Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил организации статистической отчетности, направляемой в Национальный банк Украины в условиях особого периода

Национальный банк
Постановление, Правила от 21.04.2004 № 177
Утратил силу

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Постанова Правління Національного банку України
від 21 квітня 2004 року N 177

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2004 р. за N 749/9348

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 14 липня 2005 року N 255
,
 від 14 березня 2006 року N 84
,
 від 14 серпня 2006 року N 315
,
 від 11 квітня 2007 року N 128
,
 від 3 вересня 2007 року N 314
,
 від 27 серпня 2008 року N 260
,
 від 28 лютого 2009 року N 101
,
 від 13 серпня 2009 року N 474
,
 від 23 лютого 2010 року N 96
,
 від 16 березня 2011 року N 64
,
 від 30 травня 2012 року N 212
,
 від 20 травня 2013 року N 180
,
 від 28 квітня 2015 року N 280

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 130)

На виконання вимог статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 261, а також з метою забезпечення складання Національним банком України грошової і банківської статистики та виконання ним регулятивних і наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, які додаються.

2. Координатором статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, визначити Головний економічний департамент (І. А. Шумило).

3. Головному економічному департаменту (І. А. Шумило) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь та установ Національного банку України, банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для керівництва і використання в роботі.

4. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України А. П. Яценюка, Головний економічний департамент (І. А. Шумило).

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Правила
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

(У тексті Правил та додатках до них слово "область" у всіх відмінках замінено словом "регіон" у відповідних відмінках; слова "в обласному розрізі" замінено словами "в регіональному розрізі"; слово "керівник" у всіх відмінках замінено словами "голова правління (ради директорів)" у відповідних відмінках, крім пункту 2.1 глави 2 та розділу 1 додатка 1; слова "Департаменту валютного регулювання", "Департаменту безвиїзного банківського нагляду" та "Департаменту монетарної політики" замінено відповідно словами "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку", "Департаменту пруденційного нагляду" та "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" згідно з постановою Правління Національного банку України від 30 травня 2012 року N 212)

1. Загальні положення

1.1. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду (далі - Правила), розроблені згідно з вимогами статті 7 Закону України "Про Національний банк України" для забезпечення складання грошової і банківської статистики, виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду.

1.2. Правила визначають перелік форм статистичної звітності, періодичність їх складання, терміни і способи подання даних до Національного банку України в умовах особливого періоду.

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 11.04.2007 р. N 128,
 від 20.05.2013 р. N 180)

1.3. Розробниками форм статистичної звітності, що складаються територіальними управліннями і установами Національного банку України, банками України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, підприємствами, що мають рахунки в іноземних банках, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку, для подання Національному банку України, є структурні підрозділи центрального апарату Національного банку України.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180
,
 від 28.04.2015 р. N 280)

1.4. Вимоги Правил поширюються на територіальні управління і установи Національного банку України, банки України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, та підприємства, що мають рахунки в іноземних банках, уповноважені фінансові установи, національного оператора поштового зв'язку, і є обов'язковими для виконання.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180,
 від 28.04.2015 р. N 280)

1.5. Для складання Національним банком України грошової і банківської статистики в умовах особливого періоду використовуються дані форм статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України, банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, та підприємств, що мають рахунки в іноземних банках, уповноважених фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
Правління Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180,
 від 28.04.2015 р. N 280)

1.6. Форми статистичної звітності складаються з урахуванням норм бухгалтерського обліку, а також міжнародних стандартів щодо складання Національним банком України грошової і банківської статистики.

1.7. Термін "особливий період" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України".

(главу 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180)

2. Складання і подання форм статистичної звітності

2.1. Територіальні управління і установи Національного банку України, банки України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, підприємства, що мають рахунки в іноземних банках, уповноважені фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку складають статистичну звітність за формами, перелік та порядок подання яких наведено в додатку до цих Правил, і відповідно до зразків та пояснень щодо заповнення цих форм, наведених у додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами).

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.05.2012 р. N 212
,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.04.2015 р. N 280)

2.2. Для складання форм статистичної звітності використовуються дані бухгалтерських балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку, визначених у додатку 2 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами) та дані про рух коштів.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 11.04.2007 р. N 128,
 від 20.05.2013 р. N 180
,
 від 28.04.2015 р. N 280)

2.3. Голова правління і головний бухгалтер (начальник підрозділу) несуть відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність подання даних згідно із законодавством України, що діє в умовах особливого періоду. У разі неподання звіту голова правління до кінця звітного дня доповідає про це, а також про вжиті заходи щодо усунення допущених порушень Національному банку України.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180,
 від 28.04.2015 р. N 280)

2.4. Дані форм статистичної звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових даних статистичної звітності.

