Идет загрузка документа (424 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам

Национальный банк
Положение, Постановление от 17.06.2004 № 270
редакция действует с 25.03.2017

Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Постанова Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 року N 270

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2004 р. за N 885/9484

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 22 лютого 2005 року N 57
,
 від 12 серпня 2005 року N 288
,
 від 31 серпня 2005 року N 321
,
 від 21 серпня 2006 року N 329
,
 від 22 червня 2007 року N 235
(зміни, внесені постановою Правління Національного банку України
 від 22 червня 2007 року N 235, набрали чинності з
1 січня 2008 року),
 від 27 вересня 2007 року N 350
(зміни, внесені постановою Правління Національного банку України
 від 27 вересня 2007 року N 350, набрали чинності з 
1 січня 2008 року),
 від 29 грудня 2007 року N 494
,
 від 28 липня 2008 року N 217
(зміни, внесені підпунктом 1.4 пункту 1 та пунктом 6 Змін, затверджених постановою
 Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року N 217
,
 набрали чинності з 1 січня 2009 року)
,
 від 28 лютого 2009 року N 108
,
 від 30 квітня 2009 року N 265
,
 від 22 грудня 2010 року N 571
,
 від 26 квітня 2011 року N 118
,
 від 19 серпня 2011 року N 290
,
 від 15 червня 2012 року N 246
,
 від 29 жовтня 2012 року N 449,
 від 29 жовтня 2012 року N 450,
 від 27 березня 2013 року N 109
,
 від 20 липня 2015 року N 465
,
 від 30 грудня 2015 року N 996
,
 від 28 квітня 2016 року N 303
,
 від 24 травня 2016 року N 331
,
 від 11 серпня 2016 року N 368
,
від 23 серпня 2016 року N 375
,
 від 22 листопада 2016 року N 404

10 квітня 2017 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 23 березня 2017 року N 26)

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 67, 17 вересня 2007 р.)
,
ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 12 листопада 2007 року 

Відповідно до статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України" та на виконання постанови Правління Національного банку України від 21.05.2003 N 209 "Про заходи щодо кодифікації нормативно-правових актів Національного банку України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам (додається).

2. Доповнити Перелік і тарифи послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями, затверджені постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 і зареєстровані у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 787/8108 (зі змінами), пунктом 72 такого змісту:

"72. Надання резиденту індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту - 3400 грн.".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.99 N 602 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2000 за N 15/4236 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 28.05.2001 N 203 "Про внесення зміни до Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.06.2001 за N 505/5696 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 17.06.2002 N 218 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 28.05.2001 N 203", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за N 564/6852.

4. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Департамент валютного регулювання (С. О. Яременко) та територіальні управління Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

 

Положення
про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

(У тексті Положення посилання на додатки 7 - 9 замінено посиланням відповідно на додатки 6 - 8; у тексті Положення та додатках до нього слово "плаваюча" в усіх відмінках замінено словом "змінювана" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 15 червня 2012 року N 246)

(У тексті Положення слова "Національний банк (територіальне управління)", "територіальне управління", "Департамент" у всіх відмінках замінено словами "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 20 липня 2015 року N 465)

(У тексті Положення посилання на додатки 2 - 8 замінено посиланнями відповідно на додатки 3 - 9 згідно з постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2015 року N 996)

(У тексті Положення посилання на додатки 3 - 9 замінено відповідно посиланнями на додатки 2 - 8 згідно з постановою Правління Національного банку України від 23 серпня 2016 року N 375)

Це Положення розроблене відповідно до вимог статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.99 N 734/99 та нормативно-правових актів Національного банку України.

Національний банк України (далі - Національний банк) цим Положенням встановлює порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті, у тому числі поворотної фінансової допомоги, від нерезидентів, у тому числі порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (далі - договори), а також порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.

(абзац другий преамбули із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235,
 від 15.06.2012 р. N 246)

Розділ I. Порядок отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів і реєстрації договорів

Глава 1. Загальні положення

1.1. Резиденти (юридичні особи, у тому числі уповноважені банки, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи) (далі - резиденти-позичальники) можуть одержувати кредити, позики, у тому числі поворотну фінансову допомогу в іноземній валюті (далі в цьому розділі - кредити), від нерезидентів відповідно до договорів та в порядку, установленому цим розділом.

(пункт 1.1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України
 від 28.07.2008 р. N 217
,
 від 15.06.2012 р. N 246
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 11.08.2016 р. N 368)

1.2. Резидент-позичальник (крім уповноваженого банку України) залучає кредит від нерезидента через уповноважений банк, який надав згоду на обслуговування операцій за договором. Функції обслуговуючого банку за договором (далі - обслуговуючий банк), визначені цим розділом, може виконувати як уповноважений банк, так і від його імені відокремлений підрозділ банку (філія, відділення). Якщо договором з нерезидентом передбачено одержання кредиту з надходженням коштів на рахунок резидента-позичальника за межами України та/або погашення заборгованості за таким кредитом здійснюватиметься з рахунку резидента, відкритого за межами України, то резидент-позичальник повинен у встановленому Національним банком порядку одержати індивідуальну ліцензію на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном).

(пункт 1.2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246,
 від 20.07.2015 р. N 465)

1.3. Залучення уповноваженими банками України (далі - уповноважені банки) коштів на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку здійснюється на умовах, що передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з цих питань. Договір, який передбачає залучення коштів у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку, підлягає реєстрації Національним банком відповідно до вимог, установлених главою 4 цього розділу.

(пункт 1.3 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

Залучення уповноваженими банками коштів за договорами здійснюється з урахуванням вимог щодо дотримання лімітів заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам у разі їх встановлення Національним банком.  

(пункт 1.3 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

1.4. Резиденти-позичальники одержують та погашають кредити лише в безготівковій формі.

(пункт 1.4 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

1.5. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту із зарахуванням коштів на його рахунок, відкритий за межами України, який використовується резидентом на підставі відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку (крім випадку використання фізичною особою рахунку за межами України на час її перебування за кордоном), то перерахування нерезиденту коштів з рахунку резидента-позичальника, відкритого в уповноваженому банку, з метою погашення такого кредиту здійснюється за умови подання резидентом-позичальником засвідчених іноземним банком або іншою іноземною фінансовою установою оригіналів чи копій платіжних документів, які підтверджують сплату кредитних коштів іноземним кредитором резиденту-позичальнику і подальше використання цих коштів [підтвердним документом також може бути отримане безпосередньо обслуговуючим банком від іноземного банку (або іншої іноземної фінансової установи), у якому відкрито рахунок резидента-позичальника, повідомлення (SWIFT чи телексне), що містить відповідний ключ, із зазначенням дати і суми отримання кредитних коштів, а також дати, суми та мети їх використання]. Ці документи залишаються на зберіганні в обслуговуючому банку. Якщо вони укладені іноземною мовою (крім російської), то подається також їх переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом (не потребує перекладу повідомлення SWIFT та/або отримане безпосередньо обслуговуючим банком телексне повідомлення).

(абзац перший пункту 1.5 глави 1 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
 від 24.05.2016 р. N 331)

Для забезпечення розрахунків (у тому числі з використанням акредитивної форми розрахунку) між резидентом-імпортером та нерезидентом-експортером за зовнішньоекономічним договором (далі в цьому абзаці - контракт) резидент-імпортер або уповноважений банк, клієнтом якого є резидент-імпортер, має право одержувати кредит від нерезидента-кредитора на умовах, що передбачають переказ нерезидентом-кредитором кредитних коштів у рахунок оплати резидентом-імпортером товару за контрактом (у тому числі як платежу за акредитивом, відкритим уповноваженим банком-позичальником за дорученням резидента-імпортера відповідно до контракту) без зарахування кредитних коштів на рахунок резидента-позичальника / на рахунок грошового забезпечення за акредитивом. Уповноважені банки залучають такі кредити (у тому числі для забезпечення розрахунків за власними імпортними операціями) виключно у випадку, якщо кредит надається за участю іноземного експортно-кредитного агентства, країна реєстрації якого належить до країн, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's), або за участю міжнародної фінансової організації, членом якої є Україна / міжнародної фінансової організації, щодо якої Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам. Перерахування коштів з метою виконання боргових зобов'язань резидента-позичальника перед нерезидентом-кредитором за укладеним між ними договором здійснюється за умови отримання уповноваженим банком від іноземного банку-кредитора відповідного SWIFT чи телексного повідомлення або подання резидентом-позичальником обслуговуючому банку документів, які підтверджують сплату нерезидентом-кредитором кредитних коштів на користь нерезидента-експортера (засвідчені іноземним банком / іноземною фінансовою установою оригінали або копії платіжних документів). Зазначені підтвердні документи мають містити відомості про реквізити договору, дату та суму кредитних коштів, перерахованих нерезиденту-експортеру. Датою надання (отримання) кредитних коштів за договором у такому випадку слід уважати дату списання коштів з рахунку нерезидента-кредитора на користь нерезидента-експортера за контрактом (у тому числі й у випадку використання кредитних коштів для здійснення платежу за акредитивом).

(абзац другий пункту 1.5 глави 1 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.11.2016 р. N 404)

Сплата резидентом-позичальником (у тому числі уповноваженим банком) на користь нерезидента-кредитора комісій, зборів, інших, установлених договором платежів (у тому числі відшкодування резидентом-позичальником витрат нерезидента-кредитора, понесених у зв'язку з оплатою послуг, безпосередньо пов'язаних з реалізацією кредитного проекту - юридичних послуг, послуг за договором страхування, послуг експортно-кредитного агентства тощо) за рахунок кредитних коштів без їх зарахування на рахунок резидента-позичальника дозволяється за умови, що цим нерезидентом-кредитором є іноземний банк, країна реєстрації якого належить до країн, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's), або міжнародна фінансова організація, членом якої є Україна / міжнародна фінансова організація, щодо якої Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам, та такий порядок сплати цих платежів за рахунок кредитних коштів передбачено договором. Така сплата має здійснюватися з дотриманням вимоги розділу I цього Положення щодо розміру виплат за користування кредитом (крім випадків, передбачених пунктом 1.18 глави 1 розділу I цього Положення) з урахуванням особливостей, установлених абзацом дев'ятим пункту 1.12 глави 1 розділу I цього Положення. Сума та дата наданих (одержаних) кредитних коштів та відповідно сума та дата зазначених у цьому абзаці платежів резидента-позичальника на користь нерезидента-кредитора, що здійснюються за рахунок кредитних коштів без їх зарахування на рахунок резидента-позичальника, а також підстави утримання нерезидентом-кредитором відповідної суми платежів з резидента-позичальника мають бути підтверджені відповідними SWIFT чи телексними повідомленнями та/або іншими належним чином оформленими документами (засвідчені іноземним банком / іноземною фінансовою установою оригінали або копії платіжних документів тощо), які обслуговуючий банк може отримувати безпосередньо від нерезидента-кредитора або резидента-позичальника.

(пункт 1.5 глави 1 розділу І доповнено абзацом другим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
абзац другий пункту 1.5 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996
,
замінено абзацами другим, третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2016 р. N 368
,
абзац третій пункту 1.5 глави 1 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.11.2016 р. N 404)

1.6. Кредити, що одержують від нерезидентів резиденти - фізичні особи, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності (далі - фізичні особи), мають зараховуватися на їх рахунки, відкриті в уповноважених банках або в іноземних банках. Такі кредити фізичні особи можуть одержувати на строк не менше ніж 180 календарних днів. У разі надходження кредиту на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку, його погашення здійснюється з цього рахунку.

(абзац перший пункту 1.6 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

Фізична особа має право використовувати кредитні кошти в іноземній валюті виключно для:

проведення розрахунків із нерезидентами на виконання власних зобов'язань фізичної особи щодо оплати товарів (робіт, послуг);

продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України із зарахуванням коштів у гривнях на власний поточний рахунок фізичної особи в уповноваженому банку з метою їх подальшого використання на території України в безготівковій формі або зняття готівкою національної валюти.

(абзаци другий та третій пункту 1.6 глави 1 розділу І замінено трьома
 абзацами згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 15.06.2012 р. N 246)

1.7. Резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір у Національному банку до фактичного одержання кредиту.

Такі договори підлягають реєстрації Національним банком у порядку, установленому:

главою 2 цього розділу - для резидентів-позичальників, що не є банками;

главою 4 цього розділу - для уповноважених банків-позичальників.

(пункт 1.7 глави 1 розділу І у редакції постанови
Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

1.8. Обслуговування операцій за відкритими в Україні резидентами-позичальниками рахунками в межах одного договору має проводитися лише через один обслуговуючий банк.

(пункт 1.8 глави 1 розділу І у редакції постанов
Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246
,
 від 20.07.2015 р. N 465)

1.9. Національний банк за наявності інформації про одержання резидентом-позичальником, що не є банком, кредиту чи позики в іноземній валюті від нерезидента без реєстрації договору повідомляє про це контролюючий орган, у якому резидент перебуває на обліку, протягом семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня отримання такої інформації.

(пункт 1.9 глави 1 розділу І у редакції постанови
Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465
,
 від 30.12.2015 р. N 996)

1.10. Не потребують реєстрації Національним банком договори про одержання резидентами від нерезидентів комерційних кредитів, а також кредитів, які залучаються державою або під державні гарантії.

1.11. Розмір виплат за користування кредитом за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору (далі - виплати за користування кредитом), на дату надходження до Національного банку документів, потрібних відповідно до вимог цього розділу для реєстрації договору (змін до договору) (далі - пакет документів*), не повинен перевищувати розмір виплат за цим кредитом, розрахований виходячи з установленої Національним банком максимальної процентної ставки за договорами (далі - виплати за максимальною процентною ставкою), що діє на дату надходження до Національного банку вищезазначених документів.

____________
* Пакет документів - це всі документи, надання яких передбачено
пунктом 2.4 глави 2, підпунктом 4.2.1, абзацом другим підпункту 4.2.4, підпунктом 4.2.9, абзацом другим підпункту 4.2.12, підпунктом 4.2.13 пункту 4.2, підпунктами 4.3.1, 4.3.6, 4.3.7 пункту 4.3 глави 4 цього розділу.

(абзац перший пункту 1.11 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
 від 15.06.2012 р. N 246)

Датою (днем) надходження до Національного банку пакета документів є дата (день) реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, документа з переліку документів, потрібних відповідно до вимог цього розділу.

(пункт 1.11 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати абзацами третім та четвертим
,
 абзац другий пункту 1.11 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

Національний банк здійснює реєстрацію укладеного резидентом-позичальником договору лише за умови дотримання вимог абзацу першого цього пункту.

