Идет загрузка документа (560 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил ведения радиотелефонной связи и фразеологии радиообмена в воздушном пространстве Украины

Минтранс
Приказ от 10.06.2004 № 486
редакция действует с 01.10.2012

Про затвердження Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України

Наказ Міністерства транспорту України
від 10 червня 2004 року N 486

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 липня 2004 р. за N 844/9443

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 14 серпня 2012 року N 494

Відповідно до статті 13 Повітряного кодексу України та наказу Міністерства транспорту України від 16.04.2003 N 293 "Про затвердження Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за N 346/7667, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила ведення радіотелефонного зв'язку та фразеологію радіообміну в повітряному просторі України, які набирають чинності з 00.00 годин UTC 30.09.2004, що додаються.

2. Державному департаменту авіаційного транспорту (Максимов В. О.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Довести Правила до відома зацікавлених міністерств, підприємств, установ та організацій.

2.3. У місячний термін розробити та затвердити план заходів щодо впровадження Правил.

3. Уважати такими, що не застосовуються на території України з 00.00 годин UTC 30.09.2004, "Правила и фразеология радиообмена при выполнении полетов и управлении воздушным движением", що затверджені наказом Міністра цивільної авіації СРСР 27 лютого 1987 року N 61.

4. Уважати такими, що з 00.00 годин UTC 30.09.2004 втратили чинність, Правила ведення радіотелефонного зв'язку англійською мовою в повітряному просторі України для персоналу обслуговування повітряного руху, що затверджені наказом Комітету по використанню повітряного простору України від 27 жовтня 1997 року N 131 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 листопада 1997 року за N 550/2354.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Корнієнка В. В.

 

Міністр 

Г. Кірпа 

 

ПРАВИЛА
ВЕДЕННЯ РАДІОТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ РАДІООБМІНУ В ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо порядку ведення радіотелефонного зв'язку та застосування стандартної англійської та російської фразеології при виконанні польотів та обслуговуванні повітряного руху у повітряному просторі України.

1.2. Вимоги цих Правил поширюються на юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з виконанням польотів та обслуговуванням повітряного руху.

1.3. Правила призначено для екіпажів повітряних суден (ПС), фахівців обслуговування повітряного руху (ОПР) та іншого наземного персоналу, який здійснює радіотелефонний зв'язок англійською та російською мовами.

1.4. Нормативні посилання

При розробці цих Правил використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Правила польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України, затверджені наказом Мінтрансу України від 16.04.2003 N 293, зареєстровані в Мін'юсті України 05.05.2003 за N 346/7667;

Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційні правила України, частина 85, затверджені наказом Мінтрансу України від 25.03.2002 N 199, зареєстровані в Мін'юсті України 10.04.2002 за N 354/6642;

Правила польотів. Додаток 2 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію;

(абзац шостий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

Авіаційний електрозв'язок. Додаток 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, том 2 "Правила зв'язку, включаючи правила, що мають статус PANS";

(абзац сьомий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

Організація повітряного руху. Doc 4444 АТМ/501 ICAO;

(абзац восьмий пункту 2 у редакції наказу
Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

Додаткові регіональні правила. Doc 7030/4 ICAO;

(абзац дев'ятий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

Умовні позначення льотно-експлуатаційних агентств, авіаційних повноважних органів та служб. Doc 8585/127 ICAO.

(абзац десятий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

1.5. Визначення

У цих Правилах терміни мають такі значення:

абсолютна висота (Altitude) - відстань по вертикалі від середнього рівня моря до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку;

авіаційний мобільний зв'язок (Aeronautical mobile service) - мобільний зв'язок між авіаційною (наземною) станцією та бортовою станцією або між бортовими станціями, у якому можуть також брати участь станції рятувальних засобів;

авіаційний мобільний супутниковий (маршрутний) зв'язок (Aeronautical mobile-satellite (route) service) - вид мобільного супутникового зв'язку, при якому мобільні наземні станції встановлені на борту ПС, у якому можуть також брати участь станції рятувальних засобів;

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятдесят сьомий
вважати відповідно абзацами шостим - п'ятдесят восьмим)

авіаційна станція (Aeronautical station) - наземна станція авіаційного мобільного зв'язку. В окремих випадках авіаційна станція може бути встановлена на борту морського судна або на платформі в морі;

авіаційний фіксований зв'язок (Aeronautical fixed service) - електрозв'язок між певними фіксованими пунктами, що призначений переважно для забезпечення безпеки аеронавігації, а також регулярності, ефективності та економічності повітряних сполучень;

аеродромний рух (Aerodrome Traffic) - увесь рух у зоні маневрування аеродрому, а також польоти всіх повітряних суден, які входять в аеродромне коло польотів, виходять з нього або перебувають у його межах;

бортова система попередження зіткнення (TCAS) - бортова система, що базується на сигналах вторинної радіолокації (SSR), функціонує незалежно від наземного обладнання й повідомляє пілоту про потенційно конфліктну ситуацію з повітряними суднами, які обладнані прийомовідповідачами вторинної радіолокації;

бортова станція (Aircraft station) - мобільна станція авіаційного мобільного зв'язку, яка встановлена на борту повітряного судна, за винятком станції, що відноситься до рятувальних засобів, які перебувають на борту повітряного судна;

відповідач (Transponder) - бортове приймально-передавальне радіолокаційне обладнання, що автоматично передає свій сигнал відразу після отримання сигналу-запиту наземного радіолокатора з будь-якого напрямку;

відносна висота (Height) - відстань по вертикалі від указаного вихідного рівня до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку;

візуальне заходження на посадку (Visual approach) - заходження на посадку за приладами, коли частина або вся процедура заходження під час польоту за ППП не витримується, й заходження на посадку виконується візуально за наземними орієнтирами;

(абзац тринадцятий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

візуальні метеорологічні умови (Visual Meteorological Conditions (VMC)) - метеорологічні умови, виражені в значеннях дальності видимості, відстані до хмар та висоти нижньої межі хмар, що відповідають установленим значенням або перевищують їх;

вторинний радіолокатор (Secondary radar) - радіолокаційна система спостереження, яка передає сигнали запитів та приймає у відповідь сигнали бортових відповідачів;

(абзац п'ятнадцятий пункту 1.5 у редакції наказу
Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

абзац п'ятнадцятий пункту 1.5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

глісада (Glide Path) - профіль зниження, установлений для вертикального наведення на кінцевому етапі заходження на посадку;

двосторонній зв'язок "повітря - земля" (Air-ground communication) - двосторонній зв'язок між повітряними суднами та станціями або пунктами на поверхні землі;

(абзац сімнадцятий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

диспетчерська вказівка (Air traffic control instruction) - директива, видана диспетчером повітряного руху пілоту з метою виконання ним відповідних дій;

диспетчерський дозвіл (Air Traffic Control Clearance) - дозвіл командиру повітряного судна діяти відповідно до умов, установлених диспетчерським органом.

Термін "диспетчерський дозвіл" може скорочуватися до терміна "дозвіл".

Скорочений термін "дозвіл" може використовуватися зі словами "на вирулювання", "на зліт", "на виліт", "на політ за маршрутом", "на заходження на посадку" або "на посадку" для позначення етапу польоту, до якого відноситься диспетчерський дозвіл;

доповідь з борту повітряного судна (Air report (AIREP)) - повідомлення з борту повітряного судна, що перебуває в польоті, яке складено відповідно до вимог щодо передачі повідомлень про місце, хід виконання польоту та/або метеорологічні умови;

ешелон польоту (Flight Level) - поверхня постійного атмосферного тиску, віднесена до встановленої величини тиску 760 мм рт. ст. (1013,2 гектопаскалей /гПа/) і віддалена від інших таких поверхонь на величину встановлених інтервалів тиску.

Барометричний висотомір, калібрований відповідно до стандартної атмосфери:

при встановленні тиску за QNH показуватиме абсолютну висоту;

при встановленні тиску за QFE показуватиме відносну висоту над опорною точкою QFE;

при встановленні тиску 760 мм рт. ст. (1013,2 гПа) може бути використаний для індикації ешелонів польоту.

Терміни "відносна висота" та "абсолютна висота", що використовуються, означають приладні, а не геометричні відносні та абсолютні висоти;

ешелонування (Separation) - інтервал між повітряними суднами, рівнями або лініями шляху;

запит щодо згоди (Approval request) - координація, що проводиться між органами обслуговування повітряного руху з метою видати дозвіл повітряному судну, яке ще не виконало виліт, у разі, якщо час польоту до рубежу передачі управління менше, ніж узгоджений мінімальний інтервал часу передачі повідомлень. Така координація проводиться і в разі, якщо повітряне судно перебуває в польоті, але має намір виконати політ за умовами, які відрізняються від тих, що описані у взаємопогоджених процедурах;

інформація про рух (Traffic information) - інформація, що надається органом обслуговування повітряного руху екіпажу повітряного судна з метою попередження його про інші відомі повітряні судна або повітряні судна, які можуть перебувати недалеко від його місцезнаходження чи зазначеного маршруту польоту, що допомагає екіпажу запобігати зіткненню;

код вторинної оглядової радіолокації (ВОРЛ) (Code SSR) - номер, який призначений конкретному багатоімпульсному сигналу відповіді, що передається відповідачем у режимі A або режимі C;

контрольований повітряний простір - частина повітряного простору, у межах якого забезпечується диспетчерське обслуговування повітряного руху відповідно до встановленої класифікації повітряного простору обслуговування повітряного руху.

До контрольованого повітряного простору відноситься повітряний простір обслуговування повітряного руху класів A, B, C, D та E;

контрольований політ (Controlled flight) - будь-який політ, який виконується за наявності диспетчерського дозволу;

крейсерський рівень (Cruising level) - рівень (ешелон, висота), який підтримується повітряним судном упродовж значної частини польоту;

курс (Heading) - напрямок, який вказує повздовжня вісь повітряного судна, виражений в градусах від північного напрямку (дійсного, магнітного, компасного або умовного);

маршрут обслуговування повітряного руху (ATS route) - визначений маршрут, який призначений для спрямування потоку руху з метою забезпечення обслуговування повітряного руху. Зазначене поняття використовується для повітряної траси, контрольованого чи неконтрольованого маршруту, умовного маршруту, маршруту прибуття або вильоту тощо;

межа дії дозволу (Clearance limit) - пункт, до якого діє диспетчерський дозвіл, що виданий повітряному судну;

мобільна наземна станція (Mobile surface station) - станція авіаційного електрозв'язку, яка не є бортовою станцією і яка призначена для застосування під час руху або зупинок у пунктах, які попередньо не встановлені;

NOTAM (повідомлення для пілотів - notice to airman) - повідомлення, що розсилається засобами електрозв'язку і містить інформацію про введення у дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного устаткування, обслуговування і правил або інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має важливе значення для персоналу, пов'язаного з виконанням польотів;

односторонній зв'язок "повітря - земля" (Air-to-ground communication) - односторонній зв'язок між повітряними суднами та станціями або пунктами на поверхні землі;

(абзац сорок другий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

односторонній зв'язок "земля - повітря"(Ground-to-air communication) - односторонній зв'язок між станціями або пунктами, розміщеними на поверхні землі, та повітряними суднами;

(абзац сорок третій пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

основна станція (Regular station) - станція, яка вибирається з переліку станцій, що створюють покриття двостороннім радіотелефонним зв'язком "повітря - земля" на маршруті, для зв'язку з повітряними суднами або для перехоплення повідомлень з бортів повітряних суден за нормальних умов;

(абзац сорок четвертий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

основний місцевий рух (Essential local traffic) - рух будь-яких ПС, транспортних засобів або персоналу в зоні маневрування чи поблизу неї або рух навколо аеродрому, який може створювати небезпеку для відповідного ПС;

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом сорок п'ятим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

основний рух (Essential traffic) - контрольований рух, ешелонування якого забезпечується органом ОПР, але в разі забезпечення ешелонування конкретного контрольованого польоту відносно іншого контрольованого руху відповідний мінімум ешелонування не дотримується або не буде дотримуватися;

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом сорок шостим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494,
у зв'язку з цим абзаци сорок п'ятий - п'ятдесят восьмий
вважати відповідно абзацами сорок сьомим - шістдесятим)

передача "бліндом" (Blind transmission) - передача повідомлень від однієї станції до іншої, якщо двосторонній зв'язок неможливо встановити, але є впевненість, що станція, яку викликають, може прийняти передачу;

передача контролю (Transfer of control) - передача відповідальності за надання диспетчерського обслуговування повітряного руху від одного органу обслуговування повітряного руху наступному;

план польоту (Flight plan (FPL)) - установлені відомості про намічений політ або частини польоту повітряного судна, які надаються органам обслуговування повітряного руху;

політ за правилами візуальних польотів (VFR flight) - політ, що виконується відповідно до правил візуальних польотів (ПВП);

політ за правилами польотів за приладами (IFR flight) - політ, що виконується відповідно до правил польотів за приладами (ППП);

прискорення дозволу (Expedite clearance) - координація, що здійснюється між органами обслуговування повітряного руху з метою прискорити видачу дозволу повітряному судну, що перебуває в польоті, у разі, якщо час польоту до рубежу передачі управління менше узгодженого мінімального інтервалу часу передачі повідомлень;

радіолокаційна ідентифікація (Radar identification) - ситуація, коли радіолокаційне місце конкретного повітряного судна спостерігається диспетчером повітряного руху та ідентифікується на радіолокаційному дисплеї;

радіолокаційний контакт (Radar contact) - ситуація, коли радіолокаційне місце відповідного повітряного судна ідентифіковано на радіолокаційному дисплеї;

радіолокаційне наведення (Radar vectoring) - забезпечення навігаційного наведення повітряних суден у формі надання визначеного курсу на підставі використання радіолокатора;

радіомовлення (Broadcast) - передача інформації, що стосується аеронавігації, яка не адресується конкретній станції або станціям;

слот (Calculated Take-off Time) - розрахований час, у який ПС повинно виконати зліт. Слот є частиною диспетчерського дозволу на виліт;

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом п'ятдесят сьомим згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494,
у зв'язку з цим абзаци п'ятдесят сьомий - шістдесятий
вважати відповідно абзацами п'ятдесят восьмим - шістдесят першим)

стандартний маршрут вильоту за приладами (Standard instrument departure (SID)) - маршрут вильоту, що зв'язує аеродром або певну злітно-посадкову смугу аеродрому з призначеною основною точкою, як правило, на заданому маршруті обслуговування повітряного руху, де розпочинається етап польоту за маршрутом;

стандартний маршрут прибуття за приладами (Standard instrument arrival (STAR)) - установлений маршрут прибуття згідно з правилами польотів за приладами (IFR), що зв'язує основну точку, як правило, на маршруті обслуговування повітряного руху з точкою, від якої може розпочинатися політ за встановленою схемою заходження на посадку за приладами;

точка передачі донесень (Reporting point) - установлене місце, щодо якого може бути повідомлено місце повітряного судна;

трек (Track) - проекція траєкторії польоту повітряного судна на земну поверхню, напрямок якої в будь-якій точці польоту виражений в градусах від північного напрямку (дійсного, магнітного або умовного).

1.6. Скорочення

У цих Правилах скорочення мають такі значення:

1.6.1. Скорочення українською мовою

ВОРЛ 

- вторинний оглядовий радіолокатор; 

ВОХР 

- воєнізована охорона; 

ВМУ 

- візуальні метеорологічні умови; 

ДВЧ 

- дуже високі частоти; 

ЕСТЗП 

- електросвітлотехнічне забезпечення польотів; 

ЗПС 

- злітно-посадкова смуга; 

ІКАО 

- Міжнародна організація цивільної авіації; 

КРМ 

- курсовий радіомаяк; 

ОПР 

- обслуговування повітряного руху; 

ПВП 

- правила візуальних польотів; 

ППП 

- правила польотів за приладами; 

ПРЛ 

- посадковий радіолокатор; 

ПС 

- повітряне судно; 

РД 

- руліжна доріжка; 

УПР 

- управління повітряним рухом. 

1.6.2. Нижче наведені скорочення англійською мовою, що при здійсненні радіотелефонного зв'язку вимовляються як окремі літери англійського алфавіту для передачі слів та літер без використання кодових слів. Зірочкою (*) позначені скорочення, що вимовляються як повні слова.

ACC (Area Control Center) 

- районний диспетчерський центр (РДЦ); 

ADF (Automatic Direction Finding Equipment) 

- автоматичний радіопеленгатор (АРП); 

ADS (Automatic Dependent Surveillance)

- автоматичне залежне спостереження;

AFIS (Aerodrome Flight Information Service) 

- аеродромне польотно-інформаційне обслуговування; 

AGL (Above Ground Level) 

- над рівнем землі; 

AIP (Aeronautical Information Publication) 

- збірник аеронавігаційної інформації; 

AIC (Aeronautical Information Circular) 

- циркуляр аеронавігаційної інформації; 

AIS (Aeronautical Information Service) 

- служба аеронавігаційної інформації; 

AMSL (Above Mean Sea Level) 

- над середнім рівнем моря; 

ATC (Air Traffic Control) 

- управління повітряним рухом; 

ATD (Actual Time of Departure) 

- фактичний час вильоту; 

ATIS* (Automatic Terminal Information Service) 

- автоматичне термінальне інформаційне обслуговування; 

ATS (Air Traffic Service) 

- обслуговування повітряного руху (ОПР); 

CAVOK* (Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions (CAVOK pronounced Cav-okay)) 

- видимість, хмарність та поточні погодні умови кращі, ніж зазначені величини та умови; 

CPDLC (controller-pilot data link communication)

- зв'язок "диспетчер - пілот" за лінією передавання даних;

CTOT (Calculated Take-off Time)

- слот;

CTR (Control Zone) 

- диспетчерська зона; 

DME (Distance Measuring Equipment) 

- далекомірне обладнання; 

EAT (Expected Approach Time) 

- очікуваний час заходження на посадку; 

ELT (Emergency locator transmitter) 

- аварійний приводний передавач; 

ETA (Estimated Time of Arrival) 

- розрахунковий час прибуття; 

ETD (Estimated Time of Departure) 

- розрахунковий час вильоту; 

FIR (Flight Information Region) 

- район польотної інформації (РПІ); 

GAT (General air traffic) 

- загальний повітряний рух; 

GBAS/SBAS (ground/space based augmentation system)

- наземна/космічна система функціонального доповнення;

GNSS (global navigation satellite system)

- глобальна навігаційна супутникова система;

HF (High Frequency) 

- висока частота (3 - 30 МГц); 

IFR (Instrument Flight Rules) 

- правила польотів за приладами (ППП); 

ILS (Instrument Landing System) 

- інструментальна система посадки; 

IMC (Instrument Meteorological Conditions) 

- приладні метеорологічні умови (ПМУ); 

INFO* (Information) 

- інформація; 

MET* (Meteorological) 

- метеорологічний; 

METAR* (Routine aviation aerodrome weather report) 

- регулярне авіаційне метеорологічне зведення про погоду на аеродромі в кодовій формі; 

MLS (Microwave Landing System) 

- мікрохвильова система посадки; 

NDB (NON-directional radio beacon) 

- ненаправлений радіомаяк; 

NIL* (None or I have nothing to send you) 

- немає, або мені немає чого вам передати; 

NOTAM* (Notice to airman) 

- повідомлення, що розсилається засобами електрозв'язку і містить інформацію про введення у дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного устаткування, обслуговування і правил або інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має важливе значення для персоналу, пов'язаного з виконанням польотів;  

OAT (Operational air traffic) 

- операційний повітряний рух; 

PAOAS (Parallel approach obstacle assessment surface) 

- оцінка перешкод на поверхні для заходження на посадку на паралельні ЗПС;

POB (Persons on board)  

- кількість людей на борту повітряного судна;  

QFE (The observed pressure at a specified datum (usually aerodrome or runway threshold elevation) corrected for temperature) 

- кодове позначення тиску на рівні аеродрому або порогу ЗПС; 

QNH (Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground and indications elevation when of in air) 

- кодове позначення тиску, приведеного до середнього рівня моря за стандартною атмосферою (QNH)

RA (Resolution Advisory) 

- рекомендація щодо уникнення зіткнення; 

RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring)

- автономний контроль цілісності у приймачі;

RCC (Rescue co-ordination center) 

- координаційний центр пошуку та рятування; 

RNAV* (Area Navigation) 

- зональна навігація; 

RVR (Runway Visual Range) 

- дальність видимості на ЗПС; 

RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum) 

- скорочений мінімум вертикального ешелонування; 

SELCAL* (Selective Calling System) 

- система, що забезпечує вибірковий виклик окремого повітряного судна за допомогою радіотелефонного каналу, який зв'язує наземну станцію з цим повітряним судном; 

SID* (Standard Instrument Departure) 

- стандартний маршрут вильоту за приладами; 

SIGMET* (Significant information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations) 

- інформація про фактичне або очікуване виникнення визначених явищ погоди за маршрутом польоту, що можуть вплинути на безпеку польотів повітряних суден; 

SNOWTAM* 

- повідомлення NOTAM спеціальної серії про наявність небезпечних умов на аеродромі, що склалися через сніг, лід або воду в суміші зі снігом та льодом; 

SPECIAL* 

- спеціальне метеорологічне зведення про фактичну погоду на аеродромі, що розповсюджується в межах аеродрому; 

SSR (Secondary Surveillance Radar) 

- вторинний оглядовий радіолокатор (ВОРЛ); 

STAR* (Standard (instrument) arrival) 

- стандартний маршрут прибуття за приладами; 

TAF* (Aerodrome Forecast in abbreviated form) 

- прогноз для аеродрому в кодовій формі; 

TCAS/ACAS (Traffic/Airborn Alert and Collision Avoiding System)

- бортова система попередження та уникнення зіткнення повітряних суден у повітрі, вимовляється (Tee-Kas - ТИ-КАС, A-Kas - ЕЙ-КАС);

TMA (Terminal Control Area) 

- термінальний диспетчерський район; 

UHF (Ultra High Frequency) 

- ультрависока частота (300 - 3000 МГц) (УВЧ); 

UTC (Co-ordinated Universal Time) 

- скоординований всесвітній час; 

VFR (Visual Flight Rules) 

- правила візуальних польотів (ПВП); 

VMC (Visual Meteorological Conditions) 

- візуальні метеорологічні умови (ВМУ); 

VHF (Very High Frequency) 

- дуже висока частота (30 - 300 МГц) (ДВЧ); 

VIP (Very Important Person) 

- дуже важлива персона; 

VOLMET* (Meteorological information for aircraft in flight) 

- регулярна радіомовна передача метеорологічної інформації для повітряних суден, що перебувають у польоті; 

VOR (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range) 

- усенаправлений ДВЧ-радіомаяк. 

(підпункт 1.6.2 пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

1.6.3. Скорочення російською мовою, що використовуються при здійсненні радіотелефонного зв'язку без використання кодових слів:

БПРМ  

- ближня приводна радіостанція з радіомаркером (ближняя приводная радиостанция с радиомаркером); 

ВВС  

- військово-повітряні сили (военно-воздушные силы); 

ВПП  

- злітно-посадкова смуга (взлетно-посадочная полоса); 

ВПР  

- висота прийняття рішення (высота принятия решения); 

ВРЛ  

- вторинний радіолокатор (вторичный радиолокатор); 

ВС  

- повітряне судно (воздушное судно); 

ДПРМ  

- дальня приводна радіостанція з радіомаркером (дальняя приводная радиостанция с радиомаркером); 

ИПП  

- інструкція з виконання польотів (инструкция по производству полетов); 

КП  

- командний пункт (командный пункт); 

КТА  

- контрольна точка аеродрому (контрольная точка аэродрома); 

МС  

- місце стоянки повітряного судна (место стоянки воздушного судна); 

МРД  

- магістральна руліжна доріжка (магистральная рулежная дорожка); 

ОВД  

- обслуговування повітряного руху (обслуживание воздушного движения); 

ОПВП  

- особливі правила візуальних польотів (особые правила визуальных полетов); 

ОПРС  

- окрема приводна радіостанція (отдельная приводная радиостанция); 

ОСП  

- обладнання системи посадки (оборудование системы посадки); 

ПВО  

- протиповітряна оборона (противовоздушная оборона); 

ПВП  

- правила візуальних польотів (правила визуальных полетов); 

ПОД  

- пункт обов'язкового донесення (пункт обязательного донесения); 

ППП  

- правила польотів за приладами (правила полетов по приборам); 

РД  

- руліжна доріжка (рулежная дорожка); 

РЛЭ  

- керівництво з льотної експлуатації (руководство по летной эксплуатации); 

РП  

- керівник польотів (руководитель полетов); 

РПА  

- керівник польотів аеродрому (руководитель полетов аэродрома); 

РПР  

- керівник польотів району (руководитель полетов района); 

РСБН  

- радіотехнічна система ближньої навігації (радиотехническая система ближней навигации); 

РСП  

- радіолокаційна система посадки (радиолокационная система посадки); 

УВД  

- управління повітряним рухом (управление воздушным движением). 

2. Загальні правила ведення радіотелефонного зв'язку

2.1. Основні положення

2.1.1. Правила ведення радіотелефонного зв'язку встановлюють стандартні процедури ведення зв'язку між пілотами, персоналом обслуговування повітряного руху (ОПР) та іншим наземним персоналом. Для ведення радіообміну персонал повинен використовувати стандартну російську та англійську фразеологію у випадках, передбачених цими Правилами, для надання відповідних указівок, дозволів, рекомендацій, інформації тощо.

2.1.2. Ведення радіообміну між екіпажами ПС, органами ОПР та відповідними наземними службами на території України, у повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за ОПР покладено на Україну, здійснюється англійською або російською мовами.

Вимоги щодо рівня володіння мовою ведення радіотелефонного зв'язку пілотами, штурманами, диспетчерами та операторами авіаційних станцій наведені у Правилах видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07 грудня 1998 року N 486, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за N 833/3273.

(підпункт 2.1.2 пункту 2.1 у редакції наказу
Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

2.1.3. Стандартна російська та/або англійська фразеологія повинна використовуватися у всіх ситуаціях, для яких вона визначена.

Якщо для передачі наперед задуманого повідомлення недостатньо стандартної фразеології, потрібно використовувати звичайну розмовну мову.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.3 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

2.1.4. Англійська мова повинна застосовуватися на запит будь-якої бортової станції під час виконання контрольованих польотів на маршрутах та на міжнародних аеродромах.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.4 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

2.1.5. Мови, які використовуються відповідною наземною станцією, повинні бути опубліковані у Збірнику аеронавігаційної інформації України або в інших публікаціях, пов'язаних з такими станціями.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.5 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

2.2. Категорії повідомлень

2.2.1. Категорії повідомлень в авіаційному мобільному зв'язку, пріоритети під час установлення радіозв'язку та передачі повідомлень наведені в додатку 1 до цих Правил.

2.2.2. Повідомлення про "лихо" та аварійний рух обробляються відповідно до положень, що містяться в розділі 4 цих Правил.

2.2.3. Термінові повідомлення та терміновий рух, а також повідомлення, яким передував сигнал медико-санітарного транспорту, обробляються згідно з положеннями розділу 4 цих Правил.

2.2.4. Повідомлення щодо безпеки польотів охоплюють таке:

повідомлення щодо руху ПС та управління (див. Повідомлення щодо ОПР - Авіаційні правила України, частина 85);

повідомлення, що складаються льотно-експлуатаційними агентствами або на борту ПС і мають безпосередній стосунок до ПС, що перебуває в польоті;

метеорологічну інформацію, що має пряме відношення до ПС, яке перебуває в польоті або готується до вильоту (передану індивідуально або призначену для радіомовлення);

інші повідомлення щодо ПС, які перебувають у польоті або готуються до вильоту.

