Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил безопасной эксплуатации баз для стоянки маломерных (малых) судов

Минтранс
Приказ, Правила от 16.07.2004 № 642
редакция действует с 11.09.2018

Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден

Наказ Міністерства транспорту України
від 16 липня 2004 року N 642

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2004 р. за N 915/9514

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487
,
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 6 серпня 2018 року N 354

На виконання вимог статей 3, 4 Закону України "Про транспорт", статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України, Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Мінтрансу України від 20.11.2003 N 904 та зареєстрованого в Мін'юсті України 19.12.2003 за N 1193/8514, НАКАЗУЮ:

1 Затвердити Правила безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден (далі - Правила), що додаються.

2 Державному департаменту морського і річкового транспорту (Скворцов Г. П.):

2.1 Забезпечити подання Правил на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2 Довести Правила до об'єднань, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана з експлуатацією маломірних (малих) суден, та забезпечити їх неухильне виконання.

3 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кроля С. С.

 

Міністр 

Г. М. Кірпа 

 

Правила
безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден

(У тексті Правил слова "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства" та "Державний департамент морського і річкового транспорту" у всіх відмінках замінено словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" у відповідних відмінках; слова "Держфлотінспекція" та "Укрморрічфлот" у всіх відмінках замінено словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

(У тексті Правил слова "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у всіх відмінках замінено словами "Державна служба України з безпеки на транспорті" та "Укртрансбезпека" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Правил та додатках 1 - 3 до них слова "Державна служба України з безпеки на транспорті", "Укртрансбезпека", "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба морського та річкового транспорту України", "Морська адміністрація", "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

1 Загальні положення

1.1 Ці Правила розроблені на виконання вимог статей 3, 4 Закону України "Про транспорт".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278)

1.2 Правила встановлюють вимоги до організації безпечного утримання баз для стоянки маломірних (малих) суден (далі - судна).

Вимоги до баз також установлені Положенням про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженим наказом Мінтрансу України від 20.11.2003 N 904, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за N 1193/8514.

(абзац другий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278)

Вимоги для баз, які розташовані в прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, установлюються постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147 "Про прикордонний режим".

1.3 Дія Правил поширюється на юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з експлуатацією маломірних (малих) суден (крім суден Міноборони, Державної прикордонної служби України, СБУ, МВС та суден флоту рибного господарства).

1.4 Нормативні посилання

Абзац другий пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278
,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 вважати відповідно абзацами другим - четвертим
)

Закон України "Про транспорт";

Кодекс торговельного мореплавства України;

Водний кодекс України;

абзац шостий пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

Абзац шостий пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278
,
у зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий
 вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим
)

Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року N 1095;

(абзац п'ятий пункту 1.4 у редакції наказів
 Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278,
від 06.08.2018 р. N 354)

абзац дев'ятий пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затверджене наказом Мінтрансу України від 20.11.2003 N 904 та зареєстроване в Мін'юсті України 19.12.2003 за N 1193/8514.

1.5 Скорочення

АП - аварійна подія;

база - база для стоянки маломірних (малих) суден;

БС - безпека судноплавства;

ВВШ - внутрішні водні шляхи;

Морська адміністрація - Державна служба морського та річкового транспорту України;

ДМРКЦ - Державний морський рятувально-координаційний центр;

СУБ - система управління безпекою.

абзац дев'ятий пункту 1.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

1.6 Визначення

У цих Правилах терміни мають такі визначення:

аварійна подія (АП) - аварія, інцидент з маломірним (малим) судном;

база для стоянки маломірних (малих) суден - суб'єкт господарювання, одним зі статутних напрямів діяльності якого є надання послуг з безпечного утримання маломірних (малих) суден і який утримує і використовує спеціально обладнані для цього гідротехнічні споруди або природні берегові об'єкти, за винятком баз та інших пунктів базування суден флоту рибного господарства;

маломірне (мале) судно - судно, найбільша довжина корпусу якого 20 метрів і менше, за винятком буксирів, штовхачів, криголамів, суден, які перевозять понад 12 пасажирів, вантажних суден, плавкранів і суден технічного флоту;

прокатна база - спеціалізована база, на якій маломірні (малі) судна надаються у користування (експлуатацію) юридичним або фізичним особам у встановленому порядку;

система управління безпекою (СУБ) - структурована і документована система, яка дає змогу персоналу бази ефективно провадити її політику в галузі забезпечення безпеки та захисту довкілля;

спортивна база - спеціалізована база, де базуються тільки судна, що використовуються виключно для тренувань із спортивною метою, та судна, що їх обслуговують.

