Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об особенностях обеспечения правопреемства по заключенным договорам страхования в случае реорганизации страховщиков

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 04.06.2004 № 913
редакция действует с 18.01.2013

Про затвердження Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 4 червня 2004 року N 913

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2004 р. за N 776/9375

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 6 серпня 2009 року N 606
,
 від 30 червня 2011 року N 413
,
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421

Відповідно до пункту 5 статті 36 та абзацу сьомого статті 43 Закону України "Про страхування", статті 13 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 32 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292/2003, та з метою удосконалення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків (додається).

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Ігнащенко В. А.) забезпечити подання Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити публікацію Положення про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою Комісії.

 

Голова Комісії 

В. Суслов 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків

(У тексті Положення слова "статутний капітал (фонд)" в усіх відмінках замінено словами "статутний капітал" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30 червня 2011 року N 413)

(У тексті Положення, крім пункту 2.9 розділу 2 та пункту 5.3 розділу 5 після слів "затвердженого розпорядженням", слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року N 2421)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до пункту 5 статті 36 та абзацу сьомого статті 43 Закону України "Про страхування", статті 13 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 64 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

1.2. Це Положення визначає порядок забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків різних форм власності та організаційно-правових форм (акціонерних товариств, повних товариств, командитних товариств, товариств із додатковою відповідальністю) шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

1.3. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

вищий орган страховика - загальні збори акціонерів для страховика, створеного у формі акціонерного товариства, або збори учасників для страховика, створеного у формі товариства з додатковою відповідальністю, повного або командитного товариства;

злиття - припинення діяльності двох або більше страховиків як юридичних осіб та перехід за передавальним актом усього майна, прав та обов'язків до страховика - правонаступника, що створюється в результаті реорганізації;

приєднання - припинення діяльності одного або більше страховиків як юридичних осіб та перехід за передавальним актом усього майна, прав та обов'язків до іншого страховика-правонаступника;

поділ - припинення діяльності одного страховика як юридичної особи та перехід за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах усього майна, прав та обов'язків до страховиків-правонаступників, створених у результаті реорганізації;

виділення - створення страховика або більше страховиків, до яких за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять майно, права та обов'язки страховика - юридичної особи, що реорганізовується;

перетворення - зміна організаційно-правової форми страховика, при якій до страховика, що створений в результаті реорганізації, за передавальним актом переходять усе майно, права та обов'язки страховика, що реорганізовується;

передавальний акт - це баланс страховика, що реорганізовується шляхом злиття, приєднання або перетворення, на день припинення його діяльності, за яким усе його майно, права та обов'язки переходять до страховика-правонаступника;

роздільний акт (баланс) - це баланс страховика, що реорганізовується шляхом поділу або виділення, на день припинення його діяльності, за яким його майно, права та обов'язки у відповідних частинах переходять до страховика-правонаступника або страховиків-правонаступників;

страховик, що реорганізовується, - страховик, що внаслідок реорганізації передає усе або відповідну частину свого майна, прав та обов'язків страховику-правонаступнику або страховикам-правонаступникам за передавальним актом або роздільним актом (балансом) і припиняє свою діяльність як юридична особа (за винятком виділення);

страховик-правонаступник - страховик, до якого в результаті реорганізації переходить усе або відповідна частина майна, прав та обов'язків страховика, що реорганізовується, або страховиків, що реорганізовуються;

учасники реорганізації - страховики, що реорганізовуються, та страховики-правонаступники.

1.4. Реорганізація страховиків здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", "Про захист економічної конкуренції", інших нормативно-правових актів, у тому числі цього Положення.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 06.08.2009 р. N 606)

1.5. Реорганізація страховиків здійснюється з дотриманням принципів:

неухильного дотримання чинного законодавства України;

забезпечення безперервної роботи страховиків при здійсненні реорганізації;

пріоритетності інтересів страхувальників;

збереження таємниці страхування.

