Идет загрузка документа (192 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации охраны Государственной службой охраны при МВД Украины объектов, квартир и других помещений с личным имуществом граждан при помощи технических средств

МВД
Приказ, Инструкция от 25.11.2003 № 1429
Утратил силу

Про організацію охорони Державною службою охорони при МВС України об'єктів, квартир та інших приміщень з особистим майном громадян за допомогою технічних засобів

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 25 листопада 2003 року N 1429

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2004 р. за N 906/9505

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 грудня 2013 року N 1223

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 23 червня 2017 року N 533)

З метою вдосконалення організації охорони об'єктів, квартир та інших приміщень з особистим майном громадян за допомогою технічних засобів Державною службою охорони при МВС України, а також спеціалізованими підприємствами, що знаходяться у сфері її управління, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію з технічної експлуатації засобів охоронного призначення та організації роботи центрів спостереження в підрозділах Державної служби охорони при органах внутрішніх справ і спеціалізованих підприємствах, що знаходяться у сфері управління ДСО при МВС України (додається).

1.2. Інструкцію із здійснення підрозділами ДСО заходів майнової та особистої безпеки громадян з використанням технічних засобів охорони (додається).

1.3. Технічні умови обладнання охоронно-попереджувальною сигналізацією ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на Керівника Апарату Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції Шаповала В. І.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

 
М. В. Білоконь
 

 

Інструкція
з технічної експлуатації засобів охоронного призначення та організації роботи центрів спостереження в підрозділах Державної служби охорони при органах внутрішніх справ і спеціалізованих підприємствах, що знаходяться у сфері управління ДСО при МВС України

1. Визначення та терміни

У цій інструкції вживаються наступні терміни:

Тривога - попередження про наявність небезпеки для життя, майна або довкілля.

Сигнал тривоги - сигнал, сформований системою тривожної сигналізації, коли вона перебуває в режимі тривоги.

Система тривожної сигналізації (СТС) - електричне обладнання, призначене виявляти та попереджувати про наявність небезпеки.

Нормальний стан - це такий стан системи тривожної сигналізації, коли вона цілком працездатна і не перебуває в будь-якому іншому стані.

Хибна тривога - сигнал тривоги, сформований внаслідок помилки, спричиненої випадковим натисненням ручної кнопки виклику, реагуванням автоматичного пристрою на умови роботи, відмінні від тих, для яких цей пристрій призначено щодо виявлення тривожного стану, незадовільним функціонуванням або дефектністю одного із складників системи або помилкою оператора.

Система передавання тривожних сповіщень (СПТС) - система, яку використовують для передавання інформації про стан однієї чи декількох систем тривожної сигналізації між підохоронними зонами та одним чи декількома центрами приймання тривожних сповіщень.

Центр спостереження (пункт централізованого спостереження - ПЦС)* - віддалений центр з обслуговуючим персоналом, який контролює стан систем передавання тривожних сповіщень.

____________
* Терміни в круглих дужках, позначені курсивом, подані як довідкові і не є стандартизованими

Комплекс тривожної сигналізації (КТС) - сукупність систем охоронної і охоронно-пожежної сигналізації, відеоконтролю і відеоспостереження, контролювання доступу, що діють спільно і об'єднані для виконання завдань охоронного призначення.

Засоби охоронного призначення (ЗОП) - сукупність комплексу тривожної сигналізації та систем передавання тривожних сповіщень.

Інструкція з технічної експлуатації засобів охоронного призначення та організації роботи центрів спостереження в підрозділах Державної служби охорони при органах внутрішніх справ і спеціалізованих підприємствах, що знаходяться у сфері управління ДСО при МВС України - Інструкція.

Спеціалізоване підприємство, що знаходиться у сфері управління ДСО при МВС України - підприємство.

Чергова пульта управління - ЧПУ.

Охоронно-пожежна сигналізація - ОПС.

Головні управління МВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управління МВС України в областях та м. Севастополі - ГУМВС, УМВС.

Автоматична телефонна станція - АТС.

Запасний інструмент і приладдя - ЗІП.

Шлейф сигналізації - ШС.

Прилад приймально-контрольний - ППК.

Група затримання - ГЗ.

Державна служба охорони - ДСО.

Державна пожежна охорона - ДПО.

Програмно-технічний комплекс - ПТК.

2. Загальні положення

2.1. Інструкція визначає порядок організації і проведення технічної експлуатації комплексу тривожної сигналізації на об'єктах усіх форм власності та систем передавання тривожних сповіщень на ПЦС.

2.2. Технічна експлуатація засобів охоронного призначення - це сукупність організаційно-технічних заходів, що забезпечують підтримку в нормальному стані та відновлення працездатності КТС та СПТС.

2.3. Технічна експлуатація ЗОП включає в себе:

- планування технічної експлуатації;

- підготовку і допуск особового складу підрозділів Державної служби охорони та підприємств до технічної експлуатації;

- впровадження в експлуатацію;

- технічне обслуговування;

- приймання за якістю та комплектністю;

- метрологічне забезпечення технічної експлуатації;

- заходи безпеки при технічній експлуатації;

 - експлуатаційний контроль;

- збирання та узагальнення інформації про технічну експлуатацію;

- ведення експлуатаційної документації;

- матеріально-технічне забезпечення технічної експлуатації.

2.4. Основними завданнями технічної експлуатації КТС та СПТС є:

- забезпечення ефективної роботи;

- підтримка в нормі технічних характеристик;

- усунення причин, що викликають хибні сигнали тривоги, сформовані КТС;

- удосконалення форм і методів технічного обслуговування і ремонту.

2.5. Організація технічної експлуатації ЗОП покладається на управління, відділи ДСО та підприємства.

2.6. Відповідальність за стан технічної експлуатації ЗОП в управліннях, відділах (відділеннях) ДСО та на підприємствах покладається на інженерно-технічних працівників і електромонтерів ОПС в обсязі їх посадових обов'язків.

2.7. Технічна експлуатація ЗОП безпосередньо здійснюється електромонтерами ОПС відділів (відділень) ДСО, ремонтними майстернями при управліннях, відділах (відділеннях) ДСО та підприємств.

2.8. Особи, на яких покладається організація і проведення робіт з технічної експлуатації ЗОП, зобов'язані суворо дотримуватися і виконувати в частині, що їх стосується:

- вимоги нормативно-правових актів МВС України;

- правила виконання робіт з монтажу, налагодження, випробувань та введення в експлуатацію ЗОП;

- вимоги технічної документації заводів-виробників щодо експлуатації, перевірки технічного стану та ремонту ЗОП;

- правила техніки безпеки при роботах з технічного обслуговування, ремонту та монтажу ЗОП, інших електроустановок, що виконуються підрозділами охорони при органах внутрішніх справ та підприємствами.

Матеріали раціоналізаторських пропозицій, пов'язаних із схемними або конструктивними змінами апаратури ЗОП, після проведення дослідної перевірки в реальних умовах направляються до ДДСО при МВС України для прийняття рішень стосовно їх упровадження.

3. Планування технічної експлуатації ЗОП

3.1. Метою планування технічної експлуатації ЗОП є забезпечення організації та своєчасного проведення заходів, спрямованих на ефективне використання, підтримку в нормальному стані та відновлення працездатності ЗОП.

3.2. Планування технічної експлуатації ЗОП здійснюють управління, відділи (відділення) ДСО та підприємства на підставі:

- актів МВС України, ДДСО при МВС України, підприємств та Інструкції;

- аналізу стану робіт з технічної експлуатації ЗОП;

- аналізу надійності охорони об'єктів і квартир за допомогою ЗОП;

- річних планів постачань ЗОП, матеріально-технічних ресурсів для технічної експлуатації ЗОП;

- норм обслуговування ЗОП;

- термінів служби ЗОП;

- норм належності засобів вимірювання, інструментів, приладдя і пристосувань, запасних частин і матеріалів, необхідних для технічної експлуатації ЗОП.

3.3. У планах роботи управлінь, відділів (відділень) ДСО та підприємств повинно передбачатися проведення наступних заходів:

- щомісячний аналіз стану технічної експлуатації та ефективності використання ЗОП, підготовка пропозицій щодо їх удосконалення і контроль за усуненням раніше виявлених недоліків;

- інспекційний контроль організації технічної експлуатації і стану ЗОП у відділах (відділеннях) ДСО та на підприємствах;

- надання практичної допомоги відділам (відділенням) ДСО та підприємствам в організації технічної експлуатації ЗОП;

- контроль обліково-аналітичної роботи;

- організація технічного навчання керівного складу управління, відділу (відділень) ДСО та підприємств;

- організація технічного, економічного навчання, навчально-методичних зборів, підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників і електромонтерів ОПС;

- організація метрологічного забезпечення технічної експлуатації ЗОП;

- матеріально-технічне забезпечення технічної експлуатації ЗОП;

- контроль за дотриманням правил техніки безпеки при виконанні робіт з технічної експлуатації ЗОП, наявністю і застосуванням засобів захисту;

- впровадження та вдосконалення бригадної форми організації і стимулювання праці;

 - вивчення і поширення передового досвіду, удосконалення форм і методів технічної експлуатації ЗОП;

- організація раціоналізаторської та винахідницької роботи.

3.4. У планах роботи відділу (відділення) ДСО, підприємства повинно передбачатися проведення наступних заходів:

- щомісячне проведення аналізу стану технічної експлуатації ЗОП і здійснення заходів щодо їх вдосконалення;

- контроль за якістю проведення технічної експлуатації ЗОП, усуненням раніше виявлених недоліків;

- організація роботи щодо усунення причин хибних спрацьовувань ЗОП;

- організація метрологічного забезпечення технічної експлуатації ЗОП;

- забезпечення та контроль за дотриманням безпечних умов праці при технічній експлуатації ЗОП;

- матеріально-технічне забезпечення технічної експлуатації ЗОП;

- організація технічного, економічного навчання та підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників і електромонтерів ОПС;

- організація раціоналізаторської і винахідницької роботи;

- вивчення та впровадження передового досвіду в питанні технічної експлуатації ЗОП.