1.7 База організовується для забезпечення:

цілодобової безпечної стоянки суден;

безпечного виконання суднових робіт;

безпечної посадки на судна та висадки з суден пасажирів і екіпажу;

схоронності суден, двигунів та іншого суднового обладнання.

1.8 У залежності від граничної кількості суден, що утримуються на базі, їй присвоюється один з таких класів:

1-й клас - понад 3000 одиниць

2-й клас - від 2001 одиниці до 3000 одиниць

3-й клас - від 1001 одиниці до 2000 одиниць

4-й клас - від 501 одиниці до 1000 одиниць

5-й клас - від 101 одиниці 500 одиниць

6-й клас - від 51 одиниці до 100 одиниць

7-й клас - від 26 одиниць до 50 одиниць

8-й клас - від 11 одиниць до 25 одиниць

9-й клас - до 10 одиниць.

2 Реєстрація баз маломірних (малих) суден

2.1 Усі бази підлягають реєстрації в Морській адміністрації.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278)

2.2 Реєстрація бази здійснюється на підставі письмової заяви адміністрації бази. До заяви додаються такі документи, завірені в установленому порядку:

копія правовстановлювального документа бази;

реєстраційна картка (додаток 1);

копія акта відводу земельної ділянки;

довідка про балансову належність основних фондів бази (споруд, плавзасобів тощо);

копія технічного паспорта (технічного звіту) бази;

копії свідоцтв Регістра судноплавства України на гідротехнічні споруди, що належать базі або експлуатуються нею (за наявності);

схема бази з визначенням основних технічних характеристик бази;

копія наказу про призначення особи, відповідальної за забезпечення БС на базі;

довідка про кількість суден на базі (окремо для фізичних та юридичних осіб).

2.3 Морська адміністрація у місячний термін перевіряє надані документи і приймає рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) бази. При цьому робиться відповідний запис у Журналі реєстрації баз (додаток 2) та видається (у разі прийняття рішення про реєстрацію) Свідоцтво про реєстрацію бази (додаток 3).

3 Вимоги до організації експлуатації баз

3.1 Відповідальність за безпечну експлуатацію та утримання бази, організацію контролю за схоронністю суден та їх випуском у плавання несе адміністрація бази. Основні організаційні засади функціонування бази повинні бути включені до СУБ бази і відповідати вимогам, установленим цим Положенням.

3.2 Бази повинні розміщуватись на ділянках з невеликою швидкістю течії, де є захист від негативної дії вітру, хвиль та криги.

3.3 Бази не можуть бути розташовані ближче ніж 100 м від дебаркадерів та інших причальних споруд та не ближче ніж 500 м від гідротехнічних споруд та мостів.

3.4 Межа акваторії та території бази повинна бути огороджена (у тому числі понтонами, бонами або плавучими знаками на воді).

3.5 Для безпечного утримання суден та причалів на базі можуть бути побудовані захисні споруди (дамби, хвилеломи та інше).

3.6 Якщо захисні споруди бази при паводках затоплюються, то на них повинні бути встановлені знаки навігаційного огородження.

3.7 Габарити суднових проходів на базах повинні забезпечувати безпечний прохід та розходження найбільшого із суден, що перебуває на базі.

3.8 Не менше одного разу за навігацію акваторія бази повинна бути протралена, про що організацією бази складається відповідний акт.

3.9 Адміністрація бази повинна постійно сповіщати судноводіїв про фактичну гарантовану глибину акваторії та наявність перешкод до плавання маломірних (малих) суден.

3.10 Територія бази повинна мати:

під'їзні автомобільні шляхи;

спеціальну ділянку (місце) з ємностями для сухого сміття та відходів нафтопродуктів;

спеціально обладнаний причал для посадки та висадки пасажирів;

обладнану штрафну площадку для зберігання суден, плавання яких заборонено в порядку, установленому законодавством, та тих, що не мають власника.

