Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о комиссии по вопросам утилизации или уничтожения некачественных или опасных алкогольных напитков и табачных изделий

Государственная налоговая администрация
Положение, Приказ от 05.07.2004 № 374
Утратил силу

Про затвердження Типового положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 5 липня 2004 року N 374

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2004 р. за N 869/9468

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 вересня 2015 року N 751)

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року N 508 "Про затвердження Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - Положення) (додається).

2. Головам ДПА України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести даний наказ до відома Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та взяти під особистий контроль організацію роботи комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - комісія).

3. Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів (Радченко А. П.) в установленому порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Департаменту громадських зв'язків та масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В. П.) у 10-денний строк з дня державної реєстрації цього наказу довести його через засоби масової інформації до відома платників податків.

5. Управлінню справами (Ніку В. О.) у триденний термін від дня державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надіслання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови ДПА України Лекаря С. І.

 

Голова 

Ф. О. Ярошенко 

УЗГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
 

 
 
Л. С. Школьник
 

 

Типове положення
про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 4 Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року N 508 "Про затвердження Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів", і визначає порядок діяльності комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - продукція).

2. Комісія з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - комісія) є колегіальним органом, який розглядає питання щодо утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Рішення про утворення комісії та затвердження її персонального складу приймається Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

3. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, нормативно-правовими актами, які регулюють відносини в сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема цим Положенням.

4. Основні завдання комісії:

прийняття рішення щодо утилізації або знищення неякісної або небезпечної продукції;

участь у проведенні утилізації або знищення продукції;

ведення обліку утилізації або знищення неякісної або небезпечної продукції.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

приймає рішення про утилізацію або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

розглядає документи, що є підставою для проведення утилізації або знищення продукції;

підписує за наслідками проведення утилізації або знищення продукції акт в особі уповноваженого представника;

вирішує спірні питання, які виникають під час проведення утилізації або знищення продукції.

6. До складу комісії входять відповідно по одному представнику від Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої держадміністрації, органу державної податкової служби та територіального органу Держспоживстандарту.

7. Комісію очолює голова комісії. Головою комісії є відповідно представник Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування. У складі комісії визначається заступник голови комісії і секретар. Повноваження комісії визначаються у Положенні.

8. Положення про комісію затверджується відповідно Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

9. Порядок роботи комісії та терміни скликання визначаються в Положенні про комісію, але не рідше одного разу на місяць.

10. Комісія є правомочною тільки за умови присутності всіх членів комісії, зазначених у пункті 6 цього Положення.

11. Для прийняття рішення про утилізацію або знищення продукції до комісії подаються на розгляд такі документи:

рішення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади про вилучення з обігу продукції;

рішення власника продукції;

висновок експерта про визнання неякісними або небезпечними алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

товаросупровідні документи на продукцію, яка підлягає утилізації або знищенню.

12. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади, який вилучив з обігу продукцію, або власник цієї продукції, які прийняли рішення про утилізацію або знищення продукції, подають зразки таких виробів до експертної установи для проведення експертизи, яка проводиться за рахунок сторони, що ініціює дану експертизу.

13. Подані документи реєструються секретарем комісії в журналі обліку та формуються в окремі справи за кожним видом продукції, яка підлягає утилізації або знищенню.

14. Секретар комісії формує проект порядку денного засідання комісії. Порядок денний засідання комісії затверджується безпосередньо на її засіданні.

15. Засідання комісії ведеться в протокольній формі. Рішення про утилізацію або знищення продукції приймається колегіально, відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

16. Рішення про утилізацію або знищення продукції складається за формою згідно із додатком 1 до Положення.

17. Перед початком утилізації або знищення продукції комісія проводить огляд виробів з метою перевірки відповідності наявної кількості та найменувань виробів, зазначених у рішенні про утилізацію або знищення продукції.

18. Про проведення утилізації або знищення продукції складається акт, що підписується відповідальними посадовими особами підприємства, що виконало ці роботи, та уповноваженим представником комісії. Акт складається за встановленою формою (додаток 2 до Положення).