1.6. Послідовність дій, що виконуються учасниками реорганізації - акціонерними товариствами, регулюється Положенням про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 року N 221, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.03.99 за N 137/3430 (із змінами і доповненнями), з урахуванням особливостей, установлених законодавством України з питань здійснення страхової діяльності.

1.7. Учасники реорганізації зобов'язані забезпечити виконання вимог законодавства щодо формування статутного капіталу та умов забезпечення платоспроможності. Проведення реорганізації не повинно загрожувати інтересам страхувальників та кредиторів.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ЗА УКЛАДЕНИМИ ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ

2.1. Перехід до страховиків-правонаступників майна, прав та обов'язків страховиків, що реорганізовуються, не потребує додаткового оформлення відносин зі страхувальниками за укладеними договорами.

За бажанням страхувальників договори страхування можуть бути переукладеними в порядку, установленому чинним законодавством України.

2.2. З метою забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування учасники реорганізації зобов'язані вчинити дії щодо:

- повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про здійснення та шляхи реорганізації;

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27.11.2012 р. N 2421)

- повідомлення страхувальників про здійснення та шляхи реорганізації;

- отримання страховиками-правонаступниками ліцензій, необхідних для здійснення видів страхування відповідно до договорів страхування, які передаються від страховиків, що реорганізовуються;

- оформлення членства страховиків-правонаступників в об'єднаннях страховиків, обов'язковість якого встановлена законодавчими актами України та необхідна для виконання зобов'язань за договорами страхування, які передаються від страховиків, що реорганізовуються.

2.3. Учасники реорганізації зобов'язані після прийняття рішень про реорганізацію вищими органами всіх страховиків, що реорганізовуються, негайно повідомити Нацкомфінпослуг про початок процесу реорганізації, його шляхи та про вчинені щодо реорганізації дії.

2.4. Протягом 10 робочих днів з дня надання повідомлення, яке направляється до Нацкомфінпослуг згідно з пунктом 2.3 цього Положення, до нього має бути додана така інформація:

- засвідчені в установленому законодавством порядку копії протоколів засідань вищих органів страховиків, що реорганізовуються, про погодження шляхів та умов проведення реорганізації, визначення страховиків-правонаступників майна, прав та обов'язків страховиків, що реорганізовуються, та припинення діяльності страховиків, що реорганізовуються, як юридичних осіб (за винятком виділення);

- засвідчені в установленому законодавством порядку копії протоколів засідань вищих органів страховиків-правонаступників про погодження шляхів та умов проведення реорганізації, прийняття майна, прав та обов'язків страховиків, що реорганізовуються;

- засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів учасників реорганізації;

- засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів страховиків-правонаступників у новій редакції в разі необхідності внесення в них змін згідно з чинним законодавством України;

- повідомлення про членство учасників реорганізації в об'єднаннях страховиків;

- повідомлення про укладені учасниками реорганізації та діючі договори страхування, із зазначенням загального розміру зобов'язань за такими договорами та кількості договорів за кожним з видів страхування.

2.5. З метою підтвердження достовірності інформації, наданої учасниками реорганізації відповідно до пунктів 2.3, 2.4 цього Положення, а також здійснення ефективного нагляду за дотриманням чинного законодавства України з питань здійснення страхової діяльності Нацкомфінпослуг може прийняти рішення про проведення виїзної перевірки учасників реорганізації.

2.6. Учасники реорганізації зобов'язані не пізніше 20 робочих днів після прийняття рішень про реорганізацію вищими органами всіх страховиків, що реорганізовуються, повідомити про реорганізацію страхувальників шляхом публікації повідомлення в друкованих засобах масової інформації.

У публікації має бути зазначено:

- шлях реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення);

- найменування, місцезнаходження страховиків, що реорганізовуються, їх код за ЄДРПОУ та за Єдиним державним реєстром страховиків (перестраховиків) України;

- найменування, місцезнаходження страховиків-правонаступників, їх код за ЄДРПОУ та за Єдиним державним реєстром страховиків (перестраховиків) України;

- про перехід до страховиків-правонаступників зобов'язань за договорами страхування, укладеними страховиками, що реорганізовуються;

- про те, що процес реорганізації не потребує додаткового оформлення зі страховиками-правонаступниками відносин за укладеними договорами страхування, оскільки страховики-правонаступники зобов'язуються виконувати зобов'язання за всіма договорами страхування, укладеними страховиками, що реорганізовуються;

- строк звернення та адреса, за якою можна звернутись до учасників реорганізації в разі потреби.