3.11 База повинна бути обладнана телефонним та гучномовним зв'язком.

3.12 Розміщення на території бази паливних та мастильних матеріалів допускається тільки в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.13 На кожній базі повинні бути обладнані рятувальні пости, а на прокатних базах та базах стоянки 1 - 7 класів повинне бути чергове рятувальне судно в постійній готовності до негайного виходу.

3.14 Судноводій чергового рятувального судна повинен бути проінструктований, знати свої обов'язки, уміти надавати невідкладну медичну допомогу, знати прийоми рятування потопаючих.

3.15 Протипожежне та рятувальне обладнання бази в кількості, яка передбачена встановленими законодавством нормами, повинно бути справним, розміщуватися на штатних місцях і бути готовим до негайного використання.

3.16 У темний час доби акваторія та територія бази повинні мати необхідне освітлення, установлене таким чином, щоб не заважати судноводіям суден, що проходять в районі розташування бази.

3.17 На краю причалів повинні бути встановлені "білі" кругові вогні на висоті не менше 2 метрів від настилу причалу.

3.18 На базі обладнуються не менше одного інформаційного стенда, на якому розміщуються:

схема бази;

план стоянки суден біля пірсів (причалів);

схема руху суден на акваторії бази;

правила користування базою і суднами, встановлені адміністрацією бази;

правила користування базою і суднами для спортивних тренувань та змагань, установлені адміністрацією бази;

правила попередження нещасних випадків з людьми;

розклад дій при пожежі або падінні людини у воду;

гідрометеорологічні дані на кожну добу та прогноз погоди;

інформація про аварійні випадки та порушення правил користування суднами;

комплексний план природоохоронних заходів;

плакати, пам'ятки, інша наочна агітація з безпечного користування маломірними (малими) суднами та базами, з охорони праці, довкілля, протипожежної та протиепідемічної тематики тощо.

3.19 Стенди повинні бути розташовані таким чином, щоб забезпечити легкий доступ до них судноводіїв та осіб, які користуються прокатними суднами.

3.20 Адміністрація кожної бази повинна мати і представляти на вимогу посадових осіб Морської адміністрації:

документи, що входять до СУБ бази;

свідоцтво про реєстрацію бази;

технічний паспорт бази;

свідоцтва Регістра судноплавства України на гідротехнічні споруди, що належать базі або експлуатуються нею (за наявності);

акти огляду бази органами державного нагляду;

правила користування базою і суднами, установлені адміністрацією бази;

Журнал обліку приписного флоту (додаток 4);

Журнал випуску суден у плавання (додаток 5);

Інструкцію з випуску суден у плавання;

акти випробування трапів, містків, сходень та іншого обладнання;

перелік діючих контактів для повідомлень ДМРКЦ, Морської адміністрації;

перелік діючих адрес та номерів телефонів пожежної охорони, міліції, медичних та рятувальних служб, підрозділу Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі).

3.21 Причали, трапи, сходні, містки для сполучення з берегом і сусідніми причалами повинні мати:

цілісний настил;

достатню площу для безпечного розміщення людей та виконання необхідних робіт;

достатню ширину, що повинна забезпечити прохід не менше двох чоловік;

необхідні швартовні засоби;

відбійні пристрої;

протипожежне та рятувальне обладнання відповідно до встановлених норм;

надійне кріплення до берега (ґрунту);

написи про допустиму кількість ошвартованих суден;

написи "Випробувано" з указівкою року та місяця випробування;

вільні під'їзди для пожежних машин.

Випробування причалів, трапів, сходів, містків здійснюється відповідно до встановлених законодавством вимог.

3.22 Відповідальність за організацію робіт із забезпечення БС, стан БС, функціонування СУБ, профілактичну роботу із попередження АП, у тому числі безпечну експлуатацію та утримання бази, організацію контролю за схоронністю суден та їх випуском у плавання покладається на керівника бази.

3.23 Для організації роботи із забезпечення БС, функціонування СУБ призначається особа (особи), відповідальна за забезпечення БС; можуть створюватися відповідні служби (підрозділи).