4. Технічне обслуговування ЗОП 

4.1. Технічне обслуговування являє собою комплекс робіт, спрямованих на підтримку у працездатному стані ЗОП протягом усього терміну експлуатації.

4.2. Основними завданнями технічного обслуговування ЗОП є:

- контроль технічного стану ЗОП за допомогою планомірного, регламентованого технічного обслуговування;

- ліквідація наслідків та причин впливу на ЗОП несприятливих кліматичних, виробничих та інших умов;

- оперативне виявлення та усунення несправностей, причин хибних спрацьовувань ЗОП;

- визначення граничного стану ЗОП;

- узагальнення та аналіз результатів технічного обслуговування ЗОП;

- розроблення заходів щодо поліпшення технічного обслуговування ЗОП, удосконалення його форм і методів.

4.3. До робіт з технічного обслуговування ЗОП допускаються інженерно-технічні працівники та електромонтери ОПС, які пройшли початкову підготовку, мають відповідний фах і кваліфікаційну групу за професією, групу з електробезпеки, пройшли медичний огляд і придатні до такої роботи за станом здоров'я.

4.4. До виконання регламентних та заявочних робіт з технічного обслуговування ЗОП допускаються електромонтери ОПС, кваліфікаційна група яких не нижче третього розряду з технічного обслуговування ЗОП.

4.5. Щойно прийняті електромонтери ОПС проходять початкову підготовку зі складанням відповідних заліків.

4.6. Початкова підготовка включає в себе:

- інструктаж з техніки безпеки та охорони праці;

- технічну підготовку та стажування на робочих місцях;

- навчання основним методам спілкування та ефективного пошуку замовників охоронних послуг.

4.7. Термін початкової підготовки встановлюється керівниками управлінь, відділів (відділень) ДСО та підприємств.

4.8. Питання щодо присвоєння або підвищення електромонтерам ОПС кваліфікаційної групи розглядається кваліфікаційною комісією У(В)ДСО при ГУМВС, УМВС, підприємства.

4.9. Технічне навчання (початкове, поточне) інженерно-технічних працівників і електромонтерів ОПС повинно проводитись в обсязі програм, рекомендованих ДДСО при МВС України, підприємствами.

4.10. Не менше одного разу на рік управління, відділи (відділення) ДСО, підприємства повинні проводити навчально-методичні збори з інженерно-технічними працівниками та електромонтерами ОПС з метою обміну досвідом з питань технічної експлуатації, вивчення передових методів обслуговування і ремонту ЗОП, тактико-технічних характеристик нової апаратури, правил та методів її установки, налагодження і експлуатації.

4.11. Для інженерно-технічних працівників та електромонтерів ОПС, зайнятих технічним обслуговуванням ЗОП, розробляються функціональні обов'язки, які затверджуються керівництвом підрозділу ДСО, підприємства.

4.12. Для виконання робіт з технічного обслуговування ЗОП електромонтери ОПС забезпечуються необхідною документацією, інструментом, приладами, запасними частинами, засобами захисту та робочою уніформою.

4.13. Відповідальність за забезпечення електромонтерів ОПС документацією, матеріалами, приладами, інструментом, засобами захисту та уніформою покладається на керівництво управлінь, відділів (відділень) ДСО, підприємств.

4.14. Для проведення робіт з технічного обслуговування ЗОП здійснюється регламентоване або заявочне технічне обслуговування ЗОП.

4.15. Питання щодо впровадження регламентованого або заявочного технічного обслуговування ЗОП приймається керівництвом У(В)ДСО при ГУМВС, УМВС або підприємства.

4.16. Регламентоване технічне обслуговування ЗОП виконується в обсязі та з періодичністю, встановленими регламентами технічного обслуговування ЗОП та Інструкцією, незалежно від їх технічного стану на момент початку виконання робіт. Планування технічного обслуговування здійснюється з урахуванням кількості апаратури в умовних установках на кожному об'єкті та ПЦС.

4.17. Позапланове або заявочне технічне обслуговування ЗОП виконується без попереднього призначення при виникненні несправностей, хибних спрацьовувань ЗОП або згідно із заявкою замовника охоронних послуг, а також у випадках необхідності ліквідації наслідків впливу несприятливих кліматичних і виробничих умов.

4.18. Електромонтери ОПС повинні вести журнал електромонтера ОПС з технічного обслуговування ЗОП (додаток 1), до якого після виконання регламентних або заявочних робіт заносяться відомості про виконану роботу та використані при цьому матеріали.

4.19. Технічне обслуговування акумуляторних батарей, бензодизельелектричних агрегатів здійснюється відповідно до інструкцій з їх експлуатації та рекомендацій з організації резервного електроживлення на ПЦС.

4.20. Технічне обслуговування комп'ютерної техніки, що використовується для спільної роботи із СПТС, може здійснюватись кваліфікованими спеціалістами на основі договору, що укладається управлінням (відділом) ДСО, підприємством зі спеціалізованим підприємством з їх ремонту та обслуговування.

4.21. Регламентне технічне обслуговування ЗОП виконується з відповідною періодичністю:

4.21.1. Для систем передачі тривожних сповіщень, встановлених на ПЦС та у приміщеннях телефонних станцій:

- регламент N 1 проводиться щодня ЧПУ при передачі зміни;

- регламент N 2 проводиться 1 раз на місяць електромонтерами, які закріплені за СПТС, що встановлені на ПЦС та у приміщеннях телефонних станцій, відповідно до технічних описів на цю апаратуру та технологічних карток;

- регламент N 3 проводиться 1 раз на півріччя або при надходженні двох і більше хибних спрацювань з вини апаратури протягом 30 календарних днів.

4.21.2. Для комплексу тривожної сигналізації, що встановлений на об'єкті:

- регламент N 1 проводиться щодня представником замовника охоронних послуг перед здачею об'єкта під спостереження;

- регламент N 2 проводиться 1 раз на місяць електромонтерами ОПС на об'єктах закріпленої дільниці згідно з технічними описами на дану апаратуру та в послідовності відповідно до технологічних карт;

- регламент N 3 проводиться 1 раз на півріччя або при надходженні двох і більше спрацювань сигналізації протягом 30 календарних днів.

4.22. Регламент N 2 комплексу тривожної сигналізації включає в себе роботи, що виконуються в наступній послідовності:

- регламент N 2 шлейфів КТС;

- регламент N 2 охоронних сповіщувачів;

- регламент N 2 приладів приймально-контрольних;

- перевірка працездатності КТС разом з СПТС;

- виявлення та усунення причин спрацьовувань ЗОП покладається на електромонтерів ОПС, за якими ці засоби закріплені, для технічного обслуговування згідно з наказами підрозділу ДСО, підприємства, а також, у разі технічної необхідності, інженерно-технічних працівників, електромонтерів ОПС, що займаються обслуговуванням апаратури ПЦС, та ремонтну групу; 

- технічне обслуговування резервних джерел електроживлення виконується електромонтерами ОПС, які пройшли спеціальне навчання. Резервні джерела електроживлення закріплюються для технічного обслуговування за електромонтерами ОПС наказом начальника підрозділу ДСО, керівника підприємства.

4.23. Для своєчасного усунення виявлених несправностей та поломок ЗОП у відділах (відділеннях) ДСО, на підприємстві створюється змінний фонд у розмірі 5 % від приладів, сповіщувачів, які знаходяться в експлуатації, для апаратури ПЦС - 5 % від задіяної ємності. Відповідальність за створення та правильне використання змінного фонду покладається на керівників підрозділів ДСО, підприємств.

4.24. Для забезпечення періодичності та своєчасності виконання робіт з технічного обслуговування ЗОП керівництвом або інженерно-технічними працівниками відділу (відділення) ДСО, підприємства щодня на початку робочого дня з електромонтерами ОПС проводиться виробничий інструктаж, а наприкінці дня - підведення підсумків роботи.

4.25. Виробничий інструктаж електромонтерів ОПС включає в себе:

- розподіл заявок між електромонтерами ОПС на виконання невідкладних робіт;

- видачу завдань на проведення регламентних, заявочних, ремонтних та інших робіт;

- перевірку наявності в електромонтерів ОПС необхідної документації, матеріалів, інструментів, вимірювальних приладів та засобів захисту від ураження електричним струмом;

- аналіз стану дебіторської заборгованості за надані послуги охорони за об'єктами закріпленої дільниці;

- інструктаж з правил техніки безпеки.

4.26. Підведення підсумків роботи включає в себе:

- звіт електромонтерів ОПС про виконану роботу та стан КТС на об'єктах закріпленої дільниці;

- обговорення хибних тривог, виявлених у процесі технічних оглядів та обстежень ЗОП, прийняття рішень щодо їх усунення;

- звіт електромонтерів ОПС про здійснені заходи з погашення дебіторської заборгованості та результати пошуку замовників охоронних послуг;

- вивчення зауважень та побажань замовників охоронних послуг.

4.27. Протягом усього робочого часу у відділах (відділеннях) ДСО та на підприємствах повинна бути організована система постійного зв'язку та контролю за роботою електромонтерів ОПС, що враховує час і місце проведення робіт та забезпечує передачу непланових завдань і використання їх у нестандартних ситуаціях.

4.28. Під час чергування електромонтер ОПС повинен постійно підтримувати зв'язок з диспетчером (черговою) ПЦС та черговою частиною підрозділу ДСО (за її наявності).

4.29. Вихід електромонтерів ОПС на роботу, отримання завдання на робочий день, перевірка електромонтерами ОПС справності ЗОП через ПЦС, а також контрольні дзвінки електромонтерів ОПС на ПЦС фіксуються в журналі обліку робочого часу електромонтерів ОПС (додаток 2). Електромонтер ОПС повинен періодично інформувати ЧПУ про своє місцезнаходження, а виконавши заявку, обов'язково перевірити справність ЗОП у всіх режимах роботи через ПЦС.

