому підрозділу ліцензіата на право провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Додаток 5 виключено

(Ліцензійні умови доповнено новим додатком 5 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494
,
 додаток 5 виключено згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 03.06.2010 р. N 454,
у зв'язку з цим додатки 6 та 7 вважати відповідно додатками 5 та 6)

 

Повідомлення
про припинення відокремленого підрозділу ліцензіата

Ліцензіат _________________________________________________________,
                                                                        (повне найменування)
місцезнаходження _________________________________________________,
серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
_________________________________________________________________,
                          (дата видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи)
_________________________________________________________________,
     (дата прийняття та номер рішення про видачу копії ліцензії відокремленому підрозділу),
повідомляє про припинення відокремленого підрозділу за вказаним у копії ліцензії місцезнаходженням.

Додаток:
копія ліцензії на відокремлений підрозділ;
відповідне рішення ліцензіата. 

Керівник ліцензіата (посада) 

(підпис)

М. П. 

(ініціали, прізвище) 

(Ліцензійні умови доповнено новим додатком 5 згідно з
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 послуг України від 19.06.2007 р. N 7494,
 у зв'язку з цим вважати додатки 7 - 9 відповідно додатками 6 - 8)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Повне найменування заявника _______________________________________,

скорочене найменування заявника ____________________________________,

місцезнаходження __________________________________________________,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника  ____________________________,

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи,

серія _______ номер ______ від ___________,

банківські реквізити:

найменування банку ________________________________________________,

місцезнаходження банку _____________________________________________,

МФО, поточний рахунок ____________________________________________,

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії  ____________________,

серія та номер ліцензії ______________, дата видачі ліцензії _______________,

строк дії ліцензії з ______________________ до _________________________, 

просить переоформити ліцензію у зв'язку з __________________________
_________________________________________________________________
                                                             (зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших питань, пов'язаних з переоформленням ліцензії, звертатися до

__________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, __________________________________________________________________
                                                               номер телефону, факсу)  

 

Керівник заявника

           М. П.

________________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 23.10.2012 р. N 1855)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операції з нерухомістю

Повне найменування заявника ________________________________________,

скорочене найменування заявника ____________________________________,

місцезнаходження __________________________________________________,

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
N ______________, серія ______ дата видачі ____________________,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника _____________________________,

банківські реквізити:

найменування банку ________________________________________________,

місцезнаходження банку _____________________________________________,

МФО, поточний рахунок ____________________________________________,

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _____________________,

серія та номер ліцензії ______________, дата видачі ліцензії ________________,

термін дії ліцензії з ______________ до _________________________________,

просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ___________________________
__________________________________________________________________
                                                                     (зазначити причину)

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших питань, пов'язаних з видачею дубліката ліцензії, звертатися до
__________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
                                                                номер телефону, факсу)

 

Керівник заявника

           М. П.  

________________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 23.10.2012 р. N 1855)

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Повне найменування заявника ________________________________________,

скорочене найменування заявника ____________________________________,

місцезнаходження __________________________________________________,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ заявника _____________________________,

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
серія _______ номер ______ дата видачі ___________,

банківські реквізити:

найменування банку ________________________________________________,

місцезнаходження банку _____________________________________________,

МФО, поточний рахунок ____________________________________________,

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ______________,

серія та номер ліцензії _____________, дата видачі ліцензії _____________,

термін дії ліцензії з _______________ до ______________________,

просить анулювати ліцензію у зв'язку з ______________________________
__________________________________________________________________
                                                             (зазначити причину) 

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

У разі виникнення будь-яких питань щодо поданих документів або інших питань, пов'язаних з анулюванням ліцензії, звертатися до

__________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, 
__________________________________________________________________
                                                             номер телефону, факсу)

 

Керівник заявника

           М. П.

________________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 23.10.2012 р. N 1855)

___________

Опрос