Національний банк установлює окремим рішенням Правління Національного банку України максимальні процентні ставки за договорами в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269) (далі - Класифікатор), та договорами в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора.

(абзац четвертий пункту 1.11 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 від 15.06.2012 р. N 246
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 28.04.2016 р. N 303)

1.12. Пункт 1.12 глави 1 розділу І виключено

(пункт 1.12 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350
,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

1.13. Пункт 1.13 глави 1 розділу І виключено

(пункт 1.13 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350
,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246,
у зв'язку з цим пункти 1.14 - 1.21
уважати відповідно пунктами 1.12 - 1.19)

1.12. Відомості щодо розміру виплат за користування кредитом зазначаються резидентом-позичальником у повідомленні про договір.

Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою, у тому числі в разі змінюваної процентної ставки, з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не може перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка зазначається під час реєстрації договору, про що має бути визначено в договорі.

Якщо договором установлена щомісячна або щоквартальна процентна ставка за користування кредитом, то до розрахунку розміру виплат за користування кредитом береться розрахункова річна процентна ставка.

Якщо договором передбачена змінювана процентна ставка, то період з дати заповнення резидентом-позичальником повідомлення про договір до дати надходження до Національного банку пакета документів, потрібних для реєстрації договору (змін до договору) відповідно до вимог цього розділу, не повинен перевищувати двох тижнів.

(абзац четвертий пункту 1.12 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Якщо під час реалізації кредитного проекту відбувається скорочення строку кредиту (внаслідок дострокового погашення кредиту або якщо одержання кредиту розпочалося із затримкою тощо), то контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої Національним банком для договорів із відповідним строком кредиту.

(пункт 1.12 глави 1 розділу I доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350
,
 абзац п'ятий пункту
1.12 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

У разі залучення кредитних коштів окремими частинами (траншами), зокрема в рамках генерального (рамочного) договору про відкриття кредитної лінії, контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється із застосуванням за кожним траншем максимальної процентної ставки в розмірі, установленому для договорів із строком, що відповідає строку траншу.

(пункт 1.12 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
у зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати абзацами сьомим та восьмим
,
 абзац шостий пункту 1.12 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

У разі залучення резидентом-позичальником кредиту в різних іноземних валютах контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється за кожною часткою кредиту в різній валюті окремо із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої для іноземної валюти відповідної групи Класифікатора.

(пункт 1.12 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

До розрахунку розміру виплат за користування кредитом не враховуються комісійні винагороди обслуговуючого банку і банку-нерезидента за переказ коштів в іноземній валюті за договором, що сплачуються за рахунок резидента-позичальника, а також виплати, обумовлені настанням форс-мажорних обставин. Підтвердженням настання форс-мажорних обставин є відповідне підтвердження Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору.

(пункт 1.12 глави 1 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494
,
 абзац восьмий пункту
1.12 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Якщо кредит надається нерезидентом-кредитором резиденту-позичальнику за участю іноземного експортно-кредитного агентства, що належить до офіційних експортно-кредитних агентств, перелік яких наведено на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (далі в цьому абзаці - ЕКА), то для цілей контролю за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розміру виплат за користування таким кредитом не враховуються передбачені договором платежі резидента-позичальника (у тому числі уповноваженого банку-позичальника) на користь нерезидента-кредитора з відшкодування фактичних витрат такого нерезидента-кредитора з оплати послуг (винагороди, премії, комісії тощо) ЕКА, безпосередньо пов'язаних з реалізацією кредитного проекту.

(пункт 1.12 глави 1 розділу І доповнено абзацом дев'ятим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.11.2016 р. N 404)

1.13. Реєстрація Національним банком змін до договорів, у яких установлений розмір виплат за користування кредитом, що перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до Національного банку пакета документів для реєстрації змін до договорів, не дозволяється в разі пролонгації строку кредиту, збільшення загальної суми кредиту (у тому числі за рахунок капіталізації прострочених процентів), розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом.

(пункт 1.13 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217
,
 від 22.12.2010 р. N 571
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

1.14. Національний банк у разі потреби реалізації резидентами-позичальниками стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів, розмір виплат за користування кредитом за якими перевищує розмір виплат за максимальними процентними ставками, може приймати за кожним конкретним випадком окреме рішення Правління Національного банку України.

(пункт 1.14 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.04.2016 р. N 303)

1.15. Не допускається реєстрація укладених резидентами-позичальниками договорів, згідно з якими передбачена сплата резидентами-позичальниками процентів за користування кредитами (без урахування відповідних комісій), до фактичного надходження в Україну кредитних коштів від нерезидентів або до здійснення сплати нерезидентами-кредиторами зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами резидентів-позичальників за межами України чи до зарахування кредитних коштів на рахунок резидента-позичальника, відкритий за межами України.

(пункт 1.15 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

1.16. Резиденти-позичальники мають передбачати в договорі умову про те, що він набирає чинності з моменту (або не раніше) його реєстрації, за винятком договорів про одержання кредитів уповноваженими банками на строк, що не перевищує один рік.

Вимоги абзацу першого цього пункту поширюються на зміни до договору, які стосуються суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом.

(пункт 1.16 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 від 29.12.2007 р. N 494,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

1.17. Реєстрація Національним банком договору здійснюється без будь-яких зобов'язань з боку Національного банку щодо зобов'язань сторін договору.

1.18. Вимоги цього розділу щодо розміру виплат за користування кредитом, а також щодо моменту набрання чинності договором, та вимоги абзаців третього і шостого пункту 2.2, абзацу четвертого пункту 2.4, абзацу другого пункту 2.6 глави 2 розділу I цього Положення не застосовуються до договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам.

(пункт 1.18 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494,
 від 15.06.2012 р. N 246
,
 від 30.12.2015 р. N 996
,
 від 24.05.2016 р. N 331
,
від 23.08.2016 р. N 375)

1.19. Резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір про одержання кредиту в іноземній валюті від уповноваженого банку (далі - кредитний договір) у разі відступлення уповноваженим банком - первісним кредитором нерезиденту права вимоги за цим кредитом.

Уповноважений банк - первісний кредитор має передбачити в договорі з нерезидентом про відступлення права вимоги за кредитним договором, що договір про відступлення права вимоги набирає чинності з моменту (або не раніше) реєстрації кредитного договору (з урахуванням змін), а також письмово повідомити резидента-позичальника про заміну кредитора в зобов'язанні за кредитним договором.

(абзац другий пункту 1.19 глави 1 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 24.05.2016 р. N 331)

Кредитний договір підлягає реєстрації Національним банком у порядку, установленому цим розділом, за винятком вимоги щодо обов'язкової реєстрації договору до фактичного одержання резидентом-позичальником коштів за кредитом у частині коштів, одержаних резидентом-позичальником від уповноваженого банку - первісного кредитора.

Платіжні операції резидента-позичальника з нерезидентом за кредитним договором (з урахування змін, що передбачені іншими угодами/договорами, які стосуються його реалізації, у тому числі відступлення права вимоги), здійснюються лише після його реєстрації Національним банком.

(главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.19 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

1.20. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання кредиту кільком резидентам-позичальникам, то реєстрація договору здійснюється кожним резидентом-позичальником окремо. У повідомленні про договір за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення, що подається кожним резидентом-позичальником, зазначається загальний обсяг кредиту, який передбачається отримати цим позичальником окремо (у разі невизначення такого обсягу в договорі зазначається загальний розрахунковий обсяг для кожного резидента-позичальника).

(главу 1 розділу I доповнено пунктом 1.20 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

Глава 2. Порядок реєстрації договорів, укладених резидентами-позичальниками, крім уповноважених банків

2.1. Резидент-позичальник звертається до обслуговуючого банку для реєстрації договору (реєстрації змін до договору) в Національному банку.

Для реєстрації договору (реєстрації змін до договору) резидент-позичальник зобов'язаний подати до обслуговуючого банку повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) (далі в цій главі - повідомлення) на паперовому носії чи у вигляді електронного документа за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Положення, і оригінал/копію договору (разом з оригіналами/копіями інших додаткових угод/договорів, документів, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором). Копії документів можуть створюватися резидентом-позичальником у паперовій або електронній формі з урахуванням вимог, визначених абзацами дванадцятим та тринадцятим пункту 3.2 глави 3 розділу I цього Положення. Документи, які складені іноземною мовою, подаються резидентом-позичальником разом з їх перекладом на українську мову, засвідченим підписом перекладача (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально) або нотаріусом (не потребують перекладу документи, складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами).

(абзац другий пункту 2.1 глави 2 розділу І із змінами, внесеними
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 29.10.2012 р. N 450
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 11.08.2016 р. N 368)

Абзац третій пункту 2.1 глави 2 розділу І виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 уважати відповідно абзацами третім - шостим)

Зміни, які стосуються сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених цим договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, потребують реєстрації в Національному банку відповідних змін до договору в порядку, установленому для реєстрації договору, та з урахуванням вимог пункту 1.13 глави 1 цього розділу.

Резидент-позичальник заповнює пункти 1 - 3 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, що містять змінену інформацію. У разі потреби внесення змін до реєстрації договору, які стосуються зміни позичальника на іншу особу-резидента (унаслідок переведення боргу, правонаступництва тощо), усі пункти повідомлення, що подається для внесення відповідних змін до реєстрації договору, підлягають обов'язковому заповненню згідно з додатком 1 до цього Положення.

(абзац четвертий пункту 2.1 глави розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

Перехід резидента-позичальника на обслуговування в інший уповноважений банк потребує внесення відповідних змін до реєстрації договору в Національному банку в порядку, установленому в пункті 2.10 цієї глави (крім випадку переведення резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується).

(абзац п'ятий пункту 2.1 глави 2 розділу І із змінами, внесеними 
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 29.10.2012 р. N 450)

Унесення змін до електронного реєстру повідомлень про договори з відміткою про реєстрацію, що ведеться засобами програмного забезпечення щодо реєстрації (далі - електронний реєстр повідомлень про договори), у зв'язку зі зміною найменування обслуговуючого банку, переведенням резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується, або переходом резидента-позичальника на обслуговування від одного підрозділу уповноваженого банку до іншого підрозділу цього банку здійснюється в порядку, установленому в пункті 2.9 цієї глави.

(абзац шостий пункту 2.1 глави 2 розділу І із змінами, внесеними 
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 29.10.2012 р. N 450)

2.2. Обслуговуючий банк проставляє на повідомленні дату надходження, що засвідчується підписом відповідального працівника банку та відбитком штампа банку. У разі надходження від резидента-позичальника до банку повідомлення у вигляді електронного документа замість повідомлення на паперовому носії банк використовує паперову копію відповідного електронного документа.

(абзац перший пункту 2.2 глави 2 розділу І із змінами, внесеними 
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 29.10.2012 р. N 450)

Обслуговуючий банк перевіряє правильність оформлення резидентом-позичальником повідомлення (зокрема, наявність дати та відповідних реквізитів, необхідних підписів, відбитка печатки резидента-позичальника (за наявності), правильність та повноту заповнення пунктів повідомлення), його відповідність умовам договору з нерезидентом та повноту поданих резидентом-позичальником для реєстрації договору (змін до договору) підтвердних документів, а також відповідність умов договору встановленому законодавством України порядку отримання резидентами кредитів від нерезидентів, зокрема вимогам абзацу першого пункту 1.11, пунктів 1.12, 1.16 глави 1 цього розділу.

(абзац другий пункту 2.2 глави 2 розділу І із змінами, внесеними 
згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 29.10.2012 р. N 450
,
 від 30.12.2015 р. N 996)

Під час проведення такої перевірки обслуговуючий банк зобов'язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про фінансові операції (наміри здійснення фінансових операцій) резидента-позичальника та відомостей про учасників фінансових операцій, у тому числі відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року N 369 (далі - Положення N 369).

(пункт 2.2 глави 2 розділу І доповнено абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996
,
абзац третій пункту 2.2 глави 2 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375)

Абзац четвертий пункту 2.2 глави 2 розділу І виключено

(пункт 2.2 глави 2 розділу І доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996
,
абзац четвертий пункту 2.2 глави 2 розділу І згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375)

Абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 розділу І виключено

(пункт 2.2 глави 2 розділу І доповнено абзацом п'ятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996
,
абзац п'ятий пункту 2.2 глави 2 розділу І згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375,
у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 уважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

Обслуговуючий банк повертає повідомлення та інші отримані документи резиденту-позичальнику із зазначенням підстави повернення у разі виявлення:

(пункт 2.2 глави 2 розділу І доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

невідповідності поданих документів установленим законодавством України вимогам;

(пункт 2.2 глави 2 розділу І доповнено абзацом п'ятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

ознак здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності / підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень (у тому числі з урахуванням вимог Положення N 369).

(пункт 2.2 глави 2 розділу І доповнено абзацом шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996
,
абзац шостий пункту 2.2 глави 2 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375)

2.3. Якщо за висновком обслуговуючого банку поданий резидентом-позичальником для реєстрації договору пакет документів відповідає встановленим законодавством України вимогам, то обслуговуючий банк:

проставляє на зворотному боці останнього аркуша повідомлення на паперовому носії відмітку про підтвердження відповідності зазначеної в цьому повідомленні інформації умовам договору резидента-позичальника з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України (далі - відмітка обслуговуючого банку);

надсилає в разі виконання відокремленим підрозділом уповноваженого банку функцій обслуговуючого банку до уповноваженого банку повідомлення з відміткою обслуговуючого банку засобами внутрішньої автоматизації банку в електронній формі або його копію з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії. За необхідності також додатково надсилається пакет документів, що має надаватися уповноваженим банком до Національного банку у випадках, установлених Положенням N 369.

(абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996,
від 23.08.2016 р. N 375)

Примірник повідомлення з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії, а також оригінали або копії документів, що були подані резидентом-позичальником у пакеті документів для реєстрації договору, залишаються в обслуговуючому банку.

(абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Правління Національного банку України
 від 20.07.2015 р. N 465
,
 від 11.08.2016 р. N 368)

2.4. Відповідальний працівник уповноваженого банку надсилає до Національного банку засобами програмного забезпечення щодо здійснення реєстрації Національним банком договорів резидентів-позичальників з нерезидентами-кредиторами з використанням засобів захисту інформації Національного банку (далі в цій главі - засоби програмного забезпечення щодо реєстрації):

(абзац перший пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 20.07.2015 р. N 465)

повідомлення з відміткою обслуговуючого банку в електронній формі;

підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором (додаток 2) в електронній формі;

пакет документів, що має подаватися до Національного банку у випадках, установлених пунктом 17 Положення N 369.