4.30. Режим роботи електромонтерів ОПС, які здійснюють технічне обслуговування ЗОП, встановлюється згідно із законодавством про працю в одну, дві або три зміни.

4.31. Чисельність електромонтерів ОПС у кожній зміні визначається керівництвом відділу (відділення) ДСО, підприємства, виходячи з виробничої потреби та згідно з нормативно-правовими актами.

4.32. Чергування електромонтерів ОПС у неробочий час, вихідні та святкові дні здійснюється згідно з графіком чергувань, який складається посадовою особою, відповідальною за цей напрямок роботи. Електромонтери ОПС, які заступають на роботу в другу і третю зміни, у вихідні та святкові дні, підпорядковуються черговому відділу (відділенню) або відповідальній особі, призначеній керівництвом відділу (відділення) ДСО або підприємства.

4.33. У дні відпочинку, які надані електромонтерам ОПС за відпрацьований час в святкові та вихідні дні, виконання непланового технічного обслуговування ЗОП на закріплених за ними ділянках покладається на інших електромонтерів ОПС, призначених бригадирами або інженерно-технічними працівниками.

4.34. Оплата праці електромонтерів ОПС за роботу у вихідні, святкові дні та в нічний час здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами.

5. Впровадження ЗОП в експлуатацію

5.1. Впровадження ЗОП в експлуатацію включає в себе:

- проведення обстежень з метою обладнання об'єктів КТС зі складанням актів обстежень;

- узгодження проектно-кошторисної документації;

- виконання монтажно-налагоджувальних робіт з обладнання об'єктів КТС;

- технічний нагляд за виконанням робіт з обладнання об'єктів КТС.

5.2. Впровадження ЗОП в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог норм і правил виконання та приймання робіт з монтажу, налагоджування, випробування і здавання в експлуатацію КТС.

5.3. Обладнання об'єктів КТС проводиться електромонтерами монтажних груп підрозділів охорони, а також підприємств.

5.4. Прийняття в експлуатацію КТС здійснюється комісією за участю представників замовника охоронних послуг, монтажної організації, Держпожнагляду, підрозділів охорони, підприємств та, за необхідності, інших спеціалістів органів внутрішніх справ і завершується складанням акта прийняття в експлуатацію (додаток 3).

5.5. Роботи з монтажу і налагодження СПТС на ПЦС та в приміщеннях автоматичних телефонних станцій проводяться електромонтерами монтажних груп підрозділів охорони, ремонтних майстерень (груп) при управліннях, відділах ДСО, а також підприємствами.

5.6. Приймання в експлуатацію СПТС, встановлених на ПЦС та в приміщеннях АТС, здійснюється комісією, склад якої затверджується керівництвом управління, відділу ДСО, керівником підприємства, та завершується складанням акта приймання в експлуатацію.

5.7. У випадках, коли створення монтажних груп в управліннях (відділах) ДСО через малі обсяги робіт разового характеру з обладнання об'єктів КТС та встановлення СПТС не є доцільним, допускається використання електромонтерів ОПС, зайнятих технічною експлуатацією.

5.8. З метою виявлення прихованих дефектів приладів та монтажу ЗОП перед прийняттям об'єкта під спостереження здійснюється його тренування, тобто об'єкт підключається до ПЦС і протягом не менш як 10 діб здається під спостереження та знімається згідно з договірним часом з обов'язковою фіксацією на ПЦС збоїв, тривог тощо.

5.9. Прийняті в експлуатацію ЗОП наказом начальника управління (відділу) ДСО, керівника підприємства закріплюються для технічного обслуговування за інженерно-технічними працівниками, бригадами електромонтерів та електромонтерами ОПС.

5.10. У період експлуатації ЗОП внесення змін до схеми блокування об'єкта, заміна одного типу приладів на інший проводиться за погодженням з керівниками технічної служби, інженерно-технічними працівниками управлінь (відділів) ДСО, підприємств. При цьому до експлуатаційної документації вносяться відповідні зміни згідно з наказом підрозділу ДСО, підприємства.

6. Заходи безпеки при технічній експлуатації ЗОП

6.1. Усі роботи з технічної експлуатації ЗОП повинні виконуватись відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, нормативно-правових актів МВС України.

7. Експлуатаційний контроль ЗОП

7.1. Експлуатаційний контроль являє собою комплекс організаційних заходів, спрямованих на забезпечення технічної експлуатації ЗОП відповідно до встановлених норм і вимог.

7.2. Основними формами експлуатаційного контролю ЗОП є:

- технічні огляди;

- інспекційний контроль;

- оперативний контроль.

7.3. Технічні огляди проводяться керівним та інженерно-технічним складом відділів (відділень) ДСО або підприємств не рідше одного разу на рік і, як правило, поєднуються з обстеженням об'єктів.

7.4. Технічні огляди ЗОП особливо важливих об'єктів проводяться двічі на рік.

У відділах (відділеннях) ДСО при ОВС особливо важливі об'єкти для перевірок технічного стану ЗОП та контролю за усуненням виявлених хибних тривог наказом начальника закріплюються за керівним, інспекторським та інженерно-технічним складом технічної служби.

7.5. Технічними оглядами ЗОП здійснюється перевірка:

- справності ЗОП;

- дотримання вимог щодо використання ЗОП відповідно до їх тактико-технічних характеристик;

- виконання встановлених норм і правил щодо монтажу ЗОП;

- повноти блокування вразливих місць.

7.6. Інспекційний контроль здійснюється керівним складом та інженерно-технічними працівниками управлінь, відділів ДСО, підприємств з метою оцінки стану технічної експлуатації ЗОП і полягає в перевірці:

- організації технічної експлуатації ЗОП на об'єкті відповідно до вимог Інструкції;

- справності ЗОП на об'єкті;

- дотримання вимог використання ЗОП на об'єкті відповідно до їх тактико-технічних характеристик;

- виконання встановлених норм та правил щодо монтажу ЗОП на об'єкті;

- повноти блокування вразливих місць на об'єкті;

- наявності і правильності ведення експлуатаційної документації;

- укомплектованості і стану інструменту, пристосувань та засобів вимірів, ЗІП та змінного фонду;

- наявності та стану засобів захисту, необхідних для дотримання правил техніки безпеки;

- організації технічного та економічного навчання інженерно-технічних працівників і електромонтерів ОПС;

- матеріально-технічного забезпечення технічної експлуатації ЗОП;

- стану аналітичної роботи з технічної експлуатації ЗОП;

- усунень недоліків та виконання пропозицій за результатами попередніх перевірок стану технічної експлуатації засобів ОПС.

7.7. Обсяг і терміни проведення інспекційного контролю визначаються керівниками управлінь, відділів ДСО, підприємств.

7.8. Оперативний контроль - це обов'язковий щоденний вибірковий контроль за виконанням електромонтерами ОПС робіт з технічної експлуатації ЗОП, який здійснюється керівним, інженерно-технічним складом та бригадирами електромонтерів ОПС.

7.9. Результати технічних оглядів відзначаються в актах обстеження. Результати інспекційного контролю відображаються в довідці (рапорті) довільної форми.

За результатами оперативного контролю робляться записи в журналах електромонтерів ОПС з технічного обслуговування ЗОП (додаток 1), а при виявленні виробничих недоліків про них доповідається рапортом керівництву підрозділу для прийняття відповідних заходів.

7.10. За результатами експлуатаційного контролю за необхідності розробляється план заходів щодо вдосконалення технічної експлуатації ЗОП. Відповідальність за його реалізацію покладається на інженерно-технічних працівників відділів (відділень) ДСО та підприємств.

8. Збирання та узагальнення інформації про технічну експлуатацію ЗОП

8.1. Збирання та узагальнення інформації про технічну експлуатацію ЗОП проводиться з метою одержання додаткових даних для розроблення організаційно-технічних заходів з удосконалення технічного обслуговування, ремонту, поліпшення експлуатаційних характеристик і зменшення кількості хибних тривог ЗОП.

8.2. Збирання та узагальнення інформації з технічної експлуатації здійснюється інженерно-технічними працівниками управлінь, відділів (відділень) ДСО та підприємств.

8.3. Завданням збирання та узагальненням інформації про технічну експлуатацію ЗОП є:

- накопичення даних про хибні тривоги та причини несправностей ЗОП на об'єктах;

- оцінка правильності вибору ЗОП відповідно до конкретних умов експлуатації;

- накопичення даних про виявлені несправності ЗОП у процесі ремонту та перевірок їх технічного стану;

- облік результатів винахідницької та раціоналізаторської роботи.

8.4. Головним джерелом інформації з технічної експлуатації ЗОП є експлуатаційна документація, що ведеться в підрозділах охорони та на підприємствах відповідно до Інструкції.

8.5. Збирання та узагальнення даних про хибні тривоги ЗОП повинні проводитись згідно з оперативною інформацією, що надходить на ПЦС.

8.6. Особа, відповідальна за збирання та узагальнення інформації з технічної експлуатації ЗОП, зобов'язана:

- організовувати збирання інформації з технічної експлуатації ЗОП;

- узагальнювати отримані дані та проводити їх аналіз;

- надавати пропозиції щодо поліпшення технічної експлуатації ЗОП.

8.7. Пропозиції щодо поліпшення технічної експлуатації ЗОП розробляються на основі:

8.7.1. Інформації стосовно технічної експлуатації ЗОП, що містить дані про кількість:

- відмов;

- хибних тривог;

- ремонтів;

- перевірок технічного стану ЗОП;

- невзяття під охорону з аналізом виявлених причин.

8.7.2. Результатів експлуатаційного контролю ЗОП.

8.7.3. Інформації про стан винахідницької та раціоналізаторської роботи.

