Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению исполнителей программы развития хмелеводства, финансируемого из государственного бюджета

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 30.06.2004 № 238
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку хмелярства, що фінансується з державного бюджету

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 30 червня 2004 року N 238

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 липня 2004 р. за N 845/9444

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 11 квітня 2013 року N 253)

На виконання пункту 36 статті 2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" з визначення виконавців програми розвитку хмелярства та відповідно до наказу Мінагрополітики та Мінфіну України від 21 травня 2004 року N 178/346 (зареєстровано в Мін'юсті України 26 травня 2004 року за N 663/9262) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку хмелярства, що фінансується з державного бюджету, що додається.

2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва (Лаврик О. М.) у встановленому порядку:

2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести наказ до відома головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сергеєва В. В.

 

Міністр 

В. А. Слаута 

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку хмелярства, що фінансується з державного бюджету

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає порядок організації та проведення конкурсу з визначення виконавців державної програми розвитку хмелярства. Фінансування за рахунок коштів державного бюджету здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами.

1.2. Метою проведення конкурсу є забезпечення ефективного використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на виробництво продукції хмелярства та закладення і нагляд за молодими хмільниками.

2. Конкурсна комісія

2.1. Для виконання організаційної роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, Міністерство аграрної політики України своїм наказом формує конкурсну комісію з питань визначення виконавців програми розвитку хмелярства (далі - Комісія) та затверджує її склад в кількості 7 - 9 осіб.

2.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її склад.

2.3. Основними завданнями та функціями Комісії є:

- розгляд документів підприємств - претендентів для участі в конкурсі;

- визначення переможців конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження Міністру.

2.4. Керують діяльністю Комісії і організовують її роботу голова, а в разі його відсутності - заступник голови, які в межах своєї компетенції скликають засідання Комісії, головують на засіданнях Комісії, дають доручення членам Комісії.

3. Порядок проведення конкурсу

3.1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою Комісії, у разі його відсутності - заступником. Після прийняття рішення, але не пізніше як за 15 днів до дати проведення конкурсу, Міністерство повідомляє головні управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій (далі - Уповноважені органи), які, у свою чергу, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення конкурсу повідомляють зацікавлені підприємства й організації (далі - Претенденти) про дату проведення конкурсу.

3.2. Для участі в конкурсі Претенденти подають на розгляд Уповноваженим органам заявку (додаток 1) та документи згідно з переліком (додаток 2).

3.3. Під час вивчення документів, поданих на конкурс, Комісія може при необхідності проводити перевірку достовірності наданої Претендентом інформації. У разі виявлення недостовірної інформації Комісія приймає вмотивоване рішення про відхилення заявки Претендента.

3.4. Приймання документів від Претендентів закінчується за 3 дні до дати проведення конкурсу.

3.5. Уповноважені органи приймають документи, узагальнюють їх та направляють до Міністерства аграрної політики не пізніше ніж за 1 день до дати проведення конкурсу.

Документи подаються щодо кожного Претендента окремо запакованими в конверти, на яких зазначаються повна назва та реквізити Претендента.

3.6. Подані на конкурс документи реєструються секретарем Комісії в журналі обліку.

4. Визначення переможців конкурсу

4.1. При визначенні переможців конкурсу Комісія надає переваги підприємствам, які:

- мають високі показники врожайності, валового збору хмелепродукції та інших сільськогосподарських культур;

- щорічно забезпечують високу ефективність використання бюджетних коштів;

- забезпечені спеціалізованою технікою та кваліфікованими кадрами.

4.2. Підставою для відмови є:

- невідповідність показникам, наведеним у додатках 1, 2;

- подання недостовірної інформації;

- подання неповного комплекту документів відповідно до пункту 3.2;

- подання оформлених неналежним чином документів;

- порушення технологічних вимог при вирощуванні хмелю та закладенні і нагляді за молодими хмільниками;

- заборгованість з виплати заробітної плати, а також перед державним та місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо та Пенсійним фондом і з орендної плати за земельні і майнові паї);

- визнання банкрутом або порушення справи про банкрутство;

- прийняте рішення про ліквідацію.

4.3. Рішення Комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

4.4. Після закінчення роботи Комісії складається протокол (два примірники), який підписується всіма членами Комісії.

4.5. Протокол про результати проведення конкурсу затверджує Міністр аграрної політики України.

4.6. Рішення Комісії про визначення переможців у конкурсі в тижневий термін надсилається Міністерством переможцям конкурсу.

4.7. Рішення Комісії можуть бути оскаржені Претендентами в установленому порядку.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва 

 
 
О. М. Лаврик
 

 

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі з визначення виконавців програми розвитку хмелярства, що фінансується з державного бюджету

Прошу допустити до участі в конкурсі з визначення виконавців програми розвитку хмелярства, що фінансується з державного бюджету.

З вимогами Порядку проведення конкурсу з визначення виконавців програми розвитку хмелярства, що фінансується з державного бюджету, ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Відомості про юридичні особу

1. Назва

1.1. Повна _______________________________________________________

1.2. Скорочена ___________________________________________________

2. Місцезнаходження ____________________________________________

2.1. Телефон ______________________ Факс __________________________

2.2. Телетайп _____________________ E-mail

3. Класифікаційні ознаки

3.1. Форма власності ______________________________________________

3.2. Види діяльності _______________________________________________

3.3. Ідентифікаційний код __________________________________________

4. Банківські реквізити ___________________________________________

5. Державна реєстрація

5.1. Повна назва реєструючого органу ________________________________

5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації ____________________________

6. Орган управління майном _______________________________________

7. Керівник ______________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________ телефон _________________________

8. Головний бухгалтер ____________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________ телефон _________________________

Керівник 

______________________
(підпис) 

Головний бухгалтер 

______________________
(підпис) 

 

Начальник Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва 

 
 
О. М. Лаврик
 

 

Перелік
документів, які подає Претендент на розгляд Уповноваженого органу на участь у конкурсі з визначення виконавців програми розвитку хмелярства, що фінансується з державного бюджету

1. Завірені в установленому порядку копії довідки органів статистики про включення Претендента до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

2. Інформація про намічені та фактично виконані роботи із закладання та догляду за молодими хмеленасадженнями.

3. Техніко-економічне обґрунтування або бізнес-план.

4. Акт інвентаризації хмеленасаджень, затверджений управлінням сільського господарства і продовольства райдержадміністрації.

5. Довідка про наявність сільськогосподарських угідь, площ хмеленасаджень, основні показники виробничої діяльності підприємства за останній рік.

6. Довідка про наявність у галузі виробничих потужностей та спеціалізованої техніки.

7. Акт виконаних робіт з підготовки ґрунту під закладку хмеленасаджень.

 

Начальник Департаменту
ринків продукції рослинництва
та розвитку насінництва 

 
 
О. М. Лаврик
 

Опрос