2.2.5. Метеорологічні повідомлення складаються з метеорологічної інформації, яка передається на борт або з борту ПС, крім інформації, що зазначена в абзаці третьому підпункту 2.2.4 цих Правил.

2.2.6. Повідомлення щодо регулярності польотів охоплюють:

повідомлення щодо експлуатації чи технічного обслуговування засобів, що мають важливе значення для забезпечення безпеки та регулярності польотів ПС;

повідомлення щодо обслуговування ПС;

указівки представників льотно-експлуатаційних агентств щодо змін потреб, які пов'язані з пасажирами та екіпажем і викликані неминучими відхиленнями від розкладу. Неприпустиме введення індивідуальних потреб пасажирів або екіпажу до повідомлень такого типу;

повідомлення щодо незапланованої посадки, яке повинно зробити ПС;

повідомлення щодо частин і матеріалів, терміново необхідних для ПС;

повідомлення щодо змін розкладу польотів ПС.

2.2.7. Інші повідомлення, які не зазначені в пункті 2.2 цих Правил, не передаються на радіотелефонних частотах (каналах) авіаційного мобільного зв'язку, якщо для досягнення поставленої мети можуть використовуватися наземні канали авіаційного фіксованого зв'язку.

2.2.8. Органи ОПР, що використовують канали прямого зв'язку між пілотом і диспетчером, можуть обробити повідомлення щодо регулярності польотів за умови, що це не перешкодить виконанню їх основних обов'язків, а також за умови відсутності інших каналів для обробки таких повідомлень.

2.2.9. Повідомлення однакової терміновості слід передавати в порядку їх надходження.

2.2.10. Зв'язок "повітря - повітря" здійснюється за допомогою каналу "интерпайлот" та охоплює повідомлення з будь-яких питань, які впливають на безпеку та регулярність польоту. Категорія та терміновість таких повідомлень визначаються на підставі їхнього змісту відповідно до положень, викладених у пункті 2.2 цих Правил.

2.3. Анулювання повідомлень

2.3.1. У разі, якщо передача повідомлення не була повністю завершена на момент одержання вказівок про його відміну, станція, яка передає повідомлення, дає вказівку станції, яка приймає повідомлення, не брати до уваги неповну передачу. У цьому випадку використовується фраза "ОШИБОЧНО" (DISREGARD).

(підпункт 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

2.3.2. Якщо очікується корегування повністю переданого повідомлення і необхідно поінформувати станцію, що приймає повідомлення, не починати подальші дії або якщо доставка чи подальша ретрансляція повідомлення не може бути здійснена, така передача повинна бути скасована. Під час радіотелефонного зв'язку використовується фраза "ОТМЕНЯЮ" (CANCEL).

(підпункт 2.3.2 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

2.3.3. Станція, що скасовує передачу, відповідає за будь-які подальші дії, що викликані такою відміною.

3. Радіотелефонні процедури

3.1. Порядок ведення радіопередачі

3.1.1. Для запобігання непотрібним затримкам під час зв'язку кожне підготовлене в письмовому вигляді повідомлення слід прочитати перед тим, як розпочати передачу.

3.1.2. Передача ведеться у стислій формі, звичайним розмовним тоном з використанням стандартної фразеології.

3.1.3. Під час здійснення радіопередачі повинне забезпечуватися чітке та задовільне приймання повідомлень. Для досягнення цієї мети екіпаж ПС, орган ОПР або інший відповідний наземний персонал повинні:

вимовляти кожне слово виразно та зрозуміло;

дотримуватися такої швидкості мовлення, яка б не перевищувала 100 слів за хвилину. Якщо повідомлення, що передається на борт ПС, потребує запису, швидкість мовлення потрібно знизити для того, щоб таке повідомлення можна було записати. Невелика пауза перед або після цифр дає змогу легше їх зрозуміти;

зберігати гучність мовлення на постійному рівні;

знати техніку користування мікрофоном, особливо стосовно витримування постійної відстані до мікрофона, якщо не використовується модулятор з постійним рівнем;

тимчасово припинити розмову, коли виникла потреба відвернутися від мікрофона.

3.1.4. Після виклику авіаційної станції, що приймає повідомлення, повинно минути принаймні 10 секунд перед тим, як буде виконаний наступний виклик. Це необхідно для запобігання непотрібним передачам у той час, як авіаційна станція готується відповісти на попередній виклик.

(підпункт 3.1.4 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.1.5. Для передачі повідомлень необхідно використовувати розмовну мову або стандартні фрази без зміни змісту повідомлення. Скорочення, що містяться в тексті повідомлення, треба перетворити в повні слова та фрази, за винятком тих, що, зважаючи на часте та широко розповсюджене їх застосування, є зрозумілими для авіаційного персоналу.

3.1.6. Для прискорення передачі повідомлень не слід уживати кодових слів радіотелефонного алфавіту, якщо від цього не постраждає правильність приймання та розуміння повідомлення.

3.1.7. Під час передачі довгих повідомлень необхідно робити короткі зупинки для того, щоб переконатися, що частота, на якій ведеться передача, не зайнята, та надати змогу оператору станції, що приймає такі повідомлення, при потребі, зробити запит на повторення неприйнятих частин повідомлення.

3.1.8. Якщо авіаційну станцію одночасно викликають декілька бортових станцій, рішення щодо порядку встановлення зв'язку з ПС приймає авіаційна станція.

3.1.9. Тривалість ведення зв'язку між бортовими станціями визначається бортовою станцією, яка здійснює приймання, якщо немає заперечень з боку авіаційної станції. Якщо такий зв'язок здійснюється на частоті авіаційної станції органу ОПР, необхідно одержати від неї попередній дозвіл. Для короткого обміну такий дозвіл не потрібний.

3.1.10. Радіообмін між авіаційною та бортовою станціями повинен реєструватися та зберігатися у встановленому порядку.

3.1.11. При веденні радіотелефонного зв'язку використовуються стандартні слова та фрази, наведені в додатку 2 до цих Правил.

3.1.12. Повідомлення, які обробляються в авіаційному мобільному зв'язку, складаються з відповідних частин, що передаються у такому порядку:

а) виклик з указівкою адресата та відправника;

б) текст.

Приклади повідомлень наведено в табл. 1.

Таблиця 1

  

Російська фразеологія 

Англійська фразеологія 

(виклик пілота)  

ЛЬВОВ РАДАР, АЭРОЧАРТЕР 652 

L'VIV RADAR, AEROCHARTER 652  

(текст)  

ПРОШУ ПРОВЕРКУ СВЯЗИ 

REQUEST RADIO CHECK 

(виклик органу ОПР) 

АЭРОЧАРТЕР 652, ЛЬВОВ РАДАР 

AEROCHARTER 652 L'VIV RADAR 

(текст)  

РАБОТАЙТЕ ВАРШАВА РАДАР 120,95 

CONTACT WARSAW RADAR 120,95 

(підпункт 3.1.12 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.2. Передача літер

3.2.1. Для передачі літер каналами радіотелефонного зв'язку використовуються кодові слова алфавіту, що наведені в додатку 3 до цих Правил.

3.2.2. Коли каналами радіотелефонного зв'язку передаються власні імена, скорочення назв служб та інші слова, сприйняття яких сумнівне, використовуються кодові слова алфавіту.

3.3. Передача чисел

3.3.1. Вимова чисел здійснюється згідно з таблицею, що наведена в додатку 4 до цих Правил.

3.3.2. Під час передачі чисел англійською мовою кожна цифра вимовляється окремо, за винятком випадків, зазначених у підпункті 3.3.6 цих Правил.

3.3.3. Російською мовою числові значення, що складаються з двох і більше цифр, передаються, як правило, одиницями, сотнями, тисячами, наприклад: 18 - восемнадцать, 24 - двадцать четыре, 72 - семьдесят два, 115 - сто пятнадцать, 2400 - две тысячи четыреста.

Винятком з цього правила є передача числових значень номерів ешелонів польоту (окрім FL100, FL200, FL300, FL400) та кодів ВОРЛ, коли кожна цифра вимовляється окремо.

3.3.4. У разі ненадійного радіозв'язку під час передачі російською мовою числових значень (курсу, висоти, атмосферного тиску, видимості, часу тощо) кожна цифра передається окремо. Під час передачі цілих тисяч кожен знак у числі тисяч вимовляється окремо, після чого йде слово "ТЫСЯЧА".

Під час передачі російською мовою повних позивних ПС, що відповідають реєстраційному номеру ПС, які складаються тільки з чисел, слово "ТЫСЯЧА" не передається.

3.3.5. Приклади застосування передачі даних, викладених в підпунктах 3.3.2 - 3.3.4, наведено в додатку 5 до цих Правил.

3.3.6. При передачі англійською мовою всіх чисел, що використовуються в даних про абсолютну або відносну висоту, висоту хмар, видимість та дальність видимості на ЗПС (RVR), у яких містяться цілі сотні і цілі тисячі, вимовляється окремо кожна цифра в числі, що позначає кількість сотень або тисяч, після чого йде, відповідно, слово HUNDRED або THOUSAND. При передачі сполучень тисяч і цілих сотень вимовляється кожна цифра в числі, що позначає кількість тисяч, після чого йдуть слово THOUSAND, число сотень, а згодом іде слово HUNDRED. Номери ешелонів польотів FL100, FL200, FL300 тощо передаються як цілі сотні, наприклад "FLIGHT LEVEL ONE HUNDRED"

Приклади вимови чисел англійською мовою наведено в додатку 6 до цих Правил.

3.3.7. Десяткові дроби в певній послідовності передаються російською мовою відповідно до підпункту 3.3.3 за допомогою слова "ЗАПЯТАЯ", а англійською - відповідно до підпункту 3.3.2 за допомогою слова "DECIMAL".

Приклади передач таких чисел наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Число 

Російська фразеологія 

Англійська фразеологія 

118,1 

СТО ВОСЕМНАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ ОДИН 

ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE 

120,375 

СТО ДВАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ ТРИДЦАТЬ СЕМЬ 

ONE TWO ZERO DECIMAL THREE SEVEN 

120,380 

СТО ДВАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ ТРИСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ 

ONE TWO ZERO DECIMAL THREE EIGHT ZERO 

3.4. Передача часу

3.4.1. Під час передачі часу необхідно вказати лише хвилини цього часу. Проте, коли виникає імовірність будь-якої невизначеності, слід вказати годину.

Приклади передач часу наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Час* 

Російська фразеологія 

Англійська фразеологія 

08.23 

ДВАДЦАТЬ ТРИ или НОЛЬ ВОСЕМЬ ДВАДЦАТЬ ТРИ 

TWO THREE or ZERO EIGHT TWO THREE 

13.00 

ТРИНАДЦАТЬ НОЛЬ НОЛЬ 

ONE THREE ZERO ZERO 

20.57 

ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ или ДВАДЦАТЬ ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ 

FIVE SEVEN or TWO ZERO FIVE SEVEN 

____________
* В авіації використовується узгоджений Всесвітній скоординований час (UTC).

3.4.2. Пілоти можуть перевірити час у відповідного органу ОПР. Під час такої перевірки час указується з точністю до найближчої половини хвилини (див. табл. 4).

Таблиця 4

Орган ОПР 

Екіпаж ПС 

 
 
FASTAIR 345, TIME 06.11
ФАСТЕР 345, ВРЕМЯ 06.11 

FASTAIR 345, REQUEST TIME CHECK.
ФАСТЕР 345, ПРОШУ ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНИ 

FASTAIR 345, TIME 06.15 AND A HALF
ФАСТЕР 345, ВРЕМЯ 06.15 С ПОЛОВИНОЙ 

  

3.4.3. Для перевірки точності приймання переданих чисел станція, що передавала повідомлення, просить станцію, що прийняла повідомлення, повторити їх.

3.5. Виклик

3.5.1. Радіотелефонні позивні авіаційних станцій

Радіотелефонний позивний авіаційної станції в авіаційному мобільному зв'язку складається з:

а) назви місця розташування;

б) назви органу або виду обслуговування, що надається.

3.5.1.1. Орган або вид обслуговування позначаються відповідними позивними, що наведені в додатку 7 до цих Правил. За умови встановлення задовільного зв'язку радіотелефонний позивний авіаційної станції може бути пропущений.

3.5.1.2. Для ведення радіотелефонного зв'язку кожному абоненту наземного спецтранспорту присвоюються такі позивні:

"Движение" (N) - машина керівника польотів (цивільного або військового);

"Аэродромная" (N) - машина аеродромної служби;

"Метео" (N) - машина авіаційної метеорологічної станції цивільної (АМСЦ);

"Радио" (N) - машина (автобус) служби радіотехнічного забезпечення польотів;

"Свет" (N) - машина служби електросвітлотехнічного забезпечення польотів (ЕСТЗП);

"Охрана" (N) - машина воєнізованої охорони (ВОХР);

"ПАЛ" (N) - машина радіолабораторії;

"Служебный" (N) - автобус для доставки льотного складу.

Для наземного спецтранспорту назва місця розташування не застосовується.

3.5.2. Радіотелефонні позивні повітряних суден

3.5.2.1. Повні позивні

Радіотелефонні позивні поділяються на такі типи:

тип "а" - знаки, що відповідають реєстраційним знакам ПС;

тип "б" - радіотелефонне позначення льотно-експлуатаційного агентства, за яким ідуть останні чотири знаки реєстраційного знака ПС;

тип "в" - радіотелефонне позначення льотно-експлуатаційного агентства, за яким іде позначення рейсу.

Назва заводу - виробника ПС або назва типу ПС може використовуватися як радіотелефонний префікс позивного типу "а", як зазначено у табл. 5 під знаком "*".

Радіотелефонні позначення за типом "б" і "в" містяться в документі ІКАО Doc. 8585 чинного видання.

Приклад

Індекс ICAO 

Радіотелефонне позначення 

UKR 

AIR UKRAINE 

UAP 

AIR TRACKER 

BAW 

SPEEDBIRD 

Кожна літера в позивному ПС, за винятком радіотелефонних позначень авіакомпаній та типу ПС, повинна вимовлятися окремо з використанням кодових слів алфавіту.

Використання радіотелефонного позивного типу "б" або "в" без радіотелефонного позначення може призвести до непорозуміння.

Приклад

Рейс UAP 101 складається з індексу UAP та цифрового позначення номера рейсу 101. Радіотелефонний позивний - "АЭРОТРЭКЕР СТО ОДИН" (AIR TRACKER ONE ZERO ONE).

3.5.3. Скорочені позивні

Радіотелефонні позивні ПС, які зазначені в підпункті 3.5.2, крім тих, які зазначені в підпункті 3.5.2 "в", можуть бути скорочені. Скорочені позивні передаються в такій формі: 

тип "а" - перший знак реєстраційного знака і не менше двох останніх знаків. Однак, якщо радіотелефонний позивний складається лише з числових знаків, слід скорочувати тільки перші дві цифри;

тип "б" - радіотелефонне позначення льотно-експлуатаційного агентства, за яким ідуть не менш двох останніх реєстраційних знаків ПС;

тип "в" - скорочена форма відсутня.

Замість першого знака зазначеного вище позивного типу "а" може використовуватися або назва заводу - виробника повітряного судна, або тип ПС.

Приклади повних і скорочених позивних наведено в табл. 5.

Таблиця 5

  

Тип "а" 

Тип "б" 

Тип "в" 

Повний позивний 

UR87528;

85265 

N57826;

N753DA 

*CESSNA FABCD 

*CITATION FABCD 

VARIG PVMA 

SCANDINAVIAN 937 

Скорочений позивний 

U28 або
U528;

265 

N26 або N826;

N3DA 

*CESSNA CD
або
CESSNA
       BCD 

*CITATION CD
або
CITATION
       BCD 

VARIG
MA
або
VARIG
       VMA 

(Скорочена форма відсутня) 

3.5.4. Зміна радіотелефонного позивного

3.5.4.1. Екіпаж ПС не змінює типу свого радіотелефонного позивного під час польоту, за винятком тимчасових змін за вказівкою органу ОПР з метою безпеки.

3.5.4.2. У виняткових обставинах орган ОПР може дати вказівку ПС змінити радіотелефонний позивний, коли схожість між двома та більше радіопозивними така, що існує імовірність плутанини.

Приклад

а) АЭРОФЛОТ 723 (AEROFLOT 723) та ТРАНСОВИЕТ 723 (TRANSOVIET 723);

б) GASSB та GATSB.

3.5.4.3. Зміна радіотелефонного позивного повітряного судна є тимчасовим заходом і застосовується в межах повітряного простору, де існує імовірність плутанини.

Приклад

Російська фразеологія 

Англійська фразеологія 

АЭРОФЛОТ 723 ИЗМЕНИТЕ ВАШ ПОЗЫВНОЙ НА АЭРОФЛОТ 333 (ДО ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ) 

AEROFLOT 723 CHANGE YOUR CALL SIGN TO AEROFLOT 333 (UNTIL FURTHER ADVISES) 

(підпункт 3.5.4.3 підпункту 3.5.4 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.5.5. Установлення радіотелефонного зв'язку

3.5.5.1. Під час установлення зв'язку завжди використовуються повні радіотелефонні позивні. Порядок виклику під час установлення зв'язку повітряними суднами виконується відповідно до порядку, наведеного в додатку 8.

3.5.5.2. Станції, якій необхідно передати інформацію для всіх станцій, потрібно розпочинати таку передачу із загального виклику ВСЕМ БОРТАМ (ALL STATIONS), після чого йдуть відповідний позивний цієї станції та відповідна інформація.

Російська фразеологія 

Англійська фразеологія 

ВСЕМ БОРТАМ, СИМФЕРОПОЛЬ РАДАР, ПРИВОД ЛЕ НЕ РАБОТАЕТ 

ALL STATIONS, SIMFEROPOL-RADAR LE NDB UNSERVICEABLE. 

На вищезазначений загальний виклик відповіді не потрібні, якщо окремі станції не викликаються для підтвердження одержаної інформації.

(підпункт 3.5.5.2 підпункту 3.5.5 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.5.5.3. Якщо станція, яку викликають, не впевнена у визначенні станції, що посилає виклик, вона повинна передати таке: СТАНЦИЯ ВЫЗЫВАЮЩАЯ… (станція, яку викликають), ПОВТОРИТЕ ВАШ ПОЗЫВНОЙ - STATION CALLING… (station called) SAY AGAIN YOUR CALL SIGN.

Приклад

СТАНЦИЯ ВЫЗЫВАЮЩАЯ ХАРЬКОВ РАДАР (пауза) ПОВТОРИТЕ ВАШ ПОЗЫВНОЙ  

STATION CALLING KHARKIV RADAR (pause) SAY AGAIN YOUR CALL SIGN 

(підпункт 3.5.5.3 підпункту 3.5.5 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.5.5.4. Коли є впевненість у тому, що станція прийме виклик, передачу повідомлення можна продовжувати без очікування на відповідь.

Приклад

Орган ОПР 

Екіпаж ПС 

ФАСТЕР 345, СИМФЕРОПОЛЬ ВЫШКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕШАЮ.

FASTAIR 345, SIMFEROPOL TOWER LINE UP 

СИМФЕРОПОЛЬ ВЫШКА, ФАСТЕР 345, НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПОЛОСЫ 18, ПРОШУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

SIMFEROPOL TOWER, FASTAIR 345, HOLDING POSITION RUNWAY 18, REQUEST LINE UP  

3.5.5.5. Радіотелефонний зв'язок "повітря - повітря" між екіпажами повітряних суден установлюється на каналі "интерпайлот" (частота 123,45 МГц) шляхом або прямого виклику екіпажу конкретного повітряного судна, або загального виклику з урахуванням умов, що стосуються використання цього каналу.

Приклад

Російська фразеологія* 

Англійська фразеологія* 

ЭРЮКРЭЙН 351, АЭРОЧАРТЕР 652 - ИНТЕРПАЙЛОТ - КАК МЕНЯ СЛЫШИТЕ? 

AIRUKRAINE 351, AEROCHARTER 652 INTERPILOT - HOW DO YOU READ ME? 

КТО МЕНЯ СЛЫШИТ В РАЙОНЕ 43 СЕВЕРНОЙ, 35 ВОСТОЧНОЙ ФАСТЕР 345 - ИНТЕРПАЙЛОТ - ПРИЕМ 

ANY STATION VICINITY OF 43 NORTH 35 EAST - FASTAIR 345 - INTERPILOT - OVER  

____________
* Оскільки екіпаж ПС може прослуховувати більше одного каналу зв'язку, при першому виклику потрібно додавати слово "ИНТЕРПАЙЛОТ" (INTERPILOT).

3.5.5.6. Станція, яка має повідомлення для передачі, відповідає за встановлення зв'язку.

3.5.6. Подальший радіотелефонний зв'язок

3.5.6.1. Скорочення радіотелефонного позивного відбувається тільки після встановлення задовільного зв'язку, а також за умови, що не виникне ніякої плутанини.

Бортова станція може використати скорочений тип свого позивного тільки після того, як таке скорочення виконала першою авіаційна станція.

3.5.6.2. Після встановлення зв'язку дозволяється вести безперервний двосторонній зв'язок без подальшого використання позивного авіаційної станції або попереднього виклику аж до закінчення цього зв'язку.

3.5.6.3. Щоб уникнути будь-якої можливої плутанини, диспетчер при наданні диспетчерського дозволу та пілот при повторенні таких дозволів завжди додають позивний того ПС, якому призначений цей дозвіл.

3.5.7. Визначення частоти, на якій ведеться передача

3.5.7.1. Там, де рознос частот між каналами ДВЧ зв'язку становить 25 кГц, для позначення несучої частоти передачі використовуються тільки перші п'ять цифр. Після коми передається не більше двох значущих цифр. Якщо цими цифрами є нулі, передається лише один нуль.

Таблиця 6

Канал 

Російська фразеологія 

Англійська фразеологія 

118,0 

СТО ВОСЕМНАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ НОЛЬ 

ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO 

120,375 

СТО ДВАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ ТРИДЦАТЬ СЕМЬ 

ONE TWO ZERO DECIMAL THREE SEVEN 

3.5.7.2. Там, де розподіл частот між каналами ДВЧ-зв'язку становить 8,33 кГц, для позначення каналу передачі використовуються всі шість цифр, за винятком випадків, коли останні дві цифри частоти є нулі, тоді після коми використовується одна цифра.

Таблиця 7

(підпункт 3.5.7.2 підпункту 3.5.7 пункту 3.5 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.6. Правила перевірки

3.6.1. Форма перевірки передачі повинна бути такою:

а) позначення станції, яку викликають;

б) позначення станції, яка викликає;

в) слова ПРОВЕРКА СВЯЗИ (RADIO CHECK);

г) частота, що використовується.

Приклад

Російська фразеологія 

Англійська фразеологія 

КИЕВ РАДАР, ФАСТЕР 345, ПРОВЕРКА СВЯЗИ НА 134,45 

KIEV RADAR, FASTAIR 345, RADIO CHECK ON 134,45 

(підпункт 3.6.1 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.6.2. Відповідь на перевірку передачі повинна бути така:

а) позначення станції, яка ініціювала виклик;

б) позначення станції, яка відповідає на виклик;

в) інформація, що стосується чутності передачі з борту ПС.

Приклад

Російська фразеологія 

Англійська фразеологія 

ФАСТЕР 345, КИЕВ РАДАР, СЛЫШУ ВАС НА ПЯТЬ  

FASTAIR 345, KIEV RADAR, I READ YOU FIVE  

(підпункт 3.6.2 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.6.3. Під час проведення перевірок використовується шкала чутності, яка наведена в табл. 8.

Таблиця 8

Unreadable 

Неразборчиво 

Readable now and then 

Разборчиво временами 

Readable but with difficulty 

Разборчиво, но с трудом 

Readable 

Разборчиво 

Perfectly readable 

Слышимость превосходная 

3.6.4. Якщо сигнали, які хоче відправити бортова станція для перевірки або настроювання станції, можуть стати перешкодою для сусідньої авіаційної станції, тоді необхідно одержати попередню згоду від цієї станції. Такі передачі потрібно звести до мінімуму.

3.6.5. Якщо станція, що перебуває в системі авіаційного мобільного зв'язку, хоче відправити сигнали для перевірки або настроювання передавача чи приймача, їй необхідно зробити попередній виклик. Тривалість такої передачі повинна бути не більше 10 секунд та складатися з мовної передачі цифр ОДИН, ДВА, ТРИ тощо (ONE, TWO, THREE, etc.) і радіопозивного станції, яка передає зазначені вище сигнали. Такі передачі слід звести до мінімуму.

3.6.6. Передачу з метою перевірки та відповідь на неї орган ОПР повинен реєструвати у встановленому порядку.

3.7. Радіотелефонний обмін

3.7.1. Радіотелефонний обмін повинен бути коротким та зрозумілим з використанням стандартної фразеології там, де вона існує.

3.7.1.1. Скорочену процедуру зв'язку необхідно використовувати тільки після встановлення зв'язку і якщо відсутня імовірність виникнення плутанини.

3.7.2. Підтвердження приймання

3.7.2.1. Станції, що приймає повідомлення, перед тим як підтвердити його, потрібно переконатися в правильному прийнятті.

3.7.2.2. Під час підтвердження приймання бортова станція вносить у такі повідомлення свій радіотелефонний позивний.

3.7.2.3. Бортова станція повинна повторювати дозволи та вказівки органу ОПР, що стосуються безпеки польотів.

3.7.2.4. Бортовою станцією завжди повторюються дозволи на політ за маршрутом, на входження до диспетчерського району (зони), на посадку, на зліт, на перетин робочої ЗПС, руління по ЗПС у зворотному напрямку, очікування перед робочою ЗПС; указівки щодо руління, рівнів польотів, курсу, швидкості, робочої ЗПС, використання режимів вторинної радіолокації та кодів, установлення шкали барометричного висотоміра, зміни радіочастоти, ешелону переходу тощо.

Інші дозволи та вказівки (у тому числі умовні дозволи) повторюються або підтверджуються таким чином, щоб не виникали сумніви в тому, що вони зрозумілі та прийняті до виконання.

3.7.2.5. Орган ОПР повинен прослуховувати повторення бортовою станцією наданих ним указівок або дозволів для того, щоб переконатися, що дозвіл або вказівка правильно підтверджується ПС, і почати негайні дії для усунення будь-яких розбіжностей, що виявлені під час повторення. 

3.7.2.6. Якщо підтвердження приймання передається авіаційною станцією:

для бортової станції - підтвердження повинно містити позивний ПС, після чого йде, якщо це необхідно, позивний авіаційної станції;

для іншої авіаційної станції - підтвердження повинно містити позивний авіаційної станції, яка підтверджує приймання.

3.7.2.7. Авіаційна станція підтверджує приймання повідомлення щодо місця ПС та інших повідомлень про хід польоту шляхом повторення повідомлення, яке закінчується її позивним. Процедура повторення може тимчасово не застосовуватися для того, щоб зменшити завантаженість каналу зв'язку.

3.7.2.8. Для того, щоб переконатися в правильності прийнятого повідомлення, станції, яка приймає повідомлення, дозволяється повторювати повідомлення як додаткове підтвердження приймання. У таких випадках станція, для якої повторюється інформація, повинна підтвердити правильність повторення шляхом передачі свого позивного.

3.7.2.9. Якщо в одному прийнятому повідомленні містяться донесення про місце та інша інформація, наприклад дані про погоду, таку інформацію потрібно підтвердити словами, такими як ПОГОДУ ПРИНЯЛ (WEATHER RECEIVED) після повторення повідомлення про місце. При потребі підтвердити інші повідомлення авіаційна станція передає тільки свій позивний.