(пункт 2.4 глави 2 розділу І доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим
,
 абзац четвертий пункту 2.4 глави 2 розділу І у редакції
постанов
 Правління Національного банку України від 11.08.2016 р. N 368,
від 23.08.2016 р. N 375)

Уповноважений банк зобов'язаний надати Національному банку чинні (дійсні) документи, які мають бути належним чином оформлені та містити достовірну інформацію, забезпечити ідентичність інформації, що зазначена у відповідних документах на електронних і паперових носіях.

(абзац п'ятий пункту 2.4 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

Примірник підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором на паперовому носії передається обслуговуючому банку на зберігання.

2.5. Загальний строк розгляду обслуговуючим банком пакета документів, поданих резидентом-позичальником для реєстрації договору, до їх повернення резиденту-позичальнику на доопрацювання або надсилання уповноваженим банком Національному банку документів відповідно до пункту 2.4 глави 2 розділу I цього Положення не повинен перевищувати семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження всіх необхідних документів до обслуговуючого банку.

(пункт 2.5 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

2.6. Національний банк здійснює реєстрацію договору (реєстрацію змін до договору) в електронній формі засобами програмного забезпечення щодо реєстрації на підставі пакета документів, поданого згідно з вимогами глави 2 розділу I цього Положення уповноваженим банком, який дав згоду на обслуговування операцій за договором.

Якщо поданий уповноваженим банком пакет документів стосується випадків, передбачених пунктом 17 Положення N 369 та абзацом четвертим пункту 2.4 глави 2 розділу I цього Положення, то до початку процедури реєстрації договору (реєстрації змін до договору) такий пакет документів підлягає розгляду та аналізу Національним банком щодо дотримання уповноваженим банком вимог Положення N 369 / наявності / відсутності ознак, що можуть свідчити про здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності / наявності / відсутності підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень (далі - Розгляд результатів проведеного банком аналізу документів). Такий Розгляд результатів проведеного банком аналізу документів здійснюється у строк до 30 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку належного пакета документів.

(абзац другий пункту 2.6 глави 2 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375)

Національний банк здійснює реєстрацію договору (реєстрацію змін до договору) резидента-позичальника, що не є уповноваженим банком, аналогічно до порядку, установленого для реєстрації договорів (реєстрації змін до договорів) уповноважених банків-позичальників згідно з підпунктом 4.2.3, абзацом другим підпункту 4.2.4, підпунктом 4.2.5, абзацами першим і другим підпункту 4.2.6, підпунктом 4.2.7, абзацом четвертим підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення, з урахуванням особливостей, установлених главою 2 розділу I цього Положення.

Строк розгляду Національним банком пакета документів для здійснення реєстрації договору (реєстрації змін до договору) становить сім робочих днів (без урахування строку, передбаченого абзацом другим пункту 2.6 глави 2 розділу I цього Положення) та починається з наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку належного пакета документів, але не раніше наступного робочого дня після дня закінчення Розгляду результатів проведеного банком аналізу документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 2.6 глави 2 розділу I цього Положення.

(абзац четвертий пункту 2.6 глави 2 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375)

Національний банк уносить відомості про реєстрацію договору до електронного реєстру повідомлень про договори та видає резиденту-позичальнику повідомлення з відміткою про реєстрацію договору, оформлене відповідно до абзацу третього пункту 2.7 глави 2 розділу I цього Положення, що є реєстраційним свідоцтвом до договору (далі в цьому розділі - засвідчене Національним банком повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії).

(пункт 2.6 глави 2 розділу І із змінами, внесеними 
згідно з постановами Правління Національного банку України
від 29.10.2012 р. N 450
,
 від 20.07.2015 р. N 465
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 30.12.2015 р. N 996)

2.7. Національний банк після реєстрації договору надсилає:

уповноваженому банку - примірник повідомлення з відміткою про реєстрацію в електронній формі засобами програмного забезпечення щодо реєстрації;

резиденту-позичальнику - засвідчене Національним банком повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії (відмітка Національного банку за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Положення, роздруковується на зворотному боці першої сторінки примірника повідомлення на паперовому носії та засвідчується підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку. Повідомлення з відміткою про реєстрацію, викладене на двох і більше аркушах, повинне бути прошите у спосіб, що унеможливлює його роз'єднання без порушення цілісності). Зазначений документ надсилається поштовим відправленням або видається під підпис резиденту-позичальнику (його уповноваженій особі) згідно з відомостями, зазначеними в підпунктах 2.4, 2.5 пункту 2 повідомлення (період часу між датою реєстрації договору Національним банком та датою одержання відповідного документа резидентом-позичальником не враховується до строку реєстрації договору Національним банком).

(абзац третій пункту 2.7 глави 2 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 20.07.2015 р. N 465
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 30.12.2015 р. N 996)

У разі відмови в реєстрації або виявлення неналежного оформлення документів, поданих уповноваженим банком до Національного банку згідно з вимогами розділу I цього Положення, Національний банк засобами програмного забезпечення щодо реєстрації повідомляє про це уповноважений банк за формою листа, зазначеною в додатку 3 до цього Положення, у строк, що не перевищує:

чотирьох робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня запиту Національного банку до уповноваженого банку, наданого згідно з вимогами розділу I цього Положення, у разі ненадходження до Національного банку відповіді від уповноваженого банку в установлений абзацом другим підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення строк;

строку, встановленого абзацом четвертим пункту 2.6 глави 2 розділу I цього Положення, в інших випадках.

(абзац четвертий пункту 2.7 глави 2 розділу І замінено трьома абзацами
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30.12.2015 р. N 996)

2.8. Уповноважений банк роздруковує документ, що надійшов від Національного банку в електронній формі згідно з пунктом 2.7 цієї глави, на паперовому носії для здійснення обліку та контролю.

У разі виконання відокремленим підрозділом уповноваженого банку функцій обслуговуючого банку уповноважений банк надсилає обслуговуючому банку повідомлення з відміткою про реєстрацію договору (лист Національного банку про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення) або засобами внутрішньої автоматизації банку в електронній формі, або роздруковане за допомогою засобів програмного забезпечення щодо реєстрації на паперовому носії.

Обслуговуючий банк зобов'язаний довести до відома резидента-позичальника лист Національного банку про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення (додаток 3), що надсилається через уповноважений банк засобами програмного забезпечення щодо реєстрації, не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання уповноваженим банком такого листа.

2.9. Національний банк уносить зміни до електронного реєстру повідомлень про договори стосовно зміни найменування обслуговуючого банку або переходу резидента-позичальника на обслуговування від одного підрозділу уповноваженого банку до іншого підрозділу цього банку чи переведення резидента-позичальника на обслуговування з уповноваженого банку, що приєднується до іншого уповноваженого банку, до уповноваженого банку - правонаступника банку, що приєднується, на підставі відповідного письмового обґрунтованого звернення уповноваженого банку, що надсилається з використанням засобів програмного забезпечення щодо реєстрації. Уповноважений банк зобов'язаний звернутися до Національного банку в зазначеному випадку протягом семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня виникнення підстав для такого звернення. У зверненні уповноважений банк має повідомити про згоду на подальше обслуговування операцій за договором, підстави для внесення змін до електронного реєстру повідомлень про договори щодо обслуговуючого банку, відомості щодо обслуговуючого банку за договором (найменування, місцезнаходження, внутрішньобанківський реєстраційний код).

(абзац перший пункту 2.9 глави 2 розділу І із змінами, внесеними 
згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 29.10.2012 р. N 450
,
 від 20.07.2015 р. N 465
,
 від 30.12.2015 р. N 996)

Національний банк вносить відповідні зміни щодо обслуговуючого банку засобами програмного забезпечення щодо реєстрації в строк, що не перевищує семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження відповідного звернення уповноваженого банку.

(абзац другий пункту 2.9 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

2.10. Національний банк вносить зміни до реєстрації договору стосовно переходу резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку на підставі пакета документів, який передбачений пунктом 2.4 цієї глави, що надійшов від уповноваженого банку, до якого резидент-позичальник має намір перейти на обслуговування операцій за договором.

Перехід резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку не є підставою для перегляду інших умов реєстрації договору, у тому числі вимоги щодо розміру виплат за максимальною процентною ставкою (за винятком випадків, передбачених абзацом п'ятим пункту 1.12 глави 1 цього розділу та абзацом третім пункту 2.1 цієї глави). Усі пункти повідомлення, що подається резидентом-позичальником для внесення відповідних змін до реєстрації договору, підлягають обов'язковому заповненню згідно з додатком 1 до цього Положення.

(абзац другий пункту 2.10 глави 2 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 20.07.2015 р. N 465)

Національний банк у строк, установлений абзацом четвертим пункту 2.6 глави 2 розділу I цього Положення:

(абзац третій пункту 2.10 глави 2 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

робить відповідну відмітку на повідомленні про договір та надсилає його з дотриманням порядку, установленого пунктом 2.7 цієї глави, новому обслуговуючому банку та резиденту-позичальнику;

надсилає листа попередньому обслуговуючому банку щодо припинення обслуговування ним операцій за договором у зв'язку з переходом резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку.

Національний банк повідомляє уповноважений банк про відмову в реєстрації або неналежне оформлення документів, поданих уповноваженим банком до Національного банку згідно з вимогами розділу I цього Положення, у порядку та строки, установлені абзацами четвертим - шостим пункту 2.7 глави 2 розділу I цього Положення.

(абзац шостий пункту 2.10 глави 2 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

2.11. Національний банк анулює реєстрацію договору в разі:

неотримання кредиту (повністю або частково) протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору та закінчення у зв'язку з цим строку дії реєстрації (за відповідним письмовим зверненням у довільній формі резидента-позичальника або обслуговуючого банку);

(абзац другий пункту 2.11 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

неотримання відповідної звітності про операції за договором, яка передбачена нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку (далі - статистична звітність), за три звітних періоди поспіль, або в разі втрати чинності реєстрації у визначених законодавством випадках (у тому числі за відповідним зверненням обслуговуючого банку із зазначеної підстави);

(абзац третій пункту 2.11 глави 2 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 20.07.2015 р. N 465)

відповідного письмового звернення резидента-позичальника з обґрунтуванням підстав для анулювання (відмова резидента-позичальника від отримання кредиту або відмова нерезидента-кредитора надати кредит, припинення зобов'язань резидента-позичальника за договором прощення боргу на повну суму заборгованості за кредитом, розірвання договору за згодою сторін, додаткова домовленість сторін договору про передавання нерезидентом-кредитором коштів у сумі кредиту резиденту-позичальнику на безоплатній та безповоротній основі, переведення боргу на нерезидента тощо);

(абзац четвертий пункту 2.11 глави 2 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 11.08.2016 р. N 368)

виявлення в документах, поданих резидентом-позичальником до обслуговуючого банку та/або уповноваженим банком до Національного банку і на підставі яких здійснено реєстрацію договору (реєстрацію змін до договору), недостовірної, неповної (у тому числі внаслідок неподання додаткових/підтвердних документів, що мають надаватися у пакеті документів згідно з вимогами цього розділу та/або Положення N 369) інформації та/або інформації, що свідчить про порушення резидентом-позичальником / уповноваженим банком вимог законодавства України;

(абзац п'ятий пункту 2.11 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375)

виявлення Національним банком ознак здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, під час виконання уповноваженим банком функції обслуговуючого банку за договором;

(абзац п'ятий пункту 2.11 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996
,
замінено новими абзацами п'ятим, шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2016 р. N 368
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим
)

наявності підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень;

(пункт 2.11 глави 2 розділу І доповнено новим абзацом сьомим згідно з
постановою Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим)

наявності інформації про порушення резидентом-позичальником норм валютного законодавства під час виконання договору.

Абзац восьмий пункту 2.11 глави 2 розділу І виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 11.08.2016 р. N 368)

Якщо борг за кількома зареєстрованими договорами замінюється за домовленістю договірних сторін новим позиковим зобов'язанням між тими самими сторонами, то новий договір позики (новації) підлягає реєстрації з одночасним анулюванням реєстрації раніше укладених договорів.

Національний банк протягом семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня виникнення підстави для анулювання реєстрації договору розглядає питання про анулювання реєстрації договору і приймає відповідне рішення. Реєстрація вважається анульованою з дати прийняття Національним банком відповідного рішення. Національний банк в день прийняття рішення про анулювання реєстрації вносить засобами програмного забезпечення щодо реєстрації відомості щодо анулювання реєстрації договору до електронного реєстру повідомлень і в строк, що не перевищує два робочих дні починаючи з наступного робочого дня після дня прийняття такого рішення, надсилає листи на адреси обслуговуючого банку та резидента-позичальника про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав для анулювання).

(абзац десятий пункту 2.11 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

Національний банк може звернутися до обслуговуючого банку та/або до резидента-позичальника за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про анулювання реєстрації договору.

(абзац одинадцятий пункту 2.11 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

(глава 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 від 29.12.2007 р. N 494,
 від 28.07.2008 р. N 217,
 від 30.04.2009 р. N 265,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

Анульована реєстрація договору (анульоване реєстраційне свідоцтво) не поновлюється. Нова реєстрація такого договору здійснюється у загальному порядку, установленому розділом I цього Положення. У разі нової реєстрації договору Національний банк у відповідній відмітці про реєстрацію на повідомленні про договір робить примітку, у якій зазначається, що кредит/позику отримано на підставі реєстрації, що анульована, а також відомості щодо номера і дати такої реєстрації договору та дати її анулювання.

(пункт 2.11 глави 2 розділу І доповнено абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

2.12. У разі втрати реєстраційного свідоцтва та/або змін до нього резидент-позичальник подає до Національного банку заяву про видачу дубліката реєстраційного свідоцтва / змін до нього з обґрунтуванням підстав.

Дублікат реєстраційного свідоцтва / змін до нього надається у строк, що не перевищує семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку відповідної заяви. Дублікат реєстраційного свідоцтва / змін до нього видається резиденту-позичальнику лише після оплати ним послуги з видачі цього дублікату.

(главу 2 розділу І доповнено пунктом 2.12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

Глава 3. Контрольні функції обслуговуючого банку

3.1. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором [зарахування іноземної валюти на рахунок резидента-позичальника в уповноваженому банку, що надходить від нерезидента як кредит, з урахуванням вимог пункту 3.7 цієї глави; здійснення купівлі (продажу, обміну) іноземної валюти за кредитними операціями та платежами за цими операціями за дорученням резидента-позичальника; списання іноземної валюти на користь нерезидента з рахунку резидента-позичальника в рахунок погашення кредиту (основної суми, процентів тощо), а також виконання інших зобов'язань, передбачених відповідним договором] здійснюється лише за наявності реєстрації договору Національним банком.