8.7.4. Результатів впровадження передового досвіду роботи електромонтерів ОПС.

8.7.5. Інформації про організацію технічного навчання та підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників та електромонтерів ОПС.

8.8. Збирання та узагальнення інформації про технічну експлуатацію ЗОП здійснюється інженерно-технічними працівниками управлінь (відділів) ДСО та підприємств.

9. Ведення експлуатаційної документації

9.1. З метою забезпечення організації та планування технічної експлуатації, обліку виконаних робіт, контролю за використанням ЗОП, запасних частин і матеріалів, засобів вимірювання в підрозділах охорони при органах внутрішніх справ, на підприємствах повинна вестися наступна експлуатаційна документація:

9.1.1. Загальна дислокація об'єктів, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у т. ч. із автономною сигналізацією) (додаток 4).

9.1.2. Загальна дислокація приміщень з особистим майном громадян, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у т. ч. з автономною сигналізацією (додаток 5)).

9.1.3. Річний план виконання регламентів NN 2, 3 технічного обслуговування систем передавання тривожних сповіщень (додаток 6), який знаходиться на ПЦС.

9.1.4. План-графік виконання регламентів технічного обслуговування КТС на об'єктах усіх форм власності (додаток 7).

9.1.5. Картка обліку КТС, що встановлена на об'єкті (у приміщенні) (додаток 8).

9.1.6. Журнал обліку заявок на ремонт, хибних тривог ЗОП та невзяття об'єктів під спостереження (Відомості за добу) (додаток 9).

9.1.7. Журнал обліку засобів вимірювання (додаток 10).

9.2. Документація, що стосується визначеного об'єкта (акт обстеження, акт приймання ЗОП в експлуатацію, листування з госпорганом тощо), повинна зберігатися в паспорті об'єкта (літерній справі). Склад літерної справи (паспорта) на об'єкти, що спостерігаються за договорами ПЦС, наведено у додатку 11.

9.3. Всі записи в документацію вносяться акуратно та розбірливо. Відповідальність за стан ведення експлуатаційної документації покладається на керівників технічної служби підрозділів ДСО, підприємств.

10. Основні функції, що покладаються на ПЦС

10.1. Централізоване спостереження шляхом забезпечення контролю за станом ШС та ППК, встановлених на об'єктах, що охороняються, та підключених до СПТС, оброблення інформації, яка надходить, та реагування на неї.

10.2. Забезпечення комплексу заходів з передачі тривожних сповіщень нарядам ГЗ ПЦС та у чергові частини підрозділів ДСО, ДПО.

10.3. Експлуатаційне обслуговування комплексів тривожної сигналізації на об'єктах, що охороняються, СПТС та іншого обладнання, встановленого на ПЦС і АТС.

11. Принцип та засоби здійснення централізованого спостереження

11.1. Централізоване спостереження за станом КТС на об'єктах, що охороняються за допомогою ПЦС, полягає у ручному або автоматичному режимі взяття під спостереження СПТС комплексів тривожної сигналізації на об'єктах та контролі за їх станом упродовж усього періоду спостереження.

11.2. При надходженні тривожних або службових сповіщень з об'єктів, що свідчать про порушення стану засобів сигналізації на них, здійснюється передача інформації для реагування наряду ГЗ ПЦС.

11.3. При укладенні договору тільки на спостереження за станом КТС, встановлених на об'єкті, тривожна або інша інформація передається безпосередньо замовнику охоронних послуг.

11.4. Система передавання тривожних сповіщень складається з пристроїв кінцевих пультових (ППК, групових концентраторів, об'єктовий блок "Атлас-3" тощо), які встановлюються на об'єктах, ретранслятора (виконавчий напівкомплект "Центр-КМ" або "Нева-10М", ретранслятор АІКС "Каштан" або ПТК "Інтеграл" тощо), розміщеного у приміщені телефонної станції, та диспетчерського комплекту (диспетчерський напівкомплект "Центр-КМ" або "Нева-10М", мультиплексор АІКС "Каштан" або ПТК "Інтеграл" тощо), що знаходиться в приміщенні ПЦС.

11.5. Зв'язок між пристроєм кінцевим пультовим і ретранслятором здійснюється за допомогою діючих абонентських телефонних ліній (лінії безпосереднього зв'язку), які на час охорони перемикаються на СПТС або ущільнюються спеціальними пристроями високочастотного ущільнення. Зв'язок між ретранслятором і диспетчерським комплектом здійснюється за допомогою лінії безпосереднього зв'язку.

11.6. Порядок використання телефонних ліній визначається Інструкцією про порядок взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами зв'язку всіх форм власності при організації централізованої охорони об'єктів, затвердженої наказом МВС України та Держкомзв'язку України від 20.10.98 N 750/145.

11.7. Система передачі тривожних сповіщень, що використовує для передачі інформації радіоканал, складається з пристроїв кінцевих пультових з радіопередавачами або з радіоприйомопередавачами, що встановлені на об'єктах, та радіоприймача (прийомопередавача), який входить до складу диспетчерського комплекту, розташованого в приміщенні ПЦС. Для збільшення радіусу дії та розширення технічних можливостей до складу її можуть входити радіоретранслятори.

11.8. Порядок надання та використання радіочастот визначено розпорядженням ГУДСО при МВС України від 22.12.98 N 125 "Про порядок присвоєння та використання радіочастот для впровадження радіосистем централізованого спостереження".

11.9. На ПЦС можуть бути встановлені СПТС, що використовують інші принципи передачі інформації (автододзвін, мережі електроживлення, радіомовлення, стільникового зв'язку тощо).

12. Структура ПЦС

12.1. Типові штати ПЦС.

Типові штати пунктів централізованого спостереження затверджуються наказом МВС України, підприємства.

Штат ПЦС встановлюється з урахуванням обсягу роботи із забезпечення надійної охорони об'єктів, рівня автоматизації процесу оброблення інформації, необхідності скорочення витрат на утримання охорони та економічної ефективності ПЦС.

Посади працівників пунктів утримуються за рахунок коштів, одержаних за надані послуги охорони за договорами. Чисельність ГЗ та інших посад на ПЦС при потребі може бути збільшена залежно від наявності коштів на їх утримання.

Функціональні обов'язки працівників ПЦС розробляються в підрозділах ДСО та на підприємствах на підставі типових функціональних обов'язків працівників ПЦС з урахуванням специфіки їх роботи та затверджуються начальником підрозділу ДСО чи підприємства.

12.2. ПЦС, як правило, складаються з наступних технологічних приміщень:

- операційний зал;

- кабінет начальника ПЦС;

- кабінет старших інспекторів-інженерів, інспекторів-інженерів;

- кабінет інженерно-технічних працівників;

- майстерня;

- побутова кімната;

- допоміжні приміщення (акумуляторного, агрегатного, допоміжного обладнання тощо).

12.3. Типи пунктів централізованого спостереження.

Залежно від кількості об'єктів, що охороняються, а також від перспективи розвитку централізованого спостереження в регіоні ПЦС можуть бути:

- об'єктові - охороняються об'єкти;

- квартирні - охороняються квартири;

- змішаного типу - охороняються об'єкти та квартири;

- промислові - охороняються великі промислові підприємства, а також ряд об'єктів, територіально прилеглих до даного підприємства;

- пожежні - здійснюється нагляд за станом пожежної сигналізації;

- технологічні - здійснюється нагляд за станом технологічної сигналізації (контроль розподільчих телефонних шаф, трубопроводів, ліфтових вузлів, газових сповіщувачів тощо).

12.4. При функціонуванні в підрозділі кількох ПЦС, пункт, на який підключена найбільша кількість об'єктів, є головним ПЦС.

13. Обладнання ПЦС

13.1. На ПЦС можуть встановлюватись СПТС, дозволені для застосування підрозділами Державної служби охорони України та підприємствами (як правило, встановлюються однотипні СПТС).

13.2. В операційному залі ПЦС розміщуються:

- диспетчерські комплекти СПТС;

- стаціонарна або центральна радіостанція;

- засоби аудіозапису, що забезпечують реєстрацію телефонних та радіопереговорів ПЦС, запис звукового фону операційного залу;

- пристрій для визначення часу надходження інформації з можливим підключенням через спеціальний пристрій до засобів аудіозапису;

- телефонні апарати, на які виводяться міські номери телефонів та внутрішні - для організації прямих зв'язків;

- засоби пожежогасіння на електроустановках;

- медична аптечка;

- гасові або інші лампи для освітлення при аварійному відключенні електроживлення на ПЦС;

- засоби підтримки мікроклімату (кондиціонери, вентилятори);

- засоби світломаскування.

13.3. Освітленість робочих місць чергового персоналу та мікроклімат повинні відповідати санітарним нормам, що висуваються до приміщень.

13.4. У разі зберігання ключів від квартир на ПЦС встановлюються металеві шафи, в яких розміщуються пенали з ключами. Ключі від шаф повинні знаходитись на ПЦС.

13.5. Залежно від місця дислокації ПЦС проводяться необхідні заходи з технічної укріпленості приміщень ПЦС. Приміщення обладнуються засобами обмеження доступу, вічками, переговорними пристроями, системами охоронно-пожежної та тривожної сигналізації з підключенням їх на інший ПЦС або з виведенням у чергову частину ДСО чи ОВС.

14. Енергопостачання ПЦС

14.1. ПЦС є споживачем енергоживлення першої категорії, що забезпечується двома незалежними кабельними вводами енергопостачання від двох трансформаторних підстанцій з можливим автоматичним переключенням енергоживлення ПЦС з однієї лінії на іншу.

14.2. ПЦС обладнується резервним джерелом електроживлення (акумуляторні батареї, бензодизельелектричний агрегат, джерело безперебійного живлення), яке забезпечує працездатність апаратури, встановленої на ПЦС, та освітлення його приміщень у період відключення електроенергії.