2.7. Копії повідомлення, зазначеного в пункті 2.6 цього Положення, у тому числі в електронному вигляді, не пізніше 5 робочих днів з дня здійснення публікацій надається страховиком, вищий орган якого останнім прийняв рішення про реорганізацію, до Нацкомфінпослуг та її територіальних управлінь за місцезнаходженням страховиків-учасників реорганізації.

Нацкомфінпослуг може прийняти рішення про розміщення повідомлення, зазначеного в пункті 2.6 цього Положення, на відомчому веб-сайті Нацкомфінпослуг.

2.8. У разі, якщо страхувальники не бажають отримувати послуг із страхування від страховиків-правонаступників, до моменту підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) страхувальники мають право на припинення договорів страхування зі страховиками, що реорганізовуються, а після підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) - зі страховиками-правонаступниками.

Припинення договорів страхування здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством України.

2.9. Страховики, що реорганізовуються та припиняють свою діяльність як юридичні особи, зобов'язані вжити заходів щодо анулювання всіх наявних у них та чинних ліцензій на право здійснення видів страхування в порядку, визначеному Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 28 серпня 2003 року N 40, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за N 805/8126.

2.10. У разі необхідності здійснення видів страхування, якими займалися страховики, що реорганізовуються, та відсутності відповідних ліцензій, страховики-правонаступники зобов'язані отримати такі ліцензії до припинення діяльності страховиків, що реорганізовуються.

У разі неотримання відповідних ліцензій страховикам-правонаступникам заборонено укладати договори страхування щодо тих видів страхування, на які в них відсутні ліцензії, а також переукладати, продовжувати строк дії та отримувати страхові платежі за договорами страхування, прийнятими ними від страховиків, що реорганізувалися.

2.11. Виконання страховиками-правонаступниками зобов'язань за договорами страхування, прийнятими ними від страховиків, що реорганізувалися, здійснюється незалежно від отримання ліцензій відповідно до пункту 2.10 цього Положення після підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) до повного виконання зобов'язань за договорами страхування.

2.12. З метою забезпечення виконання страховиками-правонаступниками зобов'язань за договорами страхування, які приймаються від страховиків, що реорганізовуються, учасники реорганізації зобов'язані вжити заходів щодо оформлення членства страховиків-правонаступників у відповідних об'єднаннях страховиків, обов'язковість якого встановлена законодавчими актами України.

Оформлення членства страховиків-правонаступників в об'єднаннях страховиків здійснюється органами управління таких об'єднань відповідно до установчих документів цих об'єднань.

2.13. Страховики-правонаступники набувають статусів членів відповідних об'єднань страховиків з моменту підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів).

2.14. До підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) та завершення реорганізації учасники реорганізації зобов'язані подати до Нацкомфінпослуг такі документи:

- аудиторські висновки щодо фінансово-господарської діяльності страховиків, що реорганізовуються;

- баланси та розрахунки економічних нормативів на останню звітну дату учасників реорганізації;

- фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України акціонерів або учасників страховиків, які реорганізовуються, на останню звітну дату, якщо не повністю сплачені їх частки в статутних капіталах або якщо реорганізація супроводжується змінами розмірів статутних капіталів.

2.15. Майно, права та обов'язки (зобов'язання) за договорами страхування, укладеними страховиками, що реорганізовуються, у повному обсязі або у відповідних частинах переходять до страховиків-правонаступників з дати підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів).

Передавальні акти або роздільні акти (баланси) мають містити облікові дані щодо договорів страхування, які приймаються страховиками-правонаступниками, та вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхових сум або страхових відшкодувань у формі, яка забезпечує отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів.