3.8. Передача диспетчерських дозволів, указівок та інформації про повітряний рух

3.8.1. Передача диспетчерських дозволів, указівок

3.8.1.1. Диспетчер управління повітряним рухом (УПР) повинен передавати дозволи чи вказівки повільно та зрозуміло, щоб екіпаж ПС зумів правильно прийняти та записати їх без повторень. Маршрутний дозвіл, як правило, повинен видаватися екіпажу ПС до запуску двигунів.

3.8.1.2. Органу ОПР не рекомендується видавати дозвіл екіпажу ПС у той час, коли він виконує складні маневри під час руління.

3.8.1.3. ПС не передаються ніякі повідомлення під час зльоту, безпосередньо перед посадкою або під час пробігу після посадки, за винятком повідомлень щодо забезпечення безпеки польотів.

Складними маневрами під час руління вважаються маневри, виконання яких вимагає від екіпажу ПС підвищеної уваги, наприклад руління по перону, перетин магістральної руліжної доріжки (РД) або ЗПС за певних обставин тощо.

До диспетчерських указівок належать указівки щодо руління, рівнів польоту, курсу, швидкості, діючої ЗПС, використання режимів вторинної радіолокації та кодів, установлення шкали барометричного висотоміра, зміни радіочастоти, очікування, ешелону переходу тощо.

До диспетчерських дозволів належать дозволи на входження до диспетчерського району (зони), на посадку, на зліт, на перетин робочої ЗПС, руління по ЗПС у зворотному напрямку, зарулювання назад на робочу ЗПС, на політ за маршрутом, очікування перед робочою ЗПС тощо.

3.8.2. Передача інформації про рух ПС здійснюється таким чином:

3.8.2.1. Інформація про основний рух:

орган ОПР забезпечує мінімуми ешелонування між польотами за ППП у повітряному просторі класів від A до E і між польотами за ППП та польотами за ПВП у повітряному просторі класів B та C. Орган ОПР не забезпечує ешелонування між польотами за ПВП, крім повітряного простору класу B. Відповідно польоти за ПВП та ППП можуть вважатися основним рухом для польотів за ППП, польоти за ППП - основним рухом для польотів за ПВП. При цьому польоти за ПВП не вважаються основним рухом для інших польотів за ПВП, крім польотів за ПВП у повітряному просторі класу B.

Інформація про основний рух містить:

напрямок польоту відповідного ПС;

тип і категорію відповідного ПС з урахуванням турбулентності у сліді (в разі потреби);

крейсерський рівень відповідного ПС, а також:

розрахунковий час прольоту ним основної точки, що є найближчою до місця перетину ешелону, або

напрямок до відповідного ПС, що визначається за умовним годинниковим циферблатом, та відстань до зустрічного ПС, або

фактичне чи розрахункове місце ПС.

Приклад:

Інформація про основний рух надається екіпажам відповідних ПС, які виконують контрольований політ, у всіх випадках, коли вони є основним рухом відносно один одного.

Така інформація обов'язково надається екіпажам відповідних ПС, що виконують контрольований політ та одержали дозвіл на політ за умови, що вони забезпечуватимуть ешелонування самостійно і залишатимуться у візуальних метеоумовах, а також у будь-яких інших випадках, якщо встановлений мінімум ешелонування вже порушено.

3.8.2.2. Інформація про рух повітряних суден надається таким чином:

орган ОПР у разі потреби може надавати екіпажам ПС інформацію про рух інших ПС, що перебувають на суміжних рівнях польоту.

Приклад:

З метою привернення уваги екіпажів ПС та запобігання ненавмисному перетину заданого рівня польоту рекомендується надавати інформацію про ПС, які можуть потенційно конфліктувати щоразу, якщо одне або більше ПС перебувають у перемінному профілі польоту та займають суміжний рівень.

3.8.2.3. Інформація про основний місцевий рух надається таким чином:

інформація про основний місцевий рух повинна своєчасно надаватися безпосередньо аеродромною диспетчерською вишкою або органом, який здійснює диспетчерське обслуговування підходу, у разі якщо диспетчер аеродромної диспетчерської вишки вважає, що така інформація є необхідною з метою забезпечення безпеки польотів, або на запит екіпажу ПС.

Основним місцевим рухом вважається рух будь-яких ПС, транспортних засобів, персоналу в зоні маневрування або поблизу неї, рух в окрузі аеродрому, який може створювати небезпеку для відповідного ПС.

Опис основного місцевого руху надається таким чином, щоб полегшити його ідентифікацію.

Повідомлення про основний місцевий рух містять:

ідентифікацію ПС, якому передається інформація;

слова "ДВИЖЕНИЕ" (TRAFFIC IS) або "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ" (ADDITIONAL TRAFFIC IS) за потреби;

опис основного місцевого руху з огляду на те, що пілот має його розпізнати (наприклад: тип, швидкість, категорія та/або колір ПС, тип транспортного засобу, кількість осіб тощо);

місцезнаходження основного місцевого руху відносно ПС, якому надається така інформація, та напрямок руху.

Приклад:

(підпункт 3.8.2 пункту 3.8 у редакції наказу
Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.9. Виправлення та повторення

3.9.1. Якщо під час передачі допускається помилка, використовується фраза ПОПРАВКА (CORRECTION), потім повторюється остання правильна група або фраза, після чого передається правильний варіант.

Приклад

Орган ОПР 

Екіпаж ПС 

  

ФАСТЕР 345 ИНГУР 34, ЭШЕЛОН ПОЛЕТА 180, ПОПРАВКА, ИНГУР 39

FASTAIR 345, INGUR 34, FL 180 CORRECTION INGUR 39 

ФАСТЕР 345, ПОНЯЛ

FASTAIR 345, ROGER 

3.9.2. Коли виправлення можна внести шляхом повторення всього повідомлення, використовується фраза ПОПРАВКА, ПОВТОРЯЮ (CORRECTION, I SAY AGAIN).

3.9.3. Якщо при передачі повідомлення є сумнів щодо його прийняття, важливі елементи цього повідомлення передаються двічі.

Приклад

Орган ОПР 

Екіпаж ПС 

 

СИМФЕРОПОЛЬ ПОДХОД, ФАСТЕР 345, КОТУР 52, ЭШЕЛОН ПОЛЕТА 180, ДВИГАТЕЛЬ ТЕРЯЕТ МОЩНОСТЬ, ПОВТОРЯЮ ДВИГАТЕЛЬ ТЕРЯЕТ МОЩНОСТЬ

SIMFEROPOL APPROACH, FASTAIR 345, COTUR 52, FL180, ENGINE LOSING POWER, I SAY AGAIN, ENGINE LOSING POWER 

3.9.4. Якщо станція, яка приймає передачу, сумнівається в правильності прийнятого повідомлення, вона робить запит на повне або часткове повторення.

3.9.5. Запит на повне або часткове повторення повідомлення виконується відповідно до табл. 9.

Таблиця 9

Застосування 

Російська фразеологія 

Англійська фразеологія 

Якщо потрібно повторення всього повідомлення 

ПОВТОРИТЕ ПОЛНОСТЬЮ СООБЩЕНИЕ 

SAY AGAIN 

Якщо потрібно повторення конкретних елементів у повідомленні 

ПОВТОРИТЕ... (висоту, курс тощо) 

SAY AGAIN... (altitude, heading etc.) 

Якщо потрібно повторення частини повідомлення. При такому запиті називається останнє слово, яке прийняте задовільно 

ПОВТОРИТЕ ВСЕ ДО...

ПОВТОРИТЕ ВСЕ ПОСЛЕ...

ПОВТОРИТЕ ВСЕ МЕЖДУ... И...  

SAY AGAIN ALL BEFORE...

SAY AGAIN ALL AFTER...

SAY AGAIN ALL BETWEEN... AND... 

3.9.6. Якщо при перевірці правильності повторення виявились неточні елементи, потрібно використати такий вираз НЕВЕРНО (або ОШИБОЧНО), ПОВТОРЯЮ (NEGATIVE I SAY AGAIN), за яким надається правильний варіант відповідних елементів.

Приклад

Орган ОПР 

Екіпаж ПС 

ФАСТЕР 345, QNH 1003

FASTAIR 345, QNH 1003 

  

QNH 1013, ФАСТЕР 345

QNH 1013, FASTAIR 345 

ФАСТЕР 345, НЕВЕРНО, ПОВТОРЯЮ QNH 1003

FASTAIR 345, NEGATIVE, I SAY AGAIN QNH 1003 

  

QNH 1003, ФАСТЕР 345

QNH 1003, FASTAIR 345 

3.10. Повідомлення про нормальний хід польоту

Якщо екіпажем ПС передаються повідомлення про нормальний хід польоту, вони повинні складатися з позивного, за яким ідуть слова БОРТ ПОРЯДОК (OPERATIONS NORMAL).

3.11. Прослуховування та забезпечення зв'язку

3.11.1. Прослуховування частоти та години роботи

3.11.1.1. Під час польоту бортові станції прослуховують частоти в установленому порядку і не припиняють прослуховування частот, за винятком випадків, що загрожують безпеці польотів, без інформування відповідної(их) авіаційної(их) станції(й). 

3.11.1.2. ПС, які виконують польоти протягом довгого часу над водною поверхнею або польоти над спеціально визначеними районами, під час яких необхідно мати на борту аварійний приводний передавач (ELT), ведуть безперервне прослуховування аварійної частоти 121,5 МГц. Винятком може бути тільки такий відрізок часу, коли екіпажі ПС підтримують зв'язок на інших ДВЧ-каналах або коли обмежувальні характеристики бортової апаратури чи обов'язки льотного екіпажу в кабіні не дозволяють здійснювати одночасне прослуховування двох каналів.

3.11.1.3. Екіпажі ПС ведуть безперервне прослуховування аварійної частоти 121,5 МГц ДВЧ-діапазону в районах або на маршрутах, де існує імовірність перехоплення ПС, або в інших небезпечних ситуаціях відповідно до встановленого порядку.

3.11.1.4. Органи ОПР здійснюють прослуховування відповідних частот згідно з визначеним порядком.

3.11.1.5. Органи ОПР ведуть постійне прослуховування аварійної частоти 121,5 МГц ДВЧ-діапазону в години роботи органів ОПР, там, де ці станції встановлені.

3.11.1.6. Якщо для бортової або авіаційної станції потрібно тимчасово призупинити роботу з будь-якої причини, така станція інформує про це інші зацікавлені станції та повідомляє розрахунковий час відновлення своєї роботи. Про поновлення роботи вона повідомляє зацікавлені станції.

3.11.2. Забезпечення зв'язку

3.11.2.1. Екіпаж ПС за допомогою бортової станції здійснює прямий зв'язок з авіаційною станцією відповідного органу ОПР. За відсутності можливості зробити це екіпажі ПС використовують будь-які наявні засоби ретрансляції з метою передачі відповідного повідомлення органу ОПР.

3.11.2.2. У тих випадках, коли авіаційна станція не має змоги встановити нормальний зв'язок з бортовою станцією, авіаційна станція використовує будь-які наявні засоби ретрансляції з метою передачі повідомлень для бортової станції.

3.11.2.3. Екіпажу ПС може бути дана вказівка "ЖДИТЕ" ("STANDBY") на відповідній частоті авіаційної станції, якщо передбачається, що орган ОПР самостійно почне передачу повідомлень, або "ПРОСЛУШАЙТЕ" ("MONITOR") частоту, на якій транслюється інформація.

Приклад

Орган ОПР 

Екіпаж ПС 

ФАСТЕР 345, ЖДИТЕ ВЫШКУ 117,3

FASTAIR 345, STAND BY 117,3 FOR TOWER  

  

117,3 ФАСТЕР 345

117,3 FASTAIR 345 

або

Орган ОПР 

Екіпаж ПС 

ФАСТЕР 345, ПРОСЛУШАЙТЕ ATIS 123,5

FASTAIR 345, MONITOR ATIS 123,5 

  

ПРОСЛУШИВАЮ 123,5 ФАСТЕР 345

MONITORING 123,5 FASTAIR 345 

3.11.3. Частоти, що використовуються.

3.11.3.1. Бортові станції повинні працювати на відповідних радіочастотах.

3.11.3.2. Органи ОПР, що здійснюють зв'язок "земля-повітря", повинні визначати частоту(и), яка(і) призначена(і) для використання за нормальних умов екіпажами повітряних суден, що перебувають під їх контролем.

(пункт 3.11 доповнено підпунктом 3.11.3 згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.12. Передача зв'язку

Екіпаж ПС, що виконує контрольований політ, переходить з однієї частоти на іншу за вказівкою відповідної авіаційної станції згідно з установленими правилами. За відсутності такої вказівки екіпаж ПС до моменту здійснення переходу інформує відповідну авіаційну станцію.

Приклад

Орган ОПР 

Екіпаж ПС 

ФАСТЕР 345, РАБОТАЙТЕ СИМФЕРОПОЛЬ РАДАР 129,1

FASTAIR 345, CONTACT SIMFEROPOL RADAR 129,1 

 
 

СИМФЕРОПОЛЬ РАДАР 129,1, ФАСТЕР 345

SIMFEROPOL RADAR 129,1 FASTAIR 345 

(пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.13. Відмова зв'язку

3.13.1. Двосторонній зв'язок "повітря - земля"

3.13.1.1. У разі, якщо екіпаж ПС не може встановити зв'язок на виділеній частоті відповідного органу ОПР, він може зв'язатись або з екіпажами інших ПС, або з іншими органами ОПР за маршрутом польоту.

3.13.1.2. Якщо така спроба виявилася невдалою, екіпаж ПС передаватиме свої повідомлення двічі на виділеній частоті (частотах), з попередньою передачею фрази "TRANSMITTING BLIND" ("ПЕРЕДАЮ БЛИНДОМ") та, якщо це необхідно, указуватиме адресата (адресатів), якому призначається дане повідомлення.

3.13.1.3. Повідомлення, яке посилається "бліндом", передається двічі як на основних, так і на резервних частотах. При переході на іншу частоту екіпаж ПС оголошує частоту, на яку він переходить.

3.13.2. Відмова приймача

3.13.2.1. У разі, якщо екіпаж ПС не може встановити зв'язок через відмову приймача, він передаватиме свої повідомлення у запланований час або в точках передачі донесень на робочій частоті, з попередньою передачею фрази "TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE" ("ПЕРЕДАЮ БЛИНДОМ ИЗ-ЗА ОТКАЗА ПРИЕМНИКА"). Екіпаж ПС передає повідомлення щодо подальших намірів та повністю повторює їх. Під час передачі екіпаж ПС повідомляє про наступний час виходу на зв'язок.

3.13.2.2. Якщо екіпаж ПС не може установити зв'язок через відмову бортового радіообладнання, він вибирає необхідний код ВОРЛ (7600) або вмикає сигнал "БЕДСТВИЕ", щоб повідомити орган ОПР про таку відмову.

3.13.3. Односторонній зв'язок "земля - повітря"

3.13.3.1. Якщо орган ОПР не зміг встановити зв'язок з екіпажем ПС на частотах, які можуть прослуховуватися екіпажем ПС, він:

просить інші органи ОПР допомогти викликати це ПС та ретранслювати повідомлення;

просить екіпажі ПС, які перебувають на маршруті, спробувати встановити зв'язок з цим ПС та ретранслювати повідомлення.

Такі заходи можуть також застосовуватися і в таких випадках:

коли є запит від відповідного органу ОПР;

коли очікуване повідомлення з борту ПС не надходило протягом 5 хвилин.

3.13.3.2. Якщо такі дії виявилися невдалими, орган ОПР передає "бліндом" повідомлення, які адресовані екіпажу ПС на частотах, що можуть ним прослуховуватися.

"Бліндом" не передаються повідомлення щодо диспетчерських дозволів.

3.13.4. Повідомлення про відмову зв'язку

Диспетчер ОПР негайно інформує відповідні органи ОПР та інші зацікавлені органи про будь-яку відмову зв'язку "повітря - земля".

(підпункт 3.13.4 пункту 3.13 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

3.14. Ведення радіозв'язку з автотранспортними та аеродромними засобами

3.14.1. Правила ведення радіотелефонного зв'язку повинні дотримуватися всіма особами, які організовують і контролюють виконання робіт на аеродромі, а також водіями автотранспортних аеродромних засобів.

3.14.2. Особи, які виконують роботи на аеродромі, водії автотранспортних та аеродромних засобів зобов'язані вести безперервне прослуховування встановленої частоти внутрішньоаеропортового зв'язку, а при роботах на ЗПС і ділянках РД, що пов'язані з нею, постійно прослуховувати радіообмін на частоті аеродромної диспетчерської вишки.

3.14.3. Прослуховування частот внутрішньоаеропортового зв'язку аеродромного диспетчерського органу виконується для одержання додаткових вказівок про порядок руху на аеродромі та інформації про пересування наземної техніки та ПС.

4. Ведення аварійного та термінового радіотелефонного зв'язку

4.1. Аварійні та термінові виклики містять усі радіотелефонні повідомлення щодо стану "лиха" та стану "терміновості". Стан "лиха" та стан "терміновості" визначаються таким чином:

стан "лиха"- це стан, при якому існує серйозна та/або безпосередня небезпека і потрібна негайна допомога ПС;

стан "терміновості" - це стан, що відноситься до безпеки ПС або іншого транспортного засобу, або будь-якої особи, яка перебуває на борту ПС чи в межах видимості, але яка не вимагає надання негайної допомоги.

4.2. Укладач повідомлення, яке адресується екіпажу ПС, що перебуває у стані "лиха" або "терміновості", до мінімуму обмежує обсяг та зміст таких повідомлень.

4.3. Аварійний та терміновий зв'язок* зберігається на частоті, на якій він був розпочатий, доки не стане зрозумілим, що більш суттєва допомога може бути надана шляхом переведення цього ПС на іншу частоту.

____________
* Можуть використовуватися частота 121,5 МГц або резервні ДВЧ частоти.

4.4. Повідомлення про "лихо" та "терміновість", як правило, здійснюються у повільному темпі з чіткою вимовою кожного слова для того, щоб полегшити запис тексту повідомлення.

4.5. Аварійний радіотелефонний зв'язок

4.5.1. Повідомленню про "лихо" передує радіотелефонний сигнал небезпеки МЭЙДЭЙ (MAYDAY), який повторюється тричі.

4.5.2. Повідомлення про "лихо" передається екіпажем ПС на частоті двостороннього зв'язку "повітря - земля", яка в цей момент використовується ним, та містить максимальну кількість елементів, які вимовляються чітко та при можливості в такому порядку:

1) назва станції, якій адресується повідомлення;

2) пізнавальний індекс ПС;

3) характер небезпеки;

4) намір екіпажу ПС;

5) поточне місце ПС, рівень (ешелон, абсолютна висота тощо залежно від того, що більше підходить) та курс ПС.

Наведені вище положення можуть бути доповнені такими заходами:

повідомлення про "лихо" можуть передаватись екіпажем ПС на аварійній частоті 121,5 МГц або на частоті іншого органу ОПР, якщо таке вважається за необхідне або бажане;

повідомлення про "лихо" передається екіпажем ПС, що перебуває у стадії "лиха", якщо час та обставини сприяють цьому;

екіпаж ПС використовує будь-які наявні в його розпорядженні засоби для привернення уваги та оповіщення про умови, у яких він перебуває (у тому числі застосування відповідного режиму та коду ВОРЛ (7700));

будь-яка станція використовує усі наявні в її розпорядженні засоби для надання допомоги екіпажу ПС, який перебуває у стадії "лиха";

якщо екіпаж ПС, який транслює повідомлення, сам не перебуває в аварійному стані, при ретрансляції будь-яких елементів, наведених у підпункті 4.5.2, або змін до них, передає повідомлення точно в такому порядку, як було зазначено в повідомленні про "лихо".

Станція, якій адресується повідомлення, як правило, є станцією, що підтримує зв'язок із ПС, або станцією, яка відповідає за район, де виконує політ це ПС.

4.5.3. Дії станції, якій адресовано повідомлення про "лихо", або дії станції, що першою підтвердила приймання повідомлення про "лихо":

а) негайно підтвердити приймання повідомлення про "лихо";

б) узяти на себе керування зв'язком або в конкретній та чіткій формі передати це керування іншій станції, сповістивши про це екіпаж ПС;

в) уживає заходів щодо негайного інформування відповідних служб та органів;

г) попереджає інші станції, якщо це необхідно, з метою запобігання виходу інших ПС на частоту аварійного зв'язку.

4.6. Уведення режиму радіомовчання

4.6.1. Станції, яка зазнає "лиха", або станції, під керуванням якої перебуває ця станція, дозволяється ввести режим радіомовчання для всіх інших станцій, які розміщені в цьому районі, або для будь-якої конкретної станції, що втручається в такий аварійний радіообмін. Така станція адресує вказівку або всім станціям, або тільки одній станції залежно від обставин. У будь-якому разі вона передає:

ВСЕМ СТАНЦИЯМ ПРЕКРАТИТЕ ПЕРЕДАЧУ (ALL STANTIONS STOP TRANSMITTING);

радіотелефонний сигнал небезпеки МЭЙДЭЙ (MAYDAY).

4.6.2. Використання таких сигналів резервується за бортовою станцією, яка зазнає "лиха", і за станцією, що керує таким аварійним рухом.

4.6.3. Повідомлення про "лихо" має більш високий рівень пріоритету в порівнянні з усіма іншими повідомленнями, а станція, якій відомо про передачу таких повідомлень, не веде передачу на цій частоті, за винятком тих випадків, коли:

стан небезпеки анульований або аварійність руху закінчилася;

весь аварійний рух переведений на інші частоти;

станція, що керує зв'язком у даному районі, дає дозвіл на передачу;

вона сама повинна надати допомогу.

4.6.4. Будь-яка станція, якій відомо про наявність аварійного руху і яка сама не може надати допомоги станції, що зазнає "лиха", продовжує вести прослуховування доти, доки не стане зрозумілим, що ПС, що зазнає "лиха", надається допомога.

4.7. Завершення аварійного зв'язку та режиму радіомовчання

4.7.1. У разі, якщо ПС уже не перебуває у стані "лиха", екіпаж ПС передає повідомлення про анулювання стану "лиха".

4.7.2. Якщо авіаційній станції стає відомо, що ПС вже не перебуває у стані небезпеки, вона негайно інформує про це відповідні служби.

4.7.3. Аварійний зв'язок та режим радіомовчання завершуються шляхом передачі повідомлення, яке містить фразу АВАРИЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНО (DISTRESS TRAFFIC ENDED), на частоті або частотах, які використовувалися для аварійного руху. Таке повідомлення складається станцією, під контролем якої було аварійне ПС.

(підпункт 4.7.3 пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

4.8. Терміновий радіотелефонний зв'язок

4.8.1. Повідомленню про стан "терміновості" передує радіотелефонний сигнал ПАН ПАН (PAN PAN), який повторюється тричі.

4.8.2. Повідомлення про стан "терміновості" передається екіпажем ПС на частоті двостороннього зв'язку "повітря - земля", яка в цей момент використовується ним, та містить максимальну кількість елементів, які вимовляються чітко та в такому порядку:

1) назва станції, якій адресується повідомлення;

2) пізнавальний індекс ПС;

3) характер небезпеки;

4) намір екіпажу ПС;

5) місцезнаходження, рівень (ешелон, абсолютна висота тощо) та курс ПС;

6) будь-яка інша корисна інформація.

Положення, що містяться вище, не перешкоджають екіпажу ПС посилати термінове повідомлення у формі радіомовної передачі, якщо час і обставини спонукають до таких дій, які визнані екіпажем за краще.

Станція, якій адресується термінове повідомлення, є станцією, що підтримує зв'язок із ПС, або станцією, яка відповідає за район, де здійснює політ це ПС.

4.8.3. Станція, якій ПС повідомляє про стан "терміновості", або станція, якій адресовано термінове повідомлення, або станція, яка перша підтверджує приймання такого повідомлення, повинна:

а) підтвердити одержання термінового повідомлення;

б) ужити заходів щодо негайного інформування відповідних служб та органів.

4.8.4. Терміновий зв'язок має більш високий рівень пріоритету в порівнянні з іншими видами зв'язку, за винятком аварійного зв'язку. Усі станції вживають заходів для того, щоб не заважати аварійній передачі.

4.9. Дії екіпажу повітряного судна, що використовується як медично-санітарний транспорт

4.9.1. З метою привернення уваги та ідентифікації екіпаж ПС, що використовується як медично-санітарний транспорт, передає повідомлення про стан терміновості PAN PAN, який повторюється тричі, після чого повинен застосовуватись радіотелефонний сигнал медично-санітарного транспорту "МЕДИЦИНСКИЙ" (MAY-DEE-CAL).

Використання вищезазначеного сигналу свідчить, що наступне повідомлення стосується медично-санітарного транспорту.

Наступне повідомлення надається у такому порядку:

а) позивний ПС або інше радіотелефонне позначення, що застосовується для ідентифікації медично-санітарного транспорту;

б) місце медично-санітарного транспорту;

в) кількість та тип одиниць медично-санітарного транспорту;

г) наміри щодо маршруту;

ґ) розрахунковий час польоту за маршрутом, час відправлення та прибуття по змозі, а також

д) будь-яка інша інформація, така як рівень польоту, радіотелефонні частоти, що прослуховуються, мова, що використовується, режим та код вторинної радіолокації.

4.9.2. Станція, якій адресовано повідомлення щодо медико-санітарного транспорту, або станція, яка перша підтверджує приймання такого повідомлення, діє відповідно до підпунктів 4.8.3 та 4.8.4.

4.10. Зв'язок у разі актів незаконного втручання

Станція, якій ПС, що піддається акту незаконного втручання, адресує своє повідомлення, або станція, яка перша підтвердила вихід на зв'язок з таким ПС, надає будь-яку можливу допомогу, у тому числі повідомлення відповідних органів ОПР, а також будь-якої іншої станції чи установи, які можуть посприяти виконанню польоту.

5. Фразеологія.

5.1. Фразеологія, наведена у додатках до цих Правил, відтворює текст усього повідомлення без позивних. Ця стандартна фразеологія радіообміну не є вичерпною, і за інших обставин передбачається, що пілоти, персонал ОПР та інший наземний персонал повинні чітко та стисло використовувати загальну мову, що має відповідати вимогам Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07 грудня 1998 року N 486, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за N 833/3273, з метою уникнення можливих непорозумінь з особами, які використовують іншу мову, ніж та, що є однією з їх національних мов.

5.2. Фразеологія групується за видами ОПР. Користувачі використовують фразеологію з інших груп, крім тих, що належать до конкретного виду ОПР.

Стандартна фразеологія для використання пілотами, персоналом ОПР та іншим наземним персоналом наведена в додатку 9 до цих Правил.

5.3. У додатках 8 та 9 до цих Правил наведено російську та англійську фразеологію, що використовується пілотами, персоналом ОПР та іншим наземним персоналом.

5.4. Під час виконання польотів з RVSM або під час набору/зниження через такий простір пілоти ПС, що не допущені до польотів з RVSM, повинні повідомляти свій статус "недопущених до польотів у повітряному просторі з RVSM" у таких випадках:

здійснюючи перший виклик на будь-якому каналі у межах повітряного простору RVSM;

подаючи будь-який запит про зміну рівня польоту;

під час всіх повторень отриманих дозволів щодо рівнів польоту.

5.5. Диспетчери УПР повинні однозначно підтверджувати отримання повідомлень від пілотів ПС, які доповідають про статус "недопущеного до польотів у повітряному просторі з RVSM".

5.6. Фразеологія, що використовується під час руху транспортних засобів у зоні маневрування, крім тягачів-буксирувальників, не наводиться окремо, оскільки для них застосовується фразеологія, яка пов'язана з рухом ПС, за винятком указівок щодо руління, коли замість слова "РУЛИТЕ" (TAXI) використовується слово "СЛЕДУЙТЕ" (PROCEED).