14.3. Короткочасна перерва в енергопостачанні ПЦС допускається на час включення резервного джерела живлення. При використанні ПЕОМ у роботі ПЦС перехід на резервне джерело живлення повинен здійснюватись без втрати інформації на ПЕОМ. З цією метою на ПЦС встановлюється джерело безперебійного живлення потужністю, що перевищує розрахункову потужність апаратури на 25 % та забезпечує працездатність до переходу на резервне джерело живлення.

14.4. В операційному залі має бути план-схема зони дії ПЦС з прив'язкою об'єктів, що охороняються, до трансформаторних підстанцій району та з телефонами аварійних служб міських і районних енергомереж і житлово-комунального господарства.

15. Телефонні лінії та лінії безпосереднього зв'язку ПЦС

15.1. Кількість та якість телефонних ліній і ліній безпосереднього зв'язку на ПЦС визначаються з урахуванням необхідності забезпечення надійного функціонування систем передачі тривожних сповіщень та в обсязі, достатньому для оперативного приймання, оброблення та передачі інформації.

15.2. Телефони міського зв'язку встановлюються:

- на кожному робочому місці чергового пульта управління для прийому та зняття об'єктів з охорони (не менше двох номерів);

- у кабінетах начальника ПЦС, інспекторів-інженерів ПЦС та інженерно-технічних працівників;

- на робочому місці диспетчера (за наявності такого місця) для зв'язку з електромонтерами, що працюють на об'єктах, та прийняття замовлень на ремонт сигналізації;

- у приміщенні майстерні.

15.3. Прямі телефонні зв'язки організуються між операційним залом ПЦС і:

- черговою частиною відділу (відділення) охорони;

- черговою частиною міськрайоргану внутрішніх справ;

- черговою частиною ДПО (за наявності технічної можливості).

15.4. Для з'єднання диспетчерських комплектів з ретрансляторами СПТС на ПЦС організовуються лінії безпосереднього зв'язку, через які здійснюється обмін інформацією між ними по виділеній фізичній парі дротів або з використанням принципів високочастотного ущільнення. Електричні параметри таких ліній повинні задовольняти технічним вимогам нормативно-правових актів Державного комітету зв'язку та інформатизації України.

15.5. В окремих випадках можуть організовуватись лінії безпосереднього зв'язку "Об'єкт - ПЦС" для ведення службових переговорів за рахунок замовника охоронних послуг.

16. Радіозв'язок ПЦС

16.1. Радіозв'язок є основним видом зв'язку ПЦС з нарядами ГЗ ПЦС, маршрутами міліції охорони та іншими нарядами підрозділів ДСО. Радіомережа будується за радіальним принципом, який забезпечує зв'язок абонентів між собою.

16.2. Радіостанція повинна забезпечувати стійкий радіозв'язок з черговими частинами підрозділів ДСО (у разі наявності), нарядами груп затримання ПЦС, маршрутами міліції охорони у межах зони дії ПЦС.

17. Засоби звукозапису ПЦС

17.1. В операційному залі всі телефонні та радіопереговори повинні автоматично записуватись на магнітофони або інші засоби реєстрації аудіоінформації, розраховані на цілодобову роботу. Термін зберігання записаної інформації - не менше 5 діб.

17.2. У разі необхідності за операційним залом ПЦС може здійснюватись візуальний контроль за допомогою системи відеоспостереження.

17.3. З метою фіксації на магнітофоні часу надходження службової інформації на ПЦС заводиться лінія безпосереднього зв'язку з АТС, на яку підключено пристрій для визначення часу надходження інформації (за наявності такої можливості) або використовуються інші технічні рішення (наприклад системи, що оголошують час).

17.4. При надходженні сигналу тривоги запис звукового фону операційного залу та пристрою для визначення часу надходження інформації має здійснюватись автоматично. Запис триває не менше 7 хвилин після надходження тривожного сповіщення з об'єкта.

17.5. Періодично протягом робочої зміни ЧПУ (старша зміни ЧПУ) повинна здійснювати перевірку працездатності засобів звукозапису та радіозв'язку. Періодичність перевірки встановлюється начальником ПЦС. Перелік осіб, що мають доступ до засобів звукозапису, визначається розпорядженням начальника підрозділу ДСО, керівником підприємства (у разі використання комп'ютерної системи звукозапису доступ повинен бути захищений паролем).

18. Організація роботи ПЦС

18.1. Технічні та організаційні заходи, спрямовані на підвищення ефективності охорони об'єктів за допомогою ПЦС, визначаються наказами МВС України, організаційно-розпорядчими документами ДДСО при МВС України, У(В)ДСО при ГУМВС, УМВС, підприємства.

18.2. Пункт централізованого спостереження працює цілодобово або згідно з визначеним часом охорони об'єктів.

18.3. Робота працівників ПЦС, ЧПУ організується згідно з функціональними обов'язками та інструкціями, що визначають порядок організації роботи ПЦС.

18.4. Режим роботи ЧПУ визначається згідно з чинним трудовим законодавством.

18.5. Операційний зал ПЦС є службовим приміщенням з обмеженим доступом осіб. Перелік працівників підрозділу ДСО, підприємства, що мають доступ у це приміщення, затверджується начальником підрозділу ДСО, керівником підприємства. Доступ на ПЦС здійснюється за паролями, що затверджуються начальником підрозділу ДСО, підприємства.

18.6. До роботи в операційному залі допускаються особи з числа працівників підрозділу ДСО, підприємства, які вивчили інструкції, функціональні обов'язки та правила техніки безпеки і склали іспити з їх знання.

18.7. Робота електромонтерів та інженерно-технічних працівників ПЦС організується згідно з нормативними документами, що регламентують їх роботу.

18.8. Робота електромонтерів з обслуговування систем ОПС на об'єктах та СПТС на ПЦС організується згідно з графіком, який складається таким чином, щоб забезпечити своєчасне виконання замовлень на ремонт КТС, здачу об'єктів, що охороняються, на ПЦС та їх перезакриття при спрацюванні систем ОПС.

18.9. Для забезпечення роботи ПЦС в аварійних ситуаціях у разі несправності апаратури на ПЦС має знаходитись аварійний комплект (змінний фонд) основних блоків апаратури СПТС, ППК, інструменту та матеріалів, необхідних для проведення невідкладних ремонтних робіт у вечірній та нічний час.

18.10. Керівництво ПЦС спільно з керівництвом стройового підрозділу ДСО після чергування працівників кожної зміни ПЦС та ГЗ проводить короткі підсумки роботи та дає фіксовані оцінки їх роботи, які є підставою для отримання ними щомісячної премії і визначення її розміру.

19. Взаємодія з міськрайорганами внутрішніх справ та ДПО

19.1. До чергової частини міськрайоргану внутрішніх справ з ПЦС передається інформація:

19.1.1. Про сигнали "Тривога", що надійшли з:

- об'єктів життєзабезпечення населених пунктів;

- фабрик та центральних сховищ грошових знаків і цінних паперів;

- об'єктів Державного комітету по телебаченню та радіомовленню;

- державних центральних статистичних управлінь;

- сховищ державних архівів;

- особливо важливих приміщень об'єктів, що охороняються підрозділами ДСО, де зберігаються грошові кошти та цінні папери незалежно від дозволеного залишку зберігання (банківські установи, ощадкаси, поштові відділення та вузли зв'язку, каси підприємств, організацій, установ, головні об'єднані каси торговельних підприємств, обмінні пункти і т. ін.), зброя та боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання зброї підприємств та закладів освіти, стрілецькі стенди, магазини з реалізації мисливської і спортивної зброї, майстерні з ремонту зброї і т. ін.), наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптекоуправлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні та інші установи, у роботі яких використовуються ці речовини), дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них (ювелірні заводи і майстерні, магазини, ломбарди, бази, склади, сховища підприємств, установ і організацій, що використовують у своїй діяльності дорогоцінні метали та каміння, тощо), історичні та культурні цінності державного значення (музеї, картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки і т. ін.), вибухові та радіоактивні речовини і матеріали, бази та склади, де зберігаються цінності на суму понад 100 тисяч мінімальних зарплат.

19.1.2. Про виявлення несанкціонованого проникнення на об'єкт, що охороняється.

19.1.3. Про напад на об'єкт, виявлений при виїзді наряду ГЗ на спрацювання системи ручної тривожної сигналізації.

19.1.4. Про скоєні злочини при надходженні такої інформації на ПЦС.

19.2. До чергової частини підрозділів ДПО передається наступна інформація:

19.2.1. Про спрацювання пожежної сигналізації, яка встановлена:

- у банківських установах (усіх форм власності);

- на великих базах та складах;

- в універмагах та універсамах;

- у музеях.

19.2.2. Про виявлення на об'єкті загоряння або задимлення.

20. Експлуатаційна документація ПЦС

Експлуатаційна документація ПЦС, що має знаходитись в операційному залі та в інженерно-технічного персоналу, визначається нормативними документами ДДСО при МВС України.

 

Начальник Департаменту
ДСО при МВС України
полковник міліції 

 
 
О. П. Угровецький
 

 

Журнал
електромонтера ОПС з технічного обслуговування ЗОП

____________________________________________________
(назва підрозділу ДСО, підприємства)
____________________________________________________
(прізвище та ініціали електромонтера)

Облік виконаних робіт

Дата 

Найменування об'єкта 

Вид робіт 

Причина несправності (виявлені недоліки) 

Виконані роботи та витрачені матеріали 

Результати вимірювань 

Прізвище та підпис замовника охоронних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. У видах робіт вказуються регламенти, поточні ремонти, заявки спрацювання, невзяття об'єктів під спостереження, технічні огляди.

 

Журнал
обліку робочого часу електромонтерів ОПС ____________ 200_ року

N
з/п  

Прізвище та ініціали електромонтера 

Завдання на день  

Відмітки про виконання

Код,
9.00 - 10.00 

Код,
10.00 - 11.00 

Код,
11.00 - 12.00 

Код,
12.00 - 13.00 

Код,
13.00 - 14.00 

Код,
14.00 - 15.00 

Код,
15.00 - 16.00 

Код,
16.00 - 17.00 

Код,
17.00 - 18.00 

Петренко О. В. 