3.24 Перелік завдань для адміністрації бази, особи (осіб), відповідальної за забезпечення БС, працівників відповідних служб (підрозділів) затверджується керівником бази (додаток 6).

3.25 Для попередження АП та забезпечення системності в роботі з питань безпеки на базі під час навігації щомісяця проводяться дні безпеки.

3.26 Перед проведенням дня безпеки видається наказ, у якому:

указуються відповідальні особи або структурні підрозділи бази, які підлягають перевірці;

призначається склад комісії з перевірки і термін її роботи;

визначаються питання, які підлягають перевірці.

3.27 Адміністрація бази повинна організувати такий порядок її роботи, роботи персоналу бази, при якому інформація про АП передається негайно. Цей порядок має бути документально закріплений в СУБ.

3.28 Керівник або інший працівник бази повинен негайно повідомити про АП:

ДМРКЦ (АП у морських водах);

Морську адміністрацію.

Перелік контактів для повідомлень ДМРКЦ, Морської адміністрації публікується у повідомленнях мореплавцям.

4 Вимоги до суден, що приписані до бази

4.1 Після реєстрації в Судновій книзі України кожне маломірне (мале) судно приписується до конкретної бази.

4.2 Судно, що приписане до бази, повинно мати на базі постійно закріплене за ним місце, біля якого фарбою вказується реєстраційний номер судна.

4.3 Судна повинні відповідати чинним вимогам з БС стосовно придатності до плавання та безпечного утримання на базі.

4.4 Судновий інвентар під час стоянки судна повинен зберігатись у складському приміщенні.

4.5 Судна, приписані до бази, реєструються в Журналі обліку приписного флоту (додаток 4).

5 Випускний режим

5.1 Для забезпечення контролю за виходом у плавання та поверненням суден на кожній базі повинен бути встановлений випускний режим. Випуск у плавання суден здійснюється чергово-вахтовою службою відповідно до інструкції з випуску суден.

5.2 Інструкція з випуску суден погоджується з Морською адміністрацією (структурним підрозділом Морської адміністрації) і затверджується адміністрацією бази; для баз, розташованих у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі, інструкція затверджується відповідно до законодавства.

5.3 Для перевірки суден, що виходять у плавання, на базі повинні бути організовані контрольний пост та випускні ворота.

5.4 Якщо адміністрація бази не має змоги обладнати випускні ворота, то контрольні пости повинні бути організовані в зручних місцях.

5.5 Вихід та повернення судна повинно фіксуватись у спеціальному Журналі випуску суден у плавання (додаток 5), де зазначаються:

номер судна, прізвище та ініціали судновласника;

склад екіпажу та пасажирів;

маршрут плавання;

час виходу судна;

орієнтовний та фактичний час приходу судна.

Запис у журналі підтверджується підписом судновласника (судноводія).

5.6 Перед виходом судна у плавання чергово-вахтова служба перевіряє:

свідоцтво судноводія на право керування судном, у тому числі відмітки про своєчасне проходження перевірки знань;

судновий білет;

свідоцтво про придатність судна до плавання;

акт технічного огляду;

наявність суднового обладнання та рятівних засобів згідно з установленими нормами;

виконання вимог щодо пасажиромісткості та навантаження судна, а також правильності розміщення пасажирів та вантажу;

наявність необхідних написів на бортах судна;

відповідність технічного стану судна вимогам суднових документів.

Випуск суден у плавання у разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог забороняється.

5.7 Вихід судна в плавання забороняється також у таких випадках:

якщо очевидно, що судноводій чи пасажири перебувають у нетверезому стані або в стані наркотичного сп'яніння;

коли фактичний чи прогнозований стан вітру, хвиль та інших гідрометеорологічних умов не забезпечує безпечного плавання;

коли база не має Свідоцтва про реєстрацію бази.

5.8 Рух суден на акваторії бази або їхній вихід може бути обмежений адміністрацією бази або Морською адміністрацією: за часом доби, за погодними умовами та типами суден.