2.16. З метою недопущення зміни зафіксованих у передавальних актах або роздільних актах (балансах) даних до дати їх підписання учасникам реорганізації необхідно здійснити заходи щодо:

- припинення дії всіх депозитних договорів та закриття депозитних рахунків;

- унесення залишків коштів у касі на поточний рахунок;

- блокування всіх поточних рахунків;

- повідомлення контрагентів про реквізити та поточні рахунки страховиків-правонаступників;

- перерахування в день підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) коштів з поточних рахунків страховиків, які реорганізовуються, на поточні рахунки страховиків-правонаступників.

2.17. Передавальні акти або роздільні акти (баланси) складаються не раніше, ніж через два місяці з дня публікації повідомлення про реорганізацію, визначеного пунктом 2.6 цього Положення.

Якщо страховики, що реорганізовуються, мають відокремлені підрозділи, складаються консолідовані передавальні акти або роздільні акти (баланси).

Передавальні акти або роздільні акти (баланси) підписуються керівниками, головними бухгалтерами та затверджуються учасниками (засновниками) страховиків, що реорганізовуються, та страховиків-правонаступників. Підписи мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

2.18. Страховики, що реорганізовуються, зобов'язані подати до Нацкомфінпослуг засвідчену в установленому законодавством порядку копію передавального акта або роздільного акта (баланса) протягом 5 робочих днів з дати його підписання.

3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ЗА УКЛАДЕНИМИ ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ШЛЯХУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. При реорганізації страховиків шляхом злиття створюється новий страховик, який відповідно до передавальних актів є правонаступником усього майна, прав та обов'язків страховиків, що злилися.

Ліцензії на право здійснення видів страхування страховиків, що злилися, за їх заявами анулюються. Страховики, що злилися, виключаються з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

Реорганізація шляхом злиття здійснюється з урахуванням особливостей щодо затвердження страховиком-правонаступником згідно з чинним законодавством України нового найменування та нових установчих документів, у яких має бути враховано, що страховик створюється шляхом злиття і приймає усе майно, права та обов'язки (зобов'язання) страховиків, що зливаються.

Порядок отримання згоди Антимонопольного комітету України на проведення реорганізації шляхом злиття визначається Положенням про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положенням про концентрацію), затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за N 284/6572.

3.2. При реорганізації страховика шляхом приєднання до страховика-правонаступника за передавальним актом переходить усе майно, права та обов'язки (зобов'язання) страховика, що приєднується.

Ліцензії на право здійснення видів страхування страховика, що приєднується, за його заявою анулюються. Страховик, що приєднується, виключається з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

Реорганізація шляхом приєднання проводиться з урахуванням особливостей щодо:

а) можливостей прийняття вищим органом страховика-правонаступника рішення про створення відокремленого підрозділу на базі страховика, що приєднується, та затвердження Положення про відокремлений підрозділ;

б) унесення необхідних змін до установчих документів страховика-правонаступника у зв'язку з приєднанням (щодо збільшення статутного капіталу, складу учасників страховика-правонаступника тощо).

Порядок отримання згоди Антимонопольного комітету України на проведення реорганізації шляхом приєднання визначається Положенням про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положенням про концентрацію), затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року N 33-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за N 284/6572.

3.3. При реорганізації страховика шляхом поділу все його майно, права та обов'язки передаються за роздільним актом (балансом) страховикам-правонаступникам, які створюються в результаті реорганізації.

Ліцензії на право здійснення видів страхування страховика, що реорганізовується шляхом поділу, за його заявою анулюються. Страховик, що реорганізовується шляхом поділу, виключається з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

Реєстрація страховиків-правонаступників, створених у результаті поділу, здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством України.

Реорганізація шляхом поділу має проводитися з урахуванням особливостей щодо:

а) прийняття вищим органом страховика, що реорганізовується шляхом поділу, рішення про розподіл між страховиками-правонаступниками статутного капіталу страховика, що реорганізовується шляхом поділу;

б) затвердження кожним із створених у результаті поділу страховиків-правонаступників найменування та установчих документів, у яких має бути враховано, що страховик-правонаступник створюється шляхом поділу і приймає відповідну частину майна, прав та обов'язків (зобов'язань) страховика, що реорганізовується шляхом поділу.