1-25, 1-36, 3-63, 1-38 

1-25,
9.20 

1-25,
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка 1. В завданні на день записуються пультові номери (коди) об'єктів, на яких електромонтер повинний провести регламентні роботи або роботи щодо з'ясування причини хибного спрацювання сигналізації.

Примітка 2. Відмітка ЧПУ про час прибуття електромонтера ОПС на об'єкт з пультовим номером 1-25 робиться так: 1-25, 9.20.

Примітка 3. Відмітка ЧПУ про час перевірки СПТС цього об'єкта через ПЦС робиться так: 1-25,

 

Акт
прийняття КТС в експлуатацію

____________ 200_ року 

м. ____________ 

Комісія у складі:
представника підрозділу ДСО (підприємства) _________________________
________________________________________________________________,
представника замовника охоронних послуг ___________________________
________________________________________________________________,
представника Держпожнагляду _____________________________________
________________________________________________________________
провела приймання від виконавця монтажних робіт ___________________
________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я та по батькові, посада, назва організації)
________________________________________________________________
в експлуатацію змонтованої системи ________________________________
                                                                    (охоронної, охоронно-пожежної, пожежної, тривожної)
сигналізації згідно з _______________________________________________
               (номер та дата договору, акта обстеження або проектно-кошторисної документації)
на об'єкті _______________________________________________________
                                                      (назва об'єкта, його адреса та номер телефону)
________________________________________________________________,
що належить _____________________________________________________
________________________________________________________________

Оглядом та технічними випробуваннями на місці встановлено:

На вказаному об'єкті встановлені наступні прилади: ___________________
                                                                                                                           (вказати типи приладів,
________________________________________________________________
                                               заводські номери та місця встановлення)
з підключенням __________________________________________________
                                                 (на пункт централізованого спостереження або автономно)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
установлено індикатори звукові, оптичні _____________________________
                                                                      (вказати типи, заводські номери та місце встановлення)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Виконано блокування

N
з/п 

Назва конструкцій, що захищені КТС 

Вид блокування 

Кількість конструкцій, що підлягають блокуванню засобами сигналізації згідно з актом обстеження або проектом 

Кількість конструкцій, що заблоковано засобами сигналізації після проведення монтажних робіт 

Кількість та тип датчиків згідно з актом обстеження або проектом 

Кількість та тип датчиків, що змонтовані на об'єкті 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дріт живлення прокладено __________________________________________
                                                                                       (відкрито, приховано, довжина в метрах)
__________________________________________________________________,
захищено __________________________________________________________
                                                  (куточком, трубою, металорукавом, довжина в метрах)
__________________________________________________________________

Живлення апаратури підключено до розподільної силової шафи ___________
__________________________________________________________________
                                                 (вказати місце розташування силової шафи) 

Мережа сигналізації підключена до розподільної телефонної коробки _______
__________________________________________________________________
                               (вказати місце розташування розподільчої телефонної коробки)

Монтажні роботи виконані відповідно до чинних правил і технічних умов,
відхилень від пропозицій в акті обстеження або проекту __________________
__________________________________________________________________
                        (вказати: немає; якщо є, то на підставі якого документа вони зроблені) 

Технічні характеристики

Електрична мережа шлейфів

1. Встановлено додатково у:

ШЛ1 - ______________________,
     (резистор, діод, ємність, тип, номінал) 

ШЛ2 - ______________________,
     (резистор, діод, ємність, тип, номінал) 

ШЛ3 - ______________________,
     (резистор, діод, ємність, тип, номінал) 

ШЛ4 - ______________________,
     (резистор, діод, ємність, тип, номінал) 

2. Опір ізоляції відносно "землі":

ШЛ1 - _________, ШЛ2 - _________, ШЛ3 - __________, ШЛ4 - _________. 

3. Опір ізоляції дротів шлейфу:

ШЛ1 - _________, ШЛ2 - _________, ШЛ3 - _________, ШЛ4 - __________. 

При перевірці працездатності системи сигналізації встановлено наступне:

Шлейф N 1 _____________________________________________________
                                  (вказати будівельні конструкції, що обладнані засобами сигналізації)
_______________________________________________________________
(вказати режими, в яких перевірялася система сигналізації: автономний режим, режим "Тривога")

Шлейф N 2 _____________________________________________________
                                   (вказати будівельні конструкції, що обладнані засобами сигналізації)
_______________________________________________________________
(вказати режими, в яких перевірялася система сигналізації: автономний режим, режим "Тривога")

Шлейф N 3 _____________________________________________________
                                  (вказати будівельні конструкції, що обладнані засобами сигналізації)
_______________________________________________________________
(вказати режими, в яких перевірялася система сигналізації: автономний режим, режим "Тривога")

Шлейф N 4 _____________________________________________________
                                  (вказати будівельні конструкції, що обладнані засобами сигналізації)
_______________________________________________________________
(вказати режими, в яких перевірялася система сигналізації: автономний режим, режим "Тривога")

На підставі викладеного система ___________________________________
_______________________________________________________________
сигналізації приймається в експлуатацію з _____________ 200_ року.

При цьому виконавець монтажних робіт ____________________________
_______________________________________________________________

зобов'язується виконувати гарантійний ремонт системи сигналізації протягом року у разі виконання замовником чинних правил експлуатації ________________
_______________________________________________________________

Замовник охоронних послуг зобов'язаний користуватися сигналізацією згідно з Інструкцією, а в разі виявлення несправностей - терміново повідомити про це відділ Державної служби охорони за телефоном ____________ для оперативного усунення несправностей систем сигналізації.

Представник виконавця монтажних робіт

__________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Представник замовника охоронних послуг

__________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Представник Держпожнагляду

__________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Представник підрозділу ДСО (підприємства)

__________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

 

Загальна дислокація об'єктів,
що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у т. ч. із автономною сигналізацією)

N
з/п 

N
дог. 

Назва, адреса об'єкта та назва відокремленого приміщення 

Телефон 

Вид охорони 

Код 

Рубіж захисту 

Апаратура 

Електронні сповіщувачі 

Омічні сповіщувачі 

Загальна кількість умовних установок 

Час охорони 

Вартість охорони 

П. І. Б., домашня адреса керівника об'єкта 

Робочий та домашній телефони 

Примітка 

Тип 

Кількість 

Кількість умовних установок

Тип 

Кількість 

Кількість умовних установок

СМК 

Фольга 

Пазовка 

Оплетка 

Пожежні 

Робочі дні 

Передвихідні (передсвяткові) дні 

Вихідні (святкові) дні 

За годину, грн. 

За місяць, грн. 

За рік, грн. 

УДПО МВС України, вул. Сирітська, 23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сидоренко Іван Петрович,
м. Київ, 
вул. Інститутська, 21, кв. 338 

333-33-33 

  

1. Чергова частина 

228-04-08 

ПЦС 

22ж1
122ж71 

1

Сигнал-37
Атлас-3 

3

0,9
0,9 

Вектор-2 

1,2 

12 

13 

3,64 

18 - 9 

17 - 9 

9 - 9 

0,25 

129,6 

1555,5 

Паламар Микола Іванович,
м. Київ, 
вул. Інститутська, 34, кв. 33 

223-12-24 

  

2. Спецкімната 

228-04-09 

ПЦС 

22ж2 

Оріон-4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Комп'ютерна кімната N 1 

228-04-19 

ПЦС 

22ж4 

Оріон-4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Концентратор N 1 

228-04-66 

  

22ж73 

КМЄ 

Рубін-6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Комп'ютерна кімната N 2 

228-05-16 

МП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Комп'ютерна кімната N 3 

228-04-39 

МП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Комп'ютерна кімната N 4 

228-04-49 

МП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Загальна дислокація приміщень
з особистим майном громадян, що спостерігаються за допомогою ПЦС та обслуговуються електромонтерами ОПС (у т. ч. із автономною сигналізацією)

N
з/п

N
дог. 

Назва, адреса приміщення з особистим майном громадян 

Телефон 

Вид охорони 

Код 

Кількість ключів та номер пеналу 

N під'їзду 

Кількість поверхів / поверх

N КРТ 

Апаратура 

Електронні сповіщувачі 

Інші сповіщувачі 

Загальна кількість
умовних установок  

Вартість охорони 

Прізвище, ім'я та по батькові, домашня адреса довіреної особи 

Робочий та домашній телефони 

Дільниця 

Прізвище та ініціали електро-
монтера 

Примітка 

Тип  

Кількість 

Кількість умовних установок 

Тип  

Кількість 

Кількість умовних установок 

СМК 

Фольга 

Пожежні 

За місяць, грн. 

За рік, грн. 

15 

Квартира Петрука Сергія Петровича, вул. Попудренка, 23, кв. 45 

558-16-23 

ПЦС 

12Е15 

3
1234 

9/4 

515-
123-
342 

Оріон-4 

0,5 

 

 

 

12 

0,9 

25,25 

303,00 

Сидоренко Іван Петрович,
м. Київ,
вул. Інститутська, 21, кв. 338 

333-33-33
523-34-56 

Пронько В.В. 

 

 

Річний план виконання регламентів NN 2, 3
технічного обслуговування систем передавання тривожних сповіщень на 200_ рік

N
з/п 

Назва засобу ОПС
(системи централізованого спостереження) 

Інвентарний номер 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Прізвище виконавця робіт 

Прізвище особи, що здійснює контроль 

Примітка 

ЦЕНТР-КМ
(120-номерний) 

123 

 

РР-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпак 

Бевз 

 

Начальник ПЦС ВДСО _________
_____________________________
_____________________________
____________ 200_ року 

Примітка 1. Умовні скорочення: РР-2 - регламент N 2, РР-3 - регламент N 3.