5.7. Умовні дозволи, наприклад: "ЗА ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОСАДКУ БОРТОМ" (BEHIND LANDING AIRCRAFT) або "ПОСЛЕ ВЫЛЕТАЮЩЕГО БОРТА" (AFTER DEPARTING AIRCRAFT), не використовуються для руху на робочу(і) ЗПС, за винятком випадків, коли за цим ПС або транспортним засобом спостерігають відповідний диспетчер УПР та пілот. Умовний дозвіл у всіх випадках складається з:

пізнавального індексу;

умов;

дозволу;

короткого повторення умови.

Приклад:

"SAS941, ЗА DC9 НА КОРОТКОЙ ПРЯМОЙ, ЗАНИМАЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗА БОРТОМ".

(SAS 941, BEHIND DC9 ON SHORT FINAL, LINE UP BEHIND).

5.8. У пунктах 5.2 - 5.8 додатка 9 до цих Правил слова в круглих дужках означають, що для побудови закінченої фрази потрібно надати конкретні дані (наприклад, ешелон, місце або час тощо) або що в різних випадках можна використовувати різні варіанти цієї фрази. У квадратних дужках наведено можливі додаткові слова або відомості, що можуть знадобитися у конкретних випадках.

5.9. Приклади використання фразеології наведено у DOC 9432 ICAO "Керівництво з радіотелефонії (Manual of Radiotelephony)".

(глава 5 у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

 

Т. в. о. заступника директора
Укравіатрансу
 

 
В. Настасієнко
 

 

Категорія повідомлень та пріоритети

Категорія*
повідомлень та пріоритети 

Радіотелефонний сигнал російською мовою 

Радіотелефонний сигнал англійською мовою 

а) аварійні виклики, повідомлення про "лихо" та аварійний рух  

ТЕРПЛЮ БЕДСТВИЕ або МЭЙДЭЙ 

MAYDAY 

б) термінові повідомлення, у тому числі повідомлення, яким передував сигнал медико-санітарного транспорту  

ПАН ПАН або ПАН ПАН МЕДИЦИНСКИЙ 

PAN PAN або PAN, PAN MEDICAL 

в) повідомлення щодо пеленгації 

  

  

г) повідомлення щодо безпеки польотів 

  

  

ґ) метеорологічні повідомлення 

  

  

д) повідомлення щодо регулярності польотів 

  

  

____________
* Повідомлення щодо актів незаконного втручання належать до виняткових обставин, які можуть перешкодити застосуванню встановлених процедур радіозв'язку, що використовуються для відповідних категорій повідомлень та пріоритетів.

Повідомлення HOTAM може стосуватися кожної з категорій, наведених у підпунктах "в" - "д". Рішення про те, до якої категорії належить те або інше повідомлення НОТАМ, залежатиме від його змісту та важливості для відповідного ПС.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

 

Стандартні
слова та фрази при веденні радіотелефонного зв'язку

СЛОВО/ФРАЗА
Російською мовою 

СЛОВО/ФРАЗА англійською мовою 

ЗНАЧЕННЯ 

ПОДТВЕРДИТЕ 

ACKNOWLEDGE 

Підтвердіть, що ви прийняли та зрозуміли це повідомлення 

ПОДТВЕРЖДАЮ 

AFFIRM 

Так 

РАЗРЕШЕНО 

APPROVED 

Дозвіл на виконання будь-якої запропонованої дії або маневру видано 

БРЕЙК  

BREAK 

Указую на проміжок між частинами повідомлення (використовується, коли немає чіткого поділу між текстом та іншими частинами повідомлення) 

БРЕЙК БРЕЙК  

BREAK BREAK 

Указую на проміжок між повідомленнями, які передаються різним ПС за умов інтенсивного повітряного руху 

ОТМЕНЯЮ

CANCEL 

Передане раніше повідомлення анулюється повністю 

 

 

 

ПРОВЕРКА (ПРОВЕРЬТЕ) 

CHECK 

Перевірка системи або процедури (не використовується у будь-якому іншому значенні та за звичайних умов не потребує відповіді) 

РАЗРЕШЕНО 

CLEARED 

Дозволяю виконувати відповідні дії згідно з установленими умовами 

ПОДТВЕРДИТЕ 

CONFIRM 

Запитую підтвердження того "Чи правильно я зрозумів наступну фразу...?" або "Чи правильно Ви прийняли це повідомлення?" 

РАБОТАЙТЕ  

CONTACT 

Установіть радіозв'язок з... 

ПРАВИЛЬНО 

CORRECT 

Зрозуміли правильно 

ПОПРАВКА 

CORRECTION 

У цій передачі (або вказаному повідомленні) було зроблено помилку. Правильним варіантом є... 

ОШИБОЧНО

DISREGARD 

Уважайте, що це повідомлення не передавалося 

НА ПРИЕМЕ
(ПРОДОЛЖАЙТЕ)
 

GO AHEAD* 

Продовжуйте передавати ваше повідомлення.

____________
* З метою уникнення неправильного її розуміння екіпажем фраза GO AHEAD не використовується під час руху ПС по землі  

КАК СЛЫШИТЕ 

HOW DO YOU READ 

Яка якість моєї передачі? 

ПОВТОРЯЮ 

I SAY AGAIN 

Повторюю для ясності або уточнення 

СЛЕДУЙТЕ 

MAINTAIN 

Продовжуйте відповідно до заданих умов або в дослівному значенні, наприклад "СЛЕДУЙТЕ ПВП" (MAINTAIN VFR) 

ПРОСЛУШИВАЙТЕ 

MONITOR 

Прослуховуйте на (частоті)… 

НЕВЕРНО (ОШИБОЧНО) 

NEGATIVE 

Даю негативну відповідь, незгодний, не дозволяю чи неправильно 

ПРИЕМ 

OVER 

Моя передача закінчена, я чекаю на вашу відповідь.
(Не використовується при зв'язку на ДВЧ) 

КОНЕЦ 

OUT 

Обмін передачами закінчений і відповіді не очікується.
(Не використовується при зв'язку на дуже високих частотах /ДВЧ/) 

ПОВТОРИТЕ 

READ BACK 

Повторіть усі зазначені частини цього повідомлення в тому вигляді, у якому ви його прийняли 

ДАЮ НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

RECLEARED 

В останній дозвіл унесено зміни, новий дозвіл замінює виданий раніше або його частину 

СООБЩИТЕ (ДОЛОЖИТЕ) 

REPORT 

Передайте мені таку інформацію... 

ПРОШУ... 

REQUEST 

Мені хотілося б знати... (відповідна інформація) або: Я хотів би одержати.... (відповідна інформація) 

ПОНЯЛ* 

ROGER* 

Прийняв усю вашу останню передачу

____________
* Ні за яких обставин не використовується у відповідь на питання, яке вимагає повторення, або пряме ствердження "ПРАВИЛЬНО" (AFFIRM), або негативне "НЕВЕРНО" (NEGATIVE) 

ПОВТОРЯЮ
(ПОВТОРИТЕ)
 

SAY AGAIN 

Повторюю або повторіть усе або таку частину останнього повідомлення 

ГОВОРИТЕ МЕДЛЕННЕЕ 

SPEAK SLOWER 

Зменшіть швидкість передачі
(Щодо нормальної швидкості передачі див. підпункт 3.1.3) 

ЖДИТЕ 

STANDBY 

Чекайте на мій виклик 

НЕВОЗМОЖНО 

UNABLE 

Не можу виконати ваш запит, вказівку або дозвіл
(За словами "НЕ МОГУ ВЫПОЛНИТЬ" (UNABLE) йде причина) 

ВЫПОЛНЯЮ 

WILCO 

Ваше повідомлення прийняв і буду виконувати. (Скорочення англійською від "will comply") 

ПЕРЕДАВАТЬ ДВАЖДЫ 

WORDS TWICE 

а) При запиті: Зв'язок поганий. Передавайте кожне слово або групу слів двічі;
б) Для інформації. Оскільки зв'язок поганий, кожне слово або група слів у цьому повідомленні будуть передаватися двічі 

СЦЕПЛЕНИЕ… 

BRAKING COEFFICIENT 

Коефіцієнт зчеплення на ЗПС… 

ПОЛОСА... 

RUNWAY 

Злітно-посадкова смуга… 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

 

Кодові слова алфавіту
для передачі літер каналами радіотелефонного зв'язку

____________
* В останній колонці, де літерами латинського алфавіту подана приблизна вимова слів англійською мовою, підкреслено склади, на які падає наголос.

 

Вимова чисел*

Число або елемент числа 

Вимова російською мовою 

Вимова англійською мовою 

0 

НОЛЬ 

ZE-RO 

1 

ОДИН 

WUN 

2 

ДВА 

TOO 

3 

ТРИ 

TREE 

4 

ЧЕТЫРЕ 

FO-wer 

5 

ПЯТЬ 

FIFE 

6 

ШЕСТЬ 

SIX 

7 

СЕМЬ 

SEV-en 

8 

ВОСЕМЬ 

AIT 

9 

ДЕВЯТЬ 

NIN-ER 

Десятковий дріб 

ЗАПЯТАЯ 

DAY-SEE-MAL 

100 

СОТНЯ (СТО) 

HUN-dred 

1000 

ТЫСЯЧА 

TOU-SAND 

____________
* Склади, що надруковані в латинському варіанті великими літерами, є наголошеними. Наприклад, у слові ZE-RO робиться наголос на два склади, у той час як у слові FO-wer наголос падає лише на перший склад.

 

Передача даних

Приклад 

Російська фразеологія 

Англійська фразеологія 

Позивні повітряних суден 

CCA 238 

Эир Чайна двести тридцать восемь 

Air China two three eight 

OAL 242 

Олимпик двести сорок два 

Olympic two four two 

UR87528 

Ульяна Роман восемьдесят семь пятьсот двадцать восемь 

Uniform Romeo eight seven five two eight 

Ешелони польоту 

FL100 

Эшелон полета сто 

Flight level one hundred 

FL 180 

Эшелон полета один восемь ноль 

Flight level one eight zero 

Курси 

100 degrees 

Курс сто (або один ноль ноль) 

Heading one zero zero 

080 degrees 

Курс восемьдесят (або ноль восемь ноль) 

Heading zero eight zero 

Число МАХ 

(mach number) 1.05
(число маха) 1.05
 

Мах один ноль пять 

Mach One Point Zero Five 

(mach number).64
(число маха).64
 

Мах ноль шестьдесят четыре 

Mach Point Six Four 

(mach number).7
(число маха).7
 

Мах ноль семь 

Mach Point Seven 

Напрямок та швидкість вітру 

200 градусов 10 м/с
200 degrees 10 m/s
 

Ветер двести градусов десять метров в секунду 

Wind two zero zero degrees one zero metres per second 

160 градусов 9 м/с, порывы 15 м/с
160 degrees 9 m/s,
 
gusting 15 m/s 

Ветер сто шестьдесят градусов девять метров в секунду, порывы 
пятнадцать метров в секунду 

Wind one six zero degrees nine metres per second gusts up to one five metres per 
second 

Коди прийомовідповідача 

2400 

Код (або СКВОК) два четыре ноль ноль 

Squawk two four zero zero 

4203 

Код (або СКВОК) четыре два ноль три 

Squawk four two zero three 

ЗПС 

27 

Полоса двадцать семь (або два семь) 

Runway two seven 

30 

Полоса тридцать (або три ноль) 

Runway three zero 

Установка висотоміра 

1010 

QNH тысяча десять (або один ноль один ноль) 

QNH one zero one zero 

1000 

QNH тысяча (або один ноль ноль ноль) 

QNH one zero zero zero 

Коефіцієнт зчеплення

breaking coefficient 0.6

коэффициент сцепления 0.6

сцепление ноль шесть

breaking coefficient point six

Напрямок до повітряного судна, що конфліктує, визначається за умовним годинниковим циферблатом та передається як БОРТ НА ДЕСЯТЬ ЧАСОВ (TRAFFIC TEN O'CLOCK) тощо.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

 

Приклади вимови чисел англійською мовою

Абсолютна (відносна) висота 

Вимова англійською мовою 

1 

2 

800 

EIGHT HUNDRED 

1800 

ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED 

3400 

THREE THOUSAND FOUR HUNDRED 

12000 

ONE TWO THOUSAND 

Висота хмар 

Вимова англійською мовою 

2200 

TWO THOUSAND TWO HUNDRED 

4300 

FOUR THOUSAND THREE HUNDRED 

Видимість 

Вимова англійською мовою 

1000 

VISIBILITY ONE THOUSAND 

700 

VISIBILITY SEVEN HUNDRED 

Дальність видимості 

Вимова англійською мовою 

600 

RVR SIX HUNDRED 

1700 

RVR ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED 

 

Позивні органу або виду обслуговування

Call-sign suffix  

Позивний 

Назва органу / вид обслуговування 

1 

2 

3 

CONTROL 

КОНТРОЛЬ 

Районний диспетчерський центр 

RADAR 

РАДАР 

Диспетчерське радіолокаційне обслуговування 

APPROACH 

ПОДХОД 

Диспетчерський орган підходу 

ARRIVAL 

ПРИБЫТИЕ

Диспетчерський орган підходу при прильоті ПС 

DEPARTURE 

ВЫЛЕТ 

Диспетчерський орган підходу при вильоті ПС  

TOWER 

ВЫШКА 

Аеродромна диспетчерська вишка 

GROUND 

РУЛЕНИЕ 

Диспетчерське обслуговування наземного руху 

DELIVERY 

ВЫДАЧА 

Орган ОПР, який надає диспетчерський дозвіл на виліт 

PRECISION 

ПОСАДКА 

Обслуговування за радіолокатором точного підходу (PAR) 

HOMER 

ПЕЛЕНГ 

Радіопеленгаційна станція 

INFORMATION 

ИНФОРМАЦИЯ 

Польотно-інформаційне обслуговування 

RADIO 

РАДИО 

Аеронавігаційна станція 

FOLLOW ME 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Машина супроводу ПС 

HANDLING 

ТРАНЗИТ  

Виробнича служба аеропорту 

DISPATCH

ДИСПАЧ

Диспетчерська служба авіакомпанії

APRON

ПЕРОН

Орган обслуговування наземного руху на пероні

AERODROME INFORMATION

АЭРОДРОМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Орган AFIS

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

 

Порядок радіотелефонного виклику

Порядок відповіді на радіотелефонний виклик

ПС, що належить до категорії важких за турбулентністю сліду, під час першого виклику аеродромної диспетчерської вишки та диспетчерського органу підходу після позивного додає слово "ТЯЖЕЛЫЙ" (HEAVY)

(додаток 8 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

 

ФРАЗЕОЛОГІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

5.2. Фразеологія ОПР

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

1

2

3

5.2.1.1. Опис рівнів польоту (далі - загальна назва "рівень"). У разі ведення радіообміну російською мовою фраза "ЭШЕЛОН ПОЛЕТА" може скорочуватися до "ЭШЕЛОН"

a) ЭШЕЛОН ПОЛЕТА (номер) або

a) FLIGHT LEVEL (number), or

b) (число) МЕТРОВ (ФУТОВ)

b) (number) METRES (FEET)

5.2.1.2. Зміна рівнів, повідомлення щодо зміни рівнів та вертикальних швидкостей

a) НАБИРАЙТЕ (або СНИЖАЙТЕСЬ),
далі, за потреби, зазначається:

a) CLIMB (or DESCEND),
followed as necessary by:

1) (рівень),

1) TO (level),

...вказівки щодо набирання (або зниження) до рівня у межах відповідного допуску у вертикальній площині

2) И ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ВЫСОТУ В ИНТЕРВАЛЕ ОТ (рівень) ДО (рівень),

2) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level),

3) ЧТОБЫ ЗАНЯТЬ (рівень) В (або НА) (час або основна точка),

3) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point),

4) ДОЛОЖИТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ (або ЗАНЯТИЕ, або ПЕРЕСЕЧЕНИЕ) (рівень),

4) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level),

5) С ВЕРТИКАЛЬНОЙ (число) МЕТРОВ В СЕКУНДУ [СКОРОСТЬЮ] [ИЛИ БОЛЕЕ (або МЕНЕЕ)],

5) AT (number) METRES PER SECOND [OR GREATER (or LESS)],

...тільки для надзвукових літаків

6) ДОЛОЖИТЕ НАЧАЛО РАЗГОНА (або ТОРМОЖЕНИЯ),

6) REPORT STARTING ACCELERATION (or DECELERATION),

b) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ, НЕ МЕНЕЕ (число) МЕТРОВ (ФУТОВ) ВЫШЕ (або НИЖЕ) (позивний повітряного судна),

b) MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (FEET) ABOVE (or BELOW) (aircraft call sign),

c) ЗАПРОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ (або ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА, або ВЫСОТЫ) У (назва органу)(час або основна точка)],

c) REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)],

d) ПРЕКРАТИТЕ НАБОР (або СНИЖЕНИЕ) НА (рівень),

d) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (level),

e) ПРОДОЛЖАЙТЕ НАБОР (або СНИЖЕНИЕ) НА (рівень),

e) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level),

f) УСКОРЬТЕ НАБОР (або СНИЖЕНИЕ) [ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (рівень)],

f) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)],

...для вказівки виконувати дії у визначений час або у визначеному місці

j) НЕМЕДЛЕННО,

j) IMMEDIATELY,

k) ПОСЛЕ ПРОЛЕТА (основна точка),

k) AFTER PASSING (significant point),

...для вказівки виконувати дії у разі готовності

l) В (час або основна точка),

l) AT (time or significant point),

... для вказівки екіпажу ПС набирати висоту або знижуватися у випадку самостійного забезпечення ешелонування під час виконання польоту у візуальних метеоумовах ВМУ

m) ПО ГОТОВНОСТИ (вказівка),

m) WHEN READY (instruction),

n) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ИНТЕРВАЛ(Ы) ВИЗУАЛЬНО [ОТ (рівень)] [ДО (рівень)],

n) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM (level)] [TO (level)],

o) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ИНТЕРВАЛ(Ы) ВИЗУАЛЬНО ВЫШЕ (або НИЖЕ, або ДО) (рівень),

o) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW, or TO) (level),

...коли є сумнів, що екіпаж ПС може діяти згідно з наданим дозволом або виконати вказівку

p) ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО (альтернативні вказівки), СООБЩИТЕ,

p) IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE,

... коли екіпаж ПС не може діяти згідно з наданим дозволом або виконати вказівку

*q) НЕВОЗМОЖНО,

*q) UNABLE,

після того, як ЕПС почав відхилятися від наданого диспетчером дозволу або вказівки, щоб виконати рекомендацію ACAS (радіообмін між пілотом та диспетчером)

*r) СРАБОТАЛ TCAS RA,

*r) TCAS RA,

s) ПОНЯЛ,

s) ROGER,

____________
* Тут і далі за текстом означає фразеологію, яка використовується пілотом.

* Denotes pilot transmit.

... після завершення ACAS RA та початку повернення до попереднього наданого диспетчером дозволу або вказівки (радіообмін між пілотом та диспетчером)

*t) С БОРТОМ РАЗОШЛИСЬ, ВОЗВРАЩАЮСЬ НА (заданий диспетчером рівень),

*t) CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance),

u) ПОНЯЛ (або альтернативні вказівки),

u) ROGER (or alternative instructions),

... після завершення ACAS RA та повернення ЕПС до попереднього наданого диспетчером дозволу або вказівки (радіообмін між пілотом та диспетчером)

*v) С БОРТОМ РАЗОШЛИСЬ, (наданий диспетчером дозвіл) ВОЗОБНОВИЛ,

*v) CLEAR OF CONFLICT, (assigned clearance) RESUMED,

w) ПОНЯЛ (або альтернативні вказівки),

w) ROGER (or alternative instructions),

...коли наданий диспетчером дозвіл або вказівка суперечить рекомендації ACAS і ЕПС буде виконувати RA та інформувати диспетчера безпосередньо (радіообмін між пілотом та диспетчером)

*x) НЕВОЗМОЖНО, TCAS RA,

*x) UNABLE TCAS RA,

y) ПОНЯЛ,

y) ROGER,

...дозвіл на скасування обмеження вертикального профілю SID під час набирання висоти

*z) НАБИРАЙТЕ (рівень) [ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ (позначення SID) ОТМЕНЕНЫ (або) ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ (позначення SID) НАД (точка) ОТМЕНЕНЫ,

*z) CLIMB TO (level) [LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) AT (point) CANCELLED,

Дозвіл на скасування обмеження вертикального профілю STAR під час зниження

aa) СНИЖАЙТЕСЬ (рівень) [ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ (позначення STAR) ОТМЕНЕНЫ (або) ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ (позначення STAR) НАД (точка) ОТМЕНЕНЫ]

aa) DESCEND TO (level) [LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) AT (point) CANCELLED]

5.2.1.3. Передавання контролю та/або зміна частоти Екіпажу ПС (повітряному судну) може бути запропоновано "ЖДИТЕ (STAND BY)" на частоті, коли передбачається, що орган ОПР сам розпочне зв'язок, та "ПРОСЛУШИВАЙТЕ (MONITOR)" частоту, коли на цій частоті здійснюється радіомовна передача інформації

a) РАБОТАЙТЕ (позивний органу) (частота) [СЕЙЧАС],

a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW],

b) В (або НАД) (час або місце) [або ПРИ] [ПЕРЕСЕЧЕНИИ /ОСВОБОЖДЕНИИ/ ЗАНЯТИИ] (рівень) РАБОТАЙТЕ (позивний органу) (частота),

b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN] [PASSING/LEAVING/ RE REACHING] (level) CONTACT (unit call sign) (frequency),

c) ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЯЗИ (вказівки),

c) IF NO CONTACT (instructions),

d) ЖДИТЕ (позивний органу) НА (частота),

d) STAND BY (frequency) FOR (unit call sign),

*e) ПРОШУ ПЕРЕЙТИ НА (частота),

*e) REQUEST CHANGE TO (frequency),

f) РАЗРЕШАЮ ПЕРЕЙТИ [НА ЧАСТОТУ],

f) FREQUENCY CHANGE APPROVED,

g) ПРОСЛУШАЙТЕ (позивний органу) (частота),

g) MONITOR (unit call sign) (frequency),

*h) ПРОСЛУШИВАЮ (частота),

*h) MONITORING (frequency),

i) ПО ГОТОВНОСТИ РАБОТАЙТЕ (позивний органу) (частота),

i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency),

j) ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЭТОЙ ЧАСТОТЕ

j) REMAIN THIS FREQUENCY

5.2.1.4. СІТКА ЧАСТОТ 8.33 KHZ.
Примітка. У цьому пункті термін "point" використовується тільки у контексті назви сітки частот 8.33 kHz та не замінює жодних встановлених вимог ICAO або фразеологію щодо використання терміна "запятая (decimal)"

 

 

... для запиту можливості використання 8.33 kHz

a) ПОДТВЕРДИТЕ НАЛИЧИЕ ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ,

a) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE,

... для підтвердження можливості використання 8.33 kHz

*b) ПОДТВЕРЖДАЮ НАЛИЧИЕ ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ,

*b) AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE,

... для підтвердження неможливості використання to 8.33 kHz

c) ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ ОТСУТСТВУЕТ,

*c) NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE,

... для запиту можливості використання UHF

d) ПОДТВЕРДИТЕ НАЛИЧИЕ УВЧ,

d) CONFIRM UHF,

... для підтвердження можливості використання UHF

*e) ПОДТВЕРЖДАЮ НАЛИЧИЕ УВЧ,

*e) AFFIRM UHF,

... для підтвердження неможливості використання UHF

*f) УВЧ ОТСУТСТВУЕТ,

*f) NEGATIVE UHF,

... для запиту статусу, звільненого від наявності 8.33 kHz

g) ПОДТВЕРДИТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ,

g) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED,

... для підтвердження статусу, звільненого від наявності 8.33 kHz

*h) ПОДТВЕРЖДАЮ ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ,

*h) AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED,

... для підтвердження статусу, незвільненого від наявності 8.33 kHz

*i) ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ ОТСУТСТВУЕТ,

*i) NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED,

... для зазначення, що конкретний дозвіл наданий тому, що в іншому випадку необладнане та/або незвільнене ПС може увійти до повітряного простору, де вимагається наявність 8.33 kHz

j) ИЗ-ЗА ТРЕБОВАНИЙ К НАЛИЧИЮ ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ

j) DUE EIGHT POINT THREE THREE REQUIREMENT

5.2.1.5. Зміна радіотелефонного позивного повітряного судна

 

 

... вказівка щодо зміни радіотелефонного позивного повітряного судна

a) ИЗМЕНИТЕ [ВАШ] ПОЗЫВНОЙ НА (новий позивний) [ДО ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ],

a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED],

... повідомлення екіпажу ПС повернутися до радіотелефонного позивного, який зазначений у плані польоту

b) [НАД (основна точка)] РАБОТАЙТЕ ПОЗЫВНЫМ (позивний) СОГЛАСНО ПЛАНУ ПОЛЕТА

b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT (significant point)]

5.2.1.6. Інформація про рух

a) БОРТ (інформація),

a) TRAFFIC (information),

...для передачі інформації про рух

b) НЕТ СООБЩЕНИЙ О ДВИЖЕНИИ,

b) NO REPORTED TRAFFIC,

*c) СМОТРЮ,

*c) LOOKING OUT,

... для підтвердження приймання інформації про рух

*d) БОРТ НАБЛЮДАЮ,

*d) TRAFFIC IN SIGHT,

*e) НЕ НАБЛЮДАЮ [причини],

*e) NEGATIVE CONTACT [reasons],

f) [ДРУГОЙ] БОРТ ДВИЖЕТСЯ В (напрямок) НАПРАВЛЕНИИ (тип повітряного судна) (рівень) ПО РАСЧЁТУ (або НАД) (основна точка) В (час),

f) [ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time),

g) БЕСПИЛОТНЫЙ АЭРОСТАТ (АЭРОСТАТЫ) БЫЛ [або ПО РАСЧЁТУ] НАД (місце) В (час) ПО СООБЩЕНИЯМ (рівень (і)) [або ЭШЕЛОН НЕИЗВЕСТЕН] ДВИЖЕТСЯ (напрямок) (будь-яка інша інформація, яка стосується справи)

g) TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS [or ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REPORTED (level(s)] [or LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) (other pertinent information, if any)

5.2.1.7. Метеорологічні умови

a) [ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР (число) ГРАДУСОВ (швидкість) (одиниці виміру),

a) [SURFACE] WIND (number) DEGREES (speed) (units),

b) ВЕТЕР НА (рівень) (число) ГРАДУСОВ (число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС (або УЗЛОВ)

b) WIND AT (level) (number) DEGREES (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS)

(Інформація про вітер завжди передається шляхом надання середніх значень напрямку або швидкості та будь-яких значних їх змін),

(Wind is always expressed by giving the mean direction and speed and any significant variations thereof,

c) ВИДИМОСТЬ (відстань) (одиниці виміру) [напрямок],

c) VISIBILITY (distance) (units) [direction],

d) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або ВПП (або RVR) [(номер)] (відстань) (одиниці виміру),

d) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)], (distance) (units of measurement),

...для декількох точок спостереження RVR

e) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або ВПП) (номер), ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ (або НЕ СООБЩЕНЫ),

e) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) RUNWAY (number), NOT AVAILABLE (or NOT REPORTED),

f) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або ВПП (номер) (перша точка) (відстань) (одиниці виміру), (друга точка) (відстань) (одиниці виміру), (третя точка) (відстань) (одиниці виміру)

f) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units), (second position) (distance) (units), (third position) (distance) (units)

(Дані кількох спостережень RVR завжди надаються відповідно для зони приземлення, центральної зони і кінцевої зони викочування за межі ЗПС.

(Multiple RVR observations are always representative of the touchdown zone, midpoint zone and the rollout/stop end zone respectively.