(пункт 3.1 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 від 15.06.2012 р. N 246)

3.2. Обслуговуючий банк проводить платіжні операції за договором лише в разі їх відповідності умовам реєстрації договору [крім випадків дострокового погашення кредиту (якщо це передбачено договором), а також прострочення погашення кредиту] та умовам договору з нерезидентом, і здійснює контроль за:

(абзац перший пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними
згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
 від 24.05.2016 р. N 331)

відповідністю обсягів перерахованої нерезиденту іноземної валюти обсягам фактично одержаного резидентом кредиту з урахуванням сплати процентів за його користування, комісій тощо;

неперевищенням резидентом-позичальником розміру виплат за максимальною процентною ставкою, зазначеною під час реєстрації договору (зокрема, у разі сплати неустойки, інших санкцій за неналежне виконання договору).

(абзац третій пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними 
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246)

Обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками під час проведення кожної платіжної операції за договором, яка впливає на розмір виплат за користування кредитом (у т. ч. у разі сплати неустойки, комісій або інших установлених договором платежів). Для цього порівнюється розмір виплат за максимальною процентною ставкою та розмір виплат за користування кредитом, які визначаються наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором. Розмір виплат за максимальними процентними ставками обчислюється як загальна сума процентів, нарахованих на суму отриманого, але не погашеного кредиту пропорційно до часу користування кредитними коштами, із застосуванням розміру максимальної процентної ставки, що зазначена під час реєстрації договору.

(абзац четвертий пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними 
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246)

У разі сплати резидентом-позичальником комісій та/або зборів, передбачених договором, до або в день отримання кредиту така платіжна операція на кінець першого річного періоду дії договору* не повинна призводити до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. У цьому разі протягом першого річного періоду обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками шляхом порівняння розміру річних виплат за максимальними процентними ставками в перший річний період дії договору та розміру виплат за користування кредитом, який визначається наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором. Вимоги абзацу п'ятого пункту 3.2 глави 3 розділу I цього Положення не поширюються на платіжні операції, що не враховуються для цілей контролю за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розміру виплат за користування кредитом згідно з абзацом дев'ятим пункту 1.12 глави 1 розділу I цього Положення.

(абзац п'ятий пункту 3.2 глави 3 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.11.2016 р. N 404)

____________
* Датою, з якої починається відлік річного періоду, є дата першої платіжної операції за договором.

Обслуговуючий банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення резидента-позичальника в іноземній валюті, якщо така операція призведе до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. Така платіжна операція може бути проведена лише в обсягах, що не призводять до перевищення розміру виплат за максимальними процентними ставками.

Обслуговуючий банк до проведення платіжної операції за договором має перевірити в електронному реєстрі повідомлень про договори, що ведеться Національним банком та доводиться до відома обслуговуючих банків засобами програмного забезпечення щодо реєстрації, наявність реєстрації договору.

(абзац сьомий пункту 3.2 глави 3 розділу I у редакції постанови
Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

Обслуговування банком операцій за договором має здійснюватися в іноземній валюті, яка фактично отримана резидентом-позичальником, за винятком погашення резидентом-позичальником заборгованості за отриманим від нерезидента кредитом в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора будь-якою іншою іноземною валютою і погашення резидентом-позичальником заборгованості за отриманим від нерезидента кредитом в іноземній валюті 2-ї та 3-ї груп Класифікатора будь-якою іншою іноземною валютою 2-ї та 3-ї груп Класифікатора.

У разі розміщення резидентом валютних цінностей на рахунку за межами України на підставі відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку обслуговуючий банк може запитувати в Національного банку письмову довідку про суму фактично одержаного резидентом-позичальником кредиту, стан погашення заборгованості за кредитом.

(абзац дев'ятий пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 20.07.2015 р. N 465)

Якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір, на виконання якого від нерезидента-кредитора надійшли кошти, то обслуговуючий банк вимагає письмове пояснення від резидента-позичальника щодо віднесення цих коштів до конкретного договору (якщо пояснення отримане засобами факсимільного зв'язку, то воно надалі має бути підтверджене оригіналом) або звертається до банку-нерезидента для отримання інформації щодо реквізитів документа, на підставі якого здійснюється переказ коштів в іноземній валюті.

(пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494)

Обслуговуючий банк проводить платіжні операції за договором та/або здійснює купівлю (обмін) іноземної валюти із зазначеною метою на підставі поданих резидентом-позичальником оригіналів документів (у тому числі електронних документів), що підтверджують правомірність проведення таких операцій, або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів цих документів на паперових носіях інформації.

Копії документів в електронній формі створюються резидентом-позичальником шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом резидента-позичальника (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства в сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо та залишаються в обслуговуючому банку на зберіганні в електронному архіві.

Копії документів у паперовій формі засвідчуються підписом відповідального працівника обслуговуючого банку, або в нотаріальному порядку, або підписом резидента-позичальника (для юридичних осіб - підписом керівника або заступника керівника) і відбитком його печатки (за наявності) та залишаються в обслуговуючому банку на зберіганні.

(пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено абзацом одинадцятим
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
абзац одинадцятий пункту 3.2 глави 3 розділу І замінено
 абзацами одинадцятим - тринадцятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.08.2016 р. N 368)

3.3. Уповноважений банк для прийняття рішення про надання резиденту-позичальнику згоди на обслуговування операцій за договором може вимагати від резидента-позичальника документи, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями резидентів-позичальників, пов'язаними з отриманням, використанням і поверненням кредиту, а також зобов'язаний проводити обов'язкове уточнення інформації щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (резидента-позичальника), у тому числі з урахуванням вимог абзаців третього - шостого пункту 2.2 глави 2 розділу I цього Положення. Уповноважений банк, ураховуючи вимоги Положення N 369, має відмовити клієнту в обслуговуванні операцій за договором у разі наявності ознак здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності / наявності підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень.

(абзац перший пункту 3.3 глави 3 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375)

Уповноважений банк на підставі цього розділу зобов'язаний розробити та затвердити внутрішнє положення про організацію роботи щодо здійснення контрольних функцій обслуговуючого банку, у якому відповідно до внутрішніх процедур визначити, зокрема, перелік підрозділів, які мають право виконувати функції обслуговуючого банку, порядок надання уповноваженим банком резиденту-позичальнику згоди на обслуговування операцій за договором, порядок та строки обміну між уповноваженим банком та його відокремленим підрозділом, що виконує функції обслуговуючого банку, документами (в електронній та/або паперовій формі), передбаченими цією главою, тощо.

(пункт 3.3 глави 3 розділу I доповнено абзацом другим
згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246)

3.4. Згоду на обслуговування операцій за договором надає уповноважений банк. Якщо передбачається, що обслуговування операцій за договором здійснюватиме підрозділ банку (філія або відділення, у тому числі безбалансове), то згода уповноваженого банку надається на підставі його клопотання про це. У підтвердженні про згоду на обслуговування операцій за договором обов'язково зазначаються назва підрозділу банку, який обслуговуватиме операції за договором, та його внутрішньобанківський реєстраційний код згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації.

(пункт 3.4 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
 від 15.06.2012 р. N 246)

3.5. У разі відмови уповноваженого банку обслуговувати операції за договором він протягом семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня отримання відповідних документів письмово повідомляє про це резидента-позичальника.

(пункт 3.5 глави 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

3.6. Перехід резидента-позичальника (у разі потреби) на обслуговування операцій за договором в інший уповноважений банк здійснюється після внесення Національним банком відповідних змін до реєстрації договору.

(абзац перший пункту 3.6 глави 3 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

Абзац другий пункту 3.6 глави 3 розділу І виключено

(абзац другий пункту 3.6 глави 3 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465)

Абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу І виключено

(абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
 від 29.10.2012 р. N 450
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 уважати відповідно абзацами другим, третім)

Уповноважений банк, на обслуговування до якого переходить (перейшов) резидент-позичальник, для здійснення контрольних функцій за договором має отримати інформацію про фактично проведені операції та стан заборгованості за цим договором від резидента-позичальника (у тому числі за запитом самого банку згідно з пунктом 3.10 глави 3 розділу I цього Положення) та/або інших уповноважених банків (з письмового дозволу цього резидента-позичальника). Уповноважений банк, що здійснює (здійснював) обслуговування операцій за договором, зобов'язаний надати уповноваженому банку, на обслуговування до якого переходить (перейшов) резидент-позичальник, довідку з усією наявною інформацією про операції та стан заборгованості за цим договором.

(абзац другий пункту 3.6 глави 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.08.2016 р. N 368)

Така довідка надається у строк до п'яти робочих днів у відповідь на письмовий запит резидента-позичальника, який має містити найменування уповноваженого банку - одержувача такої довідки, або запит уповноваженого банку - одержувача довідки (з письмового дозволу цього резидента-позичальника). Обмін інформацією між уповноваженими банками здійснюється засобами електронної пошти Національного банку.

(абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
 від 29.10.2012 р. N 450
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 11.08.2016 р. N 368)

3.7. У разі надходження від нерезидента на адресу резидента-позичальника кредиту і якщо уповноважений банк не має документів, що свідчать про правомірність одержання резидентом кредитних коштів згідно із законодавством України [реєстрації договору, гарантій Кабінету Міністрів України], або якщо обслуговуючим банком за таким кредитом визначено інший уповноважений банк, або кошти надійшли від іншого нерезидента (не кредитора), тобто від нерезидента, який не зазначений у реєстрації договору, то уповноважений банк зараховує такі кошти на поточний рахунок клієнта в загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором здійснюється після отримання від резидента-позичальника документів, які свідчать про правомірність одержання резидентом кредитних коштів згідно із законодавством України та/або потрібні для виконання обслуговуючим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями резидента-позичальника за договором.

(пункт 3.7 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

3.8. Уповноважений банк зобов'язаний подавати у визначені строки відповідну звітність про операції за всіма зареєстрованими договорами резидентів-позичальників згідно з нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку.

(абзац перший пункту 3.8 глави 3 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246)

Обслуговуючий банк зобов'язаний звернутися до Національного банку з пропозицією про анулювання реєстрації договору в строк до 10 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня виникнення підстав для анулювання, передбачених абзацами другим і третім пункту 2.11 глави 2 цього розділу.

(абзац другий пункту 3.8 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465
,
 від 30.12.2015 р. N 996)

Абзац третій пункту 3.8 глави 3 розділу I виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

3.9. Обслуговуючий банк під час здійснення контрольних функцій за договором має враховувати кошти, що були сплачені нерезиденту-кредитору за договором гарантії (поруки) у рахунок виконання зобов'язань резидента-позичальника за договором, забезпечених гарантією (порукою). Резидент-позичальник зобов'язаний проінформувати в письмовій формі обслуговуючий банк про погашення іншою особою заборгованості за кредитом.

У разі виконання резидентом-гарантом, поручителем зобов'язань за кредитом за резидента-позичальника з використанням рахунку цього гаранта, поручителя в уповноваженому банку, що не є обслуговуючим банком за договором, зазначений уповноважений банк у тижневий строк після виконання операції зобов'язаний надіслати уповноваженому банку, який обслуговує операції за договором, повідомлення про перерахування коштів за межі України іноземному кредитору з доданням копії відповідного повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті. Гарант (поручитель) - уповноважений банк, що не є обслуговуючим за договором, у тижневий строк після сплати коштів за гарантією, договором поруки інформує уповноважений банк, який обслуговує операції за договором, про суму і дату виконання зобов'язання за резидента-позичальника.

(абзац другий пункту 3.9 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494)

3.10. Резидент-позичальник зобов'язаний надати обслуговуючому банку за його запитом додаткову інформацію, що підтверджує або уточнює дані щодо заборгованості за кредитом (у тому числі за процентами та іншими платежами за договором), які зазначаються резидентом-позичальником у статистичній звітності щодо операцій за договором та/або в повідомленні про договір з урахуванням змін до договору. Зазначена інформація надається резидентом-позичальником у тижневий строк починаючи з наступного робочого дня після дня отримання відповідного запиту обслуговуючого банку.

(пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

Глава 4. Порядок реєстрації договорів, укладених уповноваженими
банками

4.1. Уповноважений банк, що отримав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, має право залучити кредит від нерезидента за умови реєстрації договору в Національному банку.

(абзац перший пункту 4.1 глави 4 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 29.10.2012 р. N 449)

Договори уповноважених банків підлягають реєстрації Національним банком в порядку, установленому:

пунктом 4.2 цієї глави - для кредитів, які одержуються на строк понад один рік (у тому числі у випадку, передбаченому підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави);

пунктом 4.3 цієї глави - для кредитів, які одержуються на строк, що не перевищує один рік (далі - короткострокові кредити).

4.2. Уповноважений банк зобов'язаний звернутися до Національного банку для реєстрації договору про одержання кредиту на строк понад один рік, після укладення цього договору, але до фактичного отримання коштів за кредитом.

4.2.1. Уповноважений банк здійснює операції щодо отримання і погашення кредиту на підставі реєстрації договору Національним банком.

Для реєстрації договору (змін до договору), у тому числі в разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит, що передбачена підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави, уповноважений банк зобов'язаний подати до Національного банку повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) за формою, зазначеною в додатку 4 до цього Положення.

(абзац другий підпункту 4.2.1 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465)

4.2.2. Повідомлення про договір або повідомлення про зміни до договору (далі в цьому пункті - повідомлення) подається уповноваженим банком до Національного банку в електронному вигляді засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку і має містити електронний цифровий підпис керівника банку або іншої уповноваженої на це особи банку (далі в цій главі - керівник банку). Примірник повідомлення на паперовому носії, що містить підпис керівника банку, залишається в уповноваженому банку.

4.2.3. Повідомлення, що надійшло до Національного банку в електронній формі, роздруковується та підлягає обов'язковій реєстрації службою діловодства Національного банку як вхідний документ.

4.2.4. Реєстрація договору здійснюється Національним банком у строк, що не перевищує семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку належного пакета документів.

(абзац перший підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
 від 30.12.2015 р. N 996)

Національний банк має право звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про реєстрацію договору. Уповноважений банк зобов'язаний подати інформацію за запитом Національного банку в строк до трьох робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня такого запиту. У випадку звернення Національного банку до уповноваженого банку із запитом для отримання додаткової інформації у письмовому вигляді або у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 цього пункту, строк реєстрації договору відраховується від дати реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, документа з переліку документів, потрібних для реєстрації договору.

(абзац другий підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 розділу I
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217
,
 від 30.12.2015 р. N 996)

4.2.5. Національний банк має право вимагати від уповноваженого банку внесення змін до повідомлення, яке оформлено неналежним чином.