Примітка 2. Після виконання робіт ставиться позначка і час виконання.

 

План-графік
виконання регламентів технічного обслуговування установок КТС на об'єктах усіх форм власності на 200_ рік 

N
з/п 

Назва об'єкта

Інвентарний номер 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Прізвище виконавця робіт 

Прізвище особи, що здійснює контроль 

Примітка 

Універмаг КМЄ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпак 

Бевз 

 

 

1. Галантерейний відділ 

 

РР-2 

 

 

 

 

РР-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Склад хутра 

 

РР-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ПЦС ВДСО _________
_____________________________
_____________________________
____________ 200__року 

Примітка 1. Умовні скорочення: РР-2 - регламент N 2, РР-3 - регламент N 3.

Примітка 2. Після виконання робіт ставиться позначка і час виконання.

Примітка 3. На підставі річного плану складаються місячні графіки.

 

Картка обліку КТС, що встановлена на об'єкті (у приміщенні)

Найменування об'єкта ________________________ N договору ____

Адреса об'єкта ______________________________________________

N
з/п 

Назва відокремленого приміщення 

Вид охорони 

Код 

Апаратура та електронні сповіщувачі 

Інші сповіщувачі 

Загальна кількість умовних установок 

N наказу про прийняття під охорону 

N наказу про зняття з охорони

Примітка 

Тип 

Заводський номер 

Кількість 

Кількість умовних установок 

СМК 

ІП, ДТЛ 

Фольга 

Пазовка 

Оплетка 

Кількість умовних установок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картку склав

________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

Картку перевірив

________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

 

Відомості за добу

ПЦС N ____ _________ району за ___ ______________ 200_ року

1 зміна з ___ год. ___ хв. 
до ___ год. ___ хв. 

Зміну прийняв _____ 

Здав ______________ 

Чергові пульта:
___________________
___________________
___________________

 
Інструктаж
___________________
___________________  

 

2 зміна з ___ год. ___ хв. 
до ___ год. ___ хв. 

Зміну прийняв _____ 

Здав ______________ 

Чергові пульта:
___________________
___________________
___________________

 
Інструктаж
___________________
___________________  


Тип СПС 

Всього підключено 

Здано під спостереження 

Не здано під спостереження 

 

об'єктів 

РСТС 

квартир 

об'єктів 

РСТС 

квартир 

об'єктів 

РСТС 

квартир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Пароль _________ 


Заявки 

N
з/п 

Назва, адреса об'єкта або приміщення з ОМГ 

Час подання

Особа, яка подала заявку 

Причина подання заявки 

Особа, якій передано заявку 

Час передачі заявки 

Причина та час її усунення

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Закриття 

N
з/п 

Час подання заявки 

Особа, яка подала заявку 

Назва, адреса об'єкта або приміщення з ОМГ 

Час виконання заявки 

Причина надходження заявки та вжиті заходи 

Прізвище електромонтера, що виконав роботу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка. Аркуші "Відомості за добу" зшиваються, нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою і зберігаються після заповнення протягом трьох років.

N
з/п 

Код об'єкта або приміщення з ОМГ 

Час спрацювання тривожної сигналізації 

Назва та адреса об'єкта, приміщення з ОМГ 

Кому передано 

Що виявлено на об'єкті, причина надходження спрацювання 

Заходи, вжиті для охорони об'єкта та усунення причин спрацювання 

Відповідальні особи, які перезакривали об'єкт 

N зони електро-
монтера 

Реальна причина спрацювання, виявлена електро-
монтером 

Відмітка про контроль виконання 

наряд ГЗ 

ВДСО 

РВВС 

У(В)ДСО 

Час передачі 

Час прийому 

Час передачі 

Час прийому 

Час передачі 

Час прийому 

Час передачі 

Час прийому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний ВДСО 

________________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

Черговий інспектор-інженер 

________________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

 

ЖУРНАЛ
обліку засобів вимірювання

______________________________________________________________
(найменування підрозділу охорони) 

N
з/п

 

Найменування засобів вимірювання 

Тип 

Заводський номер 

Відмітка про закріплення 

Технічний стан 

Остання дата перевірки 

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка 1. Облік ведеться в управліннях, відділах Державної служби охорони при ГУМВС, УМВС у цілому по області згідно із встановленими нормами та за наявності вимірювальної техніки, у ремонтних майстернях (групах) при управліннях, відділах Державної служби охорони при ГУМВС, УМВС згідно із встановленими нормами та за наявності на конкретних робочих місцях, у відділах, відділеннях Державної служби охорони згідно із встановленими нормами та за наявності на конкретних робочих місцях.

Примітка 2. Паспорти та формуляри на засоби вимірювання зберігаються в окремих папках.

Примітка 3. Журнали ведуться особами, відповідальними за засоби вимірювання.

 

Склад
літерної справи (паспорта) на об'єкти, що спостерігаються за договорами ПЦС

Літерна справа на об'єкт має складатися з трьох розділів:

Розділ перший

1. Лист замовника охоронних послуг з пропозицією взяти об'єкт під охорону.

2. Акт первинного обстеження стану технічної укріпленості приміщень об'єкта з рекомендаціями щодо обладнання приміщень КТС (технічне завдання) (додаток 12).

3. Акт на обладнання приміщень об'єкта КТС, розроблений згідно з первинним актом або технічним завданням (додаток 13).

4. Протокол вимірів параметрів шлейфів КТС.

5. Акт на приховані роботи з прокладання мережі у стелі, стінах, підлозі (додаток 14).

6. Картка технічного нагляду за проведенням монтажних робіт (додаток 15).

7. Акт прийняття КТС в експлуатацію (додаток 3).

8. Картка обліку КТС, які встановлені на об'єкті (додаток 10).

Розділ другий

1. Договір на охорону (спостереження, реагування, обслуговування).

2. Спрощена схема приміщень, що спостерігаються (додаток 16).

3. Розрахунок-дислокація.

4. Лист замовника охоронних послуг про допуск до закриття (відкриття) об'єкта відповідальними особами.

5. Наказ про взяття об'єкта під спостереження (форма рекомендована) (додаток 17).

Розділ третій

1. Акти обстеження стану технічної укріпленості та КТС (додаток 18).

2. Листування із замовником охоронних послуг.

3. Плани спільних заходів ДСО з замовником охоронних послуг щодо удосконалення технічної укріпленості та КТС.

4. Інформація про надзвичайні події (проникнення, крадіжки, скарги замовника охоронних послуг).

 

Акт
первинного обстеження стану технічної укріпленості приміщень об'єкта з рекомендаціями щодо обладнання КТС (технічне завдання)

____________ 200_ року 

м. ____________ 

Комісія у складі:
представника підрозділу ДСО (підприємства) ________________________,
представника замовника охоронних послуг __________________________,
представника Держпожнагляду ____________________________________
провела обстеження _____________________________________________
розташованого __________________________________________________,
що належить ____________________________________________________

Докладний опис об'єкта (приміщення) та його стану.

1. Місце розташування об'єкта (помешкання) _________________________
                                                                                                                      (зазначити докладно:
________________________________________________________________
поверховість будинку, капітальна або некапітальна будівля, поверх розташування об'єкта, наявність
________________________________________________________________
пожежних драбин та інших будівельних конструкцій, через які можливий вільний доступ до даного об'єкта)
________________________________________________________________

2. Вхідні, тильні, прохідні двері ____________________________________
                                                                                        (зазначити докладно: тип дверей -
________________________________________________________________
дерев'яні, одностулкові або двостулкові, металеві зі скляними прорізами, тамбурного типу,
________________________________________________________________
посилені металевими ґратчастими дверима, інші подробиці щодо даної будівельної конструкції) 

3. Стіни _________________________________________________________
                               (при обстеженні використовувати будівельну проектну документацію
________________________________________________________________
для визначення категорійності даної будівельної конструкції: капітальні, некапітальні, бетонні,
________________________________________________________________
    цегляні, гіпсобетонні, гіпсові, дерев'яні. Приділити увагу місцям, де проходять
________________________________________________________________
                                    труби комунального господарства, вентиляційні шахти)
4. Стелі, підлоги _________________________________________________
                                                        (при обстеженні об'єкта звернути увагу на наявність
________________________________________________________________
            повітроводів, люків, на місця проходження інженерно-технічних комунікацій) 

5. Вікна та засклені прорізи ________________________________________
                                                          (зазначити тип вікон: одностулкові, двостулкові, тристулкові,
________________________________________________________________
вітринного типу; обв'язка дерев'яна чи металева; із фрамугами, кватирками чи без них)

6. Підвальні приміщення __________________________________________
                                                              (при обстеженні підвальних приміщень звернути увагу: 
________________________________________________________________
на стіни, що межують з іншими підвальними приміщеннями, які належать іншим організаціям,
________________________________________________________________
підприємствам; на місця проходження труб комунального господарства; на пожежні приямки,
________________________________________________________________
                                                               інші інженерні комунікації)

7. Заходи з обладнання об'єкта (приміщення) КТС _____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8. Заходи та терміни щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення обстеження

N
з/п 

Заходи щодо усунення недоліків у технічній укріпленості,
виявлених під час проведення обстеження 

Терміни усунення недоліків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт складається у трьох примірниках.