У разі якщо дані передаються для трьох точок спостереження, ці точки можна не зазначати за умови, що повідомлення передаються у такій послідовності: зона приземлення, центральна зона та кінцева зона викочування за межі ЗПС/зупинки),

Where reports for three locations are given, the indication of these locations may be omitted, provided that the reports are passed in the order of touchdown zone, followed by the midpoint zone and ending with the roll out/stopend zone report),

... у разі якщо дані про RVR на будь-якій ділянці відсутні, ця інформація передається у відповідній послідовності

g) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або ВПП) [(номер)] (перша точка) (відстань) (одиниці виміру), (друга точка) (відстань) ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ, (третя точка) (відстань) (одиниці виміру)],

g) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units), (second position) NOT AVAILABLE, (third position) (distance) (units)],

h) ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА (детальна інформація),

h) PRESENT WEATHER (details),

i) ОБЛАЧНОСТЬ (кількість, [(тип)] і висота нижньої межі) (одиниці виміру) (або ЯСНО).

i) CLOUD (amount, [(type)] and height of base) (units) (or SKY CLEAR).

(Детальна інформація щодо методу опису кількості та типу хмар міститься у п. 11.4.3.2.3 глави 11 /PANS-ATM),

(Details of the means to describe the amount and type of cloud are in Chapter 11, 11.4.3.2.3/PANS-ATM),

j) CAVOK (Слово "CAVOK" вимовляється як CAV-O-KAY),

j) CAVOK (Слово "CAVOK" вимовляється як CAV-O-KAY),

k) ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (число) (та/або ТОЧКА РОСЫ [МИНУС] (число),

k) TEMPERATURE [MINUS] (number) (and/or DEW-POINT [MINUS] (number),

l) QNH (число) [одиниці виміру],

l) QNH (number) [units],

m) QFE (число) [(одиниці виміру)],

m) QFE (number) ([units)],

n) (тип ПС) ДОЛОЖИЛ (опис) ОБЛЕДЕНЕНИЕ (або ТУРБУЛЕНТНОСТЬ) [В ОБЛАКАХ] (район) (час),

n) (aircraft type) REPORTED (description) ICING (or TURBULENCE) [IN CLOUD] (area) (time),

o) ДОЛОЖИТЕ УСЛОВИЯ ПОЛЕТА

o) REPORT FLIGHT CONDITIONS

5.2.1.8. Передача повідомлень про місце

a) ДОЛОЖИТЕ (основна точка),

a) NEXT REPORT AT (significant point),

... для вказівки не передавати повідомлення про місце до досягнення визначеного місця

b) НЕ ДОКЛАДЫВАЙТЕ ПРОЛЕТ ПОД [ДО (вказати)],

b) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)],

c) ВОЗОБНОВИТЕ ДОКЛАДЫ ПРОЛЕТА ПОД

c) RESUME POSITION REPORTING

5.2.1.9. Додаткові повідомлення

a) ДОЛОЖИТЕ ПРОЛЕТ (основна точка),

a) REPORT PASSING (significant point),

... для вказівки передавати повідомлення у визначеному місці або на визначеній відстані

b) ДОЛОЖИТЕ (відстань) КИЛОМЕТРОВ (GNSS або DME) ОТ (назва станції DME) DME,

b) REPORT (distance) KILOMETERS (GNSS or DME) FROM (name of DME station) DME,

*c) (відстань) КИЛОМЕТРОВ (GNSS або DME) ОТ (назва станції DME) (або основна точка),

*c) (distance) KILOMETERS (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point),

... для вказівки передати повідомлення про місце

d) ДОЛОЖИТЕ ПРОЛЕТ РАДИАЛА (три цифри) (назва VOR) VOR,

d) REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR,

e) ДОЛОЖИТЕ УДАЛЕНИЕ ПО (GNSS або DME) ОТ (основна точка),

e) REPORT (GNSS or DME) DISTANCE FROM (significant point),

*f) ДОЛОЖИТЕ УДАЛЕНИЕ ОТ (назва станції DME) DME

*f) REPORT DISTANCE FROM (name of DME station) DME

5.2.1.10. Інформація про аеродром

a) СОСТОЯНИЕ [(місце)] ПОЛОСЫ (або ВПП) (номер) (стан),

a) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) (condition),

b) ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ [(місце)] ПОЛОСЫ (або ВПП) (номер) УСТАРЕВШИЕ,

b) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) NOT CURRENT,

c) ПОСАДОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (стан),

c) LANDING SURFACE (condition),

d) ОСТОРОЖНО, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

d) CAUTION CONSTRUCTION WORK (location),

e) ОСТОРОЖНО (вказати причини) СПРАВА (або СЛЕВА), (або С ОБЕИХ СТОРОН) ОТ ПОЛОСЫ (ВПП) [номер],

e) CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY [number],

f) ОСТОРОЖНО, ВЕДУТСЯ РАБОТЫ (або ПРЕПЯТСТВИЕ) (місце та будь-які необхідні рекомендації),

f) CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice),

g) СВОДКА СОСТОЯНИЯ ПОЛОСЫ ЗА (час спостереження) ВПП (номер) (тип опадів) ДО (товщина шару) МИЛЛИМЕТРОВ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ ХОРОШАЯ (або МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И ХОРОШЕЙ, або СРЕДНЯЯ, або МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И ПЛОХОЙ, або ПЛОХАЯ, або НЕНАДЕЖНАЯ) [та/або КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ (обладнання та число)],

g) RUNWAY REPORT AT (observation time) RUNWAY (number) (type) (of precipitant) UP TO (depth of deposit) MILLIMETRES. BRAKING ACTION GOOD (or MEDIUM TO GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR or UNRELIABLE [and/or BRAKING COEFFICIENT (equipment and number)],

h) ПО ДОКЛАДУ (тип ПС) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ В (час) ХОРОШАЯ (або СРЕДНЯЯ, або ПЛОХАЯ),

h) BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD (or MEDIUM, or POOR),

i) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ [(місце)] (вимірювальне обладнання, що використовується), ПОЛОСА (номер) ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (число), БЫЛА В (час),

i) BRAKING ACTION [(location)] (measuring equipment used), RUNWAY (number), TEMPERTURE [MINUS] (number), WAS (reading) AT (time),

J) ВПП (або РД) (номер) МОКРАЯ [або ВЛАЖНАЯ, МЕСТАМИ ЛУЖИ, ЗАЛИТАЯ ВОДОЙ (глибина), або СНЕГ УДАЛЕН (відповідно довжина або ширина), або ОБРАБОТАНА, або МЕСТАМИ СУХОЙ СНЕГ (або МОКРЫЙ СНЕГ, або УТРАМБОВАННЫЙ СНЕГ, або СЛЯКОТЬ, або ЗАМЕРЗШАЯ СЛЯКОТЬ, або ЛЕД, або ПРИКРЫТЫЙ ЛЕД, або ЛЕД СО СНЕГОМ, або СУГРОБЫ, або ЗАМЕРЗШИЕ КОЛЕИ И БОРОЗДЫ)],

J) RUNWAY (or TAXIWAY) (number) WET or DAMP, WATER PATCHES, FLOODED (depth), or SNOW REMOVED (length and width as applicable), or TREATED, or COVERED WITH PATCHES of DRY SNOW (or WET SNOW, or COMPACTED SNOW or SLUSH, or FROZEN SLUSH, or ICE, or ICE UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or SNOWDRIFTS, or FROZEN RUTS AND RIDGES)],

k) ПО НАБЛЮДЕНИЮ С ВЫШКИ (метеорологічна інформація),

k) TOWER OBSERVES (weather information),

l) ПО ДОКЛАДАМ ПИЛОТОВ (метеорологічна інформація)

l) PILOT REPORTS (weather information).

5.2.1.11. Експлуатаційний стан візуальних та не візуальних засобів

a) (зазначити візуальний або не візуальний засіб) ВПП (номер) (опис відмови),

a) (specify visual or non-visual aid) RUNWAY (description of deficiency),

b) ОГНИ (тип) (відмова),

b) (type) LIGHTING (unserviceability),

c) GBAS/SBAS/MLS/ILS КАТЕГОРИИ (категорія) (придатність до експлуатації),

c) GBAS/SBAS/MLS/ ILS CATEGORY (category) (serviceability state),

d) ОГНИ РД (опис відмови),

d) TAXIWAY LIGHTING (description of deficiency),

e) (тип системи візуальної індикації глісади) ВПП (номер) (опис відмови)

e) (type of visual approach slope indicator) RUNWAY (number) (description of deficiency)

5.2.1.12. Польоти з використанням скороченого мінімуму вертикального ешелонування

 

 

... для того, щоб упевнитися в наявності у ПС статусу допущеного до польотів з RVSM

a) ПОДТВЕРДИТЕ ДОПУЩЕН К RVSM,

a) CONFIRM RVSM APPROVED,

... для доповіді про наявність статусу допущеного до польотів з RVSM

*b) ПОДТВЕРЖДАЮ ДОПУЩЕН К RVSM,

*b) AFFIRM RVSM,

... для доповіді про наявність статусу не допущеного до польотів з RVSM, за яким надається додаткова інформація.
Примітка. Відповідно до вимог Правил польотів у повітряному просторі зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування щодо процедур виконання польотів у повітряному просторі RVSM для ПС, які мають статус не затверджених до польотів з RVSM,

*c) К RVSM НЕ ДОПУЩЕН (додаткова інформація, наприклад - державне ПС тощо)

*c) NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State aircraft)],

... для відмови у наданні диспетчерського дозволу на вхід у повітряний простір з RVSM

d) НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ ВХОД В ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО RVSM, СЛЕДУЙТЕ [або НАБИРАЙТЕ, або СНИЖАЙТЕСЬ] (рівень),

d) UNABLE ISSUE CLEARANCE INTO RVSM AIRSPACE, MAINTAIN [or DESCEND TO, or CLIMB TO] (level),

... для доповіді, коли сильна турбулентність впливає на спроможність ПС дотримуватися вимог для польотів з RVSM

*e) НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА БОЛТАНКИ,

*e) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE,

... для доповіді, що обладнання ПС деградувало нижче від мінімальних встановлених характеристик

*f) НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА ОБОРУДОВАНИЯ,

*f) UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT,

...для запиту про якомога швидшу доповідь щодо поновлення статусу допущеного до польотів з RVSM та готовності пілота до такого поновлення

g) ДОЛОЖИТЕ. КОГДА ГОТОВЫ ВОЗОБНОВИТЬ RVSM,

g) REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM,

... для запиту про підтвердження щодо поновлення статусу допущеного до польотів з RVSM та готовності пілота до такого поновлення

h) ПОДТВЕРДИТЕ ГОТОВНОСТЬ ВОЗОБНОВИТЬ RVSM,

h) CONFIRM ABLE TO RESUME RVSM,

... для підтвердження спроможності виконувати політ з RVSM після непередбачуваних обставин, пов'язаних із погодою або обладнанням

*i) ГОТОВЫ ВОЗОБНОВИТЬ RVSM

*i) READY TO RESUME RVSM

5.2.1.13. Статус обслуговування GNSS

a) ПО ДОКЛАДАМ GNSS СИГНАЛ НЕНАДЕЖЕН (або GNSS МОЖЕТ НЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ [ИЗ-ЗА ПОМЕХ]),

a) GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE [DUE TO INTERFERENCE],

1) В РАЙОНЕ (місце) (радіус) [МЕЖДУ (рівні)],
або

1) IN THE VICINITY OF (location) (radius) [BETWEEN (levels)], or

2) В РАЙОНЕ (опис) (або В РПИ (назва)) [МЕЖДУ (рівні)],

2) IN THE AREA OF (description) (or IN (name) FIR) [BETWEEN (levels)],

b) БАЗОВЫЙ GNSS (або SBAS, або GBAS) НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДЛЯ (опис операцій)(час) (або ДО ДАЛЬНЕЙШИХ СООБЩЕНИЙ)],

b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR (specify operation) [FROM (time) TO (time) (or UNTIL FURTHER NOTICE)],

*c) БАЗОВЫЙ GNSS НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ [ИЗ-ЗА (причина, наприклад - ПОТЕРЯ RAIM або СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ RAIM)],

*c) BASIC GNSS UNAVAILABLE [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT),

*d) GBAS (or SBAS) НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

*d) GBAS (or SBAS) UNAVAILABLE

5.2.1.14. Погіршення навігаційних характеристик ПС

RNP (вказати тип) (або RNAV) НЕВОЗМОЖЕН [ИЗ-ЗА (причина, наприклад - ПОТЕРЯ RAIM або СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ RAIM)].

UNABLE RNP (specify type) (or RNAV) [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)].

5.2.2. Районне диспетчерське обслуговування

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.2.2.1. Видача дозволів

a) (назва органу) РАЗРЕШАЕТ (позивний ПС),

a) (name of unit) CLEARS (aircraft call sign),

b) (позивний ПС) РАЗРЕШЕНО,

b) (aircraft call sign) CLEARED TO,

c) ДАЮ НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (подробиці зміненого дозволу) [ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ],

c) RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED],

d) ДАЮ НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (змінена ділянка маршруту) ДО (основна точка початкового маршруту) [ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ],

d) RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED],

e) ВХОД В КОНТРОЛИРУЕМОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО (або КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ) [ЧЕРЕЗ (основна точка або маршрут)] НА (рівень)(час)],

e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) [AT (time)],

f) ВЫХОД ИЗ КОНТРОЛИРУЕМОГО ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА (або КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ) [ЧЕРЕЗ (основна точка або маршрут)] НА (рівень) (або В НАБОРЕ ВЫСОТЫ, або СО СНИЖЕНИЕМ),

f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING, or DESCENDING),

g) ВХОД (указати маршрут) В (основна точка) НА (рівень)(час)]

g) JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)]

5.2.2.2. Указівки щодо маршруту та межі дії дозволу

a) ОТ (місце) ДО (місце),

a) FROM (location) TO (location),

b) ДО (місце),

b) TO (location),

потім за потреби йде:

followed as necessary by:

1) ПРЯМО,

1) DIRECT,

2) ЧЕРЕЗ (маршрут і/або основні точки),

2) VIA (route and/or significant points),

3) СОГЛАСНО ПЛАНУ ПОЛЁТА

3) VIA FLIGHT PLANNED ROUTE

(Умови використання цієї фрази зазначені в п 4.5.7.2 глави 4 /PANS-ATM/),

(Conditions associated with the use of this phrase are in Chapter 4, p. 4.5.7.2 /PANS-ATM),

4) ПО (відстань) ДУГИ DME (напрямок) (назва станції DME),

4) VIA (distance) DME ARC (direction) OF (name of DME station),

c) ПОЛЁТ ПО (маршрут) НЕВОЗМОЖЕН ИЗ-ЗА (причина) ПРЕДЛАГАЮ (варіанти маршрутів) ВЫБРАННЫЙ СООБЩИТЕ

c) (route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE[S] IS/ARE (routes) ADVISE

5.2.2.3. Витримування заданих рівнів

a) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) [ДО (основна точка)],

a) MAINTAIN (level) [TO (significant point)],

b) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО ПРОЛЕТА (основна точка),

b) MAINTAIN (level) UNTIL PASSING (significant point),

c) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО (хвилини) ПОСЛЕ ПРОЛЕТА (основна точка),

c) MAINTAIN (level) UNTIL (minutes) AFTER PASSING (significant point),

d) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО (час),

d) MAINTAIN (level) UNTIL (time),

e) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ ОТ (назва органу),

e) MAINTAIN (level) UNTIL ADVISED BY (name of unit),

f) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ,

f) MAINTAIN (level) UNTIL FURTHER ADVISED,

g) В ПРЕДЕЛАХ КОНТРОЛИРУЕМОГО ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА СЛЕДУЙТЕ НА (рівень),

g) MAINTAIN (level) WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE,

h) СЛЕДУЙТЕ МЕЖДУ (рівень) И (рівень).
(Термін "СЛЕДУЙТЕ" не повинен використовуватися замість термінів "СНИЖАЙТЕСЬ" або "НАБИРАЙТЕ" під час передачі повітряному судну вказівок щодо зміни рівня)

h) MAINTAIN BLOCK (level) TO (level).
(The term "MAINTAIN" is not to be used in lieu of "DESCEND" or "CLIMB" when instructing an aircraft to change level)

5.2.2.4. Указівка щодо крейсерських рівнів

a) ПРОЙДИТЕ (основна точка) НА (або ВЫШЕ, або НИЖЕ) (рівень),

a) CROSS (significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level),

b) ПРОЙДИТЕ (основна точка) В (час) ИЛИ ПОЗДНЕЕ (або РАНЬШЕ) НА (рівень),

b) CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level),

c) КРЕЙСЕРСКИЙ НАБОР МЕЖДУ (рівні) (або ВЫШЕ (рівень),

c) CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (level),

d) ПРОЙДИТЕ (відстань) [(напрямок)] ОТ DME (назва станції DME) НА (або ВЫШЕ, або НИЖЕ) (рівень)

d) CROSS (distance) DME [(direction)] OF (name of DME station) AT (or ABOVE, or BELOW) (level)

5.2.2.5. Аварійне зниження

*a) АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ (наміри),

*a) EMERGENCY DESCENT (intentions),

b) ВНИМАНИЕ ВСЕМ БОРТАМ, В РАЙОНЕ [або НАД] (основна точка або місце) ВЫПОЛНЯЕТСЯ АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ С (рівень) (потім, за потреби, передаються конкретні вказівки, дозволи, інформація про рух тощо)

b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc)

5.2.2.6. Якщо дозвіл не може бути виданий відразу після запиту

ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ (або тип дозволу) В (час)

EXPECT CLEARANCE (or type of clearance) AT (time)

5.2.2.7. Якщо дозвіл на відхилення не може бути виданий

НЕВОЗМОЖНО, БОРТ (напрямок руху, тип ПС) (рівень) ОЖИДАЕТСЯ (або НАД) (основна точка) В (час) ПОЗЫВНОЙ (позивний) СООБЩИТЕ НАМЕРЕНИЯ

UNABLE, TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time) CALL SIGN (call sign) ADVISE INTENTIONS

5.2.2.8. Указівки щодо ешелонування

a) ПРОЙДИТЕ (основна точка) В (час) [ИЛИ ПОЗЖЕ (або ИЛИ РАНЬШЕ)],

a) CROSS (significant point) AT (time) [OR LATER (or OR BEFORE)],

b) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЛЁТА (основна точка) В (час або рівень),

b) ADVISE IF ABLE TO CROSS (significant point) AT (time or level),

c) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ MAX (число) [ИЛИ БОЛЬШЕ (або ИЛИ МЕНЬШЕ)] [ДО (основна точка)],

c) MAINTAIN MACH (number) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)],

d) НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ MAX (число)

d) DO NOT EXCEED MACH (number)

5.2.2.9. Указівки щодо виконання польоту за треком, що проходить паралельно дозволеному маршруту (зміщений від осі маршруту або треку) "parallel offset"

a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЁТА ПАРАЛЛЕЛЬНО МАРШРУТУ (ТРЭКУ),

a) ADVISE IF ABLE TO PROCEED PARALLEL OFFSET,

b) СЛЕДУЙТЕ (відстань) ПРАВЕЕ/ЛЕВЕЕ ОСИ МАРШРУТА (ТРЭКА) [В (основна точка або час)] [ДО (основна точка або час)],

b) PROCEED OFFSET (distance) RIGHT/LEFT OF (route) (track) [CENTRE LINE] [AT (significant point or time)] [UNTIL (significant point or time)],

c) ОТМЕНЯЮ ПОЛЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО МАРШРУТУ (ТРЭКУ) (вказівки щодо поновлення польоту за дозволеним маршрутом або інша інформація)

c) CANCEL OFFSET (instructions to rejoin cleared flight route or other information)

5.2.3. Диспетчерське обслуговування підходу

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.2.3.1. Указівки щодо вильоту

a) [ПОСЛЕ ВЫЛЕТА] ВЫХОД ПРАВЫМ (або ЛЕВЫМ) КУРС (три цифри) (або С КУРСОМ ВЗЛЕТА) (або ПРОДОЛЖАЙТЕ СО ВЗЛЕТНЫМ КУРСОМ) ДО (рівень або основна точка) [(за потреби інші вказівки)],

a) [AFTER DEPARTURE] TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) (or CONTINUE RUNWAY HEADING) (or TRACK EXTENDED CENTRE LINE) TO (level or significant point) [(other instructions as required)],

b) ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ (або ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/ПРОЛЕТА) (рівень або основна точка) (вказівки),

b) AFTER REACHING (or PASSING) (level or significant point) (instructions),

c) [ОТВЕРНИТЕ] ВПРАВО (або ВЛЕВО) КУРС (три цифри) ДО (рівень) [ДЛЯ ВХОДА НА (трек, маршрут тощо)],

c) TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) TO (level) [TO INTERCEPT (track, route, airway, etc)],

d) (назва та номер стандартного маршруту вильоту) [ВЫЛЕТ],

d) (standard departure name and number) [DEPARTURE],

e) [МАГНИТНЫЙ (або ИСТИННЫЙ)] ТРЭК (три цифри) ГРАДУСОВ НА (або ОТ) (основна точка) ДО (час) або ВЫХОДА НА/ЗАНЯТИЯ (контрольна точка або основна точка або рівень)) [ПЕРЕД ОТВОРОТОМ НА КУРС],

e) TRACK (three digits) DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)] TO (or FROM) (significant point) UNTIL (time, or REACHING (fix or significant point or level)) [BEFORE PROCEEDING ON COURSE],

f) РАЗРЕШАЮ ЧЕРЕЗ (позначення).
(Умови використання цієї фрази зазначені у п. 4.5.7.2 глави 4/PANS-ATM/)

f) CLEARED VIA (designation).
(Conditions associated with the use of this phrase are in Chapter 4, 4.5.7.2/PANS-ATM/)

5.2.3.2. Дозволи щодо заходження на посадку

a) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) ЧЕРЕЗ (позначення),

a) CLEARED (or PROCEED) VIA (designation),

b) РАЗРЕШАЮ НА (межа дії дозволу) ЧЕРЕЗ (позначення),

b) CLEARED TO (clearance limit) VIA (designation),

c) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) ЧЕРЕЗ (детальна інформація щодо маршруту прямування (руху),

c) CLEARED (or PROCEED) VIA (details of route to be followed),

d) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД ПО (тип заходження на посадку) [ПОЛОСА (або ВПП) (номер)],

d) CLEARED (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)],

e) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД ПО (тип заходження на посадку) ПОЛОСА (або ВПП) (номер) ЗАТЕМ ЗАХОД С КРУГА НА ВПП (номер),

e) CLEARED (type of approach) RUNWAY (number) FOLLOWED BY CIRCLING TO RUNWAY (number),

f) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД [ПОЛОСА (номер)],

f) CLEARED APPROACH [RUNWAY(number)],

g) НАЧИНАЙТЕ ЗАХОД В (час),

g) COMMENCE APPROACH AT (time),

*h) ПРОШУ ЗАХОД С ПРЯМОЙ [(тип заходження на посадку)] НА [ПОЛОСУ (номер)],

*h) REQUEST STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH [RUNWAY (number)],

i) РАЗРЕШАЮ [ЗАХОД] С ПРЯМОЙ [(тип заходження на посадку)] [ПОЛОСА (номер)],

i) CLEARED STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH [RUNWAY (number)],

j) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ ЗЕМЛЮ,

j) REPORT VISUAL,

k) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ ПОЛОСУ [ОГНИ],

k) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT,

... коли пілот запитує візуальне заходження на посадку

*l) ПРОШУ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД НА ПОСАДКУ,

*l) REQUEST VISUAL APPROACH,

m) РАЗРЕШАЮ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД НА ПОЛОСУ (або ВПП) (номер),

m) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number),

...для запиту, чи пілот спроможний виконати візуальне заходження на посадку

n) СООБЩИТЕ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД НА ПОЛОСУ (або ВПП) (номер),

n) ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROACH RUNWAY (number),

... у разі виконання візуального заходження, коли пілот ПС, що слідує позаду, доповів про візуальне спостереження переднього ПС

o) РАЗРЕШАЮ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД НА ПОЛОСУ (або ВПП) (номер) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИНТЕРВАЛ С ВПЕРЕДИ ИДУЩИМ (тип ПС та категорія турбулентності, якщо потрібно)
[ОСТОРОЖНО, СПУТНАЯ СТРУЯ],

o) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION FROM PRECEDING (aircraft type and wake turbulence category as appropriate)
[CAUTION WAKE TURBULENCE],

p) ДОЛОЖИТЕ [НА ЛИНИИ УДАЛЕНИЯ або НА ЛИНИИ ПРИБЛИЖЕНИЯ] (основна точка),

p) REPORT (significant point), [OUTBOUND, or INBOUND],

q) ДОЛОЖИТЕ НАЧАЛО СТАНДАРТНОГО РАЗВОРОТА,

q) REPORT COMMENCING PROCEDURE TURN,

*r) ПРОШУ СНИЖЕНИЕ ВИЗУАЛЬНО,

*r) REQUEST VMC DESCENT,

s) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ИНТЕРВАЛЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО,

s) MAINTAIN OWN SEPARATION,

t) СЛЕДУЙТЕ ВИЗУАЛЬНО,

t) MAINTAIN VMC,

u) ВЫ ЗНАКОМЫ С ПРОЦЕДУРОЙ ЗАХОДА (найменування),

u) ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE,

*v) ПРОШУ ЗАХОД (тип заходження на посадку) НА [ПОЛОСУ або ВПП (номер)],

*v) REQUEST (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)],

*w) ПРОШУ (некодований індекс MLS/RNAV),

*w) REQUEST (MLS/RNAV plain language designator),

x) РАЗРЕШАЮ (некодований індекс MLS/RNAV)

x) CLEARED (MLS/RNAV plain language designator)

5.2.3.3. Указівки щодо виконання польотів у зоні очікування
...візуально

a) ОЖИДАЙТЕ ВИЗУАЛЬНО [НАД] (місце), (або МЕЖДУ (два помітних наземних орієнтири)),

a) HOLD VISUAL [OVER] (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks)),

... за опублікованою схемою очікування над засобом або контрольною точкою

b) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) НА (основна точка, назва засобу або контрольної точки) [СЛЕДУЙТЕ (або НАБИРАЙТЕ, або СНИЖАЙТЕСЬ ДО (рівень)] ЖДИТЕ [(напрямок)] КАК ОПУБЛИКОВАНО ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАХОД (або ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В (час),

b) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] AS PUBLISHED EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time),

*c) ПРОШУ УКАЗАНИЯ ПО ОЖИДАНИЮ,

*c) REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS,

... коли екіпажу ПС необхідні детальні вказівки щодо виконання польоту в зоні очікування

d) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) НА (основна точка, назва засобу або контрольної точки) [СЛЕДУЙТЕ (або НАБИРАЙТЕ або СНИЖАЙТЕСЬ) (рівень)] ЖДИТЕ [(напрямок)] [(визначений) РАДИАЛ, КУРС, ТРЭК ПРИБЛИЖЕНИЯ (три цифри) ГРАДУСОВ] [СХЕМА ПРАВАЯ (або ЛЕВАЯ)] [ВРЕМЯ ПО ТРЭКУ УДАЛЕНИЯ (число) МИНУТ] ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАХОД (або ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ В (час) (за потреби додаткові вказівки),

d) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [(specified)] RADIAL, COURSE, INBOUND TRACK (three digits) DEGREES] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE AT (time) (additional instructions, if necessary),

e) РАЗРЕШАЮ НА РАДИАЛЕ (три цифри) (назва) VOR, (відстань) ОТ DME [СЛЕДУЙТЕ (або НАБИРАЙТЕ, або СНИЖАЙТЕСЬ ДО) рівень)] ЖДИТЕ [(напрямок)] [СХЕМА ПРАВАЯ (або ЛЕВАЯ)] [ВРЕМЯ ПО ТРЭКУ УДАЛЕНИЯ (число) МИНУТ] ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАХОД (або ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В (час) (за потреби додаткові вказівки),

e) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary),

f) РАЗРЕШАЮ НА РАДИАЛЕ (три цифри) (назва) VOR, (відстань) ОТ (назва) DME [СЛЕДУЙТЕ (або НАБИРАЙТЕ, або СНИЖАЙТЕСЬ ДО) (рівень)] ЖДИТЕ МЕЖДУ (відстань) И (відстань) DME [СХЕМА ПРАВАЯ (або ЛЕВАЯ)] ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАХОД (або ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В (час) (за потреби додаткові вказівки)

f) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD BETWEEN (distance) AND (distance) DME [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary)

