Идет загрузка документа (162 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций

Национальный банк
Положение, Постановление от 17.06.2004 № 266
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

Постанова Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 року N 266

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 2004 р. за N 897/9496

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 31 серпня 2005 року N 321
,
 від 30 травня 2007 року N 199
,
 від 20 листопада 2007 року N 419
,
 від 14 січня 2008 року N 8
,
 від 28 лютого 2009 року N 108
,
 від 26 квітня 2011 року N 118
,
 від 25 липня 2011 року N 250
,
 від 19 серпня 2011 року N 290
,
 від 9 квітня 2012 року N 132
,
 від 15 червня 2012 року N 246
,
 від 29 жовтня 2012 року N 449
,
 від 27 березня 2013 року N 109
,
 від 24 липня 2015 року N 478
,
 від 24 травня 2016 року N 331
,
 від 4 серпня 2016 року N 366
,
 від 21 лютого 2017 року N 12
,
від 15 червня 2017 року N 54
,
від 10 жовтня 2017 року N 102
,
від 14 грудня 2017 року N 130

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій (додається).

2. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Положення
про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

(У тексті Положення слово "Департамент" в усіх відмінках замінено словами "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року N 199)

(У тексті Положення слова "до територіального управління або", "територіального управління або" у всіх відмінках та числах виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року N 478)

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також пункту 14 статті 7 та статті 44 Закону України "Про Національний банк України".

1.2. Це Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України (далі - ліцензія) для:

оплати фізичними особами - резидентами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами;

оплати уповноваженими банками банківських металів у разі їх придбання за межами України;

проведення суб'єктами господарювання - резидентами окремих валютних операцій, що потребують отримання ліцензій відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

(пункт 1.2 глави 1 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199
,
 від 14.01.2008 р. N 8)

1.3. Вимоги цього Положення не поширюються на видачу ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою здійснення інвестицій за кордон, оплати валютних цінностей, за винятком оплати банківських металів у випадку, що передбачений пунктом 2.2 глави 2 цього Положення, на перекази фізичних осіб [за винятком оплати послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами] та надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, які регламентуються відповідними нормативно-правовими актами Національного банку (постанови Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.04.99 за N 259/3552, від 29.01.2003 N 35 "Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 120/7441 (зі змінами), та від 17.06.2004 N 270 "Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484, від 29.12.2007 N 496 "Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні".

(пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8
,
від 14.12.2017 р. N 130)

1.4. Для переказування іноземної валюти за межі України органами, які здійснюють свої повноваження від імені держави у межах, визначених законами України та за рахунок бюджетних коштів, ліцензія не потрібна.

1.5. Не вимагається отримання ліцензії на проведення операцій, пов'язаних з переказуванням іноземної валюти за межі України суб'єктами господарювання - резидентами (якщо це підтверджено відповідними документами), з метою:

(абзац перший пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8)

сплати вступних або членських внесків у вигляді грошових коштів, що сплачуються як разові або періодичні внески для участі цього резидента та/або забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів: міжнародним міжурядовим організаціям без обмеження за сумами; іншим юридичним особам - нерезидентам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро в один календарний рік на користь однієї особи;

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий
 уважати відповідно абзацами третім - десятим
,
 абзац другий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 25.07.2011 р. N 250
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

оплати послуг нерезидентів, які надають право участі суб'єктам господарювання - резидентам у тендерах, міжнародних виставках, ярмарках, конгресах, симпозіумах, конференціях, семінарах, культурних та спортивних заходах;

(абзац третій пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 25.07.2011 р. N 250)

оплати навчання, стажування, лікування за кордоном фізичних осіб, патентування, здійснення виплат нерезидентам за користування їх авторськими правами;

(абзац четвертий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
від 14.12.2017 р. N 130)

переказування коштів міжнародним громадським організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою (якщо це передбачено установчими документами цих організацій);

оплати витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам іноземних держав (у тому числі сплата податків, зборів, державного мита та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних держав);

виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридичними особами - нерезидентами стосовно відшкодування їм витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб - резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплати праці або інших витрат, пов'язаних з виконанням ними професійних обов'язків;

оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян України за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);

переказування коштів резидентом-гарантом (поручителем) нерезиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією (порукою) зобов'язань резидента-позичальника, передбачених відповідним кредитним договором (договором позики) та умовами, на яких він зареєстрований Національним банком;

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
постановою Правління Національного банку України від 25.07.2011 р. N 250
,
 абзац дев'ятий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

переказування гарантійного забезпечення для участі в тендері, що передбачає поставку товарів (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро в один календарний рік на користь однієї особи;

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом десятим згідно з
постановою Правління Національного банку України від 09.04.2012 р. N 132,
у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим)

задоволення резидентом-позичальником зворотної вимоги нерезидента-гаранта (поручителя), який перерахував іноземну валюту уповноваженому банку-кредитору, в межах суми, яку цей гарант (поручитель) сплатив відповідно до договору гарантії (поруки) за зобов'язаннями такого резидента-позичальника, передбаченими відповідним кредитним договором з уповноваженим банком-кредитором.

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий
 уважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим)

Перерахунок суми в іноземній валюті, що має переказуватись, в євро здійснюється за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення переказування іноземної валюти за межі України.

(пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з 
постановою Правління Національного банку України від 25.07.2011 р. N 250,
у зв'язку з цим абзаци
одинадцятий, дванадцятий уважати
відповідно абзацами
тринадцятим, чотирнадцятим)

У підтвердних документах, а також у розрахунку витрат на оплату праці, який подається суб'єктом господарювання - резидентом, обов'язково має зазначатися сума, що підлягає сплаті.

(абзац тринадцятий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8)

Зазначені в абзацах третьому - п'ятому цього пункту операції здійснюються з дотриманням вимог Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (зі змінами), а на інші операції, які не є імпортними, не поширюються вимоги статті 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

(абзац чотирнадцятий пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 09.04.2012 р. N 132
,
від 14.12.2017 р. N 130)

1.6. Якщо кошти переказуються на користь нерезидента як гарантія того, що суб'єкт господарювання - резидент скористається зазначеною в абзацах третьому - п'ятому пункту 1.5 цієї глави послугою в строк, що перевищує встановлений законодавством України строк розрахунків, то такі операції потребують отримання ліцензії. Не пізніше ніж через 10 днів після завершення строку гарантійного зобов'язання кошти мають бути використані на оплату послуги або повернуті в Україну.

(пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 20.11.2007 р. N 419
,
 від 14.01.2008 р. N 8)

1.7. Уповноважений банк, який має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі банківськими металами на міжнародних ринках, має право на здійснення переказу за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів без отримання ліцензії.

(пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

1.8. Пункт 1.8 глави 1 виключено

(пункт 1.8 глави 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108,
у зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.11
 уважати відповідно пунктами 1.8 - 1.10)

1.8. Ліцензію видає Національний банк.

(пункт 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321
,
 від 30.05.2007 р. N 199
,
 від 14.01.2008 р. N 8
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

1.9. Ліцензія не може бути видана (отримана) на проведення валютної операції, що вже здійснена.

1.10. Індивідуальна ліцензія для здійснення фізичною особою - резидентом, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, оплати послуг за договором страхування життя, укладеним з нерезидентом, на суму до 50000 доларів США включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату видачі індивідуальної ліцензії) видається Національним банком в електронній формі за допомогою автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій".

Порядок функціонування цієї автоматизованої інформаційної системи та надання Національним банком за допомогою засобів цієї системи індивідуальної ліцензії в електронній формі (у тому числі особливості отримання, видачі, анулювання, строку дії ліцензії, підстав відмови в її видачі тощо) визначається окремим нормативно-правовим актом Національного банку України.

