Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Национальный банк
Постановление от 23.06.2004 № 295
действует с 13.07.2004

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Постанова Правління Національного банку України
від 23 червня 2004 року N 295

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 червня 2004 р. за N 797/9396

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", а також статті 41 Закону України "Про вибори Президента України" та з метою встановлення порядку відкриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493, що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності за сто десять днів до дня виборів.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Державної податкової
адміністрації України
 

 
 
В. М. Москаленко
 

Голова Центральної
виборчої комісії
 

 
С. В. Ківалов
 

 

Зміни до Інструкції
про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

пункт 1.4 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про вибори Президента України" та цією Інструкцією";

абзац восьмий пункту 1.8 після слова "поточні" доповнити словом в дужках "(накопичувальні)".

2. Главу 17 доповнити пунктами 17.19 - 17.25 такого змісту:

"17.19. Згідно із Законом України "Про вибори Президента України" кандидат на пост Президента України для фінансування своєї виборчої кампанії відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду в банку України в місті Києві і не більше одного поточного рахунку в банку в межах територіального виборчого округу.

17.20. Банки відкривають накопичувальний та поточні рахунки виборчих фондів кандидатів на пост Президента України за балансовим рахунком N 2643 "Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти України" і лише в національній валюті.

17.21. Накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України (далі - накопичувальний рахунок) відкривається кандидатом не пізніше ніж на десятий день з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією за умови подання таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 14);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост Президента України, засвідченої Центральною виборчою комісією;

картки із зразками підписів (додаток 15). Картка із зразками підписів має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку, які мають виключне право на розпорядження згідно із законами України коштами, які надходять на накопичувальний рахунок. Зразки підпису розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

17.22. Поточний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України відкривається кандидатом за умови подання таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 14);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду довільної форми, яка має містити такі основні реквізити: прізвище, ім'я, по батькові кандидата на пост Президента України, якому відкрито накопичувальний рахунок; номер рахунку; назву та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

картки із зразками підписів (додаток 15). Картка із зразками підписів має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку.

На поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України кошти надходять виключно з накопичувального рахунку.

17.23. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

17.24. Порядок формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України та використання його коштів визначається статтями 41 - 43 Закону України "Про вибори Президента України".

17.25. Рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України банк закриває на п'ятнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів, а для кандидатів, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування".

3. Доповнити Інструкцію додатками 14, 15 такого змісту:

Заява
про відкриття рахунку

Назва банку _________________________________________________

Особа, яка відкриває ____________________
                                             (накопичувальний, поточний)
рахунок виборчого фонду ________________
______________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові кандидата на пост
______________________________________
                           Президента України)
______________________________________ 

Ідентифікаційний номер за ДРФО 

 

 

 


Прошу відкрити _________________________ рахунок виборчого фонду
                                          (накопичувальний, поточний)
кандидата на пост Президента України. Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

Кандидат на пост
Президента України  

 
(підпис) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

____________________________________________
Відмітки банку

Відкрити рахунок виборчого фонду
дозволяю 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) 

Керівник                  (підпис)
(уповноважена керівником особа) 

Дата відкриття рахунку
"___" _____________ 200_ р. 

  

N балансового рахунку

N особового рахунку

  

  


Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

(підпис) 


 

Картка
із зразками підписів

Кандидат на пост Президента України,
який відкриває рахунок __________________
______________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________ 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Відмітка банку

Дозвіл на прийняття зразків підписів

Головний бухгалтер
(інша уповноважена на це особа)
                               (підпис) 

 

 

 

Інші відмітки 

Ідентифікаційний номер
за ДРФО 

  


Місце проживання кандидата на пост
Президента України ____________________
______________________________________
тел. N ________________

Назва банку ___________
______________________

Код 


________________________________
Місцезнаходження
банку _________________________________ 

Прошу вважати обов'язковим під час здійснення операцій за __________
                                                                                                                                (накопичувальним,
_____________ рахунком виборчого фонду N _____________________
         поточним)
нижчезазначений(і) зразок (зразки) підпису(ів) призначеного(их) мною розпорядника(ів) виборчого фонду кандидата на пост Президента України:

Розпорядник виборчого фонду кандидата на пост Президента України 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Зразок підпису 

  

  

21 

  

  

Кандидат на пост
Президента України  

 
(підпис) 

______________________________________________________________
Посвідчувальний напис нотаріуса (форма N 50).

"___" ____________ 200_ року я, _________________________________,
                                                                                                 (прізвище та ініціали)
__________________ нотаріус ___________________________________,
(державний, приватний) (найменування державної нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису гр. ________________________________,
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності. Особу гр. _______________________,
                                                                                                             (прізвище та ініціали)
котрий (котра) підписав(ла) документ, встановлено.

____________
1 Заповнюється під час відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

  

Зареєстровано в реєстрі за N _______
Стягнуто ________________________
                           (державного мита, плати)
_________________________ нотаріус
                 (державний, приватний) 

Печатка  

Підпис ____________________". 

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
В. М. Кравець
 

Опрос