Представник підрозділу ДСО (підприємства)

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Представник Держпожнагляду

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Представник замовника охоронних послуг

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Копію акта обстеження отримав 

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

 

Акт
на обладнання приміщень об'єкта КТС, розроблений згідно з первинним актом або технічним завданням

____________ 200_ року 

м. ____________ 

Комісія у складі:
представника підрозділу ДСО (підприємства) ______________________,
представника замовника охоронних послуг ________________________,
представника Держпожнагляду __________________________________
провела обстеження ___________________________________________
розташованого ________________________________________________,
що належить __________________________________________________

Встановлено, що об'єкт складається _______________________________
                                                                                       (з однієї, двох і т. д. будівель або одного,
______________________________________________________________
              двох і т. д. приміщень в одній будівлі; вказати назву будівлі, приміщення) 

Поверховість __________________________________________________
                                             (якщо приміщення, то на якому поверсі розташовано) 

Тип споруди (будівлі)___________________________________________
                                                                         (дерев'яна, кам'яна, залізобетонна) 

Підлягає обладнанню сигналізацією ______________________________
                                                                                                   (охоронною, пожежною,
_____________________________________________________________,
                                                 охоронно-пожежною, тривожною)
системою ____________________________________________________
                                         (електронною, електромагнітною, електроконтактною)
з установленням приймально-контрольних приладів ________________
                                                                                                                                (назва приладу
_____________________________________________________________
                                                      та місце його встановлення)
з підключенням _______________________________________________
                                             (на пункт централізованого спостереження або автономно,
_____________________________________________________________
                                                      з виводом на концентратор малої ємності) 

Встановити індикатори звукові або оптичні _______________________
                                                                                                   (назва, тип та місце встановлення) 

Виконати блокування

N
з/п 

Назва конструкції, що обладнується засобами сигналізації 

Вид 

Розміри: довжина, ширина, висота  

Кількість конструкцій 

Кількість та тип сповіщувачів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дріт прокласти ________________________________________________,
                                                                           (відкрито, приховано)
захистити _____________________________________________________
                                                             (кутком, трубою, металорукавом) 

Зауваження щодо готовності об'єкта до виконання робіт ______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Недоліки щодо готовності усунути в термін до ______________________
______________________________________________________________

Акт складено у _____ примірниках.

Представник підрозділу ДСО (підприємства)

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Представник Держпожнагляду

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Представник замовника охоронних послуг

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Формат аркуша А3

План-схема об'єкта

План-схема складається для кожного поверху окремо із зазначенням розмірів приміщень (довжини, ширини, висоти в метрах), траси прокладання електропроводки до сигнальних сповіщувачів, електроживлення, до індикаторів, до телефонної мережі та їх відстань від ППК, місця розташування щитів електроживлення та розподільчих коробок телефонної мережі, місця проходів через капітальні та некапітальні стіни, стелі, підлоги.

 

Акт
на приховані роботи з прокладання мережі на стелі, стінах та підлозі

____________ 200_ року 

м. ____________ 

______________________________________________________________
                                                           (назва об'єкта та його адреса)

Цей акт складено представниками:
монтажної організації _____________________________________________
                                                                                   (назва, посада, П. І. Б.)
замовника охоронних послуг _______________________________________,
                                                                                               (посада, прізвище, П. І. Б.)
ДСО (підприємства) ______________________________________________
                                                                                               (посада, П. І. Б.)
у тому, що ними оглянуті виконані __________________________________
                                                                                                (назва монтажної організації)
роботи з прокладання прихованим способом та блокування _____________
________________________________________________________________
                (електромережі, телефонної мережі, капітальних будівельних конструкцій)
дротом (кабелем) _________________________________________________
                                                                                 (марка дроту, кабелю)
ємністю _____, діаметром жил ____ мм, довжиною ____ м.

Роботи виконувалися у період з ___ до ___ 200_ року.

При огляді виявлено:

1. _______________________________________________________________
          (прокладання дроту, кабелю виконано у штробі, у металевих, гумових трубах тощо,
_________________________________________________________________
    окремо вказати на прокладання кабелів електромережі, телефонних дротів та сигналізації) 
2. _______________________________________________________________
                              (наявність пайок дроту, кабелю, їх кількість та якість виконання) 
3. _______________________________________________________________
                                                               (у стіні, стелі, підлозі) 

Роботи з прокладання електромережі, телефонних мереж та ліній блокування виконані згідно з технічними умовами.

Представник виконавця монтажних робіт

__________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Представник замовника охоронних послуг

__________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Представник підрозділу ДСО (підприємства)

__________________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

 

Картка технічного нагляду за проведенням монтажних робіт

Назва та адреса об'єкта _____________________________________________

N
з/п 

Дата 

Перелік недоліків, виявлених при проведенні технічного нагляду 

Прізвище особи, яка проводила технічний нагляд 

Термін виконання 

Виконавець 

Відмітка про виконання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка. Після прийому засобів ОПС в експлуатацію картка долучається до літерної справи об'єкта.

 

Спрощена схема приміщень, що спостерігаються

Назва та адреса об'єкта _______________________________________________

Прив'язка до вулиць та їх назва

Перелік приміщень, що охороняються:

1. Приміщення зберігання килимових виробів.

2. Приміщення зберігання коштовностей.

3. Приміщення зберігання телерадіоапаратури.

Примітка. Якщо об'єкт розташовано на двох і більше поверхах, для кожного поверху складається окрема схема.

Схему склав 

______________
(посада) 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

Начальник ВДСО (підприємства)
 

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

_____________ 200_ року

 

 

М. П. 

 

 

Представник замовника охоронних послуг

______________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

_____________ 200_ року

 

 

М. П. 

 

 

 

Управління (Відділ)
Державної служби охорони при
Головному управлінні (управлінні) МВС України в ____________ 

НАКАЗ

____________ 200_ року 

м. ____________ 

N ___ 

Про прийняття під
охорону об'єкта

На підставі листа "ВЛАСНИКА" за N ___ від ____________ 200_ року про
_______________________________________________________________
(взяття під охорону (спостереження) об'єкта, підключення СТС, пожежної сигналізації тощо)
та договірних відносин N ___ від ____________ 200_ року

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику ВДСО _____________________________________________
                                                                                 (найменування підрозділу)
________________________________________________________________
                                                   (звання, прізвище, ім'я та по батькові)

1.1. З ____________ 200_ року до ____________ 200_ року провести випробування засобів охоронно-пожежної сигналізації та з ____________ 200_ року здійснювати охорону (спостереження) об'єкта:

N
з/п 

Найменування та адреса об'єкта і відокремленого приміщення 

Вид охорони 

Об'єкт, приміщення, СТС 

Код 

Апаратура
(ППК, електронні сповіщувачі) 

Загальна кількість умовних установок 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Внести відповідні зміни в дислокацію об'єктів, що охороняються (спостерігаються) ПЦС ВДСО, з ____________ 200_ року здійснювати профілактичне обслуговування засобів ОПС, котрі закріпити за електромонтером ОПС.

1.3. Внести відповідні зміни в дислокацію маршрутів нарядів ГЗ, ознайомити особовий склад ГЗ з місцем розташування об'єкта та провести навчання з методів блокування вразливих місць об'єкта.

2. Начальнику централізованої бухгалтерії (прізвище та ініціали) внести договір N ___ від ____________ 200_ року до єдиної бази діючих договорів У(В)ДСО і здійснювати розрахунки на підставі укладеного договору за послуги охорони згідно з цим наказом і розрахунком-дислокацією з ____________ 200_ року.

Начальник У(В)ДСО

  

  

____________________
(назва підрозділу) 

 

 

____________________
(спеціальне звання) 

___________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

 

Акт
обстеження стану технічної укріпленості об'єкта та КТС

____________ 200_ року 

м. ____________ 

Комісія у складі:
представника підрозділу ДСО (Підприємства) ________________________,
представника замовника охоронних послуг __________________________
провела обстеження _____________________________________________
розташованого __________________________________________________,
що належить ____________________________________________________

1. Місце розташування об'єкта (приміщення) ________________________
                                                                                                (зазначити: кількість поверхів будинку,
_______________________________________________________________
капітальна чи некапітальна будівля, поверх розташування об'єкта, наявність пожежних драбин,
_______________________________________________________________
     будівельних конструкцій, через які можливий вільний доступ до даного об'єкта, тощо) 

2. Вхідні, тильні, прохідні двері ___________________________________
                                                                       (зазначити: тип дверей (дерев'яні, одностулкові або
_______________________________________________________________
   двостулкові, металеві із заскленими прорізами, тамбурного типу, посилені металевими
_______________________________________________________________
                   ґратчастими дверми та інші подробиці даної будівельної конструкції) 

3. Стіни _______________________________________________________
                            (при обстеженні використовувати будівельну проектну документацію
______________________________________________________________
для визначення категорійності даної будівельної конструкції: капітальні, некапітальні, бетонні,
______________________________________________________________
  цегляні, гіпсобетонні, гіпсові, дерев'яні. Звернути увагу на місця, де проходять
______________________________________________________________
                                 труби комунального господарства, вентиляційні шахти) 

4. Стелі, підлоги _______________________________________________
                              (при обстеженні об'єкта звернути увагу на наявність повітроводів, люків,
______________________________________________________________
                                      місць проходження комунальних комунікацій) 

5. Вікна та засклені прорізи ______________________________________
                                                   (зазначити тип вікон: одностулкові, двостулкові, тристулкові, 
______________________________________________________________
вітринного типу; обв'язка дерев'яна чи металева, із фрамугами, кватирками чи без них)

6. Підвальні приміщення ________________________________________
                                                 (при обстеженні підвальних приміщень звернути увагу на стіни,
______________________________________________________________
що межують з іншими підвальними приміщеннями, що належать іншим організаціям
______________________________________________________________
           та підприємствам, на місця проходження труб комунального господарства) 

7. Недоліки технічного стану КТС ________________________________
______________________________________________________________

8. Заходи та терміни щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення обстеження

N
з/п 

Заходи щодо усунення недоліків у технічній укріпленості та КТС, виявлених під час проведення обстеження 

Терміни усунення недоліків 

 

 

 

 

 

 

Акт складається у двох примірниках.

Представник підрозділу ДСО (підприємства)
 

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

 

 

М. П. 

 

 

Представник замовника охоронних послуг
 

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року

 

 

М. П.  

 

 

Копію акта обстеження отримав 

__________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

____________ 200_ року 

  

  

____________  

Опрос