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.06.2017 р. N 54,
у зв'язку з цим пункт 1.10 уважати пунктом 1.11)

1.11. За порушення вимог цього Положення резиденти несуть відповідальність згідно із законодавством України.

2. Перелік документів, потрібних для видачі ліцензії

2.1. Пункт 2.1  глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 у зв'язку з цим пункти 2.2 - 2.5 уважати відповідно пунктами 2.1 - 2.4)

2.1. Для отримання ліцензії фізична особа - резидент має подати такі документи:

заяву про видачу ліцензії (додаток 1);

копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або документа, що його замінює), дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання;

копії відповідних документів, що підтверджують наявність у фізичної особи підстав для здійснення переказу коштів в іноземній валюті.

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
у зв'язку з цим пункти 2.1 - 2.4 уважати відповідно пунктами 2.2 - 2.5)

2.2. Уповноважений банк, який має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України (щодо залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та торгівлі банківськими металами на валютному ринку України), для отримання ліцензії з метою оплати банківських металів для подальшого їх увезення на територію України має подати в довільній формі заяву про отримання ліцензії для оплати банківських металів із зазначенням суми в іноземній валюті, яка має переказуватися.

(абзац перший пункту 2.2 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

а) підпункт "а" пункту 2.2 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

б) підпункт "б" пункту 2.2 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
уважати відповідно абзацами другим, третім)

Ліцензія видається уповноваженому банку на строк до 180 календарних днів. Уповноважений банк може переказувати суму в іноземній валюті повністю або частинами протягом строку, що зазначений у ліцензії.

У разі повторного звернення уповноваженого банку щодо видачі ліцензії разом із заявою надається інформація про розмір фактично переказаної уповноваженим банком іноземної валюти за попередньою ліцензією Національного банку та кількість фактично куплених банківських металів із зазначенням їх виду, вигляду, ваги, проби і вартості.

2.3. Суб'єкт господарювання - резидент для отримання ліцензії на проведення окремих валютних операцій має подати такі документи:

(абзац перший пункту 2.3 глави 2 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8)

а) заяву про видачу ліцензії із зазначенням мети переказування іноземної валюти за межі України згідно з додатком 2;

(підпункт "а" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8)

б) підпункт "б" пункту 2.3 глави 2 виключено

(підпункт "б" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 25.07.2011 р. N 250
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.05.2016 р. N 331
,
 у зв'язку з цим підпункти "в" - "е"
 уважати відповідно підпунктами "б" - "д"
)

в) підпункти "в" пункту 2.3 глави 2 виключено

(підпункт "в" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

г) підпункти "г" пункту 2.3 глави 2 виключено

(підпункт "г" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8
,
 у редакції
постанов Правління
 Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108
,
 від 09.04.2012 р. N 132
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478
,
 у зв'язку з цим підпункти "ґ" - "ж" уважати відповідно підпунктами "в" - "е"
)

б) обґрунтування потреби переказування коштів за межі України з копіями підтвердних документів [договорів (угод), контрактів, розрахунків], засвідчених належним чином, та інших документів, що подаються залежно від суті операції;

(підпункт "б" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 25.07.2011 р. N 250
,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
від 10.10.2017 р. N 102
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

в) для суб'єктів господарювання - резидентів, які використовують бюджетні кошти, засвідчену підписом заявника (для юридичної особи - підписом керівника) копію кошторису доходів і витрат суб'єкта господарювання - резидента, погодженого з відповідним фінансовим органом, та довідку Державного казначейства України про наявність коштів на рахунку суб'єкта господарювання - резидента для їх переказування відповідно до мети, визначеної в заяві про видачу ліцензії;

(підпункт "в" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
від 10.10.2017 р. N 102)

г) підпункт "г" пункту 2.3 глави 2 виключено

(підпункт "г" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 29.10.2012 р. N 449
,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
від 10.10.2017 р. N 102
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130,
у зв'язку з цим підпункти "ґ", "д"
 уважати відповідно підпунктами "г", "ґ")

г) рахунок-фактуру або лист-повідомлення із зазначенням відповідних банківських реквізитів нерезидента, якому переказуватимуться кошти або копії цих документів, засвідчені належним чином.