3.4. При проведенні реорганізації страховика шляхом виділення частина майна, прав та обов'язків страховика, що реорганізовується шляхом виділення, передається страховику-правонаступнику або страховикам-правонаступникам, що створюються в результаті виділення, у частинах, визначених у роздільному акті (балансі).

Вищий орган страховика, що реорганізовується шляхом виділення, може прийняти рішення про створення страховика-правонаступника або страховиків-правонаступників на базі свого відокремленого підрозділу або своїх відокремлених підрозділів.

Реорганізація шляхом виділення здійснюється з урахуванням особливостей щодо:

а) прийняття вищим органом страховика, що реорганізовується шляхом виділення, рішення щодо визначення переліку майна, частини прав та обов'язків, які підлягають передачі страховику-правонаступнику або страховикам-правонаступникам, та щодо розподілу між учасниками реорганізації сум статутного капіталу страховика, що реорганізовується шляхом виділення;

б) унесення необхідних змін до установчих документів страховика, що реорганізовується шляхом виділення (щодо зменшення статутного капіталу, складу учасників страховика тощо);

в) затвердження страховиком-правонаступником або страховиками-правонаступниками установчих документів, у яких має бути зазначено, що страховик-правонаступник створюється шляхом виділення і відповідно до роздільного акта (балансу) приймає частину майна, прав та обов'язків страховика, що реорганізовується шляхом виділення.

3.5. Реорганізація страховика шляхом перетворення може бути здійснена шляхом зміни його організаційно-правової форми.

При реорганізації страховика шляхом перетворення створюється новий страховик-правонаступник. До страховика-правонаступника переходять усе майно, права та обов'язки страховика, що реорганізовується шляхом перетворення.

Реорганізація шляхом перетворення супроводжується анулюванням ліцензій на право здійснення видів страхування, виданих страховику, що реорганізовується, унесенням відповідних змін до установчих документів страховика, що реорганізовується, та Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

3.6. Зміна профілю діяльності страховика шляхом його перетворення зі страховика, що здійснює види страхування, інші, ніж страхування життя, на страховика, що здійснює страхування життя (та навпаки), допускається за умови відсутності в страховика, що має намір змінити профіль діяльності, зобов'язань за укладеними ним договорами страхування.

4. УНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕЄСТРІВ

4.1. Учасники реорганізації зобов'язані протягом 10 робочих днів з дати підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) звернутись до Нацкомфінпослуг з письмовими заявами про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

4.2. У разі виявлення порушень законодавства України з питань здійснення страхової діяльності Нацкомфінпослуг на будь-якому етапі проведення реорганізації і до внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України може прийняти рішення про призупинення реорганізації до моменту усунення виявлених порушень або про припинення процесу реорганізації в разі неможливості їх усунення.

4.3. Нацкомфінпослуг може прийняти рішення про відмову в унесенні змін до Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України в разі:

а) проведення реорганізації з порушенням вимог чинного законодавства України;

б) установлення, що відповідно до аудиторського висновку фінансовий стан страховика-правонаступника є незадовільним.

4.4. Виключення страховика з державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності органами державної влади й органами місцевого самоврядування у зв'язку з його реорганізацією здійснюється після внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Учасники реорганізації зобов'язані надавати інформацію щодо процесу реорганізації на запити юридичних та фізичних осіб у порядку, установленому чинним законодавством України.

5.2. Страховики-правонаступники зобов'язані зберігати документи, що підтверджують процес проведення реорганізації, протягом термінів, установлених чинним законодавством України.

5.3. Подання учасниками реорганізації до Нацкомфінпослуг фінансової звітності здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством України, а звітних даних - відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 N 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 517/9116.

 

Директор Департаменту
державного регулювання
та розвитку ринків
фінансових послуг 

 
 
 
В. Ігнащенко
 

Опрос