5.2.3.4. Очікуваний час заходження на посадку

a) ЗАДЕРЖКА НЕ ОЖИДАЕТСЯ,

a) NO DELAY EXPECTED,

b) ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ (час),

b) EXPECTED APPROACH TIME (time),

c) УТОЧНЕННОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА (час),

c) REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time),

d) ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО (причини)

d) DELAY NOT DETERMINED (reasons)

5.2.4. Фразеологія, що застосовується на аеродромі та в районі аеродрому

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.2.4.1. Розпізнання повітряного судна

ВКЛЮЧИТЕ ПОСАДОЧНЫЕ ФАРЫ

SHOW LANDING LIGHTS

5.2.4.2. Візуальне підтвердження

a) ПОДТВЕРДИТЕ ДВИЖЕНИЕМ ЭЛЕРОНОВ (або РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ),

a) ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (or RUDDER),

b) ПОДТВЕРДИТЕ ПОКАЧИВАНИЕМ С КРЫЛА НА КРЫЛО,

b) ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS,

c) ПОДТВЕРДИТЕ МИГАНИЕМ ПОСАДОЧНЫХ ФАР

c) ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS

5.2.4.3. Запуск двигунів

 

 

... для запиту дозволу на запуск двигунів

*a) [місцезнаходження ПС] ПРОШУ ЗАПУСК,

*a) [aircraft location] REQUEST START UP,

*b) [місцезнаходження ПС] ПРОШУ ЗАПУСК, ИНФОРМАЦИЯ (позначення ATIS),

*b) [aircraft location] REQUEST START UP, INFORMATION (ATIS identification),

...відповіді органу ОПР

c) ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ,

c) START UP APPROVED,

d) ЗАПУСК В (час),

d) START UP AT (time),

e) РАССЧИТЫВАЙТЕ ЗАПУСК В (час),

e) EXPECT START UP AT (time),

f) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ,

f) START UP AT OWN DISCRETION,

g) РАССЧИТЫВАЙТЕ ВЫЛЕТ (час) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ

g) EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION

... для призначення слоту (СТОТ, який зазначений в SAM, повинен бути доведений до екіпажу ПС при першому сеансі радіозв'язку за допомогою УКХ)

a) СЛОТ (время)

a) SLOT (time)

...для зміни слоту (зміна до СТОТ, яка зазначена в повідомленні SRM)

b) ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ СЛОТ (время)

b) REVISED SLOT (time)

...для відміни слоту (відміна СТОТ, яка зазначена в повідомленні SLC)

c) СЛОТ ОТМЕНЕН, ДОЛОЖИТЕ ГОТОВНОСТЬ

c) SLOT CANCELLED, REPORT READY

...тимчасова зупинка польоту (виконання рейсу призупинено до подальших вказівок, зазначається в повідомленні FLS)

d) ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСА ПРИОСТАНОВЛЕНО ДО ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ ПО ПРИЧИНЕ (указывается причина)

d) FLIGHT SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE DUE (reason)

...відміна тимчасової зупинки (зазначається в повідомленні DES)

e) ПРИОСТАНОВКА РЕЙСА ОТМЕНЕНА, ДОЛОЖИТЕ ГОТОВНОСТЬ

e) SUSPENSION CANCELLED, REPORT READY

...відмова у видачі дозволу на запуск двигунів через відхилення від призначеного слоту (недостатній час для виконання зльоту у вказаний у слоті час)

f) НЕВОЗМОЖНО ВЫДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАПУСК. ВАШ СЛОТ ИСТЁК. ЗАПРОСИТЕ НОВЫЙ СЛОТ

f) UNABLE TO APPROVE START-UP CLEARANCE DUE SLOT EXPIRED, REQUEST A NEW SLOT

...відмова у видачі дозволу на запуск двигунів через відхилення від призначеного слоту (запит зроблений занадто рано для витримування слоту)

g) НЕВОЗМОЖНО ВЫДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАПУСК. ВАШ СЛОТ (время). ЗАПРОСИТЕ ЗАПУСК В/ЧЕРЕЗ (время)

g) UNABLE TO APPROVE START-UP CLEARANCE DUE SLOT (time), REQUEST START-UP AT/IN (time)

5.2.4.4. Буксирування хвостом уперед
(Коли цього вимагають місцеві процедури, дозвіл на буксирування хвостом уперед необхідно одержати від аеродромної диспетчерської вишки)

 

 

... ПС/орган ОПР

*a) [місцезнаходження ПС] ПРОШУ БУКСИРОВКУ ХВОСТОМ ВПЕРЕД,

*a) [aircraft location] REQUEST PUSHBACK,

b) БУКСИРОВКУ ХВОСТОМ ВПЕРЕД РАЗРЕШАЮ,

b) PUSHBACK APPROVED,

c) ЖДАТЬ,

c) STAND BY,

d) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ ВПЕРЕД НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ,

d) PUSHBACK AT OWN DISCRETION,

e) ОЖИДАЙТЕ (число)-МИНУТНУЮ ЗАДЕРЖКУ ИЗ-ЗА (причина)

e) EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason)

5.2.4.5. Порядок дій під час буксирування

†a) ПРОШУ БУКСИРОВКУ [назва авіакомпанії] (тип ПС) ОТ (місце) ДО (місце),

†a) REQUEST TOW [company name] (aircraft type) FROM (location) TO (location),

...відповідь органу ОПР

b) БУКСИРОВКУ РАЗРЕШАЮ ПО (конкретний маршрут руху),

b) TOW APPROVED VIA (specific routing to be followed),

c) ОСТАВАЙТЕСЬ НА МЕСТЕ,

c) HOLD POSITION,

d) ЖДАТЬ

d) STAND BY

____________
Означає об єднану передачу від ПС/буксиру.

Denotes transmission from aircraft/tow vehicle combination.

5.2.4.6. Запит на перевірку часу та/або даних про аеродром для вильоту

*a) ПРОШУ ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНИ,

*a) REQUEST TIME CHECK,

b) ВРЕМЯ (час),

b) TIME (time),

*c) ПРОШУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВЫЛЕТА,

*c) REQUEST DEPARTURE INFORMATION,

...коли не забезпечується радіомовна інформація ATIS

d) ПОЛОСА (номер), ВЕТЕР (напрямок та швидкість) (одиниця виміру), QNH (або QFE) (число) [(одиниця виміру)], ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (число), [ВИДИМОСТЬ (відстань) (одиниця виміру) (або ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (відстань) (одиниця виміру)] [ВРЕМЯ (число)]

d) RUNWAY (number), WIND (direction and speed (units) QNH (or QFE), (number) [(units)] TEMPERATURE [MINUS] (number), [VISIBILITY (distance) (units) (or RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) (distance) (units)] [TIME (time)]

(Якщо є можливість спостережень за видимістю та RVR у декількох точках, ті значення, які використовуються під час пробігу/кінцевої зони зупинки, слід використовувати і при зльоті)

(If multiple visibility and RVR observations are available, those that represent the roll-out/stop end zone should be used for take-off)

5.2.4.7. Руління
...під час вильоту

*a) [тип ПС] [категорія турбулентності, якщо ПС "важке"] [місцезнаходження повітряного судна] ПРОШУ РУЛЕНИЕ [намір],

*a) [aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] [aircraft location] REQUEST TAXI [intentions],

*b) [тип ПС] [категорія турбулентності якщо ПС "важке"] [місцезнаходження повітряного судна] (правила польотів) В (аеродром призначення) ПРОШУ РУЛЕНИЕ [наміри],

*b) [aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] [aircraft location] (flight rules) TO (aerodrome of destination) REQUEST TAXI [intentions],

c) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ [номер] [ВПП (номер)] [ВРЕМЯ (час),

c) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] [TIME (time),

...якщо потрібні детальні вказівки щодо руління

*d) [тип ПС] [категорія турбулентності якщо ПС "важке"] ПРОШУ ПОДРОБНЫХ УКАЗАНИЙ ПО РУЛЕНИЮ,

*d) [aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] REQUEST DETAILED TAXI INSTRUCTIONS,

e) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ [номер] [ПОЛОСА (номер)] ПО (конкретний маршрут руху) [ВРЕМЯ (час)],

e) TAXI TO HOLDING POINT [(number)] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed) [TIME (time)],

[ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП (номер)],

[HOLD SHORT OF RUNWAY (number)],

...якщо не забезпечується інформація про аеродром з інших альтернативних джерел, наприклад ATIS

f) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ [(номер)] (потім надається відповідна інформація щодо аеродрому) [ВРЕМЯ (час)],

f) TAXI TO HOLDING POINT [(number)] (followed by aerodrome information as applicable) [TIME (time)],

g) ВЫПОЛНЯЙТЕ (або ПОВЕРНИТЕ) ПЕРВЫЙ (або ВТОРОЙ) ВЛЕВО (або ВПРАВО),

g) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND) LEFT (or RIGHT),

h) РУЛИТЕ ПО (позначення РД),

h) TAXI VIA (identification of taxiway),

i) РУЛИТЕ ПО ВПП (номер),

i) TAXI VIA RUNWAY (number),

j) РУЛИТЕ К ВОКЗАЛУ (або інше місце, наприклад ПЛОЩАДКА ДЛЯ АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ [МЕСТО СТОЯНКИ (номер)],

j) TAXI TO TERMINAL (or other location e.g. GENERAL AVIATION AREA [STAND (number)],

для польотів вертольотів

*k) ПРОШУ РУЛЕНИЕ ПО ВОЗДУХУ ОТ (або ЧЕРЕЗ) ДО (відповідно місце або маршрут),

*k) REQUEST AIR-TAXIING FROM (or VIA) TO (location or routing as appropriate),

l) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО (або ЧЕРЕЗ) (відповідно місце або маршрут) [ОСТОРОЖНО (пил, поземок, сміття, легке повітряне судно, яке рулить, люди тощо)],

l) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose, debris, taxiing light aircraft, personnel etc)],

m) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ (прямо, згідно з запитом або за встановленим маршрутом) ДО (місце, вертодром, експлуатаційна або робоча площа, діюча або недіюча ЗПС). СЛЕДИТЕ ЗА (ОБХОДИТЕ) (ПС, або транспортні засоби, або люди),

m) AIR TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel),

...після посадки

*n) ПРОШУ РУЛЕНИЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ,

*n) REQUEST BACKTRACK,

o) РАЗРЕШАЮ РУЛЕНИЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ,

o) BACKTRACK APPROVED,

p) РУЛИТЕ ПО ПОЛОСЕ (номер) В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ,

p) BACKTRACK RUNWAY (number),

...загальна фразеологія

*q) [(місце ПС)] ПРОШУ РУЛЕНИЕ ДО (місце призначення на аеродромі),

*q) [(aircraft location)] REQUEST TAXI TO (destination on aerodrome),

r) РУЛИТЕ ПРЯМО ВПЕРЕД,

r) TAXI STRAIGHT AHEAD,

s) РУЛИТЕ ОСТОРОЖНО,

s) TAXI WITH CAUTION,

t) ПРОПУСТИТЕ (опис та місце іншого ПС),

t) GIVE WAY TO (description and position of other aircraft),

*u) ПРОПУСКАЮ (рух),

*u) GIVING WAY TO (traffic),

*v) БОРТ (або тип ПС) ВИЖУ,

*v) TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT,

w) РУЛИТЕ НА ПЛОЩАДКУ ОЖИДАНИЯ,

w) TAXI INTO HOLDING BAY,

x) СЛЕДУЙТЕ ЗА (опис іншого повітряного судна або транспортного засобу),

x) FOLLOW (description of other aircraft or vehicle),

y) ОСВОБОДИТЕ ПОЛОСУ,

y) VACATE RUNWAY,

*z) ПОЛОСУ ОСВОБОДИЛ,

*z) RUNWAY VACATED,

aa) УСКОРЬТЕ РУЛЕНИЕ [(причина)],

aa) EXPEDITE TAXI [(reason)],

*bb) УСКОРЯЮ,

*bb) EXPEDITING,

cc) [ОСТОРОЖНО] ЗАМЕДЛИТЕ РУЛЕНИЕ
[причина],

cc) [CAUTION] TAXI SLOWER [reason],

*dd) ЗАМЕДЛЯЮ

*dd) SLOWING DOWN

5.2.4.8. Очікування

‡a) ОЖИДАЙТЕ (напрямок) ОТ (місце, номер ЗПС тощо),

‡a) HOLD (direction) OF (position, runway number, etc),

‡b) ОЖИДАЙТЕ НА МЕСТЕ,

‡b) HOLD POSITION,

...для очікування на місці, що розташоване не ближче до ЗПС, ніж лінія попереднього старту

‡c) ОЖИДАЙТЕ В (відстань) ОТ (місце),

‡c) HOLD (distance) FROM (position),

‡d) ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД (місце),

‡d) HOLD SHORT OF (position),

*e) ЖДУ,

*e) HOLDING,

*f) ЖДУ ПЕРЕД (місце)

*f) HOLDING SHORT

Для підтвердження вказівок ОЖИДАЙТЕ, ОЖИДАЙТЕ НА МЕСТЕ та ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД (місце) застосовувати передбачені цими Правилами фрази "ВАС ПОНЯЛ" и "ВЫПОЛНЯЮ" недостатньо. У кожному випадку для підтвердження застосовують відповідно фрази "ЖДУ" або "ЖДУ ПЕРЕД" (місце)

The procedure words ROGER and WILCO are insufficient acknowledgement of the instructions HOLD, HOLD POSITION and HOLD SHORT OF (position). In each case the acknowledgement shall be by the phraseology HOLDING or HOLDING SHORT, as appropriate

____________
Потребує конкретного підтвердження з боку пілота.

Requires specific acknowledgement from the pilot.

5.2.4.9. Перетинання ЗПС

*a) ПРОШУ ПЕРЕСЕЧЬ ПОЛОСУ (номер)
(Якщо з аеродромної диспетчерської вишки не спостерігається повітряне судно, яке перетинає ЗПС (наприклад, уночі, в умовах низької видимості тощо), така вказівка повинна завжди надаватись разом з указівкою щодо доповіді про звільнення ЗПС повітряним судном та перебування на безпечній відстані),

*a) REQUEST CROSS RUNWAY (number) (If the control tower is unable to see the crossing aircraft (e.g. night, low visibility, etc.), the instruction should always be accompanied by a request to report when the aircraft has vacated and is clear of the runway),

b) ПЕРЕСЕКАЙТЕ ПОЛОСУ (номер) [ДОЛОЖИТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ],

b) CROSS RUNWAY (number) [REPORT VACATED],

c) УСКОРЬТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОЛОСЫ (номер) БОРТ (тип повітряного судна) В (відстань) КИЛОМЕТРАХ НА ПРЯМОЙ,

c) EXPEDITE CROSSING RUNWAY (number) TRAFFIC (aircraft type) (distance) KILOMETRES FINAL,

d) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ [номер] [ПОЛОСЫ (номер)] ПО (конкретний маршрут прямування) [ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ПОЛОСОЙ (номер)] або [ПЕРЕСЕКАЙТЕ ПОЛОСУ (номер)],

d) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed), [HOLD SHORT OF RUNWAY (number)] or [CROSS RUNWAY (number)],

За відповідною вказівкою пілот буде доповідати "ПОЛОСУ ОСВОБОДИЛ", коли ПС перебуває на безпечній відстані від ЗПС

*e) ПОЛОСУ ОСВОБОДИЛ

*e) RUNWAY VACATED

5.2.4.10. Підготовка до зльоту

a) НЕ МОГУ РАЗРЕШИТЬ ВЫЛЕТ (позначення) (причини),

a) UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE (reasons),

b) ДОЛОЖИТЕ ГОТОВНОСТЬ [К ВЫЛЕТУ],

b) REPORT WHEN READY [FOR DEPARTURE],

c) ВЫ ГОТОВЫ [К ВЫЛЕТУ]?

c) ARE YOU READY [FOR DEPARTURE]?

d) ВЫ ГОТОВЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ ВЫЛЕТУ?

d) ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE?

*e) ГОТОВ,

*e) READY,

... за відсутності можливості надати дозвіл на зліт

f) ЖДАТЬ [причина],

f) WAIT [reason],

... дозвіл вирулити на ЗПС та очікувати дозвіл на зліт

g) ЗАНИМАЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ [И ЖДИТЕ],

g) LINE UP [AND WAIT],

†h) ЗАНИМАЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОСА (номер),

†h) LINE UP RUNWAY (number),

... умовні дозволи

i) ЗАНИМАЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. БУДЬТЕ ГОТОВЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ ВЫЛЕТУ,

i) LINE UP BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE,

... підтвердження умовного дозволу

‡j) (умова) ЗАНИМАЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ,

‡j) (condition) LINE UP,

*k) (умова) ЗАНИМАЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ,

*k) (condition) LINING UP,

... підтвердження або непідтвердження повтореного пілотом умовного дозволу

l) [ПОНЯЛИ] ПРАВИЛЬНО (або ПОВТОРЯЮ... (відповідна фраза))

l) [THAT IS] CORRECT (or I SAY AGAIN... (as appropriate))

____________
Якщо існує імовірність неправильного розуміння в разі використання декількох ЗПС.

When there is the possibility of confusion during multiple runway operations.

Положення щодо застосування умовних дозволів викладено в п. 5.4 цих Правил.

Provisions concerning the use of conditional clearances are contained in section 5.4 of this rules.

5.2.4.11. Дозвіл на зліт

a) ПОЛОСА (номер) ВЗЛЕТ РАЗРЕШАЮ [ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ],

a) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF [REPORT AIRBORNE],

...якщо застосовується скорочений мінімум ешелонування на ЗПС

b) (інформація про рух) ПОЛОСА (номер) ВЗЛЕТ РАЗРЕШЕН,

b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF,

... якщо зліт згідно з наданим дозволом не виконано

c) ВЗЛЕТАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ ОСВОБОДИТЕ ПОЛОСУ [(вказівки)],

c) TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY [(instructions)],

d) ВЗЛЕТАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП,

d) TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY,

... скасування дозволу на зліт

e) ОЖИДАЙТЕ НА МЕСТЕ, ВЗЛЕТ ОТМЕНЯЮ, ПОВТОРЯЮ, ВЗЛЕТ ОТМЕНЯЮ (причина),

e) HOLD POSITION, CANCEL TAKE OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF (reasons),

**f) ЖДУ,

**f) HOLDING,

... припинення зльоту після розбігу ПС

g) ПРЕКРАТИТЕ ВЗЛЕТ НЕМЕДЛЕННО [(повторити позивний ПС) ПРЕКРАТИТЕ ВЗЛЕТ НЕМЕДЛЕННО],

g) STOP IMMEDIATELY [(repeat aircraft call sign) STOP IMMEDIATELY],

**h) ВЗЛЕТ ПРЕКРАЩАЮ,

**h) STOPPING,

____________
** Фрази "ЖДУ" та "ВЗЛЕТ ПРЕКРАЩАЮ" згідно з цими Правилами використовуються у відповідь на фрази, наведені в пп. "e" і "g" відповідно. HOLDING and STOPPING are the procedural responses to e) and g) respectively.

... для польотів вертольотів

i) РАЗРЕШАЮ ВЗЛЕТ [С (місце розташування)] (поточне місце, РД, зона заключного етапу заходження на посадку та зльоту, ЗПС та номер),

i) CLEARED FOR TAKE-OFF [FROM (location)] (present position, taxiway, final approach and take-off area, runway and number),

*j) ПРОШУ УКАЗАНИЯ ПО ВЫЛЕТУ,

*j) REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS,

k) ПОСЛЕ ВЫЛЕТА ПРАВЫМ (або ЛЕВЫМ, або НАБОР ВЫСОТЫ) (відповідні вказівки)

k) AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (or LEFT, or CLIMB) (instructions as appropriate)

5.2.4.12. Указівки щодо розвороту або набирання висоти після зльоту

*a) ПРОШУ ПРАВЫМ (або ЛЕВЫМ),

*a) REQUEST RIGHT (or LEFT) TURN),

b) РАЗРЕШАЮ ПРАВЫМ (або ЛЕВЫМ),

b) RIGHT (or LEFT) TURN APPROVED,

c) О ПРАВОМ (або ЛЕВОМ) РАЗВОРОТЕ СООБЩУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО,

c) WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (or LEFT) TURN,

...в разі запиту часу вильоту

d) ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ,

d) REPORT AIRBORNE,

e) ВЗЛЕТ (час),

e) AIRBORNE (time),

f) ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (рівень) (вказівки),

f) AFTER PASSING (level) (instructions),

... курс, що належить витримувати

g) ПРОДОЛЖАЙТЕ С КУРСОМ ВЗЛЕТА (вказівки),

g) CONTINUE RUNWAY HEADING (instructions),

...коли необхідно витримувати конкретний трек

h) СЛЕДУЙТЕ ПО ТРЕКУ ВЗЛЕТА (вказівки),

h) TRACK EXTENDED CENTRE LINE (instructions),

i) НАБИРАЙТЕ ПРЯМО (вказівки)

i) CLIMB STRAIGHT AHEAD (instructions)

5.2.4.13. Входження до аеродромного кола польотів

*a) [тип ПС] (місце) (рівень) ДЛЯ ПОСАДКИ,

*a) [aircraft type] (position) (level) FOR LANDING,

b) ВХОДИТЕ В (напрямок руху у колі польотів) К (місце у колі польотів) (номер ЗПС) [ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР (напрямок та швидкість) (одиниці виміру) [ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (число)] QNH (або QFE) (число) ((одиниці виміру)) [БОРТ (вказати)],

b) JOIN (direction of circuit) (position in circuit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)],

c) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАХОД С ПРЯМОЙ, ПОЛОСА (номер) [ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР (напрямок та швидкість) (одиниці виміру) [ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] (число)] QNH (або QFE) (число) [(одиниці виміру)] [БОРТ (вказати)],

c) MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number) QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)],

...коли забезпечується інформація ATIS

*d) (тип ПС) (місце) (рівень) ИНФОРМАЦИЯ (позначення ATIS) ДЛЯ ПОСАДКИ,

*d) (aircraft type) (position) (level) INFORMATION (ATIS identification) FOR LANDING,

e) ВХОДИТЕ К (місце у колі польотів) [ПОЛОСА (номер)] QNH (або QFE) (число) [(одиниці виміру)] [БОРТ (вказати)]

e) JOIN (position in circuit) [RUNWAY (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]

5.2.4.14. Під час польоту по колу

*a) (місце у колі польотів, наприклад) К ТРЕТЬЕМУ/НА ПРЯМОЙ,

*a) (position in circuit, e. g.) DOWNWIND/FINAL,

b) НОМЕР... СЛЕДУЙТЕ ЗА (тип ПС та його місцезнаходження) [за потреби додаткові вказівки]

b) NUMBER... FOLLOW (aircraft type and position) [additional instructions if required]

5.2.4.15. Указівки щодо заходження на посадку. Повідомлення "ДЛИННАЯ ПРЯМАЯ (LONG FINAL)" означає, що ПС виходить на посадкову пряму на відстані більше ніж 7 км (4 милі) від точки приземлення або виконує заходження на посадку з прямої та перебуває на відстані 15 км (8 миль) від точки приземлення. В обох випадках на відстані 7 км (4 милі) від точки приземлення потрібно доповідати "НА ПРЯМОЙ (ON FINAL)"

a) ВЫПОЛНЯЙТЕ КОРОТКИЙ ЗАХОД,

a) MAKE SHORT APPROACH,

b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ДЛИННЫЙ ЗАХОД (або ПРОТЯНИТЕ (ЗАТЯНИТЕ) ТРЕТИЙ),

b) MAKE LONG APPROACH (or EXTEND DOWNWIND),

c) ДОЛОЖИТЕ ТРЕТИЙ (або НА ПРЯМОЙ, або НА ДЛИННОЙ ПРЯМОЙ),

c) REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL),

d) ПРОДОЛЖАЙТЕ ЗАХОД [БУДЬТЕ ГОТОВЫ К УХОДУ НА ВТОРОЙ КРУГ]

d) CONTINUE APPROACH [PREPARE FOR POSSIBLE GO AROUND]

5.2.4.16. Посадка

a) ПОЛОСА (номер) ПОСАДКУ РАЗРЕШАЮ,

a) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND,

...якщо застосовується скорочений мінімум ешелонування на ЗПС

b) (інформація про рух) ПОЛОСА (номер) ПОСАДКУ РАЗРЕШАЮ,

b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND,

...спеціальні польоти

c) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД С КАСАНИЕМ,

c) CLEARED TOUCH AND GO,

d) ПОСЛЕ ПОСАДКИ ВЫПОЛНИТЕ ПОЛНУЮ ОСТАНОВКУ,

d) MAKE FULL STOP,

...під час виконання заходження на посадку вздовж або паралельно ЗПС із зниженням до погодженого мінімального рівня

*e) ПРОШУ НИЗКИЙ ЗАХОД (причини),

*e) REQUEST LOW APPROACH (reasons)

f) РАЗРЕШАЮ НИЗКИЙ ЗАХОД [ПОЛОСА (номер)] [за потреби вказати обмеження за висотою) (вказівки щодо виходу на друге коло)],

f) CLEARED LOW APPROACH [RUNWAY (number)] [(altitude restriction if required) (go around instructions)],

...під час прольоту над диспетчерським пунктом або іншим пунктом спостереження для виконання візуального огляду з землі

*g) ПРОШУ ПРОЛЕТ НА МАЛОЙ ВЫСОТЕ (причини),

*g) REQUEST LOW PASS (reasons),

h) РАЗРЕШАЮ ПРОЛЕТ НА МАЛОЙ ВЫСОТЕ [так само, як у підпункті "f"]

h) CLEARED LOW PASS [as in f],

...для польотів вертольотів

*i) ПРОШУ ЗАХОД С ПРЯМОЙ (або С КРУГА, ЛЕВЫМ (або ПРАВЫМ) РАЗВОРОТОМ НА (місце)),

*i) REQUEST STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location)),

j) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАХОД С ПРЯМОЙ (або ЗАХОД С КРУГА, ЛЕВЫМ (або ПРАВЫМ) РАЗВОРОТОМ НА (місце, ЗПС, РД, зона заключного етапу заходження на посадку та зльоту)) [ПРИБЫТИЕ (або МАРШРУТ ПРИБЫТИЯ) (номер, назва або код)]. [ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП (діюча ЗПС, продовження осьової лінії ЗПС тощо)]. [ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (напрямок або відстань) ОТ (ЗПС, осьова лінія ЗПС, інший вертоліт або ПС)]. [ОСТОРОЖНО (лінії електропередачі, неосвітлені перешкоди, турбулентність у сліді тощо)] ПОСАДКУ РАЗРЕШАЮ

j) MAKE STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location, runway, taxiway, final approach and. take-off area)) [ARRIVAL (or ARRIVAL ROUTE (number, name, or code)]. [HOLD SHORT OF (active runway, extended runway centre line, other)] [REMAIN (direction or distance) FROM (runway, runway centre line, other helicopter or aircraft)] [CAUTION (power lines, unlighted obstructions, wake turbulence, etc)] CLEARED TO LAND