(абзац перший підпункту "г" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

Якщо переказування іноземної валюти за межі України здійснює неприбуткова організація (установа), то вона подає документ, що підтверджує її включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ [оригінал або копію, засвідчену підписом заявника (для юридичної особи - підписом керівника)];

(абзац другий підпункту "г" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
від 10.10.2017 р. N 102)

ґ) документи, які потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції та вивчення учасників операції [зокрема, з'ясування структури власності, встановлення всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факту їх відсутності] на вимогу Національного банку;

(підпункт "ґ" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
від 14.12.2017 р. N 130)

д) довідку заявника в довільній формі про його відкриті поточні рахунки в уповноважених банках (для заявників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців). Довідка повинна містити інформацію про найменування уповноваженого(их) банку(ів), валюту(и) рахунку(ів), дату(и) відкриття рахунку(ів), залишки коштів на рахунку(ах), загальний(і) обсяг(и) зарахування та списання коштів за рахунком(ами) не менше ніж за останні шість місяців. Інформація зазначається в довідці станом на дату складання заяви на отримання ліцензії. Довідка підписується заявником (уповноваженою ним особою).

(пункт 2.3 глави 2 доповнено підпунктом "д" згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

Ліцензія видається суб'єкту господарювання - резиденту на строк до 90 днів.

(абзац пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8)

2.4. Документи, які складені іноземною мовою, що подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову. Цей переклад засвідчується нотаріально. Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

(пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 24.05.2016 р. N 331)

2.5. Офіційні документи, складені і засвідчені на території іноземних держав, підлягають консульській легалізації відповідно до законодавства України, за винятком тих випадків, за яких згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, така легалізація не вимагається.

3. Порядок розгляду документів для видачі ліцензії

3.1. Національний банк розглядає отриманий від резидента пакет документів для видачі ліцензії в порядку черговості його надходження.

(пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

3.2. Пункт 3.2 глави 3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

3.3. Пункт 3.3 глави 3 виключено 

(пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321
,
пункт 3.3 глави 3 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
у зв'язку з цим пункти 3.4 та 3.5
 уважати відповідно пунктами 3.2 та 3.3)

3.2. Загальний строк розгляду Національним банком пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати його надходження. Національний банк має право звертатися до заявника, державних органів, установ, відомств, уповноважених банків, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб для отримання інформації, документів та висновків стосовно учасників операції, суті та мети цієї операції, відповідності суті операції змісту діяльності заявника, джерел походження коштів (активів) заявника, достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції. Національний банк зупиняє розгляд документів заявника для видачі ліцензії та поновлює їх розгляд після отримання запитуваних інформації, документів та висновків.

(пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
від 14.12.2017 р. N 130)

3.3. Пункт 3.3 глави 3 виключено

(главу 3 доповнено пунктом 3.3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

4. Порядок видачі ліцензії

4.1. Пункт 4.1 глави 4 виключено 

(пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321
,
 від 30.05.2007 р. N 199
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
у зв'язку з цим пункти 4.2 - 4.18
 уважати відповідно пунктами 4.1 - 4.17)

4.1. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається резиденту лише після здійснення ним платежу за послуги з видачі ліцензії (змін до ліцензії).

4.2. Національний банк видає резиденту відповідну ліцензію за формою, наведеною в додатках 3, 4 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі чи внесенні змін до неї (із зазначенням підстав) у строки, визначені в пункті 3.2 глави 3 цього Положення.

(пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199
,
 від 14.01.2008 р. N 8
,
 від 27.03.2013 р. N 109)

4.3. У разі потреби внесення змін до виданої ліцензії власник ліцензії у термін не більше ніж 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, має подати до до Національного банку заяву з документальним обґрунтуванням такої потреби за формою, наведеною в додатку 5. Зміни до ліцензії вносяться виключно за ініціативою власника ліцензії.

(пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199
,
 від 14.01.2008 р. N 8
,
 від 24.07.2015 р. N 478)

4.4. Національний банк уносить зміни до ліцензії на підставі поданих власником ліцензії документів у термін не більше ніж 20 робочих днів з дати їх реєстрації у відділі (секторі) діловодства (Управлінні діловодства).

(абзац перший пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 6).

(абзац другий пункту 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8)

4.5. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права її передавання іншим особам.

Дата видачі ліцензії (змін до ліцензії) має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.

4.6. Ліцензія (зміни до ліцензії) оформляються у двох примірниках за формою, установленою в додатках 3, 4 або 6 до цього Положення. Перший примірник ліцензії (змін до ліцензії), оформлений на номерному гербовому бланку Національного банку, надсилається власникові ліцензії (видається під підпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку. Другий примірник ліцензії (змін до ліцензії) зберігається в Національному банку.

(пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321
,
 від 30.05.2007 р. N 199
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

4.7. Зберігання документів, що подавалися для отримання ліцензії, а також облік виданих ліцензій здійснює підрозділ Національного банку, який їх видав. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.

Контроль за виконанням умов ліцензій здійснюють уповноважені банки.

4.8. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до уповноваженого банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Уповноважений банк зберігає копію ліцензії для обліку та контролю.

(пункт 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.08.2016 р. N 366)

4.9. Підставами для відмови у видачі ліцензії, внесенні змін до неї можуть бути:

(абзац перший пункту 4.9 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.02.2017 р. N 12)

відсутність або невідповідність вимогам цього Положення одного з документів, що зазначені в переліку, визначеному в главі 2 цього Положення;

(абзац другий пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8
,
від 14.12.2017 р. N 130)

отримання/виявлення Національним банком документів, які свідчать про подання заявником неповної/недостовірної/суперечливої інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або іншої сторони валютної операції, та/або документів, які були нечинні (недійсні) на дату їх подання;

(абзац третій пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

подання резидентом Національному банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України;

(абзац пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

наявність ознак, що є підставами для відмови у здійсненні валютної операції відповідно до вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;

абзац шостий пункту 4.9 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
уважати відповідно абзацами шостим - восьмим)

здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до неї;

відмова подати на вимогу Національного банку документи, що потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції;

(абзац сьомий пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 24.07.2015 р. N 478)

зміни в законодавстві України, які відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів резидента, установленого в пункті 3.2 глави 3 цього Положення;

(абзац восьмий пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
від 14.12.2017 р. N 130)

Абзац дев'ятий пункту 4.9 глави 4 виключено 

(пункт 4.9 глави 4 доповнено абзацом згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290
,
абзац дев'ятий пункту 4.9 глави 4 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

виявлення в поданих документах інформації про те, що учасником операції з переказування іноземної валюти за кордон або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором / державою-окупантом;

(пункт 4.9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.02.2017 р. N 12)

операції, що зазначені в поданих заявником до Національного банку документах, не потребують отримання ліцензії;

(пункт 4.9 глави 4 доповнено абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

порушення проти заявника справи про банкрутство або перебування заявника в процесі припинення;

(пункт 4.9 глави 4 доповнено абзацом одинадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

недостатня обґрунтованість економічної доцільності (сенсу) операції з переказування іноземної валюти за кордон та/або недостатність фінансової можливості проводити (ініціювати проведення) цю(єї) операцію(ї);

(пункт 4.9 глави 4 доповнено абзацом дванадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

подання документів заявником, який є особою, яка переховується від органів досудового розслідування / слідства / суду / органів влади згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (у розшуковому обліку "Особи, які переховуються від органів влади") та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України про осіб, які переховуються від органів влади);

(пункт 4.9 глави 4 доповнено абзацом тринадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

виявлення інформації про те, що учасником операції або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в країні, що включена до переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та/або щодо якої застосовано міжнародні санкції та/або санкції в порядку, передбаченому Законом України "Про санкції", та/або санкції інших іноземних держав або міждержавних об'єднань;

(пункт 4.9 глави 4 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

виявлення протягом року, що передує даті надходження пакета документів, установлено факти порушення (або за наявності в Національного банку документально підтвердженої інформації від спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю чи органів державної влади про порушення) заявником вимог банківського законодавства України, валютного законодавства України, законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або до заявника застосовано заходи впливу або штрафні санкції за порушення вищезазначеного законодавства України.