2.5. Для складання грошової та банківської статистики під час особливого періоду дані подаються банком електронною поштою за банк у цілому або за головну установу та відокремлені підрозділи банку, що розташовані на території України, у регіональному розрізі (термін "регіон" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів"), а за відокремлені підрозділи банку, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті Національного банку України (далі - Центральна розрахункова палата) для подальшого їх надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України в строки, установлені в пункті 2.6 глави 2 Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами).

(абзац перший пункту 2.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 28.04.2015 р. N 280)

Структура та формат файлів з набором значень економічних показників розробляються Департаментом інформаційних технологій і надсилаються територіальним управлінням і установам Національного банку України та банкам для використання в роботі.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 11.04.2007 р. N 128,
 від 28.02.2009 р. N 101,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 30.05.2012 р. N 212)

2.6. Файли з даними для складання грошової і банківської статистики мають бути з електронним цифровим підписом. Перед надсиланням до Національного банку України здійснюється захист цих файлів за допомогою спеціального програмного комплексу "АРМ НБУ" - Інформаційний.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.04.2015 р. N 280)

2.7. Дата подання даних визначена в додатку до цих Правил.

(пункт 2.7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180)

2.8. Національний банк України відповідно до прийнятих рішень в особливий період має право встановлювати інший порядок та інші строки надання інформації та переліку звітності.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.04.2015 р. N 280)

2.9. У разі неможливості подання банками форм статистичної звітності електронною поштою або на електронних носіях у встановленому форматі та з електронним цифровим підписом Центральній розрахунковій палаті форми подаються банками на паперових носіях відповідним структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України у форматі, погодженому Національним банком України.

(пункт 2.9 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.04.2015 р. N 280)

2.10. Національний банк України може встановлювати поріг суттєвості окремих об'єктів обліку (суттєвих помилок).

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.07.2005 р. N 255,
 у зв'язку з цим пункт 2.10 вважати пунктом 2.11)

2.11. Зміни до Правил, що діють в умовах особливого періоду, вносяться в разі внесення відповідних змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України.

(пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180)

2.12. Банк - юридична особа не включає до зведеної інформації економічні показники відокремлених підрозділів щодо їх здатності передавати кошти та інформацію головній установі банку. У разі неможливості надання зведеної інформації банком - юридичною особою її надає відокремлений підрозділ, визначений головною установою банку, Центральній розрахунковій палаті для подальшого її надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України.

(главу 2 доповнено пунктом 2.12 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180
,
пункт 2.12 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.04.2015 р. N 280)

2.13. Банки, які припиняють/зупиняють свою діяльність, складають статистичну звітність на дату припинення/зупинення діяльності.

(главу 2 доповнено пунктом 2.13 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180
,
пункт 2.13 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.04.2015 р. N 280)

 

Директор Генерального
економічного департаменту 

 
І. А. Шумило
 

Директор
Економічного департаменту
 

 
В. М. Галь
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова
Державного комітету
статистики України
 

 
 
О. Г. Осауленко
 

 

Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України
 від 14.07.2005 р. N 255
,
 від 14.03.2006 р. N 84
,
 від 14.08.2006 р. N 315
,
 від 11.04.2007 р. N 128
,
 від 03.09.2007 р. N 314
,
 від 27.08.2008 р. N 260
,
 від 28.02.2009 р. N 101
,
 від 13.08.2009 р. N 474
,
 від 23.02.2010 р. N 96
,
 від 16.03.2011 р. N 64
,
 від 30.05.2012 р. N 212
,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180)

 

Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Додаток 2 виключено

(Правила доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 11.04.2007 р. N 128,
 у зв'язку з цим додаток уважати додатком 1,
 додаток 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 03.09.2007 р. N 314,
 від 28.02.2009 р. N 101
,
 від 13.08.2009 р. N 474
,
 від 23.02.2010 р. N 96
,
 від 16.03.2011 р. N 64
,
 від 30.05.2012 р. N 212
,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180)

 

Перелік та порядок подання форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

N
з/п

Назва форми статистичної звітності

Терміни подання форми статистичної звітності в умовах особливого періоду

Порядок подання форми статистичної звітності в умовах особливого періоду

1

2

3

4

Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України

1

N 10-НБУ "Оборотно-сальдовий баланс"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями, структурними одиницями, установами Національного банку України Центральній розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 14 години

2

N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями, структурними одиницями, установами Національного банку України Центральній розрахунковій палаті не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 16 години