5.2.4.17. Затримка повітряного судна

a) ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛЕТ ПО КРУГУ НАД АЭРОДРОМОМ,

a) CIRCLE THE AERODROME,

b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ВИРАЖ (ВПРАВО або ВЛЕВО) [С ТЕКУЩЕГО МЕСТА],

b) ORBIT (RIGHT, or LEFT) [FROM PRESENT POSITION],

c) ВЫПОЛНИТЕ ЕЩЕ ОДИН КРУГ

c) MAKE ANOTHER CIRCUIT

5.2.4.18. Уразі невдалого заходження на посадку

a) УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ КРУГ,

a) GO AROUND,

*b) УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ

*b) GOING AROUND

5.2.4.19. Інформація для екіпажу повітряного судна

a) ШАССИ, ПО-ВИДИМОМУ, ВЫПУЩЕНО,

a) LANDING GEAR APPEARS DOWN,

...коли пілот просить візуально перевірити випуск шасі

b) ПРАВОЕ (або ЛЕВОЕ, або НОСОВОЕ) КОЛЕСО, ПО-ВИДИМОМУ, УБРАНО (або ВЫПУЩЕНО),

b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN),

c) ШАССИ, ПО-ВИДИМОМУ, УБРАНО,

c) WHEELS APPEAR UP,

d) ПРАВОЕ (або ЛЕВОЕ, або НОСОВОЕ) КОЛЕСО, ПО-ВИДИМОМУ, НЕ УБРАНО (або НЕ ВЫПУЩЕНО),

d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN),

...турбулентність у сліді

e) ОСТОРОЖНО, ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В СПУТНОЙ СТРУЕ (СЛЕДЕ) [ОТ ПРИБЫВАЮЩЕГО (або ВЫЛЕТАЮЩЕГО (тип ПС)] [за потреби додаткова інформація],

e) CAUTION WAKE TURBULENCE [FROM ARRIVING (or DEPARTING (type of aircraft)] [additional information as required],

...реактивна течія на пероні або на РД

f) ОСТОРОЖНО, РЕАКТИВНАЯ СТРУЯ,

f) CAUTION JET BLAST,

...потік від повітряного гвинта літака

g) ОСТОРОЖНО, СТРУЯ ВОЗДУШНОГО ВИНТА

g) CAUTION SLIPSTREAM

5.2.4.20. Звільнення ЗПС та зв'язок після посадки

a) РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ (частота),

a) CONTACT GROUND (frequency),

b) ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ (частота),

b) WHEN VACATED CONTACT GROUND (frequency),

c) УСКОРЬТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ,

c) EXPEDITE VACATING,

d) СТОЯНКА (або ГЕЙТ) (номер),

d) YOUR STAND (or GATE) (designation),

e) ВЫПОЛНЯЙТЕ (або ПОВОРАЧИВАЙТЕ) ПЕРВЫЙ (або ВТОРОЙ, або ГДЕ ВАМ УДОБНО) НАЛЕВО (або НАПРАВО) И РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ (частота),

e) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND, or CONVENIENT) LEFT (or RIGHT) AND CONTACT GROUND (frequency),

...для польотів вертольотів

f) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО ВЕРТОЛЕТНОЙ СТОЯНКИ (або) МЕСТА СТОЯНКИ ВЕРТОЛЕТОВ (зона),

f) AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (or) HELICOPTER PARKING POSITION (area),

g) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО (або ЧЕРЕЗ) (відповідне місце або маршрут) [ОСТОРОЖНО (пил, поземок, сміття, легке ПС, яке здійснює руління, люди тощо)],

g) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose, debris, taxiing light aircraft, personnel, etc)],

h) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ (прямо, згідно з запитом або за встановленим маршрутом) ДО (місце, вертодром, експлуатаційна або робоча поверхня, діюча або недіюча ЗПС. ОБХОДИТЕ (СЛЕДИТЕ ЗА) (ПС або транспортні засоби або люди)

h) AIR TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway) AVOID (aircraft or vehicles or personnel)

5.2.5. Координація дій органів ОПР

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.2.5.1. Розрахункові та переглянуті дані Послідовність передачі розрахункових даних визначається у відповідних угодах між органами ОПР

a) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ [напрямок польоту] (позивний ПС) [КОД (або СКВОК) (код ВОРЛ)] (тип) РАССЧИТЫВАЕТ (основна точка) (час) (рівень) (або СНИЖАЕТСЯ С (рівень) ДО (рівень)) [СКОРОСТЬ (заявлена справжня повітряна швидкість)] (маршрут) [ЗАМЕЧАНИЯ],

a) T: ESTIMATE [direction of flight] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR Code)] (type) ESTIMATED (significant point) (time) (level) (or DESCENDING FROM (level) TO (level)) [SPEED (filed TAS)] (route) [REMARKS],

...орган, який передає контроль за ПС

b) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ (основна точка) (позивний ПС),

b) T: ESTIMATE (significant point) ON (aircraft call sign),

...відповідь органу, який приймає контроль за ПС (якщо немає інформації про план польоту)

c) R: НЕТ ИНФОРМАЦИИ,

c) R: NO DETAILS,

...відповідь органу, який приймає контроль за ПС (якщо є інформація про план польоту)

R: (тип ПС) (пункт призначення),

R: (aircraft type) (destination),

... відповідь органу, який передає контроль за ПС

T: [КОД (або СКВОК) (код ВОРЛ)] [РАСЧЕТНОЕ] (основна точка) (час) НА (рівень),

T: SQUAWKING (SSR Code)] [ESTIMATED] (significant point) (time) AT (level),

__________
(У разі відсутності даних плану польоту станція, яка приймає інформацію, відповідає на пункт "b", наприклад "ДАННЫХ НЕ ИМЕЮ", тоді станція, яка передає інформацію, повинна передати розрахункові дані повністю, як зазначено в пункті "а".
In the event that flight plan details are not available the receiving station shall reply to "b" NO DETAILS and transmitting station shall pass full estimate as in "a").

 

d) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ, БЕСПИЛОТНЫЙ АЭРОСТАТ (АЭРОСТАТЫ) (пізнавальний індекс та клас) ПО РАСЧЕТУ ПРОЙДЕТ (місце) В (час) СООБЩЕННЫЙ ЭШЕЛОН(Ы) ПОЛЕТА (цифра або цифри) [або ЭШЕЛОН ПОЛЕТА НЕИЗВЕСТЕН] ДВИЖЕТСЯ (напрямок) РАСЧЕТНАЯ ПУТЕВАЯ СКОРОСТЬ (цифра) (інша інформація, яка стосується справи (за наявності)),

d) T: ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOON(S) (identification and classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) [or FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) ESTIMATED GROUND SPEED (figure) (other pertinent information, if any),

e) T: ИЗМЕНЕНИЕ (позивний ПС) (за потреби, відповідні подробиці)

e) T: REVISION (aircraft call sign) (details as necessary)

5.2.5.2. Передавання контролю

a) T/R: ПРОШУ ПРИНЯТЬ/ПЕРЕДАТЬ [(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС),

a) T/R: REQUEST RELEASE OF (aircraft call sign),

b) T:) ПЕРЕДАМ (ПЕРЕДАЛ) [(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС(час)] [умови/обмеження],

b) T: (aircraft call sign) RELEASED [AT (time)] [conditions/restrictions],

c) R: ВЫ ПЕРЕДАЛИ [(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС) [ДЛЯ НАБОРА ВЫСОТЫ (або СНИЖЕНИЯ)]?,

c) R: IS (aircraft call sign) RELEASED [FOR CLIMB (or DESCENT)]?,

d) T: (позивний ПС) НЕ ПЕРЕДАЮ [(КОНТРОЛЬ)] [ДО (час або основна точка)],

d) T: (aircraft call sign) NOT RELEASED [UNTIL (time or significant point)],

e) T: НЕ МОГУ ПЕРЕДАТЬ [(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС) [БОРТ (подробиці)]

e) T: UNABLE (aircraft call sign) [TRAFFIC IS (details)]

5.2.5.3. Зміна дозволу

a) T: МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗМЕНИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ (позивний ПС) НА (подробиці запропонованої зміни)?,

a) T: MAY WE CHANGE CLEARANCE OF (aircraft call sign) TO (details of alteration proposed)?,

b) R: СОГЛАСНЫ НА (зміна дозволу) ДЛЯ (позивний ПС),

b) R: AGREED TO (alteration of clearance) OF (aircraft call sign),

c) R: НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ (позивний ПС),

c) R: UNABLE (aircraft call sign),

d) R: НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ (бажаний маршрут, рівень тощо) [ДЛЯ (позивний ПС)] [ИЗ-ЗА (причина)] (запропонований альтернативний дозвіл)

d) R: UNABLE (desired route, level, etc) [FOR (aircraft call sign)] [DUE (reason)] (alternative clearance proposed)

5.2.5.4. Запит щодо згоди

a) T: ПРОШУ СОГЛАСОВАТЬ ДЛЯ (позивний повітряного судна) РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА (основна точка) В (час),

a) T: APPROVAL REQUEST (aircraft call sign) ESTIMATED DEPARTURE FROM (significant point) AT (time),

d) R: (позивний ПС) РАЗРЕШАЮ [(обмеження (за наявності))],

d) R: (aircraft call sign) REQUEST APPROVED [(restriction if any)],

e) R: (позивний ПС) НЕВОЗМОЖНО (альтернативні вказівки)

e) R: (aircraft call sign) UNABLE (alternative instructions)

5.2.5.5. Передавання контролю за повітряним судном, що прибуває

a) T: [ОТДАЮ ПРИБЫВАЮЩИЙ] (позивний ПС) [КОД (код ВОРЛ)] (тип) ИЗ (пункт вильоту) ПЕРЕДАМ НАД/В/НА (основна точка, або час, або рівень) ИМЕЕТ РАЗРЕШЕНИЕ И РАССЧИТЫВАЕТ ПРОЙТИ (межа дії дозволу) (час) НА (рівень) [ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА або ЗАДЕРЖКИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ ПРЕДВИДИТСЯ] СВЯЗЬ В (час)

a) T: [INBOUND RELEASE] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR Code)] (type) FROM (departure point) RELEASED AT (significant point, or time, or level) CLEARED TO AND ESTIMATING (clearance limit) (time) AT (level) [EXPECTED APPROACH TIME or NO DELAY EXPECTED] CONTACT AT (time)

5.2.5.6. Передавання контролю

a) T: ОТДАЮ (позивний ПС) [КОД (код ВОРЛ)] МЕСТО (місце ПС) (рівень)

a) T: HANDOVER (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR Code)] POSITION (aircraftposition) (level)

5.2.5.7. Прискорення дозволу

a) T: УСКОРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ (позивний ПС) ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ИЗ (місце) В (час),

a) T: EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) EXPECTED DEPARTURE FROM (place) AT (time),

b) T: УСКОРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ (позивний ПС) [РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ] НАД (місце) В (час) ЗАПРАШИВАЕТ (рівень або маршрут тощо)

b) T: EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) [ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REQUESTS (level or route, etc)

5.2.5.8. Для мовного доповнення до автоматизованого обміну розрахункових повідомлень, інформації, що міститься в пункті 18 плану польоту, якщо така інформація не передається автоматично

T: НЕ ДОПУЩЕН К RVSM

T: NEGATIVE RVSM

або

or

T: НЕ ДОПУЩЕН К RVSM, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВС

T: NEGATIVE RVSM STATE AIRCRAFT

____________
Пояснення. T - орган, що передає інформацію, R - орган, що приймає інформацію

5.2.5.9. Для повідомлення про причину виникнення непередбачуваних обставин у конкретного повітряного судна

T: НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА БОЛТАНКИ

T: UNABLE RVSM DUE TURBULENCE

або

or

Т: НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА ОБОРУДОВАНИЯ

T: UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT

5.2.6. Фразеологія під час використання CPDLC

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.2.6.1. Операційний статус

 

 

...відмова CPDLC

a) [ВСЕ СТАНЦИИ] ОТКАЗ CPDLC (вказівки),

a) [ALL STATIONS] CPDLC FAILURE (instructions),

... в разі помилки в окремому повідомленні CPDLC

b) ОШИБКА В СООБЩЕНИИ CPDLC (відповідний дозвіл, вказівка, інформація або запит),

b) CPDLC MESSAGE FAILURE (appropriate clearance, instruction, information or request),

... для виправлення наданого за CPDLC дозволу, вказівки, інформації або запиту

c) ОТМЕНЯЮ СООБЩЕНИЕ CPDLC (тип повідомлення) БРЕЙК (правильний дозвіл, вказівка, інформація або запит),

c) DISREGARD CPDLC (message type) MESSAGE, BREAK (correct clearance, instruction, information or request),

... для вказівки всім ПС не надсилати запити за CPDLC протягом обмеженого періоду часу

d) [ВСЕ СТАНЦИИ] ПРЕКРАТИТЕ ЗОПРОСЫ ПО CPDLC [ДО КОМАНДЫ] [(причина)],

d) [ALL STATIONS] STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(reason)],

... для поновлення нормального використання CPDLC

e) [ВСЕ СТАНЦИИ] ВОЗОБНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ CPDLC

e) [ALL STATIONS] RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS

5.3. Фразеологія обслуговування повітряного руху за засобами систем спостереження ОПР

Нижче викладено фразеологію, яка застосовується під час використання систем спостереження ОПР. Фразеологію, яку детально викладено в попередніх розділах, можна також застосовувати під час використання систем спостереження ОПР.

5.3.1. Загальна фразеологія обслуговування повітряного руху за засобами систем спостереження ОПР

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.3.1.1. Ідентифікація повітряного судна

a) ДОЛОЖИТЕ КУРС [И ЭШЕЛОН ПОЛЕТА (або ВЫСОТА)],

a) REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL
(or ALTITUDE)],

b) ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або ВПРАВО) ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ КУРС (три цифри),

b) FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits),

c) ДАЙТЕ НАЖАТИЕ И ДОЛОЖИТЕ ВАШ КУРС,

c) TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING,

d) НАБЛЮДАЮ ПО ЛОКАТОРУ [місце],

d) RADAR CONTACT [position],

e) ОПОЗНАНЫ [місце],

e) IDENTIFIED [position],

f) НЕ ОПОЗНАНЫ [причина], [ПЕРЕХОДИТЕ НА (або ПРОДОЛЖАЙТЕ) ПОЛЕТ ПО СВОИМ СРЕДСТВАМ]

f) NOT IDENTIFIED [reason], [RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION]

5.3.1.2. Інформація про місце

ВАШЕ МЕСТО (відстань) (напрямок) ОТ (основна точка) (або НАД, або НА ТРАВЕРЗЕ (основна точка))

POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or ABEAM (significant point))

5.3.1.3. Указівки щодо наведення

a) ПОСЛЕ (основна точка) КУРС (три цифри),

a) LEAVE (significant point) HEADING (three digits),

b) ПРОДОЛЖАЙТЕ С КУРСОМ (три цифри),

b) CONTINUE HEADING (three digits),

c) ПРОДОЛЖАЙТЕ С ТЕКУЩИМ КУРСОМ,

c) CONTINUE PRESENT HEADING,

d) КУРС (три цифри),

d) FLY HEADING (three digits),

e) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або ВПРАВО) НА КУРС (три цифри) [причина],

e) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [reason],

f) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або ВПРАВО) (число градусів) ГРАДУСОВ [причина],

f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES [reason],

g) ПРЕКРАТИТЕ РАЗВОРОТ КУРС (три цифри),

g) STOP TURN HEADING (three digits),

h) СЛЕДОВАТЬ С КУРСОМ (три цифри), ЕСЛИ ГОТОВЫ СЛЕДУЙТЕ ПРЯМО НА (назва) (основна точка),

h) FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (significant point),

i) НА КУРСЕ

i) HEADING IS GOOD

5.3.1.4. Припинення наведення

a) ПОЛЕТ ПО СВОИМ СРЕДСТВАМ (місце ПС) (конкретні вказівки),

a) RESUME OWN NAVIGATION (position of aircraft) (specific instructions),

b) ПОЛЕТ ПО СВОИМ СРЕДСТВАМ [ПРЯМО НА] (основна точка) [МАГНИТНЫЙ ТРЭК (три цифри) РАССТОЯНИЕ (число) КИЛОМЕТРОВ (або МИЛЬ)]

b) RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (significant point) [MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number) KILOMETRES (or MILES)]

5.3.1.5. Маневрування

a) ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО (або ВПРАВО) НА ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ [причина],

a) MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or RIGHT) [reason],

b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЛЕВЫЙ (або ПРАВЫЙ) ВИРАЖ [причина],

b) ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason],

...у разі ненадійної роботи бортових приладів, що вказують напрямок

c) ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ РАЗВОРОТЫ СО СКОРОСТЬЮ СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ В МИНУТУ (або СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ В ДВЕ МИНУТЫ, або (число) ГРАДУСОВ В СЕКУНДУ) НАЧИНАЙТЕ И ПРЕКРАЩАЙТЕ ВСЕ РАЗВОРОТЫ ПО КОМАНДЕ "НЕМЕДЛЕННО",

c) MAKE ALL TURNS RATE ONE (or RATE HALF, or (number) DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON THE COMMAND "NOW",

У разі якщо необхідно вказати причину радіолокаційного наведення або вищевказаних маневрів, повинна використовуватися така фразеологія:

d) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або ВПРАВО) НЕМЕДЛЕННО,

d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW,

e) ПРЕКРАТИТЕ РАЗВОРОТ НЕМЕДЛЕННО

e) STOP TURN NOW

a) ИЗ-ЗА БОРТА DUE TRAFFIC,

 

 

b) ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРВАЛА FOR SPACING,

 

 

c) ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ FOR DELAY,

 

 

d) К ТРЕТЬЕМУ (або К ЧЕТВЕРТОМУ, або С ПРЯМОЙ) FOR DOWNWIND (or BASE, or FINAL)

 

 

5.3.1.6. Керування швидкістю

a) ДОЛОЖИТЕ СКОРОСТЬ,

a) REPORT SPEED,

*b) СКОРОСТЬ (число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС,

*b) SPEED (number) KILOMETRES PER HOUR,

c) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС [ИЛИ БОЛЕЕ (або или МЕНЕЕ)] [ДО (основна точка)],

c) MAINTAIN (number) KILOMETRES PER HOUR [OR GREATER (or [OR LESS)] [UNTIL (significant point)],

d) НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ (число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС,

d) DO NOT EXCEED (number) KILOMETRES PER HOUR,

e) СЛЕДУЙТЕ С ТЕКУЩЕЙ СКОРОСТЬЮ,

e) MAINTAIN PRESENT SPEED,

f) УВЕЛИЧЬТЕ (або УМЕНЬШИТЕ) СКОРОСТЬ ДО (число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС [ИЛИ БОЛЕЕ (або или МЕНЕЕ)],

f) INCREASE (or REDUCE SPEED TO (number) KILOMETRES PER HOUR [OR GREATER (or OR LESS)],

g) УВЕЛИЧЬТЕ (або УМЕНЬШИТЕ) СКОРОСТЬ НА (число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС,

g) INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KILOMETRES PER HOUR,

h) ВОЗОБНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ,

h) RESUME NORMAL SPEED,

i) УМЕНЬШИТЕ ДО МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЗАХОДА,

i) REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED,

j) УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ ДО МИНИМАЛЬНОЙ С ЧИСТЫМ КРЫЛОМ,

j) REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED,

k) ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СКОРОСТИ НЕТ

k) NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS

5.3.1.7. Передача повідомлень про місце

 

 

...для вказівки не передавати повідомлень про місце під час перебування під радіолокаційним контролем

a) НЕ ДОКЛАДЫВАЙТЕ МЕСТО [ДО (вказати)],

a) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)],

b) ДОЛОЖИТЕ (основна точка),

b) NEXT REPORT AT (significant point),

c) ДОЛОЖИТЕ ТОЛЬКО (основна точка (точки)),

c) REPORTS REQUIRED ONLY AT (significant points(s)),

d) ВОЗОБНОВИТЕ ПЕРЕДАЧУ ДОКЛАДОВ О МЕСТЕ

d) RESUME POSITION REPORTING

5.3.1.8. Інформація про інші повітряні судна та дії щодо запобігання зіткненням

a) БОРТ НА (число) ЧАСОВ (відстань) (напрямок польоту) [будь-яка інша доречна інформація],

a) TRAFFIC (number) O'CLOCK (distance) (direction of/light) [any other pertinent information],

1) НЕИЗВЕСТНЫЙ,

1) UNKNOWN,

2) СЛЕДУЕТ С МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ,

2) SLOW MOVING,

3) СЛЕДУЕТ С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ,

3) FAST MOVING,

4) СБЛИЖАЕТСЯ,

4) CLOSING,

5) ВСТРЕЧНЫЙ (або ПОПУТНЫЙ),

5) OPPOSITE (or SAME) DIRECTION,

6) ОБГОНЯЕТ,

6) OVERTAKING,

7) ПЕРЕСЕКАЕТ СЛЕВА НАПРАВО (або СПРАВА НАЛЕВО),

7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT),

...(якщо відомо)

8) (тип ПС),

8) (aircraft type),

9) (рівень),

9) (level),

10) В НАБОРЕ (або В СНИЖЕНИИ),

10) CLIMBING (or DESCENDING),

...для запиту на виконання відповідних дій щодо запобігання зіткненням

*b) ПРОШУ ВЕКТОРЕНИЕ,

*b) REQUEST VECTORS,

c) ВАМ НУЖНО ВЕКТОРЕНИЕ?,

c) DO YOU WANT VECTORS?,

... після розходження з іншим ПС

d) С БОРТОМ РАЗОШЛИСЬ [відповідні вказівки],

d) CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions],

...для запобігання зіткненню

e) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або ВПРАВО) НЕМЕДЛЕННО КУРС (три цифри) ДЛЯ РАСХОЖДЕНИЯ (або СОЗДАНИЯ ИНТЕРВАЛА) С [НЕОПОЗНАННЫМ] БОРТОМ (напрямок за умовним годинниковим циферблатом та відстань),

e) TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (three digits) TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (bearing by clock-reference and distance),

f) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або ВПРАВО) (число градусів) ГРАДУСОВ НЕМЕДЛЕННО ДЛЯ РАСХОЖДЕНИЯ (СОЗДАНИЯ ИНТЕРВАЛА) С [НЕОПОЗНАННЫМ] БОРТОМ (напрямок за умовним годинниковим індикатором та відстань)

f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing by clock-reference and distance)

5.3.1.9. Зв'язок та відмова зв'язку

a) [ЕСЛИ] РАДИОСВЯЗЬ ПОТЕРЯНА (вказівки),

a) [IF] RADIO CONTACT LOST (instructions),

b) ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ОТВЕТА В ТЕЧЕНИЕ (число) МИНУТ (або СЕКУНД) (вказівки),

b) IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (number) MINUTES (or SECONDS) (instructions),

...якщо є підозра на відмову зв'язку

c) ОТВЕТ НЕ ПОЛУЧЕН (вказівки),

c) REPLY NOT RECEIVED (instructions),

d) ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ [указівки щодо виконання маневру або КОД (код ВОРЛ або ОТВЕТЧИК В РЕЖИМ ОПОЗНАВАНИЕ)],

d) IF YOU READ [manoeuvre instructions or SQUAWK (code or IDENT)],

e) (маневр або КОД) НАБЛЮДАЮ. МЕСТО (місце ПС). БУДУ ПРОДОЛЖАТЬ КОНТРОЛЬ ПО ЛОКАТОРУ

e) (manoeuvre or SQUAWK) OBSERVED. POSITION (position of aircraft). WILL CONTINUE RADAR CONTROL

5.3.1.10. Припинення радіолокаційного обслуговування

a) ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ЛОКАТОРУ (або ОПОЗНАВАНИЕ) ПРЕКРАЩЕНО [ИЗ-ЗА (причина)] (вказівки),

a) RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] (instructions),

b) ОПОЗНАВАНИЕ БУДЕТ КРАТКОВРЕМЕННО ПОТЕРЯНО (відповідні вказівки або інформація),

b) WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate instructions or information),

c) ВАС НЕ НАБЛЮДАЮ [причина] (вказівки)

c) IDENTIFICATION LOST [reasons] (instructions)

5.3.1.11. Погіршення характеристик радіолокаційного обладнання

a) ВТОРИЧНЫЙ ЛОКАТОР НЕ РАБОТАЕТ (за потреби відповідна інформація),

a) SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary),

b) ПЕРВИЧНЫЙ ЛОКАТОР НЕ РАБОТАЕТ (за потреби відповідна інформація),

b) PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary),

c) ADS-B НЕ РАБОТАЕТ (за потреби відповідна інформація)

c) ADS-B OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary)

5.3.2. Використання радіолокатора під час диспетчерського обслуговування підходу

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.3.2.1. Наведення під час заходження на посадку

a) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА ПО (тип засобу, показники якого інтерпретуються пілотом) НА ПОЛОСУ (номер),

a) VECTORING FOR (type of pilot-interpreted aid) APPROACH RUNWAY (number),

b) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ЗАХОДА НА ПОЛОСУ (номер) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ АЭРОДРОМ (або ПОЛОСУ),

b) VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT,

c) ВЕКТОРЕНИЕ К (вказати місце у колі польотів),

c) VECTORING FOR (positioning in the circuit),

d) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА ПО ОБЗОРНОМУ [ЛОКАТОРУ] НА ПОЛОСУ (номер),

d) VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number),

e) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА ПО ПОСАДОЧНОМУ [ЛОКАТОРУ] НА ПОЛОСУ (номер),

e) VECTORING FOR PRECISION APPROACH RUNWAY (number),

f) ЗАХОД (тип) НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА (причина) (інші вказівки)

f) (type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions)

5.3.2.2. Наведення для заходження на посадку за ILS або іншими засобами заходження на посадку, що інтерпретуються пілотом

a) (число) КИЛОМЕТРОВ від (контрольна точка) ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або ВПРАВО) НА КУРС (три цифри),

a) POSITION (number) KILOMETRES from (fix) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits),

b) ВЫ ЗАХВАТИТЕ (радіонавігаційний засіб або трек) (відстань) ОТ (основна точка або ТОЧКИ ПРИЗЕМЛЕНИЯ),

b) YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM (significant point or TOUCHDOWN),

...коли пілот має намір вийти на трек на визначеній відстані від точки приземлення

*c) ПРОШУ ПОСАДОЧНУЮ ПРЯМУЮ (відстань),

*c) REQUEST (distance) FINAL,

d) РАЗРЕШЕН ЗАХОД ПО (тип) НА ПОЛОСУ (номер),

d) CLEARED FOR (type) APPROACH RUNWAY (number),

...указівки та інформація

e) ДОЛОЖИТЕ (ЗАХВАТ КУРСОВОГО [ILS]) (або КУРСА ЗАХОДА ПО GBAS/SBAS/MLS),

e) REPORT ESTABLISHED ON [ILS] LOCALIZER (or ON GBAS/SBAS/MLS APPROACH COURSE),

f) ПОДХОДИТЕ СЛЕВА (або СПРАВА) [ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ],

f) CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) [REPORT ESTABLISHED],

g) ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або ВПРАВО) КУРС (три цифри) [ДЛЯ ЗАХВАТА] або [ДОЛОЖИТЕ НА КУРСЕ (ГЛИССАДЕ)],

g) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [TO INTERCEPT] or [REPORT ESTABLISHED],

h) ОЖИДАЙТЕ ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (курс КРМ або радіонавігаційний засіб) (причина),

h) EXPECT VECTOR ACROSS (localizer course or radio aid) (reason),

i) РАЗВОРОТ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (курс КРМ або радіонавігаційний засіб) [причина],

i) THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH (localizer course or radio aid) [reason],

j) НАПРАВЛЯЮ ВАС ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (курс КРМ або радіонавігаційний засіб) [причина],

j) TAKING YOU THROUGH (localizer course or radio aid) [reason],

k) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (абсолютна висота) ДО ВХОДА В ГЛИССАДУ,

k) MAINTAIN (altitude) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION,

l) ДОЛОЖИТЕ ВХОД В ГЛИССАДУ [ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ],

l) REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH,

m) ВЫХОДИТЕ НА ПОСАДОЧНЫЙ КУРС (курс КРМ або радіонавігаційний засіб) [ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ]

m) INTERCEPT (localizer course or radio aid) [REPORT ESTABLISHED]