 

Директор Укрморрічфлоту 

В. Г. Работньов 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
бази для стоянки маломірних (малих) суден
N ___

__________________________________________________________
(назва підрозділу Морської адміністрації)

1 Найменування бази ______________________________________________

2 Місце розташування _____________________________________________
_________________________________________________________________

3 Власник бази ____________________________________________________

4 Відповідальний за експлуатацію бази _______________________________
_________________________________________________________________

5 Юридична адреса власника бази ___________________________________
_________________________________________________________________

6 Інші реквізити власника бази ______________________________________
_________________________________________________________________

7 Кількість суден __________________________________________________

Судна 

За станом на 

  

  

  

  

Самохідні з двигунами до 75 к. с. 

  

  

  

  

Самохідні з двигунами від 75 до 150 к. с. 

  

  

  

  

Самохідні з двигунами більше 150 к. с. 

  

  

  

  

Гідроцикли 

  

  

  

  

Вітрильно-моторні 

  

  

  

  

Вітрильні 

  

  

  

  

Веслові 

  

  

  

  

Надувні та розбірні 

  

  

  

  

Плавдачі 

  

  

  

  

Гідропеди 

  

  

  

  

Інші несамохідні судна 

  

  

  

  

УСЬОГО 

  

  

  

  

8 Особливі відмітки _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________
(ініціали, прізвище і посада особи, що заповнила картку)  

____________
(підпис) 

М. П. 

 

 

"___" ____________ 20__ р. 

  

Директор Укрморрічфлоту 

В. Г. Работньов 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації баз для стоянки маломірних (малих) суден

Реєстраційний номер 

Найменування бази 

Власник бази 

Адреса власника 

Місце розташування бази 

Кількість суден 

Самохідні до 75 к. с. 

Самохідні
75 - 150 к. с. 

Самохідні більш 150 к. с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість суден 

Дата огляду 

Гідроцикли 

Вітрильно-
моторні 

Вітрильні 

Веслові 

Надувні, розбірні 

Гідропеди 

Плавдачі 

Інші несамохідні 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор Укрморрічфлоту 

В. Г. Работньов 

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N ___
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ БАЗИ ДЛЯ СТОЯНКИ МАЛОМІРНИХ (МАЛИХ) СУДЕН

1 Назва бази (повна) _______________________________________________

2 Місцезнаходження бази ___________________________________________

3 Власник бази ____________________________________________________

4 Адреса, інші реквізити власника бази ________________________________
_________________________________________________________________

Згідно з Правилами безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16.07.2004 N 642, це Свідоцтво дає право вказаній базі забезпечувати стоянку, експлуатацію та схоронність маломірних (малих) суден.

Начальник ___________________________ 
                         (підрозділ Морської адміністрації

____________
(підпис)

__________________
(ініціали і прізвище) 

______________________
(місце видачі свідоцтва) 

М. П.   "___" ____________ 20__ р. 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278)

 

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ПРИПИСНОГО ФЛОТУ

N
з/п 

N судна 

Тип судна 

Судновласник, його адреса, телефон, інші контактні дані 

Відмітки про проходження технічних оглядів (указується дата) 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Узяття на облік 

Зняття з обліку 

Дата 

Підпис, ініціали і прізвище судновласника 

Підпис, ініціали і прізвище особи, яка внесла запис 

Дата 

Підпис, ініціали і прізвище судновласника 

Підпис, ініціали і прізвище особи, яка внесла запис 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Укрморрічфлоту 

В. Г. Работньов 

 

ЖУРНАЛ
ВИПУСКУ СУДЕН У ПЛАВАННЯ

N
з/п 

Дата 

N судна 

Судновласник 

П. І. Б. членів екіпажу та пасажирів 

Маршрут
плавання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час відходу 

Час приходу 

Підпис
судновласника 

Примітки 

Орієнтовний 

Фактичний 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Укрморрічфлоту 

В. Г. Работньов 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ
для адміністрації, відповідальної особи, працівників
________________________________
(найменування бази)
бази для стоянки маломірних (малих) суден із забезпечення БС 

_____________________________________________________
(посада особи, для якої розроблені нормативи)

у проведенні заходів із забезпечення безпеки судноплавства

N
з/п 

Найменування заходу 

Періодичність проведення 

Хто виконує захід 

Відмітка про виконання 

Який документ видано 

Хто готує документ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________
(посада) 

_______________
(підпис) 

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Директор Укрморрічфлоту 

В. Г. Работньов 

Опрос