Повідомлення вважається оформленим неналежним чином, якщо подана недостовірна (суперечлива) інформація, не заповнені відповідні реквізити, колонки (рядки), зокрема немає електронного підпису керівника банку, дати заповнення документа або колонки (рядки) заповнені неправильно, неточно, не в повному обсязі.

4.2.6. Національний банк перевіряє повноту та правильність оформлення наданих уповноваженим банком документів, відповідність умов договору вимогам, установленим цим розділом, і робить на повідомленні відмітку, яка свідчить про реєстрацію договору та в якій зазначаються присвоєний йому номер реєстрації і дата (у разі реєстрації змін до договору - номер реєстрації змін і дата).

(абзац перший підпункту 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30.12.2015 р. N 996)

Відмітка про реєстрацію має бути засвідчена підписом уповноваженої особи Національного банку та відбитком печатки Національного банку. Один примірник повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії залишається в Національному банку для обліку та контролю.

(абзац другий підпункту 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
 від 20.07.2015 р. N 465)

Національний банк веде облік номерів реєстрації, присвоєних договорам, з дотриманням єдиної нумерації з номерами реєстрації договорів резидентів-позичальників, що не є банками. У разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит відповідно до вимог підпункту 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави такому договору присвоюється номер реєстрації, що складається з номера реєстрації повідомлення про одержання короткострокового кредиту в реєстрі повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів та літери "К".

(абзац третій підпункту 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246)

Повідомлення з відміткою про реєстрацію надсилається Національним банком уповноваженому банку в електронному вигляді засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку.

(абзац четвертий підпункту 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 22.11.2016 р. N 404)

Уповноважений банк для отримання копії засвідченого уповноваженою особою Національного банку та відбитком печатки повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії має звернутися до Національного банку з відповідним запитом. Відповідь на цей запит надається Національним банком у строк до семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня його отримання. Копія засвідченого уповноваженою особою Національного банку та відбитком печатки повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії видається уповноваженому банку лише після оплати ним послуги з його видачі.

(абзац п'ятий підпункту 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 30.12.2015 р. N 996)

4.2.7. Національний банк має право відмовити в реєстрації договору (реєстрації змін до договору), якщо:

у повідомленні та/або інших документах з пакета документів, поданих уповноваженим банком для реєстрації договору (реєстрації змін до договору), виявлено неповну, недостовірну (суперечливу) інформацію та/або такий пакет документів містить нечинні (недійсні) документи або документи, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства України;

(абзац другий підпункту 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 23.08.2016 р. N 375)

немає документів, потрібних для реєстрації договору (реєстрації змін до договору), зокрема у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення;

уповноважений банк не надав інформації за запитом Національного банку, надісланим відповідно до вимог розділу I цього Положення, або порушив строк її надання;

розмір річних виплат за користування кредитом перевищує розмір річних виплат за максимальною процентною ставкою;

під час Розгляду результатів проведеного банком аналізу документів виявлено недотримання уповноваженим банком вимог Положення N 369 / наявність ознак, що можуть свідчити про здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності / наявність підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень;

(абзац шостий підпункту 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу І у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375)

умови договору не відповідають іншим вимогам, установленим розділом I цього Положення.

Позичальник може оскаржити рішення про відмову в реєстрації договору (реєстрації змін до договору) у суді.

(підпункт 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними
 згідно з постановами Правління Національного банку України
 від 28.07.2008 р. N 217
,
від 15.06.2012 р. N 246
,
 від 20.07.2015 р. N 465
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

4.2.8. Національний банк повідомляє уповноважений банк про відмову в реєстрації або неналежне оформлення документів, поданих уповноваженим банком до Національного банку згідно з вимогами цього розділу, за формою згідно з додатком 3 до цього Положення із зазначенням усіх недоліків, що потребують виправлення. Національний банк надсилає листа до уповноваженого банку засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує:

(абзац перший підпункту 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246)

чотирьох робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня запиту Національного банку до уповноваженого банку згідно з абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту в разі ненадходження до Національного банку відповіді від уповноваженого банку у встановлений абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту строк;

(абзац другий підпункту 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30.12.2015 р. N 996)

строку, зазначеного в абзаці першому підпункту 4.2.4 цього пункту, в інших випадках.

(підпункт 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

4.2.9. Уповноважений банк у строк, що не перевищує трьох робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня внесення змін до зареєстрованого договору, зобов'язаний подати Національному банку повідомлення про зміни до договору, що стосуються зміни кредитора, суми кредиту, валюти кредиту, строку погашення, змін, які пов'язані зі зміною процентної ставки, комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов договору та впливають на розмір річних виплат за користування кредитом або зміни назви уповноваженого банку.

(абзац перший підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30.12.2015 р. N 996)

Уповноважений банк заповнює пункти 1 - 3 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, до яких безпосередньо вносяться зміни.

Реєстрація змін до договору здійснюється в порядку, установленому в підпунктах 4.2.1 - 4.2.8 цього пункту. Відмова в реєстрації змін до договору не тягне за собою анулювання реєстрації договору.

Повідомлення про зміни до договору з відміткою Національного банку про реєстрацію змін є невід'ємною частиною повідомлення про договір з відміткою Національного банку про його реєстрацію.

(абзац четвертий підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246)

4.2.10. Національний банк анулює реєстрацію договору в разі:

звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору (з обґрунтуванням підстав);

(абзац другий підпункту 4.2.10 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30.12.2015 р. N 996)

ліквідації уповноваженого банку;

неподання уповноваженим банком статистичної звітності за три звітних періоди поспіль;

(абзац четвертий підпункту 4.2.10 пункту 4.2 глави 4 розділу І
у редакції постанови Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246)

виявлення в документах, які були подані уповноваженим банком і на підставі яких було здійснено реєстрацію договору (змін до договору), недостовірної інформації.

Національний банк може звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про анулювання реєстрації договору.

Національний банк повідомляє уповноважений банк про анулювання реєстрації договору із зазначенням підстав анулювання. Національний банк надсилає засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку листа уповноваженому банку про анулювання реєстрації договору в строк до семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня прийняття рішення про анулювання реєстрації договору, але не пізніше ніж через сім робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня отримання звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору.

(абзац сьомий підпункту 4.2.10 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30.12.2015 р. N 996)

4.2.11. Уповноважений банк для отримання відомостей про реєстрацію договорів (змін до договорів) або анулювання реєстрації договорів за відповідний місяць за формою згідно з додатком 5 до цього Положення має звернутися до Національного банку з відповідним запитом. Відповідь на цей запит надається Національним банком у письмовій формі в строк до семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня його отримання.

(підпункт 4.2.11 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
 від 30.12.2015 р. N 996)

4.2.12. Реєстрація договору дійсна на весь час користування кредитом (визначений договором), якщо протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору, уповноважений банк одержав кредит або його частку.

(абзац перший підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30.12.2015 р. N 996)

Національний банк встановлює індивідуальний строк дії реєстрації договору, згідно з умовами якого одержання кредиту розпочнеться у строк, що перевищує установлений абзацом першим цього підпункту 180-денний строк. Уповноважений банк для встановлення індивідуального строку дії реєстрації такого договору подає до Національного банку письмове звернення, що має містити обов'язкове посилання на відповідні положення цього договору, та засвідчену в нотаріальному порядку на території України копію договору мовою оригіналу (якщо договір укладено іноземною мовою /крім документів, що складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами/, то додається також його переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад /справжність підпису перекладача засвідчується в нотаріальному порядку/, або нотаріусом). Індивідуальний строк дії реєстрації договору не може перевищувати двох років. У цьому випадку у відмітці про реєстрацію Національний банк зазначає кінцеву дату строку дії реєстрації договору. Установлення індивідуального строку дії реєстрації договору не дозволяється, якщо договір передбачає сплату резидентом-позичальником комісій та/або зборів до отримання кредиту.

(підпункт 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217
,
абзац другий підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України
 від 30.12.2015 р. N 996
,
 від 24.05.2016 р. N 331)

4.2.13. Якщо з поважних причин неможливо розпочати одержання кредиту у 180-денний строк, то уповноважений банк до закінчення строку дії реєстрації договору надсилає повідомлення за формою згідно з додатком 4 до цього Положення до Національного банку для продовження строку дії реєстрації договору.

(абзац перший підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217
,
 від 15.06.2012 р. N 246)

Загальний строк продовження дії реєстрації договору не може перевищувати 180 календарних днів.

Продовження строку дії реєстрації договору не дозволяється, якщо розмір виплат за користування кредитом перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до Національного банку пакета документів, потрібного для продовження строку дії реєстрації договору.

(підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено новим
абзацом третім згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 15.06.2012 р. N 246,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
уважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

Національний банк перевіряє правильність оформлення повідомлення, відповідність умов договору вимогам, установленим цим розділом. У разі прийняття рішення про продовження строку дії реєстрації договору Національний банк робить відповідну відмітку на повідомленні та надсилає його засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує семи робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня надходження до Національного банку повідомлення.

(абзац четвертий підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу І із змінами,
 внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України
від 15.06.2012 р. N 246
,
 від 30.12.2015 р. N 996)

Національний банк повідомляє уповноважений банк про відмову у продовженні строку дії реєстрації договору в порядку, передбаченому підпунктом 4.2.8 цього пункту.

Вимоги цього пункту не поширюються на випадок, передбачений абзацом другим підпункту 4.2.12 цього пункту.

(абзац шостий підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

4.2.14. У разі закінчення строку дії реєстрації договору, за яким кредит або його частка не були отримані, уповноважений банк зобов'язаний звернутися до Національного банку для анулювання реєстрації договору згідно з підпунктом 4.2.10 цього пункту.

(пункт 4.2 глави 4 розділу I доповнено новим підпунктом 4.2.14 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217,
у зв'язку з цим підпункт 4.2.14 уважати підпунктом 4.2.15)

4.2.15. Уповноважений банк зобов'язаний подавати статистичну звітність за всіма укладеними ним договорами.

(підпункт 4.2.15 пункту 4.2 глави 4 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. N 450)

4.3. Залучення уповноваженими банками короткострокових кредитів здійснюється на умовах, передбачених главою 1 цього розділу, за виключенням вимоги щодо реєстрації договору до фактичного отримання уповноваженим банком коштів за кредитом, яка не поширюється на короткострокові кредити.

(абзац перший пункту 4.3 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

4.3.1. Національний банк здійснює реєстрацію договору шляхом занесення повідомлення уповноваженого банку про договір (зміни до договору) про короткостроковий кредит (далі в цьому пункті - повідомлення) до реєстру повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів (далі - реєстр повідомлень) та надання уповноваженому банку підтвердження згідно з підпунктом 4.3.4 цього пункту.

(абзац перший підпункту 4.3.1 пункту 4.3 глави 4 розділу I
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

Національний банк веде реєстр повідомлень в електронній формі за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових залучень уповноваженими банками кредитів на міжнародному ринку (далі - програмне забезпечення щодо короткострокових кредитів).

4.3.2. Повідомлення в електронній формі подається уповноваженим банком до Національного банку за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання коштів за кредитом. Примірник повідомлення на паперовому носії підписується керівником банку і залишається на зберіганні в уповноваженому банку.

4.3.3. Повідомлення заповнюється уповноваженим банком окремо за кожним кредитом та має містити такі відомості:

дата повідомлення;

дата здійснення операції з одержання кредиту;

код уповноваженого банку;

ідентифікаційний код уповноваженого банку за ЄДРПОУ;

назва нерезидента-кредитора;

країна нерезидента-кредитора;

тип операції - овердрафт; овернайт; кредит, оформлений у вигляді відкриття відновлювальної кредитної лінії; кредитна лінія; інше;

валюта кредиту;

загальний обсяг кредиту/кредитної лінії;

ліміт заборгованості за відновлювальною кредитною лінією;

відомості щодо процентної ставки за основною сумою боргу (вид*, розмір базової ставки у процентах річних, розмір маржі для змінюваної процентної ставки, фактичний розмір (числове значення) процентної ставки, що використовується для розрахунку виплат за договором, за станом на дату отримання коштів за кредитом або на дату подання повідомлення, якщо кошти за кредитом ще не отримано);
____________
* Безпроцентна,
змінювана або фіксована.

(абзац дванадцятий підпункту 4.3.3 пункту 4.3 глави 4 розділу I у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

строк погашення кредиту (кінцева дата);

строк, на який отримується кредит (календарні дні);

назва, номер і дата документа, на підставі якого здійснюється одержання кредиту.

У разі одержання кредиту кількома траншами у різних валютах або за відновлювальною кредитною лінією повідомлення надається окремо за кожним траншем або операцією з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії. У цьому разі в повідомленні додатково зазначаються:

порядковий номер траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії (далі - порядковий номер траншу);

процентна ставка за основною сумою боргу за траншем (із зазначенням відомостей, перелічених в абзаці дванадцятому цього підпункту);

(підпункт 4.3.3 пункт 4.3 глави 4 розділу I доповнено новим абзацом
 вісімнадцятим згідно з постановою Правління Національного банку
 України від 28.07.2008 р. N 217,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий та дев'ятнадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим та двадцятим)

обсяг і валюта траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії;

(абзац дев'ятнадцятий підпункту 4.3.3 пункту 4.3 глави 4 розділу I у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217)

номер і дата реєстрації повідомлення із значенням порядкового номера траншу "1" (для всіх повідомлень за окремим кредитом, крім повідомлення із значенням порядкового номера траншу "1").

4.3.4. Отримання уповноваженим банком підтвердження Національного банку із зазначенням номера та дати реєстрації засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів свідчить про занесення повідомлення до реєстру повідомлень та здійснення реєстрації договору у встановленому цим пунктом порядку.

4.3.5. Підставою для відмови в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень є неналежне оформлення повідомлення (наявність помилок, незаповнення або неналежне заповнення реквізитів повідомлення). Відмова в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень формується у вигляді електронного документа засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів та свідчить про те, що реєстрація у реєстрі повідомлень не відбулася. Відмова в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень надсилається уповноваженому банку засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів у день отримання Національним банком повідомлення.

Уповноважений банк того самого дня виправляє повідомлення та повторно подає його до Національного банку.

4.3.6. У випадку, якщо загальний строк кредиту перевищить один рік в результаті пролонгації або прострочення цього кредиту, уповноважений банк зобов'язаний не пізніше робочого дня, наступного за днем настання таких змін, звернутися до Національного банку для перереєстрації договору про короткостроковий кредит у договір про кредит, що одержується на строк понад один рік (далі - перереєстрація договору), в порядку, передбаченому підпунктами 4.2.1 - 4.2.14 пункту 4.2 цієї глави. Інформація про перереєстрацію договору вноситься до реєстру повідомлень у день здійснення Національним банком такої перереєстрації шляхом інформаційного обміну між засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку та засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів.