19. Акт складається в трьох екземплярах, один з яких залишається на підприємстві, що проводило утилізацію або знищення продукції, другий надається замовнику, третій - комісії.

20. Бланки актів утилізації або знищення продукції виготовляються друкарським способом. Сторінки акта повинні бути пронумеровані.

21. Підприємство, яке проводило утилізацію або знищення продукції, веде облік актів утилізації або знищення продукції.

22. Члени комісії зобов'язані забезпечувати конфіденційність одержаної інформації.

 

Перший заступник директора
Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів ДПА України
 

 
 
 
 
Ж. М. Кравцова
 

 

РІШЕННЯ
про необхідність утилізації (знищення) неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - продукція)

Керуючись статтею 1 Закону України від 14.01.2000 року N 1393-XIV "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" та матеріалами, які надані для прийняття рішення від

_________________________________________________________________
(назва спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або суб'єкта підприємницької діяльності)
_________________________________________________________________,

а саме:

1. Протокол випробувань зразків продукції від ____________ N _______

(атестат акредитації лабораторії від ___________ N _____)

2. Висновок про якість і безпеку продукції _____________________________
                                                                  (назва органу з стандартизації, метрології та сертифікації) 

від _____________ N _____

3. Протокол про вилучення з обігу (рішення про заборону реалізації) партії продукції

_________________________________________________________________
                    (назва спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або суб'єкта 
                                                                    підприємницької діяльності) 

від ___________ N ______

4. Накладна (складська довідка або інший документ) із повним переліком та відомостями про кількість і вартість продукції, стосовно якої приймається рішення від ______________ N ______,

комісією прийняте рішення про необхідність утилізації (знищення) продукції:

________________________________________________________________
                                        (зазначення виду продукції та класифікація згідно з ТНЗЕД

_______________ у кількості ______________________________________.
                                                                        (в одиницях виміру (дал. шт., пляшок ємк., пачок)) 

У зв'язку із цим необхідно _________________________________________
                                                 (назва суб'єкта підприємницької діяльності або місцевого органу 
                                                       виконавчої влади, або органу місцевого самоврядування) 

сплатити вартість робіт із транспортування та утилізації (знищення) зазначеної продукції.

Члени комісії: 

  

  

  

______
(підпис) 

______
(підпис) 

______
(підпис) 

______
(підпис) 

 

Екземпляр власника продукції 

  

Екземпляр комісії 

  

Екземпляр спеціально уповноваженого органу виконавчої влади 

  

копії надаються всім членам комісії 

АКТ N ____/___________
про проведення утилізації (знищення) неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

м. _______________ 

"___" ____________ 200_ року 

вул. __________________ N _______
________________________________
(повна назва підприємства, на якому
________________________________
проводяться роботи із утилізації (знищення)
________________________________
продукції, його реквізити та номер атестата
________________________________
акредитації)
________________________________

Комісія у складі

______________
(П. І. Б.) 

______________________________
(назва органу, посада) 

______________
(П. І. Б.) 

______________________________
(назва органу, посада) 

______________
(П. І. Б.) 

______________________________
(назва органу, посада) 

______________
(П. І. Б.) 

______________________________
(назва органу, посада) 

______________
(П. І. Б.) 

______________________________
(назва органу, посада) 

підтверджує, що за нашої присутності проведено утилізацію (знищення) продукції

________________________________________________________________
                          (алкогольних напоїв, тютюнових виробів із зазначенням коду ТНЗЕД

шляхом _________________________________________________________
                               (зазначається спосіб обробки або дії із продукцією) 

у кількості _______________________________________________________,
                                              (кількість продукції в одиницях обліку (дал., штук, кг, інших) 

згідно із рішенням комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

________________________________________________________________
                                              (назва області або міста формування комісії) 

Даний акт є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей та підтвердженням виконання робіт за рахунком-фактурою.

_______________________
        (підписи членів комісії)

Керівник підприємства 

____________
(підпис) 

_______________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

Опрос