(пункт 4.9 глави 4 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

4.10. Пункт 4.10 глави 4 виключено

(пункт 4.10 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199
,
 від 14.01.2008 р. N 8
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478
,
 у зв'язку з цим пункти 4.11 - 4.17
 уважати відповідно пунктами 4.10 - 4.16
)

4.10. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.

4.11. Дублікат ліцензії (змін до ліцензії), у разі втрати або пошкодження ліцензії (змін до ліцензії), видається відповідно до законодавства України.

Дублікат ліцензії (змін до ліцензії) видається власнику ліцензії лише протягом її дії та після оплати послуги з видачі цього дубліката в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування.

(пункт 4.11 глави 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

4.12. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:

письмова відмова резидента від проведення операції;

порушення умов ліцензії, вимог законодавства України;

виявлення Національним банком документів, які свідчать про подання власником ліцензії неповної/недостовірної/суперечливої інформації, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи та/або іншої сторони валютної операції, та/або документів, які були нечинні (недійсні) на дату їх подання;

порушення проти заявника справи про банкрутство або перебування заявника в процесі припинення;

ліквідація юридичної особи та скасування державної реєстрації фізичної особи - підприємця згідно із законодавством України.

(пункт 4.12 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

4.13. У разі виникнення обставин, унаслідок яких ліцензія має бути анульована за ініціативою заявника, він зобов'язаний подати Національному банку заяву про анулювання ліцензії (додаток 7) із зазначенням відповідних причин (з їх документальним підтвердженням).

(абзац перший пункту 4.13 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 30.05.2007 р. N 199
,
 від 14.01.2008 р. N 8
,
 від 24.07.2015 р. N 478)

Національний банк на підставі поданих заявником документів у строк не більше ніж 15 робочих днів анульовує ліцензію або подає письмову відмову в її анулюванні.

(абзац другий пункту 4.13 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

Ліцензія вважається анульованою з часу прийняття Національним банком відповідного розпорядження (додаток 8).

(абзац третій пункту 4.13 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
 від 14.01.2008 р. N 8
,
 від 24.07.2015 р. N 478)

4.14. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав Національний банк у строк, що не перевищує 10 днів, у письмовій формі повідомляє власника ліцензії. Національний банк не повідомляє власника ліцензії про анулювання ліцензії в разі його ліквідації/скасування державної реєстрації.

(абзац перший пункту 4.14 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
від 14.12.2017 р. N 130)

Абзац другий пункту 4.14 глави 4 виключено

(абзац другий пункту 4.14 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

4.15. Анулювання ліцензії означає заборону на подальше переказування резидентом іноземної валюти за межі України за цією ліцензією.

4.16. Національний банк засобами електронного зв'язку Національного банку або поштового зв'язку інформують уповноважений банк України, який зазначений у ліцензії, про її анулювання.

(пункт 4.16 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321)

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

 

Заява
про видачу фізичній особі - резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) ________________________________________________________________

3. Місце проживання __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" прошу видати мені індивідуальну ліцензію на переказування іноземної валюти за межі України.

5. Сума переказу ______________________________________________________________________
                                                                                        (сума цифрами та словами, назва валюти)

6. Найменування уповноваженого банку України і реквізити рахунку, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України,
_____________________________________________________________________________________

7. Найменування та країна місцезнаходження нерезидента - одержувача коштів. _________________
_____________________________________________________________________________________.