5.3.2.3. Маневрування під час незалежних та залежних паралельних заходжень на посадку

a) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД (тип заходження) НА ПОЛОСУ (номер) ЛЕВАЯ (або ПРАВАЯ),

a) CLEARED FOR (type of approach) RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT),

b) ВЫ ПЕРЕСЕКЛИ ПОСАДОЧНЫЙ КУРС (КУРС ЗАХОДА ПО GBAS/SBAS/MLS)
НЕМЕДЛЕННО ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або ВПРАВО) И ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА ПОСАДОЧНЫЙ КУРС (або ТРЭК ЗАХОДА ПО MLS),

b) YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER (or GBAS/SBAS/MLS
FINAL APPROACH COURSE) TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY AND RETURN TO THE LOCALIZER (or MLS FINAL APPROACH TRACK),

... для превентивних дій щодо ПС, якщо спостерігається, що воно входить у зону NTZ

c) ЧАСТОТА КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА (або MLS) (частота) ILS (або MLS) ПОЛОСЫ (номер) ЛЕВАЯ (або ПРАВАЯ),

c) ILS (or MLS) RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT) LOCALIZER (or MLS) FREQUENCY IS (frequency),

d) НЕМЕДЛЕННО [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або ВПРАВО) [(цифра) ГРАДУСОВ] або [НА КУРС (три цифри)] ДЛЯ РАСХОЖДЕНИЯ [С БОРТОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЗАХОД НА СОСЕДНЮЮ ПОЛОСУ], НАБИРАЙТЕ (абсолютна висота),

d) TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three digits) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH], CLIMB TO (altitude),

... превентивні дії нижче 120 м (400 футів) над перевищенням порогу ЗПС, де використовуються критерії оцінки щодо перешкод на поверхні для заходження на посадку на паралельні ЗПС (PAOAS)

e) НЕМЕДЛЕННО НАБИРАЙТЕ (абсолютна висота) ДЛЯ РАСХОЖДЕНИЯ С БОРТОМ [ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЗАХОД НА СОСЕДНЮЮ ПОЛОСУ] (додаткові вказівки)

e) CLIMB (altitude) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH] (further instructions)

5.3.3. Заходження на посадку за оглядовим радіолокатором

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.3.3.1. Надання обслуговування

a) ЗАХОД НА ПОЛОСУ (номер), ПО ОБЗОРНОМУ (ЛОКАТОРУ) БУДЕТ ПРЕКРАЩЕН НА УДАЛЕНИИ (відстань), (АБСОЛЮТНАЯ або ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОЛЕТА ПРЕПЯТСТВИЙ (число) МЕТРОВ, ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ МИНИМУМЫ [В СЛУЧАЕ УХОДА НА ВТОРОЙ КРУГ (вказівки)],

a) THIS WILL BE A SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number) TERMINATING AT (distance) FROM TOUCHDOWN, OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (or HEIGHT) (number) METRES. CHECK YOUR MINIMA [IN CASE OF GO AROUND (instructions)],

b) УКАЗАНИЯ ПО ЗАХОДУ БУДУТ ПРЕКРАЩЕНЫ НА УДАЛЕНИИ (відстань)

b) APPROACH INSTRUCTIONS WILL BE TERMINATED AT (distance) FROM TOUCHDOWN

5.3.3.2. Перевищення

a) НАЧИНАЙТЕ СНИЖЕНИЕ СЕЙЧАС [ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ГЛИССАДУ (число) ГРАДУСОВ],

a) COMMENCE DESCENT NOW [TO MAINTAIN A (number) DEGREE GLIDE PATH],

b) (відстань) ОТ ТОЧКИ ПРЕЗЕМЛЕНИЯ (АБСОЛЮТНАЯ або ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ДОЛЖНА БЫТЬ (число) МЕТРОВ

b) (distance) FROM TOUCHDOWN ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE (numbers) METRES

5.3.3.3. Місце

(відстань) ОТ ТОЧКИ ПРИЗЕМЛЕНИЯ

(distance) FROM TOUCHDOWN

5.3.3.4. Перевірки

a) ПРОВЕРЬТЕ ВЫПУСК ШАССИ [И УСТАНОВКУ НА ЗАМКИ],

A) CHECK GEAR DOWN [AND LOCKED],

b) НАД ПОРОГОМ 

b) OVER THRESHOLD 

5.3.3.5. Завершення заходження на посадку

a) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ ЗЕМЛЮ,

a) REPORT VISUAL,

b) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ ПОЛОСУ [ОГНИ ПОЛОСЫ],

b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT,

c) ЗАХОД ЗАВЕРШЕН [РАБОТАЙТЕ (орган)]

c) APPROACH COMPLETED [CONTACT (unit)]

5.3.4. Заходження на посадку за посадковим радіолокатором

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.3.4.1. Надання обслуговування

a) БУДЕТ ЗАХОД ПО ПОСАДОЧНОМУ [ЛОКАТОРУ] НА ПОЛОСУ (номер),

a) THIS WILL BE A PRECISION RADAR APPROACH RUNWAY (number),

b) ЗАХОД ПО ПОСАДОЧНОМУ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА (причина) (альтернативні вказівки),

b) PRECISION APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions),

c) В СЛУЧАЕ УХОДА НА ВТОРОЙ КРУГ (вказівки)

c) IN CASE OF GO AROUND (instructions)

5.3.4.2. Зв'язок

a) НЕ ПОДТВЕРЖДАЙТЕ ПРИЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ,

a) DO NOT ACKNOWLEDGE FURTHER TRANSMISSIONS,

b) ВАС НЕ СЛЫШНО, БУДУ ПРОДОЛЖАТЬ ДАВАТЬ УКАЗАНИЯ

b) REPLY NOT RECEIVED WILL CONTINUE INSTRUCTIONS

5.3.4.3. Азимут

a) ПОДХОДИТЕ [МЕДЛЕННО (або БЫСТРО)] [СЛЕВА (або СПРАВА)],

a) CLOSING [SLOWLY (or QUICKLY)] [FROM THE LEFT (or FROM THE RIGHT)],

b) НА КУРСЕ,

b) HEADING IS GOOD,

c) НА ТРЭКЕ,

c) ON TRACK,

d) НЕМНОГО (або ЗНАЧИТЕЛЬНО, або ИДЕТЕ (ЛЕВЕЕ або ПРАВЕЕ) [ТРЭКА],

d) SLIGHTLY (or WELL, or GOING LEFT (or RIGHT) OF TRACK,

e) (число) МЕТРОВ ЛЕВЕЕ (або ПРАВЕЕ) [ТРЭКА]

e) (number) METRES LEFT (or RIGHT) OF TRACK

5.3.4.4. Перевищення

a) ПОДХОДИТЕ К ГЛИССАДЕ,

a) APPROACHING GLIDE PATH,

b) НАЧИНАЙТЕ СНИЖЕНИЕ [С ВЕРТИКАЛЬНОЙ (число) МЕТРОВ В СЕКУНДУ (або ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ГЛИССАДУ (число) ГРАДУСОВ)],

b) COMMENCE DESCENT NOW [AT (number) METRES PER SECOND MINUTE (or ESTABLISH A (number) DEGREE GLIDE PATH)],

c) ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПРАВИЛЬНАЯ,

c) RATE OF DESCENT IS GOOD,

d) НА ГЛИССАДЕ,

d) ON GLIDE PATH,

e) НЕМНОГО (або ЗНАЧИТЕЛЬНО, або ИДЕТЕ) ВЫШЕ (або НИЖЕ) ГЛИССАДЫ,

e) SLIGHTLY (or WELL, or GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE PATH,

f) [ВСЕ ЕЩЕ] (число) МЕТРОВ ВЫШЕ (або НИЖЕ),

f) [STILL] (number) METRES TOO HIGH (or TOO LOW),

g) ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ СНИЖЕНИЯ,

g) ADJUST RATE OF DESCENT,

h) [МЕДЛЕННО (або БЫСТРО)] ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ НА ГЛИССАДУ,

h) COMING BACK [SLOWLY (or QUICKLY)] TO THE GLIDE PATH,

i) УСТАНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ СНИЖЕНИЯ,

i) RESUME NORMAL RATE OF DESCENT,

J) ГЛИССАДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛОКАТОРА НЕ РАБОТАЕТ (далі передаються відповідні вказівки),

J) ELEVATION ELEMENT UNSERVICEABLE (to be followed by appropriate instructions),

k) НА УДАЛЕНИИ (відстань). (АБСОЛЮТНАЯ або ОТНОСИТЕЛЬНАЯ) ВЫСОТА ДОЛЖНА БЫТЬ (число) МЕТРОВ

k) (distance) FROM TOUCHDOWN ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE (numbers) METRES

5.3.4.5. Місце

a) (відстань) ОТ ТОЧКИ ПРИЗЕМЛЕНИЯ,

a) (distance) FROM TOUCHDOWN,

b) НАД ОГНЯМИ ПРИБЛИЖЕНИЯ,

b) OVER APPROACH LIGHTS,

C) НАД ПОРОГОМ

C) OVER THRESHOLD

5.3.4.6. Перевірки

a) ПРОВЕРЬТЕ ВЫПУСК ШАССИ И УСТАНОВКУ НА ЗАМКИ,

a) CHECK GEAR DOWN AND LOCKED,

b) ПРОВЕРЬТЕ (АБСОЛЮТНУЮ або ОТНОСИТЕЛЬНУЮ) ВЫСОТУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

b) CHECK DECISION ALTITUDE (or HEIGHT)

5.3.4.7. Завершення заходження на посадку

a) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ ЗЕМЛЮ,

a) REPORT VISUAL,

b) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ ПОЛОСУ [ОГНИ ПОЛОСЫ],

b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT,

c) ЗАХОД ЗАВЕРШЕН [РАБОТАЙТЕ С (орган)]

c) APPROACH COMPLETED [CONTACT (unit)]

5.3.4.8. Невдале заходження на посадку

a) ПРОДОЛЖАЙТЕ ЗАХОД ВИЗУАЛЬНО ИЛИ УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ КРУГ [вказівки щодо виходу на друге коло],

a) CONTINUE VISUALLY OR GO AROUND [missed approach instructions],

b) НЕМЕДЛЕННО УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ КРУГ [вказівки щодо виходу на друге коло] (причина),

b) GO AROUND IMMEDIATELY [missed approach instructions] (reason),

c) ВЫ УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ КРУГ?,

c) ARE YOU GOING AROUND?,

d) ЕСЛИ УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ КРУГ (відповідні вказівки),

d) IF GOING AROUND (appropriate instructions),

*e) УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ

*e) GOING AROUND

5.3.5. Фразеологія, що застосовується під час використання вторинного оглядового радіолокатора (ВОРЛ) и ADS-B

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.3.5.1. Для запиту щодо спроможності роботи обладнання ВОРЛ

a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕТЧИКА,

a) ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY,

*b) ОТВЕТЧИК (відповідно до зазначеного в плані польоту),

*b) TRANSPONDER (as shown in the flight plan),

*c) ОТВЕТЧИК ОТСУТСТВУЕТ

*c) NEGATIVE TRANSPONDER

5.3.5.2. Для запиту щодо спроможності роботи обладнання ADS-B

a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ADS-B,

a) ADVISE ADS-B CAPABILITY,

*b) ПЕРЕДАТЧИК ADS-B (дані щодо підключення),

*b) ADS-B TRANSMITTER (data link),

*c) ПРИЕМНИК ADS-B (дані щодо підключення),

*c) ADS-B RECEIVER (data link),

*d) ADS-B ОТСУТСТВУЕТ

*d) NEGATIVE ADS-B

5.3.5.3. Для вказівки встановити код на прийомовідповідачі

a) ДЛЯ ВЫЛЕТА КОД [або СКВОК] (код ВОРЛ),

a) FOR DEPARTURE SQUAWK (code),

b) КОД [або СКВОК] (код ВОРЛ)

b) SQUAWK (code)

5.3.5.4. Для запиту повторно встановити призначений режим та код

a) УСТАНОВИТЕ ПОВТОРНО КОД [або СКВОК] [(режим), (код ВОРЛ)],

a) RESET SQUAWK [(mode), (code)],

*b) УСТАНАВЛИВАЮ ПОВТОРНО (режим) (код ВОРЛ)

*b) RESETTING (mode) (code)

5.3.5.5. Для запиту змінити (повторно встановити) режим розпізнання повітряного судна

ПОВТОРНО ВВЕДИТЕ ИНДЕКС ВОЗДУШНОГО СУДНА [ПО ADS-B або В РЕЖИМЕ S]

RE-ENTER [ADS-B or MODE S] AIRCRAFT IDENTIFICATION

5.3.5.6. Для запиту підтвердити встановлений код на прийомовідповідачі повітряного судна

a) ПОДТВЕРДИТЕ КОД [або СКВОК] (код ВОРЛ),

a) CONFIRM SQUAWK (code),

*b) КОД [або СКВОК] (код ВОРЛ)

b) SQUAWKING (code)

5.3.5.7. Для запиту застосувати режим "ОПОЗНАВАНИЕ" (IDENT)

a) КОД [або СКВОК] [(код ВОРЛ)] [И] ОПОЗНАВАНИЕ,

a) SQUAWK [(code)] [AND] IDENT,

b) СЛАБЫЙ СИГНАЛ ОТВЕТЧИКА,

b) SQUAWK LOW,

c) СИГНАЛ ОТВЕТЧИКА НОРМАЛЬНЫЙ,

c) SQUAWK NORMAL,

d) ВКЛЮЧИТЕ ADS-B ОПОЗНАВАНИЕ

d) TRANSMIT ADS-B IDENT

5.3.5.8. Для запиту тимчасово призупинити використання прийомовідповідача

УСТАНОВИТЕ ОТВЕТЧИК НА ПРИЕМ

SQUAWK STANDBY

5.3.5.9. Для запиту встановити аварійний код

УСТАНОВИТЕ [КОД (або СКВОК) СЕМЬ-СЕМЬ-НОЛЬ-НОЛЬ], (або МЭЙДЭЙ (або ВКЛЮЧИТЕ СИГНАЛ БЕДСТВИЯ)

SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN-SEVEN-ZERO-ZERO]

5.3.5.10. Для запиту вимкнути прийомовідповідач або відповідач ADS-B

a) ВЫКЛЮЧИТЕ ОТВЕТЧИК,

A) STOP SQUAWK.

b) ПРЕКРАТИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ ПО ADS-B [КОД (код) ТОЛЬКО]

b) STOP ADS-B TRANSMISSION

5.3.5.11. Для запиту ввімкнути режим передачі барометричної висоти

a) ВКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ "ЧАРЛИ",

a) SQUAWK CHARLIE,

b) ПЕРЕДАВАЙТЕ ВЫСОТУ ПО ADS-B

b) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE

5.3.5.12. Для запиту перевірити встановлений тиск та підтвердити рівень

ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ ВЫСОТОМЕРА И ПОДТВЕРДИТЕ (рівень)

CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level)

5.3.5.13. Для запиту вимкнути режим передачі барометричної висоти через неправильне відтворення рівня

a) ВЫКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ "ЧАРЛИ", НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ,

A) STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION,

b) ПРЕКРАТИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ ВЫСОТЫ ПО ADS-B [(НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ, або причина)]

b) STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION [(WRONG INDICATION, or reason)]

5.3.5.14. Для запиту перевірити рівень

ПОДТВЕРДИТЕ (рівень)

CONFIRM (level)

5.4. Фразеологія під час використання контрактного автоматичного залежного спостереження (ADS-C)

5.4.1. Загальна фразеологія ADS-C

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.4.1.1. Погіршення характеристик ADS

ADS-C (або КОНТРАКТНЫЙ ADS) НЕ РАБОТАЕТ (за потреби відповідна інформація)

ADS-C (or ADS-CONTRACT)) OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary)

5.5. Фразеологія, що використовується під час надання попереджень

5.5.1. Фразеологія під час надання попереджень

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.5.1.1. Попередження про малу висоту

(позивний ПС) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МАЛОЙ ВЫСОТЕ, НЕМЕДЛЕННО ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ВЫСОТУ QNH (число) (одиниці виміру) [МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОЛЕТА (висота))

(aircraft call sign) LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS (number) (units) [THE MINIMUM FLIGHT ALTITUDE IS (altitude)]

5.5.1.2. Попередження про близькість землі

(позивний ПС) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЛИЗОСТИ ЗЕМЛИ (дії, що пропонуються пілоту, по змозі)

(aircraft call sign) TERRAIN ALERT, (suggested pilot action, if possible)

5.6. Фразеологія, що використовується між наземним персоналом та екіпажем повітряного судна

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.6.1. Запуск двигунів (наземний персонал/кабіна пілотів)

a) [ВЫ] ГОТОВЫ К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЕЙ?,

a) [ARE YOU] READY TO START UP?,

*b) ЗАПУСКАЮ НОМЕР (номер(а) двигуна)
(Після цього наземний персонал має відповісти за допомогою переговорного пристрою або за допомогою подання візуального сигналу, що немає жодних перешкод і запуск двигунів можна виконувати у встановленому порядку)

*b) STARTING NUMBER (engine numbers))
(The ground crew should follow this exchange by either a reply on the intercom or a distinct visual signal to indicate that all is clear and that the start-up as indicated may proceed)

5.6.2. Буксирування хвостом уперед

 

 

...(наземний персонал/кабіна пілотів)

a) ВЫ ГОТОВЫ К БУКСИРОВКЕ ХВОСТОМ ВПЕРЕД?,

a) ARE YOU READY FOR PUSHBACK?,

*b) К БУКСИРОВКЕ ХВОСТОМ ВПЕРЕД ГОТОВ,

*b) READY FOR PUSHBACK,

c) ПОДТВЕРДИТЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТОРМОЗОВ,

c) CONFIRM BRAKES RELEASED,

*d) ТОРМОЗА ВЫКЛЮЧЕНЫ,

*d) BRAKES RELEASED,

e) НАЧИНАЕМ БУКСИРОВКУ ХВОСТОМ ВПЕРЕД,

e) COMMENCING PUSHBACK,

f) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ ВПЕРЕД ЗАКОНЧЕНА,

f) PUSHBACK COMPLETED,

*g) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ ВПЕРЕД ЗАКОНЧЕНА,

*g) STOP PUSHBACK,

h) ПОДТВЕРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ТОРМОЗОВ,

h) CONFIRM BRAKES SET,

*i) ТОРМОЗА ВКЛЮЧЕНЫ,

*i) BRAKES SET,

*j) УБЕРИТЕ БУКСИР,

*j) DISCONNECT,

k) БУКСИР УБИРАЮ ЖДИТЕ ВИЗУАЛЬНОГО СИГНАЛА СЛЕВА (або СПРАВА)
(Після цього обміну пілоту подається візуальний сигнал, який вказує на те, що буксир прибраний і перешкод для руління немає)

k) DISCONNECTING STAND BY FOR VISUAL AT YOUR LEFT (or RIGHT)
(This exchange is followed by a visual signal to the pilot to indicate that disconnect is completed and all is clear for taxiing)

5.7. Фразеологія, що використовується під час перехоплення цивільного повітряного судна

Ситуація

Фразеологія

Phraseologies

5.7.1. Під час встановлення контакту з повітряним судном

a) ДОЛОЖИТЕ ВАШ ПОЗЫВНОЙ,

a) WHAT IS YOUR CALL SIGN?

...передача вказівок повітряному судну, що перехоплюється

b) СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ,

b) FOLLOW ME,

c) СНИЖАЙТЕСЬ ДЛЯ ПОСАДКИ,

c) DESCEND FOR LANDING,

d) САДИТЕСЬ НА ЭТОТ АЭРОДРОМ,

d) LAND AT THIS AERODROME,

e) ПРОДОЛЖАЙТЕ ПОЛЁТ

e) YOU MAY PROCEED

5.7.2. Відповіді повітряного судна, що перехоплюється

a) МОИ ПОЗЫВНОЙ (позивний),

a) MY CALL SIGN IS (call sign),

b) ПОНЯЛ. ВЫПОЛНЯЮ,

b) WILCO (WILL COMPLY),

c) ВЫПОЛНИТЬ НЕ МОГУ,

c) UNABLE TO COMPLY,

d) ПОВТОРИТЕ УКАЗАНИЕ,

d) REPEAT YOUR INSTRUCTION,

e) ПОТЕРЯЛ ОРИЕНТИРОВКУ,

e) I AM LOST,

f) ТЕРПЛЮ БЕДСТВИЕ (MAYDAY),

f) MAYDAY,

+g) ЗАХВАЧЕН,

+g) I HAVE BEEN HIJACKED (HIJACK),

h) ПРОШУ ПОСАДКУ В (назва пункту),

h) REQUEST TO LAND AT (place name),

i) ПРОШУ СНИЖЕНИЕ

i) REQUIRE DESCENT

____________
+ Умови не завжди можуть бути відповідними для застосування фрази "hijack".
Необхідно забезпечувати чітку координацію дій органу управління перехопленням та відповідного органу ОПР протягом усіх фаз перехоплення ПС, яке є або може бути цивільним повітряним судном, для того щоб орган ОПР мав повну інформацію про ситуацію та дії стосовно ПС, що перехоплюється.

5.7.3. Зв'язок між органом ОПР та ПС, що перехоплюється

a) ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕХВАЧЕНЫ ВОЕННЫМ ВС,

a) YOU WILL BE INTERCEPTED (or forced to land) BY MILITARY AIRCRAFT,

b) СЛЕДУЙТЕ СИГНАЛАМ ПЕРЕХВАТЧИКА,

b) FOLLOW INTERCEPTING AIRCRAFT SIGNALS,

c) ВАМ РАЗРЕШЕНО ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЕТ СОГЛАСНО ПЛАНУ

c) YOU MAY PROCEED ACCORDING FLIGHT PLAN

5.8. Додаткова фразеологія, що використовується на аеродромах AFIS

5.8.1. Запуск двигунів

a) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ;

a) START UP AT OWN DISCRETION;

... відповідь органу AFIS у разі отримання запиту на запуск двигунів

b) РАССЧИТЫВАЙТЕ ВЫЛЕТ (час) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ

b) EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION

c) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ (місцева інформація)

c) START UP AT OWN DISCRETION (local information)

d) РАССЧИТЫВАЙТЕ ВЫЛЕТ (час) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ УСМОТРЕНИЮ

d) EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION

5.8.2. Буксирування хвостом уперед

a) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ ВПЕРЕД НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ

a) PUSHBACK AT OWN DISCRETION;

... відповідь органу AFIS у разі отримання запиту на буксирування хвостом уперед

b) ОЖИДАЙТЕ (число) МИНУТНУЮ ЗАДЕРЖКУ ИЗ-ЗА (причина)

b) EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason).

5.8.3. Руління

*a) ГОТОВ К РУЛЕНИЮ (місцезнаходження)

*a) READY TO TAXI (position)

...повітряне судно/орган AFIS

b) [ДВИЖЕНИЕ (подробиці)] [УСЛОВИЯ НА АЭРОДРОМЕ (подробиці)] [ПОЛОСА (номер)]

b) [TRAFFIC (details)] [AERODROME CONDITIONS (details)] RUNWAY (number)

*c) БУДУ РУЛИТЬ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ (назва)] [ПОЛОСА (або ВПП) (номер)] ПО РД (назва)

*c) WILL TAXI TO HOLDING POINT (name) [RUNWAY (number)] VIA TAXIWAY (name)

*d) ОЖИДАЮ

*d) HOLDING

5.8.4. Зліт

a) [ДОЛОЖИТЕ ГОТОВНОСТЬ]

a) [REPORT READY]

*b) ГОТОВ К ВЗЛЕТУ

*b) READY FOR DEPARTURE

c) ДВИЖЕНИЕ (подробиці) [ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ НА ПОЛОСЕ (номер) НЕТ]

c) TRAFFIC (details) [NO REPORTED TRAFFIC RUNWAY (number)]

d) (інформація про рух) [ПОЛОСА (номер) СВОБОДНА ДЛЯ ВЗЛЕТА] [ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ]

d) (traffic information) [RUNWAY (number) FREE FOR DEPARTURE] [REPORT AIRBORNE];

e) [ПОЛОСА (номер) ЗАНЯТА (або ЗАБЛОКИРОВАНА) (повітряним судном, транспортним засобом або людьми)]

e) [RUNWAY (number) OCCUPIED (or BLOCKED) BY (aircraft or vehicles or persons)]

*f) ОЖИДАЮ

*f) HOLDING

*g) БУДУ ЗАНИМАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОСА (номер) [РУЛЕНИЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ]

*g) WILL LINE UP RUNWAY (number) [VIA BACKTRACK];

*h) БУДУ ВЗЛЕТАТЬ С ПОЛОСЫ (номер)

*h) WILL TAKE OFF RUNWAY (number).

5.8.5. Після зльоту

a) ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ

a) REPORT AIRBORNE

b) ВЗЛЕТ (час)

b) AIRBORNE (time)

c) ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (рівень) (вказівки щодо встановлення зв'язку)

c) AFTER PASSING (level) (contact instructions)

5.8.6. При польоті по колу

*a) (місце у колі польотів, наприклад) (К ТРЕТЬЕМУ/НА ПРЯМОЙ)

*a) (position in circuit e.g.) (DOWNWIND/FINAL)

b) ПОНЯЛ [ПОЛОСА (номер) СВОБОДНА] або [БОРТ (подробиці) [додаткова інформація при необхідності]

b) ROGER [RUNWAY (number) FREE] or [TRAFFIC (details) [additional information if required]

5.8.7. Заходження на посадку

a) ДОЛОЖИТЕ ТРЕТИЙ [або НА ПРЯМОЙ або НА ДЛИННОЙ ПРЯМОЙ]

a) REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL)

*b) СЛЕДУЮ К ТРЕТЬЕМУ [або НА ПРЯМОЙ або НА ДЛИННОЙ ПРЯМОЙ];

*b) BASE [or FINAL, or LONG FINAL];

c) БОРТ (подробиці)

c) TRAFFIC (details);

d) ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ НА ПОЛОСЕ (номер) НЕТ

d) NO REPORTED TRAFFIC RUNWAY (number)

e) ПОЛОСА (номер) СВОБОДНА або [ПОЛОСА (номер) ЗАНЯТА];

e) RUNWAY (number) FREE or [RUNWAY (number) OCCUPIED];

*f) БУДУ САДИТЬСЯ [ПОЛОСА (номер)]

*f) WILL LAND [RUNWAY (number)];

*g) УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ

*g) GOING AROUND

5.8.8. Звільнення ЗПС та зв'язок після посадки

a) РД (назва) ПРИГОДНА ДЛЯ РУЛЕНИЯ НА ПЕРРОН (СТОЯНКУ)

a) TAXIWAY (name) AVAILABLE TO APRON (STAND)

b) ВАША СТОЯНКА (або ГЕЙТ) (номер)

b) YOUR STAND (or GATE) (designation)

(додаток 9 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 14.08.2012 р. N 494)

____________

Опрос