3

N 748-Н "Звіт про касові обороти"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями Національного банку України (далі - територіальні управління), які залучаються до роботи в особливий період, Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години

4

N 750-Н "Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот та монет гривні"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями та Центральним сховищем Національного банку України (далі - Центральне сховище) в розрізі банків та їх підрозділів Центральній розрахунковій палаті не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним

5

N 751 "Звіт про виявлення підроблених (фальшивих) банкнот іноземної валюти"

Щомісяця

Уведення та оброблення даних здійснює Департамент грошового обігу в розрізі регіонів і підрозділів банків не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

6

N 760 "Звіт про рух готівки"

Щодня

Подається електронною поштою територіальними управліннями Департаменту грошового обігу до кінця робочого дня

7

N 761 "Звіт про рух резервних фондів банкнот і монет"

Щодня

Подається електронною поштою Центральним сховищем Департаменту грошового обігу до кінця робочого дня

8

N 770 "Звіт про стан перерахування банкнот"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями, Операційним департаментом і Центральним сховищем Центральній розрахунковій палаті не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним

9

N 771 "Звіт про стан перерахування монет"

Щомісяця

Подається електронною поштою територіальними управліннями, Операційним департаментом і Центральним сховищем Центральній розрахунковій палаті не пізніше третього робочого дня місяця, наступного за звітним

Форми статистичної звітності банків і підприємств

10

N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами (відокремленими структурними підрозділами за головну установу та філії, що розташовані на території України) у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години

11

N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)"

Щодня

Подається електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня

12

N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

13

N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)"

Щодня

Подається електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня

14

N 360 "Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

15

N 363 "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

16

N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку"

Щомісяця

Подається* електронною поштою: банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) та філіями іноземних банків в Україні структурному підрозділу Національного банку України, на який покладено функції контролю за формуванням банками нормативів обов'язкового резервування, протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду утримання.

____________
* Додатково подається електронною поштою файл 20 "Додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів" (щодня) до 14 години наступного робочого дня банками - юридичними особами та філіями іноземних банків в Україні Центральній розрахунковій палаті

17

N 381А "Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України"

Щомісяця

Подається* електронною поштою: банками - юридичними особами (зведені дані - з урахуванням усіх філій, за винятком філій банків, створених на території інших держав, що формують обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених законодавством держави за місцезнаходженням філії) та філіями іноземних банків в Україні структурному підрозділу Національного банку України, на який покладено функції контролю за формуванням банками нормативів обов'язкового резервування, протягом двох робочих днів після закінчення звітного періоду утримання.

____________
* Додатково подається електронною поштою файл 20 "Додаткові дані для розрахунку обов'язкових резервів" (щодня) до 14 години наступного робочого дня банками - юридичними особами та філіями іноземних банків в Україні Центральній розрахунковій палаті

18

N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця

Подається електронною поштою банками - юридичними особами за головну установу та філії, що розташовані на території України, у регіональному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

19

N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом"

Щомісяця

Подається позичальниками відокремленим підрозділам банків у встановлений ними строк; відокремленими підрозділами банків банкам - юридичним особам у встановлений ними строк. Подається електронною поштою банками - юридичними особами в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів та позичальників Центральній розрахунковій палаті не пізніше сьомого робочого дня місяця, наступного за звітним

20

N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом"

Щомісяця

Подається позичальниками відокремленим підрозділам банків у встановлений ними строк; відокремленими підрозділами банків банкам - юридичним особам у встановлений ними строк. Подається електронною поштою: банками - юридичними особами в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів банку та позичальників Центральній розрахунковій палаті не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним

21

N 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою"

Щодня

Подається електронною поштою уповноваженими банками - юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 12 години наступного робочого дня

22

N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти"

Щомісяця

Подається електронною поштою уповноваженими банками - юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним

23

N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти"

Щодня

Подається електронною поштою уповноваженими банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 13 години наступного робочого дня

24

N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти"

Щодня

Подається електронною поштою уповноваженими банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті до 14 години наступного робочого дня

25

N 748 "Звіт про касові обороти банку"

Щомісяця

Подається* електронною поштою банками - юридичними особами в регіональному розрізі Центральній розрахунковій палаті не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 13 години.

____________
* У разі виявлення помилки заміна форми (або файла) здійснюється протягом чотирьох робочих днів. Центральна розрахункова палата подає дані звіту Департаменту грошового обігу на 10 робочий день до 16 години

 

(Правила доповнено додатком згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.05.2013 р. N 180
,
 додаток у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.04.2015 р. N 280)

____________

  

Опрос