8. Найменування, країна місцезнаходження іноземної фінансової установи і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта, _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

9. Виконавець ________________________________________________________________________.
                                                          (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)

"___" ____________ 200_ р.

 

____________________________
         (підпис, ініціали, прізвище)

 


(Положення доповнено новим додатком 1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 у зв'язку з цим додатки 1 - 8 уважати відповідно додатками 2 - 9,
додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

 

Заява
про видачу резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою сплати вступних чи членських внесків до міжнародної громадської організації

Додаток 1 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30 травня 2007 року N 199,
у зв'язку з цим додаток 2 уважати додатком 1)

 

Заява

про видачу суб'єкту господарювання - резиденту індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України для:
_____________________________________________________________________________________

1. На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" прошу видати мені індивідуальну ліцензію на переказування іноземної валюти за межі України.

2. Суб'єкт господарювання - резидент: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                [(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        та місцезнаходження (місце проживання)]

3. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті): ____________________________________________________________________________

4. Найменування та місцезнаходження контролюючого органу, у якому суб'єкт господарювання - резидент перебуває на обліку:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Найменування (прізвище, ім'я) та країна місцезнаходження нерезидента - одержувача коштів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Мета переказу: ______________________________________________________________________

7. Джерела походження іноземної валюти, яка переказується:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (власні або бюджетні)

8. Сума переказу, вид іноземної валюти, яка переказується:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (сума цифрами та словами)

9. Найменування уповноваженого банку України і реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта за межі України:
_____________________________________________________________________________________

10. Найменування та країна місцезнаходження іноземної фінансової установи і реквізити рахунку, на який переказується іноземна валюта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Інформація про розмір переказаних вступних або членських внесків зазначеній у заяві юридичній особі - нерезиденту протягом одного календарного року або відсутність таких переказів
_____________________________________________________________________________________.

12. Інформація щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) заявника - юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
[прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб), країна її (їх) постійного місця проживання та дата народження]

13. Виконавець _______________________________________________________________________
                                                             (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти)

"___" ____________ 200_ р.

 

Керівник
(фізична особа - заявник)

 
____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)


(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 14.01.2008 р. N 8,
 від 28.02.2009 р. N 108
,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
від 10.10.2017 р. N 102
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)
 

Індивідуальна ліцензія N ___
на переказування резидентом іноземної валюти за межі України з метою сплати вступних чи членських внесків до міжнародної громадської організації

Додаток 3 виключено

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.05.2007 р. N 199,
у зв'язку з цим додатки 4 - 10 уважати відповідно додатками 2 - 8)

 

Індивідуальна ліцензія N ____
на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів

Національний банк України дозволяє _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (повне найменування уповноваженого банку)
відповідно до контракту (угоди) з ________________________________________________________
                                                                                                                       [найменування та країна місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                       банку-нерезидента (іноземної компанії), номер та дата контракту (угоди)]
перерахувати іноземну валюту в сумі _____________________________________________________
                                                                                                                                      (сума цифрами та словами)
для оплати банківських металів __________________________________________________________
                                                                                                                                (вага, проба, вид металу)
з метою ______________________________________________________________________________.
                                                                                             (мета купівлі банківських металів)

Ця ліцензія діє з дати видачі до ___________________________________.
                                                                                                           (дата)

Якщо після завершення всіх розрахунків за операцією з купівлі банківських металів за вищезазначеним контрактом (угодою) залишається невикористаною частина перерахованих за індивідуальною ліцензією коштів, то їх залишок підлягає поверненню на кореспондентський рахунок банку в 10-денний строк, але загальний строк повернення цих коштів - не більше ніж 180 днів із дати їх перерахування.