4.3.7. Уповноважений банк зобов'язаний зареєструвати зміни до договору про короткостроковий кредит, що стосуються зміни відомостей, зазначених у повідомленні, занесеному до реєстру повідомлень. Повідомлення про зміни до договору із зазначенням відомостей, визначених підпунктом 4.3.3 цього пункту, подається уповноваженим банком до Національного банку в строк, що не перевищує трьох робочих днів починаючи з наступного робочого дня після дня внесення змін до зареєстрованого договору. Реєстрація змін до договору про короткостроковий кредит здійснюється в порядку, установленому для реєстрації цих договорів.

(пункт 4.3 глави 4 розділу I доповнено підпунктом 4.3.7 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217
,
 підпункт 4.3.7 пункту 4.3 глави 4 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 30.12.2015 р. N 996)

(глава 4 розділу I у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350)

(розділ I із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Правління Національного банку України від 22.02.2005 р. N 57,
 від 21.08.2006 р. N 329,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235)

Розділ II. Порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Глава 1. Особливості надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

1.1. Позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті (далі в розділах II, III - позика) нерезидентам надають тільки резиденти - юридичні особи, а також резиденти - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.

Уповноважені банки, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, та уповноважені фінансові установи, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання ними позик в іноземній валюті нерезидентам, надають кредити (позики) в іноземній валюті тільки банкам-нерезидентам.

(пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 28.02.2009 р. N 108
,
 абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 29.10.2012 р. N 449)

1.2. Резиденти (крім уповноважених банків) надають позики нерезидентам лише за рахунок коштів в іноземній валюті, які не були придбані на міжбанківському валютному ринку України або отримані як кредит чи позика.

(пункт 1.2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

1.3. Резиденти надають позики нерезидентам на визначений відповідним договором строк на умовах повернення.

1.4. Надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту потребує отримання резидентом індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту (далі - ліцензія).

(абзац перший пункту 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 31.08.2005 р. N 321,
 від 26.04.2011 р. N 118
,
 від 20.07.2015 р. N 465)

Вимоги цього пункту не поширюються на операції, які здійснюються уповноваженими банками, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, та операції уповноважених фінансових установ, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання ними позик в іноземній валюті нерезидентам.

(пункт 1.4 глави 1 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265
,
 абзац другий пункту 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 29.10.2012 р. N 449)

1.5. Пункт 1.5 глави 1 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

1.6. Пункт 1.6 глави 1 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

1.7. Пункт 1.7 глави 1 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265,
у зв'язку з цим пункти 1.8 - 1.11
 уважати відповідно пунктами 1.5 - 1.8)

1.5. Валютні операції з надання та повернення позик, сплати процентів за користування позикою здійснюються лише в безготівковій формі.

1.6. Позику, надану резидентом нерезиденту в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, нерезидент має повернути в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, а позику, надану в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора, - в іноземній валюті як 2-ї та 3-ї, так і 1-ї груп Класифікатора.

1.7. Резидент (крім уповноваженого банку) надає позику лише тому нерезиденту, який для забезпечення позики надасть гарантію (умовами якої не передбачена можливість її відкликання) банку, рейтинг якого за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А.

(пункт 1.7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

1.8. Під час реалізації резидентами стратегічно важливих для економіки України проектів, які дають змогу забезпечити гарантований збут українських товарів на світових ринках, надання резидентам гарантії, зазначеної в пункті 1.7 цієї глави, не вимагається. Переказування іноземної валюти за межі України з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту здійснюється відповідно до окремого рішення Правління Національного банку України.

(главу 1 розділу II доповнено пунктом 1.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.08.2005 р. N 288
,
 пункт 1.8 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246,
 від 28.04.2016 р. N 303)

Глава 2. Контрольні функції обслуговуючого банку

2.1. Валютні операції з надання резидентом (крім уповноваженого банку) позики нерезидентові та повернення нерезидентом позики резиденту здійснюються через визначений резидентом уповноважений банк, який дав згоду на обслуговування вищезазначених валютних операцій (підрозділ банку) (далі - обслуговуючий банк).

(главу 2 розділу II доповнено новим пунктом 2.1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265)

2.2. Уповноважений банк для прийняття рішення про надання резидентові згоди на обслуговування позики може вимагати від резидента документи, потрібні для виконання уповноваженим банком функцій агента валютного контролю за операціями резидента, а також з урахуванням вимог Положення N 369 зобов'язаний здійснити аналіз та перевірку документів з метою встановлення:

наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції;

достатності/недостатності реальних фінансових можливостей резидента проводити (ініціювати) операцію на відповідну суму, а також джерел походження коштів (активів) з дотриманням вимоги пункту 1.2 глави 1 розділу II цього Положення.

Уповноважений банк, ураховуючи вимоги Положення N 369, має відмовити клієнту в обслуговуванні операцій за договором у разі наявності ознак здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності / наявності підозр, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою вчинення кримінальних правопорушень.

(главу 2 розділу II доповнено новим пунктом 2.2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. N 265,
у зв'язку з цим пункти 2.1 - 2.6 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.8,
пункт 2.2 глави 2 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.11.2016 р. N 404)

2.3. Обслуговування банком валютних операцій щодо надання резидентом позики нерезиденту здійснюється на підставі ліцензії та договору позики.

2.4. Обслуговування позики в межах одного договору позики має проводитися лише через обслуговуючий банк, зазначений у ліцензії.

2.5. Обслуговування позики передбачає списання іноземної валюти на користь нерезидента з рахунку резидента та зарахування на рахунок резидента іноземної валюти, поверненої нерезидентом, а також виконання інших операцій, передбачених договором позики.

2.6. Контроль за здійсненням резидентом валютних операцій щодо надання позики нерезиденту (у тому числі з дотриманням вимоги пункту 1.2 глави 1 розділу II цього Положення) та її повернення нерезидентом покладається на обслуговуючий банк.

(пункт 2.6 глави 2 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.11.2016 р. N 404)

2.7. У разі надходження від нерезидента на адресу резидента коштів для погашення позики, наданої резидентом, і якщо в уповноваженому банку немає документів, які свідчать про правомірність такої операції (ліцензії та договору позики), або обслуговуючим банком за такою позикою визначено інший уповноважений банк, то уповноважений банк, до якого надійшли кошти, зараховує їх на поточний рахунок клієнта в загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку.

2.8. Обслуговуючий банк зобов'язаний за валютними операціями резидентів, пов'язаними із наданням і поверненням позик, подавати звітність у порядку, установленому Національним банком.

Розділ III. Порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

Глава 1. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії

1.1. Резидент для отримання ліцензії подає до Національного банку такі документи:

а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 6 до цього Положення;

б) підпункт "б" пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ виключено

(підпункт "б" пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
від 19.08.2011 р. N 290
,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 24.05.2016 р. N 331
,
 у зв'язку з цим підпункти "в" - "д"
 уважати відповідно підпунктами "б" - "ґ"
)

в) підпункт "в" пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465,
у зв'язку з цим підпункти "г" - "є"
 уважати відповідно підпунктами "в" - "д")

б) оригінал договору позики або нотаріально засвідчену на території України копію договору позики мовою оригіналу;

в) належним чином оформлену довідку банку:

зі згодою на обслуговування позики;

з відомостями про номер рахунку резидента, з якого переказуватимуться кошти, та про наявність на рахунку резидента коштів, достатніх для їх переказування згідно з договором позики;

з відомостями про результати аналізу та перевірки документів згідно з пунктом 2.2 глави 2 розділу II цього Положення;

(підпункт "в" пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ доповнено абзацом
 четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України
від 22.11.2016 р. N 404)

г) оригінал договору про банківську гарантію, отриману для забезпечення виконання зобов'язань за договором позики, або нотаріально засвідчену на території України копію договору про банківську гарантію.

ґ) підпункт "ґ" пункту 1.1 глави 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 22.11.2016 р. N 404)

1.2. Довідку про згоду на обслуговування операцій за позикою видає уповноважений банк. Якщо передбачається, що обслуговувати позику має підрозділ уповноваженого банку, то згода уповноваженого банку надається на підставі його письмового клопотання про це (обов'язково зазначається назва підрозділу, який обслуговуватиме операції за позикою).

1.3. У разі потреби змінити обслуговуючий банк резидент подає до Національного банку такі документи:

лист-звернення у довільній формі;

листи обслуговуючих банків з:

інформацією про наміри щодо припинення обслуговування договору клієнта, а також із підтвердженням суми позики, яка переказана нерезиденту, та суми коштів, що надійшли від нерезидента за договором позики;

підтвердженням згоди іншого уповноваженого банку на подальше обслуговування позики.

1.4. Документи іноземною мовою (крім документів, що складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами), що подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується органом або особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) і засвідчені нотаріально.

(пункт 1.4 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.05.2016 р. N 331)

1.5. Документи, які складені за кордоном за участю іноземних представників влади або інших осіб, які залучені до цього, мають бути легалізовані органами Міністерства закордонних справ України.

Глава 2. Порядок розгляду документів для отримання ліцензії та її видачі

2.1. Національний банк розглядає отримані від резидентів пакети документів для видачі ліцензії в порядку черговості їх надходження.

2.2. Пункт 2.2 глави 2 розділу ІІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
у зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.14
 уважати відповідно пунктами 2.2 - 2.13)

2.2. Загальний строк розгляду Національним банком пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати надходження повного пакета документів.

2.3. Пункт 2.3 глави 2 розділу ІІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109,
у зв'язку з цим пункти 2.4 - 2.13
 уважати відповідно пунктами 2.3 - 2.12)

2.3. Ліцензія видається резиденту лише після перевірки Національним банком правильності та повноти платежу за послуги щодо видачі ліцензії.

2.4. Національний банк видає резиденту відповідну ліцензію за формою, зазначеною в додатку 7 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі, про відмову щодо внесення змін до неї, про скасування ліцензії (із зазначенням підстав) у строки, встановлені відповідно в пунктах 2.2, 2.7, 2.9 та 3.5 цього розділу.

(пункт 2.4 глави 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

2.5. Ліцензія (додаток до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права передавання її іншим особам.

2.6. Ліцензія дійсна, якщо протягом 90 днів з дати її видачі резидент надав позику або її частину.

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.

Ліцензія не може бути видана (отримана) на валютну операцію, що вже проведена.

2.7. Унесення змін до ліцензії здійснюється за ініціативою власника ліцензії. За потреби внесення змін до виданої ліцензії її власник не пізніше 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, зобов'язаний подати до Національного банку клопотання з документальним обґрунтуванням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.

Національний банк на підставі поданих власником документів у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати їх реєстрації, уносить зміни до ліцензії.

(абзац другий пункту 2.7 глави 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 20.07.2015 р. N 465)

Зміни до ліцензії видаються власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з видачі цих змін.

(пункт 2.7 глави 2 розділу ІІІ доповнено абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

2.8. Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 8).

2.9. Національний банк може зробити запит про додаткові документи, які потрібні для видачі ліцензії, внесення змін до неї. В такому разі строки видачі ліцензії, внесення змін до неї продовжуються ще на 14 днів з дати надходження додаткових документів.

2.10. Ліцензія (додаток до ліцензії) оформляється на бланку Національного банку і надсилається власнику ліцензії (або передається власнику ліцензії під розпис). Для обліку та контролю за виконанням вимог ліцензії в Національному банку залишається копія цієї ліцензії.

2.11. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.

Абзац другий пункту 2.11 глави 2 розділу ІІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465)

2.12. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до обслуговуючого банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Обслуговуючий банк на цій ліцензії робить відмітку про суму та дату переказування іноземної валюти за межі України і зберігає її копію з відмітками для обліку та контролю.

(пункт 2.12 глави 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 20.07.2015 р. N 465)

Глава 3. Підстави для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї та підстави для скасування ліцензії

3.1. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї можуть бути:

відсутність документів або невідповідність вимогам цього Положення хоча б одного документа з переліку, визначеного в пунктах 1.1 - 1.3 глави 1 цього розділу;

подання резидентом до Національного банку документів, які містять недостовірну інформацію;

відмова подати на вимогу Національного банку додаткові документи, що передбачено пунктом 2.9 глави 2 цього розділу;

(абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

подання резидентом до Національного банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України;

абзац шостий пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами шостим - десятим)

здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до ліцензії;

порушення справи про банкрутство резидента;

застосування до резидента або нерезидента спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

відсутність очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети в здійсненні фінансової операції з надання позики;

невідповідність умов надання позики вимогам, встановленим цим Положенням.

Абзац одинадцятий пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ виключено 

(пункт 3.1 глави 3 розділу ІІІ доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.08.2011 р. N 290
,
абзац одинадцятий пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ виключено згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

3.2. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.

3.3. У разі втрати ліцензії власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії.

Якщо ліцензія не придатна для користування внаслідок її пошкодження, то власник ліцензії подає до Національного банку заяву про видачу дубліката ліцензії та не придатну для користування ліцензію.

Дублікат ліцензії видається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації в Національному банку документів, передбачених абзацом першим або другим пункту 3.3 глави 3 розділу III цього Положення.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензія, що була втрачена або пошкоджена, вважається недійсною.

Дублікат ліцензії видається власнику ліцензії лише після оплати ним послуги з видачі цього дубліката.

(пункт 3.3 глави 3 розділу ІІІ у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996)

3.4. Підставами для скасування ліцензії можуть бути:

письмова відмова резидента від проведення операції;

здійснення валютної операції до внесення Національним банком змін до ліцензії;

порушення умов ліцензії;

виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до Національного банку і на підставі яких йому була видана ліцензія (або внаслідок внесення змін до неї), недостовірної інформації.

Абзац шостий пункту 3.4 глави 3 розділу ІІІ виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.03.2013 р. N 109)

3.5. Про скасування ліцензії і підстави для цього Національний банк у письмовій формі повідомляє власника ліцензії та обслуговуючий банк у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дати її скасування.

Отримавши таке повідомлення, власник ліцензії зобов'язаний у десятиденний строк повернути Національному банку оригінал ліцензії і додаток до неї (за його наявності).

3.6. Скасування виданої ліцензії спричинює заборону на подальше переказування резидентом коштів на користь нерезидента.