Голова Національного банку України
або уповноважена ним особа

 
____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П.


(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 20.11.2007 р. N 419,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)
 

Індивідуальна ліцензія N ____
на переказування іноземної валюти за межі України

1. Національний банк України відповідно до підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє здійснити переказування за межі України іноземної валюти для:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Резиденту: _________________________________________________________________________
                                                           [повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________.
(місце проживання) резидента, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]

3. З рахунку: __________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування уповноваженого банку,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                           з якого переказується іноземна валюта)

4. Одержувач: ________________________________________________________________________.
                                                                                         (найменування та країна місцезнаходження)

5. Рахунок одержувача: ________________________________________________________________
                                                                                                                 (реквізити рахунку, на який
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                             переказується іноземна валюта)

6. Фінансова установа одержувача: _______________________________________________________.
                                                                                             (найменування та країна місцезнаходження іноземного банку)

7. Сума іноземної валюти: ______________________________________________________________.
                                                                                                                 (сума цифрами та словами, назва валюти)

8. Підстава для переказування: __________________________________________________________.

Ця ліцензія діє з дати видачі до __________________________________________________________.
                                                                                                                                             (дата)

Голова Національного банку України
або уповноважена ним особа

____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П.


(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 28.02.2009 р. N 108
,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.12.2017 р. N 130)

 

Заява
про внесення змін до індивідуальної ліцензії Національного банку України від ____________ N ___ на переказування іноземної валюти за межі України

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
           [повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), 
                     N телефону,
адреса електронної пошти, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]

Прошу внести зміни до індивідуальної ліцензії Національного банку України від ____________ N ___ на переказування іноземної валюти за межі України у зв'язку з
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
(обґрунтування потреби внесення змін до індивідуальної ліцензії з посиланням на підтвердні
                                                                                    документи) 

Дата

Керівник
(фізична особа - заявник) 

 
________________________
  (підпис, прізвище, ініціали) 

  

 

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
від 10.10.2017 р. N 102
,
від 14.12.2017 р. N 130)

 

Зміни до індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України для

_______________________________________________________________

від ____________ N ___

Видані резиденту: _______________________________________________
                                                              [повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________________________________
                       та місцезнаходження (місце проживання), код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]

До індивідуальної ліцензії вносяться зміни:
_______________________________________________________________
                                      (зазначаються рядки, до яких уносяться відповідні
_______________________________________________________________.
                                               зміни, що викладаються в новій редакції) 

Зміни є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії від ____________ N ___.

Без права передавання третім особам.

Голова Національного банку України або уповноважена ним особа
 

 
 
___________________________
 (підпис, прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
від 14.12.2017 р. N 130)

 

Повідомлення
про переказування резидентом іноземної валюти за межі України

Додаток 7 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478
,
 у зв'язку з цим додатки 8, 9
 уважати відповідно додатками 7, 8
)

 

Заява
про анулювання індивідуальної ліцензії Національного банку України від ____________ N ___ на переказування іноземної валюти за межі України

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
        [повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), 
                 N телефону,
адреса електронної пошти, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]

Прошу анулювати індивідуальну ліцензію Національного банку України від ____________ N ___ на переказування іноземної валюти за межі України у зв'язку з
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
  (обґрунтування потреби анулювання індивідуальної ліцензії з посиланням на підтвердні 
                                                                                 документи) 

Дата

Керівник
(фізична особа - заявник) 

 
_______________________
 (підпис, прізвище, ініціали) 

  

 

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478,
від 10.10.2017 р. N 102
,
від 14.12.2017 р. N 130)

 

  

_______________________________________
[реквізити власника ліцензії:
найменування (прізвище, ім'я, по
батькові), місцезнаходження (місце проживання)] 

Розпорядження
про анулювання індивідуальної ліцензії Національного банку України від ____________ N ___ на переказування іноземної валюти за межі України

Відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України на підставі (зазначається причина)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____ анульовує індивідуальну ліцензію від ____________ N ___, видану
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
                [повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]

Голова Національного банку України або уповноважена ним особа
 

 
 
 
_________________________
  (підпис, прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
 від 24.07.2015 р. N 478
,
від 14.12.2017 р. N 130)

Опрос