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

 

Місце для проставляння штампа Національного банку України, вихідного номера та дати

Адресат: _________________

_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (назва, дата, номер договору)

зареєстровано в Національному банку України
____________ 20__ р. N _____________ (зміни до __________________________________________,
(дата реєстрації)                        (номер реєстрації)                                                    (назва, дата, номер договору)
зареєстрованого за N _____________ від ____________ 20__ р.,
                                                  (номер реєстрації)          (дата реєстрації)
зареєстровано в
Національному банку України
____________ 20__ р. N ________________).
(дата реєстрації)                           (номер реєстрації)

Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не повинен перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні 
_____________________________________________________________________________ % річних1.
                                          (розмір максимальної процентної ставки, що встановлена Національним банком
                                                  України для зовнішніх запозичень резидентів, на дату надходження до
                                          
                                    Національного банку України пакета документів,
                                                                                потрібних для реєстрації договору)

Реєстрація дійсна, якщо протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору резидент-позичальник отримав кредит, позику або його/її частку (цей абзац уключається до даних, що заповнюються Національним банком України, у разі реєстрації договору, за яким резидент-позичальник не отримував кредит, позику або його/її частку).

Обслуговування операцій за _____________________________________________________________
                                                                                                  (назва, дата, номер договору)
з ___ ____________ 20__ р. (зазначається дата реєстрації договору, а у разі переходу резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку - дата внесення відповідних змін до реєстрації договору) здійснюється _______________________________________. 
                                                                                                                     (найменування уповноваженого банку, який надав згоду на
                                                                                                                                     обслуговування операцій за договором)

____________________________
(посада уповноваженої особи
Національного банку України)

__________________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 


Примітка. Дані заповнюються Національним банком України та можуть містити додаткову інформацію, що зазначається за потреби.

_________________________________________________________

Вихідний N ________
Дата "___" ____________ ____
             [число, місяць (словами), рік]

Адресати:
_________________________________________
(найменування
Національного банку України)

_________________________________________
(найменування уповноваженого банку, який надав згоду
на обслуговування операцій за договором)


Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком (повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком)

Відповідно до вимог розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами) (далі - Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам), просимо здійснити _______________________________________________________________ (зазначається необхідне).
           
[реєстрацію договору; нову реєстрацію договору, первісна реєстрація якого була
    анульована; реєстрацію змін до договору (у такому випадку зазначаються також номери
                 відповідних підпунктів/пунктів повідомлення, що містять змінену інформацію);
         унести зміни до реєстрації договору у зв'язку зі зміною обслуговуючого банку тощо]
_____________________________________________________________________________________.
                                                               (додаткова інформація, що зазначається за потреби)

1. Назва договору, дата, номер: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ (із
зазначенням додаткових угод до договору, які є невід'ємною частиною договору, але за виключенням тих, що зазначаються у
підпункті 1.3 цього пункту).

1.1. Договір зареєстровано в Національному банку України за N ________ від ____________ 20__ р. (заповнюється в разі повідомлення про зміни до договору).

1.2. Зареєстровані зміни до договору (заповнюється в разі повідомлення про зміни до договору за наявності раніше зареєстрованих змін до договору):
_____________________________________________________________________________________.
                                                                          (дата, номер реєстрації змін до договору)

1.3. Назва, дата, номер документа, на підставі якого вносяться зміни: ___________________________
_____________________________________________________________________________________.

1.4. Назва, дата, номер документа, що свідчить про належність договору до договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам:
_____________________________________________________________________________________.

1.5. Відомості щодо анульованої реєстрації договору (заповнюються в разі потреби нової реєстрації договору замість анульованої): ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                (номер і дата реєстрації договору та дата її анулювання)

1.6. Підпункт виключено

2. Відомості щодо резидента-позичальника:

2.1. Юридична особа України: ____________________________________________________ [повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи, код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) та місцезнаходження юридичної особи, прізвища, імена, по батькові керівника та головного бухгалтера].

2.2. Суб'єкт господарювання України - фізична особа: _______________________________________
___________________________________________________________________ [прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; громадянство; адреса місця проживання фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, у якому
органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта].

2.3. Фізична особа: _____________________________________________________ [прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; громадянство; адреса місця проживання фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта].

2.4. Поштова адреса (для листування): ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.5. Відомості про спосіб видачі резиденту-позичальнику документа, що свідчить про реєстрацію Національним банком України договору / змін до договору, у паперовому вигляді (необхідне зазначити установленням позначки "V" у відповідному абзаці цього пункту):

надіслати поштовим відправленням;

видати (під підпис) у "Єдиному вікні" Національного банку України в

____________________________________________________________________________________
                                                                                         (зазначити регіон України)

3. Обслуговуючий банк:

3.1. Найменування, місцезнаходження та код уповноваженого банку або підрозділу цього банку [для уповноваженого банку зазначається код банку - юридичної особи (6 знаків), для відокремленого підрозділу банку - внутрішньобанківський реєстраційний код (20 знаків), що має відповідати відомостям, зазначеним у підтвердженні про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором]: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3.2. Реквізити банківського рахунку, за яким проводяться операції за договором:
_____________________________________________________________________________________.

4. Найменування та місцезнаходження нерезидента [для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання], банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________.

5. Сума та назва валюти, що передбачена договором (для кредитної лінії зазначається її розрахунковий обсяг)2: _________________________________________________________________.

5.1. Кредит, що фінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних та іноземних фондових ринках, ___________________________________________________________.

5.2. Кредит, що залучається на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку, ________________________________________________________________________.

5.3. Синдикований кредит: ______________________________________________________________.

5.4. Інший кредит: _____________________________________________________________________.

6. Мета використання коштів (за відсутності в договорі інформації щодо мети використання коштів зазначена інформація вказується позичальником за власним визначенням):
_____________________________________________________________________________________.

7. Строк погашення, передбачений договором (кінцева дата): _________________________________.

8. Строк, на який одержується кредит (позика): до одного року (уключно); від одного року до трьох років (уключно), понад три роки (підкреслити необхідне).

9. Процентна ставка за основною сумою боргу:

9.1. Безпроцентна/змінювана/фіксована (підкреслити необхідне).

9.2. Розмір базової ставки (у процентах річних)3: ____________________________________________.

9.3. Розмір маржі для змінюваної процентної ставки: ________________________________________.

9.4. Підпункт виключено

10. Процентна ставка за простроченими платежами (у процентах річних):
_____________________________________________________________________________________.

11. Комісії (назва, розмір, визначені договором): ____________________________________________.

12. Неустойка та інші санкції за договором (назва, розмір, визначені договором):
_____________________________________________________________________________________.

13. Інші платежі, визначені договором: ____________________________________________________.

14. Інші умови договору, що впливають на розрахунки за договором: __________________________
_____________________________________________________________________________________.

15. Назва документа, дата, номер гарантії (поруки), назва, місцезнаходження гаранта (поручителя), країна, банківські реквізити4: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Сума та назва валюти, що передбачені гарантією (порукою): __________________________________.

16. Розрахунок за станом на ________ (указується дата заповнення повідомлення) розміру виплат за користування кредитом протягом періоду дії договору:

(у тисячах одиниць валюти кредиту)

У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці.

17. Підтверджуємо, що розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою, установленою Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні __________________ % річних7, 8.

_______________________________________________________
(посада та підпис керівника чи іншої уповноваженої особи юридичної
особи/підпис фізичної особи - підприємця/підпис фізичної особи)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.
(за наявності)

 

Дата заповнення повідомлення _____________________________
                                                                                              (число, місяць, рік)

 

Контактна особа резидента-позичальника ________________________________________________
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, номер факсу)

_________________________________________________________

Відмітка обслуговуючого банку
_____________________
9
         (число, місяць, рік)

Повідомлення про договір перевірено на відповідність умовам договору
____________________________________________________________________________ (зі змінами
(назва, дата, номер договору із зазначенням додаткових угод до договору, що є невід'ємною частиною договору)

згідно з ______________________________________________________________________________
                                                (назва, дата, номер документа, відповідно до якого вносяться зміни до договору)

та фактично здійсненим за договором операціям) з урахуванням вимог Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і встановленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру максимальної процентної ставки.

Відомості щодо виявлення уповноваженим банком відсутності/наявності індикаторів ризикової фінансової операції, визначених у додатку 2 до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року N 369 (необхідне зазначити встановленням позначки "V" у відповідному абзаці):

індикатора(ів) ризикової фінансової операції немає;

виявлено наявність індикатора(ів) ризикової фінансової операції

_______________________________________________________________
         (зазначити порядковий номер відповідного індикатора згідно з нумерацією колонки 1
додатка 2 до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів
(інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого
постановою Правління
Національного банку України від 15 серпня 2016 року N 369
)10.

____________________________________
(посада уповноваженої особи банку)

_________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Підписано ____________________________
                                               (число, місяць, рік)

 

 


Контактна особа обслуговуючого банку ___________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти)

____________
1 Цей абзац не включається до даних, що заповнюються
Національним банком України, під час реєстрації договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.

2 Виноску 2 виключено

2 Виноску 2 виключено

2 Сума та назва валюти кредиту зазначаються у відповідному підпункті цього пункту згідно з ознаками кредиту.

3 Якщо договором передбачена змінювана процентна ставка, то назва базової ставки та розмір базової ставки зазначаються на дату заповнення повідомлення.

4 Виноску 4 виключено

4 Заповнюється для договорів, забезпечених гарантією (порукою).

5 Крім платіжних операцій, що не враховуються для цілей контролю за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розміру виплат за користування кредитом згідно з абзацом дев'ятим пункту 1.12 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам (відомості щодо таких платіжних операцій подаються в примітці). У разі змінюваної процентної ставки за договором для розрахунку розміру річних виплат за користування кредитом використовується розмір базової ставки на дату заповнення повідомлення, що зазначений у підпункті 9.2 пункту 9 цього додатка.

6 Обчислюється із застосуванням установленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до Національного банку України повного пакета документів, потрібних для реєстрації договору, пропорційно часу користування кредитними коштами за методом визначення кількості днів для обрахування процентів, що визначений договором, або за методом "факт/365".

7 Зазначається встановлений Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розмір максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до Національного банку України повного пакета документів, потрібних для реєстрації договору. Якщо за окремими частинами (траншами) кредиту мають застосовуватися різні розміри максимальної процентної ставки, то для кожної(ого) з таких частин (траншів) кредиту відповідний розмір максимальної процентної ставки зазначається окремо.

8 Для договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, зазначається таке:

"Згідно з пунктом _____ глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам вимоги щодо розміру виплат за користування кредитом до договору не застосовуються".

9 Дата надсилання уповноваженим банком повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) з відміткою обслуговуючого банку.

10 Заповнюється обслуговуючим банком.


(додаток 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 29.10.2012 р. N 450
,
 від 20.07.2015 р. N 465
,
 від 30.12.2015 р. N 996
,
 від 11.08.2016 р. N 368
,
від 23.08.2016 р. N 375
,
 від 22.11.2016 р. N 404)

 

Перелік випадків, у яких необхідно надати до Національного банку України додаткові документи

Додаток 2 виключено

(Положення доповнено новим додатком 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.12.2015 р. N 996
,
 у зв'язку з цим додатки 2 - 8 уважати відповідно додатками 3 - 9
,
додаток 2 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.08.2016 р. N 375,
у зв'язку з цим додатки 3 - 9 уважати відповідно додатками 2 - 8)

 

Вихідний N ________
Дата "___" ____________ ____
            [число, місяць (словами), рік]

Адресат:
Національний банк України

_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування уповноваженого банку, місцезнаходження)

повідомляє про згоду на обслуговування операцій за договором ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (назва договору, дата, номер)

з урахуванням змін до договору, унесених _________________________________________________,
                                                                                                                                 (назва документа, дата, номер)
укладеним між резидентом ______________________________________________________________
                                                                                         [назва резидента, місцезнаходження (місце проживання),
_____________________________________________________________________________________
                                  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                              реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, у
_____________________________________________________________________________________
                                якому
контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права
_____________________________________________________________________________________
                                                      здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта]
та нерезидентом ______________________________________________________________________.
                                                                                                          [назва нерезидента (країна)]

Операції за зазначеним договором обслуговуватиме: _______________________________________
                                                                                                                                                             (назва підрозділу банку,
_____________________________________________________________________________________
                                               який обслуговуватиме операції за договором, його місцезнаходження та
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      внутрішньобанківський реєстраційний код)

Залучення кредитних коштів передбачається у вигляді кредитної лінії із загальним (розрахунковим) обсягом: __________________________ (цей абзац уключається до листа в разі залучення кредитних коштів як кредитної лінії, якщо в договорі зазначається не загальний обсяг кредитної лінії, а лише ліміт заборгованості).

Відомості щодо одержання кредиту (позики, поворотної фінансової допомоги) без реєстрації договору: ____________________________________________________________________________
                                                                                        (сума кредиту, одержана резидентом без
_____________________________________________________________________________________
                               реєстрації договору, дата зарахування коштів на розподільчий рахунок та поточний
_________________________________________________________ (цей абзац уключається до листа
                                                       рахунок резидента)

лише в разі виявлення банком факту одержання кредиту резидентом-позичальником від нерезидента без реєстрації договору).

Відомості щодо реєстрації договору (змін до договору): договір зареєстровано в Національному банку України
за N ______ від ____________ 20__ року (цей абзац уключається до листа в разі реєстрації змін до договору).

Відомості щодо договору, права вимоги за яким резидентом - первісним кредитором відступлено нерезиденту - новому кредитору: ______________ (цей абзац уключається до листа в разі реєстрації договору про одержання резидентом-позичальником кредиту в іноземній валюті від резидента - первісного кредитора, права вимоги за яким відступлено нерезиденту. Зазначаються реквізити документа, що є підставою для відступлення прав вимоги нерезиденту, сума одержаного резидентом-позичальником кредиту та стан заборгованості за кредитом).

_____________________________________________________________________________________.
                                                            (додаткова інформація, що зазначається за потреби)

_______________________________________
(посада уповноваженої особи банку)

_______
(підпис)

М. П.

__________________
(ініціали та прізвище)


Виконавець __________________________________
                                     (прізвище та ініціали, номер телефону)

(додаток 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 від 28.07.2008 р. N 217
,
 від 30.04.2009 р. N 265
,
 від 19.08.2011 р. N 290
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465
,
 від 17.06.2004 р. N 270)

 

Вихідний N _____________
Дата "___" ____________ _____
             [число, місяць (словами), рік]

Адресат: ________________________________
                    (найменування уповноваженого банку-
                позичальника/найменування уповноваженого
            банку, який надав згоду на обслуговування
                        операцій за договором)

Національний банк України

повідомляє, що в повідомленні про договір (повідомлення про зміни до договору, підтвердженні про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором)
від ____________ 20__ року стосовно ____________________________________________________
            (дата, місяць)                                                                              (назва договору або
_____________________________________________________________________________________
                                     доповнення до договору, на підставі якого вносяться зміни до договору, дата, номер)
виявлено таке: ________________________________________________________________________.

У зв'язку з цим на підставі ____________________________1 Вам ____________________________2.

_______________________________________
(посада уповноваженої особи
Національного банку України

_______
(підпис)

М. П.

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 Згідно з вимогами пункту 1.13 глави 1, абзацу четвертого пункту 2.7 глави 2, підпунктів 4.2.5, 4.2.7 або 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення.

2 У разі неналежного оформлення повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) або підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором зазначається таке: "необхідно подати повторний пакет документів для реєстрації". У разі відмови в реєстрації договору (змін до договору) зазначається таке: "відмовлено в реєстрації договору (змін до договору, зареєстрованого в ______________ за N ___ від ___ ____________ 20__ р.)". У разі відмови в продовженні строку дії реєстрації договору уповноваженого банку-позичальника зазначається таке: "відмовлено в продовженні строку дії реєстрації договору, зареєстрованого в ______________________ за N __ від ___ ____________ 20__ р.

(додаток 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 від 28.07.2008 р. N 217
,
 від 30.04.2009 р. N 265
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465)
 

____________
(дата, N) 

Начальнику Управління
Національного банку України в ___________ області 

Додаток 4 виключено

(Положення доповнено новим додатком 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494,
у зв'язку з цим додатки 4 - 10 уважати відповідно додатками 5 - 11;
 у тексті Положення посилання на додатки 4 - 10
 замінено посиланням відповідно на додатки 5 - 11
,
додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217
,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

 

_________
   (дата, N) 

Додаток від ________ N ___ до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії)

Додаток 5 виключено

(додаток 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.07.2008 р. N 217
,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246, 
у зв'язку з цим додатки 6 - 11 уважати відповідно додатками 4 - 9)

  

Договір ______________________________________________________ зареєстровано в

Національному банку України
 _______________ 200_ р. N ____________________ (зміни до договору ________________________,
         (дата реєстрації)                                     (номер реєстрації)                                                                  (назва, дата, номер)
зареєстрованого за N ________ від _______________ 200_ р., зареєстровано в
Національному банку України ___ ____________ 200_ р. N _____________).
          (дата реєстрації)                          (номер реєстрації) 
Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не повинен перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні ______ % річних1.
(зазначається розмір максимальної процентної ставки, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів, на дату подання уповноваженим банком-позичальником до
Національного банку України повідомлення)

Реєстрація дійсна, якщо протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору резидент-позичальник отримав кредит, позику або його/її частку (у разі встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору згідно з абзацом другим підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам зазначається кінцева дата строку дії реєстрації договору).

Строк дії реєстрації договору ______________________________________________, зареєстрованого
                                                                                                                  (назва, дата, номер) 
Національним банком України за N ___ від _______________ 200_ р., продовжується до ___ ____________ 200_ року2.
(зазначається дата, до якої продовжується дія реєстрації договору)

__________________________________________    _______                    __________________
 (посада уповноваженої особи Національного банку України)     (підпис)                                  (прізвище та ініціали)
                                                                                         М. П. 

Примітка. Дані заповнює Національний банк України

"___" ____________ ____
число, місяць (словами),   рік 

Національний банк України
 

Повідомлення про договір
(повідомлення про зміни до договору) 

1. Назва договору, дата, номер: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

1.1. Договір зареєстровано в Національному банку України за N ________ від _______________ 200_ р. (заповнюється у разі повідомлення про зміни до договору).

1.2. Зареєстровані зміни до договору (заповнюється у разі повідомлення про зміни до договору за наявності раніше зареєстрованих змін до договору): __________________________________________
                                                                                                                                          (дата, номер реєстрації змін до договору)
_____________________________________________________________________________________.

1.3. Назва, дата, номер документа, на підставі якого вносяться зміни _____________________________________________________________________________________.

1.4. Просимо продовжити строк дії реєстрації договору до ___________________ 200_ р. у зв'язку _____________ (заповнюється у разі потреби продовження строку дії реєстрації договору).

1.5. Номер і дата реєстрації повідомлення про одержання короткострокового кредиту в реєстрі повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів: _______________________ (заповнюється в разі звернення для реєстрації договору відповідно до вимог підпункту 4.3.6 пункту 4.3 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам).

1.6. Просимо встановити індивідуальний строк дії реєстрації договору з кінцевою датою _________ 200_ року. Реквізити письмового звернення уповноваженого банку щодо встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору _____________________ (заповнюється в разі потреби
                                                                                                                        (дата, номер)
встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору відповідно до абзацу другого підпункту 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам).

1.7. Відомості щодо анульованої реєстрації договору: номер і дата реєстрації договору та дата її анулювання (заповнюються в разі потреби нової реєстрації договору замість анульованої).

1.8. Назва, дата, номер документа, що свідчить про належність договору до договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам _________________________________________________________.

1.9. Підпункт виключено

2. Назва уповноваженого банку, код банку, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________________.

3. Місцезнаходження уповноваженого банку _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. Назва нерезидента (країна) та його місцезнаходження, банківські реквізити _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Сума та назва валюти, що передбачена договором (для кредитної лінії зазначається її розрахунковий обсяг)3:

5.1. Кредит, що фінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних та іноземних фондових ринках _____________________________________________________________.

5.2. Кредит, що залучається на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку ________________________________________________________________________.

5.3. Синдикований кредит _____________________________________________________________.

5.4. Інший кредит _____________________________________________________________________.

6. Мета використання коштів (за відсутності у договорі інформації щодо мети використання коштів зазначена інформація вказується позичальником за власним визначенням) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

7. Строк погашення, передбачений договором (кінцева дата) ________________________________.

8. Строк, на який одержується кредит: від одного року до трьох років (включно), понад три роки (підкреслити необхідне).

9. Процентна ставка за основною сумою боргу:

9.1. Безпроцентна/ змінювана/ фіксована (підкреслити необхідне).

9.2. Розмір базової ставки (у процентах річних)4 ____________________________________________. 

9.3. Розмір маржі для змінюваної процентної ставки _________________________________________. 

9.4. Максимальна процентна ставка (числове значення на дату заповнення повідомлення про договір) _________________________________.

10. Процентна ставка за простроченими платежами (у процентах річних):
за основною сумою боргу ______________________________________________________________;
за процентами _______________________________________________________________________. 

11. Комісії (назва, розмір, визначені договором) ____________________________________________. 

12. Неустойка та інші санкції за договором (назва, розмір, визначені договором) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

13. Інші платежі, визначені договором ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

14. Інші умови договору, що впливають на розрахунки за договором _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

15. Розрахунок розміру виплат за користування кредитом протягом періоду дії договору:

(у тис. одиниць валюти кредиту)

У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці.

16. Підтверджуємо, що розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні ___________ % річних7, 8.

Голова банку або уповноважена ним особа 

_________
(підпис)

М. П. 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

Виконавець

 

___________________________
(прізвище та ініціали, номер телефону)

______________________________________
  (адреса електронної пошти уповноваженого банку)

____________
1 Цей абзац не включається до даних, що заповнюються Національним банком України, під час реєстрації договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.

2 Цей абзац включається до даних, що заповнюються Національним банком України, у разі продовження строку дії реєстрації договору або встановлення індивідуального строку дії реєстрації договору

3 Виноску 3 виключено


3 Сума та назва валюти кредиту зазначаються у відповідному підпункті цього пункту згідно з ознаками кредиту.

4 Якщо договором передбачена змінювана процентна ставка, то назва базової ставки та розмір базової ставки зазначаються на дату заповнення повідомлення.

5 Крім платіжних операцій, що не враховуються для цілей контролю за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками за договором до розрахунку розміру виплат за користування кредитом згідно з абзацом дев'ятим пункту 1.12 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам (відомості щодо таких платіжних операцій подаються в примітці). У разі змінюваної процентної ставки за договором для розрахунку розміру річних виплат за користування кредитом використовується розмір базової ставки на дату заповнення повідомлення, що зазначений у підпункті 9.2 пункту 9 цього додатка.

6 Обчислюється із застосуванням установленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до Національного банку України повідомлення, пропорційно часу користування кредитними коштами за методом визначення кількості днів для обрахування процентів, що визначений договором, або за методом "факт/365".

7 Зазначається розмір максимальної процентної ставки, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів, на дату надходження до Національного банку України повідомлення.

8 Для договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.16, 1.20 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, зазначається таке:

"Згідно з пунктом _____ глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам вимоги щодо розміру виплат за користування кредитом до договору не застосовуються".

(додаток 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 27.09.2007 р. N 350,
 від 29.12.2007 р. N 494
,
 від 28.07.2008 р. N 217
,
 від 19.08.2011 р. N 290
,
 від 15.06.2012 р. N 246
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами Правління
 Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465
,
 від 30.12.2015 р. N 996
,
 від 22.11.2016 р. N 404)

 

Відомості про реєстрацію/анулювання реєстрації договорів (змін до договорів), які передбачають виконання ___________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування уповноваженого
______________________________________________ боргових зобов'язань перед нерезидентами за
                                        банку-позичальника)

залученими від них кредитами, позиками за ____________ 20__ року:
                                                                                                               (місяць)

Примітка.

Колонка 1 "Тип операції" - зазначається "реєстрація договору"/"реєстрація змін до договору"/"анулювання реєстрації договору".

Колонки 2 та 3 "Відомості про реєстрацію договору: номер, дата". Для типу операції "реєстрація договору" - зазначаються відомості про реєстрацію договору протягом звітного місяця. Для типу операції "реєстрація змін до договору" - зазначаються відомості про первісну реєстрацію договору. Для типу операції "анулювання реєстрації договору" - зазначаються відомості про реєстрацію договору, яка анулюється.

Колонки 4 та 5 "Відомості про реєстрацію змін до договору: номер, дата" - зазначаються відомості про реєстрацію змін до договору протягом звітного місяця.

Колонки 6 - 8 "Відомості про договір (зміни до договору): назва, дата, номер" - зазначаються відомості про договір (зміни до договору), за наявності зареєстрованих змін до договору додатково зазначаються назва, дата, номер документа, на підставі якого були внесені зміни до договору.

Колонка 9 "Дата анулювання реєстрації договору" - заповнюється лише для типу операції "анулювання реєстрації договору".

(Положення доповнено новим додатком 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246,
у зв'язку з цим додатки
5 - 7 уважати відповідно додатками 6 - 8)

 

Заява
про видачу резиденту індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" просимо видати індивідуальну ліцензію на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту.

1. Повна назва та місцезнаходження (місце проживання) резидента
_______________________________________________________________.

2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) ___________________________________________.

3. Найменування та місцезнаходження контролюючого органу, у якому заявник перебуває на обліку,
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

4. Назва договору (дата, номер, сторони договору) ____________________.

5. Загальна сума договору _________________________________________.
                                                                           (сума цифрами та словами, назва валюти)

6. Назва та місцезнаходження нерезидента (країна, банківські реквізити), якому переказуються кошти, ____________________________________________.

7. Мета надання позики __________________________________________.

8. Строк, на який надається позика, ________________________________.

9. Строк повернення _____________________________________________.
                                                  (зазначається кінцева дата повернення, передбачена договором)

10. Тип процентної ставки (безпроцентна, змінювана, фіксована) та її розмір з урахуванням маржі ___________________________________________________.

11. Назва та місцезнаходження уповноваженого банку України (підрозділ банку) і реквізити рахунку, з якого переказуються кошти за позикою в іноземній валюті, _____________________________________________________________.

12. Назва та місцезнаходження іноземного банку і реквізити рахунку, на який переказуються кошти за позикою в іноземній валюті, __________________.

13. Повернення позики нерезидентом згідно з умовами договору гарантовано ____________________________________________________.
                           (назва документа, дата, номер, назва гаранта)

14. Підтверджуємо, що позика надається за рахунок коштів в іноземній валюті, які не були придбані на міжбанківському валютному ринку України або отримані як кредит чи позика.

15. Виконавець ________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище та ініціали, номер телефону, адреса електронної пошти).

 

"   " ____________ 200_ р. 

_______________
(підпис керівника) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

 

 

М. П. (за наявності) 

  

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 20.07.2015 р. N 465,
 від 22.11.2016 р. N 404)

 

Індивідуальна ліцензія N
на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяється
________________________________________________________________
             (повна назва та місцезнаходження (місце проживання) резидента, код ЄДРПОУ)

здійснити переказ за межі України іноземної валюти
 _______________________________________________________________
                                     (сума іноземної валюти цифрами і словами, назва валюти)

з метою надання позики в іноземній валюті нерезиденту
 _______________________________________________________________
                             (назва нерезидента, місцезнаходження, країна, банківські реквізити,

________________________________________________________________
                                               за якими переказуються кошти нерезиденту)

за договором ____________________________________________________.
                                                                         (назва договору, дата, номер)

Процентна ставка _______________________________________________.
                                                                                 (з урахуванням маржі)

Строк погашення ________________________________________________.
                                   (зазначається кінцева дата повернення позики, передбачена договором)

Назва та місцезнаходження обслуговуючого уповноваженого банку України (підрозділу банку) _____________________________________________.

Реквізити рахунку, з якого переказуються кошти за позикою в іноземній валюті, _____________________________________________________________.

Ліцензія дійсна, якщо протягом 90 днів з дати її видачі резидент надав позику або її частину.

Без права передавання третім особам.

Купівля іноземної валюти за гривні або використання коштів в іноземній валюті, які отримані як кредит чи позика, з метою надання позики в іноземній валюті нерезиденту забороняється.

 

Голова або уповноважена ним особа 

___________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

  

  

М. П. 

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.11.2016 р. N 404)

 

Додаток від ____ N ___
до індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту

Виданий резиденту ______________________________________________.
                                                      (повна назва та місцезнаходження (місце проживання)
                                                                                резидента, код ЄДРПОУ)

Цим додатком уносяться зміни до рядків індивідуальної ліцензії, які викладаються в такій редакції,
_______________________________________________________________.
 (зазначаються рядки, до яких уносяться відповідні зміни, що викладаються в новій редакції)

Додаток є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії від ____________ N ___.

Без права передавання третім особам.

Голова або уповноважена ним особа 

___________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

  

  

М. П. 

 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
С. О. Яременко
 

 

Додаток 9 виключено

(Положення доповнено додатком 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235
,
 додаток
9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. N 494
,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

 

Додаток 10 виключено

(Положення доповнено додатком 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. N 235
,
 додаток 10 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 15.06.2012 р. N 246)

____________

Опрос